AlkuSavon rykmentti → Länsi-Götanmaan miehet

Länsi-Götanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä

Tämä tilapäinen joukko-osasto perustettiin Suuren Pohjan sodan aikana ja lakkautettiin vuonna 1721. Kolmikas tarkoittaa että kolme ruotua yhdessä varustaa yhden ylimääräisen sotilaan, viisikässotilaan takana on vastaavasti viisi ruotua. Nämä olivat siis ylimääräisiä miehiä sen lisäksi että kukin ruotu varustaa normaalisti yhden miehen. Rykmentin katselmuksia on vuosille 1708, 1710, 1715, 1719, 1720 ja 1721. Huomioi että osa komppanioista on nimetty senhetkisen päällikön mukaaan.

Uudenkaupungin rauhan jälkeen rykmentti lakkautettiin. Palveluksesta vapautettiin sellaiset joilla oli maatila viljeltävänä, samoin yli-ikäiset ja muuten sotaväkeen kelpaamattomat. Loput miehistä siirrettiin Suomeen täydentämään sodassa kärsineitä joukko-osastoja, 1/3 miehistä Porin rykmenttiin ja 2/3 miehistä Savon rykmenttiin.

Lisää tietoa miehistön siirrosta on täällä Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721

Myöhemmin osa miehistä sai luvan palata Ruotsiin.

Rykmentin viimeinen katselmus 19.9.1721

Tarkista nimien oikeinkirjoitus ja sotilaiden muut tiedot skannatuista kuvista.


Lähde: SVAR Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1625 (1721)

Komppania Kompani Alkaen kuvasta
1. Henkikomppania Lijf compagnie 10
2. Everstiluutnantin komppania Öwerste lieutenantens compagnie 40
3. Majurin komppania Majorens compagnie 73
4. Ratsumestari Schultzin komppania Schultz compagnie 113
5. Ratsumestari Fikenbohmin komppania Fikenbohms compagnie 144
6. Ratsumestari von Kathenin komppania Kathens compagnie 175
7. Ratsumestari Löwenkultin komppania Löwenkultz compagnie 213
8. Ratsumestari von Krudenerin komppania Krudeners compagnie 244

1. Henkikomppania

AlkuunSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Ikä Palv.v Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Sven Trast får afskied
corp 2 Håkan Bergh begär afskied
corp 3 Staphan Ekskiöld
1 Sven Dufva 28 12 intet
2 Pehr Knape 42 19 får afskied intet
3 Olof Specke 31 12 intet
4 Anders Morijn 37 14 1/2 intet Pori
5 Pehr Billing 37 3 1/2 intet
6 Oluf Skumpe 24 3 1/2 1/2 hemman Savo
7 Alguth Falck 26 3 intet
8 Pehr Abborre 40 19 intet
9 Nils Lund 42 14 får afskied intet
10 Håkan Bram 36 18 1/8 hemman
11 Sven Lastberg 25 6 får afskied intet
12 Oluf Fägerberg 27 8 intet
14 Anders Ram 34 12 intet
15 Lars Aspegren 43 18 1/8 hemman
16 Sven Wall 46 18 intet
17 Anders Falk 46 18 intet 1723 Savo
18 Töress Gesslingh 43 17 1/4 hemman
19 Sven Skough 42 17 får afskied intet
21 Sven Kinbergh 38 16 1/8 hemman
22 Jonas Fiällbergh 42 19 1/8 hemman
23 Anders Kieman 28 9 intet pie
24 Johan Wessenten 41 12 får afskied intet
25 Joen Tisstell 35 12 intet 1723 Savo
26 Anders Ragg 35 12 sjuk intet
27 Gabriel Wijpa 43 17 får afskied intet
28 Pehr Eneqvist 55 20 sjuk 1/8 hemman
29 Anders Lilja 24 4 intet 1723 Savo pie
30 Pehr Giöthbergh 26 8 intet 1723 Savo
31 Pehr Menlöss 41 19 intet
32 Torbiörn Falck 42 19 1/8 hemman
33 Hans Lundh 36 10 intet 1723
34 Sven Wallenbergh 26 1 3/4 intet 1723 Savo
35 Johan Westerholm 24 3 ledig intet
36 Jöns Backman 22 3/4 approberas intet 1723 Savo
37 Petter Bergh 38 3 intet pie
38 Sven Söderbergh 34 6 1/3 intet
39 Gabriel Gahm 28 3 1/2 hemman
40 Joen Frisck 36 3 intet
41 Joen Söderbergh 26 1 3/4 får afskied intet Savo
42 Jonas Wallenbergh 23 1 3/4 får afskied intet
43 Lars Hagman 45 10 1/4 hemman
44 Jonas Dwargh 49 17 intet 1723
45 Erick Falck 35 12 intet 1723 Savo pie
46 Jonas Holm 29 9 intet hen
47 Lars Simbergh 46 3 intet
48 Nils Hassell 44 19 intet 1723 Savo
49 Olof Lundbergh 31 10 intet Pori juv/pie/iis
50 Lars Fuchs 45 20 1/8 hemman
52 Anders Hassbergh 49 19 intet Savo
53 Lars Klosterbergh 48 19 intet pie
54 Arvid Kiällbergh 49 19 får afskied intet
55 Anders Stare 49 19 1/4 hemman
56 Lars Lindgren 49 21 1/2 hemman
57 Lars Lundbergh 48 19 sjuk intet
58 Nils Hernström 51 21 1/8 hemman
59 Anders Funcke 51 21 intet
60 Olof Rase 41 17 får afskied intet
61 Anders Enebergh 47 17 sjuk intet
63 Nils Bredbergh 35 5 intet
64 Sven Bergh 36 17 intet puu
65 Anders Svahn 43 20 intet
66 Hindrick Biörn 19 godkännt
67 Thore Nyman 49 18 intet
68 Anders Aple 30 18 intet
71 Håkan Tahlberg 43 19 får afskied intet
72 Erick Luth 49 19 intet
73 Diure Lindberg 49 18 1/4 hemman
74 Erick Biörnberg 43 18 intet
75 Nils Tahlbohm 47 18 intet
76 Joen Giöhlberg 46 18 sjuk 1/4 hemman
77 Olof Giöpa 48 4 får afskied intet
78 Måns Hasselberg 49 3 1/2 hemman
79 Nils Springberg 24 5 ledig intet iis
80 Anders Klafman 25 3 intet
81 Bengt Tisselgren 23 4 intet pie
83 Anders Bockgren 25 4 intet 1723 Savo pie
84 Bengt Frisk 23 3 intet 1723 Savo pie
85 Erick Lustigh 32 9 intet pie
86 Jonas Lindh 47 21 1/3 hemman
87 Lars Skarbergh 42 14 intet pie
88 Anders Troberg 30 17 intet 1723 Savo
89 Pehr Biörkman 42 18 1/4 hemman
91 Anders Brenbergh 43 18 intet 1723 Savo
92 Johan Malm 22 6 intet pie
93 Carl Apellbergh 32 16 intet 1723 Savo
94 Lars Kåhllbergh 43 18 intet
95 Lars Barck 47 18 1/2 hemman
96 Joen Ekelöf 42 18 1/4 hemman
98 Anders Friman 27 10 intet pie
99 Lars Larck 48 18 intet
101 Lars Lindh 29 godkännt intet 1723 Savo
102 Lars Hörman 41 18 intet Savo pie
103 Måns Roos 44 18 1/4 hemman
104 Måns Rössbergh 49 18 1/8 hemman
105 Nils Nyman 41 18 intet pie
106 Anders Wössman 41 18 får afskied intet
107 Daniel Ek 444 18 1/4 hemman
108 Håkan Siöman 42 18 1/4 hemman
109 Pehr Sahlberg 42 18 intet 1723
110 Anders Giliam 30 9 intet pie
111 Nils Bäckman 42 18 intet 1723 Savo
115 Pehr Löfbergh 49 18 får afskied intet
116 Jonas Hagman 49 18 intet 1723 iis
118 Pehr Roos 49 18 1/2 hemman
119 Bengt Dahlbom 23 3 intet
120 Jonas Låcke 23 3 intet Pori
121 Johan Örn 30 2 3/4 intet Pori
123 Måns Bredbom 26 2 3/4 borta
124 Erick Kiämpe 23 3 intet
125 Jonas Wettling 29 6 1/4 hemman

Ruotuja: 125
Miehiä: 110
Viljelys: 27
Muu ero ainakin: 16

2. Everstiluutnantin komppania

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Gustaf Carlberg ansökar afsked
corp 2 Johan Segerberg anhåller afskied
corp 3 Carl Hans Dommer anhåller afskied
1 Per Lång sjuk
2 Anders Högensten 1/4 hemman
3 Jon Dimberg sjuk
4 Jon Norman 1/4 hemman
5 Anders Hellman får afskied
6 Anders Roos
7 Nills Lundgren får afskied
8 Mans Lund
9 Per Pålack 1/8 hemman
10 Jöns Wallin
11 Gabriel Lenberg sjuk
12 Nills Lillia sjuk
13 Erick Flinck
14 Ambiörn Svenberg får afsked
15 Sven Hwass
17 Jöns Brunstedt sjuk
18 Johan Bobeck borta 3/4 hemman
19 Anders Timan Pori
20 Jon Ek 1/4 hemman
21 Måns Lustig sjuk 1/2 hemman
22 Anders Haman 1/4 hemman
23 Per Dunder får afskied
24 Per Blom 1/4 hemman
25 Per Norberg 1723 Savo
26 Sven Blomberg hen
27 Anders Hornberg får afskied
28 Bengt Tijberg får afskied 3/8 hemman
29 Gunnar Haman får afskied
30 Anders Oijman sjuk
31 Måns Starck får afskied 1/4 heman
32 Lars Boman Savo
33 Lars Låfberg 3/4 hemman
34 Nills Jette får afskied
35 Gunnar Sahlman 1/2 hemman
36 Nills Westeahl 3/4 hemman
38 Sven Crantz 1/2 hemman
39 Anders Ollengren 1/2 hemman
40 Sven Burgren 1/4 hemman
41 Johan Swart sjuk 3/4 hemman
42 Oluf Sahlberg får afskied
43 Lars Dunderberg 1/4 hemman
44 Jonas Ullberg i arrest 1/4 hemman
45 Oluff Hästfältt får afskied
46 Lars Wahlberg får afskied
47 Anders Engman Savo
48 Bengt Flinck får afskied
49 Erick Sotman sjuk 1/4 hemman
50 Sven Hagman Savo
51 Anders Kiättelman
52 Anders Sandberg
53 Per Lydberg 1/4 hemman
54 Anders Forsman får afskied
55 Johan Berg kuo
56 Nils Blom 1/2 hemman
57 Arvid Flanberg
58 Jon Tornefält sjuk Pori
60 Håckan Holmberg får afskied
61 Jöns Dahlgren 1/4 hemman
62 Oluf Segerberg 1/4 hemman
63 Erick Dimbgren 1/2 hemman
65 Arvid Ohlberg 1/4 hemman
66 Per Hagman 1/4 hemman
67 Lars Ottergren får afskied
68 Lars Freijman
69 Jonas Tijman
71 Johan Esping
72 Lars Flax får afskied
73 Johan Meijer
74 Johan Lundberg får afskied
75 Sven Boström 1/4 hemman
76 Bengt Ellgren får afskied
77 Salmon Stenberg 1/4 hemman
78 Abraham Lundberg Savo
79 Anders Berg Savo
80 Jens Östring 1/8 hemman
81 Hackan Kagg får afskied
82 Jon Floberg 1/4 hemman
83 Anders Norgren
84 Jonas Clefberg 3/8 hemman
85 Jon Gunberg 1/4 hemman
86 Lars Smitt
87 Mattias Årberg 1/4 hemman
88 Jacob Hollmberg casseras
89 Jonas Carlberg Savo
90 Johan Dahlström 1/2 hemman
91 Erick Brunberg
92 Erick Åhrberg 1/4 hemman
93 Nills Spångberg 1/2 hemman
94 Anders Wessman får afskied
95 Jonas Röding hen
96 Anders Frisk får afskied
97 Gustaf Sturfält casseras
98 Gabriel Kullberg får afskied
99 Anders Svart
100 Torsten Ullberg 3/4 hemman
101 Nills Falck 1/4 hemman
102 Lars Frisk får afskied
103 Anders Hallberg intet dugelig
104 Måns Landberg får afskied
105 Johan Hillberg 1/4 hemman
106 Anders Dufva Savo
107 Bengt Westgiöthe 1723 Savo
108 Oluf Tijberg Savo hen
109 Sven Broman hen
110 Nills Håff sjuk
111 Lars Åberg
112 Nills Siöberg 1 heelt hemman
113 Erick Moberg
114 Anders Frijberg 1723
115 Johan Lind
116 Oluf Kämberg
117 Lars Lundberg
118 Anders Siegerberg
119 Petter Biörckman
120 Petter Åhrberg får afskied
121 Nills Bock får afskied
122 Sven Sehlberg 1/4 hemman
123 Erick Luttergren 1/2 hemman
124 Hans Ax i Cavallerie
125 Jonas Hälsing

Ruotuja: 125
Miehiä: 120
Viljelys: 43
Muu ero ainakin: 29

3. Majurin komppania

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Oluf Hallbergh
corp 2 Jonas Hägert anhåller afskied
corp 3 Bengt Hägert anhåller afskied
2 Oluff Hake
3 Jonas Törman 1723
4 Jöran Brandt 1/2 hemman
5 Hellie Höök får afskied
6 Lars Fägerberg maj
7 Jonas Fyhrbergh gillas 1723 Savo
8 Gustaf Dristig odugl:
9 Hans Rossendhal aproberas maj
10 Håkan Nordahl 1723
11 Erich Sundberg 1/4 hemman
12 Anders Roos fåhr afskiedh ett torp
13 Swen Hendgreen approberas 1723 Savo
14 Lars Fyhr 1/2 hemman
15 Jon Rydberg 1 torp 1723 Savo
16 Erich Wass odugl:
17 Swen Sefring 1 torp 1723 Savo
18 Oluff Timell 1723 Savo
19 Oluff Siöberg 1723
20 Erich Eekberg 1723 Savo
21 Hindrich Hwitlock 1 torp 1723 Savo
22 Jöns Frisk får afskied
23 Oluff Bachman 1/4 hemman
24 Anders Broman 1 torp
25 Isach Hasselberg 1 torp
26 Abraham Blom odugl:
27 Torbiörn Blom 1/4 hemman
28 Joen Gotbarn 1/4 hemman
29 Oluff Kampe 1/4 hemman
30 Claes Colin får afskied
32 Gustaff Kruskop 1/4 hemman
33 Lars Humbla maj
34 Anders Jägg fåhr afskiedh
35 Christoper Liungberg 1/4 hemman
36 Anders Tornberg 1723 Savo hen/maj
37 Jonas Blomberg 1723 Savo maj
38 Lars Karling 1/4 hemman
39 Lars Hierpe maj
40 Johan Frijberg
41 Hans Hacke 1/4 hemman
43 Swen Kindberg
44 Jon Marbergh Fåhr afskiedh 1 torp
46 Pehr Bergfelt odugl:
47 Lars Boman odugl:
48 Swen Dammerwall Savo maj
49 Bengt Knape swag 1/4 hemman
50 Anders Hoof
52 Jon Schonbergh approberas
53 Måns Lundman 1/4 hemman
54 Oluf Lustigh
55 Bryngel Appelgren sjuk 1/4 hemman
56 Gisle Pijhl 1/4 hemman
57 Anders Dillberg 1/2 hemman
58 Oluff Bobergh Fåhr afskiedh 1 torp
59 Anders Scarell
61 Arfwid Wängmark Frij Ryttare 1/2 hemman
62 Nills Tijbergh
63 Anders Kollberg 1/4 hemman Savo
64 Johan Wilskman approberas maj
65 Lars Stubb
66 Jöran Biörchman 1/4 hemman
67 Måns Pijlgreen 1/4 hemman
69 Pehr Swart swag 1/4 hemman
70 Jon Carlbergh 1/4 hemman
71 Erich Hassell fåhr afskied 1 torp
72 Jon Brandijn
73 Petter Lungreen 1/4 hemman
74 Håkan Kindberg 1/4 hemman
75 Swen Sunderåhl 1/4 hemman
77 Sigge Härlund får afskiedh 1 torp
78 Lars Storm får afskiedh 1 torp
80 Swen Ahrenberg 1/4 hemman
81 Pehr Wångberg
82 Swen Hahnberg 1/4 hemman
83 Lars Eckeqwist sjuk
84 Lars Fagerström
85 Lars Modigh 1/4 hemman
86 Allexander Lustig 1/4 hemman
87 Pehr Lindh sjuk
88 Jon Bergman 1/4 hemman
90 Anders Lundqvist 1/2 hemman
91 Pehr Lindqvist gillas
92 Håkan Åbrandt
93 Johan Sunnerbergh gillas maj
94 Måns Smedfelt maj
95 Tomas Frisk 3/8 hemman
96 Anders Östman fåhr afskiedh
97 And:s Kalgren torr wårk 1/4 hemman
98 Anders Ram hööra illa 1/8 hemman
99 Börie Hwalqwist förafskiedas 1/8 hemman
100 Pehr Nyman 1/8 hemman
101 Magnus Wästman Frij Ryttare
102 Swen Fisk 1/4 hemman
103 Isack Holm 3/8 hemman
104 Carl Lidman 1/2 hemman
105 Nills Ullman 1/4 hemman
106 Anders Dahlberg 1/2 hemman
107 Bengt Wass 1/8 hemman
108 Swen Kiellberg 1723 Savo
110 Mårten Åhdahl odugl:
111 Måns Eedberg 1723 Savo
112 Arfwid Frijfelt
113 Pehr Hasselhielm 1723 Savo
114 Nills Stenberg maj
115 Jonas Wahlbeck 1/4 hemman
116 Helie Hellqwist maj
117 Erich Ekenberg 1723 Savo pie
118 Erich Enman Savo
119 Petter Scherman
120 Erich Sefström 1/2 hemman
121 Anders Domberg 4 öres land

Ruotuja: 125
Miehiä: 110
Viljelys: 56
Muu ero ainakin: 12

4. Ratsumestari Schultzin komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Lars Gyllenhahl, Jonas Kyhl

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Johan Brammer anhåller afskied
corp 2 Gustaf Silfverlod
corp 3 Ludvig Lagerberg får afskied
1 Anders Rase 1/4 hemman
2 Lars Törning 3/8 hemman
3 Oluf Lundberg juv/pie/iis
4 Arfvid Tornberg 1/4 hemman
5 Giören Kinbom
6 Sven Kiellegren juv
7 Per Hedberg 1/2 hemman
8 Anders Segerman 1/4 hemman
9 Sven Nyberg får afskied
10 Oluf Segerberg juv
11 Lars Modig får afskied
12 Petter Holm 1723 Savo
13 Anders Sundberg 1723 Savo
14 Anders Lustig juv
15 Anderss Kagg approberas 1723
16 Jon Giök
17 Lars Bräkman sjuk
18 Anders Svanbom Frij Ryttare juv
19 Pär Flink sjuk
20 Matis Lund sjuk
22 Hans Frisk 1/3 hemman
23 Lars Bålberg
24 Johan Lindeblad 1/4 hemman
25 Anders Svan Frij Ryttare
26 Magnus Kinberg 1/2 hemman
27 Hinderik Siöman
28 Petter Berg pie
29 Börgie Sundberg fåhr afskied
30 Lars Fast 1/2 hemman
31 Nils Höök
32 Bengt Brofelt juv
33 Anders Söderberg
34 Jonas Fahlebom
35 Anders Lind sjuk 1/3 hemman
37 Håkan Ryberg juv
38 Anders Lingren 1/4 hemman
39 Bengt Svart sjuk
40 Jacob Nyberg 1/4 hemman
43 Oluf Frisk 1/4 hemman
44 Svän Hägman 1/4 hemman
45 Anders Lundberg får afskied
47 Anders Hälström 1/4 hemman
48 Oluf Åberg får afskied 1/4 hemman
49 Gustaf Gilberg Dahl Regementet
52 Johan Ekenberg casseras 1/4 hemman
53 Johan Ahleqvist 1/4 hemman
54 Jöns Lilia 1/4 hemman Savo
57 Oluf Wågehals
59 Jöns Nåtman sjuk 3/8 hemman
60 Nils Åman odugl: hemman
63 Oluf Siöberg 1/4 hemman
64 Anders Lenman 1/4 hemman
65 Hans Kiempe approberas juv
66 Lars Lundberg 1/2 hemman
68 Johan Lönberg 1/2 hemman
70 Nils Lindfelt 1/2 hemman
71 Lars Lustig 1/4 hemman
72 Sven Roos 1/4 hemman
73 Måns Sandberg 1/2 hemman
74 Per Semberg juv
75 Lars Långman ser Illa uth 1/4 hemman
77 Anders Ekman hemman
78 Nils Apelgren sjuk 1/2 hemman
79 Jöns Hagman iis
80 Lars Hiort liten 1/4 hemman
82 Johan Utman får afskied
83 Ingemar Urman får afskied
85 Jonas Siöman juv
86 Måns Nyman får afskied
87 Petter Borg 1723 Savo
88 Anders Friberg
89 Nils Lind får afskied
90 Håkan Bergström juv
91 Tufve Staberg juv
92 Jöns Hallenberg 1723 Savo
93 Esbiörn Norberg 1723 juv
94 Esbiörn Österman 1723 Savo
95 Carl Walbom 1/2 hemman
97 Samuel Gilberg Dahl Regementet
98 Lars Ram Savo
100 Pär Tångberg 1/4 hemman
101 Anders Sandman hemman
102 Erlan Lidström får afskied
103 Petter Brandin juv
104 Anders Klefberg
106 Oluf Lillia 1723 Savo
107 Anders Tysk 1/4 hemman
108 Per Stenberg juv
109 Anders Hasselberg får afskied
110 Jonas Enebom juv
111 Jöns Elsten eve/juv
112 Jöns Mulberg får afskied
113 Christopher Ekelöf
114 Sven Carlström får afskied
115 Petter Ram 1/2 hemman
116 Lars Siogerdahl
117 Jacob Stålberg
118 Jonas Härman
119 Johan Dahlgren 1/4 hemman
120 Tores Högberg
121 Lars Sundberg
122 Anders Anderson absenterat
123 Erik Anderson absenterat
124 Bengt Håkenson sjuk

Ruotuja: 125
Miehiä: 104
Viljelys: 39
Muu ero ainakin: 16

5. Ratsumestari Fikenbohmin komppania

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Nills Örberg
corp 2 Johan Welt
corp 3 Niclas Berg
1 Anders Haslebergh
2 Börge Flink 1/3 hemman
3 Anders Tillberg
4 Anders Jäger sjuk
5 Gunmund Kiempe
6 Oluf Ferenberg står till widare Savo
8 Carl Falck
9 Lars Boxbom får afskied
11 Matias Blom puu
12 Anders Hellsing 1/4 hemman
13 Nills Lundgren Frij Ryttare
14 Erick Råberg 1723 Savo puu
15 Anders Warnman 1/4 hemman
16 Pehr Ahlberg får afskied
17 Jonas Linnegren Frij Ryttare
18 Rasmus Möllberg Frij Ryttare
19 Lennart Nortberg 1723 Savo puu
20 Lars Winter approbera 1723 Savo puu
21 Jon Hellman 1/2 hemman
22 Jöns Yrwäder puu
23 Daniell Siöholm Frij Ryttare
24 Börge Stöör 1723 puu
25 Carl Buus puu
26 Hans Brun står til widare 1723 Savo puu
27 Sven Walström 1/2 hemman
28 Petter Wetterberg får afskied
29 Anders Billing 1/2 hemman Savo
30 Måns Sörman casseres
31 Torsten Birhals 1/2 hemman
32 Anders Bäkman puu/iis
33 Carö Vidberg approberas
34 Anders Böös puu
35 Mans Fröberg 1/4 hemman
36 Torkell Kiempe 1/2 hemman
37 Biör Lerberg 1/2 hemman
39 Bengt Flink kan intet marchera 1/4 hemman
40 Oluf Dufva får afskied
41 Oluf Wrång 1723 Savo puu
42 Swen Kahlman Savo puu
43 Hans Giökendal puu
44 Anders Carlberg fåhr afskied
45 Torsten Biörn puu
46 Lars Waxholm 1/2 hemman
48 Håka Frisk 1723 puu
49 Per Lång får afskied
50 Börge Brath hemman 1723 Savo
51 Per Falk 1/4 hemman
52 Abraham Norberg 1723 puu
55 Tore Muhl 1/4 hemman
57 Anders Walfisk 1/2 hemman
58 Hellge Lundberg 1/4 hemman
59 Hindrich Horn puu
61 Lars Hallberg Savo puu
62 Anders Gålberg 1/4 hemman
63 Lars Loo får afskied 3/4 hemman
64 Torsten Kinberg Savo puu
65 Pehr Fix 1/2 hemman
67 Börge Kullberg 1/2 hemman
68 Bengt Falck
69 Lars Lidgren
70 Hans Linnegren
71 Anders Skalberg
72 Oluf Hellenberg
73 Jöns Lund 1/2 hemman
75 Oluf Munck får afskied
76 Gunne Ullberg
77 Lars Starck 1/2 hemman
78 Börge Stadig 1723 Savo puu
80 Jöns Lillia får afskied
81 Sven Falk
82 Lars Giök
84 Hans Törnberg 1/2 hemman Pori
85 Pehr Sandberg
88 Harell Liungberg sjuk
90 Nills Törning 1/2 hemman
91 Anders Ullman 1/3 hemman
92 Oluf Axeltorn 1/4 hemman
93 Hans Booman 1/4 hemman
94 Bengt Frisk får afskied
95 Håka Fiellenberg Pori
96 Johan Walbek 1723 Savo puu
97 Sven Berg puu
98 Nills Falck 1/4 hemman
101 Pehr Kinberg puu
103 Håka Lundin
105 David Klint 1/4 hemman
106 Nills Stokman får afskied
107 Per Kahlsten 1723 Savo puu
108 Per Ekebom puu
110 Johan Svahn 1723 Savo puu
112 Per Örn puu
113 Anders Brunberg Savo
114 Anders Dalberg 1/4 hemman
115 Anders Bredberg 1723 hen/puu
116 Anders Bom
117 Anders Fager 1723 Savo puu
118 Per Lerk 1723 Savo puu
120 Anders Kulbek 1723
121 Anders Dunderhake absenterd

Ruotuja: 125
Miehiä: 99
Viljelys: 31
Muu ero ainakin: 15

6. Ratsumestari von Kathenin komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Per Gyllenhahl, Didrich Boback

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Jonas Proljn
corp 2 Gustaf Adolf Gyllenberg i Stockholm
corp 3 Bryngel Ahlbergh
1 Pehr Holman
2 Jon Kassman
3 Lars Funke 1/4 hemman
4 Oluf Wärre 1/2 hemman
5 Jon Ahlegren får afskiedh
6 Oluf Holm får afskiedh
7 Christer Kielberg approberas iis
8 Pehr Winberg iis
9 Oluf Ahlbohm iis
10 Anders Norman 1723 Savo iis
11 Jon Boström
12 And: Alroth får afskied
13 Hans Kiempe får afskied
14 And: Erdtman Savo iis
15 Jon Lustig Pori
16 Olof Siöberg får afskied
18 Oluf Borgfelt får afskied
19 Oluf Dilberg
20 Oluf Lindman
21 Joh Malmström 1/4 hemman
22 Sven Hökenflykt
23 Daniel Nordström
24 Sven Brun 1/4 hemman
25 Christopher Skruder får afskiedh
26 Sven Hiort Pori
27 Ambiörn Elg får afskiedh
28 And: Holm får afskied 1/3 hemman
29 Lars Linneroth
30 Håkan Lind 1/4 hemman
31 Bengt Lillieroth 1/4 hemman
32 Sven Gåtbarn
33 Jon Jungquist får afskied
34 Nils Hall får afskied
35 Sven Hörning får afskied
37 Jon Stomberg får afskied
39 Hans Giötberg
40 Pehr Tijdenberg iis
41 Sven Giök 1/4 hemman
42 And: Hedberg får afskied
43 Nils Kiempe sjuklig
44 And: Dunner 1/4 hemman
45 And: Gullberg sjuk
46 Oluf Hörning iis
47 Lars Kiälman iis
48 Jon Dalström får afskied
50 Sven Sandberg iis
51 Måns Sörman iis
52 And: Kullberg sjuk 1/4 hemman
53 Nils Lundgren 1/4 hemman
54 Pehr Appelgren 3/8 hemman
55 Lars Biörk
57 Oluf Browall
58 Jacob Bredberg feel på hörsel 1 helt hemman
59 Lars Rumberg iis
60 Sven Åhman får afskied
61 Pehr Röming 1/2 hemman
62 And: Falberg får afskied
63 And: Törngreen får afskied
64 Joh: Asp sjuk
65 Ravel Borgström 1/2 hemman
66 And: Humla iis
67 Gudmund Bergh får afskied
68 Hans Stråhle hemman
69 Pehr Dahlberg iis
70 Börje Bergh iis
71 And: Hagman sjuk
72 Oluf Flink 1723 Savo
73 Oluf Lundberg juv/pie/iis
74 Johan Siöberg approberas iis
75 Joh: Brofelt får afskied
76 Joh: Fernström Frij Ryttare
77 Sven Wijman 1/3 hemman
78 Nils Borgman får afskied
79 And: Frjberg sjuk Savo
80 And: Bäckman 1723 Savo puu/iis
81 Sven Holm får afskied
82 Bengt Kierman iis
83 And: Bomjn sjuk
84 Erich Lustig 1/4 hemman
85 Jonas Ahlström iis
86 Lars Lund 1723 Savo iis
87 Petter Essing iis
88 Gudmund Skog 1/4 hemman
89 Gunnar Fagerström iis
90 Hans Hind: Lemke Pori
91 Sven Falk får afskied
92 And: Stålberg
93 And: Klåsterberg
94 And: Hake får afskied
95 Nils Erberg 1/4 hemman
96 And: Flygare får afskied
97 Hans Utterklov får afskied
100 Jöns Hultin
101 Pehr Prilling 1/4 hemman
102 And: Halberg sjuk
103 Daniel Lundberg
104 Jon Frjmodig
105 Lars Kindberg 1/4 hemman
106 Bengt Lindberg får afskied
107 Sven Wagman får afskied
108 And: Stenberg får afskied
109 And: Blomberg
110 Gudmund Sandbek
111 Per Ruval 1/4 hemman
112 Nils Sätterberg får afskied
113 Per Cronehiort sjuk
114 Sven Hasselberg sjuk
116 Nils Rörling absenterat sig
117 Ingemar Årre fått afskiedh

Ruotuja: 125
Miehiä: 109
Viljelys: 23
Muu ero ainakin: 31

7. Ratsumestari Löwenkultin komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Johan Hult, Anders Udd

AlkuunEdellinenSeuraavaSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Petter Lundius
corp 3 Jean Stenström anhåller afskied
1 Erick Wittenberg 1/8 hemman
2 Brynte Rolig 1/4 hemman
3 Erik Föös får afskied
4 Anders Stuke
5 Brynte Fahlbom 1/2 hemman
6 Oluf Hammar 1/2 hemman
7 Måns Flink 1/4 hemman
8 Oluf Holtz Frij Ryttare
9 Isak Sparling
10 Swen Ekegren 1723
11 Oluf Sefring eve
12 Jöns Maij får afskied
13 Jon Lundh eve
14 Jon Frisk sjuklig 1/3 hemman
15 Giöran Stenberg 1723
16 Nils Wahlberg
17 Erik Lindfelt 1/4 hemman
18 Jonas Cederberg 1723
19 Anders Boberg eve
20 Anders Åhsberg eve
21 Knut Lunnegren eve
22 Jacob Ribbinskj sjuk 1/4 hemman
23 Hans Bergh
24 Lars Raaf
25 Lars Bergh 1723 maj
26 Nils Gröning får afskied
27 Algut Lundbeg torrwärk 1/8 hemman
28 Petter Härnström 1723
29 Carl Siöberg eve
30 Bryngel Lijten eve
31 Anders Höök sjuk
33 Anders Östman iis
34 Anders Stallberg eve
35 Simon Giertsson eve
36 Jon Rase
37 Anders Modig 1/2 hemman
38 Pehr Skuhle
39 Erik Winge 1/2 hemman
40 Måns Hasselgren 5/8 hemman
41 Måns Wahlberg 1/4 hemman
42 Anders Larfwing eve
43 Oluf Lundberg juv/pie/iis
44 Pehr Lustig absens
45 Lars Brata får afskied
46 Anders Pek
47 Håkan Lindgren 1/4 hemman
48 Påhl Lillia får afskied
49 Carl Lungren 1723 eve
50 Nils Nohrman
51 Måns Ekegren får afskied
53 Bengt Lustig 1/2 hemman
54 Lars Smittberg
55 Anders Olijn 5/8 hemman
56 Lars Giökman 1/4 hemman
57 Joh: Caräus 1/4 hemman
58 Pehr Hall 1723 juv
59 Pehr Otterberg 1/4 hemman
60 Nils Sparman
61 Oluf Raaf
62 Lars Ryding
63 Anders Roos sjuk
64 Enar Orre
65 Håkan Bergman 1/4 hemman
66 Jonas Ödman 1/4 hemman
67 Brynte Broman 1/4 hemman
68 Algut Kiellekrok 1/4 hemman
69 Nils Källberg eve
70 Johan Oxlegren Frij Ryttare 1 hemman
71 Bryngel Kiempe 1/2 hemman
72 Jon Fyk
73 Ingemar Raaf 1/4 hemman
74 Jon Tängberg
75 Anders Kiellberg 1/8 hemman
76 Anders Rangberg eve
77 Swen Gillbergh får afskiedh
78 Arfwed Hierpe
79 Bengt Frisk 1/4 hemman
80 David Höjer 1/2 hemman
81 Jan Krampensiöld Swag synte 1/4 hemman
82 Oluf Malm 1723
83 Lars Junge 3/8 hemman
84 Måns Smedman
85 Måns Falk 1723
86 Jon Lindberg får afskied 1/4 hemman
87 Måns Linnegren 1/8 hemman
88 Gabriel Rydman 1/2 hemman
89 Jon Bergh absens kuo
90 Erik Blom får afskied 1/4 hemman
91 Swen Lustig 1/4 hemman
92 Jonas Låckebak 1/4 hemman
93 Jean Gadd 1723
94 Börgie Apellman sjuk iis
95 Håkan Utman 1/4 hemman
96 Anders Mellberg 1/4 hemman
97 Anders Smitt 1/4 hemman
98 Erik Frimodig
99 Anders Eekman
100 Anders Landberg 1723
101 Nils Ågreen 1/4 hemman
102 Jonas Härberg approberas
103 Nils Biörn
104 Gustaf Tängren 1/4 hemman
105 Johan Bergh kuo
106 Swen Styre kuo
107 Jacob Frisk 1723
108 Oluf Holtz
109 Lars Wassman 1/4 hemman
110 Oluf Sundberg eve
111 Anders Törning 3/8 hemman
112 Måns Giädda 1/8 hemman
113 Jonas Swenberg kuo
114 Swen Hallberg
117 Måns Dalman
118 Johan Werre
119 Pehr Giök
120 Oluf Bragman 1/4 hemman
121 Oluf Johansson
122 Elias Strandberg 1723
123 Bengt Lundh
124 Gustaf Wennerström
125 Brynte Zennert absens

Ruotuja: 125
Miehiä: 121
Viljelys: 46
Muu ero ainakin: 8

8. Ratsumestari von Krudenerin komppania

Aikaisempia komppanianpäälliköitä: Henrik Johan von Fecklenbourg, Erich Johan von Stierncreutz

AlkuunEdellinenSVARAakkosellinen hakemistoEtunimihakemisto

Ruotu Sotilas Katselmus Maanviljely Savo LT Passi Komppania Savonlinna
corp 1 Mag: Joh: Mörk ansöker afskied
corp 2 Carl Waltvitz
corp 3 Niclas Wolf ansöker afskied
1 Petter Blomberg fåhr afskied
2 Pehr Segerberg 1723 Savo
3 Lars Lillia 1723 kuo
4 Johan Håfberg 1/8 hemman
5 Jöns Holm förafskiedas
6 Anders Siöberg Frij Ryttare
7 Jöns Sandberg Frij Ryttare
8 Samuel Rosenbom Frij Ryttare
9 Håkon Berg Savo kuo
11 Pehr Brask förafskiedas
12 Börge Rutengren fåhr afskied
13 Sven Norman 1/3 hemman
14 Lars Öhman fåhr afskied
15 Jonas Svenberg 1723 kuo
16 Jon Biörfelt sjuk
17 Lennart Forsman sjuk Pori
18 Anders Frölling kuo
19 Anders Elmgren kuo
20 Lars Fröberg 1/2 hemman
21 Pehr Sundberg får afskied
22 Erik Hagman sjuk
23 Josep Broman fåhr afskied
24 Paul Ståkman 1723
25 Anders Igelberg 1/2 hemman
26 Anders Törnegren hen
27 Anders Billing 1723 Savo
28 Anders Landgren
29 Pehr Hallberg fåhr afskied
30 Anders Lunman 1/4 hemman
31 Lars Lustig sjuk
33 Lars Giök 1/4 hemman
34 Johan Bark 1/4 hemman
35 Lars Bromberg 1723 Savo
36 Jacob Stenberg 1/2 hemman
37 Jon Lunbom sjuk
38 Erik Grönberg Savo
39 Anders Fröberg kuo
40 Pehr Diurberg hen
41 Gudmund Wesman sjuk 1/4 hemman
42 Anders Brun fåhr afskied
43 Jöns Skiogerman 1/2 hemman
44 Arfvid Merling sjuk hemman
45 Anders Kiempe
46 Abraham Höjensten 1/2 hemman
47 Jonas Frisk
48 Nils Timan
49 Håkon Bolin sjuk
50 Anders Tysk 1723 Savo
51 Johan Frijberg 1/4 hemman
52 Jonas Ramberg 1723 Savo
53 Pehr Lundberg 1723 Savo
54 Nils Åhrberg sjuk 1/4 hemman
55 Hindrik Norman fåhr afskied
56 Anders Hasselbom kan intet marchera
57 Oluf Österberg
58 Nils Berg 1/2 hemman
60 Pehr Gieppe 1723 Savo
61 Jon Damberg hen
62 Petter Ryberg hen
64 Gabriel Sahlberg
66 Bengt Olufson approberas hen
67 Johan Olufson 1/4 hemman
69 Sven Biörkegren hen
70 Johan Holm approberas hen
71 Gustaf Brun observerat 1723 hen
72 Jacob Måsberg sjuk
73 Arfvid Rolig sjuk 1/4 hemman
74 Lars Hökenflykt sjuk 1/2 hemman
75 Anders Wetterberg får afskied
76 Anders Lindgren sjuk 1/4 hemman
78 Lars Hurttig sjuk 1/2 hemman Savo
79 Christoph Werre sjuk
80 Jöns Jungren får afskied
81 Måns Carlberg hen
83 Jon Bolin sjuk
84 Pehr Kant Dahl Regement
85 Jonas Jergren
86 Bengt Igelberg sjuk 1/4 hemman
87 Erich Jonsson 1/2 hemman
88 Jonas Sörman
89 Carl Biörk sjuk 1/2 hemman
90 Anders Sandahl
91 Pehr Håfman 1/4 hemman
92 Oluf Lindberg
94 Jon Berg 1/4 hemman
95 Sven Dahlbom 1/4 hemman
96 Nils Frisk får afskied hemman
97 Anders Bolin sjuk
98 Lars Lindgren sjuk
99 Anders Dambergh
100 Johan Lind 1/4 hemman
101 Johan Hagelbom 1/4 hemman
102 Anders Wahlström Pori
103 Lars Lindbeck sjuk
104 Lars Lundin sjuk hen
105 Anders Brunstet sjuk hemman
106 Oluf Dunder sjuk 1723 Savo
107 Lars Swenberg sjuk 1/2 hemman
108 Jon Erikson sjuk hen
109 Lars Dahlman sjuk
110 Måns Dahlstet
111 Gudmund Falk maj
112 Jacob Juberg Savo
113 Johan Boman sjuk
114 Pehr Pehrsson sjuk
115 Nils Sundberg 1/2 hemman
116 Biörne Swensson i landet
117 Johan Jonsson i landet
118 Håkon Hierpe i landet
119 Pehr Larsson i landet
120 Jonas Erikson i landet hen
121 Erik Larsson sjuk Savo

Ruotuja: 125
Miehiä: 112
Viljelys: 32
Muu ero ainakin: 16

Summat

Ruotuja: 1000
Miehiä: 885
Viljelys: 297
Muu ero ainakin: 143
Jää miehiä enintään: 445

Mahdollisia tunnistuksia muissa lähteissä:
Vuoden 1723 läänintileissä: 92
Palannut Ruotsiin matkapassilla: 103
Komppanioissa Tore Blomqvistin kortisto: 151
Savonlinnan varusväkenä: 0
Ryhmät ovat osittain päällekkäisiä

AlkuunAakkosellinen hakemisto

© Väinö Holopainen 2022