AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1676 väenottoluettelo

Kuopio väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Copio Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kynne Gårdz Lähn pro 1676


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Kaislalax
1 Hindrich Påfwelssonn
Haminalax
1 Christer Madtssonn
Wechmasmäkj
1 Erich Peersson Colioinen
Airaxela
1 Jören Peersson Colemain
Kuifwaniemj
1 Oloff Staffansson Colemain
Knutila by
1 Thomas Ollsson Knutin
1 Oloff Madtsson Knutinen
Lydikälä
1 Olof Hansson Lydikäin
Hirfwilax
1 Hans Påfwelsson Lydikäin
Hatala by
1 Påfwel Larssonn Hatainen
Wänälä by
1 Peer Andersson Wänäinen
Hamula by
1 Thomas Peersson Mietin
1 Madtz Madtsson Keoinen
Sängimäkj
1 Hindrich Hindrich Ruåskain
Hackarala
1 Madtz Jönssonn Laakoin
Rissala by
1 Peer Jörensson Rissainen
Pelloniemj
1 Peer Peersson Heikinen
1 Anders Olofssonn Jalkainen
Urimalax
1 Anders Johansson Cuossmain
Wuottjärfw
1 Anders Andersson Pasainen
Syriäsarj
1 Nielss Påfwelssonn Waroin
Rijstwessj
1 Anders Jörensson Hättin
1 Peer Påfwelsson Waroinen
Jurikamäckj
1 Jöns Andersson Räsäinen
Littmaniemj
1 Peer Madtssonn Smålander
Wächmarsalmj
1 Christer Hindrichsson Reinikain
Miettilä by
1 Peer Oloffsson Miettinen
Ennanlax
1 Påfwell Staphansson Soininen
Puutassalmj
1 Peer Eskellssonn Hyfwäin
Kärmelax
1 Pååll Madtsson Radikain
1 Påfwel Hindrichsson Wänäläin
Haloila
1 Carll Peersson Haloinen
Tafwinniemj
1 Hans Hansson Pylkäläin
1 Peer Peersson Leskinen
1 Jöns Jönsson Hulkoinen
1 Peer Olofssonn Räsäinen

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1121

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Abell Cainulainen
1 Peer Påfwelsson Laamain
1 Oloff Christersson Hyfwärin
1 Kiti Caurainen
1 Anders Kärcköinen
1 Oloff Tåloinen
1 Påfwell Haikoinen
1 Anders Christersson Kiekain
1 Hans Hanssonn Taskinen
1 Erich Wänskä
1 Johan Leskinen
1 Oloff Madtssonn Radikain
1 Johan Pispainen
1 Lars Waitinen
1 Påfwel Påfwelssonn Kilkain
1 Påfwel Påfwelsson Karhuin
1 Madtz Karhuin
1 Hindrich Haloinen
1 Peer Michellsson Lydikäinen
1 Larss Greioinen
1 Peer Olofsson Asikainen
1 Hindrich Madtsson Käijainen
1 Oloff Madtssonn Lydikäin
1 Olof Tårikain
1 Hindrich Hindrich Luckainen
1 Olof Påelsson Jalkainen
1 Olof Leskinen
1 Jacob Jacobsson Wäisäin
1 Johan Sickainen
1 Peer Johansson Toifwarin
1 Mårthen Huofwinen
1 Madtz Madtsson Jalkainen
1 Oloff Olofsson Matilain
1 Lars Kopoinen
1 Nielss Pafwilainen
1 Peer Nirainen
1 Jöns Tårikainen
1 Thomas Koukoinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1122

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Cassurinen
1 Peer Hyttinen
1 Erich Mustoinen
1 Erich Häiskainen
1 Påfwel Kannuinen
1 Matz Hindrichsson Kockoin
1 Madtz Larsson Condiain
1 Oloff Fougdilain
1 Anders Surinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1038

Nimet aakkosjärjestyksessä16551677

© Väinö Holopainen 2020