AlkuSavon sotaväkiKatselmukset1685 → 5. Kapteeni Kasper Seulenbachin komppania

Savon sotaväki: Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti

5. Kapteeni Kasper Seulenbachin komppania

Katselmus 17.8.1685 (Nyslåt)

NimihakemistoSotilaiden nimihakemistoPaikannimet

Ruotu Talolliset Kylät Sotilas
Safwolax Öfredels H:dh: Kangasniemi Sochn
1 Johan Påhlsson Haltuin
Synsiäranda Matz Peersson Leikas
Matz Matsson Suroin
Olof Oloffsson Pentin
Lars Påhlsson Haltuin
2 Michell Peersson Papain
Papala Johan Erichsson Ikoin
Lars Michelsson Papain
Erich Hendersson Papain
Christer Nielsson Ikoin
Wähmais
3 Matz Hendersson Yllöin
Murdois Niels Nielsson Murdoin
Matz Ohlsson Ibidem
Matz Olofsson Måila
Luusnemi
Olof Andersson Kärpäl:n
4 Påhl Nielsson Mackoin
Mackoila Jacob Johansson Itinen
Knuth Nielsson Ibidem
Hendrich Peersson Ibidem
Jöns Eskelsson Dito
5 Peer Larsson Martin
Wajalax Jöran Hendersson Aulikain
Grels Thomasson Hämäl:
Kaihalamäkj
Oloff Hansson Pöyhäin
Pöyhälä
Niels Bertillss Reckå
Suråla
6 Jöran Jöransson Ikoin
Wehmais Bertell Hendersson Kaupin
Mårthen Mårthenss Suroin
Äkrånmäkj
Peer Hendersson Kaupin
Äkråntaipal
Peer Matzson Ibidem
7 Christer Larsson Nåusiain
Lars Christersson Nåusiain
Påhl Larsson Pölwäin
Pölwänälä
Hans Hansson Ibidem
Eskill Pösa
8 Anders Påhlsson Kimmar
Luusniemi Hendrich Hendersson Häckinen
Anders Auwikain
Lars Jönsson Kimmar
Påhl Matzson Måtte
Ödhe
9 Bengdt Ohlsson Pönnoin
Kåchilamäkj Jacob Larsson Råppoinen
Matz Peersson Himmain
Daniel Rytköin
Johan Andersson Liukoin
Synsiäranda
10 Olof Nielsson Kårhoin
Kutemajärwi Påhl Johansson Liukoin
Lars Andersson
Matz Mårthensson Pystin
Thomas Kårhoin
11 Markus Lahikain
Niels Knutsson Lahikainen
Oloff Olofsson Tärwoin
Påhl Knutsson Lahikain
Anders Matzson Pystin
12 Lars Månsson Laitin
Synsiäranda Simon Jöransson Howinen
Clemet Larsson Hockoin
Anders Larsson
Christer Peersson Nyrin
13 Sigfredh Peersson Laitin
Måns Eskellsson Laitinen
Matz Bengdtsson Laitin
Michel Andersson Huttuin
Påhl Påhlsson Haltuin
14 Staffan Michelsson Hämmäläin
Kutemajärwi Påhl Eskielsson Wiroin
Abraham Hindersson Yllöin
Sigfredh Jacobsson Kowiakain
Erich Hendersson
15 Jöran Hendersson Kårhoin
Påhl Påhlsson Läwäin
Oloff Jacobsson Kåwiakain
Anders Efwertsson Orain
Matz Jönsson Yllöin
16 Sigfredh Clemetsson
Johan Påhlsson Håckain
Thomas Jacobsson Hänni
Peer Christersson Röhuinen
Lars Påhlsson Håckain
17 Erich Matzson Pohjoin
el:r Niels Kåwiakain
Jöran Jöransson Lindu
Lars Christersson
Anders Peersson Wärälä
Wärälä
Peer Jacobsson Winnikain
18 Påhl Jöransson Liukoin
Öde
Luusniemi Christer Jacobsson Winnikain
Lars Grelsson Kåwain
Hangasmäki
Peer Michelson Kåwain
Matz Matsson Kåwain
19 Thomas Mårthensson Lahin
Säppälä Lars Hendersson Pihilain
Jöran Andersson Tijhoin
Tuhåila
Hendrich Peersson Tijhoin
Eskell Jacobsson
Räinikala
20 Matz Markusson Manni
Suråla Lars Larsson Såckain
Sigfredh Andersson Säppäin
Seppälä
Påhl Nielsson Dito
Jöns Ohlsson Laukarin
21 Lars Peersson
el: Eskell Matzson Albrechtin
Harjuma Anders Hendersson Pöhinen
Matz Thomasson Pystin
Pellikamäki

Sahl: Pastoris Enckia
Kangasniemi
Olof Waukari
22 Sigfredh Winikain
Päckola Matz Matsson Winikain
Erich Eskellsson Oxain
Jacob Kurki
Kähkola
Hendrich Rytkoin
Rytkylä
23 Jöns Simonsson Kaupin
Äkrontaipal Peer Larsson Såikain
Jöran Thomasson Sårwari
Christer Bertillsson Pullinen
Kaihilamäki
Hendrich Christersson Pönnöin
24 Matz Clemetsson Reinikain
Reinickala Bertill Matzson Reinikain
Commenderat till Narwen
Eskell Eskellsson Pundain
Påhl Christersson Årain
Åralaby
Grels Larsson Årain
25 Sigfredh Barthimaeus
Pölwänälä Hendrich Erichsson Jurwoin
Markus Nielsson Manni
Mannila
Anders Andersson Manni
Påhl Peersson Suroin
26 Påhl Bengtin
Synsiäranda Christer Knutsson Mackoin
j den Odugelige Simon Matzson Ikoins ställe
Olof Ohlsson Pölwäin
Kuiwasmäkj
Michell Mårthensson Laitin
Laitiala
Christer Larsson Dito
27 Thomas Hendersson Håckain
Håckaniemi Lars Jöransson Ikoin
Påhl Hendersson Dito
Hendrich Larsson Dito
Christer Matzson Dito
28 Christer Thomasson Håckain
Staffan Matzson Launiain
Anders Hendersson
Matz Påhlsson
Påhl Nielsson
29 Thomas Bertillsson

Soldat sjuk här i Orthen
Matz Peersson
Äkrontaipal
Påhl Luckoin
Jönss Purdin
el:r Lars Johansson
Kaitila
30 Lars Thomasson Hockain
Mannila Olof Hendersson Pentinen
Matz Hendersson Pölwäin
Johan Peersson
Ruckala
Lars Jönsson Håckain
Håckaniemi
31 Johan Hendersson Hyryläin
Kaupila Hendrich Hendersson Laulain
Christer Erichsson Himattu
Christer Matzson Haltuin
Haltula
Jöns Hendersson Haltuin
32 Jacob Hajain
Ödhe
Rajalamäki Anders Nielsson Wäräin
Markus Andersson Hyryläin
Hyrylä
Michel Pynninen
Peer Matzson Kaupin
Kaupila
33 Niels Andersson
Håckaniemi Christer Didrichsson Kaupin
Johan Larsson Sanni Panni
Eskell Andersson Weisäin
Matz D Håckain
34 Jons Jöran Peersson Suroin
Haltula Påhl Peersson Kåwasin
Hendrich Påhlsson Sijtar
Rauhajärwi
Lars Matzson Sijtar
Anders Himmattu
Salmenby
35 Påhl Matzson Tijsari
Peer Peersson Jämbsä
Anders Poikalain
Wärälä
Christer Andersson Håckanen
Håckaniemi
Erich Jacobsson Hämeläin
36 Erich Pönnöins
Ödhe
Kaihalamäki Erich Jacobsson Pekain
Sigfredh Matzson Ikoin
Wähmaisby
Sigfredh Andersson Mackåin
Mackåla

Vuosi 1685, Rulla 16

Sisältö Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2

Tunnus SE/KrA/0022/1685/16

SVAR linkki

Pitäjät:

© Väinö Holopainen 2020