AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1644 ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Leppävirta ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Leppäwirda Sochn

Roteringz Lengdh Pro Anno 1644


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
1 Anderss Kinnunen
2 Peer Peersson Kinnunen
3 Madz ibm
4 Hendrick Henderson Kärfwonen
5 Erick Nielsson Lappalajnen
6 Oll Kärfwonen Son Hendrik Olofsson Kerfuånen Knecht
7 Jönss Peersson Laitinen
8 Larss Påålsson Itkånen
9 Larss Wähwiläjnen
10 Påål Leskinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Thomass Ollsson Laitinen Knecht
2 Madz Laitinen
3 Hemming Påålsson Laitinen
4 Olof Hackarajnen
5 Mårten Safwolajnen
6 Peer Staffansson Leskinen
7 Peer Påålsson Itkonen
8 Påål Hansson Nirajnen
9 Påål Pulkinen
10 Hendrick Lafwonen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jacob Heiskinen
2 Hanss Staffansson Hajkoinen
3 Cnut Candanen
4 Påål Pasojnen
5 Peer Hywonen
6 Larss Madzsson Haringi
7 Staffan Jämsäläjnen Knecht
8 Hendrick Peersson Lauckonen
9 Olof Colemajnen
10 Olf Laitinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påål Tackånen
2 Ifwar Sutinen
3 Henrick Hendersson Kåpoinen
4 Bertil Wiljainen
5 Anders Jönsson Nickinen
6 Larss Larsson Wackolajnen
7 Thomas Safuolajnen
8 Siffer Mustonen Knecht
9 Larss Kinnunen
10 Påål Staffanajnen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 23

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Larss Peersson Leppåjnen
2 Hendrick Larsson Kejnänen
3 Påål Andersson Tukiajnen
4 Peer Nilsson Lappalajnen
5 Påål Ollsson Kinnunen
6 Oll Hansson ibm
7 Oll Liucko
8 Erick Ericksson Kinnunen
9 Erick Ollsson Kerfuonen Knecht
10 Oll Greelsson Kåpojnen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Arfwedh Kåppoinen
2 Hendrick Ollsson Såpainen
3 Påål Siffersson Kinnunen
4 Anders Philpuxinen
5 Oll Hendersson Kåpoinen
6 Peer Jönsson ibm
7 Peer Thomasson Håfwinen
8 Påål Sårsainen
9 Madz Ollsson Såininen
10 Madz Madz Härkänen Knecht

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Peersson Michonen
2 Anders Suhonen Broder Erick Suhonen Knecht
3 Hendrick Christersson Kåpojnen
4 Michel Larsson Hirfwonen
5 Madz Ollsson Sauckonen
6 Peer Ollsson Kärojnen
7 Thomas Thomasson Malinen
8 Greelss Ollsson Purujnen
9 Hendrick Andersson ibm
10 Mårten Nilsson Pöyhönen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hendrick Ollsson Tuppurinen
2 Peer Tackånen
3 Hendrick Cosuinen
4 Olof Ollsson Tuppurajnen
5 Anders Andersson Hildunen
6 Hendrick Hendersson Såininen
7 Larss Saickonen
8 Michel Johansson Harajnen Knecht
9 Christer Ifwarinen
10 Oll Heiskainen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Staffan Hilduinen
2 Anders Andersson Hyttynen
3 Jören Christersson Håfwinen
4 Hendrick ibm Stiufson Jören Peersson Hilduinen Knecht
5 Påål Simonen
6 Hendrick Wepsäläjnen
7 Anders Ollsson Kejnånen
8 Jönss Jönsson Halonen
9 Månss Keinonen
10 Philip Jörensson Kariunen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Andersson Halonen
2 Siffer Hardikainen
3 Christer Ahonen
4 Påål Påålsson Rejnickajnen
5 Anders Hindersson Kinnunen
6 Anders Kasainen
7 Anders Peersson Kejnänene
8 Jönss Ollsson Halojnen Son Påål Jönsson Haloinen Knecht
9 Peer Ränisä Keinänen
10 Markus Jämsäläinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 24

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jönss Jönsson Kinnunen
2 Staffan Ollsson Ahokas
3 Madz Staffanss. Lappalainen
4 Peer ibm
5 Erick ibm Knecht
6 Henrick ibm
7 Oll Peersson Nissinen
8 Erick Luttinen
9 Oll ibm
10 Håkan Jörensson Mähöinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påål Hindersson Pitkänen
2 Siffer ibm
3 Jören Jönsson ibm
4 Anders Ollsson Kåpoinen
5 Jöns Könönen
6 Lars Wenttinen
7 Oll Kåsunen
8 Påål Ringinen
9 Hendrick Madzsson Könönen
10 Eskel Staffansson ibm Knecht

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Olof Olofsson Könönen
2 Madz Wänttinen
3 Oll Hendersson Könönen
4 Peer Parfuiajnen
5 Jönss Staffansson ibm
6 Oll Andersson ibm
7 Anders Jönsson Parfwiajnen Knecht
8 Hendric Råpponen
9 Staffan Kinnuinen
10 Olof Pirajain

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oll Ollsson Tirckonen
2 Hendrick ibm
3 Staffan Nupponen
4 Oll Immonen
5 Madz Kåsunen
6 Anders Anderson Pijrojnen
7 Påål Michelsson Turunen
8 Peer Andersson Rumuckajnen
9 Larss Harinen
10 Michel Påålsson Turunen Knecht

Irtolaiset ♦ Löös Drifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Matz Tarfuainen
2 Hendrick Jönsson Kinnuinen
3 Olof Tuchkunen
4 Påål Andersson Kåsunen

Läänitykset

Henrik Spåran läänitys ♦ Hindrih Månssåns frelse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Påuel Olåfsson Kåpånen
Hindrih Peerssonn ibm

Niilo Maununpojan läänitys ♦ Nils Månssons frelse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Olåf Olåfsson Copånen

Erik Slangin läänitys ♦ Wälb: Slangens Erfuingars frelse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 25

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Staffan Staffanssonn Lappalainen
Clemet Hålåpainen
Hans Purdinen
Jöns Jönsson

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1644, Rulla 620-621
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 9, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16431647

© Väinö Holopainen 2022