AlkuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1637 ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Puumala ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Pumala Sochn

Wijborgz och Nyslåtz Lhäns 637 Åhrs Rootheringz och Uthskrifningz Ruller

Sisältää myös "Sulkavan kymmeneskunnan"


Lautamiehet ♦ Nämbnden

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 336

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Oluff Weteinen Väätäinen
Jöns Jönsson Härkä Härkä
Madz Thomasson Lukainen Luukkonen
Lars Peersson ibm Luukkonen
Lars Madzon Hakuljnen Hakulinen
Philpus Hansson Harmainen Harmainen
Peer Peersson Awinen Auvinen
Mårten Erichsson ibm Auvinen
Peer Hindrichsson Kaginen Kanunkinen
Måns Soikajnen Soikkanen
Oluff Condiajnen Kontiainen
Anders Seppinen Seppänen

Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Lintusalon kymmeneskunta ♦ Lindusalo Tijendh

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 336

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Larsson Cockoin 1 Kokkonen
Madz Thomasson 1 B:rS Kokkonen
Lars Peersson Huchkainen 1 Huuhkainen
Johan Peersson ibm 1 Huuhkainen
Bertill Peersson Turckiajnen 1 Turkiainen
Michell Larsson Hullckåinen 1 Hulkkonen
Knutt Bengtsson Loikain 1 Loikkanen
Anders Munck 1
Hendrich Knuttsson 1 Loikkanen
Erich Knuttsson Loikain 1 B: Knecht Loikkanen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 336

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Madzsson Härckeinen 1 Knechtt Härkönen
Lars Larsson Bengtinen 1 Penttinen
Oluff Larsson Luukojnen 1 Luukkonen
Hendrich Jönsson ibm 1 Luukkonen
Christier Mårtensson ibm 1 Luukkonen
Mårten Nilsson Lijmatainen 1 Liimatainen
Hendrich Hendrichsson ibm 1 Liimatainen
Jöns Madzsson ibm 1 Liimatainen
Anders Madzsson ibm 1 Liimatainen
Lars Knuttsson Kalljnen 1 Kallinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 336

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Abraham Ihanusson Killiujnen 1 Kiljunen
Jacob Mårtensson ibm 1 Kiljunen
Måns Påålsson 1 dreng
Grels Jönsson 1 dreng
Hendrich Larsson Killjuinen 1 Kiljunen
Anders Månsson Ihalain 1 Ihalainen
Mårten Mårtensson Repojnen 1 Reponen
Hans Mårtensson ibm 1 Reponen
Madz Peersson Kiljuinen 1 Kiljunen
Nils Nilsson ibm 1 Knecht Kiljunen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Larsson Kiljuinen 1 Kiljunen
Suen Peersson ibm 1 Kiljunen
Lars Jönsson ibm 1 Kiljunen
Jöns Peersson Summanen 1 Summanen
Madz Madzsson Hämeleinen 1 Hämäläinen
Anders Gabrielsson Lijkainen 1 Liikanen
Peer Larsson Olljnen 1 M. Ollinen
Peer Peersson Hujainen 1 Hujanen
Hans Ollsson Karwojnen 1 Karvonen
Lars Larsson Hujainen 1 Knecht Hujanen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Måns Peersson Cauppinen 1 Kauppinen
Lars Larsson ibm 1 Kauppinen
Peer Thomasson Witikainen 1 Vitikainen
Hendrich Ollsson 1
Swen Peersson Jyrckinen 1 Jyrkinen
Madz Lijckainen 1 Liikanen

Laamalan kymmeneskunta ♦ Laamala Tijendh

Ruotu 5, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Påål Jönsson Hakuljnen 1 Hakulinen
Thomas Ollsson Hakuljnen 1 Hakulinen
Oluff Ollsson ibm 1 Hakulinen
Madz Ragwaldsson Kieteweinen 1 Knecht Kietäväinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Christier Andersson Kåttro 1 Kotro
Anders Biörnsson Kieteweinen 1 Kietäväinen
Mårten Peersson ibm 1 Kietäväinen
Grels Luckain 1 Luukkonen
Anders Bertillsson Haatajnen 1 Haatainen
Oluff Laamainen 1 Laamanen
Peer Olsson Kieteweinen 1 Kietäväinen
Påål Ollsson Waldojnen 1 Valtonen
Jöns Larsson Lambjnen 1 Lampinen
Lars Larsson ibm 1 B. Knecht Lampinen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Ollsson Peuckein 1 Pöykkänen
Madz Christoffersson Kietewein 1 Kietäväinen
Hendrich Hendrichsson Laamajnen 1 Laamanen
Påål Jönsson Mondoinen 1 Montonen
Påska Bengtinen 1 Penttinen
Johan Johansson Hakuljnen 1 Hakulinen
Thomas Philpusson Harmainen 1 Harmainen
Peer Ollsson Harmainen 1 Harmainen
Påål Peersson ibm 1 Son Harmainen
Peer Peersson Kangahainen 1 Knecht Kankainen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Peersson Martinen 1 Marttinen
Påål Peersson ibm 1 Marttinen
Peer Nijrainen 1 Niiranen
Peer Påålsson Harmainen 1 Harmainen
Pål Peersson ibm 1 Harmainen

Partalan kymmeneskunta ♦ Partala Tijendh

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jacob Jacobsson Harmainen 1 Harmainen
Anders Peersson Ryhein 1 Ryhänen
Mårten Mårtensson Jachujn 1 Janhunen
Jöns Månsson Lapuetelainen 1 Lapveteläinen
Matz Peersson Lapuetelainen 1 Knecht Lapveteläinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Christier Andersson Häiwä 1 Häivä
Peer Jacobsson Partainen 1 Partanen
Peer Larsson Lehuoinen 1 Lehvonen
Madz ibm 1 Br Lehvonen
Oluff Madzsson Pelljnen 1 Pellinen

Sulkavan kymmeneskunta ♦ Sulkawa Tijendh

Ruotu 9, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Grelsson Caipainen 1 Kaipainen
Anders Grelsson ibm 1 B Kaipainen
Madz Madzsson Autjo 1 Autio
Anders Andersson Caipajnen 1 Kaipainen
Johan Peersson Pelljnen 1 Knecht Pellinen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 337

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hendrich Peersson Raatikainen 1 Raatikainen
Erich Hendrichsson ibm 1 S. Raatikainen
Lars Larsson Caipoin 1 Kaipainen
Oluff Larsson ibm 1 Kaipainen
Knutt Peersson Klostarjnen 1 Luostarinen
Sigfredh Andersson Monojnen 1 Mononen
Thomas Sigfredsson Raatikain 1 Raatikainen
Lars Larsson ibm 1 Raatikainen
Madz Porojnen 1 Pyöriäinen
Jören Hindrichsson Kijskinen 1 Knecht Kiiskinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 338

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Påål Larsson Parojnen 1 Pyöriäinen
Peer Peersson Mulj 1 Mulli
Lars Erickainen 1 Eerikäinen
Anders Clemetsson Heldjmojnen 1 Heltimoinen
Michell Clemetsson 1
Påuel Erickainen 1 Eerikäinen
Peer Peersson ibm 1 Knecht Eerikäinen
Jören Peersson ibm 1 B Eerikäinen
Madz Peersson Uckojnen 1 Ukkonen
Madz Caardinen 1 Kaartinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 338

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Mielojnen 1 Mielonen
Oluff Ollsson Tanninen 1 Tanninen
Hendrich Larsson Mulljkainen 1 Mullikainen
Lars Jacobsson Tanninen 1 Tanninen
Johan Peersson Haatainen 1 Haatainen
Lars Hendrichsson Tanninen 1 Tanninen
Peer Caardinen 1 Kaartinen
Lars Staffansson Condjainen 1 Kontiainen
Matz Larsson Caartinen 1 Kaartinen
Oluff Hendrichsson Tanninen 1 Knecht Tanninen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 338

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Knutt Sipinen 1 Sipinen
Mårten Knuttzsson ibm 1 S Sipinen
Lars Ollsson Sipinen 1 Sipinen
Jacob Hatajnen 1 Haatainen
Erich Johansson Awjnen 1 Auvinen
Henrich Silwestersson ibm 1 Auvinen
Madz Hendrichsson ibm 1 Son Auvinen
Hendrich Hendersson Caardinen 1 Kaartinen
Isaac Pylcköjnen 1 Pylkkönen
Matz Matzsson Auwinen 1 Knecht Auvinen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 338

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Ollsson Caardinen 1 Kaartinen
Oluff Ollsson ibm 1 B Kaartinen
Hans Madzsson 1
Isaac Jörensson Tiajnen 1 Tiainen
Johan Jörensson Helppi 1 Helpi
Erich Mårtensson Mannikainen 1 Mannikainen
Måns Påålsson Cardinen 1 Kaartinen
Måns Michelsson ibm 1 Kaartinen
Lars Leinickainen 1 Leinikäinen
Mårten Jörensson Helppi 1 Knecht Helpi

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 338

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Matz Andersson Cammoinen 1 Kammonen
Michel Peersson Wäteinen 1 Väätäinen
Peer Kinainen 1 Kinanen
Sigfredh ibm 1 Kinanen
Lars Peersson ibm 1 Kinanen
Peer Månsson Rockainen 1 Rokkanen
Anders Rockainen 1 Rokkanen
Måns Månsson Saickainen 1 Saikkonen
Lars Månsson ibm 1 B Saikkonen
Peer Madzsson Kinainen 1 Knechtt Kinanen

Ruotu 16, Desse föörs i förste Rootan medh Säminge Sochn Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 338

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluff Månsson Saickainen 1 Saikkonen
Thomas Månsson 1
Anders Andersson Lijmatain 1 Liimatainen

Pappilat

Pappien rengit, Prestershapz Drengiar Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 338

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Pastor Dng Stefanus Laurentij
Jören N Penttinen
Lars N Korhonen
Caplan Dng Gabriel Caroli
Anders Peersson Kuutj Kuutti

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1637, Rulla 612
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 336, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16291638

© Maija-Liisa Laakso 2022