AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1676 väenottoluettelo

Iisalmi väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Idensalmi Sochn

Uthskrifnigz Kort Rulla Öfwer Copio och Idensalmi Sochner p: 1676


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1119

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Idensalmj by
1 Hindrich Anderssonn Karckainn
Walkiais
1 Madtz Bertellsson Colemain
Nissilä by
1 Olof Olofsson Nissinen
1 Madtz Johansson Nissinen
Sueninmäkj
1 Matz Knutsson Kurifwin
Sångajarfwj
1 Thomas Olofssonn Huttuin
Säläwäsi
1 Olof Erichssonn Nisinen
Jumis by
1 Hindrich Hemmingssonn
Wijtaby
1 Anders Andersson Huttuinen
Palois by
1 Lars Larsson Heiskain
Ilmala by
1 Anders Andersson Lapweteläin
Martikala
1 Lars Markusson Pardinen
Ollikala
1 Peer Jörenssonn Martikain
Luckarila
1 Lars Peerssonn Luckarin
Koppoila
1 Peer Andersson Ruotzalain
1 Anders Larsson Kopoinen
Läppälax
1 Påhl Knutsson Lapweteläin
Pörsiänmäkj
1 Erich Erichssonn Rautaparda
1 Jören Bertellsson Pardain
Henämäkj
1 Peer Peersson Käckäin
Kiufwaniemj
1 Peer Andersson Tåssawain
Piehawäsi
1 Lars Oloffssonn Nisskain
1 Peer Nielsson Ruotzain
Sulkawa by
1 Påfwel Påfwelsson Nousiain
KallioJärfwj
1 Hindrich Hindrich Kärkäinen
Niemisjärf
1 Hinrich Ollsson Hyfwärin

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Hautajärf
1 Jöns Oloffsson Kärckäinen
Kiruwäsiby
1 Påfwel Hindrichssonn Lappalin
Ruotamäkj
1 Niels Hindrichsson Lappalain
Hapajärfwj
1 Lars Hindrichsson Pardinen
Luupo by
1 Oloff Peerssonn Kämäräinen
Ongiwäsi
1 Påfwel Madtsson Kåtilain

Läänitykset

Pistolkorsin rälssi ♦ Wälb Jören Pistolkars

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ongiwässj
1 Peer Peerssonn Remes

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Nielss Påfwelsson Tiainen
1 Påfwel Påfwelsson Tiainen
1 Olof Christersson Kartuinen
1 Peer Olofsson Wäyryinen
1 Eskell Madtsson Hamuinen
1 Madtz Madtsson Häckinen
1 Anders Andersson Tiainen
1 Peer Hindrichsson Loukainen
1 Anders Tuckiain
1 Olof Peersson Wästerinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1121

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jacob Påfwelsson Hamuinen
1 Lars Philpusson Saikoinen
1 Madtz Philpusson Saikoin
1 Jacob Jacobssonn Tickanen
1 Johann Hindrichsson Colemain
1 Hindrich Siroinen
1 Madtz Anderssonn Niskain
1 Anders Andersson Niskain
1 Hindrich Johanssonn Lappalain
1 Lars Enewaldsson Lapweteläin
1 Anders Wäyryinen
1 Mårthen Anderssonn Lapweteläin
1 Oloff Larsson Huttuinen
1 Thomas Påfwelsson Hässäin
1 Philpus Päfwelsson Hässäin
1 Pååhl Påelsson Saikoin
1 Eskell Cosmainen
1 Lars Eskellsson Cossmain
1 Jacob Nielssonn Råtzalain
1 Hans Påfwelsson Säckin
1 Anders Nielsson Perdikain
1 Niels Staphansson Hytärinen
1 Olof Peersson Dito
1 Madtz Harmainen
1 Nielss Nielssonn Kiskinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1119

Nimet aakkosjärjestyksessä16561677

© Väinö Holopainen 2020