HomeSavon rykmentti → Sotilastorpat

Sotilastorpat

Vuoden 1682 valtiopäivillä hyväksytty "uudempi" ruotujärjestelmä toimi seuraavasti:

Komppanioissa oli vaihteleva määrä ruotuja, esimerkiksi Kuopion komppaniassa 126, ja Iisalmen komppaniassa 125 (myöhemmin 124).


Katselmusluettelossa ei kerrota ruotutorpan sijaintia, sillähän ei ole mitään merkitystä katselmuksen kannalta. Katselmuksen tarkoitus on selvittää että ruodussa on kelvollinen sotamies.
Sen sijaan katselmusluettelossa nimetään ruotutalolliset: he olivat vastuussa siitä että ruodussa on kelvollinen sotamies. Ruotutalollisista kerrotaan nimi ja kylä - tähän mennessä olen syöttänyt vain kylien nimet.

Ruotujen kokoonpano muuttui talojen maksukyvyn mukaan. Tästä johtuen osa ruodun taloista saattoi kuulua eri aikoina eri kyliin.

Miten ruotutorppa sitten löytyy?

Yhdistelemällä esimerkiksi seuraavia:

Huomaa kuitenkin:


Sotilastorpista pidettiin toki katselmuksia, tähän mennessä en ole kuitenkaan nähnyt yhtään sellaista.
Savon rykmentin katselmukset vuosilta 1735 ja 1775 sisältävät yhteenvedot torppien katselmuksista, mutta niissä kerrotaan vain summat, ei ruotukohtaisia tietoja. Nämä löytyvät sivuilta kyseisten katselmusten alta.

Lasse Åberg on selvittänyt gradu työssään Iisalmen komppanian sotilastorppia.

© Väinö Holopainen 2009