AlkuSavon sotaväkiKatselmukset1691 → Nimihakemisto

Savon sotaväki: eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

Katselmusten 1691 nimihakemisto

Savon miehiä komennuksella linnoitustöissä Narvassa

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin luetteloihin.


-  A  B  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Gudmund Gudmundsson, 8. komppania, Seulenbach

AAlkuun

Ambiain

Mattz Peerssonn, Puumalan komppanian ruotu 63, Seulenbach

BAlkuun

Bengtinen

Oloff Ohlssonn, 2. komppanian ruotu 60, Seulenbach

HAlkuun

Hafwerin

Anders Johansson, 2. komppania, Seulenbach

Hayain

Påhl Mattssonn, 3. komppanian ruotu 35, Seulenbach

Hillduin

Mattz Larssonn, 8. komppanian ruotu 63, Seulenbach

Oloff Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 76, Seulenbach

Himain

Michell Mårthensson, 3. komppanian ruotu 80, Seulenbach

Hirfwi

Sigfredh Matsson, 6. komppania, Seulenbach

Hirfwoin

Johan Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 94, Seulenbach

Hoiloin

Niels Simonson, 1. komppania, Seulenbach2

Hurskain

Anders, 6. komppanian ruotu 52, Seulenbach

Hyfwärin

Niels Nielsson, 6. komppanian ruotu 104, Seulenbach

Håckainen

Peer Mattssonn, 6. komppanian ruotu 5, Seulenbach

Häiskain

Påhl Anderssonn, 6. komppanian ruotu 102, Seulenbach

Häyri

Johan Ohlssonn, Majurin komppanian ruotu 25, Seulenbach

IAlkuun

Ifwoin

Mattz Sigfredssonn, 2. komppanian ruotu 113, Seulenbach

Ingerin

Jöran Jacobssonn, 3. komppanian ruotu 68, Seulenbach

KAlkuun

Kainul:n

Johan Thomassonn, Juvan komppanian ruotu 67, Seulenbach

Joseph Mårtensson, 3. komppania, Seulenbach

Karfwinen

Mattz Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 61, Seulenbach

Karhinen

Påhl Påhlssonn, 6. komppania, Seulenbach

Karpin

Michell Isackssonn, 2. komppanian ruotu 81, Seulenbach

Karstinen

Jören Simonsson, Henkikomppanian ruotu 14, Seulenbach

Kautinen

Arwedth Bengtsson, 3. komppania, Seulenbach

Keinoin

Hans Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 137, Seulenbach

Kerckein

Hendrich Thomasson, 6. komppania, Seulenbach

Kinnuin

Gabriell Hendersson, 8. komppania, Seulenbach

Kondiain

Luckas Hanssonn, 1. komppanian ruotu 48, Seulenbach

Krantz

Jöran Jöranssonn, 8. komppanian ruotu 82, Seulenbach

Kuningas

Lars Jemderssonn, 2. komppanian ruotu 118, Seulenbach

Kuolemain

Johan Mattssonn, 2. komppanian ruotu 72, Seulenbach

Kurfwinen

Greels Greelssonn, 2. komppania, Seulenbach

Johan Greelssonn, 3. komppanian ruotu 117, Seulenbach

Kuroin

Michell Andersson, 8. komppanian ruotu 59, Seulenbach

Kårta

Hendrich Johanssonn, 8. komppanian ruotu 37, Seulenbach

Kåskimies

Mattz Johanssonn, 3. komppanian ruotu 3, Seulenbach

Kåtelain

Gustaff Hendersson, 1. komppanian ruotu 110, Seulenbach

Käriäin

Lars Larssonn, 3. komppanian ruotu 97, Seulenbach

Kärpäin

Hendrich Ohlssonn, 2. komppania, Seulenbach

LAlkuun

Lappwetel:n

Anders Andersson, 8. komppanian ruotu 14, Seulenbach

Lauckain

Peer Mattssonn, Juvan komppanian ruotu 87, Seulenbach

Lefwiska

Peer Simonsson, Juvan komppanian ruotu 132, Seulenbach

Leskin

Peer Mattsson, 8. komppanian ruotu 118, Seulenbach

Lippoin

Hans Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 107, Seulenbach

Liukoin

Hindrich Jöranson, 1. komppania, Seulenbach2

Läskin

Mattz Peersson, 6. komppanian ruotu 107, Seulenbach

MAlkuun

Marain

Detloff Johanssonn, 1. komppanian ruotu 31, Seulenbach

Martinen

Jacob Sigfredssonn, 3. komppania, Seulenbach

Möyckin

Abraham, Kuopion komppanian ruotu 33, Seulenbach

NAlkuun

Nikul:n

Johan Peerssonn, 6. komppania, Seulenbach

PAlkuun

Paijuin

Sifredh Mattzsson, 1. komppanian ruotu 4, Sture

Pardanen

Erich, 6. komppania, Seulenbach

Parfwiain

Oloff Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 11, Seulenbach

Parkinen

Påhl Påhlssonn, 3. komppania, Seulenbach

Patelain

Oloff Larssonn, Juvan komppanian ruotu 11, Seulenbach

Pennaain

Mattz Mattsson, 8. komppanian ruotu 26, Seulenbach

Piedikeinen

Hindrich, 6. komppanian ruotu 105, Seulenbach

Pincka

Bertill Eskellsson, Kuopion komppanian ruotu 23, Seulenbach

Piroin

Niels Henderssonn, Everstiluutnantin komppanian ruotu 42, Seulenbach

Pispalain

Hendrich Mattssonn, 1. komppanian ruotu 2, Seulenbach

Pulliain

Peer Peerssonn, Everstiluutnantin komppanian ruotu 117, Seulenbach

Puttoin

Mårhen Bertillsson, 1. komppanian ruotu 33, Seulenbach

Pödinen

Lars Peersson, Pieksämäen komppanian ruotu 36, Seulenbach

Pölläin

Påhl Påhlssonn, 8. komppanian ruotu 123, Seulenbach

RAlkuun

Rissain

Jören Henderssonn, 8. komppanian ruotu 80, Seulenbach

Ruihu

Anders Peersson, Henkikomppanian ruotu 15, Seulenbach

Råcka

Peer Hanssonn, Juvan komppanian ruotu 129, Seulenbach

Rångain

Erich Hendersonn, 1. komppanian ruotu 135, Seulenbach

Ränni

Oloff Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, Seulenbach

SAlkuun

Saikonen

Mattz Hanssonn, 6. komppania, Seulenbach

Sauckonen

Påhl Hanssonn, 6. komppanian ruotu 35, Seulenbach

Simoin

Greels Thomassonn, Pieksämäen komppanian ruotu 96, Seulenbach

Suchonen

Johan Johansson, 6. komppania, Seulenbach

Såpain

Lars Michellsson, 2. komppanian ruotu 49, Seulenbach

Sähliäin

Johan Johanssonn, Juvan komppanian ruotu 58, Seulenbach

TAlkuun

Tackin

Påhl Nielssonn, 1. komppanian ruotu 37, Seulenbach

Tackinen

Lars Jacobssonn, 1. komppanian ruotu 130, Seulenbach

Terfwoin

Oloff Larssonn, 2. komppanian ruotu 57, Seulenbach

Torniain

Peer Larssonn, 3. komppanian ruotu 14, Seulenbach

Tråckain

Gustaff Lodwigsson, 3. komppanian ruotu 36, Seulenbach

Tullkj

Peer Mårthensson, 2. komppanian ruotu 46, Seulenbach

Turuin

Mattz Larssonn, 8. komppanian ruotu 83, Seulenbach

Tårikain

Christer Johansson, 8. komppanian ruotu 101, Seulenbach

Tåyajn

Erich Johanssonn, Majurin komppanian ruotu 37, Seulenbach

Täräfwäin

Anders Bertillsson, 6. komppania, Seulenbach

UAlkuun

Uckoin

Cnuth Cnuthssonn, 1. komppanian ruotu 11, Seulenbach

Utriain

Christer Ohlssonn, 2. komppanian ruotu 78, Seulenbach

VWAlkuun

Valdain

Daniell Jacobsson, Everstiluutnantin komppanian ruotu 21, Seulenbach

Oloff Eskellssonn, 3. komppanian ruotu 110, Seulenbach

Wallkoin

Jören Mattssonn, 8. komppanian ruotu 52, Seulenbach

Mattz Jörenssonn, 8. komppanian ruotu 56, Seulenbach

Wanhain

Sigfredh Jöranssonn, Puumalan komppanian ruotu 114, Seulenbach

Wauckonen

Anders Erichssonn, 1. komppania, Seulenbach

Williakain

Anders Clemetsson, Majurin komppanian ruotu 45, Seulenbach

Christer Ohlssonn, 2. komppanian ruotu 59, Seulenbach

Michell Larssonn, 3. komppanian ruotu 4, Seulenbach

Winnikain

Jacob Jacobsson, 6. komppania, Seulenbach

Wirkonen

Isack Sigfredsson, 6. komppania, Seulenbach

Tässä hakemistossa on yhteensä 99 nimeä

© Väinö Holopainen 2020