AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1643 ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Juva ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Jockas Sochn

Nyslottz Lähn, Lille och Stoorr Sawelax. Roteringz Längdh Pro Anno 1643


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 570

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Peer Weneinen Väänänen
Matz Jönsson Rongain Ronkainen
Oluff Hansson Tirroinen Tirronen
Marten Siuringzson Son Påål Mårtenss: Knecht Rimppi
Peer Hyffuoinen Hyvönen
Lars Pelckinen Pelkinen
Eskell Härköinen Härkönen
Peer Ibid. Härkönen
Mattz Perneinen Pärnänen
Hans Rauthiainen Rautiainen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 570

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ifwar Hindrichsson Herranen
Pååel Härckäinen Härkänen
Larss Anderssonn Hulckåin Hulkkonen
Oluff Immåinen Son Berendt O: Knecht Immonen
Tommas Persson ibid. Immonen
Anderss Conti Konsti
Knut Halloinen Halonen
Peer Wihawainainen Vihavainoinen
Hartwich Weijalainen Veijalainen
Gräels Kiskinen Kiiskinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 570

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Wasara Vasara
Erich Randåinen Son Tomes Erichzson Knecht Rantonen
Påel Lukasson Kiskinen Kiiskinen
Anders Ibid Kupsa Kiiskinen
Oluff Hämalain Hämäläinen
Nillss Partainen Partanen
Jönss Ibid. Partanen
Arfwedh Kinnuinen Kinnunen
Simon Hottinen Hottinen
Hindrich Kerfuin Kervinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 570

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluff Madzson Pärnoinen Pärnänen
Jöns Leinoin Leinonen
Michel Purhoin Purhonen
Oluff Partain Partanen
Anders Lautiain Lautiainen
Eskill Martikain Martikainen
Anders Kettuinen Kettunen
Oluff Rudzalainen Ruotsalainen
Oluff Kuifuainen Son Jöns Oluffsson Knecht Kuivanen
Peer Hämeleinen Hämäläinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 570

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jönss Narin Narinen
Tåmas Ikåinen Ikonen
Eskiel Hemeleinen Hämäläinen
Staphan Tenhuin Tenhunen
Oluff Heinoinen Heinonen
Abraham Abrahamsson
Nills Heinoin Heinonen
Michiel Haloinen Son Peer Michielss:n Knecht Halonen
Erich Martinen Marttinen
Peer Ibid. Marttinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 570

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Örrö Örrö
Peer Madzson Kettuinen Son Madz Peersson Knecht Kettunen
Peer Ibid. Kettunen
Hindrich Frosti Frost
Eskil Kosmainen Kuosmanen
Johan Ibid. Kuosmanen
Madz Ibid. Kuosmanen
Jöns Nillssonn Kuosmanen
Måns Marain Maaranen
Oluff Hänninen Hänninen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 571

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Staphan Cosmainen Kuosmanen
Madz Callinen Kallinen
Jönss Hämelein Hämäläinen
Cåssma Erkinen Tarkiainen?
Påel Neula Tarkiain Son Oluff Påelss:n Knecht Neula
Johan Lehikåin Lehikoinen
Madz Ibid. Lehikoinen
Madz Auffuinen Auvinen
Peer Ibid. Auvinen
Jöns Teifuain Teivainen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 571

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oluff Teifuainen Teivainen
Jöns Lengä Länkinen
Oluff Larsson Oikarin Oikarinen
Jöns Månsson Hemelein Hämäläinen
Knuth Hindrichzson Ibid. Hämäläinen
Samuel Ibid. Knecht Hämäläinen
Påel Jakophzson Pauilain Paavilainen
Oluff Tuchkalainen Tuhkalainen
Nills Sålcki Solki
Cosma Hötiläinen Hyötyläinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 571

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jöns Hötyleinen Hyötyläinen
Abraham Ibid. Hyötyläinen
Jöns Michelsson Lambain Lampainen
Mårten Ibid. Lampainen
Peer Leinåin Leinonen
Madz Hirfuåinen Hirvonen
Peer Ibid. Hirvonen
Eskill Pöyhöinen Pöyhönen
Peer Leinåinen Son Frandz Peerss:n Knecht Leinonen
Anders Pöyhöinen Pöyhönen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 571

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Kurikäinen Kurikainen
Anders Narin Narinen
Påål Tarfuain Son Madz Påelss:n Knecht Tarvainen
Christer Lamain Laamanen
Peer Nåusiain Nousiainen
Peer Cosmain Kuosmanen
Jakoph Näringinen Näärinkinen
Oluff Pennåinen Pennanen
Madz Lamain Laamanen
Jöns Ibid. Laamanen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 571

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påål Jarainen Jaaranen
Anders Wenelein Venäläinen
Peer Martikain Martikainen
Peer Westerinen Vesterinen
Peer Rimpi Rimppi
Oluff Colemain Mågh Hindrich Ochtoin Knecht Kolehmainen
Anti Pöxäinen Pöksäinen
Madz Ibid. Pöksäinen
Lars Michielsson Hatzoinen Hatsonen
Nills Wechmåinen Vehmonen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 571

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Peer Pasainen Pasanen
Hindrich Putkin Putkinen
Johan Cåsmainen Kuosmanen
Thomes Smedh Smed
Oluff Hemingszson Turakainen Son Jören Olufss: Knecht Turakainen
Hemingh Hatzoin Hatsonen
Peer Martinen Marttinen
Tomes Muståinen Mustonen
Anders Ollikain Ollikainen
Hindrich Ibid. Ollikainen

Ruotu 13, Med desse fyra Hemman ähr seneste Rothan Leppewirda opfylt Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 571

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Påål Nulpåinen Nulpponen
Anders Ihalain Låkåterssån Ihalainen
Jakoph Hamuin Hamunen
Michiel Philpuson Kiskin Kiiskinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1643, Rulla 618-619
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 570, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16421644

© Maija-Liisa Laakso 2022