AloitussivuSavon sotaväki → Pitäjien sijoittaminen eri yksiköihin

Savon sotaväki: jalkaväki

Pitäjien sijoittaminen eri yksiköihin

Huomioi että rykmentit ja komppaniat nimettiin yleensä komentajansa mukaan katselmusluetteloissa. Siten "sama" yksikkö voi olla aivan eri nimellä seuraavana vuonna.


Hirvensalmi  Iisalmi  Joroinen  Juva  Kangasniemi  Kerimäki  Kuopio  Leppävirta  Mikkeli  Mäntyharju  Pellosniemi  Pieksämäki  Puumala  Rantasalmi  Ristiina  Sulkava  Sääminki  Vesulahti 
 Hirvensalmi  Iisalmi  Joroinen  Juva  Kangasniemi  Kerimäki  Kuopio  Leppävirta  Mikkeli  Mäntyharju  Pellosniemi  Pieksämäki  Puumala  Rantasalmi  Ristiina  Sulkava  Sääminki  Vesulahti

Hirvensalmi

(katso myös Mikkeli ja Vesulahti)

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Majurin komppania


Iisalmi

1641

Reinhold Wrangelin rykmentti, Kapteeni Ekholtin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Bobergin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Skogin komppania, Rekryyttejä

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1676

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1677

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1678

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komppania, Kapteeni Erik Giösin komppania


Joroinen

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Majurin komppania, Rekryyttejä

1661

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Skogin komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania


Juva

1630b

Claes Hastfehrin rykmentti, Kenttämarsalkan kompppaniaa

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Ingevaldssonin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Majurin komppania, Rekryyttejä

1661

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Skogin komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Henkikomppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Henkikomppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Henkikomppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Henkikomppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania


Kangasniemi

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Kapteeni Kasper Seulenbachin komppania


Kerimäki

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania, Rekryyttejä

1661

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Hanssonin komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania


Kuopio

1630b

Claes Hastfehrin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1641

Reinhold Wrangelin rykmentti, Kapteeni Ekholtin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania, Kapteeni Bobergin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Skogin komppania, Rekryyttejä

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Kapteeni Erik Giösin komppania


Leppävirta

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Skogin komppania, Rekryyttejä

1661

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania, Kapteeni Erik Giösin komppania


Mikkeli

(katso myös Vesulahti ja Hirvensalmi)

1630b

Claes Hastfehrin rykmentti, Henkikomppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Rekryyttejä

1671

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1674

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania, Majurin komppania


Mäntyharju

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Ingevaldssonin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Bobergin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni von Bobergin komppania, Rekryyttejä

1661

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni von Gerttenin komppania

1666

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Maidellin komppania, Kapteeni Brautigamin komppania

1671

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania, Kapteeni Gierttenin komppania

1674

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania, Kapteeni Gierttenin komppania

1675

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania, Kapteeni Lewen komppania

1676

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania, Kapteeni Lewen komppania

1677

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania, Kapteeni Lewen komppania

1678

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania, Kapteeni Lewen komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Majurin komppania


Pellosniemi

(katso myös Ristiina)

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Ingevaldssonin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Majurin komppania, Kapteeni von Bobergin komppania, Kapteeni Pättin komppania

1661

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni von Gerttenin komppania

1664

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Brudgumin komppania

1666

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Henkikomppania, Kapteeni Maidellin komppania, Kapteeni Brautigamin komppania


Pieksämäki

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Ingevaldssonin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania, Kapteeni Bobergin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Pättin komppania, Rekryyttejä

1661

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Majurin komppania

1664

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Majurin komppania

1666

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Maidellin komppania, Kapteeni Brautigamin komppania

1671

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1674

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1675

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1676

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1677

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1678

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Majurin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komppania


Puumala

1630b

Claes Hastfehrin rykmentti, Kapteeni Eketrän komppania

1641

Reinhold Wrangelin rykmentti, Henkikomppania, Kapteeni Ekholtin komppania

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Kemnerin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania, Rekryyttejä

1661

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Krakon komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania, Majurin komppania


Rantasalmi

1630b

Claes Hastfehrin rykmentti, Kapteenin komppania

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Kemnerin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania, Rekryyttejä

1661

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Larssonin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania, Everstiluutnantin komppania


Ristiina

(katso myös Pellosniemi)

1671

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1674

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1675

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1676

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1677

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1678

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Brautigamin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Majurin komppania


Sulkava

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Kemnerin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania, Rekryyttejä

1661

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Krakon komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Everstiluutnantin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania


Sääminki

1630b

Claes Hastfehrin rykmentti, Majurin komppania, Kapteeni Eketrän komppania

1641

Reinhold Wrangelin rykmentti, Kapteeni Ekholtin komppania

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Kemnerin komppania

1648

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Klickin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Majurin komppania, Kapteeni Klickin komppania, Rekryyttejä

1661

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Hanssonin komppania

1675

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Brassin komppania

1685

Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania


Vesulahti

(katso myös Mikkeli ja Hirvensalmi)

1643

Alexander Gordonin rykmentti, Kapteeni Ingevaldssonin komppania

1651b

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Majurin komppania, Kapteeni von Bobergin komppania, Kapteeni Pättin komppania, Rekryyttejä

1661

Bernhard von Gerttenin rykmentti, Kapteeni Brudgumin komppania, Kapteeni von Gerttenin komppania

1664

Berndt von Gerdtenin rykmentti, Kapteeni Skogin komppania

1666

Otto Reinholt Tauben rykmentti, Kapteeni Maidellin komppania, Kapteeni Brautigamin komppania

1676

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1677

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania

1678

Anders Munkin rykmentti, Kapteeni Schippenbachin komppania


© Väinö Holopainen 2023