AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1039

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Savon rykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1039

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1039

Joukko-osasto: Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente

Vuodet: 1712-1719

Pääkatselmus 1712 Generalmunster 1712

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1712 (Generalmunster 1712) 5
Rykmentin esikunta (Staaben) 6
Henkikomppania (Liiff Compagnie) 7
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Leutenantens Compagnie) 16
Majurin komppania (Johan Busches Compagnie) 28
Pieksämäen komppania (Johan von Meurmans Compagnie) 40
Juvan komppania (Frantz Saxbecks Compagnie) 52
Puumalan komppania (Condrad von Cräutleins Compagnie) 66
Kuopion komppania (Carl Dittlof Schmitfäldts Compagnie) 81
Iisalmen komppania (Hestskoos Compagnie) 94

Pääkatselmus 1716 Generalmunster 1716

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1716 (Generalmunster 1716) 95
Rykmentin esikunta (Staben) 96
Henkikomppania (Liff Compagnie) 98
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 108
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieutenantens Compagnie) 115
Iisalmen komppania (Hestskoos Compagnie) 126
Majurin komppania (Majorens el: St Michells Compagnie) 137
Pieksämäen komppania (Piexämäcki Compagnie) 155
Juvan komppania (Jåckes Compagnie) 162
Kuopion komppania (Johan Hindrich Fieandtz Compagnie) 176

Pääkatselmus 1719 Generalmunster 1719

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1719 (Generalmunster 1719) 199
Rykmentin esikunta (Staben) 200
Henkikomppania (Lijff Compagnie) 204
Everstiluutnantin komppania (Öfweste Lieutnants Compagnie) 229
Majurin komppania (Majorens Comp:e) 261
Kuopion komppania (Coupio Compagnie) 289
Puumalan komppania (Pumala Compagnie) 317
Iisalmen komppania (Idensalmj Compagnie) 335
Pieksämäen komppania (Piexämäki Compagnie) 363
Juvan komppania (Jockas Compagnie) 390


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje>

© Väinö Holopainen 2023