AlkuSavon sotaväki → Katselmukset

Savon sotaväki: katselmukset

Vuosi Rykmentti SVAR
1685 eversti Joakim von Cronmanin rykmentti SE/KrA/0022/1685/16 (1685)

© Väinö Holopainen 2020