AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1640b jousiluettelo ☰ 

Juva jousiluettelo 1640b

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jockas kyrckie geld

Mantals Lengd af Jockas kyrckie geld udj Ländz- Nembde och K Sexmäns Närwaro berättelsse antecknad Anno 1640


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Härkälän kymmeneskunta ♦ Härkälä Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 117

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Mårthen Söfringss B Rimppi
Lars Mårthenss Son Rimppi
Anders Mårthenss Son Rimppi
Per Wänäin B Väänänen
Sigfredh Perss S Väänänen
Erich Rongain B Ronkainen
Oluf Perss Hyfuöin B Hyvönen
Madz Pärnäin B Pärnänen
Michel Hämälein dreng Hämäläinen
Madtz Pelkin send för sin fader 640 til Nöteborg Pelkinen
Per Pållss Härköin B Härkönen
Påll Härköin B Härkönen
Bärnt Olss Immoin B Immonen
Anders Kånst B Konsti
Påll Lukass B Kiiskinen
Per Knutss B Halonen
Nils Kijskin B Kiiskinen
Hinrich Herrain B Herranen
Per Wihauain B Vihavainen
Oluf Perss S Vihavainen
Oluf Tirroin B Tirronen
Grels Kijskin B Kiiskinen

Matilan kymmeneskunta ♦ Matila Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 117

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluf Lamain B Laamanen
Oluf Purhoin B Purhonen
Nils Pardain B Partanen
Jöns Leinoin B Leinonen
Eschell Martikain B Martikainen
Arfuedh Kinnuin B Kinnunen
Johan Pardain B Partanen
Thomas Johanss Son Partanen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Kerfuin B Kervinen
Anders Anderss S. Kervinen
Oluf Perss Pardain B ofärdigh uthfattig Partanen
Lars Randoin B Rantonen
Simon Håttin B Hottinen
S (ei nimeä) Hottinen

Koikkalan kymmeneskunta ♦ Kåickala Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Hämäläin B Hämäläinen
Lars Perss Brod Hämäläinen
Lars Thomess Narin B Narinen
Henrich Larss dreng
Thomas Ikoin B Ikonen
Henrich Päkäin dreng Pekonen?
Oluf Kuifuain B Kuivanen
Jöns Ollss Son Kuivanen
Lars Pöndin B Pöntinen
Måns Månss Brod Pöntinen
Lars Lapueteläin dreng Lapveteläinen
Jören Haikarain B Haikarinen
Hendrich Jönss Brod Haikarinen
Sigfredh Perss Kärki B Kärki
Påll Jönss Martin B Marttinen
Påll Pålss Son Marttinen
Erich Martin B Marttinen
Per Haloin B Halonen
Lars Michellss Brod Halonen
Jöns Perss Kettuin B Kettunen
Påll Jönss Son Kettunen
Michell Jönss Son Kettunen
Per Matzss Kettuin B Kettunen
Anders Perss ibm B Kettunen
Mårthen Eschellss Kossmain B Kuosmanen
Lars Henrichss Frost B Frost
Erich Henrichss Brod Frost
Nils Heinoin B Heinonen
Oluf Larss dreng
Oluf Anderss Suikain B Suikkanen
Oluf Ollss Son Suikkanen
Madz Jönss Kossmain B Kuosmanen
Stafan Tenhuin B Tenhunen
Per Ollss ibm B Tenhunen
Lars Ollss Brod Tenhunen
Henrich Simonss Heinoin B Heinonen
Per Matzss Rimpi B Rimppi
Nils Mieloin B Mielonen
Oluf Ollss Heinoin B Heinonen
Larss Ollss Brod Heinonen

Vehkamäen kymmeneskunta

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluf Sauolain B Savolainen
Anders Wainikain B Vainikainen
Samuell Hämäläin B Hämäläinen
Knut Jurfuain B Jurvanen
Erich Jönss Hämäläin B Hämäläinen
Lars Åikarin B Oikarinen
Stafan Larss Son Oikarinen
Jöns Larss Son Oikarinen
Påll Jacobss Pauilain B Paavilainen
Henrich Perss Tarkiain B Tarkiainen
Jöns Jacobss Åikarin B Oikarinen
Henrich Jacobss ibm B Oikarinen
Jacob Perss Brod Son Oikarinen
Lars Perss Brod Son Oikarinen
Anders Perss Brod Son Oikarinen
Oluf Pylkäin B Pylkkänen
Erich Henrichss Boolagsman Roterad Hämäläinen
Nils Anderss Solki B Solki
Påll Neula B Neula
Oluf Pållss Son Neula
Brusius Johanss Lehikoin B Lehikoinen
Oluf Tuchkalain B Tuhkalainen
Abraham Hötyläin B Hyötyläinen
Per Abrahamss Son Hyötyläinen

Maivalan kymmeneskunta ♦ Maiuala Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 118

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöns Grellss Kossmain B Kuosmanen
Oluf Hännin B Hänninen
Henrich Staffanss Kossmain B Kuosmanen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Knut Henrichss Hämäläin B Hämäläinen
Oluf Teifuain B gammal, uthfattigh Teivainen
Per Aufuin B Auvinen
Madz Teifuain B Teivainen
Michellss Brod Son Teivainen
Henrich Jönss Hämäläin B Hämäläinen
Madz Aufuin B Auvinen
Matz Matzss Son Auvinen
Hans Hanss Ingin B Inkinen
Eschell Kemiläin B Kemiläinen
Stafan Eschellss Son Kemiläinen
Madz Eschellss Son Kemiläinen

Vuorenmaan kymmeneskunta ♦ Worenmaa Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöns Michelss Lambinen B Lampinen
Lars Michelss Brod Lampinen
Matz Hanss Hirfuoin B Hirvonen
Matz Matz fad Brod Hirvonen
Jöns Laitiain stiuf brod Laitiainen
Lars Nutin B Nuutinen
Per Leinoin B Leinonen
Mårthen Lambain B Lampainen
Per Frantzss Hirfuoin B Hirvonen
Frantz Perss Son Hirvonen
Jöns Leinoin B Leinonen
Per Jönss Brod Leinonen
Jöns Perss brod Son Leinonen
Anders Anderss Pöuhäin B Pöyhönen
And:s Pållss Pöxäin B Pöksäinen
Madz Pöxäin B Pöksäinen
Michell Hatzoin Uthfattig gammal odugligh Hatsonen
Anders Narin B Narinen
Thomas Thomass Brod Narinen
Nils Pöuhäin B Pöyhönen
Anders Eschellss Brod Pöyhönen
Påll Tarfuain B Tarvainen
Madz Pållss Son Tarvainen
Per Westerin B Vesterinen
Per Martikain B Martikainen
Lars Lapueteläin B Lapveteläinen
Lars Michellss Hatzoin B Hatsonen
Oluf Kolemain B Kolehmainen
Henrich Jacobss Måg Ohtonen
Nils Wehmoin B Vehmonen
Eschill Nillss Son Vehmonen
Madz Perss Kossmain B Kuosmanen
Jöns Jönss ibm B Kuosmanen
Påll Ollss Jarain B Jaaranen
Per Larss Nousiain B Nousiainen
Nils Perss Son Nousiainen
Lars Perss Son Nousiainen
Lars Jacobss Naringin B Näärinkinen
Jöns Jacobss Brod Näärinkinen
Anders Wenäläin B Venäläinen
Madz Ollss Pennoin B Pennanen
Per Perss Kosmain B Kuosmanen
Johan Larss Pöuhöin B Pöyhönen
Per Kurikain B Kurikainen

Ollikkalan kymmeneskunta ♦ Ollickala Tiendh

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hinrich Ollickain B Ollikainen
Christer ibm B Ollikainen
Mårthen Nulpoin B Nulpponen
Per Bengtss Wachuoin B Vahvanen
Oluf Jacobss Hamuin B Hamunen
Oluf Ollss Tolska B Tolska
Henrich Martin B Marttinen
Lars Sigfredss Brod Marttinen
Oluf Tarkiain B Tarkiainen
Hindrich Hinrichss dreng
Per Perss Lambain B Lampainen
Per Larss Pasain B Pasanen
Lars Larss Brod Pasanen
Thomas Thomass Patelain B Paatelainen
Anders Thomass Hulkoin B Hulkkonen
Thomas Anderss Son Hulkkonen
Lars Martikain B Martikainen
Lars Larss S. Martikainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Johan Kossmain B Kuosmanen
Heming Hatzoin B Hatsonen
Jöns Pedikäin B Pietikäinen
Henrich Jönss Son Pietikäinen
Jören Jönss Son Pietikäinen
Anders Nillss Ialain Prophoss wed __, optagit särdeles jord, skattar 641 Ihalainen
Mårten Nillss Brod Ihalainen
Nils Anderss Son Ihalainen
Jöns Hämälain B Hämäläinen
Lars Matzss Martin B Marttinen
Måns Perss Marain B Maaranen
Bengt Martin B uthfattigh och gammal Marttinen
Jöns Anderss Längä B Länkinen
Jöran Larss Påsa B Posa

Autioita viljelyyn ottaneet ♦ Undersch:ne hafua optagit Ödes Hemman

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rassmus Olkoin Olkkonen
Per Wasara Vasara
Jöns Jönss Rongain skattar 641 Ronkainen
Henrich Anderss Wihauainen skattar 641 Vihavainen
Hans Pållss Måg
Henrich Kerfuin skattar 640, ss: fattigh Kervinen
And:s Lautiain B optagit heman af öde __ ing. Confimat. Lautiainen
Per Anderss Son Lautiainen
Abraham Abrahamss skattar 641
Christer Nilss Kossmain skattar 641 Kuosmanen
Oluf Larss Åikarin 641 skattar Oikarinen
Madz Johanss Lehekoin skattar 640, ss: fattigh Lehikoinen
Oluf Tenhuin __ öde, ingen Confirmat. Tenhunen
Christer Lamain eller Martikain, skattar 641 Laamanen

Irtolaiset ♦ Löössdrifuare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Hukuin weetwilling
Anders Möyky har tienste hoos Rytt: Mårten Rongain Möykky
Jören Piskoin Rot: i 13 Rot. Piskonen
Oluf Pylues Pylväs
Michell Purhoin gammal cass: Kn: oduglig Purhonen
Per Pållss Lambain Lampainen
Anders Remoin förlammat Ryttare Remonen
Anders Patelain har tarmlop, bräckligh Paatelainen
Johan Ifuarss ss: lijten Herranen

Ratsastalot ♦ Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Thomas Härköin B. Lendzman och holler Rustienst Härkönen
Henrich Ollss brod Härkönen
Jören Ollss brod Härkönen
Per Michellss dreng
Per Perss Hyfuöin dreng Hyvönen
Eschell Mårthenss Härköin dreng Härkönen
Jöns Pardain dreng Partanen
Johan Perss Härköin dreng Härkönen
Per Erichss Sikain dreng Sikanen
Jacob Härkäin B Härkönen
Johan Jacobss Härkönen
Ifuar Henrichss dreng Herranen
Anders Thomass Ryttare
Bärtill Kijskin B Kiiskinen
Erich Michellss Brod Kiiskinen
Philpus Michellss Brod Son Kiiskinen
Påll Räsiä dreng Räsiä
Per Weijalain B Veijalainen
Hartwijk Perss Son Veijalainen
Per Henrichss brod Son Veijalainen
Påll Rongain B Ronkainen
Oluf Pållss Son Ronkainen
Per Bärtillss Måg
Madz Philipss Rytt Ahonen
Sigfredh dreng
Lars Kyllöin B Kyllönen
Påll Larss Brod Kyllönen
Lars Larss Son Kyllönen
Lars Råiskoin Rytt Roisko
Anders Månoin B Mononen
Grels Grellss brod? Pärnänen
Anders Perss brod?
Lars Caipain Boolagsman Kaipainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 121

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nils Halin B Halinen
Henrich Larss brod?
Anders Sofringss brod? Rimppi
Söfring Sofringss brod? Rimppi
Christer Pållss dreng Härkönen
Henrich Rongain B Ronkainen
Madz Matzss Hyfuöin Stiuf Son Hyvönen
Per Matzss ibm Stiuf Son Hyvönen
Thomas Jonss dreng
Mårthen Ollss Rongain B Ronkainen
Oluf Ollss brod Ronkainen
Per Philipss Ryt
Lars Hämäläin B Hämäläinen
Per Erichss dreng
Påll Perss Härköin Härkönen
Madz Anderss brod Son Härkönen
Tönne Matzss brod Son Härkönen
Madz Matzss brod Son Härkönen
Anders Perss brod Son Härkönen
Erich Gorgoniuss B Kiiskinen
Johan Anderss Brod Kiiskinen
Påll Erichss Son Kiiskinen
Påll Henrichss dreng
Knut Jönss dreng
Anders Kijskin B Kiiskinen
Henrich Harmain Måg Harmainen
Michell Haloin B Halonen
Brusius Michellss Son Halonen
Anders Matzss dreng Vihavainen?
Per Paiain dreng Paajanen
Nils Kijskin B Kiiskinen
Thomas Ollss Kiiskinen
Johan Nillss Kiiskinen
Hans Henrichss Wätäin B Väätäinen
Per Henrichss brod Väätäinen
Johan Henrichss brod Väätäinen
Swän Swänss dreng Härkönen
Jöns Halin B Halinen
Bärnt Jönss Son Halinen
Thomas Jönss Son Halinen
Erich Pärnäin B Pärnänen
Thomas Perss Brod Pärnänen
Lars Ollss Rytt Härkänen?
Henrich Perss brod Pärnänen
Lars Purhoin B Purhonen
Lars Larss Son Purhonen
Johan Larss Son Purhonen
Lars Larss Son Purhonen
Påll Kijskin Rytt Kiiskinen
Anders Laurikain dreng Laurikainen
Johan Kijskin B Kiiskinen
Lars Perss brod Son Kiiskinen
Jören Perss brod Son Kiiskinen
Oluf Nilss Keistin dreng Keistinen
Per Lautiain B Lautiainen
Erich Flesk Rytt Flesk
Per Perss dreng
Per Lautiain dreng Lautiainen
Tönne Matzss B
Johan Tönness Son
Arfuedh Tönness Son
Simon Tönness Son
Anders Aufuåin B Auvinen
Eschell Anderss Son Auvinen
Lars Ingin Rytt Inkinen
Måns Marain B Maaranen
Per Månss Son Maaranen
Påll Månss Son Maaranen
Madz Limatain dreng Liimatainen
Erich Kämäräin Rytt Kämäräinen
Madz Pållss Såckain dreng Sokkanen
Jonas Skump B Skumpe
Påll Härkain dreng Härkönen
Knut Hämäläin B Hämäläinen
Samuell Knutzss Son Hämäläinen
Nils Knutzss Hämäläin Brod Hämäläinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 122

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jören Hytiäin B Hyytiäinen
Oluf Jörenss Son Hyytiäinen
Per Ollss brod Son Hyytiäinen
Arfuedh Simonss Rytt
Abraham Remoin B Remonen
Henrich Outin Rytt Outinen
Jören Pållss Lehikoin B Lehikoinen
Börge Pållss Olkoin Rytt Olkkonen
Henrich Pauilain B Paavilainen
Jören Perss Brod Paavilainen
Lars Jörenss brod Son Paavilainen
Madz Frantzss Rytt
Påll Blusijss dreng Paavilainen
Lars Pauilain Erich Michellssons landbonde Paavilainen
Johan Henrichss Erich Michellssons landbonde Laamanen
Per Larss Erich Michellssons landbonde
Lars Larss Erich Michellssons landbonde Paavilainen
Jören Bängtss B
Jören Jörenss Son
Jören Christerss brod Son
Bängt Jörenss B
Clemet Anderss Swåger
Per Ihalembin B Ihalempinen
Brusius Perss Condia B Kontia
Philpus Knutzss fad brod Son Kontia
Påll Tarkiain B Tarkiainen
Jöns Jönss brod Son Tarkiainen
Måns Ollss B Kuosmanen
Henrich Käifuärä dreng Kähärä?
Påll Bängtin B Penttinen
Påll Pållss Son Penttinen
Madz Pållss Son Penttinen
Per Pållss Rytt
Jöns Kilpoin dreng Kilponen
Philpus Tarkiain B Tarkiainen
Stafan Perss brod Son Tarkiainen
Henrich Stafanss brod Son Tarkiainen
Hendrich Philpuss brod Son Tarkiainen
Oluf Philpuss brod Son Tarkiainen
Anders Pållss Aufuin B Auvinen
Per Hämäläin Hämälinen
Anders Ollss ibm B Auvinen
Anders Anderss Son Auvinen
Lars Anderss Son Auvinen
Oluf Heilain B Heilanen
Jöns Jönss Turkia Rytt Turkia
Oluf Teifuin B Teivainen
Oluf Ollss Son Teivainen
Anders Jönss Längä Länkinen
Påll Eschellss Aufuin B Auvinen
Påll Pållss Son Auvinen
Oluf Eschellss Härkäin B Härkänen
Eschell Eschellss Brod Härkänen
Mathias Schadewitz förare Schadevitz
Matz Swänss Swäntienare Lapveteläinen
Mårthen Pekurin B Landbonde Pekurinen
Påll Jönss Landbonde Pekurinen
Jöns Jönss Landbonde Pekurinen
Jören Stafanss Landbonde Pekurinen
Anders Perss ibm Landbonde, roterad Pekurinen
Madz Kallin Landbonde, roterad Kallinen
Påll Matzss Landbonde, roterad Kallinen
Per Perss Lambain B Lampainen
Madz Perss brod Lampainen
Bängt Perss Kurikain dreng Kurikainen
Eschell Ollss ibm dreng Kurikainen
Erich Bärtellss Rytt
Påll Perss Lambain B Lampainen
Bängt Perss brod Lampainen
Oluf Perss brod Lampainen
Per Pållss Son Lampainen
Mårthen Tönness B
Henrich Ollss Caupin dreng Kauppinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 123

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kossma Tarkiain B Tarkiainen
Lars Kossmanss brod Son Tarkiainen
Eschell Kossmanss brod Son Tarkiainen
Påll Matzss Rytt
Eschell Wechmoin B Vehmonen
Hartwijk Eschellss S Vehmonen
Philpus Kijskin Måg Kiiskinen
Thomas Jönss B
Madz Thomass Son
Erich Thomass Son
Oluf Perss Turckain B Turakainen
Oluf Ollss fad brod Son Turakainen
Christer Larss fad brod Son Turakainen
Isach Rysse Swåger Rysse
Per Perss fad brod Son
Oluf Wäisäin B Väisänen
Jöns Härköin dreng Härkönen
Nils Pijk B Piikki
Madz Nillss Son Piikki
Hinrich Jönss dreng
Anders Anderss Råkolain Rytt Ruokolainen
Thomas Mustoin Mustonen
Mårthen Nilss
Abraham Muttulain B Muttulainen
Isach Abrahamss Son Muttulainen
Johan Abrahamss Son Muttulainen
Jören Gabriellss brod Son Muttulainen
Thomas Michellss dreng
Oluf Anderss B Taipalinen
Erich Anderss brod Taipalinen
Bärtill Anderss brod Taipalinen
Per Pardain B Partanen
Thomas Thomass Stiuf
Nils Perss Son Partanen
Madz Perss dreng
Hindrich Ahoin B Ahonen
Philpus Philpuss brod Ahonen
Madz Taifuain dreng Taivainen
Anders Nulpoin B Nulpponen
Lars Larss Brod Nulpponen
Lars Anderss Son Nulpponen
Madz Henrichss B gamall tienare
Thomas Henrichss Brod
Hans Mårthenss B
Lars Launin Rytt Launiainen
Oluff Hinrichss dreng Roterad
Hendrich Kijskin dreng Roterad Kiiskinen
Jöns Kåckoin dreng Roterad Kokkonen
Thomas Bärtillss fougd Schrifuer

Läänitykset

Nassokinin läänitys ♦ Wälbördig Jacob Nassakes Frellsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 123

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Nils Rassain B Rasanen
Per Perss Härkäin B Härkänen
Påll Härkäin B Härkänen
Madz Pållss Son Härkänen
Johan Leskin B Leskinen
Anders Johanss Brod Leskinen
Påll Johanss Brod Leskinen
Oluf Jönss Leskin B Leskinen
Madz Jönss Leskin Brod Son Leskinen
Stafan Jönss Laitiain B Laitinen
Per Pållss Heinoin B Heinonen
Madz Perss Rasain B Rasanen
Per Michellss Brod Son Rasanen
Lars Heinoin B Heinonen
Per Sopain B Sopanen
Påll Pållss Keistin dreng Keistinen
Johan Sopain B Sopanen
Hindrich Johanss Son Sopanen
Per Leskin B Leskinen
Vincentius Perss Son Leskinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 124

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Nillss Härköin B Härkönen
Henrich Nillss Brod Härkönen
Påhl Leskin B Leskinen
Per Henrichss Brod Son Leskinen
Anders Hanss Hamuin B Hamunen
Påll Lefuoin B Lievonen
Henrich Kerfuin B Kervinen
Mårthen Kerfuin B Kervinen
Cossma Sopain B Sopanen
Jöns Jönss Lefuoin Lievonen
Simon Narin Optagit Öde Narinen
Johan Pärnäin Optagit Öde Pärnänen
Marchus Johanss Gårdz Fougde
Jacob Perss Schrifuere
Oluf Philpuss Ryttere
Per Marain dreng Maaranen
Per Leskin dreng Leskinen
Jöns Leskin dreng Leskinen
Madt Laitiain Smedh, innom Röö och Råår Laitinen
Hinrich Jönss Fiskiere, innom Röö ovh Råår Laitinen
Anders Ahoin gammal, innom Röö och Råår Ahonen
Påll Anderss innom Röö och Råår Ahonen
Jöns Pulkin innom Röö och Råår Pulkkinen
Eschell ibm innom Röö och Råår Pulkkinen

Ratsastalot

Nassokinin ratsastalot ♦ Ryttare

Yliveden kymmeneskunta ♦ Yliwes Tiendh, Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 124

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jacob Perss B Nassokin
Madz Kallin dreng Kallinen
Steen Laaskoin B Laaskonen
Per Anderss Måg

Läänitykset

Baranoffin läänitys ♦ Wälbordig Carll Hassuers Frellsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 124

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hans Ikoin B Ikonen
Oluff Hanss Son Ikonen
Anders Kiukas B Kiukas
Larss Langoin B Länkinen
Madz Pedekäin B Pietikäinen
Madz Matzss Son Pietikäinen
Påll Matzss Son Pietikäinen
Hendrich Matzss Son Pietikäinen
Måns Pajain Paajanen
Jöns Månss Son Paajanen
Jacob Månss Son Paajanen
Hans Korhoin B Korhonen
Jören Hanss Son Korhonen
Larss Kituin B Kitunen
Oluf Larss Son Kitunen
Michell Larss Son Kitunen
Anders Rokolain B Ruokolainen
Nils Larss Brod Ruokolainen
Christer Rokolain B Ruokolainen
Bengt Jönss Pulkin B Pulkkinen
Jöns Jönss Brod Pulkkinen
Anders Bengtss Son Pulkkinen
Jöns Bengtss Son Pulkkinen
Bengt Perss B Pulkkinen
Per Bengtss Son Pulkkinen
Madz Harmain B Harmainen
Per Rokolain B Ruokolainen
Per Anderss ibm B Ruokolainen
Nils Heilain B Heilanen
Nils Nilss Son Heilanen
Jöns Perss Brod Son Heilanen
Per Wänäin B Väänänen
Nils Heilain B Heilanen
Per Härkäin B Härkänen
Hinrich Nåpoin B Noponen
Hinrich Henrichss Son Noponen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 125

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Madz Nopoin B Noponen
Per Jönss Seiloin B Seilonen
Jöns Jönss Harmain B Harmainen
Per Tålfuain B Tolvanen
Hans Jönss Harmain B Harmainen
Per Jönss Langoin B Länkinen
Oluf Korhoin B Korhonen
Per Ollss Pulkin B Pulkkinen
Bengt Pispa B Piispa
Anders Bengtss Piispa
Lars Michelss B
Simon Rokolain B Ruokolainen

Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä ♦ Eftersch:ne äre öfuer theres 60 åhr och eligt Någre gamble Casserade Knechter

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 125

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Madtz Persson Rongain Ronkainen
Per Hyfuöin Hyvönen
Lars Pelkin Pelkinen
Eschell Härkäin Härkänen
Hindrich Pelkin Pelkinen
Hans Rautiain Roterad Rautiainen
Madz Ollss Rännare Rännare
Oluf Immoin Immonen
Jöns ibm Immonen
Grels Kijskin Kiiskinen
Lukas Kijskin Kiiskinen
Anders Michellss ibm Kiiskinen
Anders Härkäin Härkänen
Madz Härkäin Härkänen
Per Hatain Haatanen
Stafan Ollss Kijskin Kiiskinen
Henrich Wätäin Väätäinen
Knut Haloin Halonen
Påll Pållss Kijskin Kiiskinen
Thomas Wihauainen Vihavainen
Larss Pållss Kijskin Kiiskinen
Stafan Kerfuin Kervinen
Larss Lambain Lampainen
Michell Rupsa Kupsa
Christer Harmain Harmainen
Anders Rotzalain Ruotsalainen
Jöns Ollss Narin Narinen
Jöns Haikara Haikara
Per Sigfredss Kärki
Michell Haloin Halonen
Per Kettuin Kettunen
Eschell Kossmain Kuosmanen
Madz Matzss ibm Kuosmanen
Jöns Nillss ibm Kuosmanen
Oluf Tenhoin Tenhunen
Bengt Mustoin Mustonen
Påll Marain Maaranen
Nils Suikain Suikkanen
Lars Tirroin Tirronen
Hindrich Kijskin Kiiskinen
Bengt Antoin Anttonen
Simon Wainikain Vainikainen
Hendrich Knutzss Hämäl__ Hämäläinen
Jacob Pafuilain Paavilainen
Jacob Åikarin Oikarinen
Per Knutzss ibm Oikarinen
Jöns Åikarin Oikarinen
Johan Lehikoin Lehikoinen
Hendrich Pekoin Pekonen
Per Ollss Rutu Ruutu
Per Pållss Lehikoin Lehikoinen
Philpus Åikarin Oikarinen
Oluf Tuchkalain Tuhkalainen
Christer Lambin Lampinen
Grels Kossmain Kuosmanen
Stafan ibm Kuosmanen
Hinrich Skinnarin Kinnari
Jöns Monss Hämäläinen
Per Hinrichss
Jöns Teifuain Teivainen
Nils Perss
Per Condia Kontia
Hans Ingin Inkinen
Per Ihalembin Ihalempinen
Kossma Anderss
Lars Hattain
Lars Pekurin Pekurinen
Per ibm Pekurinen
Lars _uchkain?
Eschell Pöihöin Pöyhönen
Hindrich Pöxäin Pöksäinen
Jacob Westerin Vesterinen
Per Rimpi Rimppi
Jacob Näringin Näärinkinen
Oluf Pennoin Pennanen
Lars Lambain Lampainen
Per Lambain Lampainen
Nils Tarkiain Tarkiainen
Bärtill Jönss
Jöns Näringin Näärinkinen
Larss Caupin Kauppinen
Påll Lambain Lampainen
Anders Ollikain Ollikainen
Jacob Hamuin Hamunen
Oluf Tålska Tolska
Oluf Ulmain Ulmanen
Hinrich Ollss
Larss Pajain Paajanen
Thomas Smedh Smed
Anders Muttulain Muttulainen
Anders Ollss
Hinrich Matzss
Philpus Ahoin Ahonen
Nils Wachuoin Vahvanen
Madz Kouruin Kourunen
Jacob Kituin Kitunen
Anders Martikain Martikainen
Jöns Hämäläin Hämäläinen
Peter Wenoin Väänänen
Bärtill Kämäläin Kemiläinen

Nassokinin läänitys, yli-ikäiset

Uthaf Nassakens frellsse Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 125

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Per Rajain Rasanen
Hinrich Sopain Sopanen
Jöns Huttuin Huttunen
Per Härkäin Härkänen
Madz Leskin Leskinen
Hans Hamuin Hamunen
Hinrich Leskin Leskinen
Oluf Pölläin Pöllänen
Jöns Pållss Härkäin Härkänen
Simon Heinoin Heinonen
Madz Lehikoin Lehikoinen
Nils Härkäin Härkänen

Baranoffin läänitys, yli-ikäiset

Carell Hastfers frellsse Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lars Langoin Länkinen
Lars Tolfuain Tolvanen
Bengt Ikoin Ikonen
Grels Seilain Seilonen

Pappilat ♦ Pastoris drengar, Klåckare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pappilan rengit
Anders Henrichss
Hans Sigfredss
Christer Hanss Montonen?
Lukkari
Michell Anderss Rimppi

Lautamiehet

Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 126

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Theotorich Weiher kirkkoherra Weiher
Nils Pijk Landzman Piikki
Thomas Härkäin Landzman Härkänen
Lars Purhoin Nembde Purhonen
Abraham Muttulain Muttulainen
Jacob Härkäin Härkänen
Madz Kallin Kallinen
Madz Hirfuoin Hirvonen
Nils Halin Halinen
Oluf Hännin Hänninen
Hindrich Ollikain Ollikainen
Simon Wainikain Vainikainen
Bengt Pulkin Pulkkinen
Måns Marain Maaranen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1640, Rulla 616
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 117, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16401642

© Maija-Liisa Laakso 2023