AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1102

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1102

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1102

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1719

Pääkatselmus 1719 Generalmunster 1719

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1719 (Generalmunster 1719) 5
Esikunta (Staben) 6
Henkikomppania (Lijf Compagnie) 10
Everstiluutnantin komppania (Öfwerste Lieutenantens Compagnie) 50
Majurin komppania (Majorens Compagnie) 90
Vehkalahden komppania (Weckelax Compagnie) 130
Lapveden komppania (Lapvaesij Compagnie) 175
Ylempi Savon komppania (Safwolax Öfwredels Compagnie) 215
Äyräpään komppania (Eurapä Compagnie) 255
Keskinen ja alempi Savon komppania (Safwolax Medle och Nedre dels Compagnie) 283
Rykmentin yhteenveto 328


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023