AlkuSavon sotaväkiKatselmukset1689-90 → Nimihakemisto

Savon sotaväki: eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

Katselmusten 1689-90 nimihakemisto

Savon miehiä komennuksella linnoitustöissä Narvassa

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin luetteloihin.


-  A  B  C  D  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å  Ä 
 -  A  B  C  D  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å  Ä

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hendrichson, 1 komppania, Brakel

Erich Peerson, 1 komppanian ruotu 39, Brakel

Johan Peerson, 3 komppanian ruotu 27, Gyllenspang

Johann Juchumsonn, 2 komppanian ruotu 14, Seulenbach

Vallentin Valentinson, 3 komppania, Gyllenspang

Wallentin Wallentinsonn, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

AAlkuun

Achoin

Christer Jörensonn, 2 komppanian ruotu 122, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 122, Goos

Achtiain

Oloff, 1 komppanian ruotu 79, Goos

Achtiein

Oloff, 1 komppanian ruotu 79, Seulenbach

Afwikain

Larss Hemmingson, 3 komppanian ruotu 127, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 127, Goos

Ahoin

Johan Johanson, 8 komppania, Brakel

Aihulain

Hindrich Andersonn, 1 komppanian ruotu 120, Seulenbach

Alfwoin

Jacob Christersonn, 1 komppania, Seulenbach

Mårten Christersonn, 1 komppanian ruotu 50, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 50, Goos

Ambiain

Hendrich Påhlsson, 3 komppania, Gyllenspang

Matz Peerson, 2 komppania, Brakel

Anniain

Peer Peersonn, 3 komppanian ruotu 1, Seulenbach

Staffan Johansonn, 1 komppanian ruotu 70, Seulenbach

Antoin

Carll Jörenssonn, 1 komppanian ruotu 1, Seulenbach

Christer Påhlsson, 3 komppanian ruotu 38, Gyllenspang

Arpiain

Johan Johansonn, 3 komppanian ruotu 12, Seulenbach

Asikain

Matts Andersson, 8 komppanian ruotu 23, Goos

Assickain

Matz Anderson, 8 komppanian ruotu 23, Brakel

Auwikain

Lars Hemmingson, 3 komppanian ruotu 127, Gyllenspang

BAlkuun

Bengtinen

Olloff Ohlson, 2 komppanian ruotu 60, Brakel

Oloff Ohlson, 2 komppanian ruotu 60, Seulenbach

Biörn

Johan Staffanson, 1 komppanian ruotu 76, Brakel

Biörneborgh

Niels Andersson, 3 komppanian ruotu 28, Seulenbach

Bullj

Hendrich Axellsonn, 3 komppanian ruotu 76, Seulenbach

CAlkuun

Caminen

Abraham, 6 komppania, Goos

Cardinen

Petter Pettersonn, 2 komppanian ruotu 63, Seulenbach

Carial:n

Elias Johanson, 8 komppanian ruotu 113, Goos

Caupin

Niels, 6 komppanian ruotu 124, Goos

Caupinen

Niels, 6 komppanian ruotu 124, Seulenbach

Cautiain

Arfwed Bengtson, 3 komppania, Seulenbach

Cijalain

Mårthen Henderson, 6 komppania, Brakel

Clostarinen

Anders Påhlson, 2 komppanian ruotu 34, Brakel

Jacob Påhlson, 2 komppanian ruotu 89, Brakel

Coiwalain

Petter, 6 komppania, Goos

Condia

Luckas Hanson, 1 komppanian ruotu 48, Brakel

Coulemoin

Johan Matzson, 2 komppanian ruotu 72, Brakel

Cupsain

Petter, 6 komppania, Goos

Cwintus

Eskell Eskellson, 2 komppanian ruotu 26, Seulenbach

DAlkuun

Dirich

Hans Sigfredson, 2 komppanian ruotu 97, Brakel

Sigfredh Hanson, 2 komppanian ruotu 88, Brakel

Dirik

Hans Sigfredssonn, 2 komppanian ruotu 97, Seulenbach

Drengh

Mårten Mårtensson, 1 komppanian ruotu 129, Seulenbach

HAlkuun

Haapanen

Påhll Sigfredsson, 6 komppania, Gyllenspang

Hackanen

Peer Matzson, 6 komppanian ruotu 5, Brakel

Hackarain

Matz Påhlson, 8 komppania, Brakel

Thomas Thomason, 8 komppania, Brakel

Hackinen

Nils, 6 komppanian ruotu 86, Goos

Haf:erman

Policarpus Johanson, 1 komppanian ruotu 128, Brakel

Hafwerin

Anders Johanson, 2 komppanian ruotu 98, Brakel

Mattz Andersonn, 2 komppanian ruotu 36, Seulenbach

Hafverinen

Matz Anderson, 2 komppanian ruotu 36, Brakel

Hafwerman

Polijcarpus, 1 komppanian ruotu 128, Seulenbach

Hagain

Jöran, 1 komppanian ruotu 78, Goos

Haijain

Jören Cnutson, 1 komppanian ruotu 78, Brakel

Påhl Mattsonn, 3 komppanian ruotu 35, Seulenbach

Haijkinen

Matts Mattsonn, 3 komppanian ruotu 64, Seulenbach

Hajain

Jören, 1 komppanian ruotu 78, Seulenbach

Påhl Larssonn, 3 komppanian ruotu 9, Seulenbach

Halloinen

Mårten Hansson, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Mårthen Hansson, 3 komppania, Gyllenspang

Haloin

Lars Hanson, 6 komppania, Brakel

Hapiain

Johan Mårtensonn, 2 komppanian ruotu 22, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 22, Goos

Happoin

Matz Anderson, 8 komppanian ruotu 89, Brakel

Hara

Anders Johansonn, 1 komppanian ruotu 24, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 24, Goos

Hendrich Johansonn, 1 komppanian ruotu 34, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 34, Goos

Hardickain

Hendrich Jönson, 8 komppanian ruotu 18, Brakel

Hardikain

Erich Michellsonn, 3 komppanian ruotu 73, Seulenbach

Hindrich, 8 komppanian ruotu 18, Goos

Larss Berendtsonn, 1 komppania, Seulenbach

Hartuin

Johan Månssonn, 1 komppanian ruotu 41, Seulenbach

Hauska

Jören Jörensson, 3 komppanian ruotu 74, Seulenbach

Heilain

Niels Simonsonn, 1 komppanian ruotu 10, Seulenbach

Heinoin

Lars Olson, 8 komppanian ruotu 121, Goos

Heiskain

Anders Ohlson, 1 komppania, Brakel

Peer Johanson, 8 komppanian ruotu 57, Brakel

Helpi

Jören Ohlsonn, 2 komppanian ruotu 115, Seulenbach

Hennin

Hendrich Mattson, 3 komppanian ruotu 26, Seulenbach

Hepalain

Påhl, 6 komppania, Goos

Heyri

Johan Ohlsonn, 3 komppanian ruotu 42, Seulenbach

Heyry

Johan Olufzson, 3 komppanian ruotu 42, Gyllenspang

Hilduin

Påel Olsson, 8 komppanian ruotu 29, Goos

Hiliunen

Olof Olofsson, 8 komppanian ruotu 76, Goos

Hillduin

Johan, 6 komppanian ruotu 111, Goos

Mattz Larson, 8 komppanian ruotu 63, Brakel

Oloff Ohlsonn, 8 komppanian ruotu 76, Seulenbach

Påhl Ohlson, 8 komppanian ruotu 29, Brakel

Hillduinen

Johan, 6 komppanian ruotu 111, Seulenbach

Hillikoin

Mårthen Christerson, 2 komppania, Brakel

Hilpain

Mattz Hindersonn, 2 komppanian ruotu 47, Seulenbach

Himain

Cnut Nielsonn, 3 komppanian ruotu 79, Seulenbach

Hendrich Nielsonn, 3 komppanian ruotu 81, Seulenbach

Michell Mårtenson, 3 komppanian ruotu 80, Seulenbach

Himmain

Cnuth Nielsson, 3 komppanian ruotu 79, Gyllenspang

Michell Mårthensson, 3 komppanian ruotu 80, Gyllenspang

Hintzikain

Christer Jacobzon, 3 komppanian ruotu 126, Gyllenspang

Hirfwij

Sigfredh Matzson, 6 komppania, Brakel

Hirfwoin

Anders Anderson, 2 komppania, Brakel

Hans Hanson, 8 komppanian ruotu 128, Brakel

Hendrich Hanson, 8 komppanian ruotu 97, Brakel

Hendrich Peerssonn, 8 komppanian ruotu 20, Seulenbach

Johan Ohlson, 8 komppanian ruotu 94, Brakel

Petter Ohlson, 8 komppanian ruotu 115, Brakel

Hirfwåin

Hindrich Person, 8 komppanian ruotu 20, Goos

Hirwoin

Hans Hansson, 8 komppanian ruotu 128, Goos

Hindrik Hansson, 8 komppanian ruotu 97, Goos

Johan Olsson, 8 komppanian ruotu 94, Goos

Per Olsson, 8 komppanian ruotu 115, Goos

Sigfrid Mattsson, 6 komppanian ruotu 19, Goos

Hopoin

Thomas Sigfredsonn, 3 komppanian ruotu 19, Seulenbach

Howinen

Philip Ohlsonn, 8 komppanian ruotu 42, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 42, Goos

Simon Jöranson, 5 komppanian ruotu 12, Seulenbach

Huckain

Erich Mattsonn, 2 komppanian ruotu 56, Seulenbach

Huijain

Påhl Henderssonn, 2 komppanian ruotu 125, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 125, Goos

Påhl Hinderson, 2 komppanian ruotu 125, Brakel

Hulkoin

Olof, 6 komppanian ruotu 3, Goos

Hullkoin

Jacob Ohlson, 1 komppanian ruotu 132, Brakel

Jacob Ohlsonn, 1 komppanian ruotu 132, Seulenbach

Hurskain

Anders, 6 komppanian ruotu 52, Goos, 6 komppanian ruotu 52, Brakel

Oloff Ohlsonn, 6 komppanian ruotu 12, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 12, Goos

Huskain

Daniel Larssonn, 1 komppanian ruotu 134, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 134, Goos

Huttunen

Mårthen Larsson, 3 komppanian ruotu 54, Gyllenspang

Hyffwerin

Staffan Peersson, 8 komppanian ruotu 4, Seulenbach

Hyfwerin

Jacob Larssonn, 6 komppanian ruotu 24, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 24, Goos

Staffan Persson, 8 komppanian ruotu 4, Goos

Hyfverinen

Johan Peerson, 1 komppania, Brakel

Hyfwärin

Johan Peersonn, 1 komppania, Seulenbach

Hyllpoin

Matz Henderson, 2 komppanian ruotu 47, Brakel

Hyrckäin

Peer Larsson, 3 komppanian ruotu 112, Gyllenspang

Hyvinen

Niels Nielson, 6 komppanian ruotu 106, Brakel

Håckain

Petter, 6 komppania, Goos

Hångain

Grels Sigfredson, 3 komppanian ruotu 40, Seulenbach

Lars Eskellson, 3 komppanian ruotu 107, Gyllenspang

Mårten Sigfredsonn, 1 komppania, Seulenbach

Mårthen Sigfredson, 1 komppania, Brakel

Håttj

Phlip Peersonn, 2 komppanian ruotu 41, Seulenbach

Häckinen

Anders, 6 komppanian ruotu 8, Goos

Lars, 6 komppanian ruotu 19, Goos

Lars Michellson, 1 komppanian ruotu 85, Seulenbach

Niels Thomason, 6 komppanian ruotu 86, Brakel

Häiskainen

Påhll Andersson, 6 komppanian ruotu 102, Gyllenspang

Hämelein

Per Larsson, 8 komppanian ruotu 73, Goos

Samuel Johansson, 8 komppania, Goos

Hämmä:n

Hemmingh Pehrsson, 1 komppanian ruotu 23, Goos

Hämmäl:n

Erich, 1 komppanian ruotu 88, Goos

Hämäl:n

Anders Johansonn, 1 komppanian ruotu 22, Seulenbach

Hemming Peerssonn, 1 komppanian ruotu 23, Seulenbach

Simon Andersson, 3 komppanian ruotu 94, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 94, Goos

Hämälein

Anders Johanson, 1 komppanian ruotu 22, Brakel

Erich Johanson, 1 komppanian ruotu 88, Brakel

Hendrich Henderson, 1 komppanian ruotu 64, Brakel

Lars Jörenson, 2 komppanian ruotu 55, Brakel

Ollof, 6 komppanian ruotu 11, Brakel

Thomas Thomason, 1 komppania, Brakel

Hämäläin

Anders Peersonn, 3 komppanian ruotu 84, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 84, Goos

Erich, 1 komppanian ruotu 88, Seulenbach

Jören, 6 komppania, Brakel

Larss Jörensonn, 2 komppanian ruotu 55, Seulenbach

Oloff Mattson, 6 komppanian ruotu 11, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 11, Goos

Petter Larson, 8 komppanian ruotu 73, Brakel

Hännin

Anders Persson, 8 komppanian ruotu 55, Goos

Hindrich Thomasson, 3 komppania, Gyllenspang

Häskain

Anders Ohlsonn, 1 komppania, Seulenbach

Häyrin

Påhll Mattzson, 3 komppania, Gyllenspang

IAlkuun

i Hallembin

Hindrich Hindrichson, 8 komppanian ruotu 84, Goos

i Padasjåckj

Hanss Ohlsonn, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

i Wesilax

Isack Jörenson, 3 komppania, Goos

Ickoin

Johan Eskellsonn, 5 komppanian ruotu 2, Seulenbach

Ifwoinen

Mattz Sigfredsonn, 2 komppanian ruotu 113, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 113, Goos

Matz Sigfredson, 2 komppanian ruotu 113, Brakel

Ihalain

Larss Jörensonn, 3 komppanian ruotu 78, Seulenbach

Påhl Månson, 1 komppanian ruotu 92, Brakel

Ihalembin

Hendrich Henderson, 8 komppanian ruotu 84, Brakel

Påel Persson, 8 komppanian ruotu 88, Goos

Ingarin

Jöran Jacobsson, 3 komppanian ruotu 68, Gyllenspang

Ingerinen

Eskell Eskellsson, 3 komppanian ruotu 52, Seulenbach

Ingermalenningar

Jacob Erichsonn, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Inhain

Johan Petterssonn, 2 komppanian ruotu 77, Seulenbach

Itinen

Jacob Johanson, 5 komppanian ruotu 4, Seulenbach

JAlkuun

Jackinen

Johan Hendersonn, 1 komppanian ruotu 143, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 143, Goos

Janhoin

Lars, 6 komppanian ruotu 60, Goos

Jatin

Johan Peersonn, 1 komppanian ruotu 114, Seulenbach

Jatinen

Påhl, 2 komppania, Seulenbach

Jauhiain

Jören Grellssonn, 8 komppanian ruotu 60, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 60, Goos

Jumpain

Mattz Mattsonn, 2 komppanian ruotu 6, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 6, Goos

Junnoin

Christer Michellson, 6 komppanian ruotu 67, Brakel

Jutelain

Christer Hanson, 1 komppanian ruotu 56, Brakel

Jutelein

Christer Hansson, 1 komppanian ruotu 56, Seulenbach

Jyrckinen

Anders Swensson, 2 komppanian ruotu 136, Seulenbach

Jämbsä

Markus, 6 komppanian ruotu 58, Goos

Jämssä

Marchus, 6 komppanian ruotu 58, Brakel

Jäppinen

Axel, 6 komppanian ruotu 14, Goos

Jäskel:n

Hendrich Hendersonn, 1 komppanian ruotu 136, Seulenbach

KAlkuun

Kackinen

Petter, 6 komppanian ruotu 56, Goos

Kainulain

Påhl, 6 komppanian ruotu 17, Goos

Kainulainen

Påhl, 6 komppanian ruotu 17, Brakel

Kaipain

Matz Matzson, 8 komppanian ruotu 119, Brakel

Matz Thomason, 8 komppanian ruotu 7, Brakel

Kaipiain

Ifwar Johansonn, 6 komppanian ruotu 61, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 61, Goos

Jacob Erichsson, 3 komppanian ruotu 2, Gyllenspang

Michell Michellsonn, 1 komppania, Seulenbach, 1 komppania, Goos

Peer Peerson, 1 komppanian ruotu 20, Brakel

Peer Peerssonn, 1 komppanian ruotu 20, Seulenbach

Kajnulain

Johan Thomason, 1 komppania, Brakel

Kallin

Peer Andersonn, 2 komppanian ruotu 13, Seulenbach

Kanckuin

Matz, 1 komppanian ruotu 27, Brakel

Kankuin

Thomas Hindersson, 8 komppanian ruotu 90, Goos

Kannul:n

Joseph Mårthenson, 3 komppanian ruotu 118, Gyllenspang

Karakain

Elias Månson, 2 komppanian ruotu 35, Brakel

Eliass Månsonn, 2 komppanian ruotu 35, Seulenbach

Kardinen

Petter Petterson, 2 komppanian ruotu 63, Brakel

Karfvinen

Matz Påhlson, 2 komppanian ruotu 61, Brakel

Karfwoin

Thomas Påhlsson, 2 komppanian ruotu 11, Seulenbach

Karhoin

Johan Hansson, 3 komppanian ruotu 11, Gyllenspang

Karial:n

Hendrich Christerson, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Karialain

Ellias Johanson, 8 komppanian ruotu 113, Brakel

Niels, 6 komppanian ruotu 23, Goos

Niels Johanson, 6 komppanian ruotu 23, Brakel

Karjalain

Hindrich Christerson, 3 komppania, Gyllenspang

Thomas Christersson, 3 komppanian ruotu 130, Gyllenspang

Karpain

Hendrich Ohlson, 2 komppania, Brakel

Hendrich Ohlsonn, 2 komppanian ruotu 75, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 75, Goos

Karpin

Michell Isachsonn, 2 komppanian ruotu 81, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 81, Goos

Karpinen

Anders Christerson, 8 komppania, Brakel

Michell Isackson, 2 komppanian ruotu 81, Brakel

Påhll Påhlsson, 6 komppanian ruotu 139, Gyllenspang

Karstinen

Jöran Simonson, 3 komppania, Gyllenspang

Karstunen

Hendrich Simonsson, 3 komppanian ruotu 119, Gyllenspang

Kartuin

Påel Hinderesson, 8 komppanian ruotu 30, Goos

Karwoinen

Mattz Påhlsonn, 2 komppanian ruotu 61, Seulenbach

Kastin

Erich Anderssonn, 8 komppanian ruotu 9, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 9, Goos

Kauhain

Olloff Anderson, 8 komppanian ruotu 79, Brakel

Kautiain

Arfwedh Bengdtzson, 3 komppania, Gyllenspang

Keckoin

Thomas Andersson, 1 komppanian ruotu 46, Seulenbach

Keinoin

Erich, 8 komppanian ruotu 8, Brakel

Hans Ohlson, 2 komppania, Brakel

Lars Ohlson, 8 komppanian ruotu 121, Brakel

Keinonen

Erich Påelsson, 8 komppanian ruotu 8, Goos

Kenckuin

Thomas Henderson, 8 komppanian ruotu 90, Brakel

Kerwein

Oloff Christerson, 8 komppanian ruotu 74, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 74, Goos

Ketto

Gabriel Mattson, 8 komppanian ruotu 96, Goos

Kietewein

Erich Mattsonn, 3 komppanian ruotu 139, Seulenbach

Petter Thomassonn, 2 komppanian ruotu 132, Seulenbach

Kijskinen

Staffan Christerson, 2 komppanian ruotu 94, Brakel

Thomas Anderson, 1 komppanian ruotu 25, Brakel

Kimar

Anders Johanson, 1 komppanian ruotu 75, Brakel

Kinnoinen

Jacob, 6 komppanian ruotu 74, Goos

Kinnuin

Gabriell Henderson, 8 komppania, Brakel

Peer Peerson, 8 komppanian ruotu 19, Brakel

Per Persson, 8 komppanian ruotu 19, Goos

Kinuin

Christer Påhlsonn, 1 komppanian ruotu 52, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 52, Goos

Hindrik Hindersson, 8 komppanian ruotu 53, Goos

Michell Larsonn, 1 komppanian ruotu 124, Seulenbach

Kirstinen

Petter Anderson, 3 komppanian ruotu 140, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 140, Goos

Petter Andersson, 3 komppanian ruotu 140, Gyllenspang

Kirstuin

Jören Simonsson, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Kiskin

Thomas Anderssonn, 1 komppanian ruotu 25, Seulenbach

Kiskinen

Grels, 2 komppanian ruotu 117, Seulenbach

Matz Matzson, 1 komppanian ruotu 45, Brakel

Niels Jörenson, 3 komppanian ruotu 125, Seulenbach

Kjrialain

Michell Simonsson, 3 komppanian ruotu 116, Gyllenspang

Knutj

Mattz Hendersonn, 6 komppanian ruotu 125, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 125, Goos

Mattz Hindersson, 6 komppanian ruotu 125, Gyllenspang

Kohoin

Anders Larson, 2 komppanian ruotu 66, Brakel

Kokain

Simon Larsson, 8 komppania, Goos

Kokainen

Matts Larsson, 8 komppanian ruotu 46, Goos

Korhoin

Eskiehl Larson, 1 komppanian ruotu 73, Brakel

Johan Mattsonn, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Korroin

Peer Ohlsonn, 1 komppanian ruotu 131, Seulenbach

Krantz

Jöran Jöranson, 8 komppanian ruotu 82, Goos

Jöran Jöransonn, 8 komppanian ruotu 82, Seulenbach

Kuhain

Olof Anderson, 8 komppanian ruotu 79, Goos

Kuituin

Oloff Christersonn, 2 komppanian ruotu 29, Seulenbach

Kuitwin

Hans, 6 komppanian ruotu 80, Goos

Kumbulain

Anders Anderson, 8 komppanian ruotu 13, Brakel

Kummunen

Gabriel Olson, 8 komppania, Goos

Kuningas

Lars Henderson, 2 komppanian ruotu 118, Brakel

Kuokain

Mattz Larssonn, 8 komppanian ruotu 46, Seulenbach

Simon Larsson, 8 komppania, Seulenbach

Kurfuinen

Johan Grellsonn, 3 komppanian ruotu 117, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 117, Goos

Kurfwinen

Grels Grellsonn, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Kurikain

Påel johansson, 6 komppanian ruotu 14, Goos

Kuroin

Michel Andersson, 8 komppanian ruotu 59, Goos

Kuttvoin

Jacob Påhlson, 1 komppania, Brakel

Kuvoin

Michell Anderson, 8 komppanian ruotu 59, Brakel

Kyrslet

Johan, 6 komppania, Goos

Kyrslett

Johan, 6 komppania, Seulenbach

Kåifwisto

Greels Ohlsson, 3 komppanian ruotu 108, Gyllenspang

Kåifwulain

Michell, 6 komppanian ruotu 7, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 7, Goos

Kåistinen

Hendrich, 2 komppanian ruotu 91, Seulenbach

Kåpoin

Anders Christerson, 1 komppanian ruotu 7, Brakel

Greels Påhlson, 1 komppanian ruotu 127, Brakel

Grels Påhlsonn, 1 komppanian ruotu 127, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 127, Goos

Oloff Påhlsonn, 8 komppanian ruotu 22, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 22, Goos

Peer Larssonn, 8 komppanian ruotu 2, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 2, Goos

Påhl Larson, 8 komppanian ruotu 3, Goos, 8 komppanian ruotu 3, Brakel

Kårhoin

Johan Hansonn, 3 komppanian ruotu 11, Seulenbach

Johan Mattsonn, 3 komppanian ruotu 50, Seulenbach

Mattz Johansson, 3 komppania, Gyllenspang

Kårpilain

Erich Matzson, 1 komppanian ruotu 71, Brakel

Kårtte

Hendrich Johanson, 8 komppanian ruotu 37, Brakel

Hendrich Johansson, 8 komppanian ruotu 37, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 37, Goos

Kåskimies

Mattz Johansson, 3 komppanian ruotu 3, Gyllenspang

Kåsso

Hans Påhlsson, 3 komppanian ruotu 70, Gyllenspang

Hanss Påhlsonn, 3 komppanian ruotu 70, Seulenbach

Kåtilain

Gustaff Henderson, 1 komppanian ruotu 110, Brakel

Thomas Peerson, 1 komppanian ruotu 69, Brakel

Kåwain

Michell Staffansson, 1 komppanian ruotu 21, Seulenbach

Käckonen

Sigfred Simonsonn, 3 komppanian ruotu 103, Seulenbach

Käinäin

Lars Påhlsson, 8 komppania, Goos

Käkelein

Brusius Henderson, 8 komppania, Brakel

Kämmäläin

Clemeth Clemetson, 3 komppanian ruotu 22, Gyllenspang

Kämpain

Johan Michellson, 2 komppania, Brakel

Kämäl:n

Clemet Clemetson, 3 komppanian ruotu 92, Seulenbach

Hendrich Clemetsonn, 3 komppanian ruotu 22, Seulenbach

Kämärein

Anders Anderson, 2 komppania, Brakel

Kärckäin

Hendrich Thomaas:, 6 komppania, Gyllenspang

Kärfvinen

Petter Johanson, 2 komppanian ruotu 65, Brakel

Käriäin

Lars Larsson, 3 komppanian ruotu 97, Gyllenspang

Käroin

Hendrich Hendersonn, 1 komppanian ruotu 111, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 111, Goos

Thomas Påhlssonn, 1 komppanian ruotu 97, Seulenbach

Kärrj

Mårten Mårtensonn, 1 komppanian ruotu 117, Seulenbach

Könöin

Larss Påhlsonn, 8 komppania, Seulenbach

Olof Hendersson, 8 komppanian ruotu 93, Goos

LAlkuun

Laasain

Johan Johansonn, 2 komppanian ruotu 100, Seulenbach

Lagmain

Michell Hendersonn, 2 komppanian ruotu 54, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 54, Goos

Lahinen

Hendrich Johanson, 1 komppanian ruotu 39, Brakel

Lahmain

Mattz Mattsonn, 2 komppanian ruotu 116, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 116, Goos

Laihiain

Anders Hansonn, 8 komppanian ruotu 98, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 98, Goos

Laitiain

Olof, 6 komppanian ruotu 16, Goos

Laitin

Petter Larsson, 6 komppanian ruotu 75, Goos

Petter Thomasson, 6 komppania, Goos

Laitinen

Dafwid Mattsonn, 3 komppanian ruotu 53, Seulenbach

Hendrich, 6 komppanian ruotu 57, Goos

Hendrich Thomason, 6 komppanian ruotu 57, Brakel

Oloff, 6 komppanian ruotu 16, Brakel

Peer, 6 komppania, Brakel

Petter Thomasonn, 6 komppania, Seulenbach

Laitjnen

Magnus Eskellsonn, 5 komppanian ruotu 13, Seulenbach

Lamain

Greels Greelson, 1 komppania, Brakel

Lambain

Olloff Ohlson, 1 komppanian ruotu 62, Brakel

Olof Ohlssonn, 1 komppanian ruotu 62, Seulenbach

Lambinen

Påhl Ohlsson, 1 komppanian ruotu 63, Seulenbach

Landiain

Mårten Ohlssonn, 1 komppanian ruotu 8, Seulenbach

Mårthen Ohlson, 1 komppanian ruotu 8, Brakel

Lannin

Erich, 8 komppanian ruotu 10, Brakel

Lappalain

Olloff, 6 komppanian ruotu 88, Brakel

Oloff, 6 komppanian ruotu 88, Goos

Petter Henderson, 8 komppania, Brakel

Lapwetel:n

Anders Andersson, 8 komppanian ruotu 14, Goos

Lapvätelein

Anders Anderson, 8 komppanian ruotu 14, Brakel

Lapwättäläin

Staffan, 6 komppania, Gyllenspang

Lasoin

Johan Johanson, 2 komppanian ruotu 100, Brakel

Lauckoin

Petter Mattsonn, 1 komppania, Seulenbach

Laukanen

Erich Persson, 6 komppania, Gyllenspang

Laukoin

Peer Matzson, 1 komppania, Brakel

Launin

Erich Hanssonn, 8 komppanian ruotu 10, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 10, Goos

Laurikain

Anders Peersonn, 3 komppanian ruotu 8, Seulenbach

Clemet Larson, 3 komppanian ruotu 101, Gyllenspang

Petter Nielsonn, 3 komppanian ruotu 49, Seulenbach

Leffvoin

Mattz Peerson, 1 komppanian ruotu 26, Brakel

Leffvoiska

Peer Simonson, 2 komppanian ruotu 139, Brakel

Lefwiska

Petter Simonsson, 2 komppanian ruotu 139, Seulenbach

Leickas

Peer Peerson, 1 komppania, Brakel

Leskinen

Michel, 6 komppanian ruotu 87, Seulenbach

Pähr Matson, 8 komppanian ruotu 118, Goos

Lijckain

Anders Andersonn, 2 komppanian ruotu 42, Seulenbach

Lijen

Larss Johansonn, 2 komppanian ruotu 134, Seulenbach

Lijkain

Johan Anderson, 2 komppania, Brakel

Lijkoin

Anders Anderson, 2 komppanian ruotu 42, Brakel

Lijmatain

Oloff Jörenson, 3 komppanian ruotu 141, Seulenbach

Lindunnen

Christer, 6 komppania, Gyllenspang

Lippoin

Hans Påhlson, 1 komppanian ruotu 107, Brakel

Hans Påhlssonn, 1 komppanian ruotu 107, Seulenbach

Liuckoin

Påhl Johansonn, 5 komppanian ruotu 10, Seulenbach

Liukein

Oloff Ohlsonn, 2 komppanian ruotu 43, Seulenbach

Luckain

Peer Michellson, 2 komppanian ruotu 110, Brakel

Luckari

Matz Matzson, 6 komppania, Brakel

Luckarin

Petter Pettersonn, 6 komppania, Seulenbach, 6 komppania, Goos

Luckoin

Ollof Larson, 1 komppanian ruotu 15, Brakel

Lutta

Samuell Mårthensson, 3 komppanian ruotu 136, Gyllenspang

Lydikein

Michell Ifwarsson, 1 komppanian ruotu 122, Seulenbach

Oloff Hanson, 3 komppanian ruotu 138, Seulenbach

Peer Peerssonn, 2 komppanian ruotu 9, Seulenbach

Lydikäin

Erich Geronijmuson, 3 komppanian ruotu 15, Gyllenspang

Läpiein

Grels, 6 komppania, Seulenbach

Läpiäin

Grels, 6 komppania, Goos

Sigfrid, 6 komppanian ruotu 22, Goos

Läskin

Anders Jörensonn, 2 komppanian ruotu 93, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 93, Goos

Läskinen

Anders Jöranson, 2 komppanian ruotu 93, Brakel

Erich Matzson, 1 komppania, Brakel

Johan Johanson, 6 komppanian ruotu 10, Brakel

Johan Johansonn, 6 komppanian ruotu 10, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 10, Goos

Mattz Persson, 6 komppanian ruotu 107, Gyllenspang

Michel, 6 komppanian ruotu 87, Goos

Peer Matzson, 8 komppanian ruotu 118, Brakel

Lättipä

Bertill Erichssonn, 2 komppanian ruotu 84, Seulenbach

Läxi

Christer Henderson, 2 komppanian ruotu 95, Brakel

Löppäl:n

Hendrich Påhlsonn, 1 komppanian ruotu 138, Seulenbach

MAlkuun

Machanen

Mattz Mattsonn, 8 komppanian ruotu 65, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 65, Goos

Mackoin

Christer Johansonn, 1 komppanian ruotu 87, Seulenbach

Mackonen

Påhll Hindersson, 6 komppania, Gyllenspang

Mahonen

Matz Matzson, 8 komppanian ruotu 65, Brakel

Malliain

Petter Påhlsson, 2 komppanian ruotu 44, Seulenbach

Manikain

Jören Hendersonn, 3 komppanian ruotu 46, Seulenbach

Mannikain

Olloff Ohlson, 2 komppanian ruotu 96, Brakel

Manninen

Jören Thomassonn, 3 komppanian ruotu 108, Seulenbach

Larss Larssonn, 3 komppania, Seulenbach

Marain

Dettloff Johanson, 1 komppanian ruotu 31, Brakel

Mardikain

Jacob Sigfredson, 3 komppania, Seulenbach

Martinen

Jacob Simonson, 3 komppania, Gyllenspang

Matskain

Hendrich Eleesonn, 1 komppania, Seulenbach

Mondoin

Lars Thomason, 6 komppania, Brakel

Muldanen

Samuel Nielsonn, 6 komppanian ruotu 76, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 76, Goos

Mustoin

Anders Erichson, 2 komppania, Brakel

Anders Peersson, 2 komppanian ruotu 99, Seulenbach

Peer Andersonn, 8 komppanian ruotu 62, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 62, Goos

Thomas Larson, 1 komppania, Brakel

Thomass Larsonn, 1 komppania, Seulenbach

Mäckelein

Hendrich Christerson, 2 komppanian ruotu 24, Brakel

Mäckäräinen

Hendrich, 6 komppanian ruotu 83, Seulenbach

Mäkäräin

Hindrik, 6 komppanian ruotu 83, Goos

Mälckj

Jöran Jörensson, 3 komppania, Gyllenspang

Märdta

Påhll Thomasson, 3 komppania, Gyllenspang

Möickein

Abraham, 8 komppanian ruotu 49, Brakel

Mölssä

Jacob Anderssonn, 3 komppanian ruotu 45, Seulenbach

NAlkuun

Nattuin

Matz Matzson, 2 komppanian ruotu 5, Brakel

Nickoin

Hendrich Hendersonn, 2 komppania, Seulenbach

Nikulain

Johan Peerson, 6 komppania, Brakel

Matts Påelsson, 6 komppanian ruotu 4, Goos

Ninimäckj

Påhl Larsonn, 3 komppanian ruotu 90, Seulenbach

Niroin

Thomas Henderssonn, 2 komppanian ruotu 19, Seulenbach

Niskainen

Erich, 8 komppanian ruotu 31, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 31, Goos

Greels, 6 komppania, Gyllenspang

Nottonen

Mattz Mattsonn, 2 komppanian ruotu 5, Seulenbach

Nousiain

Peer Ohlson, 2 komppania, Brakel

Nyckeinen

Niels Peerssonn, 3 komppania, Seulenbach

Nyckäin

Niels Persson, 3 komppanian ruotu 113, Gyllenspang

Nykein

Arffwedh Matzson, 6 komppania, Brakel

Lars Hindersson, 6 komppanian ruotu 70, Goos

Nykeinen

Arwidh, 6 komppania, Goos

Nyssein

Peer Peerssonn, 6 komppania, Seulenbach, 6 komppania, Goos

Nåppiainen

Jöran, 6 komppania, Gyllenspang

Närfwein

Erich Peersonn, 1 komppanian ruotu 14, Seulenbach

OAlkuun

Oinoin

Christer, 8 komppania, Brakel

Sigfredh Mårthenson, 1 komppanian ruotu 32, Brakel

Ollkinora

Larss Hansonn, 2 komppanian ruotu 85, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 85, Goos

Ollkoin

Hendrich Hendersonn, 1 komppanian ruotu 108, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 108, Goos

Larss Andersson, 3 komppanian ruotu 17, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 17, Goos

Orpoin

Johan Staffansson, 2 komppanian ruotu 82, Seulenbach

Outtinen

Anders Sigfredson, 8 komppania, Brakel

PAlkuun

Paasoin

Mattz Erichson, 3 komppanian ruotu 128, Gyllenspang

Packalain

Jören Grellsonn, 2 komppania, Seulenbach

Paijuin

Hendrich Jacobson, 6 komppania, Brakel

Pajuin

Sigfred Mattsonn, 1 komppanian ruotu 4, Seulenbach

Pakarinen

Lars, 6 komppania, Goos

Parandain

Anders Peersonn, 3 komppanian ruotu 59, Seulenbach

Parckinen

Påhll Påhlsson, 3 komppania, Gyllenspang

Pardain

Hendrich Bertillson, 6 komppanian ruotu 95, Brakel

Jonas, 6 komppania, Goos

Jonas Påhlsson, 6 komppania, Gyllenspang

Pardainen

Erich, 6 komppania, Gyllenspang

Pardanj

Hendrich Ohlsonn, 6 komppanian ruotu 34, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 34, Goos

Pardannen

Lars Andersson, 6 komppania, Gyllenspang

Parfwiain

Hendrich Nielsonn, 8 komppanian ruotu 69, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 69, Goos

Olloff Ohlson, 8 komppanian ruotu 11, Brakel

Parfwinnen

Mattz, 6 komppanian ruotu 121, Gyllenspang

Parika

Michell Nilsonn, 3 komppanian ruotu 63, Seulenbach

Parikain

Michell Nielsson, 3 komppanian ruotu 63, Gyllenspang

Parkuin

Oloff Grellsonn, 2 komppanian ruotu 15, Seulenbach

Påhl Påhlsonn, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Parwiain

Olof Olsson, 8 komppanian ruotu 11, Goos

Pasain

Påhl Påhlsonn, 6 komppania, Seulenbach, 6 komppania, Goos

Patelain

Ollof Larson, 1 komppanian ruotu 53, Brakel

Peldonen

Hendrich, 6 komppania, Seulenbach

Pennain

Matz Matson, 8 komppanian ruotu 26, Goos

Pennanen

Matz Matzson, 8 komppanian ruotu 26, Brakel

Pettinen

Hendrich Larssonn, 2 komppania, Seulenbach

Peura

Cnut Johansonn, 6 komppanian ruotu 66, Seulenbach

Cnut Johansson, 6 komppanian ruotu 66, Goos

Peykinen

Matz Mårthenson, 3 komppanian ruotu 65, Gyllenspang

Piecka

Bertil Eskillsson, 8 komppanian ruotu 41, Goos

Piedikein

Erich Mattson, 8 komppanian ruotu 125, Seulenbach

Piedikäin

Erich Mattsson, 8 komppanian ruotu 125, Goos

Hindrich, 6 komppanian ruotu 105, Gyllenspang

Pijrain

Anders Staffanson, 8 komppanian ruotu 117, Brakel

Pijroin

Anders Staffanson, 8 komppanian ruotu 117, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 117, Goos

Pillikain

Johan Johanson, 8 komppanian ruotu 32, Goos

Pincka

Bertill Eskiellson, 8 komppanian ruotu 41, Brakel

Piroin

Niels Henderson, 2 komppania, Brakel

Piroinen

Niels Hendersonn, 2 komppania, Seulenbach, 2 komppania, Goos

Pispalain

Hendrich Matzson, 1 komppanian ruotu 2, Brakel

Simon Mattsonn, 3 komppanian ruotu 114, Seulenbach

Pistinen

Johan Johanson, 3 komppanian ruotu 101, Gyllenspang

Pitkin

Abell Johansonn, 1 komppanian ruotu 57, Seulenbach

Pitkoin

Abell Johanson, 1 komppanian ruotu 57, Brakel

Pitkuin

Lars Henderson, 6 komppania, Brakel

Poikoin

Philip Philipsonn, 6 komppanian ruotu 40, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 40, Goos

Puikoin

Joseph Erichson, 8 komppania, Brakel

Puitulain

Påhl Michellson, 2 komppanian ruotu 76, Brakel

Pulliain

Peer Peerson, 1 komppania, Brakel

Petter Petterssonn, 1 komppania, Seulenbach, 1 komppania, Goos

Pullinen

Hendrich Michellsonn, 2 komppanian ruotu 130, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 130, Goos

Pullkinen

Hendrich, 6 komppanian ruotu 25, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 25, Goos

Purhoin

Michell Johanssonn, 1 komppanian ruotu 54, Seulenbach

Pursiain

Påhl Andersonn, 8 komppanian ruotu 61, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 61, Goos

Putkinen

Niels Peerson, 2 komppanian ruotu 17, Brakel

Putkoin

Hans, 6 komppanian ruotu 47, Goos

Putoin

Eskel, 1 komppanian ruotu 90, Goos

Puttkinen

Lars, 6 komppania, Goos

Puttkoin

Niels Pettersonn, 2 komppanian ruotu 17, Seulenbach

Puttoin

Eskell, 1 komppanian ruotu 90, Seulenbach

Eskill Peerson, 1 komppanian ruotu 90, Brakel

Lars, 6 komppania, Goos

Mårthen Bertillson, 1 komppanian ruotu 33, Brakel

Puustin

Matz Thomason, 2 komppania, Brakel

Pykelein

Hans Hansson, 8 komppanian ruotu 99, Brakel

Pylkein

Påhl Johanson, 3 komppanian ruotu 75, Seulenbach

Pållack

Mattz Påhlsson, 3 komppanian ruotu 65, Gyllenspang

Päckonen

Påhl, 6 komppania, Goos

Päldonen

Hendrich, 6 komppania, Goos

Päsiein

Staffan Ohlsonn, 2 komppanian ruotu 138, Seulenbach

Päsoin

Hans Larson, 2 komppanian ruotu 2, Brakel

Pässonnen

Oluf, 6 komppania, Gyllenspang

Pöckoin

Johan Mårtensonn, 1 komppanian ruotu 94, Seulenbach

Pöhäin

Oloff Johansonn, 1 komppanian ruotu 112, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 112, Goos

Pölckin

Michell Larsson, 3 komppanian ruotu 131, Gyllenspang

Pöllein

Michell Israellsonn, 2 komppanian ruotu 50, Goos

Påhl Påhlson, 8 komppanian ruotu 123, Brakel

Pölläin

Michell Israellsonn, 2 komppanian ruotu 50, Seulenbach

Pöndinen

Lars, 6 komppania, Goos

Lars Peerson, 6 komppania, Brakel

Mattz, 6 komppanian ruotu 85, Goos

Pöndönen

Mattz, 6 komppanian ruotu 85, Seulenbach

Pöyhuin

Anders Hindersonn, 5 komppanian ruotu 21, Seulenbach

Pöykonen

Philliph Philipsson, 6 komppania, Gyllenspang

RAlkuun

Rachikain

Anders Eskellsson, 1 komppanian ruotu 13, Seulenbach

Rachkoin

Påhl Larssonn, 8 komppanian ruotu 35, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 35, Goos

Radikain

Oloff Philipsonn, 2 komppanian ruotu 127, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 127, Goos

Reijain

Hendrish Larssonn, 8 komppania, Seulenbach

Hindrik Larsson, 8 komppania, Goos

Reinikain

Erik, 6 komppania, Goos

Reisain

Påhl, 6 komppania, Brakel

Reisanen

Påhl, 6 komppania, Brakel

Repo

Larss Jonssonn, 3 komppanian ruotu 16, Seulenbach

Oloff Ohlssonn, 1 komppanian ruotu 29, Seulenbach

Repoin

Hans Ohlsonn, 2 komppania, Seulenbach

Niels Grellsonn, 2 komppanian ruotu 1, Seulenbach

Rijkoinen

Påel, 6 komppania, Goos

Rijsaijn

Jöran Hinderson, 8 komppanian ruotu 80, Goos

Rijtinen

Måns Grelsson, 3 komppanian ruotu 104, Gyllenspang

Ripatj

Jören Thomasonn, 3 komppania, Seulenbach

Rissain

Jören Anderson, 8 komppania, Brakel

Roinin

Hendrich, 8 komppania, Brakel

Hindrich Andersson, 8 komppania, Goos

Ropponen

Jacob Larsonn, 5 komppanian ruotu 9, Seulenbach

Ruihuu

Anders Persson, 3 komppania, Gyllenspang

Ruokioin

Johan Grelsson, 8 komppania, Goos

Ruotzinen

Cnuth Christersson, 6 komppania, Gyllenspang

Rusain

Olof Ohlssonn, 3 komppania, Seulenbach

Påel, 6 komppanian ruotu 1, Goos

Ruuth

Johan Erichssonn, 2 komppanian ruotu 112, Seulenbach

Råcka

Petter Hanssonn, 2 komppania, Seulenbach

Rångain

Erich Hendersonn, 1 komppanian ruotu 135, Seulenbach

Råtzalain

Jören Larson, 6 komppanian ruotu 30, Brakel

Rämunen

Peer Ohlson, 6 komppanian ruotu 53, Brakel

Rämäin

Jacob Peerssonn, 2 komppanian ruotu 108, Seulenbach

Påhl Peerson, 1 komppanian ruotu 101, Brakel

Rämän

Petter, 6 komppanian ruotu 50, Goos

Rännij

Olloff Staffanson, 2 komppanian ruotu 74, Brakel

Rännj

Oloff Staffansonn, 2 komppanian ruotu 74, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 74, Goos

Räppo

Lars Jönson, 3 komppanian ruotu 16, Gyllenspang

Räppå

Olloff Ohlson, 1 komppanian ruotu 29, Brakel

Rönckö

Petter, 6 komppania, Goos

SAlkuun

Safwolain

Oloff Ohlsonn, 2 komppania, Seulenbach

Peer Erichsonn, 8 komppanian ruotu 39, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 39, Goos

Saicko

Lars Matzson, 1 komppanian ruotu 66, Brakel

Saikoin

Johan Hindersonn, 3 komppanian ruotu 41, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 41, Goos

Saikonen

Gabriell Hansson, 6 komppania, Gyllenspang

Michell, 6 komppania, Goos

Michell Michelsson, 6 komppania, Gyllenspang

Påhl, 6 komppanian ruotu 35, Goos

Saikonnen

Mattz Hansson, 6 komppania, Gyllenspang

Sajruin

Anders Påhlsonn, 1 komppanian ruotu 18, Seulenbach

Sallin

Petter Staffansonn, 2 komppanian ruotu 27, Seulenbach

Sallinen

Petter Staffanson, 2 komppanian ruotu 27, Brakel

Sauckonen

Påhl Hanson, 6 komppanian ruotu 35, Brakel

Seilain

Johan Johanson, 1 komppanian ruotu 60, Brakel

Sigvoin

Hendrich Thomason, 2 komppanian ruotu 102, Brakel

Sijkain

Matz Peerson, 2 komppanian ruotu 12, Brakel

Påhl Påhlson, 1 komppanian ruotu 59, Brakel

Sillinpä

Mattz Christersson, 3 komppanian ruotu 91, Seulenbach

Silliäinen

Erich Peersonn, 2 komppanian ruotu 4, Seulenbach

Simoin

Grels Thomassonn, 1 komppania, Seulenbach

Simon

Greels Thomason, 1 komppania, Brakel

Skinnare

Anders Thomason, 2 komppanian ruotu 80, Seulenbach

Smålender

Larss Johansonn, 3 komppanian ruotu 57, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 57, Goos

Petter Anderson, 8 komppanian ruotu 67, Brakel

Soikanen

Peer Larsonn, 5 komppanian ruotu 23, Seulenbach

Somalain

Frantz Hanson, 8 komppanian ruotu 21, Brakel

Staffanain

Hendrich Anderson, 8 komppanian ruotu 71, Brakel

Hindrik Andersson, 8 komppanian ruotu 71, Goos

Påel Påelsson, 8 komppanian ruotu 64, Goos

Påhl Påhlsonn, 8 komppanian ruotu 64, Seulenbach

Steenbergh

Erich Hanson, 2 komppanian ruotu 33, Brakel

Suchoinen

Johan Johansson, 6 komppania, Seulenbach, 6 komppania, Goos

Suhoin

Michel, 6 komppania, Goos

Suhoinen

Johan Johanson, 6 komppania, Brakel

Michell, 6 komppania, Brakel

Suikenen

Johan Johanson, 6 komppania, Brakel

Suikonen

Johan Johansson, 6 komppania, Seulenbach, 6 komppania, Goos

Sulckawain

Thomas Thomason, 3 komppanian ruotu 121, Seulenbach

Suomalain

Mattz Matzson, 3 komppanian ruotu 37, Gyllenspang

Suttinen

Greels Greelson, 2 komppanian ruotu 129, Brakel

Swänsk

Peer Nielssonn, 6 komppania, Seulenbach, 6 komppania, Goos

Såckain

Johan Henderson, 3 komppanian ruotu 41, Gyllenspang

Såffwain

Johan Peerson, 1 komppanian ruotu 51, Brakel

Såfwain

Johan Peerssonn, 1 komppanian ruotu 51, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 51, Goos

Sånninen

Jören Markuson, 6 komppania, Brakel

Såpain

Lars Michellson, 2 komppanian ruotu 49, Brakel

Sigfred Hendersonn, 8 komppanian ruotu 1, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 1, Goos

Såpanen

Lars Michellssonn, 2 komppanian ruotu 49, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 49, Goos

Säppel:n

Anders Andersson, 1 komppanian ruotu 16, Seulenbach

Säppelein

Anders Anderson, 1 komppanian ruotu 16, Brakel

TAlkuun

Tackin

Lars Jacobson, 1 komppanian ruotu 130, Brakel

Tackinen

Påhl Nielson, 1 komppanian ruotu 37, Brakel

Tackuin

Petter Christerson, 8 komppanian ruotu 92, Brakel

Staffan Christerson, 8 komppania, Brakel

Taipalain

Jöran Mattzson, 3 komppanian ruotu 112, Gyllenspang

Tapain

Mattz Erichsonn, 3 komppanian ruotu 72, Seulenbach

Tarfwain

Hendrich, 6 komppanian ruotu 79, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 79, Goos

Teenhoin

Marchus Marchuson, 8 komppanian ruotu 114, Brakel

Tenhuin

Oloff Ohlsonn, 1 komppanian ruotu 119, Seulenbach, 1 komppanian ruotu 119, Goos

Terfwoin

Anders Staffansonn, 2 komppanian ruotu 71, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 71, Goos

Olloff Larson, 2 komppanian ruotu 57, Brakel

Oloff Larsonn, 2 komppanian ruotu 57, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 57, Goos

Thenhuin

Olloff Ohlson, 1 komppanian ruotu 119, Brakel

Tickain

Anders, 6 komppanian ruotu 120, Goos

Tijrckoin

Olloff Larson, 8 komppania, Brakel

Tijrikain

Bertill Matzson, 1 komppanian ruotu 113, Brakel

Tilikain

Jören Jörensonn, 2 komppanian ruotu 48, Seulenbach

Timoinen

Petter, 1 komppania, Seulenbach, 1 komppania, Goos

Tirckoin

Lars Matzson, 8 komppania, Brakel

Tirikain

Bertill Mattsonn, 1 komppanian ruotu 113, Seulenbach

Tirkoin

Peer Matzson, 8 komppania, Brakel

Tirronen

Matz Michellson, 6 komppanian ruotu 89, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 89, Goos

Tiusain

Adam Pettersonn, 3 komppania, Seulenbach

Toiwain

Per Persson, 8 komppanian ruotu 68, Goos

Torniain

Påhl Larson, 6 komppanian ruotu 21, Brakel

Tornioin

Peer Larssonn, 3 komppanian ruotu 14, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 14, Goos

Tråckain

Gustaf Lådwijkzon, 3 komppanian ruotu 36, Gyllenspang

Tuhkain

Anders, 6 komppania, Goos

Tullkij

Petter Mårtensonn, 2 komppanian ruotu 46, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 46, Goos

Tullkj

Petter Mårthenson, 2 komppanian ruotu 46, Brakel

Tunnin

Gregorius Andersonn, 2 komppanian ruotu 70, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 70, Goos

Tuppurain

Hendrich Påhlson, 8 komppania, Brakel

Lars Ohlson, 8 komppanian ruotu 34, Brakel

Lars Olsson, 8 komppanian ruotu 34, Goos

Turdiain

Eskell Eskellsonn, 1 komppanian ruotu 104, Seulenbach

Eskiell Larson, 1 komppanian ruotu 104, Brakel

Peer Månsonn, 2 komppanian ruotu 86, Seulenbach

Turdin

Måns Månsson, 2 komppanian ruotu 104, Seulenbach

Turdinen

Måns Månson, 2 komppanian ruotu 104, Brakel

Turuin

Matz Larson, 8 komppanian ruotu 83, Brakel

Swen Larson, 8 komppanian ruotu 91, Brakel

Swen Larsson, 8 komppanian ruotu 91, Goos

Turunen

Olloff Ohlson, 2 komppania, Brakel

Tynckin

Staffan Thomason, 2 komppanian ruotu 109, Seulenbach

Tåckuin

Per Christersson, 8 komppanian ruotu 92, Goos

Tåffelain

Johan Jörensson, 3 komppania, Gyllenspang

Tåffwalain

Johan Jöranson, 3 komppania, Seulenbach

Tåifwain

Petter Anderson, 2 komppanian ruotu 37, Brakel

Petter Andersonn, 2 komppanian ruotu 37, Seulenbach

Tåifwakain

Anders Hindersson, 3 komppania, Gyllenspang

Tåifwikain

Anders Hindersonn, 3 komppania, Seulenbach

Jören Thomassonn, 1 komppanian ruotu 98, Seulenbach

Tåijain

Erich Johanson, 3 komppania, Seulenbach

Tålfwain

Anders Persson, 8 komppanian ruotu 44, Goos

Tålpa

Greels Påhlsson, 3 komppanian ruotu 27, Gyllenspang

Tåmberinen

Påel, 6 komppania, Goos

Tårfvinen

Johan Johanson, 8 komppania, Brakel

Tårikain

Christer Johanson, 8 komppanian ruotu 101, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 101, Goos, 8 komppanian ruotu 101, Brakel

Tårniain

Peer Larsson, 3 komppanian ruotu 14, Gyllenspang

Tåropainen

Christer, 2 komppanian ruotu 137, Brakel

Tämberinen

Påhl, 6 komppania, Seulenbach

Tärwänen

Anders Bertilson, 6 komppania, Gyllenspang

Tärävein

Hendrich Matzson, 2 komppanian ruotu 40, Brakel

Täräwäin

Hendrich Mattsonn, 2 komppanian ruotu 40, Seulenbach, 2 komppanian ruotu 40, Goos

UAlkuun

Uckoin

Cnut, 1 komppanian ruotu 11, Seulenbach

Cnut Cnutson, 1 komppanian ruotu 11, Brakel

Ullmain

Lars Larsonn, 6 komppanian ruotu 36, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 36, Goos

Uthrian

Christer Ohlson, 2 komppanian ruotu 78, Brakel

VWAlkuun

Waldain

Daniel Jacobsonn, 2 komppanian ruotu 53, Seulenbach

Waldoin

Oluff Eskielsson, 3 komppanian ruotu 110, Gyllenspang

Walkoin

Hendrich Johansson, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Jöran Mattson, 8 komppanian ruotu 52, Seulenbach

Jöran Mattsson, 8 komppanian ruotu 52, Goos

Matts Jöransson, 8 komppanian ruotu 56, Goos

Wallckoin

Matz Jörenson, 8 komppanian ruotu 56, Brakel

Walldain

Daniell Jacobson, 2 komppanian ruotu 53, Brakel

Walliaka

Johan Mårtensonn, 3 komppanian ruotu 21, Seulenbach

Walliakain

Johan Mårthensson, 3 komppanian ruotu 21, Gyllenspang

Wallliaka

Simon Cnutsonn, 3 komppanian ruotu 58, Seulenbach

Wanan

SIffred, 1 komppanian ruotu 93, Goos

Wanhain

Hendrich Ohlson, 1 komppanian ruotu 83, Brakel

Johan Peerson, 1 komppanian ruotu 68, Brakel

Johan Peerssonn, 1 komppanian ruotu 68, Seulenbach

Mattz Jörensonn, 1 komppanian ruotu 99, Seulenbach

Påhl Jörenssonn, 1 komppanian ruotu 40, Seulenbach

Sigfred, 1 komppanian ruotu 93, Seulenbach

Sigfredh Jörenson, 1 komppanian ruotu 93, Brakel

Watain

Anders Caspersson, 8 komppanian ruotu 103, Goos

Watainen

Casper, 6 komppania, Gyllenspang

Waucko

Lars Ohlssonn, 1 komppanian ruotu 125, Seulenbach

Wauckoin

Thomas Anderson, 1 komppanian ruotu 123, Brakel

Thomas Andersonn, 1 komppanian ruotu 123, Seulenbach

Vaukoin

Lars Johansson, 8 komppanian ruotu 25, Goos

Vaukoinen

Johan Thomason, 6 komppania, Brakel

Weisein

Oloff Thomason, 3 komppanian ruotu 39, Seulenbach

Wicktin

Johan Peerssonn, 1 komppanian ruotu 84, Seulenbach

Wikoin

Knut, 1 komppanian ruotu 11, Goos

Wiliäin

Matts Ollsson, 8 komppanian ruotu 6, Goos

Williaka

Michell Larsson, 3 komppanian ruotu 4, Seulenbach

Williakain

Anders Clemitson, 1 komppania, Brakel

Anders Larssonn, 1 komppania, Seulenbach

Christer Ohlson, 2 komppanian ruotu 59, Brakel

Christer Ohlsonn, 2 komppanian ruotu 59, Seulenbach

Johan Nielsson, 3 komppanian ruotu 107, Gyllenspang

Michell Larsson, 3 komppanian ruotu 4, Gyllenspang

Winikain

Jacob, 6 komppania, Goos

Jacob Jacobson, 6 komppania, Brakel

Mattz Mattsonn, 5 komppanian ruotu 22, Seulenbach

Wipselein

Matts Nilsson, 8 komppanian ruotu 120, Goos

Virkonen

Isach Sigfredson, 6 komppania, Brakel

Wirolain

Johan Peerson, 8 komppanian ruotu 136, Brakel

Johan Pärsson, 8 komppanian ruotu 136, Goos

Witziein

Mattz Peersonn, 3 komppanian ruotu 10, Seulenbach, 3 komppanian ruotu 10, Goos

Wäisäin

Hindrik, 6 komppania, Goos

Wännänen

Lars Larsson, 6 komppania, Gyllenspang

Wänäin

Christer Larson, 8 komppanian ruotu 70, Brakel

Larss Joransonn, 3 komppania, Seulenbach, 3 komppania, Goos

Wänäl:n

Påhl Mattsonn, 8 komppanian ruotu 24, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 24, Goos

Wänäläin

Jacob, 6 komppanian ruotu 81, Seulenbach, 6 komppanian ruotu 81, Goos

Jören Anderson, 2 komppanian ruotu 31, Brakel

Mattz Mattson, 8 komppanian ruotu 126, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 126, Goos

Michell Peersonn, 8 komppanian ruotu 130, Seulenbach, 8 komppanian ruotu 130, Goos

Wäsein

Anders Anderssonn, 3 komppanian ruotu 55, Seulenbach

Wästman

Jonas Nielsonn, 2 komppanian ruotu 8, Seulenbach

Wäsulain

Staffan Christerson, 1 komppanian ruotu 91, Brakel

YAlkuun

Yllytynen

Petter Ohlson, 2 komppania, Brakel

ÅAlkuun

Ålckoin

Lars Andersson, 3 komppanian ruotu 17, Gyllenspang

Ållin

Påhll Andersson, 3 komppanian ruotu 5, Gyllenspang

Åwaskain

Oluf Påhlsson, 6 komppanian ruotu 97, Gyllenspang

ÄAlkuun

Ärickain

Petter Niehlson, 2 komppania, Brakel

Tässä hakemistossa on yhteensä 758 nimeä

© Väinö Holopainen 2020