AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1692 → Kasper Seulenbach 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1692 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1692 Läsnä 1693
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 10 11 12 01 02 03
1. komppania
Thomas Påhlsson Kårhoin 97 Thomas Påhlsson Kårhoin
Erich Johansson Hämäl: 88 Erich Johan Hämmäläin
Anders Peersson Wanhain maj 33 Anderss Persson Wanhoin
Oloff Philipsson Ahoin juv 27 Olof Philipsson Ahoinen
Michel Ifwarsson Lydikäin 122 Michel Ifwarsson Lydikäin juv 77 Michel Iwarsson Lydikein
Jöran Thomason Toiwakain 98 Jöran Thomasson Tåiwakain puu 121 Jören Thomason Tåif:akain
Anders Clemetsson Williakain maj 45 Anders Clemetzson Williakain
Staffan Christersson Wesulain 91 Staffan Christersson Wässulain
Sigfredh Mattsson Pundain
Johan Thomasson Kainolain 49 Jöran Thomasson Kainulain
Johan Peersson Såhwain 51 Johan Peersson Sefwäin
Påhl Jöransson Wanhain 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Mårten Mårthensson Kärrj 117 Mårthen Mårthensson Kärri juv 87 Mårten Mårtensson Kärri
Thomas Andersson Wauckoin 123 Thomas Andersson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Grels Påhlsson Kåpoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Jacob Ohlsson Heiskain
Michel Pärsson Sijkain
Johan Hindrichsson Myckö
Mattz Påhlsson Kåpoin pie 98 Mattz Påhlson Kåpoin
Johan Peersson Jaatin 114 Johan Peersson Jatainen kuo 117 Johan Persson Jaatin
2. komppania
Mattz Andersson Hafwerin 36 Matz Anderss Hafwöin
Peer Simonsson Lefwoska
Elias Månsson Karakain
Hindrich Larsson Pettin
Mårthen Christersson Hilko
Påhl Påhlsson Jaatin
Lars Hansson Olkinora 85 Lars Hanss Olkinuora eve 77 Lars Hanss: Ollkinoro
Jacob Peersson Rämäin 108 Jacob Peerss:n Rämenen eve 99 Jakob Pärsson Rämäin
Christer Hindrichsson Läxi 95 Christer Hindersson Läxi eve 105 Christer Hindersson Löpj
Anders Larsson Lödiäin 103 Anders Larssonn Lödien eve 100 Anders Larsson Lödiäin
Måns Månsson Turdin 104 Måns Månss Turdin eve 90 Måns Månsson Turdinen
Hindrich Hindrichsson Kiskin
Hindrich Thomasson Sihwoin 102 Hindrich Thomassonn Sichwoin
Johan Michelsson Kaupain
Christer Jöransson Ahoin 122 Christer Jöransson Ahoin
Mattz Abrahamss. Tillikain
Erich Christersson Parkatin
Peer Michelsson Luukoin 110 Peer Michelss. Luckain
Oluff Philipsson Radikain 127 Oloff Philipssonn Radickain
Påhl Påhlsson Wanninen
3. komppania
Petter Pettersson Aniaian 1 Peer Persson Anniain hen 24 Petter Anniain
Petter Jacobsson Pyrhin
Lars Larsson Käckoin
Erich Mattsson Maukarj
Hindrich Hindrichsson Packain
Jöran Jacobsson Ingerin 68 Jöran Jacobson Ingerin
Lars Jönsson Räpoin 16 Lars Jönson Räppo hen 66 Lars Jönson Räpo
Jacob Erichsson Ingermanland
Oluff Thomasson Weisäin 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Anders Hindrichsson Toiwakain
Alexander Samsson Tuisku
Jacob Sigfredhsson Mardikain
Joseph Mattsson Ollin
Påhl Johansson Pölckin 75 Påhll Johanson Pölckin
Niels Michelsson Tårfwin
Christer Christersson Karial.
Erich Pippurj
Hindrich Karialain 77 Hindrich Anderson Karhin
Lars Larsson Kettuin
Niels Jöransson Kjskin 125 Niels Jörenson Kjskin
6. komppania
Bertill Carlsson Frilla
Påhl Mattsson Nykäin 6 Påhl Matsson Nykeinen
Michel Påhlsson Kuiwalain 7 Michell Påhlsson Kuifwalain
Lars Johansson Putkin
Anders Larsson Hurskain 52 Anders Laarsson Hurskain
Samuel Pöndinen
Påhl Påhlsson Tomberin
Anders Andersson Tuhkain 2 Anders Anderss Tukein
Lars Pärsson Pöndin
Jacob Jacobsson Kinnuin 9 Jacob Johansson Kinnuin
Johan Johansson Läskin 10 Johan Johansson Läskinen
Sigfredh Hirfwj
Sigfredh Sigfredhsson Lepiäin 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen pie 50 Sigfredh Läpiäin
Lars Hansson Haloinen
Jacob Jacobsson Winikain
Erich Pärsson Reinikain
Johan Peersson Nikulain
Samuel Nielsson Muldain 76 Samuel Nielsson Muldain pie 72 Samuell Muldain
Johan Thomas Waukoin
Mattz Luckarin
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Hindrich Hindrichsson Häckin 8 Hendrich Hendersson Häckinen
Erich Jacobsson Poikain 36 Erich Jacobsson Pekain
Jöran Hindrichsson Awikain 5 Jöran Hendersson Aulikain maj 86 Jöran Henderson Auffwikain
Mattz Nielsson Karialain
Hindrich Erichsson Jurwain 25 Hendrich Erichsson Jurwoin
Jöran Philipsson
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Staffan Peersson Hyfwärin 4 Staffan Peersson Hyfwerin
Mattz Larsson Kuockain 46 Mattz Larson Kokanen
Jacob Ponttus
Hindrich Johansson Tårikain 38 Hendrich Johansson Tårjkain kuo 19 Hindrik Johansson Torikain
Peer Andersson Pijrain
Hindrich Andersson Roinin
Anders Peersson Julkoin 50 Anders Peerson Julkonen
Hindrich Marain
Christer Larsson Wänäin 70 Christer Larson Wänäin kuo 60 Christer Larsson Wänäin
Oloff Ohlsson Hilduin 76 Oloff Oloffson Hildonen kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Erich Karial:
Påhl Hindrichsson Risain
Hindrich Påhlsson Tuppurain kuo 82 Hindrik Påelsson Tuppurain
Påhl Peersson Ihalambj 88 Påhl Peerson Ihalembin kuo 86 Påel Persson Ihalembin
Mattz Andersson Hapoin 89 Mattz Anderson Happoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Samuel Hindrichsson Hämäl:
Simon Larsson Kuockain
Sigfredh Sigfredhsson Kinnun 122 Sigfred Sigfredhson Kinnuin
Staffan Christersson Tackuin eve 137 Staffan Christerss: Tackuin
Mattz Larsson Ikoin
Hämeen pitäjien miehiä

Nimiä yhteensä: 106, näistä tunnistettu 56 (52.8 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 50
Tunnistettu 1700 Riiassa: 28

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1692.10 Narfwen 1.10.1692 106 Zacharias Aminoff 301 1132 (1129)
1692.11 Narva 1.11.1692 0 Zacharias Aminoff 301 1137 (1135)
1692.12 Narva 1.12.1692 0 Zacharias Aminoff 300 1144 (1141)
1693.01 Narva 1.1.1693 0 Zacharias Aminoff 299 1150 (1147)
1693.02 Narfwen 1.2.1693 0 Zacharias Aminoff 298 1156 (1153)
1693.03 Narfwen 1.3.1693 105 Zacharias Aminoff 297 1163 (1159)

Viipurin läänin länsiosan jalkaväkirykmentin miehet jätetty pois (Zacharias Aminoff).

© Väinö Holopainen 2023