AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa → Nimihakemisto

Savon sotaväki: Joachim von Cronmanin rykmentti

Narvan linnoitustyön nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin luetteloihin.


-  A  B  C  D  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Y  Å  Ä 
 -  A  B  C  D  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Y  Å  Ä

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hendrichson, 1. komppania, 1689-Brakel

Christer Frantzson, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Christer Frantzsson, 6. komppania, 1695-Rappengren, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Erich Nielssonn, 8. komppania, 1686-Seulenbach2, 8. komppania, 1687-Seulenbach, 8. komppania, 1687-Seulenbach2

Erich Peerson, 1. komppanian ruotu 39, 1689-Brakel

Gudmund Gudmundson, 5. komppania, 1691-Seulenbach2, 5. komppania, 1692-Seulenbach

Gudmund Gudmundsson, 8. komppania, 1691-Seulenbach

Hans Danielson, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Hans Danielsson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Hanss Danielson, 2. komppania, 1694-Seulenbach2

Hendrich Nielsson, 3. komppanian ruotu 81, 1695-Rappengren

Hindrich Bertillsson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Johan Jochumssonn, 2. komppanian ruotu 14, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 14, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 14, 1687-Seulenbach2

Johan Jockumsson, 2. komppanian ruotu 14, 1689-Berg

Johan Juchhumsson, 2. komppanian ruotu 14, 1688-Bock

Johan Juchumssonn, 2. komppanian ruotu 14, 1688-Seulenbach

Johan Peerson, 3. komppanian ruotu 27, 1689-Gyllenspang

Johann Juchumsonn, 2. komppanian ruotu 14, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 14, 1689-Seulenbach2

Jöran Philipsson, 5. komppania, 1692-Seulenbach2

Jöran Philpusson, 5. komppania, 1693-Seulenbach

Matts Gabrielsson, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Mattz Gabrielson, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Mattz Johansson, 2. komppanian ruotu 69, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 69, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 69, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 69, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 69, 1688-Seulenbach

Mattz Johanssonn, 2. komppanian ruotu 69, 1687-Gyllenspang2

Matz Gabrielsson, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Vallentin Valentinson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Wallentin Wallentinsonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos

Vallentin Vallentinsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

AAlkuun

  AC  AFAHAIALAMANARASAUAV

Achoin

Christer Jörensonn, 2. komppanian ruotu 122, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 122, 1689-Goos

Petter, 2. komppanian ruotu 45, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 45, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 45, 1687-Seulenbach2

Achtiain

Oloff, 1. komppanian ruotu 79, 1689-Goos

Oloff Månsson, 1. komppanian ruotu 79, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 79, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 79, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 79, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 79, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 79, 1692-Meurman2

Achtiein

Oloff, 1. komppanian ruotu 79, 1689-Seulenbach

Achulain

Hendrich Larsson, 1. komppanian ruotu 120, 1687-Gyllenspang2

AC  AF  AHAIALAMANARASAUAV

Afwikain

Jöran Hindersson, 5. komppanian ruotu 5, 1693-Seulenbach

Larss Hemmingson, 3. komppanian ruotu 127, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 127, 1689-Goos

ACAF  AH  AIALAMANARASAUAV

Ahoin

Anders Ifwarssonn, 1. komppanian ruotu 105, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 105, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 105, 1687-Seulenbach2

Christer Jöran, 2. komppanian ruotu 122, 1693-Seulenbach

Christer Jöransson, 2. komppanian ruotu 122, 1691-Sture, 2. komppanian ruotu 122, 1692-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 122, 1695-Rappengren

Christer Jöranssonn, 2. komppanian ruotu 122, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 122, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 122, 1687-Seulenbach2

Johan, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Johan Johanson, 8. komppania, 1689-Brakel, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Johan Johansson, 8. komppania, 1691-Sture, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Olof Philipsson, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Oloff Philipsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2, 1. komppania, 1692-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Rappengren

Pehr Andersson, 2. komppanian ruotu 45, 1691-Sture

Petter, 2. komppanian ruotu 45, 1687-Gyllenspang2

Pär Anderson, 2. komppanian ruotu 45, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 45, 1692-Seulenbach

Ahoinen

Christer Jöransson, 2. komppanian ruotu 122, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 122, 1692-Meurman2

Aholain

Hendrich Larsson, 1. komppanian ruotu 120, 1695-Rappengren

Hindrich Larson, 1. komppanian ruotu 120, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 120, 1692-Seulenbach

Hindrich Larsson, 1. komppanian ruotu 120, 1691-Sture

Ahulain

Hendrich Larssonn, 1. komppanian ruotu 120, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 120, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 120, 1687-Seulenbach2

Hindrich Andersson, 1. komppania, 1689-Berg

ACAFAH  AI  ALAMANARASAUAV

Aihulain

Hindrich Andersonn, 1. komppanian ruotu 120, 1689-Seulenbach

Ainain

Staffan Johansson, 1. komppanian ruotu 70, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach2

ACAFAHAI  AL  AMANARASAUAV

Alf:oin

Jacob, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Mårten Christerson, 1. komppanian ruotu 50, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 50, 1692-Meurman2

Alfwoin

Jacob, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Jacob Christersonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach, 1. komppania, 1689-Seulenbach2

Mårten Christersonn, 1. komppanian ruotu 50, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 50, 1689-Goos, 1. komppanian ruotu 50, 1689-Seulenbach2

Mårthen Christerson, 1. komppanian ruotu 50, 1687-Gyllenspang2

Mårthen Christersson, 1. komppanian ruotu 50, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 50, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 50, 1687-Seulenbach2

Alfwojn

Mårten Christerson, 1. komppanian ruotu 50, 1695-Rappengren

Alwain

Jacob Christersson, 1. komppania, 1691-Sture

Alwoin

Jacob, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Jacob Christersson, 1. komppania, 1689-Berg

ACAFAHAIAL  AM  ANARASAUAV

Ambiain

Hendrich Påhlsson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Hindrich, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Hindrich Påelsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Hindrich Påhlsson, 3. komppania, 1691-Sture, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Matts Persson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Mattz, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Mattz Peersson, 2. komppania, 1687-Gyllenspang2

Mattz Peerssonn, 2. komppania, 1686-Seulenbach2, 2. komppania, 1687-Seulenbach, 2. komppania, 1687-Seulenbach2, 2. komppania, 1691-Seulenbach

Matz Peerson, 2. komppania, 1689-Brakel

ACAFAHAIALAM  AN  ARASAUAV

Aniaian

Petter Pettersson, 3. komppanian ruotu 1, 1692-Seulenbach2

Aniain

Erich Jöransson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Peer Peersson, 3. komppanian ruotu 1, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 1, 1692-Meurman2

Petter Pettersson, 3. komppanian ruotu 1, 1693-Seulenbach

Staffan Johansson, 1. komppanian ruotu 70, 1687-Gyllenspang2

Anjain

Petter Pettersson, 3. komppanian ruotu 1, 1689-Berg

Anniain

Erich, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Erich Johanssonn, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Peer Peersonn, 3. komppanian ruotu 1, 1689-Seulenbach

Staffan Johansonn, 1. komppanian ruotu 70, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 70, 1689-Seulenbach2

Staffan Johansson, 1. komppanian ruotu 70, 1689-Berg, 1. komppanian ruotu 70, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 70, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 70, 1693-Lind

Antoin

Carell Johansson, 1. komppanian ruotu 1, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 1, 1693-Gyllenspang2

Carl Jöranson, 1. komppanian ruotu 1, 1689-Berg

Carl Jörenssonn, 1. komppanian ruotu 1, 1687-Seulenbach2

Carll Jörensson, 1. komppanian ruotu 1, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 1, 1687-Gyllenspang2

Carll Jörenssonn, 1. komppanian ruotu 1, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 1, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 1, 1689-Seulenbach2

Carll Jörnsonn, 1. komppanian ruotu 1, 1693-Lind

Christer Påhlsson, 3. komppanian ruotu 38, 1689-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 38, 1691-Sture

Christer Påhlssonn, 3. komppanian ruotu 38, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 38, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 38, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 38, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 38, 1688-Seulenbach

ACAFAHAIALAMAN  AR  ASAUAV

Arpeain

Johan Johansson, 3. komppanian ruotu 12, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 12, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 12, 1693-Lind

Arpiain

Johan Johansonn, 3. komppanian ruotu 12, 1689-Seulenbach

Johan Johansson, 3. komppanian ruotu 12, 1689-Berg, 3. komppanian ruotu 12, 1691-Sture, 3. komppanian ruotu 12, 1695-Rappengren

Arpoin

Thomass Andersson, 3. komppanian ruotu 135, 1691-Sture

ACAFAHAIALAMANAR  AS  AUAV

Asickain

Mattz, 8. komppanian ruotu 23, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 23, 1695-Seulenbach

Mattz Andersson, 8. komppanian ruotu 23, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 23, 1692-Meurman2

Asikain

Hendrich Olofssonn, 2. komppanian ruotu 20, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 20, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 20, 1687-Seulenbach2

Madtz Anderssonn, 8. komppanian ruotu 23, 1687-Seulenbach2

Matts Andersson, 8. komppanian ruotu 23, 1689-Goos

Mattz Andersson, 6. komppanian ruotu 134, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 134, 1687-Seulenbach

Mattz Anderssonn, 8. komppanian ruotu 23, 1686-Seulenbach2

Matz Anderson, 8. komppanian ruotu 23, 1689-Berg

Assickain

Matz Anderson, 8. komppanian ruotu 23, 1689-Brakel

Assikain

Matts Andersson, 8. komppanian ruotu 23, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 23, 1694-Toll2

Mattz Andersson, 8. komppanian ruotu 23, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 23, 1691-Sture

ACAFAHAIALAMANARAS  AU  AV

Aulikain

Jöran Henderssonn, 5. komppanian ruotu 5, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 5, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 5, 1687-Seulenbach2

Auwikain

Lars Hemmingson, 3. komppanian ruotu 127, 1689-Gyllenspang

Lars Hemmingsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

ACAFAHAIALAMANARASAU  AV

Awikain

Jöran Hindersson, 5. komppanian ruotu 5, 1692-Meurman, 5. komppanian ruotu 5, 1692-Meurman2

Jöran Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 5, 1692-Seulenbach2

BAlkuun

  BA  BEBIBRBU

Backarin

Hindrich, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Hindrich Staffansson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

BA  BE  BIBRBU

Bengtin

Anders, 2. komppania, 1695-Seulenbach2, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Jacob, 1. komppania, 1695-Seulenbach2, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Jacob Jacobsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Bengtinen

Larss, 6. komppania, 1695-Seulenbach2, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Olloff Ohlson, 2. komppanian ruotu 60, 1689-Brakel

Olof Olsson, 2. komppanian ruotu 60, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 60, 1694-Toll2

Oloff, 2. komppanian ruotu 60, 1694-Seulenbach2

Oloff Ohlson, 2. komppanian ruotu 60, 1689-Seulenbach

Oloff Ohlssonn, 2. komppanian ruotu 60, 1691-Seulenbach

Olåff, 2. komppanian ruotu 60, 1695-Seulenbach

Bentin

Anders Johansson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Bentinen

Olof Ohlsson, 2. komppanian ruotu 60, 1689-Berg

BABE  BI  BRBU

Biörn

Johan Staffanson, 1. komppanian ruotu 76, 1689-Brakel, 1. komppanian ruotu 76, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 76, 1692-Meurman2

Johan Staffansson, 1. komppanian ruotu 76, 1687-Gyllenspang2

Johan Staffanssonn, 1. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 76, 1688-Seulenbach

Reinholt Staffansson, 1. komppanian ruotu 80, 1691-Sture

Reinhålt Staffansson, 1. komppanian ruotu 80, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 80, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 80, 1688-Seulenbach

Biörnborg

Nielss Andersson, 3. komppanian ruotu 28, 1691-Sture

Biörnborgh

Niels Andersson, 3. komppanian ruotu 28, 1695-Rappengren

Biörnbårgh

Niels Andersson, 3. komppanian ruotu 28, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 28, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 28, 1693-Lind

Biörneborg

Nielss Anderssonn, 3. komppanian ruotu 28, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 28, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 28, 1688-Seulenbach

Biörneborgh

Niels Andersson, 3. komppanian ruotu 28, 1689-Seulenbach

Biörnebårg

Nielss Andersson, 3. komppanian ruotu 28, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 28, 1687-Gyllenspang2

Biörnin

Johan Staffanssonn, 1. komppanian ruotu 76, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach

BABEBI  BR  BU

Bröms

Johan Johansson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

BABEBIBR  BU

Bulle

Hendrich Axellssonn, 3. komppanian ruotu 76, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 76, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach2

Hendrich Axelsson, 3. komppanian ruotu 76, 1695-Rappengren

Hindrich Axellsson, 3. komppanian ruotu 76, 1691-Sture

Hindrich Axellssonn, 3. komppanian ruotu 76, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 76, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 76, 1693-Lind

Bulli

Hindrich Axelsson, 3. komppanian ruotu 76, 1689-Berg

Bullj

Hendrich Axellsonn, 3. komppanian ruotu 76, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 76, 1689-Seulenbach2

Hindrich, 3. komppanian ruotu 76, 1693-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 76, 1694-Seulenbach

CAlkuun

  CA  CLCOCUCV

Cackin

Påhl Niellssonn, 1. komppanian ruotu 37, 1687-Gyllenspang

Cainulain

Lars Påelsson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Caipain

Lars, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Caipiain

Ifwar Johansson, 6. komppanian ruotu 61, 1691-Sture

Peer Peerson, 1. komppanian ruotu 20, 1689-Berg

Caminen

Abraham, 6. komppania, 1689-Goos

Cardinen

Petter Pettersonn, 2. komppanian ruotu 63, 1689-Seulenbach

Petter Pettersson, 2. komppanian ruotu 63, 1689-Berg

Carfwiain

Hendrich, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Carial:n

Elias Johanson, 8. komppanian ruotu 113, 1689-Goos

Carialain

Christer Christersson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Elias, 8. komppanian ruotu 113, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 113, 1692-Meurman2

Matts Bertilsson, 3. komppanian ruotu 33, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 33, 1694-Toll2

Mattz Nielsson, 5. komppania, 1692-Meurman, 5. komppania, 1692-Meurman2

Niels Johansson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 23, 1692-Meurman2

Carjal:n

Hindrich Christersson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Carpin

Anders Christerson, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Carstinen

Lars Jörenssonn, 1. komppanian ruotu 35, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 35, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 35, 1687-Seulenbach2

Larss Jörensson, 1. komppanian ruotu 35, 1687-Gyllenspang2

Caupiain

Påhl Michellsson, 6. komppanian ruotu 92, 1691-Sture

Caupin

Elias, 8. komppanian ruotu 112, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 112, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 112, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 112, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 112, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 112, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 112, 1694-Toll2

Eliass, 8. komppanian ruotu 112, 1687-Gyllenspang2

Niels, 6. komppanian ruotu 124, 1689-Goos

Nielss Mattzonn, 6. komppanian ruotu 124, 1687-Gyllenspang2

Nils Mattsson, 6. komppanian ruotu 124, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 124, 1694-Toll2

Påhl Michellsson, 6. komppanian ruotu 92, 1687-Gyllenspang2

Caupinen

Eskill Eskillsson, 5. komppania, 1694-Toll, 5. komppania, 1694-Toll2

Niels, 6. komppanian ruotu 124, 1689-Birkholz, 6. komppanian ruotu 124, 1689-Seulenbach2

Cautiain

Arfwed Bengtson, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Arwed Bengtsson, 3. komppania, 1689-Berg

CA  CL  COCUCV

Clostarin

Anders Påhlsson, 2. komppanian ruotu 34, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 34, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 34, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 34, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 34, 1695-Rappengren

Jacob Påhlsson, 2. komppanian ruotu 89, 1687-Gyllenspang2

Jacob Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 89, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 89, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 89, 1687-Seulenbach2

Clostarinen

Anders Påhlson, 2. komppanian ruotu 34, 1689-Brakel

Jacob Påhlson, 2. komppanian ruotu 89, 1689-Brakel

Jacob Påhlsson, 2. komppanian ruotu 89, 1691-Sture

CACL  CO  CUCV

Coiwalain

Petter, 6. komppania, 1689-Goos

Condia

Luckas Hanson, 1. komppanian ruotu 48, 1689-Brakel

Coulemoin

Johan Matzson, 2. komppanian ruotu 72, 1689-Brakel

Cowain

Michel Staffanson, 1. komppanian ruotu 21, 1689-Berg

CACLCO  CU  CV

Cuiwalain

Michel Påelsson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 7, 1692-Meurman2

Petter, 6. komppanian ruotu 13, 1689-Berg

Cuolemain

Johan Madtssonn, 2. komppanian ruotu 72, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 72, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 72, 1687-Seulenbach2

Cupsain

Petter, 6. komppania, 1689-Goos

CACLCOCU  CV

Cwinttus

Erich, 2. komppanian ruotu 26, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 26, 1694-Seulenbach

Erich Eskiellssonn, 2. komppanian ruotu 26, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 26, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 26, 1693-Lind

Cwintus

Erich Eskillsson, 2. komppanian ruotu 26, 1691-Sture

Eskell Eskellson, 2. komppanian ruotu 26, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 26, 1689-Seulenbach2

DAlkuun

  DI  DRDU

Dirch

Hans Sigfredhssonn, 2. komppanian ruotu 97, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 97, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach2

Sigfredh Hanssonn, 2. komppanian ruotu 88, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 88, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 88, 1687-Seulenbach2

Dirich

Hans Sigfredson, 2. komppanian ruotu 97, 1689-Brakel

Sigfredh Hanson, 2. komppanian ruotu 88, 1689-Brakel

Dirick

Sigfredh, 2. komppanian ruotu 88, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 88, 1694-Seulenbach

Dirik

Hans Sigfredssonn, 2. komppanian ruotu 97, 1689-Seulenbach

Sigfredh Hansson, 2. komppanian ruotu 97, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 97, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 97, 1693-Lind

DI  DR  DU

Drenck

Mårten Mårtensson, 1. komppanian ruotu 129, 1695-Rappengren

Drengh

Mårten Mårtensson, 1. komppanian ruotu 129, 1689-Seulenbach

Drik

Hans Sigfredsson, 2. komppanian ruotu 97, 1688-Seulenbach

Drängh

Marten Marensson, 1. komppanian ruotu 129, 1688-Bock

Mårten Mårtenson, 1. komppanian ruotu 129, 1688-Seulenbach

DIDR  DU

Duckain

Anders, 6. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 2, 1688-Seulenbach

Andrs, 6. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach2

Duukain

Anders, 6. komppanian ruotu 2, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 2, 1687-Gyllenspang2

EAlkuun

  EI  EKER

Eijalain

Mårthen Henderson, 6. komppanian ruotu 84, 1689-Brakel

EI  EK  ER

Ekhorn

Jonas, 3. komppania, 1686-Seulenbach2, 3. komppania, 1687-Seulenbach

EIEK  ER

Erichkain

Påhl, 2. komppania, 1691-Sture

Erikain

Påhl, 2. komppania, 1691-Seulenbach2, 2. komppania, 1692-Seulenbach

Eråin

Hindrich Grelson, 5. komppania, 1692-Seulenbach

FAlkuun

Frilla

Bertell Carlsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Bertill Carlsson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2, 6. komppania, 1692-Seulenbach2, 6. komppania, 1693-Seulenbach

HAlkuun

  HA  HEHIHOHUHY

Haapain

Sigfred Hindrichsson, 8. komppania, 1688-Bock

Haapalain

Påel Sigfridsson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Haapanen

Påhll Sigfredsson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Haara

Anders Johansson, 1. komppanian ruotu 24, 1691-Sture

Haatain

Peer Peersson, 8. komppanian ruotu 58, 1689-Berg

Hackanen

Peer Matzson, 6. komppanian ruotu 5, 1689-Brakel

Hackarain

Matz Påhlson, 8. komppania, 1689-Brakel

Thomas Thomason, 8. komppania, 1689-Brakel

Hackarin

Thomas, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Hackinen

Matz Matzsson, 3. komppania, 1689-Berg

Nils, 6. komppanian ruotu 86, 1689-Goos

Haf:erman

Mattz, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Policarpus Johanson, 1. komppanian ruotu 128, 1689-Brakel

Hafwerin

Anders Johanson, 2. komppanian ruotu 98, 1689-Brakel

Anders Johansson, 2. komppanian ruotu 98, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 98, 1691-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 98, 1695-Rappengren

Anders Johanssonn, 2. komppanian ruotu 98, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 98, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 98, 1687-Seulenbach2

Johan, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Mattz, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Mattz Andersonn, 2. komppanian ruotu 36, 1689-Seulenbach

Mattz Andersson, 2. komppanian ruotu 36, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 36, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 36, 1692-Meurman2, 2. komppanian ruotu 36, 1692-Seulenbach2

Mattz Anderssonn, 2. komppanian ruotu 36, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 36, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 36, 1687-Seulenbach2

Matz, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Matz Andersson, 2. komppanian ruotu 36, 1689-Berg, 2. komppanian ruotu 36, 1693-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 36, 1695-Rappengren

Hafverinen

Matz Anderson, 2. komppanian ruotu 36, 1689-Brakel

Hafwerman

Mattz, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Policarpus, 1. komppanian ruotu 128, 1688-Bock

Polijcarpus, 1. komppanian ruotu 128, 1688-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 128, 1689-Seulenbach

Påhl Karpus, 1. komppanian ruotu 128, 1695-Rappengren

Hafwermann

Påhl Carpuson, 1. komppanian ruotu 128, 1691-Sture

Hafwin

Philip, 8. komppanian ruotu 42, 1687-Seulenbach2

Påhl, 8. komppania, 1687-Gyllenspang2

Hafwun

Philip, 8. komppanian ruotu 42, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 42, 1687-Seulenbach

Hagain

Jöran, 1. komppanian ruotu 78, 1689-Goos

Hagel

Johan Johansson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Hagell

Johan, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Haiain

Påhl, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Påhl Larson, 3. komppanian ruotu 9, 1692-Seulenbach

Haijain

Jören Cnutson, 1. komppanian ruotu 78, 1689-Brakel

Påhl Larsson, 3. komppanian ruotu 9, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 9, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 9, 1691-Sture

Påhl Madtssonn, 3. komppanian ruotu 35, 1687-Seulenbach2

Påhl Mattsonn, 3. komppanian ruotu 35, 1689-Seulenbach

Påhl Matzsson, 3. komppanian ruotu 35, 1695-Rappengren

Haijkinen

Matts Mattsonn, 3. komppanian ruotu 64, 1689-Seulenbach

Haikarin

Thomass, 8. komppania, 1691-Sture

Haikin

Mattz Mattsson, 3. komppanian ruotu 64, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 64, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 64, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 64, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 64, 1688-Seulenbach

Mattz Mattzonn, 3. komppanian ruotu 64, 1687-Gyllenspang2

Haikoin

Jacob Hendersson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Hailain

Nielss, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Hailoin

Nielss Simonsson, 1. komppanian ruotu 10, 1691-Sture

Hajain

Jöran, 1. komppanian ruotu 78, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 78, 1694-Toll2

Jöran Cnutssonn, 1. komppanian ruotu 78, 1687-Gyllenspang2

Jören, 1. komppanian ruotu 78, 1689-Seulenbach

Påhl, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Påhl Larson, 3. komppanian ruotu 9, 1691-Seulenbach2

Påhl Larsson, 3. komppanian ruotu 9, 1688-Bock

Påhl Larssonn, 3. komppanian ruotu 9, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 9, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 9, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 9, 1689-Seulenbach2

Påhl Madtssonn, 3. komppanian ruotu 35, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 35, 1687-Gyllenspang2

Påhl Matzsson, 3. komppanian ruotu 35, 1689-Berg

Hajkoin

Jacob Hindersson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Hajlain

Niels, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Hakarain

Anders Anderssonn, 2. komppanian ruotu 135, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 135, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 135, 1687-Seulenbach2

Mattz Påhlsson, 8. komppania, 1691-Sture

Hallin

Christer, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Hallinen

Mårten Hansson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Mårthen, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

Halloin

Larss, 6. komppania, 1695-Seulenbach2, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Philip, 6. komppanian ruotu 45, 1694-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 45, 1695-Seulenbach

Halloinen

Mårten Hansson, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos

Mårthen Hansson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Halltuin

Jöran Mattsson, 1. komppanian ruotu 86, 1688-Seulenbach

Haloin

Christer Eriksson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Christer Ersson, 8. komppania, 1691-Sture

Christer Grelson, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Johan, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Johan Mattsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Lars Hanson, 6. komppania, 1689-Brakel

Larss Hansson, 6. komppania, 1691-Sture, 6. komppania, 1695-Rappengren

Philip Philipsson, 6. komppanian ruotu 45, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 45, 1694-Toll2

Haloinen

Lars Hansson, 6. komppania, 1692-Seulenbach2, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Larss Hansson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Philip, 6. komppania, 1691-Sture

Haltuin

Jören Matzsson, 1. komppanian ruotu 86, 1688-Bock

Hana

Axell Gerdtson, 3. komppanian ruotu 7, 1696-Werdenhoff

Axell Grelsson, 3. komppanian ruotu 7, 1695-Rappengren

Hannin

Hindrich Mattzson, 3. komppanian ruotu 26, 1692-Seulenbach

Michel Michelsson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Hapal

Påhl Sigfredson, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Hapalain

Påhl, 6. komppania, 1689-Birkholz, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Påhl Sigfredsson, 6. komppania, 1691-Sture

Thomass Persson, 6. komppania, 1691-Sture

Hapanen

Matz Andersson, 8. komppanian ruotu 89, 1695-Rappengren

Hapiain

Johan, 2. komppanian ruotu 22, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 22, 1695-Seulenbach

Johan Mårtensonn, 2. komppanian ruotu 22, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 22, 1689-Goos, 2. komppanian ruotu 22, 1689-Seulenbach2

Johan Mårtensson, 2. komppanian ruotu 22, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 22, 1694-Toll2

Johan Mårthenssonn, 2. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 22, 1687-Seulenbach2

Hapoin

Mattz Andersson, 8. komppanian ruotu 89, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 89, 1692-Meurman2, 8. komppanian ruotu 89, 1692-Seulenbach2

Matz Andersson, 8. komppanian ruotu 89, 1693-Seulenbach

Happoin

Mattz Andersson, 8. komppanian ruotu 89, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 89, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 89, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 89, 1687-Seulenbach2

Matz Anderson, 8. komppanian ruotu 89, 1689-Brakel

Happonen

Lars Ehrssonn, 8. komppanian ruotu 81, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 81, 1687-Gyllenspang2

Lars Erssonn, 8. komppanian ruotu 81, 1687-Seulenbach2

Hara

Anders Johanson, 1. komppanian ruotu 24, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 24, 1692-Seulenbach

Anders Johansonn, 1. komppanian ruotu 24, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 24, 1689-Goos, 1. komppanian ruotu 24, 1689-Seulenbach2

Anders Johanssonn, 1. komppanian ruotu 24, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 24, 1688-Seulenbach

Anders Larsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Anderss Johansson, 1. komppanian ruotu 24, 1687-Gyllenspang2

Hendrich Johansonn, 1. komppanian ruotu 34, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 34, 1689-Goos

Hendrich Johansson, 1. komppanian ruotu 34, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 34, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 34, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 34, 1687-Seulenbach2

Hindrik, 1. komppanian ruotu 34, 1694-Toll2

Hinrich, 1. komppanian ruotu 34, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 34, 1695-Seulenbach

Hardickain

Hendrich Jönson, 8. komppanian ruotu 18, 1689-Brakel

Larss, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Hardikain

Erich Michellsonn, 3. komppanian ruotu 73, 1689-Seulenbach

Erich Michelsson, 3. komppanian ruotu 73, 1689-Berg

Hindrich, 8. komppanian ruotu 18, 1689-Goos

Lars, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Lars Bertillsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Larss Berendsson, 1. komppania, 1689-Berg

Larss Berendtsonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach, 1. komppania, 1689-Seulenbach2

Larss Bertillsson, 1. komppania, 1691-Sture

Sigfred Matson, 6. komppania, 1689-Berg

Hare

Hindrik, 1. komppanian ruotu 34, 1694-Toll

Hartuin

Johan Månsson, 1. komppanian ruotu 41, 1689-Berg

Johan Månssonn, 1. komppanian ruotu 41, 1689-Seulenbach

Hasain

Påhl, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Påhl Clemetzsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Hassain

Påhl, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Hattj

Philip Peersson, 2. komppanian ruotu 41, 1695-Rappengren

Hauka

Johan Simonsson, 1. komppanian ruotu 116, 1687-Gyllenspang2

Johan Simonssonn, 1. komppanian ruotu 116, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 116, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 116, 1687-Seulenbach2

Hauska

Jöran Jöranssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Jören Jörensson, 3. komppanian ruotu 74, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 74, 1689-Seulenbach2

Jören Jörenssonn, 3. komppanian ruotu 74, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 74, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 74, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 74, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 74, 1688-Seulenbach

Hawerin

Anders Johansson, 2. komppanian ruotu 98, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 98, 1692-Meurman2

Hawerman

Matts, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Hayain

Påhl Mattssonn, 3. komppanian ruotu 35, 1691-Seulenbach

HA  HE  HIHOHUHY

Heilain

Niels Simonsonn, 1. komppanian ruotu 10, 1689-Seulenbach

Nillss Simonssonn, 1. komppanian ruotu 10, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 10, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach2

Nils, 1. komppanian ruotu 10, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 10, 1694-Toll2

Nils Simonson, 1. komppanian ruotu 10, 1689-Berg

Heinoin

Lars Olson, 8. komppanian ruotu 121, 1689-Goos

Heiskain

Anders Ohlson, 1. komppania, 1689-Brakel

Anders Oloffsson, 1. komppania, 1691-Sture

Anders Oluffson, 1. komppania, 1691-Seulenbach2, 1. komppania, 1692-Seulenbach

Jacob Ohlsson, 1. komppania, 1692-Seulenbach2

Peer Johanson, 8. komppanian ruotu 57, 1689-Brakel

Peer Johanssonn, 8. komppanian ruotu 57, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 57, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 57, 1687-Seulenbach2

Hejain

Påel Larsson, 3. komppanian ruotu 9, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 9, 1694-Toll2

Hellinen

Mårthen, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Helpi

Jöran Ohlsson, 2. komppanian ruotu 115, 1689-Berg

Jören Ohlsonn, 2. komppanian ruotu 115, 1689-Seulenbach

Hemmin

Anders Peerssonn, 8. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang

Hennin

Anders Mattsson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Hendrich Mattson, 3. komppanian ruotu 26, 1689-Seulenbach

Henninen

Mattz Jacobsson, 5. komppania, 1693-Gyllenspang, 5. komppania, 1693-Gyllenspang2, 5. komppania, 1693-Lind

Hepalain

Påhl, 6. komppania, 1689-Goos

Herre

Anders Larsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Heulain

Nielss, 1. komppanian ruotu 10, 1696-Seulenbach

Hewäin

Anders Andersson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Heyri

Johan Ohlsonn, 3. komppanian ruotu 42, 1689-Seulenbach

Johan Ohlsson, 3. komppanian ruotu 42, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 42, 1688-Seulenbach

Johan Olofssonn, 3. komppanian ruotu 42, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 42, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 42, 1687-Seulenbach2

Heyrin

Jöran Cnutssonn, 1. komppanian ruotu 78, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 78, 1687-Seulenbach2

Heyry

Johan Olsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Johan Olufzson, 3. komppanian ruotu 42, 1689-Gyllenspang

HAHE  HI  HOHUHY

Hijlduin

Johan, 6. komppanian ruotu 111, 1695-Seulenbach

Hilduin

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 111, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 111, 1694-Toll2

Olof Olofsson, 8. komppanian ruotu 76, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 76, 1692-Meurman2, 8. komppanian ruotu 76, 1693-Seulenbach

Oloff, 8. komppanian ruotu 76, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 76, 1694-Seulenbach

Oloff Ohlsson, 8. komppanian ruotu 76, 1692-Seulenbach2

Påel Olsson, 8. komppanian ruotu 29, 1689-Goos

Påhl, 8. komppanian ruotu 29, 1691-Sture

Påhl Ohlson, 8. komppanian ruotu 29, 1689-Berg

Påhl Ohlsson, 8. komppanian ruotu 29, 1695-Rappengren

Hilduinen

Johan, 6. komppanian ruotu 111, 1691-Sture

Hiliunen

Olof Olofsson, 8. komppanian ruotu 76, 1689-Goos

Hilko

Mårthen Christersson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Hilkoin

Mårten Christersson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Hilkå

Mårten Christersson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Hillduin

Johan, 6. komppanian ruotu 111, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 111, 1689-Birkholz, 6. komppanian ruotu 111, 1694-Seulenbach2

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 111, 1688-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 111, 1688-Bock

Madtz Larssonn, 8. komppanian ruotu 63, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 63, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 63, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 63, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 63, 1688-Seulenbach

Mattz Larson, 8. komppanian ruotu 63, 1689-Brakel

Mattz Larsson, 8. komppanian ruotu 63, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 63, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 63, 1693-Lind

Mattz Larssonn, 8. komppanian ruotu 63, 1691-Seulenbach

Oloff Ohlsonn, 8. komppanian ruotu 76, 1689-Seulenbach2

Oloff Ohlsson, 8. komppanian ruotu 76, 1687-Gyllenspang2

Oloff Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 76, 1691-Seulenbach

Oloff Oloffsson, 8. komppanian ruotu 76, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach2

Påhl Ohlson, 8. komppanian ruotu 29, 1689-Brakel

Påhl Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 29, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 29, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 29, 1687-Seulenbach2

Hillduinen

Johan, 6. komppanian ruotu 111, 1689-Seulenbach2

Hilldunen

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 111, 1687-Seulenbach2

Johan Johanssonn, 6. komppanian ruotu 111, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 111, 1687-Gyllenspang2

Hillikoin

Mårthen Christerson, 2. komppania, 1689-Brakel

Hilpain

Mattz Hindersonn, 2. komppanian ruotu 47, 1689-Seulenbach

Hilpoin

Mattz Hindersson, 2. komppanian ruotu 47, 1691-Sture

Matz Hindersson, 2. komppanian ruotu 47, 1689-Berg

Himain

Cnut Nielsonn, 3. komppanian ruotu 79, 1689-Seulenbach

Cnut Nilsson, 3. komppanian ruotu 79, 1689-Berg

Hendrich Nielsonn, 3. komppanian ruotu 81, 1689-Seulenbach

Hindrich Nielsson, 3. komppanian ruotu 81, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 81, 1692-Meurman2

Hindrich Nilsson, 3. komppanian ruotu 81, 1689-Berg

Michel, 3. komppanian ruotu 80, 1696-Seulenbach

Michel Mårtensson, 3. komppanian ruotu 80, 1689-Berg, 3. komppanian ruotu 80, 1695-Rappengren

Michell Mårtenson, 3. komppanian ruotu 80, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 80, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 80, 1692-Seulenbach

Michell Mårthenson, 3. komppanian ruotu 80, 1687-Gyllenspang2

Michell Mårthensson, 3. komppanian ruotu 80, 1691-Seulenbach

Mickell Mårthensson, 3. komppanian ruotu 80, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 80, 1688-Seulenbach

Himewin

Michell, 3. komppanian ruotu 80, 1695-Seulenbach2

Himmain

Cnuth Nielsson, 3. komppanian ruotu 79, 1689-Gyllenspang

Michell Mårthensson, 3. komppanian ruotu 80, 1689-Gyllenspang

Hinkain

Erich Matzsson, 2. komppania, 1688-Bock

Hinska

Christer Jacobson, 3. komppanian ruotu 126, 1687-Gyllenspang2

Christer Jacobsson, 3. komppanian ruotu 126, 1695-Rappengren

Christer Jacobssonn, 3. komppanian ruotu 126, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 126, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 126, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 126, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 126, 1688-Seulenbach

Hintza

Matts, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Mattz, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Hintzakain

Christer Jacobsson, 3. komppanian ruotu 126, 1691-Sture

Hintzikain

Christer Jacobzon, 3. komppanian ruotu 126, 1689-Gyllenspang

Hintzska

Christer Jacobsson, 3. komppanian ruotu 126, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 126, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 126, 1693-Lind

Hirduin

Måns Månsson, 2. komppanian ruotu 104, 1688-Bock

Hirfwi

Sigfredh Matsson, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Hirfwij

Sigfredh Matzson, 6. komppania, 1689-Brakel

Hirfwj

Sigfred, 6. komppania, 1695-Rappengren

Sigfredh, 6. komppania, 1692-Seulenbach2, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Hirfwoin

Anders Anderson, 2. komppanian ruotu 28, 1689-Brakel

Hans Hanson, 8. komppanian ruotu 128, 1689-Brakel

Hans Hansson, 8. komppanian ruotu 128, 1687-Seulenbach3

Hans Hanssonn, 8. komppanian ruotu 128, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 128, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 128, 1687-Seulenbach2

Hendrich, 8. komppanian ruotu 97, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 20, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 20, 1687-Seulenbach, 8. komppania, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 20, 1687-Seulenbach2

Hendrich Hanson, 8. komppanian ruotu 97, 1689-Brakel

Hendrich Peerssonn, 8. komppanian ruotu 20, 1689-Seulenbach2

Hindrich, 8. komppanian ruotu 97, 1687-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Seulenbach2, 8. komppania, 1694-Seulenbach

Hindrich Hansson, 8. komppanian ruotu 97, 1691-Sture

Hindrich Larsson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Johan, 8. komppanian ruotu 94, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 94, 1695-Seulenbach

Johan Ohlson, 8. komppanian ruotu 94, 1689-Brakel

Johan Ohlsson, 8. komppanian ruotu 94, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 94, 1696-Werdenhoff

Johan Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 94, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 94, 1691-Seulenbach

Johan Olofsson, 8. komppanian ruotu 94, 1688-Bock

Johan Olofssonn, 8. komppanian ruotu 94, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 94, 1687-Gyllenspang2

Peer, 8. komppanian ruotu 115, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 115, 1695-Seulenbach

Peer Ohlsson, 8. komppanian ruotu 115, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 115, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 115, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 115, 1688-Seulenbach

Peer Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 115, 1687-Seulenbach2

Petter Ohksson, 8. komppanian ruotu 115, 1686-Seulenbach2

Petter Ohlson, 8. komppanian ruotu 115, 1689-Brakel

Petter Oloffsson, 8. komppanian ruotu 115, 1688-Bock

Sigfredh, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Hirfwåin

Hindrich Person, 8. komppanian ruotu 20, 1689-Goos

Hirwi

Sigfridh, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Hirwoin

Hans Hansson, 8. komppanian ruotu 128, 1689-Goos, 1. komppania, 1689-Berg, 8. komppanian ruotu 128, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 128, 1692-Meurman2

Hindrich Hansson, 8. komppanian ruotu 97, 1689-Berg

Hindrik Hansson, 8. komppanian ruotu 97, 1689-Goos

Johan Ohlssom, 8. komppanian ruotu 94, 1689-Berg

Johan Olsson, 8. komppanian ruotu 94, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 94, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 94, 1694-Toll2

Peer Ohlsson, 8. komppanian ruotu 115, 1689-Berg

Peer Olofsson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 115, 1692-Meurman2

Per Olsson, 8. komppanian ruotu 115, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 115, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 115, 1694-Toll2

Sigfrid Mattsson, 6. komppanian ruotu 19, 1689-Goos

Hiutus

Olof Christersson, 2. komppanian ruotu 29, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 29, 1694-Toll2

HAHEHI  HO  HUHY

Hockain

Per Mattsson, 6. komppanian ruotu 5, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 5, 1694-Toll2

Hockainen

Johan Påhlsson, 5. komppanian ruotu 16, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 16, 1687-Seulenbach

Hocko_

Erik, 1. komppania, 1694-Toll

Hoiloin

Niels Simonson, 1. komppanian ruotu 10, 1691-Seulenbach2

Hongain

Lars, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Lars Larsson, 3. komppania, 1691-Seulenbach2, 3. komppania, 1692-Seulenbach

Mårten Sigfredson, 1. komppania, 1689-Berg

Hoopoin

Thomas Sigfredhssonn, 3. komppanian ruotu 19, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach2

Thomas Sigfredson, 3. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang2

Hopoin

Thomas Sigfredsonn, 3. komppanian ruotu 19, 1689-Seulenbach

Thomas Sigfredsson, 3. komppanian ruotu 19, 1689-Berg

Howinen

Philip Ohlsonn, 8. komppanian ruotu 42, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 42, 1689-Seulenbach2

Simon Jöranson, 5. komppanian ruotu 12, 1689-Seulenbach

Simon Jöransson, 5. komppanian ruotu 12, 1689-Berg

HAHEHIHO  HU  HY

Huchta

Johan Simonsson, 1. komppanian ruotu 116, 1691-Sture

Huchtiain

Lars, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Lars Jacobssonn, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Huckain

Erich, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach, 2. komppania, 1695-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 56, 1696-Seulenbach

Erich Madtssonn, 2. komppanian ruotu 56, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 56, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 56, 1687-Seulenbach2

Erich Mattsonn, 2. komppanian ruotu 56, 1689-Seulenbach

Erich Mattsson, 2. komppanian ruotu 56, 1688-Seulenbach

Erich Mattzsson, 2. komppania, 1691-Sture

Erich Matzsson, 2. komppania, 1689-Berg

Erik Mattsson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Huhtiain

Lars Jacobsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Huijain

Påhl Henderssonn, 2. komppanian ruotu 125, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 125, 1689-Goos

Påhl Hinderson, 2. komppanian ruotu 125, 1689-Brakel

Huikinen

Anders Abrahamsson, 6. komppanian ruotu 8, 1695-Rappengren

Huilåin

Niels Simonson, 1. komppanian ruotu 10, 1692-Seulenbach

Huippa

Petter Petterss:n, 3. komppania, 1695-Rappengren

Huiskain

Daniel Larsson, 1. komppanian ruotu 134, 1695-Rappengren

Daniell Larsson, 1. komppanian ruotu 134, 1691-Sture

Hukoin

Erich Mattzson, 2. komppanian ruotu 56, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 56, 1692-Seulenbach

Hulcko

Anders, 1. komppania, 1693-Seulenbach2, 1. komppania, 1694-Seulenbach

Anders Andersson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Hulckoin

Jacob Ohlsson, 1. komppania, 1689-Berg

Olof, 6. komppanian ruotu 3, 1689-Berg

Hulkin

Mårten, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Hulko

Anders Andersson, 1. komppania, 1691-Sture, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Hulkoin

Jacob Ohlsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Jacob Olofsson, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Jacob Olsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Jacob Påhlsson, 1. komppania, 1691-Sture

Olof, 6. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 3, 1689-Goos

Oloff, 6. komppanian ruotu 3, 1691-Sture

Hullkoin

Jacob Ohksson, 1. komppania, 1688-Seulenbach

Jacob Ohlson, 1. komppanian ruotu 132, 1689-Brakel

Jacob Ohlsonn, 1. komppanian ruotu 132, 1689-Seulenbach

Olof, 6. komppanian ruotu 3, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 3, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 3, 1688-Seulenbach

Hurskain

Anders, 6. komppanian ruotu 52, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 52, 1689-Berg, 6. komppanian ruotu 52, 1689-Brakel, 6. komppanian ruotu 52, 1691-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 52, 1695-Rappengren, 6. komppanian ruotu 52, 1695-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 52, 1696-Seulenbach

Anders Larsson, 6. komppanian ruotu 52, 1692-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 52, 1693-Seulenbach

Anders Larssonn, 6. komppanian ruotu 52, 1687-Seulenbach2

Anderss Larsson, 6. komppanian ruotu 52, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 52, 1692-Meurman2

Olof Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 12, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 12, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 12, 1688-Seulenbach

Olof Olsson, 6. komppanian ruotu 12, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 12, 1692-Meurman2

Oloff, 6. komppanian ruotu 12, 1691-Sture

Oloff Ohlsonn, 6. komppanian ruotu 12, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 12, 1689-Goos

Oloff Ohlsson, 6. komppanian ruotu 12, 1695-Rappengren

Oluff, 6. komppanian ruotu 12, 1696-Seulenbach

Olåff, 6. komppanian ruotu 12, 1695-Seulenbach2

Hurskainen

Anders Larssonn, 6. komppanian ruotu 52, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 52, 1687-Gyllenspang2

Olof Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 12, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 12, 1687-Gyllenspang2

Huskain

Anders Ohlsson, 1. komppania, 1689-Berg

Daniel Larssonn, 1. komppanian ruotu 134, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 134, 1689-Goos

Huttuin

Erich Erichsson, 6. komppanian ruotu 93, 1691-Sture

Johan, 6. komppanian ruotu 46, 1695-Rappengren

Johan Jacobsson, 6. komppanian ruotu 46, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 46, 1691-Sture

Johan Jacobssonn, 6. komppanian ruotu 46, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 46, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 46, 1687-Seulenbach2

Mårthen Larssonn, 3. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 54, 1687-Seulenbach2

Huttuinen

Mårten Larsson, 3. komppanian ruotu 54, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 54, 1694-Toll2

Mårthen, 3. komppanian ruotu 54, 1694-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 54, 1695-Seulenbach

Huttunen

Mårthen Larsson, 3. komppanian ruotu 54, 1689-Gyllenspang

HAHEHIHOHU  HY 

Hyffwerin

Staffan Peersson, 8. komppanian ruotu 4, 1689-Seulenbach2

Hyfwein

Jacob Larssonn, 6. komppanian ruotu 24, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 24, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 24, 1693-Lind

Hyfwerin

Jacob Laarsson, 6. komppanian ruotu 24, 1686-Seulenbach2

Jacob Larssonn, 6. komppanian ruotu 24, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 24, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 24, 1689-Seulenbach2

Johan Pehrson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Niels, 6. komppanian ruotu 104, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 104, 1694-Seulenbach

Niels Nielssonn, 6. komppanian ruotu 103, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 103, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 103, 1693-Lind

Påhl, 6. komppanian ruotu 27, 1696-Seulenbach

Staffam Peerssonn, 8. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach2

Staffan Peersson, 8. komppanian ruotu 4, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 4, 1692-Meurman2

Staffan Persson, 8. komppanian ruotu 4, 1689-Goos

Hyfverinen

Hendrich, 6. komppania, 1695-Rappengren

Johan Peerson, 1. komppania, 1689-Brakel

Hyfwerinnen

Niels Nielsson, 6. komppanian ruotu 104, 1695-Rappengren

Påhl, 6. komppanian ruotu 27, 1695-Rappengren

Hyfwinen

Mattz, 6. komppanian ruotu 43, 1695-Seulenbach2

Hyfwoin

Jacob, 6. komppanian ruotu 24, 1696-Seulenbach

Jacob Larsson, 6. komppanian ruotu 24, 1695-Rappengren

Hyfwäin

Anders Andersson, 2. komppanian ruotu 28, 1691-Sture

Greelss, 1. komppanian ruotu 118, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 118, 1695-Seulenbach

Gregorius Anderson, 1. komppanian ruotu 118, 1687-Gyllenspang2

Grels Påhlson, 1. komppanian ruotu 118, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 118, 1692-Seulenbach

Jacob Larsson, 6. komppanian ruotu 24, 1688-Seulenbach

Påhl, 6. komppanian ruotu 27, 1692-Seulenbach

Hyfwärin

Greelss, 1. komppanian ruotu 118, 1695-Seulenbach2

Grelz, 1. komppanian ruotu 118, 1696-Seulenbach

Johan, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Johan Peersonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

Niels Nielsson, 6. komppanian ruotu 104, 1691-Seulenbach

Påhl, 6. komppanian ruotu 27, 1691-Sture, 6. komppanian ruotu 27, 1691-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 27, 1695-Seulenbach2

Staffan Peersson, 8. komppanian ruotu 4, 1692-Seulenbach2

Staffan Pehrsson, 8. komppanian ruotu 4, 1693-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 4, 1695-Rappengren

Hyfwärinen

Johan Persson, 1. komppania, 1691-Sture

Staffan Jacobssonn, 8. komppania, 1687-Gyllenspang, 8. komppania, 1687-Gyllenspang2

Hyfwöin

Gergorius Andersson, 1. komppanian ruotu 118, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 118, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 118, 1687-Seulenbach2

Greelss Påhlsson, 1. komppanian ruotu 118, 1691-Sture

Gregorius Anderss, 1. komppania, 1687-Seulenbach3

Gregorius Andersson, 1. komppania, 1688-Seulenbach

Jacob, 6. komppanian ruotu 24, 1691-Sture

Jacob Larsson, 6. komppanian ruotu 24, 1688-Bock

Hylkoin

Mårthen, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Hyllpoin

Matz Henderson, 2. komppanian ruotu 47, 1689-Brakel

Hyrain

Hindrich, 6. komppania, 1691-Sture

Hyrckäin

Peer Larsson, 3. komppanian ruotu 112, 1689-Gyllenspang

Hywin

Anders, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Hyvinen

Niels Nielson, 6. komppanian ruotu 104, 1689-Brakel

Hywäin

Grels, 1. komppanian ruotu 118, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 118, 1694-Toll2

Hywöin

Johan Peersson, 1. komppania, 1689-Berg

HAHEHIHOHUHY  HÅ 

Håchka

Erik, 1. komppania, 1694-Toll2

Håckain

Peer, 6. komppanian ruotu 5, 1694-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 5, 1695-Seulenbach

Petter, 6. komppanian ruotu 5, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 5, 1689-Birkholz

Håckainen

Peer Mattssonn, 6. komppanian ruotu 5, 1691-Seulenbach

Håki

Philip Persson, 2. komppanian ruotu 41, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 41, 1692-Meurman2

Hålla

Thomas, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Hålle

Thomas, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Hålopain

Clemet Andersson, 1. komppanian ruotu 115, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 115, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 115, 1687-Seulenbach2

Hångain

Eskell Eskellsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Eskill Eskillson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Greelss Sigfredhsson, 3. komppanian ruotu 40, 1691-Sture

Grels Sigfredson, 3. komppanian ruotu 40, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 40, 1689-Seulenbach2

Grels Sigfredsson, 3. komppanian ruotu 40, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 40, 1688-Bock

Lars Eskellson, 3. komppanian ruotu 107, 1689-Gyllenspang

Larss, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Larss Larsson, 3. komppania, 1691-Sture, 3. komppania, 1695-Rappengren

Mårten Sigfredsonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

Mårthen Sigfredson, 1. komppania, 1689-Brakel

Håti

Philip Peersson, 2. komppanian ruotu 41, 1689-Berg

Håttj

Phlip Peersonn, 2. komppanian ruotu 41, 1689-Seulenbach

HAHEHIHOHUHY  HÄ 

Häckin

Anders Abrahamsson, 6. komppanian ruotu 8, 1687-Seulenbach2

Anders Abrahamssonn, 6. komppanian ruotu 8, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 8, 1687-Seulenbach

Anderss Abrahamson, 6. komppanian ruotu 8, 1687-Gyllenspang2

Hindrich Hinderss:, 5. komppanian ruotu 8, 1693-Seulenbach

Hindrich Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 8, 1692-Seulenbach2

Laars Johansson, 6. komppanian ruotu 19, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach2

Lars, 1. komppanian ruotu 85, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 85, 1694-Toll2

Larss Johansson, 6. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang2

Häckinen

Anders, 6. komppanian ruotu 8, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 8, 1689-Berg

Hendrich, 5. komppanian ruotu 8, 1696-Seulenbach

Hendrich Hendersson, 5. komppanian ruotu 8, 1695-Rappengren

Hendrich Henderssonn, 5. komppanian ruotu 8, 1687-Seulenbach2

Henrich Henderssonn, 5. komppanian ruotu 8, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 8, 1687-Gyllenspang2

Johan Hendersson, 1. komppanian ruotu 72, 1687-Gyllenspang2

Johan Henderssonn, 1. komppanian ruotu 72, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 72, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 72, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 72, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 72, 1688-Seulenbach

Johan Hindersson, 1. komppanian ruotu 72, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 72, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 72, 1693-Lind

Lars, 6. komppanian ruotu 19, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 19, 1689-Berg

Lars Michellson, 1. komppanian ruotu 85, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 85, 1689-Seulenbach2

Lars Michellssonn, 1. komppanian ruotu 85, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 85, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 85, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 85, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 85, 1688-Seulenbach

Larss, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Niels Thomason, 6. komppanian ruotu 86, 1689-Brakel

Nielss, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Nielss Thomasson, 6. komppanian ruotu 86, 1691-Sture

Nielss Thomssonn, 6. komppanian ruotu 86, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 86, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 86, 1687-Seulenbach2

Nils, 6. komppanian ruotu 86, 1689-Berg

Nils Thomasson, 6. komppanian ruotu 86, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 86, 1694-Toll2

Häckäin

Johan Hindersson, 1. komppanian ruotu 72, 1691-Sture

Häffwoin

Jacob, 6. komppanian ruotu 24, 1695-Seulenbach2

Häfwerin

Matz, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Häfwinen

Anders, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Häiskain

Anders Ohlsson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Daniel Larssonn, 1. komppanian ruotu 134, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 134, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 134, 1693-Lind

Pehr Johansson, 8. komppanian ruotu 57, 1691-Sture

Påhl Andersson, 6. komppanian ruotu 102, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 102, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 102, 1693-Lind

Påhl Anderssonn, 6. komppanian ruotu 102, 1691-Seulenbach

Häiskainen

Påhll Andersson, 6. komppanian ruotu 102, 1689-Gyllenspang

Häkinen

Hindrich Hindersson, 5. komppanian ruotu 8, 1692-Meurman, 5. komppanian ruotu 8, 1692-Meurman2

Hämel:n

Johan Cnutsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Hämelein

Olof, 6. komppanian ruotu 11, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 11, 1694-Toll2

Per Larsson, 8. komppanian ruotu 73, 1689-Goos

Samuel Johansson, 8. komppania, 1689-Goos

Simon Andersson, 3. komppanian ruotu 94, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 94, 1694-Toll2

Hämeläin

Johan Cnutsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Lars Jöransson, 2. komppanian ruotu 55, 1689-Berg

Hämmel:

Johan, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Jöran, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Pehr, 8. komppanian ruotu 73, 1696-Seulenbach

Påhl, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Hämmä:in

Olåff, 6. komppanian ruotu 11, 1695-Seulenbach

Hämmä:n

Hemmingh Pehrsson, 1. komppanian ruotu 23, 1689-Goos

Hämmäl:in

Erich, 1. komppanian ruotu 88, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Johan, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

Peer, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Simon, 3. komppanian ruotu 94, 1695-Seulenbach

Hämmäl:n

Erich, 1. komppanian ruotu 88, 1689-Goos

Hendrich Hendersson, 1. komppanian ruotu 64, 1688-Seulenbach

Oloff Mattsson, 6. komppanian ruotu 11, 1688-Seulenbach

Hämmälain

Påhl, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Hämmälein

Pehr Larsson, 8. komppanian ruotu 73, 1695-Rappengren

Hämmäläin

Johan, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Petter, 2. komppanian ruotu 111, 1688-Bock

Hämäl

Pär Larson, 8. komppanian ruotu 73, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 73, 1692-Seulenbach

Hämäl:

Erich Johansson, 1. komppanian ruotu 88, 1692-Seulenbach2

Samuel Hindrichsson, 8. komppania, 1692-Seulenbach2

Simon Anderson, 3. komppanian ruotu 94, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 94, 1692-Seulenbach

Hämäl:in

Simon, 3. komppanian ruotu 94, 1694-Seulenbach2

Hämäl:n

Anders Johansonn, 1. komppanian ruotu 22, 1689-Seulenbach

Erich Johansson, 1. komppanian ruotu 88, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 88, 1692-Meurman2

Hemming Peerssonn, 1. komppanian ruotu 23, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 23, 1689-Seulenbach2

Hemmingh Peerssonn, 1. komppanian ruotu 23, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 23, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 23, 1687-Seulenbach2

Samuel Hindersson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Simon Andersson, 3. komppanian ruotu 94, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 94, 1689-Goos, 3. komppanian ruotu 94, 1689-Seulenbach2

Simon Andresson, 3. komppanian ruotu 94, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 94, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 94, 1687-Seulenbach2

Staffan, 8. komppanian ruotu 77, 1686-Seulenbach2

Thomas Jörensson, 1. komppanian ruotu 61, 1687-Gyllenspang2

Hämälain

Anders Johansson, 1. komppanian ruotu 22, 1691-Sture

Erich, 1. komppanian ruotu 88, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 88, 1694-Seulenbach

Johan, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Jöran Andersson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Oloff Matzsson, 6. komppanian ruotu 11, 1688-Bock

Påhl Johansson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Hämälein

Anders Johanson, 1. komppanian ruotu 22, 1689-Brakel

Erich Johanson, 1. komppanian ruotu 88, 1689-Brakel

Hendrich Henderson, 1. komppanian ruotu 64, 1689-Brakel

Lars Jöranssonn, 2. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 55, 1687-Seulenbach2

Lars Jörenson, 2. komppanian ruotu 55, 1689-Brakel

Ollof, 6. komppanian ruotu 11, 1689-Brakel

Thomas Thomason, 1. komppania, 1689-Brakel

Hämäläin

Anders, 1. komppanian ruotu 22, 1688-Bock

Anders Hindersson, 3. komppania, 1691-Sture

Anders Johanson, 1. komppanian ruotu 22, 1689-Berg

Anders Johansson, 1. komppanian ruotu 22, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 22, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 22, 1693-Lind

Anders Peersonn, 3. komppanian ruotu 84, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 84, 1689-Goos

Anserss, 1. komppanian ruotu 22, 1688-Seulenbach

Erich, 1. komppanian ruotu 88, 1689-Seulenbach

Erich Johansson, 1. komppanian ruotu 88, 1693-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 88, 1695-Rappengren

Erich Peerssonn, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Hindrich Hindrichsson, 1. komppanian ruotu 64, 1688-Bock, 1. komppanian ruotu 64, 1691-Sture

Johan, 1. komppania, 1693-Seulenbach2, 1. komppania, 1694-Seulenbach, 6. komppania, 1695-Rappengren

Johan Cnuthsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Johan Mattsson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Johan Mattzsson, 1. komppania, 1691-Sture

Joran Ohlsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Jöran, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Jöran Andersson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Jören, 6. komppania, 1689-Brakel

Larss Jöransson, 2. komppanian ruotu 55, 1691-Sture

Larss Jörensonn, 2. komppanian ruotu 55, 1689-Seulenbach

Oloff, 6. komppanian ruotu 11, 1691-Sture

Oloff Mattson, 6. komppanian ruotu 11, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 11, 1689-Goos

Oloff Mattssonn, 6. komppanian ruotu 11, 1686-Seulenbach2

Olåff, 6. komppanian ruotu 11, 1694-Seulenbach2

Peer Larsson, 8. komppanian ruotu 73, 1689-Berg

Pehr Larsson, 8. komppanian ruotu 73, 1691-Sture

Petter Larson, 8. komppanian ruotu 73, 1689-Brakel

Samuel Johansson, 8. komppania, 1689-Berg

Simon Anderson, 3. komppanian ruotu 94, 1687-Gyllenspang2

Simon Andersson, 3. komppanian ruotu 94, 1691-Sture

Thomas Jörensson, 1. komppanian ruotu 61, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 61, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 61, 1687-Seulenbach2

Hännin

Anders Peersson, 8. komppanian ruotu 55, 1689-Berg

Anders Peerssonn, 8. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 55, 1687-Seulenbach2

Anders Persson, 8. komppanian ruotu 55, 1689-Goos

Hendrich Madtssonn, 3. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 26, 1688-Seulenbach

Hindrich Mattzson, 3. komppanian ruotu 26, 1691-Seulenbach2

Hindrich Thomasson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Hänninen

Hindrich Mattzsson, 3. komppanian ruotu 26, 1691-Sture

Michell, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Härkein

Peter Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 38, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 38, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 38, 1687-Seulenbach2

Härkäin

Petter Påhlsson, 2. komppanian ruotu 38, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 38, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 38, 1693-Lind, 2. komppanian ruotu 38, 1695-Rappengren

Pähr Påhlsson, 2. komppanian ruotu 38, 1691-Sture

Pär Pärson, 2. komppanian ruotu 38, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 38, 1692-Seulenbach

Häskain

Anders Ohlsonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

Häwenen

Matz Jacobsson, 5. komppania, 1695-Rappengren

Häyri

Johan Ohlssonn, 3. komppania, 1691-Seulenbach

Häyrin

Påhll Mattzson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Häyry

Johan Ohlsson, 3. komppanian ruotu 42, 1688-Bock

HAHEHIHOHUHY  HÖ

Höchkoin

Christer Oloffsson, 3. komppania, 1691-Sture

Höltä

Matts Jöransson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Mattz, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

IAlkuun

  I  ICIFIHIKIMINITIV

i Hallembin

Hindrich Hindrichson, 8. komppanian ruotu 84, 1689-Goos

i Mänicka

Jöran Hindersson, 3. komppanian ruotu 46, 1691-Sture

i Padasjåckj

Hanss Ohlsonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos, 3. komppania, 1689-Seulenbach2

i Paukalax

Matz Matzsson, 8. komppania, 1686-Seulenbach

i Reinikain

Bertel Erichsson, 5. komppanian ruotu 24, 1686-Seulenbach

i Saalo

Påhl Matzsson, 8. komppania, 1686-Seulenbach

i Sawinemj

Christer Hindersson, 8. komppania, 1686-Seulenbach

i Wesilax

Isack Jörenson, 3. komppania, 1689-Goos

I  IC  IFIHIKIMINITIV

Ickoin

Johan Eskellsonn, 5. komppanian ruotu 2, 1689-Seulenbach

Lars Jöransson, 5. komppanian ruotu 27, 1688-Seulenbach

Lars Jörensson, 5. komppanian ruotu 27, 1687-Seulenbach3

Larss, 8. komppania, 1695-Seulenbach2, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Larss Jöransson, 5. komppanian ruotu 27, 1691-Sture

Mattz Larsson, 8. komppania, 1691-Sture

Matz Larsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

IIC  IF  IHIKIMINITIV

ifrån Padasjokj

Hans Oluffson, 3. komppania, 1691-Seulenbach2, 3. komppania, 1692-Seulenbach

ifrån Padasjåcki

Hanss Oloffsson, 3. komppania, 1691-Sture

Ifwoin

Mattz Sigfredssonn, 2. komppanian ruotu 113, 1691-Seulenbach

Ifwoinen

Mattz Sigfredsonn, 2. komppanian ruotu 113, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 113, 1689-Goos

Matz Sigfredson, 2. komppanian ruotu 113, 1689-Brakel

Ifwonen

Mattz, 2. komppanian ruotu 113, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 113, 1695-Seulenbach

IICIF  IH  IKIMINITIV

Ihalain

Lars Jöransson, 3. komppanian ruotu 78, 1689-Berg

Lars Jöranssonn, 3. komppanian ruotu 78, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 78, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 78, 1687-Seulenbach2

Larss Jöransson, 3. komppanian ruotu 78, 1691-Sture, 3. komppanian ruotu 78, 1695-Rappengren

Larss Jörensonn, 3. komppanian ruotu 78, 1689-Seulenbach

Matts Andersson, 1. komppanian ruotu 6, 1687-Seulenbach3

Mattz Andersson, 1. komppanian ruotu 6, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 6, 1688-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 6, 1691-Sture

Mattz Anderssonn, 1. komppanian ruotu 6, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 6, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 6, 1687-Seulenbach2

Påhl, 1. komppanian ruotu 92, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 92, 1694-Seulenbach

Påhl Mansson, 1. komppanian ruotu 92, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 92, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 92, 1693-Lind

Påhl Månson, 1. komppanian ruotu 92, 1689-Brakel

Påhl Månssonn, 1. komppanian ruotu 92, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 92, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 92, 1687-Seulenbach2

Ihalambin

Påhl Peersson, 8. komppanian ruotu 88, 1689-Berg

Påhl Pährsson, 8. komppanian ruotu 88, 1693-Seulenbach

Ihalambj

Påhl Peersson, 8. komppanian ruotu 88, 1692-Seulenbach2

Ihalembij

Hinrich, 8. komppanian ruotu 84, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 84, 1695-Seulenbach

Påhl, 8. komppanian ruotu 88, 1694-Seulenbach2

Ihalembin

Hendrich Henderson, 8. komppanian ruotu 84, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 84, 1689-Brakel

Hindrich Hinderson, 8. komppanian ruotu 84, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 84, 1692-Seulenbach

Hindrich Hindrichsson, 8. komppanian ruotu 84, 1688-Bock, 8. komppanian ruotu 84, 1691-Sture

Hindrik Hindersson, 8. komppanian ruotu 84, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 84, 1694-Toll2

Påel Peersson, 8. komppanian ruotu 88, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 88, 1692-Meurman2

Påel Persson, 8. komppanian ruotu 88, 1689-Goos

Påhl, 8. komppanian ruotu 88, 1695-Seulenbach

Påhl Peerson, 8. komppanian ruotu 88, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 88, 1694-Seulenbach

Påhl Peersson, 8. komppanian ruotu 88, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 88, 1688-Bock

Påhl Peerssonn, 8. komppanian ruotu 88, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 88, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 88, 1687-Seulenbach2

Ihalämbinen

Påhl Påhlsson, 8. komppania, 1691-Sture

IICIFIH  IK  IMINITIV

Ikoin

Johan Erichson, 5. komppanian ruotu 2, 1689-Berg

Mattz Larsson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2, 8. komppania, 1692-Seulenbach2

Matz Larsson, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Ikoinen

Johan Ehrssonn, 5. komppanian ruotu 2, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 2, 1687-Gyllenspang2

Johan Erssonn, 5. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach2

Lars Jöranssonn, 5. komppanian ruotu 27, 1693-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 27, 1693-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 27, 1693-Lind

Ikonen

Lars, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Lars Jöransson, 5. komppanian ruotu 27, 1687-Seulenbach2

IICIFIHIK  IM  INITIV

Immonen

Johan, 2. komppanian ruotu 77, 1696-Seulenbach

IICIFIHIKIM  IN  ITIV

Ingarin

Jöran Jacobsson, 3. komppanian ruotu 68, 1689-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 68, 1695-Rappengren

Ingerin

Eskell Eskellson, 3. komppanian ruotu 52, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 52, 1692-Seulenbach

Eskill Eskillsson, 3. komppanian ruotu 52, 1691-Sture

Jöran Jacobsson, 3. komppanian ruotu 68, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 68, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 68, 1692-Meurman2, 3. komppanian ruotu 68, 1692-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 68, 1693-Seulenbach

Jöran Jacobssonn, 3. komppanian ruotu 68, 1691-Seulenbach

Jören Jacobssonn, 3. komppanian ruotu 68, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 68, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 68, 1687-Seulenbach2

Ingerinen

Eskell Eskellsson, 3. komppanian ruotu 52, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 52, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 52, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 52, 1689-Seulenbach

Eskell Eskellssonn, 3. komppanian ruotu 52, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 52, 1687-Gyllenspang2

Ingermalander

Jacob Erichsson, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Ingermaleder

Jacob, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Ingermalenningar

Jacob Erichsonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos, 3. komppania, 1689-Seulenbach2

IngermanL:

Jacob Ericksson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Ingermanland

Jacob Erichsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Ingermanländ:r

Jacob, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Ingermanländer

Jacob Erichsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Ingermanlänningh

Jacob Erichsson, 3. komppania, 1691-Sture

Inhain

Johan Pettersson, 2. komppanian ruotu 77, 1688-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 77, 1688-Bock

Johan Petterssonn, 2. komppanian ruotu 77, 1689-Seulenbach

Inniain

Thomass, 2. komppania, 1695-Rappengren

Innoin

Johan, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Johan Persson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Peer Erichssonn, 6. komppanian ruotu 41, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 41, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 41, 1687-Seulenbach2

Thomas, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Thomas Peerssonn, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Innojn

Thomas, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Innåin

Christer Michellson, 6. komppanian ruotu 67, 1692-Seulenbach

Inoin

Peer Erichsson, 6. komppanian ruotu 41, 1687-Gyllenspang2

IICIFIHIKIMIN  IT  IV

Itinen

Jacob, 5. komppanian ruotu 4, 1694-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 4, 1695-Seulenbach

Jacob Johanson, 5. komppanian ruotu 4, 1689-Seulenbach

Jacob Johansson, 5. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 4, 1691-Sture, 5. komppanian ruotu 4, 1694-Toll, 5. komppanian ruotu 4, 1694-Toll2

Jacob Johanssonn, 5. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach2

Jacob Staffansson, 5. komppania, 1689-Berg

Thomas, 8. komppania, 1695-Rappengren

IICIFIHIKIMINIT  IV

Iwoinen

Matts Sigfridsson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

JAlkuun

  JA  JEJUJY

Jaatin

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 114, 1692-Seulenbach2

Påhl Påhlsson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2

Staffan Olsson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Jaatinen

Johan Pärsson, 1. komppanian ruotu 114, 1693-Seulenbach

Larss Ohlsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Påhl Påhlssonn, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Jabtinen

Påhl Påhlson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Jackinen

Johan Hendersonn, 1. komppanian ruotu 143, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 143, 1689-Goos, 1. komppanian ruotu 143, 1689-Seulenbach2

Jackonen

Johan, 1. komppanian ruotu 143, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 143, 1694-Seulenbach

Johan Hindersson, 1. komppanian ruotu 143, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 143, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 143, 1693-Lind

Jakoin

Johan Hindrichsson, 1. komppanian ruotu 143, 1691-Sture

Jakoinen

Johan Henderssonn, 1. komppanian ruotu 143, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 143, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 143, 1687-Seulenbach2

Jambsi

Markus, 6. komppanian ruotu 58, 1689-Birkholz

Janhoin

Christer Hansson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Hendrich Mårtensson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Lars, 6. komppanian ruotu 60, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 60, 1689-Berg

Janhu_

Brusius Hansson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Janhuin

Lars, 6. komppanian ruotu 60, 1686-Seulenbach2

Jaskelain

Hindrich Hindrichson, 1. komppanian ruotu 136, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 136, 1692-Seulenbach

Jatin

Johan Peersonn, 1. komppanian ruotu 114, 1689-Seulenbach

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 114, 1689-Berg

Staffan, 8. komppania, 1695-Seulenbach, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Jatinen

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 114, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 114, 1692-Meurman2

Johan Peerssonn, 1. komppanian ruotu 114, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 114, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 114, 1687-Seulenbach2

Johan Persson, 1. komppanian ruotu 114, 1691-Sture

Påhl, 2. komppania, 1689-Seulenbach, 2. komppania, 1689-Berg, 2. komppania, 1689-Seulenbach2

Påhl Påhlssonn, 2. komppania, 1687-Gyllenspang, 2. komppania, 1687-Gyllenspang2, 2. komppania, 1687-Seulenbach2, 2. komppania, 1687-Seulenbach3, 2. komppania, 1688-Seulenbach

Staffan, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Staffan Ohlsson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Jauhiain

Jöran Grelsson, 8. komppanian ruotu 60, 1695-Rappengren

Jöran Grelssonn, 8. komppanian ruotu 60, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 60, 1687-Gyllenspang2

Jören Grellssonn, 8. komppanian ruotu 60, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 60, 1689-Goos

Jören Grelssonn, 8. komppanian ruotu 60, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 60, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 60, 1688-Seulenbach

JA  JE  JUJY

Jembsa

Markus Peerssonn, 6. komppanian ruotu 58, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 58, 1687-Gyllenspang2

Jembsä

Markus Peerssonn, 6. komppanian ruotu 58, 1687-Seulenbach2

Peer Peerssonn, 5. komppanian ruotu 35, 1687-Seulenbach2

Jeskel:

Hendrich Henderssonn, 1. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 136, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 136, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 136, 1688-Seulenbach

JAJE  JU  JY

Julckain

Peer, 8. komppanian ruotu 116, 1695-Seulenbach2

Julckoin

Jacob Ohlsson, 1. komppanian ruotu 132, 1688-Bock

Peer Peerssonn, 8. komppanian ruotu 116, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 116, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 116, 1687-Seulenbach2

Julkain

Anders Pehrsson, 8. komppanian ruotu 50, 1695-Rappengren

Pehr Persson, 8. komppanian ruotu 116, 1695-Rappengren

Julkoin

Anders Peersson, 8. komppanian ruotu 50, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 50, 1692-Meurman2, 8. komppanian ruotu 50, 1692-Seulenbach2

Anders Pärsson, 8. komppanian ruotu 50, 1693-Seulenbach

Julkuin

Pehr, 8. komppanian ruotu 116, 1696-Seulenbach

Jullkoin

Peer Peersson, 8. komppanian ruotu 116, 1687-Gyllenspang2

Per Pärsson, 8. komppanian ruotu 116, 1691-Sture

Jummoin

Christer Michellson, 6. komppanian ruotu 67, 1691-Seulenbach2

Jumpain

Mattz, 2. komppanian ruotu 6, 1695-Seulenbach2

Mattz Mattsonn, 2. komppanian ruotu 6, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 6, 1689-Goos, 2. komppanian ruotu 6, 1689-Seulenbach2

Mattz Mattzsson, 2. komppanian ruotu 6, 1691-Sture

Matz, 2. komppanian ruotu 6, 1696-Seulenbach

Matz Matzsson, 2. komppanian ruotu 6, 1695-Rappengren

Jumpoin

Mattz Mattzson, 2. komppanian ruotu 6, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 6, 1692-Seulenbach

Junduin

Christer Michellsson, 6. komppanian ruotu 67, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 67, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 67, 1687-Seulenbach2

Christer Michelson, 6. komppanian ruotu 67, 1687-Gyllenspang2

Junnoin

Christer Michellson, 6. komppanian ruotu 67, 1689-Brakel

Christer Michellsson, 6. komppanian ruotu 67, 1691-Sture

Johan Person, 2. komppanian ruotu 77, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 77, 1692-Seulenbach

Jurwain

Hindrich Erichsson, 5. komppanian ruotu 25, 1692-Seulenbach2

Hindrich Eriksson, 5. komppanian ruotu 25, 1692-Meurman, 5. komppanian ruotu 25, 1692-Meurman2

Johan Persson, 2. komppania, 1691-Sture

Jutelain

Christer Hanson, 1. komppanian ruotu 56, 1689-Brakel

Christer Hansson, 1. komppanian ruotu 56, 1689-Berg, 1. komppanian ruotu 56, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 56, 1692-Meurman2, 1. komppanian ruotu 56, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 56, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 56, 1693-Lind

Peer, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Per Persson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Jutelein

Christer Hansson, 1. komppanian ruotu 56, 1689-Seulenbach

Jutilain

Christer Larsson, 1. komppanian ruotu 56, 1695-Rappengren

Peer, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Pehr, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Jutinen

Oloff, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind, 6. komppania, 1695-Rappengren

Påel Påelsson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Juttelain

Christer Hansson, 1. komppanian ruotu 56, 1691-Sture

JAJEJU  JY 

Jyrckinen

Anders, 2. komppanian ruotu 136, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 136, 1694-Seulenbach

Anders Swensson, 2. komppanian ruotu 136, 1689-Seulenbach

Jyrkein

Anders Swensson, 2. komppanian ruotu 136, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 136, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 136, 1693-Lind

JAJEJUJY  JÅ 

Jåutain

Peer Peerssonn, 3. komppanian ruotu 51, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 51, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 51, 1693-Lind

JAJEJUJY  JÄ 

Jämbsa

Peer Peerssonn, 5. komppanian ruotu 35, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 35, 1687-Gyllenspang2

Jämbsä

Markus, 6. komppanian ruotu 58, 1689-Goos

Jämpsä

Markus Peersson, 6. komppanian ruotu 58, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 58, 1692-Meurman2

Jämssä

Marchus, 6. komppanian ruotu 58, 1689-Brakel

Jäpinen

Axell Johansson, 6. komppanian ruotu 14, 1688-Seulenbach

Jäppin

Axell Johanssonn, 6. komppanian ruotu 14, 1686-Seulenbach2

Lars Andersson, 8. komppanian ruotu 54, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 54, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 54, 1687-Seulenbach2

Larss Andersson, 8. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang2

Jäppinen

Axel, 6. komppanian ruotu 14, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 14, 1689-Berg

Axel Johansson, 6. komppanian ruotu 14, 1688-Bock

Jäskel:n

Hendrich Hendersonn, 1. komppanian ruotu 136, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 136, 1689-Seulenbach2

Jäskeläin

Hindrich, 1. komppanian ruotu 136, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 136, 1694-Seulenbach

Hindrich Hindrichsson, 1. komppanian ruotu 136, 1691-Sture

Jäskälein

Hindrich Hinderssonn, 1. komppanian ruotu 136, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 136, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 136, 1693-Lind

JAJEJUJY  JÖ

Jörkinen

Anders Swenssonn, 2. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 136, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 136, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 136, 1688-Seulenbach

Anders Swänsson, 2. komppanian ruotu 136, 1691-Sture

KAlkuun

  KA  KEKIKJKLKNKOKRKUKY

Kackinen

Peer Nielssonn, 6. komppanian ruotu 56, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 56, 1687-Gyllenspang2

Per Michelsson, 6. komppanian ruotu 56, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 56, 1694-Toll2

Petter, 6. komppanian ruotu 56, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 56, 1689-Berg

Petter Michelsson, 6. komppanian ruotu 56, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 56, 1692-Meurman2

Påhl, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Kackuin

Pehr Michellsson, 6. komppanian ruotu 56, 1691-Sture

Kackälain

Brussius, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Kainolain

Johan Thomasson, 1. komppanian ruotu 49, 1692-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 49, 1693-Seulenbach

Larss, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Påhl, 6. komppanian ruotu 17, 1695-Seulenbach2

Kainul:n

Johan Thomassonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Joseph Mårtensson, 3. komppania, 1691-Seulenbach

Kainulain

Johan Thomasson, 1. komppanian ruotu 49, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 49, 1692-Meurman2

Johan Thomassonn, 1. komppanian ruotu 49, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 49, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 49, 1687-Seulenbach2

Joseph Mårthensson, 3. komppanian ruotu 118, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 118, 1687-Gyllenspang2

Joseph Mårthenssonn, 3. komppanian ruotu 118, 1687-Seulenbach2

Jossep Mårthensson, 3. komppanian ruotu 118, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 118, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 118, 1693-Lind

Påhl, 6. komppanian ruotu 17, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 17, 1689-Birkholz, 6. komppanian ruotu 17, 1696-Seulenbach

Påhl Michellsson, 6. komppanian ruotu 17, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 17, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 17, 1693-Lind, 6. komppanian ruotu 17, 1695-Rappengren

Påhl Michellssonn, 6. komppanian ruotu 17, 1686-Seulenbach2

Kainulainen

Påhl, 6. komppanian ruotu 17, 1689-Brakel

Kaipain

Iffwar, 6. komppanian ruotu 61, 1686-Seulenbach2

Mattz Matssonn, 8. komppanian ruotu 119, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 119, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 119, 1687-Seulenbach2

Mattz Mattzonn, 8. komppanian ruotu 119, 1687-Gyllenspang2

Matz Matzson, 8. komppanian ruotu 119, 1689-Brakel

Matz Thomason, 8. komppanian ruotu 7, 1689-Brakel

Peer Peersson, 1. komppanian ruotu 20, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 20, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 20, 1693-Lind

Peer Peerssonn, 1. komppanian ruotu 20, 1686-Seulenbach2

Petter, 1. komppanian ruotu 20, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 20, 1694-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 20, 1694-Seulenbach2

Kaipainen

Ifwar Johansson, 6. komppanian ruotu 61, 1688-Bock

Kaipiain

Ifwar Johansonn, 6. komppanian ruotu 61, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 61, 1689-Goos

Ifwar Johansson, 6. komppanian ruotu 61, 1688-Seulenbach

Jacob Erichsson, 3. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 2, 1689-Gyllenspang

Jacob Erssonn, 3. komppanian ruotu 2, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 2, 1687-Gyllenspang2

Madtz Thomassonn, 8. komppanian ruotu 7, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 7, 1687-Gyllenspang2

Madtz Thomssonn, 8. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 7, 1688-Seulenbach

Mattz Mattzson, 8. komppanian ruotu 119, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 119, 1692-Seulenbach

Mattz Thomasson, 8. komppanian ruotu 7, 1691-Sture

Matz Mattzsson, 8. komppanian ruotu 119, 1691-Sture

Matz Matzson, 8. komppanian ruotu 119, 1695-Rappengren

Michell Michellsonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach, 1. komppania, 1689-Goos

Peer Peerson, 1. komppanian ruotu 20, 1689-Brakel

Peer Peerssonn, 1. komppanian ruotu 20, 1689-Seulenbach

Pehr Pehrsson, 1. komppanian ruotu 20, 1691-Sture

Pär Pärson, 1. komppanian ruotu 20, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 20, 1692-Seulenbach

Thomas Peersson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Kajnulain

Johan Thomason, 1. komppania, 1689-Brakel

Kakin

Larss, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Kallin

Peer Andersonn, 2. komppanian ruotu 13, 1689-Seulenbach

Kallm

Peer Andersson, 2. komppanian ruotu 13, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 13, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 13, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 13, 1687-Seulenbach2

Kallon

Petter Andersson, 2. komppanian ruotu 13, 1691-Sture

Kalm

Petter Andersson, 2. komppanian ruotu 13, 1689-Berg

Kalupain

Nielss Mattzsson, 6. komppanian ruotu 124, 1691-Sture

Kaminen

Abraham, 6. komppania, 1689-Berg

Kanckuin

Matz, 1. komppanian ruotu 27, 1689-Brakel

Thomas Hindrichsson, 8. komppanian ruotu 90, 1689-Berg

Kandain

Luckas, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Kandiain

Lukas Hansson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Kankuin

Thomas, 8. komppanian ruotu 90, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 90, 1687-Seulenbach2

Thomas Hindersson, 8. komppanian ruotu 90, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 90, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 90, 1692-Meurman2

Kannul:n

Joseph Mårthenson, 3. komppanian ruotu 118, 1689-Gyllenspang

Karakain

Elias Månson, 2. komppanian ruotu 35, 1689-Brakel

Elias Månsson, 2. komppanian ruotu 35, 1689-Berg, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2, 2. komppania, 1692-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 35, 1695-Rappengren

Elias Månssonn, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Eliass Månsonn, 2. komppanian ruotu 35, 1689-Seulenbach

Kardinen

Petter Petterson, 2. komppanian ruotu 63, 1689-Brakel

Karfvain

Thomas Påhlsson, 2. komppanian ruotu 11, 1688-Bock

Karfwin

Matz Påhlsson, 2. komppanian ruotu 61, 1695-Rappengren

Olof Christersson, 8. komppanian ruotu 74, 1687-Gyllenspang

Thomas, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Thomas Påhlsson, 2. komppania, 1688-Seulenbach

Karfwinen

Grelz Grelsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Madtz Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 61, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 61, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 61, 1687-Seulenbach2

Mattz, 2. komppanian ruotu 61, 1695-Seulenbach2

Mattz Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 61, 1691-Seulenbach

Matz Påhlson, 2. komppanian ruotu 61, 1689-Brakel

Thomas Påhlsson, 2. komppanian ruotu 11, 1687-Gyllenspang2

Thomas Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 11, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach2

Karfwoin

Peer, 2. komppanian ruotu 121, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 121, 1688-Seulenbach

Petter, 2. komppanian ruotu 121, 1687-Gyllenspang2

Thomas Påhlsson, 2. komppanian ruotu 11, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 11, 1689-Seulenbach2

Karhinen

Jöran Christersson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Påhl Påhlssonn, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Karhoin

Johan Hansson, 3. komppanian ruotu 11, 1689-Gyllenspang

Pehr Jörensson, 1. komppanian ruotu 102, 1695-Rappengren

Kariain

Anders Cristersson, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Karial:

Christer Christersson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Erich, 8. komppania, 1692-Seulenbach2

Michell Simonson, 3. komppanian ruotu 116, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 116, 1692-Seulenbach

Nielss Johanssonn, 6. komppanian ruotu 23, 1687-Seulenbach2

Nielz, 6. komppanian ruotu 23, 1696-Seulenbach

Karial:in

Thomas, 3. komppanian ruotu 130, 1695-Seulenbach2

Karial:n

Christer Christersson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Hendrich Christerson, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos

Hindrich Christersson, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Thomas, 3. komppanian ruotu 130, 1696-Seulenbach

Thomas Christersson, 3. komppanian ruotu 130, 1693-Lind

Karialain

Elias Johansson, 8. komppanian ruotu 113, 1695-Rappengren

Elias Johanssonn, 8. komppanian ruotu 113, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 113, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 113, 1687-Seulenbach2

Ellias Johanson, 8. komppanian ruotu 113, 1689-Brakel

Hindrich, 3. komppanian ruotu 77, 1692-Seulenbach2

Hindrich Christersson, 3. komppania, 1691-Sture

Mattz Bertillson, 3. komppanian ruotu 33, 1687-Gyllenspang2

Mattz Bärtillsson, 3. komppanian ruotu 33, 1691-Sture

Mattz Nielsson, 5. komppania, 1692-Seulenbach2

Michell Simonsson, 3. komppanian ruotu 116, 1691-Sture

Niels, 6. komppanian ruotu 23, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 23, 1689-Birkholz, 6. komppanian ruotu 23, 1695-Rappengren

Niels Johanson, 6. komppanian ruotu 23, 1689-Brakel

Nielss, 6. komppanian ruotu 23, 1695-Seulenbach2

Nielss Johanssonn, 6. komppanian ruotu 23, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 23, 1687-Gyllenspang2

Thomas Christerson, 3. komppanian ruotu 130, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 130, 1695-Rappengren

Thomas Christerssonn, 3. komppanian ruotu 130, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 130, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 130, 1687-Seulenbach2

Karinen

Jöran Christersson, 3. komppanian ruotu 69, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 69, 1692-Meurman2

Karjalain

Christer Christersson, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Elias, 8. komppanian ruotu 113, 1693-Seulenbach

Hindrich, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Hindrich Christerson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Mattz Bertillssonn, 3. komppanian ruotu 33, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 33, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 33, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 33, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 33, 1688-Seulenbach

Matz Nielsson, 5. komppania, 1693-Seulenbach

Nielss, 6. komppanian ruotu 23, 1691-Sture

Thomas Christersson, 3. komppanian ruotu 130, 1689-Gyllenspang

Karpain

Anders, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Anders Christersson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Hendrich Ohlson, 2. komppanian ruotu 75, 1689-Brakel

Hendrich Ohlsonn, 2. komppanian ruotu 75, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 75, 1689-Goos

Hindrich, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Hindrik Olsson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Hinrich, 2. komppania, 1694-Seulenbach2

Petter, 1. komppanian ruotu 20, 1695-Seulenbach

Karpin

Michel Isaksson, 2. komppanian ruotu 81, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 81, 1692-Meurman2, 2. komppanian ruotu 81, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 81, 1694-Toll2

Michell, 2. komppanian ruotu 81, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 81, 1695-Seulenbach

Michell Isachsonn, 2. komppanian ruotu 81, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 81, 1689-Goos

Michell Isackssonn, 2. komppanian ruotu 81, 1691-Seulenbach

Karpinen

Anders Christerson, 8. komppania, 1689-Brakel

Anders Christersson, 8. komppania, 1691-Sture

Michell Isackson, 2. komppanian ruotu 81, 1689-Brakel

Påhll Påhlsson, 6. komppanian ruotu 139, 1689-Gyllenspang

Karstinen

Jöran, 3. komppania, 1695-Seulenbach2, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Jöran Simonson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Jöran Simonsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Jören Simonsson, 3. komppania, 1691-Seulenbach

Karstuin

Jöran Simosson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang

Karstunen

Erich Anderss:, 8. komppanian ruotu 9, 1693-Gyllenspang2

Hendrich Simonsson, 3. komppanian ruotu 119, 1689-Gyllenspang

Karttuin

Påhl, 8. komppanian ruotu 30, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 30, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 30, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 30, 1687-Seulenbach2

Kartuin

Jöran Simosson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Påel Hinderesson, 8. komppanian ruotu 30, 1689-Goos

Påhl, 8. komppanian ruotu 30, 1696-Seulenbach

Påhl Hendersson, 8. komppanian ruotu 30, 1695-Rappengren

Påhl Hindersson, 8. komppanian ruotu 30, 1691-Sture, 8. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 30, 1693-Lind

Pähl Hinderson, 8. komppanian ruotu 30, 1689-Berg

Karwin

Thomass Påhlsson, 2. komppanian ruotu 11, 1691-Sture

Karwinen

Matz Påhlsson, 2. komppanian ruotu 61, 1689-Berg

Karwoin

Petter Hindersson, 2. komppanian ruotu 121, 1691-Sture

Karwoinen

Mattz Påhlsonn, 2. komppanian ruotu 61, 1689-Seulenbach

Kaskin

Erich Andersson, 8. komppanian ruotu 9, 1688-Seulenbach

Kassin

Erich Andersson, 8. komppanian ruotu 9, 1688-Bock

Kastin

Erich Andersson, 8. komppanian ruotu 9, 1691-Sture

Erich Anderssonn, 8. komppanian ruotu 9, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 9, 1689-Goos

Kastinen

Erich Anderss:, 8. komppanian ruotu 9, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 9, 1693-Lind

Kauhain

Olloff Anderson, 8. komppanian ruotu 79, 1689-Brakel

Oloff Andersson, 8. komppanian ruotu 79, 1691-Sture

Kauhainen

Oloff Andersson, 8. komppanian ruotu 79, 1688-Bock

Kauhanen

Oloff Anderson, 8. komppanian ruotu 79, 1688-Seulenbach

Oloff Andersson, 8. komppanian ruotu 79, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 79, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 79, 1693-Lind

Kaukain

Mattz, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Kaukuin

Thomas, 8. komppanian ruotu 90, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 90, 1687-Seulenbach

Kaupain

Johan Michelsson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2

Kaupin

Christer Didrichsson, 5. komppanian ruotu 33, 1691-Sture

Eskill Eskillsson, 5. komppania, 1691-Sture

Niels, 6. komppanian ruotu 124, 1695-Seulenbach

Niels Mattssn, 6. komppanian ruotu 124, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 124, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 124, 1687-Seulenbach2

Nielss, 6. komppanian ruotu 124, 1694-Seulenbach2

Påhl Michellssonn, 6. komppanian ruotu 92, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 92, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 92, 1687-Seulenbach2

Kaupinen

Elias, 8. komppanian ruotu 112, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 112, 1695-Seulenbach

Påhhl Michellsso, 6. komppanian ruotu 92, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 92, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 92, 1693-Lind

Kaupoin

Elias Peerssonn, 8. komppanian ruotu 112, 1686-Seulenbach2

Kauranen

Anders, 8. komppania, 1695-Rappengren, 8. komppania, 1695-Seulenbach2, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Kautiain

Arfwedh Bengdtzson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Kautinen

Arwedth Bengtsson, 3. komppania, 1691-Seulenbach

KA  KE  KIKJKLKNKOKRKUKY

Kechkein

Thomas Anderson, 1. komppanian ruotu 46, 1695-Rappengren

Kechkoin

Mattz Anderssonn, 2. komppanian ruotu 67, 1686-Seulenbach2

Petter, 8. komppanian ruotu 138, 1686-Seulenbach2

Thomass Andersson, 1. komppanian ruotu 46, 1691-Sture

Kechköin

Christer, 6. komppanian ruotu 99, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 99, 1694-Seulenbach

Keckoin

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 46, 1689-Seulenbach

Kehroin

Hindrich Hindrichsson, 1. komppanian ruotu 111, 1691-Sture

Keijnain

Erich Peerssonn, 8. komppania, 1687-Seulenbach2

Keijnoin

Staffan Mattzsson, 8. komppania, 1691-Sture

Keijoin

Michell Mattssonn, 6. komppanian ruotu 33, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 33, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 33, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 33, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 33, 1688-Seulenbach

Oloff Ohlsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Påhl Mattssonn, 6. komppanian ruotu 98, 1686-Seulenbach2

Keinain

Erich, 8. komppania, 1693-Seulenbach2, 8. komppania, 1694-Seulenbach

Larss Ohlson, 8. komppanian ruotu 121, 1695-Rappengren

Keinoin

Erich, 8. komppanian ruotu 8, 1689-Brakel

Erich Peersson, 8. komppania, 1686-Seulenbach2, 8. komppania, 1687-Seulenbach, 8. komppania, 1687-Gyllenspang2

Erich Peerssonn, 8. komppania, 1686-Seulenbach2

Hans Ohlson, 2. komppania, 1689-Brakel

Hans Ohlssonn, 2. komppania, 1687-Gyllenspang, 2. komppania, 1687-Gyllenspang2, 2. komppania, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 137, 1691-Seulenbach

Hanss Staffansson, 1. komppania, 1691-Sture

Lars, 8. komppanian ruotu 121, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach2

Lars Ohlson, 8. komppanian ruotu 121, 1689-Brakel

Larss, 8. komppanian ruotu 121, 1687-Gyllenspang2

Larss Oloffsson, 8. komppanian ruotu 121, 1691-Sture

Staffan Matzsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Keinonen

Erich Påelsson, 8. komppanian ruotu 8, 1689-Goos

Erich Påhlson, 8. komppanian ruotu 8, 1689-Berg

Keitewäin

Erich, 3. komppanian ruotu 139, 1695-Seulenbach

Kejnoin

Erich Påhlsson, 8. komppanian ruotu 8, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 8, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 8, 1693-Lind

Kejoin

Michell, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Kemmel:in

Hinrich, 3. komppanian ruotu 22, 1695-Seulenbach2

Kempain

Erich Oloffsson, 8. komppania, 1691-Sture

Johan Michellsson, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Kenckuin

Thomas Henderson, 8. komppanian ruotu 90, 1689-Brakel

Kerckein

Hendrich Thomasson, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Kerkein

Christer Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 99, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 99, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 99, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 99, 1687-Seulenbach2

Hendrich Thomason, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Hendrich Thomssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Hindrich, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Thomas Larssonn, 6. komppanian ruotu 116, 1687-Gyllenspang

Keroin

Hendrich Hendersson, 1. komppanian ruotu 111, 1695-Rappengren

Kerri

Mårten, 1. komppanian ruotu 117, 1696-Seulenbach

Mårten Mårtenson, 1. komppanian ruotu 117, 1695-Rappengren

Kerrin

Mårthen, 1. komppanian ruotu 117, 1695-Seulenbach2

Oloff Christersson, 8. komppanian ruotu 74, 1691-Sture

Kerttuwain

Erich Matzsson, 3. komppanian ruotu 139, 1688-Bock

Kerwein

Oloff Christerson, 8. komppanian ruotu 74, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 74, 1689-Seulenbach2

Ketto

Gabriel Mattson, 8. komppanian ruotu 96, 1689-Goos

Kettuin

Hindrik, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Hinrich, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Lars Larsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2, 3. komppania, 1693-Seulenbach

KAKE  KI  KJKLKNKOKRKUKY

Kietewein

Erich Mattsonn, 3. komppanian ruotu 139, 1689-Seulenbach

Petter Thomassonn, 2. komppanian ruotu 132, 1689-Seulenbach

Kieteväin

Erik Mattsson, 3. komppanian ruotu 139, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 139, 1694-Toll2

Kiettewein

Erich Mattsson, 3. komppanian ruotu 139, 1688-Seulenbach

Kietäwein

Peter Thomssonn, 2. komppanian ruotu 132, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 132, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 132, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 132, 1687-Seulenbach3

Kietäwäin

Erich Matsson, 3. komppanian ruotu 139, 1689-Berg

Petter Thomasson, 2. komppanian ruotu 132, 1689-Berg

Kijskin

Niels Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, 1688-Seulenbach

Kijskinen

Nielss Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, 1691-Sture

Staffan Christerson, 2. komppanian ruotu 94, 1689-Brakel

Thomas Anderson, 1. komppanian ruotu 25, 1689-Brakel

Kimain

Christer Påhlsson, 1. komppanian ruotu 52, 1691-Sture

Kimar

Anders Johanson, 1. komppanian ruotu 75, 1689-Brakel

Kimari

Anders, 1. komppanian ruotu 75, 1696-Seulenbach

Kimarj

Anders Andersson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Kimmar

Anders Johansson, 1. komppanian ruotu 75, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 75, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 75, 1693-Lind

Kimmare

Anders, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Kimmari

Eskell Markussonn, 3. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang2

Eskill Markusson, 3. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 31, 1688-Seulenbach

Kimmeri

Anders Johanssonn, 1. komppanian ruotu 75, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 75, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 75, 1687-Seulenbach2

Kimmuin

Hans, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Kinnoin

Christer Påhls, 1. komppanian ruotu 52, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 52, 1692-Seulenbach

Kinnoinen

Jacob, 6. komppanian ruotu 9, 1689-Goos

Kinnonen

Christer Peersson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Jacob, 6. komppanian ruotu 9, 1689-Berg

Michel Larsson, 1. komppanian ruotu 124, 1695-Rappengren

Kinnuin

Anders Hendersson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Christer, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Gabriel, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Gabriel Hindersson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Gabriell Henderson, 8. komppania, 1689-Brakel

Gabriell Hendersson, 8. komppania, 1691-Seulenbach

Hans, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Hindrich Hindrichsson, 8. komppanian ruotu 53, 1689-Berg

Hindrich Sigfredhsson, 8. komppania, 1691-Sture

Hindrik Hindersson, 8. komppanian ruotu 53, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 53, 1694-Toll2

Jacob Jacobsson, 6. komppanian ruotu 9, 1692-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 9, 1693-Seulenbach

Michel Larsson, 1. komppanian ruotu 124, 1689-Berg, 1. komppanian ruotu 124, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 124, 1692-Meurman2

Michell Larsson, 1. komppanian ruotu 124, 1687-Gyllenspang2

Michell Larssonn, 1. komppanian ruotu 124, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 124, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 124, 1687-Seulenbach2

Peer Peerson, 8. komppanian ruotu 19, 1689-Berg, 8. komppanian ruotu 19, 1689-Brakel

Peer Peersson, 8. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang2

Peer Peerssonn, 8. komppanian ruotu 19, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach2

Per Persson, 8. komppanian ruotu 19, 1689-Goos

Sigfredh, 8. komppanian ruotu 122, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 122, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 122, 1696-Werdenhoff

Sigfredh Sigfredhsson, 8. komppanian ruotu 122, 1691-Sture

Sigfredh Sigfredsson, 8. komppanian ruotu 122, 1693-Seulenbach

Sigfrid Sigfridsson, 8. komppanian ruotu 122, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 122, 1694-Toll2

Kinnuinen

Jacob Jacobsson, 6. komppanian ruotu 9, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 9, 1692-Meurman2

Sigfredh, 8. komppanian ruotu 122, 1696-Seulenbach2

Kinnun

Sigfredh Sigfredhsson, 8. komppanian ruotu 122, 1692-Seulenbach2

Kinuin

Christer Påhlsonn, 1. komppanian ruotu 52, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 52, 1689-Goos, 1. komppanian ruotu 52, 1689-Seulenbach2

Hemingh Sigfredhsson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Hindrik Hindersson, 8. komppanian ruotu 53, 1689-Goos

Michell Larsonn, 1. komppanian ruotu 124, 1689-Seulenbach

Sigfridh Sigfridhsson, 8. komppanian ruotu 122, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 122, 1692-Meurman2

Kirialain

Michel Simonsson, 3. komppanian ruotu 116, 1688-Bock, 3. komppanian ruotu 116, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 116, 1694-Toll2

Thomas Christersson, 3. komppanian ruotu 130, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 130, 1693-Gyllenspang2

Kirilain

Michell Simonsson, 3. komppanian ruotu 116, 1688-Seulenbach

Kiriolain

Michell, 3. komppanian ruotu 116, 1694-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 116, 1695-Seulenbach

Kirstinen

Peer, 3. komppanian ruotu 140, 1694-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 140, 1695-Seulenbach

Per Andersson, 3. komppanian ruotu 140, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 140, 1694-Toll2

Petter Anderson, 3. komppanian ruotu 140, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 140, 1689-Goos

Petter Andersson, 3. komppanian ruotu 140, 1689-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 140, 1691-Sture

Kirstuin

Jören Simonsson, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos

Kiski

Matz, 1. komppanian ruotu 45, 1696-Seulenbach

Matz Matzsson, 1. komppanian ruotu 45, 1695-Rappengren

Thomas, 1. komppanian ruotu 25, 1696-Seulenbach

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 25, 1695-Rappengren

Kiskin

Hindrich Hindrichsson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2

Madtz, 1. komppanian ruotu 45, 1687-Seulenbach2

Mattz, 1. komppanian ruotu 45, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 45, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 45, 1687-Gyllenspang2

Mattz Mattssonn, 1. komppanian ruotu 45, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 45, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 45, 1693-Lind

Mattz Mattzsson, 1. komppanian ruotu 45, 1691-Sture

Nils Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 125, 1692-Meurman2

Nils Jörensson, 3. komppanian ruotu 125, 1688-Bock

Thomas Anderson, 1. komppanian ruotu 25, 1689-Berg

Thomas Anderssonn, 1. komppanian ruotu 25, 1689-Seulenbach

Kiskinen

Greelss Michellsson, 2. komppanian ruotu 117, 1691-Sture

Grels, 2. komppanian ruotu 117, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 117, 1689-Berg, 2. komppanian ruotu 117, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 117, 1694-Seulenbach

Lars Niellssonn, 2. komppanian ruotu 141, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 141, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 141, 1687-Seulenbach2

Larss Nielsson, 2. komppanian ruotu 141, 1691-Sture

Matz Matzson, 1. komppanian ruotu 45, 1689-Brakel

Niels, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Niels Jöranson, 3. komppanian ruotu 125, 1696-Werdenhoff

Niels Jörenson, 3. komppanian ruotu 125, 1689-Seulenbach

Nielss Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 125, 1687-Gyllenspang2

Nielss Jöranssonn, 3. komppanian ruotu 125, 1687-Seulenbach2

Staffan Christersson, 2. komppanian ruotu 94, 1691-Sture

Staffan Christerssonn, 2. komppanian ruotu 94, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 94, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 94, 1687-Seulenbach2

Kiskj

Mattz, 1. komppanian ruotu 45, 1695-Seulenbach2

Thomas, 1. komppanian ruotu 25, 1695-Seulenbach2

Kiskonen

Lars Michellsson, 2. komppania, 1688-Seulenbach

Lars Michelsson, 2. komppania, 1688-Bock

KAKEKI  KJ  KLKNKOKRKUKY

Kjrialain

Michell Simonsson, 3. komppanian ruotu 116, 1689-Gyllenspang

Kjskin

Niels Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, 1692-Seulenbach2

Kjskinen

Grels Nielssonn, 2. komppanian ruotu 117, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 117, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 117, 1693-Lind

KAKEKIKJ  KL  KNKOKRKUKY

Klostarin

Anders Påelsson, 2. komppanian ruotu 34, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 34, 1692-Meurman2

Kluckarin

Clemet Erichsson, 5. komppania, 1693-Gyllenspang, 5. komppania, 1693-Gyllenspang2, 5. komppania, 1693-Lind

Klåstarin

Jacob, 2. komppanian ruotu 89, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 89, 1694-Seulenbach

Klåsterin

Jacob Påhlsson, 2. komppanian ruotu 89, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 89, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 89, 1693-Lind

KAKEKIKJKL  KN  KOKRKUKY

Knutj

Mattz Hendersonn, 6. komppanian ruotu 125, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 125, 1689-Goos

Mattz Hindersson, 6. komppanian ruotu 125, 1689-Gyllenspang

KAKEKIKJKLKN  KO  KRKUKY

Kockain

Simon Larsson, 8. komppania, 1689-Berg

Kocki

Larss, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Kockj

Larss Person, 2. komppania, 1695-Rappengren

Kohoin

Anders Larson, 2. komppanian ruotu 66, 1689-Brakel

Koifwisto

Greelss Oloffsson, 3. komppanian ruotu 109, 1691-Sture

Koiskin

Hindrich Hindersson, 2. komppanian ruotu 91, 1693-Seulenbach

Niels Jöransson, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Koistinen

Hendrich Hendersson, 2. komppanian ruotu 91, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach2

Kokain

Simon Larsson, 8. komppania, 1689-Goos

Kokainen

Matts Larsson, 8. komppanian ruotu 46, 1689-Goos

Matz Larsson, 8. komppanian ruotu 46, 1689-Berg

Kondiain

Luckas Hanssonn, 1. komppanian ruotu 48, 1691-Seulenbach

Kopoin

Grels Påhlsson, 1. komppanian ruotu 127, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 127, 1692-Meurman2

Olof Påelsson, 8. komppanian ruotu 22, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 22, 1692-Meurman2

Kopperoin

Johan, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Koppoin

Anders, 1. komppanian ruotu 7, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 7, 1694-Toll2

Greelss, 1. komppanian ruotu 127, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 127, 1695-Seulenbach

Grels, 1. komppanian ruotu 127, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 127, 1694-Toll2

Kopponen

Greelss, 1. komppanian ruotu 127, 1695-Seulenbach2

Grelz, 1. komppanian ruotu 127, 1696-Seulenbach

Korfwinen

Matz, 2. komppanian ruotu 61, 1696-Seulenbach

Korhoin

Eskell Larson, 1. komppanian ruotu 73, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 73, 1692-Seulenbach

Eskiehl Larson, 1. komppanian ruotu 73, 1689-Brakel

Johan Hansson, 3. komppanian ruotu 11, 1691-Sture

Johan Mattsonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos

Matts Johansson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Mattz Johanson, 3. komppania, 1691-Seulenbach2, 3. komppania, 1692-Seulenbach

Mattz Johansson, 3. komppania, 1691-Sture

Påel Larsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Pär Jöransson, 1. komppanian ruotu 102, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 102, 1692-Seulenbach

Koroin

Johan Hansson, 3. komppanian ruotu 11, 1689-Berg

Peer Ohlsson, 1. komppanian ruotu 131, 1689-Berg

Thomas Påhlsson, 1. komppanian ruotu 97, 1689-Berg

Korpelain

Erich Mattssom, 1. komppanian ruotu 71, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 71, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 71, 1693-Lind

Korroin

Peer Ohlsonn, 1. komppanian ruotu 131, 1689-Seulenbach

Kottilain

Thomas, 1. komppanian ruotu 69, 1695-Seulenbach2

Koukain

Mattz, 8. komppanian ruotu 46, 1696-Seulenbach2

Matz, 8. komppanian ruotu 46, 1696-Seulenbach

Simon, 8. komppania, 1696-Seulenbach

KAKEKIKJKLKNKO  KR  KUKY

Kranse

Jöran Jöranssonn, 8. komppanian ruotu 82, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 82, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 82, 1687-Seulenbach2

Krantz

Jöran Jöranson, 8. komppanian ruotu 82, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 82, 1691-Seulenbach2

Jöran Jöransonn, 8. komppanian ruotu 82, 1689-Seulenbach2

Jöran Jöranssonn, 8. komppanian ruotu 82, 1691-Seulenbach

KAKEKIKJKLKNKOKR  KU  KY

Kuhain

Olof Anderson, 8. komppanian ruotu 79, 1689-Goos

Kuhanen

Olof Anderssonn, 8. komppanian ruotu 79, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 79, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 79, 1687-Seulenbach2

Kuifwalain

Michell Påhlsson, 6. komppanian ruotu 7, 1693-Seulenbach

Kuifwalainen

Micehll, 6. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach2

Michell, 6. komppanian ruotu 7, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 7, 1687-Gyllenspang2

Kuittus

Oloff Christersson, 2. komppanian ruotu 29, 1687-Gyllenspang2

Kuituin

Hans, 6. komppanian ruotu 80, 1689-Berg

Hans Påelsson, 6. komppanian ruotu 80, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 80, 1692-Meurman2

Hans Påhlsson, 6. komppanian ruotu 80, 1695-Rappengren

Oloff Christersonn, 2. komppanian ruotu 29, 1689-Seulenbach

Kuitunen

Hans Påhlssonn, 6. komppanian ruotu 80, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 80, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach2

Hanss Påhlsson, 6. komppanian ruotu 80, 1691-Sture

Kuitus

Oloff Christerssonn, 2. komppania, 1686-Seulenbach2, 2. komppania, 1687-Seulenbach, 2. komppania, 1687-Seulenbach2

Kuitwin

Hans, 6. komppanian ruotu 80, 1689-Goos

Kuiwalain

Michel Påhlsson, 6. komppanian ruotu 7, 1692-Seulenbach2

Kumbul:

Anders Anderssonn, 8. komppanian ruotu 13, 1687-Seulenbach2

Kumbulain

Anders Anderson, 8. komppanian ruotu 13, 1689-Brakel

Anders Anderssonn, 8. komppanian ruotu 13, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 13, 1687-Gyllenspang2

Kummunen

Gabriel Olson, 8. komppania, 1689-Goos

Kuningas

Lars Henderson, 2. komppanian ruotu 118, 1689-Brakel

Lars Hindersson, 2. komppanian ruotu 118, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 118, 1694-Toll2

Lars Jemderssonn, 2. komppanian ruotu 118, 1691-Seulenbach

Kunti

Mattz Hendersson, 6. komppanian ruotu 125, 1688-Seulenbach

Matz, 6. komppanian ruotu 125, 1696-Seulenbach

Kuntin

Mattz, 6. komppanian ruotu 125, 1695-Seulenbach2

Kuntj

Matz Hendersson, 6. komppanian ruotu 125, 1695-Rappengren

Matz Hindrichsson, 6. komppanian ruotu 125, 1688-Bock

Kuockain

Mattz Larsson, 8. komppanian ruotu 46, 1692-Seulenbach2

Simon Larsson, 8. komppania, 1692-Seulenbach2

Kuokain

Mattz Larsson, 8. komppanian ruotu 46, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 46, 1692-Meurman2

Mattz Larssonn, 8. komppanian ruotu 46, 1689-Seulenbach2

Matz Larsson, 8. komppanian ruotu 46, 1693-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 46, 1695-Rappengren

Simon Larsson, 8. komppania, 1689-Seulenbach2, 8. komppania, 1691-Sture, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2, 8. komppania, 1693-Seulenbach, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Kuokainen

Johan Greelsson, 8. komppania, 1691-Sture

Kuolemain

Johan Mattssonn, 2. komppanian ruotu 72, 1691-Seulenbach

Kupsain

Petter, 6. komppania, 1689-Berg

Kurain

Michel Andersson, 8. komppanian ruotu 59, 1689-Berg

Kurfuinen

Johan Grellsonn, 3. komppanian ruotu 117, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 117, 1689-Goos, 3. komppanian ruotu 117, 1689-Seulenbach2

Kurfwiain

Johan Greelssonn, 3. komppanian ruotu 117, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 117, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 117, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 117, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 117, 1688-Seulenbach

Johan Grelsson, 3. komppanian ruotu 117, 1687-Gyllenspang2

Kurfwin

Johan, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

Peer, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Kurfwinen

Greels Greelssonn, 2. komppania, 1691-Seulenbach

Greelss, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Grels Grellsonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos, 3. komppania, 1689-Seulenbach2

Grelz, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Johan, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Johan Greelssonn, 3. komppanian ruotu 117, 1691-Seulenbach

Kurikain

Påel Johansson, 6. komppanian ruotu 14, 1689-Goos

Påfwel Johansson, 6. komppania, 1689-Berg

Påhl, 6. komppania, 1695-Rappengren

Kurikainen

Påel, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Kurkinen

Mattz Brusiussonn, 2. komppanian ruotu 107, 1686-Seulenbach2

Kuroin

Hendrich Henderssonn, 1. komppanian ruotu 111, 1687-Gyllenspang2

Michel Anderson, 8. komppanian ruotu 59, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 59, 1692-Seulenbach

Michel Andersson, 8. komppanian ruotu 59, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 59, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 59, 1694-Toll2

Michell, 8. komppanian ruotu 59, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 59, 1695-Seulenbach

Michell Andersson, 8. komppanian ruotu 59, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 59, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 59, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 59, 1691-Seulenbach

Kurwin

Per, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Kurwinen

Johan Grelsson, 3. komppanian ruotu 117, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 117, 1694-Toll2

Kusain

Anders, 6. komppania, 1695-Rappengren

Kuttwoin

Jacob Påhlson, 1. komppania, 1689-Brakel

Påhl Erichsson, 2. komppanian ruotu 18, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 18, 1688-Seulenbach

Påhl Erichssonn, 2. komppanian ruotu 18, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 18, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 18, 1687-Seulenbach2

Kutwoin

Jacob Påelsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Påhl Erichsson, 2. komppanian ruotu 18, 1688-Bock

Kuvoin

Michell Anderson, 8. komppanian ruotu 59, 1689-Brakel

Kuåckain

Mattz Larsson, 5. komppania, 1693-Seulenbach2, 5. komppania, 1694-Seulenbach

Kuåkain

Lars, 6. komppanian ruotu 38, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 38, 1694-Seulenbach

Lars Larsson, 6. komppanian ruotu 38, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 38, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 38, 1693-Lind

KAKEKIKJKLKNKOKRKU  KY 

Kyllynen

Cnuth Anderssonn, 3. komppanian ruotu 18, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 18, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 18, 1688-Seulenbach

Kylläin

Pähl Hansson, 2. komppanian ruotu 139, 1691-Sture

Kyllönen

Cnuth Andersson, 3. komppanian ruotu 18, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 18, 1687-Gyllenspang2

Kyrckslätt

Johan Jöransson, 6. komppania, 1691-Sture

Kyrslet

Johan, 6. komppania, 1689-Goos

Kyrslett

Johan, 6. komppania, 1689-Seulenbach2

Kyrslät

Johan, 6. komppania, 1689-Birkholz

KAKEKIKJKLKNKOKRKUKY  KÅ 

Kåckalain

Bertil Hindersson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Kåckj

Lars, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Lars Peerssonn, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Kåhoin

Anders Larsson, 2. komppanian ruotu 66, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 66, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 66, 1693-Lind

Kåifwalainen

Michell, 6. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 7, 1688-Seulenbach

Kåifwisto

Greels Ohlsson, 3. komppanian ruotu 109, 1689-Gyllenspang

Greels Ohlssonn, 3. komppanian ruotu 109, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 109, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 109, 1687-Seulenbach2

Grelss Ohlsson, 3. komppanian ruotu 109, 1687-Gyllenspang2

Kåifwulain

Michell, 6. komppanian ruotu 7, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 7, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 7, 1689-Seulenbach2

Kåistin

Hindrich Hindrichsson, 2. komppanian ruotu 91, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 91, 1692-Meurman2

Kåistinen

Hendrich, 2. komppanian ruotu 91, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 91, 1689-Seulenbach2

Hendrich Hendrichss, 2. komppanian ruotu 91, 1687-Gyllenspang2

Hindrich, 2. komppanian ruotu 91, 1689-Berg

Kållinen

Påhl Nielson, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Kållioin

Hendrich Madtssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Mattz, 6. komppanian ruotu 28, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 28, 1694-Seulenbach

Mattz Mattsson, 6. komppanian ruotu 28, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 28, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 28, 1693-Lind

Kållioinen

Madtz, 6. komppanian ruotu 28, 1687-Seulenbach2

Mattz, 6. komppanian ruotu 28, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 28, 1688-Seulenbach

Kållionen

Hendrich Madtssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Madtz, 6. komppanian ruotu 28, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 28, 1687-Gyllenspang2

Kåmmoin

Mårthen Johanssonn, 3. komppanian ruotu 96, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 96, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 96, 1687-Seulenbach2

Kåpain

Olof Påelsson, 8. komppanian ruotu 22, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 22, 1694-Toll2

Peer Larsson, 8. komppanian ruotu 2, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach2

Pehr Larsson, 8. komppanian ruotu 2, 1691-Sture

Per Larsson, 8. komppanian ruotu 2, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 2, 1694-Toll2

Kåparin

Johan, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Kåpoin

Anders Christerson, 1. komppanian ruotu 7, 1689-Brakel

Greels Påhlson, 1. komppanian ruotu 127, 1689-Brakel

Grels Påhlsonn, 1. komppanian ruotu 127, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 127, 1689-Goos

Grels Påhlsson, 1. komppanian ruotu 127, 1688-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 127, 1688-Bock, 1. komppanian ruotu 127, 1692-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 127, 1693-Seulenbach

Mattz Påhlsson, 1. komppania, 1692-Seulenbach2

Matz Påhlsson, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Olof Påhlson, 8. komppanian ruotu 22, 1696-Werdenhoff

Olof Påhlssonn, 8. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 22, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 22, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 22, 1688-Seulenbach

Oloff Påhlsonn, 8. komppanian ruotu 22, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 22, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 22, 1689-Seulenbach2

Peer Larsson, 8. komppanian ruotu 2, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 2, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 2, 1688-Bock

Peer Larssonn, 8. komppanian ruotu 2, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 2, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 2, 1689-Seulenbach2

Påhl, 8. komppanian ruotu 3, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 3, 1694-Seulenbach

Påhl Larson, 8. komppanian ruotu 3, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 3, 1689-Brakel

Påhl Larsson, 8. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 3, 1687-Seulenbach2

Påhl Larssonn, 8. komppanian ruotu 3, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 3, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 3, 1693-Lind

Kåpoinen

Oloff, 8. komppanian ruotu 22, 1691-Sture

Kåppoin

Mattz Påhlsson, 1. komppania, 1691-Sture

Matz Påelsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Kårhoin

Eskell Larssonn, 1. komppanian ruotu 73, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 73, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 73, 1687-Seulenbach2

Eskill Larsson, 1. komppanian ruotu 73, 1691-Sture

Johan, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Johan Hansonn, 3. komppanian ruotu 11, 1689-Seulenbach

Johan Hansson, 3. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 11, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 11, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 11, 1693-Lind, 3. komppanian ruotu 11, 1696-Seulenbach2

Johan Hanssonn, 3. komppanian ruotu 11, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 11, 1687-Gyllenspang2

Johan Mattsonn, 3. komppanian ruotu 50, 1689-Seulenbach

Johan Mattsson, 3. komppanian ruotu 50, 1688-Seulenbach

Johan Matzsson, 3. komppanian ruotu 123, 1688-Bock

Madtz Johanssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Mattz, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Mattz Johansson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Mattz Thomasson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Pehr Jöransson, 1. komppanian ruotu 102, 1691-Sture

Påhl, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Påhl Larsson, 3. komppania, 1694-Toll2

Thomas Påhlson, 1. komppanian ruotu 97, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 97, 1694-Seulenbach

Thomas Påhlsson, 1. komppanian ruotu 97, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 97, 1692-Meurman2, 1. komppanian ruotu 97, 1692-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 97, 1693-Seulenbach

Thomas Pählssonn, 1. komppanian ruotu 97, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 97, 1688-Seulenbach

Thomass Påhlsson, 1. komppanian ruotu 97, 1687-Gyllenspang2

Kårkuin

Påhl, 8. komppanian ruotu 30, 1695-Seulenbach2

Kårpelain

Erich Mattzsson, 1. komppanian ruotu 71, 1691-Sture

Kårpilain

Erich Mattsonn, 1. komppanian ruotu 71, 1687-Gyllenspang2

Erich Mattsson, 1. komppanian ruotu 71, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 71, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 71, 1687-Seulenbach2

Erich Matzson, 1. komppanian ruotu 71, 1689-Brakel

Kårta

Hendrich Johanssonn, 8. komppanian ruotu 37, 1691-Seulenbach

Kårtta

Hindrich, 8. komppanian ruotu 37, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 37, 1694-Seulenbach

Hindrich Johansson, 8. komppanian ruotu 37, 1688-Bock

Hinrich, 8. komppanian ruotu 37, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 37, 1695-Seulenbach

Kårtte

Hendrich Johanson, 8. komppanian ruotu 37, 1689-Brakel

Hendrich Johansson, 8. komppanian ruotu 37, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 37, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 37, 1689-Goos

Hindrich Johansson, 8. komppanian ruotu 37, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 37, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 37, 1693-Lind

Kåskimies

Mattz Johansson, 3. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 3, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 3, 1689-Gyllenspang

Mattz Johanssonn, 3. komppanian ruotu 3, 1691-Seulenbach

Kåso

Hans Påelsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Kåsso

Hans, 3. komppanian ruotu 70, 1694-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 70, 1696-Seulenbach2

Hans Påelsson, 3. komppanian ruotu 70, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 70, 1692-Meurman2

Hans Påhlsson, 3. komppanian ruotu 70, 1689-Gyllenspang

Hanss Påhlsonn, 3. komppanian ruotu 70, 1689-Seulenbach

Kåsså

Hans Påhlsson, 3. komppanian ruotu 70, 1689-Berg

Kåsto

Hans, 3. komppanian ruotu 70, 1695-Seulenbach

Hans Påhlssonn, 3. komppanian ruotu 70, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach2

Hanss Påhlson, 3. komppanian ruotu 70, 1687-Gyllenspang2

Kåtelain

Gustaf, 1. komppanian ruotu 110, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 110, 1694-Toll2

Gustaff Hendersson, 1. komppanian ruotu 110, 1691-Seulenbach

Thomas Persson, 1. komppanian ruotu 69, 1691-Sture

Kåtilain

Gustaff Henderson, 1. komppanian ruotu 110, 1689-Brakel

Thomas, 1. komppanian ruotu 69, 1696-Seulenbach

Thomas Peerson, 1. komppanian ruotu 69, 1689-Brakel

Thomas Pehrsson, 1. komppanian ruotu 69, 1695-Rappengren

Kåttilain

Thomas Peersson, 1. komppanian ruotu 69, 1687-Gyllenspang2

Thomas Peerssonn, 1. komppanian ruotu 69, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 69, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 69, 1687-Seulenbach2

Kåwain

Michell Staffansson, 1. komppanian ruotu 21, 1689-Seulenbach

KAKEKIKJKLKNKOKRKUKY  KÄ 

Kächkoin

Sigfredh, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Kächköin

Christer Ohlsson, 6. komppanian ruotu 99, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 99, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 99, 1693-Lind

Kächoin

Grels Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 127, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 127, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 127, 1687-Seulenbach2

Käckel:

Brusius, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Käckelein

Brusius Hendersson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Käckeläin

Brussius, 8. komppania, 1693-Seulenbach2, 8. komppania, 1694-Seulenbach

Käckin

Hinrich, 5. komppanian ruotu 8, 1695-Seulenbach2

Käckinen

Larss, 6. komppania, 1695-Rappengren

Peer Michellsson, 6. komppanian ruotu 56, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 56, 1688-Seulenbach

Käckoin

Lars Larsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Sigfred Simonsson, 3. komppanian ruotu 103, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 103, 1692-Meurman2

Sigfredh Simonssonn, 3. komppanian ruotu 103, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 103, 1687-Gyllenspang2

Sigfrid Simonsson, 3. komppanian ruotu 103, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 103, 1694-Toll2

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 46, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 46, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 46, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 46, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 46, 1688-Seulenbach

Käckonen

Sigfred Simonsonn, 3. komppanian ruotu 103, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 103, 1689-Seulenbach2

Käckäin

Christer Oloffsson, 6. komppanian ruotu 99, 1691-Sture

Käckäläin

Brusius Hinderssonn, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Käinäin

Lars Påhlsson, 8. komppania, 1689-Goos

Käitewäin

Erich, 3. komppanian ruotu 139, 1694-Seulenbach2

Käjoin

Michell Mattsson, 6. komppanian ruotu 33, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 33, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 33, 1693-Lind

Käkelein

Brusius Henderson, 8. komppania, 1689-Brakel

Käkinen

Peer Michellssonn, 6. komppanian ruotu 56, 1687-Seulenbach2

Käkäläin

Brussius Hindersson, 8. komppania, 1691-Sture

Kämel:

Hendrich Clemetssonn, 3. komppanian ruotu 22, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 22, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 22, 1688-Seulenbach

Kämeläin

Clemet Clemetsson, 3. komppanian ruotu 92, 1689-Berg

Kämerein

Anders Andersson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Kämiläin

Hindrich Clemetssonn, 3. komppanian ruotu 22, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 22, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 22, 1693-Lind

Kämmel:

Hendrich, 3. komppanian ruotu 22, 1696-Seulenbach

Kämminen

Olåff, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Kämmäläin

Clemeth Clemetson, 3. komppanian ruotu 92, 1689-Gyllenspang

Kämpain

Johan Michellson, 2. komppania, 1689-Brakel

Johan Michelsson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2, 2. komppania, 1695-Rappengren

Kämäl:n

Clemet Clemetson, 3. komppanian ruotu 92, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 92, 1689-Seulenbach

Hendrich Clemetsonn, 3. komppanian ruotu 22, 1689-Seulenbach

Kämäleien

Hendrich Clemetssonn, 3. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang

Kämälein

Hendrich Clemetzson, 3. komppanian ruotu 22, 1695-Rappengren

Kämäläin

Clemet Clemetsson, 3. komppanian ruotu 92, 1688-Bock

Hendrich Clemetssonn, 3. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang2

Hindrich Clemetsson, 3. komppanian ruotu 22, 1691-Sture

Kämärein

Anders Anderson, 2. komppania, 1689-Brakel

Kämärin

Anders Andersson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Kämäräin

Anders, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Kännönen

Oluff Hendersson, 8. komppanian ruotu 93, 1695-Rappengren

Kärckj

Michell Mattsson, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Kärckäin

Hendrich Thomas:, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Påhl, 2. komppania, 1694-Seulenbach2

Kärfwin

Olof Christersson, 8. komppanian ruotu 74, 1687-Gyllenspang2

Petter, 2. komppanian ruotu 65, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 65, 1694-Seulenbach

Petter Pettersson, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Kärfvinen

Petter Johanson, 2. komppanian ruotu 65, 1689-Brakel

Kärfwoin

Olof Christerssonn, 8. komppanian ruotu 74, 1687-Seulenbach2

Petter Johansson, 2. komppanian ruotu 65, 1688-Seulenbach

Petter Jöransson, 2. komppanian ruotu 65, 1688-Bock

Käriäin

Lars Larsson, 3. komppanian ruotu 97, 1689-Gyllenspang

Lars Larssonn, 3. komppanian ruotu 97, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 97, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 97, 1691-Seulenbach

Käriämies

Eskell Cnutssonn, 3. komppanian ruotu 134, 1687-Gyllenspang

Kärjäin

Lars Larsson, 3. komppanian ruotu 97, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 97, 1694-Toll2

Larss, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

Kärkain

Larss, 6. komppania, 1691-Sture

Kärkein

Påel Jöransson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Kärki

Michel, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Kärkj

Michel Matzsson, 6. komppania, 1688-Bock

Kärkonen

Sigfred Simonsson, 3. komppanian ruotu 103, 1689-Berg

Kärkäin

Hindrich Thomasson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Påhl, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Påhl Påhlsson, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Käroin

Hendrich Hendersonn, 1. komppanian ruotu 111, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 111, 1689-Goos, 1. komppanian ruotu 111, 1689-Seulenbach2

Thomas Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 97, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 97, 1689-Seulenbach2

Kärpäin

Hendrich Ohlssonn, 2. komppania, 1691-Seulenbach

Larss, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Kärri

Mårten Mårtensson, 1. komppanian ruotu 117, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 117, 1692-Meurman2

Mårthen Mårthenssonn, 1. komppanian ruotu 117, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 117, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 117, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 117, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 117, 1688-Seulenbach

Kärrin

Hendrich Henderssonn, 1. komppanian ruotu 111, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 111, 1687-Seulenbach2

Kärrj

Mårten Mårtensonn, 1. komppanian ruotu 117, 1689-Seulenbach

Mårten Mårthensson, 1. komppanian ruotu 117, 1692-Seulenbach2

Mårthen Mårthensson, 1. komppanian ruotu 117, 1693-Seulenbach

Kärvinen

Thomas Påelssn, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Kässärj

Mattz Jörenssonn, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Kässäry

Mattz, 1. komppania, 1693-Seulenbach2, 1. komppania, 1694-Seulenbach

Kättu

Larss Larsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Kättuin

Mårthen Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 29, 1686-Seulenbach2

Petter, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

KAKEKIKJKLKNKOKRKUKY  KÖ

Köchkein

Lars Larsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Köninen

Oluff, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Könnöin

Larss, 8. komppania, 1694-Seulenbach2

Könonen

Lars Påhlssonn, 8. komppania, 1687-Gyllenspang

Könäin

Hindrik Johansson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Lars Påelsson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Könöin

Anders Andersson, 6. komppanian ruotu 18, 1688-Bock

Hindrich Johansson, 8. komppania, 1691-Sture

Hinrich, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Lars Påhlsson, 8. komppania, 1691-Sture

Larss, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Larss Påhlsonn, 8. komppania, 1689-Seulenbach2

Olof Hendersson, 8. komppanian ruotu 93, 1689-Goos

Olof Hindrichsson, 8. komppanian ruotu 93, 1689-Berg

Oloff Hindersson, 8. komppanian ruotu 93, 1691-Sture

Könöinen

Anders Anderson, 6. komppanian ruotu 18, 1688-Seulenbach

Olof Henderssonn, 8. komppanian ruotu 93, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 93, 1688-Seulenbach

Könönen

Olof Henderssonn, 8. komppanian ruotu 93, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 93, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 93, 1687-Seulenbach2

Olof Hindersson, 8. komppanian ruotu 93, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 93, 1692-Meurman2

LAlkuun

  LA  LELILJLOLULY

Laadiain

Mattz Mattssonn, 3. komppanian ruotu 132, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 132, 1687-Seulenbach

Laasain

Johan Johansonn, 2. komppanian ruotu 100, 1689-Seulenbach

Laghman

Michel Hindersson, 2. komppanian ruotu 54, 1691-Sture

Lagmain

Michell Hendersonn, 2. komppanian ruotu 54, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 54, 1689-Goos

Michell Henderssonn, 2. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 54, 1687-Seulenbach2

Lagman

Michell Hinderson, 2. komppanian ruotu 54, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 54, 1692-Seulenbach

Lagmann

Matts Mattsson, 2. komppanian ruotu 116, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 116, 1694-Toll2

Lahikain

Michel, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Michell, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Niels Cnuthsson, 5. komppanian ruotu 11, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach

Niels Cnutsson, 5. komppanian ruotu 11, 1692-Meurman, 5. komppanian ruotu 11, 1692-Meurman2, 5. komppanian ruotu 11, 1695-Rappengren

Nielss Cnutssonn, 5. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach2

Lahinen

Hendrich Johanson, 1. komppanian ruotu 39, 1689-Brakel

Lahmain

Mattz Mattsonn, 2. komppanian ruotu 116, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 116, 1689-Goos, 2. komppanian ruotu 116, 1689-Seulenbach2

Lahoin

Anders, 8. komppanian ruotu 98, 1695-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 98, 1696-Seulenbach

Laihain

Anders Hansson, 8. komppanian ruotu 98, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 98, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 98, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 98, 1693-Lind

Laihiain

Anders Hansonn, 8. komppanian ruotu 98, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 98, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 98, 1689-Seulenbach2

Anders Hansson, 8. komppanian ruotu 98, 1695-Rappengren

Anders Hanssonn, 8. komppanian ruotu 98, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 98, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 98, 1687-Seulenbach2

Anders Larsson, 8. komppanian ruotu 98, 1688-Bock

Laitiain

Måns Eskillsson, 5. komppanian ruotu 13, 1695-Rappengren

Olof, 6. komppanian ruotu 16, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 16, 1689-Berg

Laitin

Dafwid Mattzon, 3. komppanian ruotu 53, 1687-Gyllenspang2

David Matsson, 3. komppanian ruotu 53, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 53, 1692-Seulenbach

Dawidh Matzssonn, 3. komppanian ruotu 53, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 53, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 53, 1687-Seulenbach2

Hendrich, 6. komppanian ruotu 57, 1696-Seulenbach

Hendrich Hendersson, 2. komppanian ruotu 10, 1695-Rappengren

Hendrich Thomasson, 6. komppanian ruotu 57, 1695-Rappengren

Hindrich Hindrichson, 2. komppanian ruotu 10, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 10, 1692-Seulenbach

Hindrich Hindrichsson, 2. komppanian ruotu 10, 1691-Sture

Hindrich Thomasson, 6. komppanian ruotu 57, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 57, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 57, 1693-Lind

Hinrich, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Johan Johanssonn, 6. komppanian ruotu 32, 1686-Seulenbach2

Oloff Erichssonn, 6. komppanian ruotu 16, 1686-Seulenbach2

Oluff, 6. komppanian ruotu 16, 1691-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 16, 1692-Seulenbach

Peer Larssonn, 6. komppanian ruotu 75, 1687-Gyllenspang2

Petter Laarssonn, 6. komppanian ruotu 75, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 75, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 75, 1687-Seulenbach2

Petter Larsson, 6. komppanian ruotu 75, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 75, 1689-Berg

Petter Thomasson, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Berg

Laitinen

Dafwid Mattsonn, 3. komppanian ruotu 53, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 53, 1689-Seulenbach2

Dawid Matzsson, 3. komppanian ruotu 53, 1689-Berg

Dawidh Mattzsson, 3. komppanian ruotu 53, 1691-Sture

Hendrich, 6. komppanian ruotu 57, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 57, 1689-Birkholz

Hendrich Hendersson, 2. komppanian ruotu 10, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 10, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 10, 1688-Seulenbach

Hendrich Thomason, 6. komppanian ruotu 57, 1689-Brakel

Hendrich Thomssonn, 6. komppanian ruotu 57, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 57, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 57, 1687-Seulenbach2

Hindrich, 6. komppanian ruotu 57, 1691-Sture

Johan, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Johan Johansson, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Johan Johanssonn, 6. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang2

Larss, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Måns Eskellson, 5. komppanian ruotu 13, 1689-Berg

Måns Eskellssonn, 5. komppanian ruotu 13, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 13, 1687-Seulenbach, 5. komppanian ruotu 13, 1687-Seulenbach2

Månss Eskillsson, 5. komppanian ruotu 13, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 13, 1691-Sture

Olof Eriksson, 6. komppanian ruotu 16, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 16, 1694-Toll2

Oloff, 6. komppanian ruotu 16, 1689-Brakel, 6. komppanian ruotu 16, 1691-Sture

Peer, 6. komppania, 1689-Brakel, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Pehr, 6. komppanian ruotu 75, 1696-Seulenbach

Pehr Larsson, 6. komppanian ruotu 75, 1695-Rappengren

Petter, 6. komppanian ruotu 75, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 75, 1692-Meurman2, 6. komppania, 1695-Rappengren

Petter Thomasonn, 6. komppania, 1689-Seulenbach2

Laitjnen

Magnus Eskellsonn, 5. komppanian ruotu 13, 1689-Seulenbach

Lakipää

Bertill Eriksson, 2. komppanian ruotu 84, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 84, 1692-Meurman2

Lamain

Greels Greelson, 1. komppanian ruotu 42, 1689-Brakel

Mattz, 2. komppanian ruotu 116, 1695-Seulenbach2

Mattz Mattzsson, 2. komppanian ruotu 116, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 116, 1692-Meurman2

Matz, 2. komppanian ruotu 116, 1696-Seulenbach

Matz Madtzsson, 2. komppanian ruotu 116, 1695-Rappengren

Michel, 2. komppanian ruotu 54, 1696-Seulenbach

Michel Hendersson, 2. komppanian ruotu 54, 1695-Rappengren

Michell, 2. komppanian ruotu 54, 1695-Seulenbach2

Lambain

Olloff Ohlson, 1. komppanian ruotu 62, 1689-Brakel

Olof Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 62, 1689-Seulenbach

Oloff, 1. komppanian ruotu 62, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 62, 1694-Seulenbach

Oloff Ohlson, 1. komppanian ruotu 62, 1689-Berg

Oloff Ohlsson, 1. komppanian ruotu 62, 1693-Lind

Oloff Oloffsson, 1. komppanian ruotu 62, 1691-Sture

Oåhl Ohlsonn, 1. komppanian ruotu 63, 1693-Lind

Påhl, 1. komppanian ruotu 63, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 63, 1694-Toll2, 1. komppanian ruotu 63, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 63, 1695-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 63, 1695-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 63, 1696-Seulenbach

Påhl Ohlsonn, 1. komppanian ruotu 63, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 63, 1693-Gyllenspang2

Påhl Oloffsson, 1. komppanian ruotu 63, 1691-Sture

Lambin

Michel Andersson, 2. komppanian ruotu 39, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 39, 1694-Toll2

Oloff Ohlsson, 1. komppanian ruotu 62, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 62, 1693-Gyllenspang2

Lambinen

Michel Andersson, 2. komppanian ruotu 39, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 39, 1692-Meurman2

Påhl Ohlsson, 1. komppanian ruotu 63, 1689-Seulenbach

Påhl Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 63, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 63, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 63, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 63, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 63, 1688-Seulenbach

Landain

Mårten Ohlson, 1. komppanian ruotu 8, 1695-Rappengren

Landiain

Mårten Ohlsson, 1. komppanian ruotu 8, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 8, 1688-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 8, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 8, 1692-Meurman2

Mårten Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 8, 1689-Seulenbach

Mårthen Ohlson, 1. komppanian ruotu 8, 1689-Brakel

Mårthen Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 8, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 8, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 8, 1687-Seulenbach2

Lannin

Erich, 8. komppanian ruotu 10, 1689-Brakel

Lapiäin

Sigfrid Sigfridhsson, 6. komppanian ruotu 22, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 22, 1692-Meurman2

Lappalain

Olloff, 6. komppanian ruotu 88, 1689-Brakel

Olof, 6. komppanian ruotu 88, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 88, 1687-Gyllenspang2

Olof Henderson, 6. komppanian ruotu 88, 1696-Werdenhoff

Olof Hindersson, 6. komppanian ruotu 88, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 88, 1692-Meurman2, 6. komppanian ruotu 88, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 88, 1694-Toll2

Oloff, 6. komppanian ruotu 88, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 88, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 88, 1689-Birkholz

Peer, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Pehr Hindersson, 8. komppania, 1691-Sture

Per Hindersson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Petter, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Petter Henderson, 8. komppania, 1689-Brakel

Lappwetel:n

Anders Andersson, 8. komppanian ruotu 14, 1691-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 14, 1695-Rappengren

Lappwetelein

Anders, 8. komppanian ruotu 14, 1696-Werdenhoff

Lappwäteläin

Anders, 8. komppanian ruotu 14, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 14, 1694-Seulenbach

Lappwätäl:n

Anders Andersson, 8. komppanian ruotu 14, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 14, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 14, 1693-Lind

Lapwetel:

Anders Anderssonn, 8. komppanian ruotu 14, 1687-Seulenbach2

Lapwetel:n

Anders Andersson, 8. komppanian ruotu 14, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 14, 1689-Goos

Lapwetelein

Jöran, 8. komppanian ruotu 16, 1687-Gyllenspang2

Lapweteläin

Anders Andersson, 8. komppanian ruotu 14, 1688-Bock

Jöran, 8. komppanian ruotu 16, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 16, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 16, 1687-Seulenbach2

Lapwätel:

Staffan, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Lapwätel:n

Anders Anderssonn, 8. komppanian ruotu 14, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 14, 1687-Gyllenspang2

Lapvätelein

Anders Anderson, 8. komppanian ruotu 14, 1689-Brakel

Lapwäteläin

Staffan, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Lapwättäläin

Staffan, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Lasoin

Johan Johanson, 2. komppanian ruotu 100, 1689-Brakel

Johan Johansson, 2. komppanian ruotu 100, 1689-Berg

Johan Johanssonn, 2. komppanian ruotu 100, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 100, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 100, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 100, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 100, 1688-Seulenbach

Lauckain

Peer, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Peer Mattssonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Peer Nilsson, 3. komppania, 1688-Bock

Lauckoin

Peer, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Petter Mattsonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

Petter Matzsson, 1. komppania, 1689-Berg

Laukain

Erich Persson, 6. komppania, 1691-Sture

Peer Nielsson, 3. komppania, 1688-Seulenbach

Laukanen

Erich Persson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Hindrich Hindersson, 5. komppanian ruotu 31, 1693-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 31, 1693-Lind

Laukoin

Madtz Peerssonn, 1. komppanian ruotu 67, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 67, 1687-Seulenbach2

Matts Peersson, 1. komppanian ruotu 67, 1687-Seulenbach

Mattz Peerssonn, 1. komppanian ruotu 67, 1686-Seulenbach2

Peer Matzson, 1. komppania, 1689-Brakel

Per, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Laulain

Hendrich Henderssonn, 5. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach2

Hindrich Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 31, 1691-Sture

Laulainen

Hendrich Henderson, 5. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang2

Hendrich Hendersson, 5. komppanian ruotu 31, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach, 5. komppanian ruotu 31, 1688-Seulenbach

Staffan Mattsson, 5. komppanian ruotu 28, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 28, 1687-Seulenbach

Staffan Mattzon, 5. komppanian ruotu 28, 1687-Gyllenspang2

Laulanen

Hindrich Hindersson, 5. komppanian ruotu 31, 1693-Gyllenspang2

Lauliain

Hindrich Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 31, 1688-Bock

Launiain

Erich Hanssonn, 8. komppanian ruotu 10, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 10, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 10, 1693-Lind

Launin

Erich Hansson, 8. komppanian ruotu 10, 1695-Rappengren

Erich Hanssonn, 8. komppanian ruotu 10, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 10, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 10, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 10, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 10, 1689-Goos

Påhl Hansson, 2. komppanian ruotu 7, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 7, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 7, 1688-Seulenbach

Laurickain

Clemet Peersson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Peer, 3. komppanian ruotu 49, 1695-Seulenbach2

Petter Nielsson, 3. komppanian ruotu 49, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 49, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 49, 1693-Lind

Laurikain

Anders Peersonn, 3. komppanian ruotu 8, 1689-Seulenbach

Anders Peersson, 3. komppanian ruotu 8, 1689-Berg

Clemet, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Clemet Larson, 3. komppanian ruotu 101, 1689-Gyllenspang

Clemet Persson, 3. komppania, 1691-Sture

Pehr, 3. komppanian ruotu 49, 1696-Seulenbach

Pehr Nielsson, 3. komppanian ruotu 49, 1695-Rappengren

Petter Nielsonn, 3. komppanian ruotu 49, 1689-Seulenbach

Petter Nilsson, 3. komppanian ruotu 49, 1689-Berg

LA  LE  LILJLOLULY

Lebiain

Greelss Sigfredson, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Lef:aska

Peer, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Leffvoin

Mattz Peerson, 1. komppanian ruotu 26, 1689-Brakel

Leffvoiska

Peer Simonson, 2. komppania, 1689-Brakel

Lefwaska

Peer, 2. komppania, 1694-Seulenbach2

Petter Simonsson, 2. komppania, 1688-Bock

Lefwiska

Peer Simonsson, 2. komppania, 1691-Seulenbach

Petter Simonsson, 2. komppania, 1688-Seulenbach, 2. komppania, 1689-Seulenbach

Lefwoin

Lars, 1. komppanian ruotu 121, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 121, 1694-Seulenbach

Lars Ohlsson, 1. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 121, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 121, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 121, 1693-Lind

Matz Peersson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Lefwoiska

Peter Simonssonn, 2. komppania, 1687-Gyllenspang, 2. komppania, 1687-Gyllenspang2, 2. komppania, 1687-Seulenbach2

Lefwoska

Peer Simonsson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2

Pähr Simonsson, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Lefwöin

Lars Olofssonn, 1. komppanian ruotu 121, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach2

Larss Ohlsson, 1. komppanian ruotu 121, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 121, 1688-Seulenbach

Mattz Peersson, 1. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang2

Mattz Peerssonn, 1. komppanian ruotu 26, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 26, 1688-Seulenbach

Lehikain

Nielss Cnutson, 5. komppanian ruotu 11, 1687-Gyllenspang2

Leickas

Peer Peerson, 1. komppanian ruotu 74, 1689-Brakel

Leikas

Niels, 6. komppanian ruotu 54, 1687-Seulenbach3

Nielss, 6. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 54, 1687-Seulenbach2

Peer, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Peer Pehrson, 1. komppanian ruotu 74, 1695-Rappengren

Pehr, 1. komppanian ruotu 74, 1696-Seulenbach

Leiskas

Peer Peersson, 1. komppanian ruotu 74, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 74, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 74, 1693-Lind

Lepeiäin

Grels, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Lepiain

Sigfrid, 6. komppanian ruotu 22, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 22, 1694-Toll2

Lepiein

Grels Sigfridsson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Lepisto

Anders, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Anders Philipsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Lepiäin

Sigfredh Sigfredhsson, 6. komppanian ruotu 22, 1692-Seulenbach2

Leppiain

Grelz, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Leppisto

Anders, 3. komppania, 1695-Seulenbach2, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Leskin

Erich Matzson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Peer Mattsson, 8. komppanian ruotu 118, 1691-Seulenbach

Pehr Matzsson, 8. komppanian ruotu 118, 1695-Rappengren

Leskinen

Anders Andersson, 1. komppanian ruotu 44, 1687-Seulenbach2

Erich, 1. komppania, 1695-Seulenbach2, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 10, 1688-Bock, 6. komppanian ruotu 10, 1695-Rappengren

Mattz, 6. komppanian ruotu 107, 1695-Seulenbach2

Matz, 6. komppanian ruotu 107, 1696-Seulenbach

Matz Pehrsson, 6. komppanian ruotu 107, 1695-Rappengren

Michel, 6. komppanian ruotu 87, 1689-Seulenbach2

Michell, 6. komppanian ruotu 87, 1695-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 87, 1696-Seulenbach

Michell Johansson, 6. komppanian ruotu 87, 1695-Rappengren

Nils Jöransson, 3. komppania, 1689-Berg

Peer, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Pehr, 8. komppanian ruotu 118, 1696-Seulenbach

Pähr Matson, 8. komppanian ruotu 118, 1689-Goos

Lewoin

Lars Ohlofson, 1. komppanian ruotu 121, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 121, 1692-Seulenbach

Larss Oloffsson, 1. komppanian ruotu 121, 1691-Sture

Lewoiska

Per Simonsson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Leykoin

Påhl, 5. komppanian ruotu 10, 1695-Seulenbach2

LALE  LI  LJLOLULY

Liikain

Petter Mattssonn, 6. komppania, 1686-Seulenbach2

Lijckain

Anders Andersonn, 2. komppanian ruotu 42, 1689-Seulenbach

Lijen

Larss Johansonn, 2. komppanian ruotu 134, 1689-Seulenbach

Lijkain

Anders Anderson, 2. komppanian ruotu 42, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 42, 1692-Seulenbach

Anders Andersson, 2. komppanian ruotu 42, 1691-Sture

Anderss Andersson, 2. komppanian ruotu 42, 1695-Rappengren

Johan Anderson, 2. komppania, 1689-Brakel

Johan Andersson, 2. komppania, 1691-Sture

Lijkoin

Anders Anderson, 2. komppanian ruotu 42, 1689-Brakel

Anders Andersson, 2. komppanian ruotu 42, 1689-Berg

Johan Anderson, 3. komppania, 1691-Seulenbach2

Johan Andersson, 3. komppania, 1692-Seulenbach

Lijmatain

Oloff Jöransson, 3. komppanian ruotu 141, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 141, 1691-Sture

Oloff Jörenson, 3. komppanian ruotu 141, 1689-Seulenbach

Oluff, 3. komppanian ruotu 141, 1696-Seulenbach

Oluff Jöranson, 3. komppanian ruotu 141, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 141, 1692-Seulenbach

Lijmattain

Oloff Jöransson, 3. komppanian ruotu 141, 1688-Bock

Lijoin

Larss Johansson, 2. komppanian ruotu 134, 1691-Sture

Limatain

Oloff Jöransson, 3. komppanian ruotu 141, 1695-Rappengren

Linduin

Christer, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach, 6. komppania, 1695-Seulenbach2, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Christer Christersson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Crister Christersson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Michell Erichsson, 8. komppanian ruotu 47, 1691-Sture

Lindunen

Jöran Jöransson, 5. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 17, 1687-Seulenbach3

Jöran Jöranssonn, 5. komppanian ruotu 17, 1687-Seulenbach2

Lindunnen

Christer, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Lippiain

Greelss, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Lippiäin

Greelss, 6. komppania, 1694-Seulenbach2

Lippoin

Hans Påhlson, 1. komppanian ruotu 107, 1689-Brakel

Hans Påhlsson, 1. komppanian ruotu 107, 1689-Berg

Hans Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 107, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 107, 1691-Seulenbach

Lipponen

Hans Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 107, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 107, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 107, 1687-Seulenbach2

Liuckain

Påhl, 5. komppanian ruotu 10, 1695-Seulenbach

Liuckoin

Oloff Ohlsson, 2. komppanian ruotu 43, 1694-Toll2

Olåff, 2. komppanian ruotu 43, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 43, 1695-Seulenbach

Påhl, 5. komppanian ruotu 10, 1694-Seulenbach2

Påhl Johansonn, 5. komppanian ruotu 10, 1689-Seulenbach

Påhl Johansson, 5. komppanian ruotu 10, 1689-Berg

Liukein

Oloff Ohlsonn, 2. komppanian ruotu 43, 1689-Seulenbach

Liukoin

Hindrich Jöranson, 1. komppania, 1691-Seulenbach2

Hindrich Jöransson, 1. komppania, 1691-Sture

Hindrik, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Jöran Jöransson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Olof Olofsson, 2. komppanian ruotu 43, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 43, 1692-Meurman2

Olof Olsson, 2. komppanian ruotu 43, 1694-Toll

Oloff Larsson, 1. komppanian ruotu 15, 1691-Sture

Oloff Oloffsson, 2. komppanian ruotu 43, 1691-Sture

Oluff, 2. komppanian ruotu 43, 1696-Seulenbach

Olåff, 2. komppanian ruotu 43, 1695-Seulenbach2

Påel Johansson, 5. komppanian ruotu 10, 1694-Toll, 5. komppanian ruotu 10, 1694-Toll2

Påhl, 5. komppanian ruotu 10, 1696-Seulenbach

Påhl Johansson, 5. komppanian ruotu 10, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach, 5. komppanian ruotu 10, 1687-Gyllenspang2

Påhl Johanssonn, 5. komppanian ruotu 10, 1687-Seulenbach2

Liukoinen

Påel, 5. komppanian ruotu 10, 1692-Meurman, 5. komppanian ruotu 10, 1692-Meurman2

Liukon

Pehr Persson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Liukåin

Hindrich Jörenssån, 1. komppania, 1692-Seulenbach

LALELI  LJ  LOLULY

Ljkain

Johan, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach

LALELILJ  LO  LULY

Lohmain

Grels Grelssonn, 1. komppanian ruotu 42, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 42, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 42, 1687-Seulenbach2

Grelss Grelsson, 1. komppanian ruotu 42, 1687-Gyllenspang2

LALELILJLO  LU  LY

Luckain

Peer Michellson, 2. komppanian ruotu 110, 1689-Brakel

Peer Michellssonn, 2. komppanian ruotu 110, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 110, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 110, 1687-Seulenbach2

Luckari

Matz Matzson, 6. komppania, 1689-Brakel

Luckarin

Mattz, 6. komppania, 1692-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Toll2

Peer, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Peer Peersson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Petter Pettersonn, 6. komppania, 1689-Seulenbach, 6. komppania, 1689-Goos

Petter Pettersson, 6. komppania, 1688-Bock, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Luckarinen

Mattz, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Matz, 6. komppania, 1693-Seulenbach, 6. komppania, 1695-Rappengren

Luckoin

Ollof Larson, 1. komppanian ruotu 15, 1689-Brakel

Peer Michelsson, 2. komppanian ruotu 110, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 110, 1692-Meurman2

Luikain

Oloff Larsson, 8. komppania, 1691-Sture

Luikas

Peer Peerssonn, 1. komppanian ruotu 74, 1687-Gyllenspang2

Luikos

Peer Peerssonn, 1. komppanian ruotu 74, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 74, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 74, 1687-Seulenbach2

Lukain

Olof Larssonn, 1. komppanian ruotu 15, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 15, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 15, 1687-Seulenbach2

Lukarin

Petter Pettersson, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Lukoin

Olof Olofssonn, 2. komppanian ruotu 43, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 43, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 43, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 43, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 43, 1688-Seulenbach

Pehr Larsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Luppa

Påhl Ohlsson, 6. komppania, 1691-Sture

Lutta

Samuell Mårthensson, 3. komppanian ruotu 136, 1689-Gyllenspang

Luttin

Daniel Peerssonn, 6. komppanian ruotu 91, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach

Daniell Peerson, 6. komppanian ruotu 91, 1687-Gyllenspang2

Luttinen

Anders Anderssonn, 6. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 59, 1687-Seulenbach2

Luukain

Peer Michellsson, 2. komppanian ruotu 110, 1687-Gyllenspang2

Luukarin

Mattz, 6. komppania, 1691-Sture

Luukass

Pehr Persson, 1. komppanian ruotu 74, 1691-Sture

Luukoin

Peer Michelsson, 2. komppanian ruotu 110, 1692-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 110, 1693-Seulenbach

Pehr Michelsson, 2. komppanian ruotu 110, 1695-Rappengren

LALELILJLOLU  LY 

Lydickein

Hans Hansson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Lydickäin

Hans, 8. komppania, 1693-Seulenbach2, 8. komppania, 1694-Seulenbach

Michel Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, 1688-Bock

Lydikain

Michel Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 122, 1692-Meurman2

Oluff Hanson, 3. komppanian ruotu 138, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 138, 1692-Seulenbach

Lydikein

Erich Geronimusson, 3. komppanian ruotu 15, 1688-Seulenbach

Erich Geronymusson, 3. komppanian ruotu 15, 1695-Rappengren

Michell Ifwarson, 1. komppanian ruotu 122, 1688-Seulenbach

Michell Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, 1689-Seulenbach

Michell Ifwarssonn, 1. komppanian ruotu 122, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 122, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 122, 1687-Seulenbach2

Olof Hanssonn, 3. komppanian ruotu 138, 1687-Seulenbach2

Oloff Hanson, 3. komppanian ruotu 138, 1689-Seulenbach

Peer Peerssonn, 2. komppanian ruotu 9, 1689-Seulenbach

Lydikäin

Erich Geronijmuson, 3. komppanian ruotu 15, 1689-Gyllenspang

Erich Geronimusson, 3. komppanian ruotu 15, 1688-Bock

Michel Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, 1692-Seulenbach2

Michell Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, 1693-Seulenbach

Olof Hansson, 3. komppanian ruotu 138, 1689-Berg

Olof Hanssonn, 3. komppanian ruotu 138, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 138, 1687-Gyllenspang2

Oloff Hansson, 3. komppanian ruotu 138, 1691-Sture

Pehr Persson, 2. komppanian ruotu 9, 1691-Sture

Peter Pettersson, 2. komppanian ruotu 9, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 9, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 9, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 9, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 9, 1688-Seulenbach

Lyein

Lars Johansson, 2. komppanian ruotu 134, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 134, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 134, 1693-Lind

Lyen

Larss Johansson, 2. komppanian ruotu 134, 1689-Berg, 2. komppanian ruotu 134, 1695-Rappengren

LALELILJLOLULY  LÅ 

Låtta

Samuel Mårtensson, 3. komppanian ruotu 136, 1695-Rappengren

Samuel Mårthenssonn, 3. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang2

Samuel Mårthtensson, 3. komppanian ruotu 136, 1687-Seulenbach2

LALELILJLOLULY  LÄ 

Läfwein

Påhl Påhlssonn, 5. komppanian ruotu 15, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 15, 1687-Gyllenspang2

Läfwoin

Påhl Påhlssonn, 5. komppanian ruotu 15, 1687-Seulenbach2

Lämmättj

Olåff, 3. komppanian ruotu 141, 1695-Seulenbach2

Läpiein

Grels, 6. komppania, 1689-Seulenbach2

Läpiäin

Grels, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Berg

Sigfred, 6. komppanian ruotu 22, 1689-Berg

Sigfredh, 6. komppanian ruotu 22, 1691-Sture

Sigfredh Sigfredsson, 6. komppanian ruotu 22, 1693-Seulenbach

Sigfrid, 6. komppanian ruotu 22, 1689-Goos

Läpiäinen

Sigfred, 6. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 22, 1687-Seulenbach2

Läppelain

Hindrich Påhlsson, 1. komppanian ruotu 138, 1689-Berg

Läppiäin

Greelss, 6. komppania, 1691-Sture

Läskin

Anders Jörensonn, 2. komppanian ruotu 93, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 93, 1689-Goos

Erich Mattzsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 10, 1692-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 10, 1693-Seulenbach

Johan Johanssonn, 6. komppanian ruotu 10, 1686-Seulenbach2

Mattz Peersson, 6. komppanian ruotu 107, 1691-Seulenbach

Michel Johansson, 6. komppanian ruotu 87, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 87, 1692-Meurman2

Michell Johansson, 6. komppanian ruotu 87, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 87, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 87, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 87, 1687-Seulenbach2

Peer Madtssonn, 8. komppanian ruotu 118, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 118, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 118, 1687-Seulenbach2

Peer Mattsson, 8. komppanian ruotu 118, 1688-Seulenbach

Läskinen

Anders, 2. komppanian ruotu 93, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 93, 1694-Seulenbach

Anders Andersson, 1. komppanian ruotu 44, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 44, 1687-Seulenbach

Anders Jöranson, 2. komppanian ruotu 93, 1689-Brakel

Anders Jöransson, 2. komppanian ruotu 93, 1691-Sture, 2. komppanian ruotu 93, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 93, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 93, 1693-Lind

Anderss Anderson, 1. komppanian ruotu 44, 1687-Gyllenspang2

Erich Mattsson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Erich Mattzsson, 1. komppania, 1691-Sture

Erich Matzson, 1. komppania, 1689-Brakel

Johan Johanson, 6. komppanian ruotu 10, 1689-Brakel

Johan Johansonn, 6. komppanian ruotu 10, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 10, 1689-Goos

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 10, 1688-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 10, 1691-Sture, 6. komppanian ruotu 10, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 10, 1692-Meurman2

Lars Peersson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Mattz Persson, 6. komppanian ruotu 107, 1689-Gyllenspang

Michel, 6. komppanian ruotu 87, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 87, 1689-Berg

Peer Mattsson, 8. komppanian ruotu 118, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 118, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 118, 1693-Lind

Peer Matzson, 8. komppanian ruotu 118, 1689-Brakel

Peer Matzsson, 8. komppanian ruotu 118, 1688-Bock

Påhl, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Lästinen

Mattz Peerssonn, 6. komppanian ruotu 107, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 107, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 107, 1693-Lind

Lättipä

Bertill Erichsson, 2. komppanian ruotu 84, 1688-Seulenbach

Bertill Erichssonn, 2. komppanian ruotu 84, 1689-Seulenbach

Lättipää

Bertill Erichsson, 2. komppanian ruotu 84, 1688-Bock

Läwiskä

Peer Simonson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Läwäin

Påhl Påhlsson, 5. komppanian ruotu 15, 1691-Sture

Läxi

Christer Henderson, 2. komppanian ruotu 95, 1689-Brakel

Christer Hendersson, 2. komppanian ruotu 95, 1687-Gyllenspang2

Christer Hindersson, 2. komppanian ruotu 95, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 95, 1692-Meurman2

Christer Hinderssonn, 2. komppanian ruotu 95, 1693-Seulenbach

Christer Hindrichsson, 2. komppanian ruotu 95, 1692-Seulenbach2

LALELILJLOLULY  LÖ

Lödian

Anders, 2. komppanian ruotu 103, 1695-Seulenbach2

Lödien

Anders, 2. komppanian ruotu 103, 1696-Seulenbach

Anders Laarssonn, 2. komppanian ruotu 103, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 103, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 103, 1687-Seulenbach2

Anders Larsson, 2. komppanian ruotu 103, 1695-Rappengren

Anders Larssonn, 2. komppanian ruotu 103, 1687-Gyllenspang2

Lödinen

Anders Larsson, 2. komppanian ruotu 103, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 103, 1692-Meurman2

Lödiäin

Anders Larsson, 2. komppanian ruotu 103, 1692-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 103, 1693-Seulenbach

Löppäl:n

Hendrich Påhlsonn, 1. komppanian ruotu 138, 1689-Seulenbach

Löxi

Christer Henderssonn, 2. komppanian ruotu 95, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 95, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 95, 1687-Seulenbach2

MAlkuun

  MA  MIMOMUMY

Machanen

Mattz Mattsonn, 8. komppanian ruotu 65, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 65, 1689-Goos

Mackoin

Christer Johansonn, 1. komppanian ruotu 87, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 87, 1689-Seulenbach2

Christer Johansson, 1. komppanian ruotu 87, 1688-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 87, 1688-Bock, 1. komppanian ruotu 87, 1689-Berg

Mackoinen

Christer Johanssonn, 1. komppanian ruotu 87, 1687-Gyllenspang2

Mackonen

Christer Cnutsson, 5. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach3

Christer Cnutssonn, 5. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach2

Påhll Hindersson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Mahain

Abraham Mattzsson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Mahanen

Abraham, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Abraham Mattsson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Madtz Madtssonn, 8. komppanian ruotu 65, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 65, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 65, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 65, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 65, 1688-Seulenbach

Madtz Matzson, 8. komppanian ruotu 65, 1695-Rappengren

Mattz Mattsson, 8. komppanian ruotu 65, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 65, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 65, 1693-Lind

Matz, 8. komppanian ruotu 65, 1696-Seulenbach

Mahonen

Matz Matzson, 8. komppanian ruotu 65, 1689-Brakel

Mahånen

Mattz, 8. komppanian ruotu 65, 1695-Seulenbach2

Makinen

Christer Johanssonn, 1. komppanian ruotu 87, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 87, 1687-Seulenbach2

Makoin

Christer Johansson, 1. komppanian ruotu 87, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 87, 1692-Meurman2

Malliain

Pehr Påhlsson, 2. komppanian ruotu 44, 1691-Sture

Peter Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 44, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 44, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 44, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 44, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 44, 1688-Seulenbach

Petter Påelsson, 2. komppanian ruotu 44, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 44, 1694-Toll2

Petter Påhlsson, 2. komppanian ruotu 44, 1689-Seulenbach

Manikain

Jören Hendersonn, 3. komppanian ruotu 46, 1689-Seulenbach

Olof Olsson, 2. komppanian ruotu 96, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 96, 1692-Meurman2

Mannickain

Oloff, 2. komppanian ruotu 96, 1694-Seulenbach2

Olåff, 2. komppanian ruotu 96, 1695-Seulenbach

Mannikain

Erich Henderson, 1. komppanian ruotu 17, 1695-Rappengren

Erich Hendersson, 1. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang2

Erich Henderssonn, 1. komppanian ruotu 17, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 17, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 17, 1687-Seulenbach2

Erich Hindersson, 1. komppanian ruotu 17, 1691-Sture

Erick Hindrichson, 1. komppanian ruotu 17, 1692-Seulenbach

Olloff Ohlson, 2. komppanian ruotu 96, 1689-Brakel

Olof Olsson, 2. komppanian ruotu 96, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 96, 1694-Toll2

Oloff Ohlsson, 2. komppanian ruotu 96, 1687-Gyllenspang2

Oloff Oloffssonn, 2. komppanian ruotu 96, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 96, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 96, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 96, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 96, 1688-Seulenbach

Mannin

Isaak, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Laars Henderssonn, 6. komppanian ruotu 20, 1686-Seulenbach2

Mårten Oloffsson, 6. komppanian ruotu 63, 1691-Sture

Påhl Christersson, 3. komppania, 1691-Sture

Påhl Påhlson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Manninen

Eskell, 6. komppania, 1695-Rappengren

Eskill, 6. komppania, 1695-Seulenbach2, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Isaak, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Jöran, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 108, 1695-Seulenbach

Jöran Thomasson, 3. komppania, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 108, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 108, 1691-Sture, 3. komppanian ruotu 108, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 108, 1694-Toll2

Jöran Thomssonn, 3. komppanian ruotu 108, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 108, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 108, 1687-Seulenbach2

Jören Thomassonn, 3. komppanian ruotu 108, 1689-Seulenbach

Lars Larsson, 3. komppania, 1689-Berg, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Larss Larssonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Påel Påelsson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Påhl Påhksson, 2. komppania, 1691-Sture

Marain

Detloff Johanssonn, 1. komppanian ruotu 31, 1691-Seulenbach

Dettlof Johanssonn, 1. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach2

Dettloff Johanson, 1. komppanian ruotu 31, 1689-Brakel

Ditloff, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Dittloff Johanson, 1. komppanian ruotu 31, 1696-Werdenhoff

Hendrich, 8. komppania, 1695-Rappengren

Hindrich, 8. komppania, 1691-Sture, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2, 8. komppania, 1692-Seulenbach2, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Mardikain

Jacob Sigfredhsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Jacob Sigfredson, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Jacob Sigfredsson, 3. komppania, 1688-Seulenbach, 3. komppania, 1688-Bock, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Martikain

Niels Nielssonn, 6. komppanian ruotu 82, 1686-Seulenbach2

Martin

Mattz Jacobsson, 3. komppania, 1691-Sture, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Simon Simonsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Martinen

Jacob Sigfredssonn, 3. komppania, 1691-Seulenbach

Jacob Simonson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Madtz Jacobssonn, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Mattz Jacobsson, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Simon Simonsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Marttin

Mattz, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Marttinen

Simon, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Matskain

Hendrich Eleesonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

Hindrich Claasson, 1. komppania, 1689-Berg

Maukarj

Erich Mattsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Maukurin

Erik, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Maukurj

Erich Matzonn, 3. komppania, 1693-Seulenbach

MA  MI  MOMUMY

Mieloin

Mårten Mårtensson, 2. komppanian ruotu 64, 1688-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 64, 1691-Sture, 2. komppanian ruotu 64, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 64, 1694-Toll2

Mårthen Mårthensonn, 2. komppanian ruotu 64, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 64, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 64, 1687-Seulenbach2

Mieloinen

Mårten Mårten, 2. komppanian ruotu 64, 1688-Bock

MAMI  MO  MUMY

Mondoin

Lars Thomason, 6. komppania, 1689-Brakel

Monikain

Jöran Hindrichsson, 3. komppanian ruotu 46, 1689-Berg

Moukeri

Erick Mattzsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

MAMIMO  MU  MY

Muhroin

Thomas, 2. komppanian ruotu 19, 1695-Seulenbach2

Muldain

Samuel Nielsson, 6. komppanian ruotu 76, 1692-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 76, 1693-Seulenbach

Muldanen

Samuel Nielsonn, 6. komppanian ruotu 76, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 76, 1689-Goos

Samuel Nielssonn, 6. komppanian ruotu 76, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 76, 1688-Seulenbach

Samuell Nielsson, 6. komppanian ruotu 76, 1687-Gyllenspang2

Muldoin

Samuel Michelsson, 6. komppanian ruotu 76, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 76, 1692-Meurman2

Munuka

Jöran Henderssonn, 3. komppanian ruotu 46, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 46, 1687-Gyllenspang2

Jören Henderssonn, 3. komppanian ruotu 46, 1687-Seulenbach2

Mustoin

Anders Erichson, 2. komppanian ruotu 32, 1689-Brakel

Anders Peersson, 2. komppanian ruotu 99, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 99, 1688-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 99, 1688-Bock, 2. komppanian ruotu 99, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 99, 1689-Seulenbach2

Anders Peerssonn, 2. komppanian ruotu 99, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 99, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 99, 1687-Seulenbach2

Anders Persson, 2. komppanian ruotu 99, 1691-Sture

Daffwedh Peerssonn, 2. komppanian ruotu 101, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 101, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 101, 1687-Seulenbach2

Dafwid Peersson, 2. komppanian ruotu 101, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 101, 1688-Seulenbach

David Peersson, 2. komppanian ruotu 101, 1688-Bock

Peer Andersonn, 8. komppanian ruotu 62, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 62, 1689-Goos

Peer Anderssonn, 8. komppanian ruotu 62, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 62, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 62, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 62, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 62, 1688-Seulenbach

Thomas Larson, 1. komppania, 1689-Brakel

Thomas Larsson, 1. komppania, 1689-Berg

Thomas Mattzson, 1. komppania, 1691-Seulenbach2, 1. komppania, 1692-Seulenbach

Thomas Mattzsson, 1. komppania, 1691-Sture

Thomass Larsonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

MAMIMOMU  MY 

Mycke

Johan Hendesson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Myckäin

Johan Mårtensson, 2. komppanian ruotu 3, 1691-Sture

Johan Mårthenssonn, 2. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 3, 1687-Seulenbach2

Myckö

Johan Hindersson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Johan Hindrichsson, 1. komppania, 1692-Seulenbach2

Mykäin

Johan Mårtenson, 2. komppanian ruotu 3, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 3, 1692-Seulenbach

MAMIMOMUMY  MÅ 

Måinka

Jören Hindersson, 3. komppanian ruotu 46, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 46, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 46, 1693-Lind

Månikoin

Erick Hindrichson, 1. komppanian ruotu 17, 1691-Seulenbach2

MAMIMOMUMY  MÄ 

Mäckel:

Hendrich, 2. komppanian ruotu 24, 1696-Seulenbach

Mäckel:in

Hinrich, 2. komppanian ruotu 24, 1695-Seulenbach2

Mäckelein

Hendrich Christerson, 2. komppanian ruotu 24, 1689-Brakel

Mäckäläin

Hindrich Christersson, 2. komppanian ruotu 24, 1691-Sture

Mäckäräin

Hinrich, 6. komppanian ruotu 83, 1694-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 83, 1695-Seulenbach

Mäckäräinen

Hendrich, 6. komppanian ruotu 83, 1689-Seulenbach2

Mäkälein

Hendrich Christerson, 2. komppanian ruotu 24, 1695-Rappengren

Mäkäläin

Hendrich Christersson, 2. komppanian ruotu 24, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 24, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 24, 1688-Seulenbach

Hindrich, 2. komppanian ruotu 24, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 24, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 24, 1693-Lind

Mäkärein

Hindrik Johansson, 6. komppanian ruotu 83, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 83, 1694-Toll2

Mäkäräin

Hindrich, 6. komppanian ruotu 83, 1689-Berg

Hindrich Johansson, 6. komppanian ruotu 83, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 83, 1692-Meurman2

Hindrik, 6. komppanian ruotu 83, 1689-Goos

Mäkäräinen

Hendrich, 6. komppanian ruotu 83, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 83, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 83, 1687-Seulenbach2

Mälckj

Jöran Jörensson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Mälki

Jöran Jöransson, 3. komppanian ruotu 93, 1691-Sture

Mällki

Jören Jörenssonn, 3. komppanian ruotu 93, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 93, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 93, 1687-Seulenbach2

Mällkj

Jöran Jöransson, 3. komppanian ruotu 93, 1687-Gyllenspang2

Mämmel:

Pehr, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Mämmäl:in

Peer, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Mämmälein

Pehr Larsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Per Larsson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Mänicka

Jöran, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Mänselein

Jacob Ohlsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Märdta

Påhll Thomasson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Mäyköin

Abraham Abrahamssonn, 8. komppanian ruotu 49, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 49, 1687-Gyllenspang2

MAMIMOMUMY  MÖ

Möickein

Abraham, 8. komppanian ruotu 49, 1689-Brakel

Möikin

Abrahamr Abrahamsson, 8. komppanian ruotu 49, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 49, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 49, 1693-Lind

Möllsä

Jacob Andersson, 3. komppanian ruotu 45, 1687-Gyllenspang2

Jacob Anderssonn, 3. komppanian ruotu 45, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 45, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 45, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 45, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 45, 1688-Seulenbach

Mölsa

Jacob Andersson, 3. komppanian ruotu 45, 1689-Berg

Mölssä

Jacob Anderssonn, 3. komppanian ruotu 45, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 45, 1689-Seulenbach2

Möyckin

Abraham, 8. komppania, 1691-Seulenbach

Möykin

Abraham Abrahamsson, 8. komppanian ruotu 49, 1687-Seulenbach2

NAlkuun

  NA  NINONUNY

Narfwin

Erich, 1. komppanian ruotu 14, 1694-Seulenbach2

Natoin

Matz Matzson, 2. komppanian ruotu 5, 1689-Berg

Nattuain

Matz Matzsson, 2. komppanian ruotu 5, 1695-Rappengren

Nattuin

Mattz Mattzon, 2. komppanian ruotu 5, 1687-Gyllenspang2

Mattz Matzssonn, 2. komppanian ruotu 5, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 5, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 5, 1687-Seulenbach2

Matz Matzson, 2. komppanian ruotu 5, 1689-Brakel

Natuin

Mattz Mattsson, 2. komppanian ruotu 5, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 5, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 5, 1693-Lind

NA  NI  NONUNY

Nickain

Hendrich Hendrichssonn, 2. komppanian ruotu 25, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 25, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 25, 1687-Seulenbach2

Nickoin

Hendrich, 2. komppanian ruotu 25, 1696-Seulenbach

Hendrich Hendersonn, 2. komppania, 1689-Seulenbach, 2. komppania, 1689-Seulenbach2

Hendrich Johansson, 2. komppanian ruotu 25, 1695-Rappengren

Hindrich Hindrichsson, 2. komppanian ruotu 25, 1689-Berg

Hinrich, 2. komppanian ruotu 25, 1695-Seulenbach2

Nijrain

Petter, 6. komppania, 1695-Rappengren

Thomas, 2. komppanian ruotu 19, 1696-Seulenbach

Thomas Hendersson, 2. komppanian ruotu 19, 1695-Rappengren

Nikul:n

Johan Peerssonn, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Nikulain

Johan Johansson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Johan Peerson, 6. komppania, 1689-Brakel

Johan Peersson, 6. komppania, 1692-Seulenbach2

Johan Pehrsson, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Johan Persson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Madtz Påhlssonn, 6. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 4, 1688-Seulenbach

Matts Påelsson, 6. komppanian ruotu 4, 1689-Goos

Matz, 6. komppanian ruotu 4, 1689-Berg

Ninimäckj

Påhl Larsonn, 3. komppanian ruotu 90, 1689-Seulenbach

Ninimäki

Påhl Larsson, 3. komppanian ruotu 90, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 90, 1689-Berg

Påhl Larssonn, 3. komppanian ruotu 90, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 90, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 90, 1687-Seulenbach2

Nirain

Thomas Henderssonn, 2. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach2

Thomas Hindersson, 2. komppanian ruotu 19, 1688-Bock

Niroin

Peer, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Påhl, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Thomas Hendersson, 2. komppanian ruotu 19, 1688-Seulenbach

Thomas Henderssonn, 2. komppanian ruotu 19, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 19, 1689-Seulenbach2

Nirroin

Bertill Larssonn, 3. komppanian ruotu 20, 1686-Seulenbach2

Niskain

Erich, 8. komppanian ruotu 31, 1686-Seulenbach2

Erich Greelsson, 8. komppanian ruotu 31, 1691-Sture

Grels, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Niskainen

Erich, 8. komppanian ruotu 31, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 31, 1689-Goos

Greels, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Grels, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Niskan

Erich Grelson, 8. komppanian ruotu 31, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 31, 1692-Seulenbach

Niskanen

Erich, 8. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 31, 1688-Seulenbach

Nissin

Erich, 8. komppanian ruotu 78, 1687-Gyllenspang2

Nielss Påhlsson, 6. komppanian ruotu 133, 1687-Gyllenspang2

Nissinen

Niels, 6. komppanian ruotu 133, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 133, 1694-Seulenbach

Niels Påhlsson, 6. komppanian ruotu 133, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 133, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 133, 1693-Lind

Niels Påhlssonn, 6. komppanian ruotu 133, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 133, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 133, 1687-Seulenbach2

Nielss Påhlsson, 6. komppanian ruotu 133, 1691-Sture

NANI  NO  NUNY

Nopiain

Jöran Thomasson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Noppinen

Jöran Thomasson, 6. komppania, 1691-Sture

Nottonen

Mattz Mattsonn, 2. komppanian ruotu 5, 1689-Seulenbach

Nousiain

Lars Christersson, 5. komppanian ruotu 7, 1688-Bock

Lars Christerssonn, 5. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach2

Larss Christerson, 5. komppanian ruotu 7, 1688-Seulenbach

Peer Ohlson, 2. komppanian ruotu 16, 1689-Brakel

Nousiainen

Lars, 5. komppanian ruotu 7, 1692-Meurman, 5. komppanian ruotu 7, 1692-Meurman2

Noussiain

Petter Oloffsson, 2. komppanian ruotu 16, 1691-Sture

NANINO  NU  NY

Nullpoin

Staffan Larssonn, 1. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 55, 1687-Seulenbach2

Nulpoin

Mattz Larsson, 1. komppania, 1691-Sture

Mårten, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Mårten Larsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Mårthen, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Mårthen Larsson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Staffan Larsson, 1. komppanian ruotu 55, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 55, 1692-Meurman2, 1. komppanian ruotu 55, 1695-Rappengren

NANINONU  NY 

Nyckein

Lars, 6. komppanian ruotu 70, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Nyckeinen

Niels Peerssonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Nyckäin

Niels Persson, 3. komppanian ruotu 113, 1689-Gyllenspang

Nykein

Arffwedh Matzson, 6. komppania, 1689-Brakel

Lars, 6. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 70, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 70, 1694-Toll2

Lars Hindersson, 6. komppanian ruotu 70, 1689-Goos

Nykeinen

Arwidh, 6. komppania, 1689-Goos

Påel Mattzsson, 6. komppanian ruotu 6, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 6, 1692-Meurman2

Påhl Madtsson, 6. komppanian ruotu 6, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 6, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 6, 1688-Seulenbach

Nykäin

Arfwedh, 6. komppania, 1691-Sture

Lars, 6. komppanian ruotu 70, 1689-Berg

Nielss Persson, 3. komppanian ruotu 113, 1691-Sture

Påhl, 6. komppanian ruotu 6, 1689-Berg

Påhl Madtssonn, 6. komppanian ruotu 6, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 6, 1687-Gyllenspang2

Påhl Mattsson, 6. komppanian ruotu 6, 1692-Seulenbach2

Nykäinen

Nielss Peehrssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Nielss Peerssonn, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Nykän

Nils Peersson, 6. komppania, 1689-Berg

Nykänen

Påfwel Matzonn, 6. komppanian ruotu 6, 1693-Seulenbach

Nyroin

Petter, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Nysain

Peer, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Pehr, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Nysein

Per Persson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Peter Peterssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Petter Pettersson, 6. komppania, 1687-Seulenbach3, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Petter Petterssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Nyseinen

Petter Pettersson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Nyssein

Peer Peerssonn, 6. komppania, 1689-Seulenbach, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Seulenbach2

Nysskäin

Greelss, 6. komppania, 1691-Sture

Nyssäin

Peer, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Nysäin

Peer, 6. komppania, 1694-Seulenbach2

NANINONUNY  NÅ 

Nåppiainen

Jöran, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Nåusiain

Lars, 5. komppanian ruotu 7, 1693-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 7, 1693-Lind, 5. komppanian ruotu 7, 1693-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 7, 1694-Seulenbach

Lars Christerson, 5. komppanian ruotu 7, 1687-Gyllenspang2

Petter, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Nåussiain

Petter Påhlsson, 2. komppanian ruotu 16, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 16, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 16, 1693-Lind

Nåwsiain

Lars Christerssonn, 5. komppanian ruotu 7, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 7, 1687-Seulenbach

NANINONUNY  NÄ

Närf:in

Erich, 1. komppanian ruotu 14, 1695-Seulenbach

Närfwein

Erich Peersonn, 1. komppanian ruotu 14, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 14, 1689-Seulenbach2

Närfwin

Erich Peersson, 1. komppanian ruotu 14, 1688-Bock

Erich Peerssonn, 1. komppanian ruotu 14, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 14, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 14, 1687-Seulenbach2

Närfwäin

Erich Påhlsson, 1. komppanian ruotu 14, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 14, 1692-Meurman2

Närwin

Erik, 1. komppanian ruotu 14, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 14, 1694-Toll2

Närwäin

Erich Peerson, 1. komppanian ruotu 14, 1689-Berg

OAlkuun

  OF  OHOIOLOROU

Ofwaskain

Oloff Påhlsson, 6. komppanian ruotu 97, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 97, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 97, 1693-Lind

OF  OH  OIOLOROU

Ohranen

Hindrich Greelsson, 5. komppania, 1691-Sture

OFOH  OI  OLOROU

Oijalainen

Hendrich, 6. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang2

Oijalan

Hendrich, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Oikarin

Cnut Mårtensson, 3. komppanian ruotu 105, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 105, 1694-Toll2

Cnuth Mårthenson, 3. komppanian ruotu 105, 1687-Gyllenspang2

Cnuth Mårthenssonn, 3. komppanian ruotu 105, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 105, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 105, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 105, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 105, 1688-Seulenbach

Oinoin

Christer, 8. komppania, 1689-Brakel

Christer Pehrsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Hindrik, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Sigfredh Mårthenson, 1. komppanian ruotu 32, 1689-Brakel

Sigfredh Mårthenssonn, 1. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 32, 1687-Seulenbach2

OFOHOI  OL  OROU

Olkinora

Lars Hansson, 2. komppanian ruotu 85, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 85, 1692-Meurman2, 2. komppanian ruotu 85, 1692-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 85, 1695-Rappengren

Lukas Hansson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Matts Hansson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Matz, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Matz Hansson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Olkinuora

Lars Hansson, 2. komppanian ruotu 85, 1693-Seulenbach

Lars Hanssonn, 2. komppanian ruotu 85, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 85, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 85, 1687-Seulenbach2

Olkoin

Lars Anderson, 3. komppanian ruotu 17, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 17, 1692-Seulenbach

Larss, 3. komppanian ruotu 17, 1696-Seulenbach

Larss Andersson, 3. komppanian ruotu 17, 1691-Sture, 3. komppanian ruotu 17, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 17, 1694-Toll2

Ollin

Josep Mattzsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Joseph Mattsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Ollinen

Joseph Mattsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Joseph Matzonn, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Påell Andersson, 3. komppanian ruotu 5, 1694-Toll, 3. komppanian ruotu 5, 1694-Toll2

Påhl Andersson, 3. komppanian ruotu 5, 1691-Sture

Ollkinora

Larss Hansonn, 2. komppanian ruotu 85, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 85, 1689-Goos

Larss Hansson, 2. komppanian ruotu 85, 1691-Sture

Ollkoin

Hendrich Hendersonn, 1. komppanian ruotu 108, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 108, 1689-Goos

Larss Andersson, 3. komppanian ruotu 17, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 17, 1689-Goos

Ollkonen

Hendrich Henderssonn, 1. komppanian ruotu 108, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 108, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 108, 1687-Seulenbach2

Lars Andersson, 3. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang2

Påhll Andersson, 3. komppanian ruotu 5, 1687-Seulenbach2

OFOHOIOL  OR  OU

Orpoin

Johan, 2. komppanian ruotu 82, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 82, 1695-Seulenbach

Johan Staffansson, 2. komppanian ruotu 82, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 82, 1689-Berg, 2. komppanian ruotu 82, 1689-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 82, 1691-Sture, 2. komppanian ruotu 82, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 82, 1694-Toll2

Orrain

Aron Johansson, 2. komppania, 1695-Rappengren

OFOHOIOLOR  OU

Outin

Anders Sigfredhsson, 8. komppania, 1691-Sture

Anders Sigfredson, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Outtinen

Anders Sigfredson, 8. komppania, 1689-Brakel

PAlkuun

  PA  PEPIPJPOPUPY

Paakalain

Jören Jörensson, 2. komppanian ruotu 124, 1687-Gyllenspang2

Paasoin

Mattz Erichson, 3. komppanian ruotu 128, 1689-Gyllenspang

Mattz Erichsson, 3. komppanian ruotu 128, 1687-Gyllenspang2

Mattz Erichssonn, 3. komppanian ruotu 128, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 128, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 128, 1687-Seulenbach2

Pachkalain

Jöran, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Packain

Hindrich Hindrichsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Påhl Persson, 6. komppania, 1691-Sture

Packalain

Jören Grellsonn, 2. komppania, 1689-Seulenbach

Jören Jörenssonn, 2. komppanian ruotu 124, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 124, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 124, 1687-Seulenbach2

Packarinen

Lars, 6. komppania, 1689-Birkholz

Packoin

Hendrich Hendersson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Påhl, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Padasjocki

Hans, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Padasjockj

Hanss, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

Padasjoki

Hans Olsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Pahkain

Jöran Jöransson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Paijuin

Hendrich Jacobson, 6. komppania, 1689-Brakel

Hinrich, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Sigfredh Mattzsson, 1. komppanian ruotu 4, 1691-Sture

Paiuin

Sigfred Matzson, 1. komppanian ruotu 4, 1695-Rappengren

Pajuin

Hindrik Persson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Sigfred Mattsonn, 1. komppanian ruotu 4, 1689-Seulenbach

Sigfred Mattsson, 1. komppanian ruotu 4, 1688-Seulenbach

Sigfred Matzsson, 1. komppanian ruotu 4, 1688-Bock

Sigfredh Mattsson, 1. komppanian ruotu 4, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 4, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 4, 1693-Lind

Pajunen

Sigfredh Madtsson, 1. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach2

Pakalain

Jöran Jöransson, 2. komppanian ruotu 124, 1689-Berg

Pakarinen

Lars, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 69, 1692-Meurman2

Lars Madtssonn, 6. komppanian ruotu 69, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 69, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Pallain

Eskell Larsson, 3. komppania, 1694-Toll

Pantnan

Hindrich Hansson, 2. komppania, 1688-Bock

Pappoin

Laars Laarssonn, 1. komppanian ruotu 5, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 5, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 5, 1687-Seulenbach2

Larss Larsson, 1. komppanian ruotu 5, 1687-Gyllenspang2

Parandain

Anders Peersonn, 3. komppanian ruotu 59, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 59, 1689-Seulenbach2

Anders Peersson, 3. komppania, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 59, 1688-Bock

Anders Peerssonn, 3. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 59, 1687-Seulenbach2

Anders Persson, 3. komppanian ruotu 59, 1691-Sture

Hindrich Bertillson, 6. komppanian ruotu 95, 1691-Seulenbach2

Påel, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Parandoin

Anders Person, 3. komppanian ruotu 59, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 59, 1692-Seulenbach

Parckinen

Påhll Påhlsson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Parckoin

Olåff, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Pardain

Erich, 6. komppania, 1695-Seulenbach2, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Erich Ifwardhsson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Erich Ifwarsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Hendrich, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Hendrich Bertillson, 6. komppanian ruotu 95, 1689-Brakel

Hendrich Ohlsson, 6. komppanian ruotu 34, 1688-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 34, 1695-Rappengren

Hendrich Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 34, 1686-Seulenbach2

Hindrich Bertillson, 6. komppanian ruotu 95, 1692-Seulenbach

Hindrich Oloffsson, 6. komppanian ruotu 34, 1688-Bock, 6. komppanian ruotu 34, 1691-Sture

Hinrich, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Jonas, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Birkholz

Jonas Påhlsson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Jonas Påhlssonn, 6. komppania, 1693-Gyllenspang

Pehr Wisason, 6. komppania, 1695-Rappengren

Pardainen

Erich, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Erich Erichssonn, 3. komppanian ruotu 23, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 23, 1687-Seulenbach

Johans Påhlssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Jonas Påhlssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Pardanen

Erich, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Pardanj

Hendrich Ohlsonn, 6. komppanian ruotu 34, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 34, 1689-Goos

Pardannen

Lars Andersson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Parf:ain

Hinrich, 8. komppanian ruotu 69, 1695-Seulenbach

Parfwain

Hinrich, 8. komppanian ruotu 69, 1694-Seulenbach2

Mattz, 6. komppanian ruotu 121, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 121, 1694-Seulenbach

Parfweain

Mattz Hindersson, 6. komppanian ruotu 121, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 121, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 121, 1693-Lind

Oloff Ohlsson, 8. komppanian ruotu 11, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 11, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 11, 1693-Lind

Peer Peersson, 8. komppanian ruotu 17, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 17, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 17, 1693-Lind

Parfwiain

Hendrich, 8. komppanian ruotu 69, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 69, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 69, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 69, 1687-Seulenbach2

Hendrich Nielsonn, 8. komppanian ruotu 69, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 69, 1689-Seulenbach2

Mattz Hendersson, 6. komppanian ruotu 121, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 121, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 121, 1688-Seulenbach

Matz Hendersson, 6. komppanian ruotu 121, 1695-Rappengren

Matz Hindrichsson, 6. komppanian ruotu 121, 1688-Bock

Olloff Ohlson, 8. komppanian ruotu 11, 1689-Brakel

Oloff, 8. komppanian ruotu 11, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 11, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach2

Oloff Ohlsson, 8. komppanian ruotu 11, 1695-Rappengren

Oloff Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 11, 1691-Seulenbach

Peer Peersson, 8. komppanian ruotu 17, 1687-Seulenbach2

Peer Peerssonn, 8. komppanian ruotu 17, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang2

Parfwinnen

Mattz, 6. komppanian ruotu 121, 1689-Gyllenspang

Paricka

Michel Nilsson, 3. komppanian ruotu 63, 1689-Berg

Mickell Nielssonn, 3. komppanian ruotu 63, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 63, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 63, 1687-Seulenbach2

Parika

Michell Nielsson, 3. komppanian ruotu 63, 1687-Gyllenspang2

Michell Nilsonn, 3. komppanian ruotu 63, 1689-Seulenbach

Parikain

Michell Nielsson, 3. komppanian ruotu 63, 1689-Gyllenspang

Parkain

Hindrich Bertillsson, 6. komppanian ruotu 95, 1691-Sture

Parkaitin

Erich, 2. komppania, 1695-Rappengren

Parkatin

Erich Christersson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Erik Christersson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Parkin

Påhl Hinderson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2

Påhl Hindersson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Lind

Parkinen

Påhl, 3. komppania, 1695-Seulenbach2, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Påhl Påhlsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Påhl Påhlssonn, 3. komppania, 1691-Seulenbach, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Parkoin

Oloff Grelson, 2. komppanian ruotu 15, 1695-Rappengren

Oloff Grelsson, 2. komppanian ruotu 15, 1689-Berg

Parkuin

Oloff Greelsson, 2. komppanian ruotu 15, 1691-Sture

Oloff Grellsonn, 2. komppanian ruotu 15, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 15, 1689-Seulenbach2

Oloff Grelsson, 2. komppanian ruotu 15, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 15, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 15, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 15, 1693-Lind

Oloff Grelssonn, 2. komppanian ruotu 15, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 15, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 15, 1687-Seulenbach2

Påhl Påhlsonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos

Parwiain

Hindrich Nielson, 8. komppanian ruotu 69, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 69, 1692-Meurman2

Hindrik Nilsson, 8. komppanian ruotu 69, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 69, 1694-Toll2

Mattz Hindersson, 6. komppanian ruotu 121, 1691-Sture

Olof Ohlson, 8. komppanian ruotu 11, 1689-Berg

Olof Olsson, 8. komppanian ruotu 11, 1689-Goos

Pasain

Jöran Sigfredhson, 3. komppania, 1691-Seulenbach2, 3. komppania, 1692-Seulenbach

Jöran Sigfredhsson, 3. komppania, 1691-Sture

Mattz Erichsson, 3. komppanian ruotu 128, 1691-Sture

Matz, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Påhl Påhlsonn, 6. komppania, 1689-Seulenbach, 6. komppania, 1689-Goos

Påhl Påhlsson, 6. komppania, 1688-Seulenbach, 6. komppania, 1688-Bock, 6. komppania, 1695-Rappengren

Pasanen

Matz Matzsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Pasoin

Jöran Sigfridsson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Madtz Erichsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Passain

Mattz, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Påhl Påhlsson, 6. komppania, 1691-Sture

Passoin

Jöran, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Mattz Erichsson, 3. komppanian ruotu 128, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 128, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 128, 1693-Lind

Passuri

Oloff Oloffsson, 6. komppanian ruotu 118, 1691-Sture

Pastunin

Herman Hermansson, 1. komppanian ruotu 3, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 3, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 3, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 3, 1687-Seulenbach2

Patelain

Ollof Larson, 1. komppanian ruotu 53, 1689-Brakel

Oloff Larssonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 53, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 53, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 53, 1693-Lind

Patilain

Oluff, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Oluff Larsson, 1. komppanian ruotu 53, 1695-Rappengren

Pattelain

Olåff, 1. komppanian ruotu 53, 1695-Seulenbach2

Paukoin

Josep Erichssonn, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Lind

PA  PE  PIPJPOPUPY

Peckain

Erich Jacobsson, 5. komppanian ruotu 36, 1693-Seulenbach

Hendrich, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Hindrich Hindersson, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Hinrich, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Johan, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Johan Christersson, 3. komppania, 1691-Sture

Mattz, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Mattz Mattsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Påel Persson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Peckanen

Erich Jacobssonn, 5. komppanian ruotu 36, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 36, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 36, 1687-Seulenbach2

Peckoin

Påhl, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Påhl Pehrsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Peckurin

Påhl Peerssonn, 6. komppania, 1686-Seulenbach2, 6. komppania, 1687-Seulenbach, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Pedikein

Erich Madtssonn, 8. komppanian ruotu 125, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 125, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 125, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 125, 1687-Seulenbach3

Erich Mattsson, 8. komppanian ruotu 125, 1688-Seulenbach

Pedikäin

Hendrich Anderssonn, 6. komppanian ruotu 105, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 105, 1687-Gyllenspang2

Pefwarin

Påhl Påhlson, 6. komppania, 1691-Seulenbach2

Pekaian

Erik Jacobsson, 5. komppanian ruotu 36, 1692-Meurman

Pekain

Erik Jacobsson, 5. komppanian ruotu 36, 1692-Meurman2

Hindrich Hindersson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Pelckoin

Michell Larsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Peldoin

Hindrik Mattsson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Peldonen

Hendrich, 6. komppania, 1689-Seulenbach2

Pelduin

Hinrich, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Pelkinen

Jacob Thomassn, 2. komppanian ruotu 120, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 120, 1694-Toll2

Jacob Thomassonn, 2. komppanian ruotu 120, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 120, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 120, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 120, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 120, 1688-Seulenbach

Pelkoin

Hendrich Andersson, 6. komppanian ruotu 77, 1686-Seulenbach2

Pelldonen

Hendrich, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Pellenen

Påhl Påhlsson, 8. komppanian ruotu 123, 1695-Rappengren

Pellikain

Johan, 8. komppanian ruotu 32, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 32, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 32, 1687-Seulenbach2

Pendickain

Erich, 8. komppanian ruotu 125, 1694-Seulenbach2

Pennain

Matts Mattsson, 8. komppanian ruotu 26, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 26, 1694-Toll2

Mattz, 8. komppanian ruotu 26, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 26, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 26, 1695-Seulenbach

Mattz Mattsson, 8. komppanian ruotu 26, 1691-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 26, 1692-Meurman

Matz Matson, 8. komppanian ruotu 26, 1689-Goos

Pennanen

Matz Matzson, 8. komppanian ruotu 26, 1689-Brakel

Pennoin

Madtz, 6. komppania, 1695-Rappengren

Pentinen

Lars Påelsson, 5. komppania, 1694-Toll, 5. komppania, 1694-Toll2

Oloff, 5. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 30, 1693-Lind

Penttinen

Oloff, 5. komppanian ruotu 30, 1693-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 30, 1694-Seulenbach

Pernoin

Thomas Thomassonn, 6. komppanian ruotu 15, 1686-Seulenbach2

Pesiäin

Påhl Påhlson, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Pesoin

Oloff Ohlsson, 6. komppanian ruotu 118, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 118, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 118, 1693-Lind

Pettin

Hendrich Larson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Hindrich Larsson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2

Pettinen

Hendrich Larsson, 2. komppania, 1688-Seulenbach

Hendrich Larssonn, 2. komppania, 1689-Seulenbach, 2. komppania, 1689-Seulenbach2

Hindrich Larsson, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Peukeijn

Matts Mårtensson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Peura

Cnut Johansonn, 6. komppanian ruotu 66, 1689-Seulenbach2

Cnut Johansson, 6. komppanian ruotu 66, 1688-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 66, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 66, 1689-Berg, 6. komppanian ruotu 66, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 66, 1692-Meurman2

Cnuth, 6. komppanian ruotu 66, 1696-Werdenhoff

Cnuth Johanssonn, 6. komppanian ruotu 66, 1686-Seulenbach2

Knut Johansson, 6. komppanian ruotu 66, 1688-Bock

Peykinen

Matz Mårthenson, 3. komppanian ruotu 65, 1689-Gyllenspang

Peyköynen

Mattz, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

PAPE  PI  PJPOPUPY

Pichlain

Lars Hendersson, 5. komppanian ruotu 19, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach

Lars Henderssonn, 5. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach2

Larss Hendersson, 5. komppanian ruotu 19, 1688-Seulenbach

Pickalain

Jöran Jöransson, 2. komppanian ruotu 124, 1691-Sture

Piecka

Bertil Eskillsson, 8. komppanian ruotu 41, 1689-Goos

Piedickein

Hendrich, 6. komppanian ruotu 105, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 105, 1694-Seulenbach

Hindrich Andersson, 6. komppanian ruotu 105, 1693-Lind

Piedikein

Erich Mattson, 8. komppanian ruotu 125, 1689-Seulenbach2

Erik Mattzsson, 8. komppanian ruotu 125, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 125, 1692-Meurman2

Piedikeinen

Hindrich, 6. komppanian ruotu 105, 1691-Seulenbach

Piedikäin

Erich Mattsson, 8. komppanian ruotu 125, 1689-Goos

Erich Matzsson, 8. komppanian ruotu 125, 1688-Bock, 8. komppanian ruotu 125, 1689-Berg

Erik Mattsson, 8. komppanian ruotu 125, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 125, 1694-Toll2

Hindrich, 6. komppanian ruotu 105, 1689-Gyllenspang

Piedilein

Hindrich Andersson, 6. komppanian ruotu 105, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 105, 1693-Gyllenspang2

Pihilain

Larss Hindersson, 5. komppanian ruotu 19, 1691-Sture

Pihinen

Johan Johanssonn, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Pihlain

Lars Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 19, 1688-Bock

Larss Henderson, 5. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang2

Pijrain

Anders, 8. komppanian ruotu 117, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 117, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 117, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 117, 1695-Seulenbach2

Anders Staffanson, 8. komppanian ruotu 117, 1689-Brakel, 8. komppanian ruotu 117, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 117, 1692-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 117, 1695-Rappengren

Anders Staffansson, 8. komppanian ruotu 117, 1688-Bock

Oloff Staffansson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Olåff, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Peer Andersson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2, 8. komppania, 1692-Seulenbach2

Pähr Andersson, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Pijroin

Anders Staffanson, 8. komppanian ruotu 117, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 117, 1689-Goos

Pehr Andersson, 8. komppania, 1691-Sture

Pijspal:n

Hendrich Madtssonn, 1. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach2

Pijspalain

Simon Madtssonn, 3. komppanian ruotu 114, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 114, 1687-Gyllenspang2

Pijsspa

Erich Mattzsson, 5. komppania, 1691-Sture

Pijsspalain

Simon Mattzsson, 3. komppanian ruotu 114, 1691-Sture

Pillikain

Johan Johanson, 8. komppanian ruotu 32, 1689-Goos

Pincka

Bertell Eskillsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Bertill Eskellson, 8. komppanian ruotu 41, 1687-Gyllenspang2

Bertill Eskellsson, 8. komppania, 1691-Seulenbach

Bertill Eskelssonn, 8. komppanian ruotu 41, 1686-Seulenbach2, 8. komppania, 1687-Seulenbach, 8. komppania, 1687-Seulenbach2

Bertill Eskiellson, 8. komppanian ruotu 41, 1689-Brakel

Bertill Eskielssonn, 8. komppanian ruotu 41, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 41, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 41, 1693-Lind

Pinka

Bertill Eskelsson, 8. komppanian ruotu 41, 1689-Berg

Pinkä

Bertil, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Pippori

Erich, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Pippur

Erich, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Pippuri

Erich, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Erich Michellsson, 3. komppania, 1691-Sture

Erick Michelsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Pippurin

Erich Michelsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Pippurj

Erich, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Piroin

Anders Staffansson, 8. komppanian ruotu 117, 1691-Sture

Niels Henderson, 2. komppania, 1689-Brakel

Niels Henderssonn, 2. komppania, 1691-Seulenbach

Niels Hindersson, 2. komppania, 1694-Toll2

Nielss, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Nils Hindersson, 2. komppania, 1694-Toll

Piroinen

Niels Hendersonn, 2. komppania, 1689-Seulenbach, 2. komppania, 1689-Goos

Pispa

Erich, 5. komppania, 1693-Gyllenspang, 5. komppania, 1693-Gyllenspang2, 5. komppania, 1693-Lind, 5. komppania, 1693-Seulenbach2, 5. komppania, 1694-Seulenbach

Pispalain

Hendrich, 1. komppanian ruotu 2, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 2, 1694-Seulenbach

Hendrich Mattssonn, 1. komppanian ruotu 2, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 2, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 2, 1691-Seulenbach

Hendrich Mattzon, 1. komppanian ruotu 2, 1687-Gyllenspang2

Hendrich Matzson, 1. komppanian ruotu 2, 1689-Brakel

Hindrich Mattsson, 1. komppanian ruotu 2, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 2, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 2, 1693-Lind

Hindrich Mattzsson, 1. komppanian ruotu 2, 1696-Seulenbach2

Simon Madtssonn, 3. komppanian ruotu 114, 1687-Seulenbach2

Simon Mattsonn, 3. komppanian ruotu 114, 1689-Seulenbach

Simon Matzsson, 3. komppanian ruotu 114, 1689-Berg

Pistinen

Johan Johanson, 3. komppanian ruotu 101, 1689-Gyllenspang

Pitkein

Lars Henderssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Pitkin

Abel Johansson, 1. komppanian ruotu 57, 1689-Berg

Abell, 1. komppanian ruotu 57, 1696-Seulenbach

Abell Johansonn, 1. komppanian ruotu 57, 1689-Seulenbach

Abell Johansson, 1. komppanian ruotu 57, 1695-Rappengren

Pitkoin

Abell Johanson, 1. komppanian ruotu 57, 1689-Brakel

Pitkuin

Lars Henderson, 6. komppanian ruotu 73, 1689-Brakel

Pitkäin

Abel Johanson, 1. komppanian ruotu 57, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 57, 1692-Seulenbach

Abell, 1. komppanian ruotu 57, 1695-Seulenbach2

Pittkäin

Abell Johansson, 1. komppanian ruotu 57, 1691-Sture

Piutinen

Hendrich Jöransson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Piuttinen

Hindrich Jörensson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Piutuin

Påhl Michellssonn, 2. komppanian ruotu 76, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 76, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 76, 1693-Lind

Piutulain

Påhl Michellsson, 2. komppanian ruotu 76, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 76, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 76, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 76, 1688-Seulenbach

PAPEPI  PJ  POPUPY

Pjrain

Oloff Staffansson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Petter Anderson, 5. komppania, 1693-Seulenbach2, 5. komppania, 1694-Seulenbach

PAPEPIPJ  PO  PUPY

Pohialain

Johan Henderssonn, 3. komppanian ruotu 32, 1687-Seulenbach2

Pohialainen

Johan Hendersson, 3. komppanian ruotu 32, 1687-Seulenbach3

Pohinen

Matz, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Poialain

Mattz, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Poikain

Erich Jacobsson, 5. komppanian ruotu 36, 1692-Seulenbach2

Poikoin

Philip Philipsonn, 6. komppanian ruotu 40, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 40, 1689-Goos

Philip Philipsson, 6. komppanian ruotu 40, 1688-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 40, 1688-Bock

Pondinen

Matz Peersson, 6. komppanian ruotu 85, 1695-Rappengren

Ponttus

Jacob, 8. komppania, 1692-Seulenbach2

Pontus

Jacob, 8. komppania, 1691-Sture, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Porkoin

Oluff, 2. komppanian ruotu 15, 1696-Seulenbach

PAPEPIPJPO  PU  PY

Puckoin

Josep Erichssonn, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2

Joseph, 8. komppania, 1693-Seulenbach2, 8. komppania, 1694-Seulenbach

Puhrain

Michel Johansson, 1. komppanian ruotu 54, 1689-Berg

Puhreinen

Michell Johanssonn, 1. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 54, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 54, 1687-Seulenbach2

Puikoin

Joseph Erichson, 8. komppania, 1689-Brakel

Olof Johanssonn, 1. komppanian ruotu 112, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 112, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 112, 1687-Seulenbach2

Puitinen

Eskell Pärsson, 1. komppania, 1691-Seulenbach2, 1. komppania, 1692-Seulenbach

Hindrich Jöransson, 8. komppania, 1691-Sture

Puituin

Olof Christersson, 2. komppania, 1689-Berg

Puitulain

Påhl Michellson, 2. komppanian ruotu 76, 1689-Brakel

Pukoin

Joseph Ersson, 8. komppania, 1691-Sture

Pulkin

Mattz Hinderson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2

Mattz Hinderssonn, 6. komppania, 1693-Gyllenspang

Pulkinen

Matz, 6. komppania, 1695-Rappengren

Påhl Larsonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang

Pulliain

Peer Peerson, 1. komppania, 1689-Brakel

Peer Peerssonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Petter Petterssonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach, 1. komppania, 1689-Goos

Påhl Larson, 3. komppanian ruotu 29, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 29, 1692-Seulenbach

Påhl Larsonn, 3. komppanian ruotu 29, 1687-Gyllenspang2

Påhl Larsson, 3. komppanian ruotu 29, 1691-Sture, 3. komppanian ruotu 29, 1695-Rappengren

Påhl Larssonn, 3. komppanian ruotu 29, 1687-Seulenbach2

Pullin

Hindrich Michelsson, 2. komppanian ruotu 130, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 130, 1692-Meurman2

Hindrik Michelsson, 2. komppanian ruotu 130, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 130, 1694-Toll2

Hinrich, 2. komppanian ruotu 130, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 130, 1695-Seulenbach

Pullinen

Erich Michellsson, 2. komppanian ruotu 140, 1691-Sture

Hendrich Michellsonn, 2. komppanian ruotu 130, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 130, 1689-Goos

Pullkin

Mattz Hinderson, 6. komppania, 1693-Lind

Pullkinen

Hendrich, 6. komppanian ruotu 25, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 25, 1689-Birkholz, 6. komppanian ruotu 25, 1689-Seulenbach2

Hendrich Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 25, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 25, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Pundain

Johan, 3. komppania, 1695-Rappengren, 3. komppania, 1695-Seulenbach2, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Matt Sigfridhsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Mattz, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Mattz Sigfredhsson, 1. komppania, 1691-Sture

Matz, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Matz Sigfredsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Sigfredh Mattsson, 1. komppania, 1692-Seulenbach2

Sigfredh Matzon, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Purhoin

Michel Johansson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Michell Johansson, 1. komppanian ruotu 54, 1691-Sture

Michell Johanssonn, 1. komppanian ruotu 54, 1689-Seulenbach

Purhöin

Michell Johanson, 1. komppanian ruotu 54, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 54, 1692-Seulenbach

Pursain

Staffan, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Pursein

Staffan Christersson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Pursiain

Påhl Andersonn, 8. komppanian ruotu 61, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 61, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 61, 1689-Seulenbach2

Påhl Anderssonn, 8. komppanian ruotu 61, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 61, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 61, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 61, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 61, 1688-Seulenbach

Pustin

Matts Thomasson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Mattz, 2. komppania, 1694-Seulenbach2, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Pustinen

Johan Johanssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Putkin

Lars Hindersson, 6. komppanian ruotu 73, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 73, 1692-Meurman2

Lars Johansson, 6. komppania, 1692-Seulenbach2

Larss Johansson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Putkinen

Lars Henderssonn, 6. komppanian ruotu 73, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 73, 1687-Gyllenspang2

Niels Peerson, 2. komppanian ruotu 17, 1689-Brakel

Putkoin

Hans, 6. komppanian ruotu 47, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 47, 1689-Berg

Lars, 6. komppanian ruotu 73, 1689-Berg, 6. komppanian ruotu 73, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 73, 1694-Toll2

Nils Peersson, 2. komppanian ruotu 17, 1689-Berg

Putkoinen

Lars Johansson, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Putkonen

Hans Johanssonn, 6. komppanian ruotu 47, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 47, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 47, 1687-Seulenbach2

Lars Johanssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Putoin

Eskel, 1. komppanian ruotu 90, 1689-Goos

Puttkin

Lars Johansson, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Puttkinen

Lars, 6. komppania, 1689-Goos

Larss, 6. komppanian ruotu 73, 1689-Birkholz

Niels Peerssonn, 2. komppanian ruotu 17, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 17, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 17, 1687-Seulenbach2

Nielss Peersson, 2. komppanian ruotu 17, 1687-Gyllenspang2

Puttkoin

Hans, 6. komppanian ruotu 47, 1691-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 47, 1692-Seulenbach

Hanss, 6. komppanian ruotu 47, 1691-Sture

Larss, 6. komppanian ruotu 73, 1694-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 73, 1695-Seulenbach

Larss Johansson, 6. komppania, 1691-Sture

Niels Pettersonn, 2. komppanian ruotu 17, 1689-Seulenbach

Puttoin

Eskell, 1. komppanian ruotu 90, 1689-Seulenbach

Eskell Peerssonn, 1. komppanian ruotu 90, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 90, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 90, 1687-Seulenbach2

Eskill, 1. komppanian ruotu 90, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 90, 1694-Toll2, 1. komppanian ruotu 90, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 90, 1695-Seulenbach

Eskill Peerson, 1. komppanian ruotu 90, 1689-Brakel

Eskill Persson, 1. komppanian ruotu 90, 1691-Sture

Lars, 6. komppania, 1689-Goos

Mårhen Bertillsson, 1. komppanian ruotu 33, 1691-Seulenbach

Mårthen Bertillson, 1. komppanian ruotu 33, 1689-Brakel

Puttoinen

Sigfredh Jörenssonn, 3. komppanian ruotu 106, 1686-Seulenbach2

Puukoin

Påhl Anderssonn, 3. komppanian ruotu 44, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 44, 1687-Seulenbach

Puustin

Matz Thomason, 2. komppania, 1689-Brakel

PAPEPIPJPOPU  PY 

Pykelein

Hans Hansson, 8. komppanian ruotu 99, 1689-Brakel, 8. komppanian ruotu 99, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 99, 1694-Toll2

Pylckein

Påhl Johansson, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Pylkein

Michel Larsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Påhl Johanson, 3. komppanian ruotu 75, 1689-Seulenbach

Pylkäin

Påfwel Johansson, 3. komppanian ruotu 75, 1693-Seulenbach

Pylköin

Påhl Johansson, 3. komppanian ruotu 75, 1689-Berg

Pyllkein

Johan Mårthensson, 1. komppanian ruotu 94, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 94, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 94, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 94, 1687-Seulenbach2

Pyrain

Anders, 8. komppanian ruotu 117, 1696-Seulenbach

Anders Staffansson, 8. komppanian ruotu 117, 1688-Seulenbach

Anderss, 8. komppanian ruotu 117, 1687-Gyllenspang2

Pyrhin

Petter Jacobsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2, 3. komppania, 1692-Seulenbach2, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Pyrhinen

Peer Pehrsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Pyroin

Oluff, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Pysing

Hendrich, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Pysingh

Hendrich, 6. komppania, 1695-Rappengren

Pyssing

Hinrich, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

PAPEPIPJPOPUPY  PÅ 

Påchialain

Matz, 6. komppania, 1695-Rappengren

Påhialain

Johan Henderssonn, 3. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang2

Matz, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Påjkoin

Philip Philipsson, 6. komppanian ruotu 40, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 40, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 40, 1693-Lind

Påkelain

Erick Mattzsson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Pållack

Mattz Påhlsson, 3. komppanian ruotu 65, 1689-Gyllenspang

Pånttus

Jacob, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Påsiain

Staffan Olsson, 2. komppanian ruotu 138, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 138, 1692-Meurman2

PAPEPIPJPOPUPY  PÄ 

Pächkin

Johan, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Päckonen

Påhl, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Birkholz

Päckuin

Påhl Peerssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Päckäin

Johan, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Päckäläin

Erich Mattzsson, 8. komppanian ruotu 125, 1691-Sture

Pädickain

Erich, 8. komppanian ruotu 125, 1695-Seulenbach

Pädikäin

Hendrich Anderssonn, 6. komppanian ruotu 105, 1687-Seulenbach2

Päldonen

Hendrich, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Birkholz

Pälkein

Hindrich Larsson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Pällikain

Johan, 8. komppanian ruotu 32, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 32, 1694-Toll2

Pällikäin

Johan Johansson, 8. komppanian ruotu 32, 1691-Sture

Pällinen

Hindrich Michellsson, 2. komppanian ruotu 130, 1691-Sture

Pällkinen

Jacob Thomasson, 2. komppanian ruotu 120, 1691-Sture

Päntinen

Larss Påhlsson, 5. komppania, 1691-Sture

Olof Henderssonn, 5. komppanian ruotu 30, 1687-Seulenbach2

Oloff Henderson, 5. komppanian ruotu 30, 1687-Gyllenspang2

Oloff Hendersson, 5. komppanian ruotu 30, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 30, 1687-Seulenbach, 5. komppanian ruotu 30, 1688-Seulenbach

Oloff Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 30, 1688-Bock

Pärnain

Johan Thomssonn, 2. komppanian ruotu 123, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 123, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 123, 1687-Seulenbach2

Päsiein

Staffan Ohlsonn, 2. komppanian ruotu 138, 1689-Seulenbach

Staffan Ohlsson, 2. komppanian ruotu 138, 1689-Berg

Päsiäin

Staffan Olofsson, 2. komppanian ruotu 138, 1691-Sture

Päsoin

Hans Larson, 2. komppanian ruotu 2, 1689-Brakel

Oloff Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 118, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 118, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 118, 1687-Seulenbach2

Pässiainen

Staffan, 2. komppanian ruotu 138, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 138, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 138, 1693-Lind

Pässiäin

Staffan, 2. komppanian ruotu 138, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 138, 1694-Seulenbach

Pässonnen

Oluf, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Päukin

Mattz Mattzsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Pääsoin

Oloff Ohlsson, 6. komppanian ruotu 118, 1687-Gyllenspang2

PAPEPIPJPOPUPY  PÖ

Pöckoin

Johan Mårtensonn, 1. komppanian ruotu 94, 1689-Seulenbach

Pödinen

Lars Peersson, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Pöhinen

Anders Hindersson, 5. komppanian ruotu 21, 1691-Sture, 5. komppanian ruotu 21, 1694-Toll, 5. komppanian ruotu 21, 1694-Toll2

Mattz, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Pöhäin

Christer Erichssonn, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Olof, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Oloff Johansonn, 1. komppanian ruotu 112, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 112, 1689-Goos, 1. komppanian ruotu 112, 1689-Seulenbach2

Pöihin

Anders Hinderson, 5. komppanian ruotu 21, 1691-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 21, 1692-Seulenbach

Pökain

Johan Mårtensson, 1. komppanian ruotu 94, 1689-Berg

Pökäin

Johan Mårtensson, 1. komppanian ruotu 94, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 94, 1692-Meurman2

Pölckin

Michell Larsson, 3. komppanian ruotu 131, 1689-Gyllenspang

Påhl Johansson, 3. komppanian ruotu 75, 1692-Seulenbach2

Pölkin

Påel Johansson, 3. komppanian ruotu 75, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 75, 1692-Meurman2

Pöllanen

Påhl, 8. komppanian ruotu 123, 1695-Seulenbach2

Pöllckin

Michell Laarssonn, 3. komppanian ruotu 131, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 131, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 131, 1687-Seulenbach2

Pöllckinen

Påhl Johanssonn, 3. komppanian ruotu 75, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 75, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 75, 1687-Seulenbach2

Pöllein

Michell Israellsonn, 2. komppanian ruotu 50, 1689-Goos

Påhl, 6. komppanian ruotu 31, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 31, 1694-Seulenbach

Påhl Påhlson, 8. komppanian ruotu 123, 1689-Brakel

Pöllinen

Påhl, 8. komppanian ruotu 123, 1696-Seulenbach

Pöllkin

Michell Larsson, 3. komppanian ruotu 131, 1687-Gyllenspang2

Påhl Johansson, 3. komppanian ruotu 75, 1687-Gyllenspang2

Pölloin

Michel, 2. komppanian ruotu 50, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 50, 1694-Seulenbach

Pölläin

Michell Israellsonn, 2. komppanian ruotu 50, 1689-Seulenbach

Michell Israelson, 2. komppanian ruotu 50, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 50, 1692-Seulenbach

Michell Issraellsson, 2. komppanian ruotu 50, 1691-Sture

Påhl Anderson, 6. komppanian ruotu 31, 1691-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 31, 1692-Seulenbach

Påhl Andersson, 6. komppanian ruotu 31, 1691-Sture

Påhl Påhlssonn, 8. komppanian ruotu 123, 1691-Seulenbach

Pöllöin

Michell Israellssonn, 2. komppanian ruotu 50, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 50, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 50, 1693-Lind

Påhl Andersson, 6. komppanian ruotu 31, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 31, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 31, 1693-Lind

Pöndin

Lars Pärsson, 6. komppania, 1692-Seulenbach2

Pöndinen

Lars, 6. komppania, 1689-Goos

Lars Peerson, 6. komppania, 1689-Brakel

Lars Peersson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Lars Pährsson, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Larss, 6. komppania, 1689-Berg

Larss Peersson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Madtz Peerssonn, 6. komppanian ruotu 85, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 85, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 85, 1687-Seulenbach2

Mattz, 6. komppanian ruotu 85, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 85, 1689-Birkholz

Samuel, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2, 6. komppania, 1692-Seulenbach2, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Pöndönen

Mattz, 6. komppanian ruotu 85, 1689-Seulenbach2

Pönkin

Mattz Persson, 6. komppanian ruotu 85, 1691-Sture

Mattz Pärson, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Pönkä

Bertill, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Pöntin

Oloff Hindersson, 5. komppanian ruotu 30, 1691-Sture

Pörhöin

Oloff Johansson, 1. komppanian ruotu 112, 1691-Sture

Pörsoin

Staffan, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Pöyhein

Christer, 1. komppania, 1693-Seulenbach2, 1. komppania, 1694-Seulenbach

Pöyhinen

Anders, 5. komppanian ruotu 21, 1694-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 21, 1695-Seulenbach

Anders Henderssonn, 5. komppanian ruotu 21, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 21, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach2

Mattz Mårtensson, 3. komppania, 1691-Sture

Pöyhoin

Matz Pehrsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Pöyhuin

Anders Hindersonn, 5. komppanian ruotu 21, 1689-Seulenbach

Pöyhäin

Oloff, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Pöyhäinen

Anders Hindrichson, 5. komppanian ruotu 21, 1689-Berg

Pöyhöin

Olåff, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Pöykari

Matz Christerson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Pöykonen

Philliph Philipsson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Pöyköynen

Mattz, 3. komppania, 1695-Seulenbach

QAlkuun

Qvintus

Erich Eskellsson, 2. komppanian ruotu 26, 1689-Berg

Erich Eskellssonn, 2. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 26, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 26, 1687-Seulenbach2

RAlkuun

  RA  RERIRJRORURY

Rachikain

Anders Eskellsson, 1. komppanian ruotu 13, 1689-Seulenbach

Rachkoin

Påhl Larsson, 8. komppanian ruotu 35, 1688-Seulenbach

Påhl Larssonn, 8. komppanian ruotu 35, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 35, 1689-Goos

Rackolain

Isak Isakssonn, 6. komppanian ruotu 42, 1686-Seulenbach2

Radikain

Anders Eskellssonn, 1. komppanian ruotu 13, 1688-Seulenbach

Olof Philipsson, 2. komppanian ruotu 127, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 127, 1692-Meurman2, 2. komppanian ruotu 127, 1693-Seulenbach

Oloff Philipsonn, 2. komppanian ruotu 127, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 127, 1689-Goos, 2. komppanian ruotu 127, 1689-Seulenbach2

Oloff Philipsson, 2. komppanian ruotu 127, 1695-Rappengren

Oluff, 2. komppanian ruotu 127, 1696-Seulenbach

Oluff Philipsson, 2. komppanian ruotu 127, 1692-Seulenbach2

Rahikain

Anders, 1. komppanian ruotu 13, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 13, 1694-Toll2

Anders Eskellssonn, 1. komppanian ruotu 13, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 13, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 13, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 13, 1687-Seulenbach3

Anders Eskillsson, 1. komppanian ruotu 13, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 13, 1692-Meurman2

Rahunen

Erich Hendersson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Raidkoin

Påhl Larsson, 8. komppanian ruotu 35, 1688-Bock

Raijalain

Anders, 6. komppania, 1687-Gyllenspang

Randalain

Michel, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Rasain

Peer Peersson, 1. komppanian ruotu 58, 1689-Berg

Raska

Johan, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Johan Peersson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Johan Persson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Rautanen

Clemet, 5. komppania, 1693-Gyllenspang, 5. komppania, 1693-Gyllenspang2, 5. komppania, 1693-Lind

Rautiain

Clemeth Clemetzson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Matz Pehrsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Rautoin

Clemet Clemetsson, 5. komppania, 1691-Sture

RA  RE  RIRJRORURY

Reijain

Hendrish Larssonn, 8. komppania, 1689-Seulenbach2

Hindrik Larsson, 8. komppania, 1689-Goos

Reijainen

Hindrich Larsson, 8. komppania, 1691-Sture

Reinekain

Erich, 6. komppania, 1686-Seulenbach2, 6. komppania, 1687-Seulenbach

Reinikain

Erich, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2, 6. komppania, 1689-Berg

Erich Peersson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Erich Pärsson, 6. komppania, 1692-Seulenbach2

Erik, 6. komppania, 1689-Goos

Reisain

Påhl, 6. komppania, 1689-Brakel

Reisainen

Staffan, 2. komppanian ruotu 138, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 138, 1687-Seulenbach

Reisanen

Påhl, 6. komppania, 1689-Brakel

Reisein

Oloff Ohlsson, 3. komppanian ruotu 30, 1693-Lind

Reissainen

Staffan, 2. komppanian ruotu 138, 1687-Gyllenspang2

Rejainen

Hindrich Larsson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Rejoin

Hendrich Larsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Remein

Påhl Persson, 1. komppanian ruotu 101, 1695-Rappengren

Rennij

Olof Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, 1692-Meurman

Rennj

Oloff Staffanssonn, 2. komppanian ruotu 74, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 74, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 74, 1693-Lind

Renny

Oloff, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Repo

Larss Jonssonn, 3. komppanian ruotu 16, 1689-Seulenbach

Oloff Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 29, 1689-Seulenbach

Repoin

Hans Ohlsonn, 2. komppania, 1689-Seulenbach, 2. komppania, 1689-Seulenbach2

Larss Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, 1695-Rappengren

Niels Grellsonn, 2. komppanian ruotu 1, 1689-Seulenbach

Reppo

Larss Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, 1691-Sture

Reyoin

Michell Mattzonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

RARE  RI  RJRORURY

Rickoin

Anders, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Rijkoinen

Påel, 6. komppania, 1689-Goos

Rijpatj

Jöran Thomason, 3. komppania, 1688-Seulenbach

Rijsaijn

Jöran Hinderson, 8. komppanian ruotu 80, 1689-Goos

Rijsain

Jöran Hindrichsson, 8. komppanian ruotu 80, 1696-Seulenbach2

Rijtinen

Måns Grelsson, 3. komppanian ruotu 104, 1689-Gyllenspang

Månss Greelsson, 3. komppanian ruotu 104, 1691-Sture

Ripatj

Jören Thomasonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Risain

Jöran, 8. komppanian ruotu 80, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 80, 1694-Seulenbach

Jören, 8. komppanian ruotu 80, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 80, 1687-Seulenbach2

Jören Henderson, 8. komppanian ruotu 80, 1696-Werdenhoff

Peer Mattssonn, 8. komppanian ruotu 51, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 51, 1687-Seulenbach

Petter, 8. komppania, 1686-Seulenbach2

Påhl Hindrichsson, 8. komppania, 1692-Seulenbach2

Rissain

Jöran, 8. komppanian ruotu 80, 1687-Gyllenspang2

Jöran Hindersson, 8. komppanian ruotu 80, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 80, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 80, 1693-Lind

Jören Anderson, 8. komppania, 1689-Brakel

Jören Henderssonn, 8. komppanian ruotu 80, 1691-Seulenbach

Petter Mattzonn, 8. komppanian ruotu 51, 1687-Gyllenspang2

Påel Hindersson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Påhl Hindersson, 8. komppania, 1691-Sture, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Rissein

Oloff Ohlsson, 3. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang2

Ritin

Måns Greelssonn, 3. komppanian ruotu 104, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 104, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 104, 1687-Seulenbach2

Månss Grelsson, 3. komppanian ruotu 104, 1687-Gyllenspang2

RARERI  RJ  RORURY

Rjkoin

Anders Andersson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

RARERIRJ  RO  RURY

Roinin

Hendrich, 8. komppania, 1689-Brakel

Hendrich Andersson, 8. komppania, 1689-Berg

Hindrich Andersson, 8. komppania, 1689-Goos, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2, 8. komppania, 1692-Seulenbach2, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Rongain

Erik, 1. komppanian ruotu 135, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 135, 1694-Toll2

Ropponen

Jacob Larsonn, 5. komppanian ruotu 9, 1689-Seulenbach

Jacob Larsson, 5. komppanian ruotu 9, 1689-Berg

Rotzalain

Jöran Larsson, 6. komppanian ruotu 30, 1687-Gyllenspang2

RARERIRJRO  RU  RY

Ruhain

Mattz Peersson, 3. komppanian ruotu 122, 1688-Seulenbach

Ruihu

Anders Peersson, 3. komppania, 1691-Seulenbach

Anders Persson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Ruihuu

Anders Persson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Ruodzalain

Jöran, 6. komppanian ruotu 30, 1691-Sture

Ruokain

Johan Grelsson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Simon Larsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Ruokioin

Johan Grelsson, 8. komppania, 1689-Goos, 8. komppania, 1689-Berg

Ruokoin

Johan Grelson, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Ruotinen

Cnut Christersson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Ruotzalain

Jöran Larsson, 6. komppanian ruotu 30, 1695-Rappengren

Nils Persson, 6. komppanian ruotu 101, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 101, 1694-Toll2

Oloff Pehrsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Ruotzin

Cnuut Christersson, 6. komppania, 1691-Sture

Ruotzinen

Cnuth Christersson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Rusain

Matz Peersson, 3. komppanian ruotu 122, 1688-Bock

Olof Ohlsson, 3. komppania, 1687-Seulenbach2, 3. komppania, 1687-Seulenbach3, 3. komppania, 1688-Seulenbach

Olof Ohlssonn, 3. komppanian ruotu 30, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 30, 1687-Gyllenspang2, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Oloff Oloffsson, 3. komppania, 1691-Sture

Påel, 6. komppanian ruotu 1, 1689-Goos

Påel Persson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Påhl, 6. komppanian ruotu 1, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 1, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 1, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 1, 1688-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 1, 1689-Berg, 6. komppanian ruotu 1, 1694-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 1, 1695-Seulenbach

Rusainen

Staffan, 2. komppanian ruotu 138, 1687-Seulenbach2

Ruuth

Johan Erichsson, 2. komppanian ruotu 112, 1688-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 112, 1688-Bock, 2. komppanian ruotu 112, 1691-Sture

Johan Erichssonn, 2. komppanian ruotu 112, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 112, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 112, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 112, 1693-Lind

Ruåtzalain

Jören Larsson, 6. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 30, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 30, 1693-Lind

Niels Peersson, 6. komppanian ruotu 101, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 101, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 101, 1693-Lind

Oloff, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Oloff Peersson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Ruåtzinen

Cnut, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

RARERIRJRORU  RY 

Ryndin

Månss, 1. komppania, 1693-Seulenbach2, 1. komppania, 1694-Seulenbach

Månss Thomasson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2

Rynäin

Månss Thomasson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Lind

Rysein

Oloff Ohlsson, 3. komppanian ruotu 30, 1695-Rappengren

Rysäin

Pähl Pärsson, 6. komppania, 1691-Sture

Rytkein

Lars Henderssonn, 6. komppanian ruotu 119, 1686-Seulenbach2

Rytkin

Hindrich Hindersson, 1. komppania, 1693-Lind

Rytkoin

Hendrich Hendersson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Hindrich Hindersson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2

Ryttkäin

Hindrich Hindrichsson, 1. komppania, 1691-Sture

RARERIRJRORURY  RÅ 

Råchu

Petter Hansson, 2. komppania, 1688-Bock

Råcka

Peer Hanssonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Petter, 2. komppania, 1695-Seulenbach2, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Petter Hansson, 2. komppania, 1688-Seulenbach, 2. komppania, 1695-Rappengren

Petter Hanssonn, 2. komppania, 1689-Seulenbach, 2. komppania, 1689-Seulenbach2

Rådickoin

Olåff, 2. komppanian ruotu 127, 1695-Seulenbach2

Råka

Pär Hanson, 2. komppania, 1691-Seulenbach2, 2. komppania, 1692-Seulenbach

Råkoin

Sigfred Simonsson, 3. komppanian ruotu 103, 1687-Seulenbach2

Rångain

Erich Hendersonn, 1. komppanian ruotu 135, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 135, 1689-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 135, 1691-Seulenbach

Erich Hendersson, 1. komppanian ruotu 135, 1688-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 135, 1688-Bock

Erich Henderssonn, 1. komppanian ruotu 135, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 135, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 135, 1687-Seulenbach2

Råpponen

Jacob Larsson, 5. komppanian ruotu 9, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 9, 1687-Seulenbach

Råpso

Jeremias Hendersson, 2. komppanian ruotu 21, 1687-Gyllenspang2

Jeremias Henderssonn, 2. komppanian ruotu 21, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach3

Råtzalain

Jören Larson, 6. komppanian ruotu 30, 1689-Brakel

Jören Larssonn, 6. komppanian ruotu 30, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 30, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 30, 1687-Seulenbach2

Niels Peerssonn, 6. komppanian ruotu 101, 1686-Seulenbach2

RARERIRJRORURY  RÄ 

Räisäin

Mattz Hinidersson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2

Räjain

Hendrich Larsson, 8. komppania, 1689-Berg

Rämein

Peer Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 53, 1687-Seulenbach2

Rämunen

Peer Ohlson, 6. komppanian ruotu 53, 1689-Brakel

Rämäin

Jacob Peersson, 2. komppanian ruotu 108, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 108, 1692-Meurman2, 2. komppanian ruotu 108, 1692-Seulenbach2

Jacob Peerssonn, 2. komppanian ruotu 108, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 108, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 108, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 108, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 108, 1688-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 108, 1689-Seulenbach

Jacob Pärsson, 2. komppanian ruotu 108, 1693-Seulenbach

Peer Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 53, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 53, 1687-Gyllenspang2

Petter, 6. komppanian ruotu 53, 1689-Berg

Påhl Peerson, 1. komppanian ruotu 101, 1689-Brakel

Påhl Peersson, 1. komppanian ruotu 101, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 101, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 101, 1692-Meurman2

Påhl Peerssonn, 1. komppanian ruotu 101, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 101, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 101, 1687-Seulenbach2

Rämän

Petter, 6. komppanian ruotu 53, 1689-Goos

Ränni

Olof Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, 1696-Seulenbach2

Oloff Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, 1691-Seulenbach

Rännij

Olloff Staffanson, 2. komppanian ruotu 74, 1689-Brakel

Rännj

Olaff, 2. komppanian ruotu 74, 1695-Seulenbach

Oloff, 2. komppanian ruotu 74, 1694-Seulenbach2

Oloff Staffansonn, 2. komppanian ruotu 74, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 74, 1689-Goos

Oloff Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, 1688-Seulenbach

Räpo

Erich Ohlssonn, 3. komppanian ruotu 48, 1687-Gyllenspang2

Lars Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, 1688-Seulenbach

Lars Jönssonn, 3. komppanian ruotu 16, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 16, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 16, 1687-Seulenbach2

Larss Jonsson, 3. komppanian ruotu 16, 1689-Berg

Olof Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 29, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 29, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 29, 1687-Seulenbach2

Räpoin

Hans, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Hans Ohlsson, 2. komppania, 1689-Berg

Hans Ohlssonn, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Lars Johansson, 3. komppanian ruotu 16, 1693-Seulenbach

Lars Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, 1692-Seulenbach2

Niels Grelsson, 2. komppanian ruotu 1, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 1, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 1, 1687-Seulenbach2

Nielss Grelsson, 2. komppanian ruotu 1, 1687-Gyllenspang2

Nils Grelsson, 2. komppanian ruotu 1, 1689-Berg

Räpoinen

Nielss Greelsson, 2. komppanian ruotu 1, 1691-Sture

Räppo

Erich Olssonn, 3. komppanian ruotu 48, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 48, 1687-Seulenbach

Lars Jönson, 3. komppanian ruotu 16, 1689-Gyllenspang

Oloff Olofson, 1. komppanian ruotu 29, 1689-Berg

Räppoin

Jacob Larsson, 5. komppanian ruotu 9, 1691-Sture

Lars Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 16, 1692-Meurman2

Niels Grelsson, 2. komppanian ruotu 1, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 1, 1692-Meurman2, 2. komppanian ruotu 1, 1695-Rappengren

Räppå

Olloff Ohlson, 1. komppanian ruotu 29, 1689-Brakel

Räppö

Lars Jonsson, 3. komppanian ruotu 16, 1688-Bock

Rässein

Peer Laarsson, 3. komppanian ruotu 6, 1686-Seulenbach2

Rässäinen

Anders, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Mattz Hinidersson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Lind

Räsäin

Anders, 6. komppania, 1695-Rappengren

Mattz, 1. komppanian ruotu 36, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 36, 1694-Seulenbach

Räsäinen

Anders, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Samuel, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

RARERIRJRORURY  RÖ

Rönckö

Petter, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Birkholz

Rönnj

Olof Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, 1688-Bock

Röttköin

Lars Hindrichson, 6. komppanian ruotu 119, 1691-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 119, 1692-Seulenbach

Larss Hindersson, 6. komppanian ruotu 119, 1691-Sture

SAlkuun

  SA  SESISJSKSMSOSTSUSVSY

Sackoin

Michell, 6. komppania, 1695-Rappengren

Safwol:n

Jacob, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Safwolain

Jacob, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Jacob Erichsson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Oloff, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Oloff Ohlsonn, 2. komppania, 1689-Seulenbach

Oloff Ohlssonn, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Peer, 8. komppanian ruotu 39, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 39, 1695-Seulenbach

Peer Erichsonn, 8. komppanian ruotu 39, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 39, 1689-Goos

Peer Erichsson, 8. komppanian ruotu 39, 1688-Seulenbach

Petter Erichsson, 8. komppanian ruotu 39, 1688-Bock

Staffan, 1. komppania, 1695-Seulenbach2, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Staffan Christerson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Sahwain

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 51, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 51, 1692-Meurman2

Saicko

Lars Matzson, 1. komppanian ruotu 66, 1689-Brakel

Saickoin

Gabriel, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind, 6. komppania, 1695-Rappengren

Johan, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Mattz, 6. komppania, 1694-Seulenbach2

Saickonen

Mattz, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Saiko

Lars Mattssonn, 1. komppanian ruotu 66, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 66, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 66, 1687-Seulenbach2

Larss Mattzon, 1. komppanian ruotu 66, 1687-Gyllenspang2

Larss Mattzson, 1. komppanian ruotu 66, 1691-Sture

Matz Matzsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Saikoin

Gabriel, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Gabriell Johansson, 6. komppania, 1691-Sture

Johan, 3. komppania, 1695-Rappengren, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Johan Hindersonn, 3. komppanian ruotu 41, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 41, 1689-Goos

Madtz Hanssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Matts Hansson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Michell, 6. komppania, 1689-Birkholz

Peer Larssonn, 5. komppanian ruotu 23, 1687-Seulenbach2

Påhl, 6. komppanian ruotu 35, 1689-Birkholz

Saikonen

Gabriell Hansson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Mattz Hanssonn, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Michell, 6. komppania, 1689-Goos

Michell Michelsson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Påhl, 6. komppanian ruotu 35, 1689-Goos

Saikonnen

Mattz Hansson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Sairain

Anders, 1. komppanian ruotu 18, 1695-Seulenbach2

Anders Påhlson, 1. komppanian ruotu 18, 1689-Berg

Anders Påhlsson, 1. komppanian ruotu 18, 1695-Rappengren

Sairuin

Anders Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 18, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 18, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 18, 1687-Seulenbach2

Sajroin

Anders, 1. komppanian ruotu 18, 1696-Seulenbach

Sajruin

Anders Påhlsonn, 1. komppanian ruotu 18, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 18, 1689-Seulenbach2

Sakoin

Gabriel Johanson, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Sallin

Petter, 2. komppanian ruotu 27, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 27, 1695-Seulenbach

Petter Staffanson, 2. komppanian ruotu 27, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 27, 1694-Toll2

Petter Staffansonn, 2. komppanian ruotu 27, 1689-Seulenbach

Petter Staffansson, 2. komppanian ruotu 27, 1689-Berg

Staffan Matzson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Sallinen

Peter Staffanssonn, 2. komppanian ruotu 27, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 27, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 27, 1687-Seulenbach2

Petter Staffanson, 2. komppanian ruotu 27, 1689-Brakel

Petter Staffansson, 2. komppanian ruotu 27, 1691-Sture

Staffan, 1. komppania, 1695-Seulenbach2, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Sauckonen

Påhl Hanson, 6. komppanian ruotu 35, 1689-Brakel

Påhl Hanssonn, 6. komppanian ruotu 35, 1691-Seulenbach

Sawolain

Oloff Ohlsson, 2. komppania, 1689-Berg

Per Eriksson, 8. komppanian ruotu 39, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 39, 1694-Toll2

SA  SE  SISJSKSMSOSTSUSVSY

Seikain

Madtz Hanssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Seikoin

Gabriel, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Seilain

Johan, 1. komppanian ruotu 60, 1695-Rappengren

Johan Johanson, 1. komppanian ruotu 60, 1689-Brakel

Nielss, 1. komppanian ruotu 10, 1695-Seulenbach2

Seppelein

Pehr Pehrsson, 1. komppanian ruotu 19, 1695-Rappengren

Seppeläin

Johan Johansson, 1. komppanian ruotu 9, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 9, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 9, 1688-Seulenbach

Seppälein

Peer Peerssonn, 1. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 19, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 19, 1687-Seulenbach2

Seppäläin

Anders Andersson, 1. komppanian ruotu 16, 1688-Bock

SASE  SI  SJSKSMSOSTSUSVSY

Sichwoin

Hendrich Thomasson, 2. komppanian ruotu 102, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 102, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 102, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 102, 1687-Seulenbach2

Sickain

Mattz, 2. komppanian ruotu 12, 1687-Gyllenspang2

Påhl Påhlsson, 1. komppanian ruotu 59, 1695-Rappengren

Påhl Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 59, 1693-Gyllenspang2

Sigvoin

Hendrich Thomason, 2. komppanian ruotu 102, 1689-Brakel

Hindrich Thomasson, 2. komppanian ruotu 102, 1693-Seulenbach

Sihwoin

Hindrich Thomasson, 2. komppanian ruotu 102, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 102, 1692-Meurman2, 2. komppanian ruotu 102, 1692-Seulenbach2

Sijkain

Mattz Persson, 2. komppanian ruotu 12, 1691-Sture

Matz, 2. komppanian ruotu 12, 1696-Seulenbach

Matz Peerson, 2. komppanian ruotu 12, 1689-Brakel

Matz Peersson, 2. komppanian ruotu 12, 1695-Rappengren

Michel Peersson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Michel Pärsson, 1. komppania, 1692-Seulenbach2

Michell Påhlsson, 1. komppania, 1691-Sture

Michell Pärsson, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Påhl Påhlson, 1. komppanian ruotu 59, 1689-Brakel

Sijtar

Påhl Larson, 5. komppania, 1691-Seulenbach2, 5. komppania, 1692-Seulenbach

Påhl Larsson, 5. komppania, 1691-Sture

Sikain

Mattz, 2. komppanian ruotu 12, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 12, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 12, 1687-Seulenbach2

Michel Persson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Sillain

Erich Peerssonn, 2. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 4, 1688-Seulenbach

Sillinpä

Mattz Christersson, 3. komppanian ruotu 91, 1689-Seulenbach

Silliäinen

Erich Peersonn, 2. komppanian ruotu 4, 1689-Seulenbach

Simoin

Greels Thomassonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Grels Thomasson, 1. komppania, 1689-Berg

Grels Thomassonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

Grelz Thomason, 1. komppania, 1695-Rappengren

Simon

Greels Thomason, 1. komppania, 1689-Brakel

Sinckoin

Mattz, 2. komppanian ruotu 12, 1695-Seulenbach2

Sirfvin

Jöran Johanssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang

SASESI  SJ  SKSMSOSTSUSVSY

Sjkain

Mattz Peersson, 2. komppanian ruotu 12, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 12, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 12, 1693-Lind

SASESISJ  SK  SMSOSTSUSVSY

Skinnar

Anders Thomasson, 2. komppanian ruotu 80, 1689-Berg

Skinnare

Anders Thomason, 2. komppanian ruotu 80, 1689-Seulenbach

SASESISJSK  SM  SOSTSUSVSY

Smolander

Larss, 3. komppanian ruotu 57, 1695-Seulenbach2

Smolender

Pehr, 8. komppanian ruotu 67, 1696-Seulenbach

Smålander

Lars Johanssonn, 3. komppanian ruotu 57, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 57, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 57, 1693-Lind

Smålender

Laars Johansonn, 3. komppanian ruotu 57, 1686-Seulenbach2

Larss, 3. komppanian ruotu 57, 1696-Seulenbach

Larss Johansonn, 3. komppanian ruotu 57, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 57, 1689-Goos, 3. komppanian ruotu 57, 1689-Seulenbach2

Larss Johansson, 3. komppanian ruotu 57, 1695-Rappengren

Peer, 8. komppanian ruotu 67, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 67, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 67, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 67, 1695-Seulenbach2

Pehr Andersson, 8. komppanian ruotu 67, 1695-Rappengren

Petter, 8. komppanian ruotu 67, 1687-Gyllenspang2

Petter Anderson, 8. komppanian ruotu 67, 1689-Brakel

Småländer

Larss Johansson, 3. komppanian ruotu 57, 1691-Sture

SASESISJSKSM  SO  STSUSVSY

Sochwoin

Johan Pärssonn, 1. komppanian ruotu 51, 1693-Seulenbach

Soickain

Johan Hendersson, 3. komppanian ruotu 41, 1695-Rappengren

Soikain

Laars Larssonn, 5. komppanian ruotu 20, 1686-Seulenbach2

Lars Larsson, 5. komppanian ruotu 20, 1687-Seulenbach, 5. komppanian ruotu 20, 1694-Toll, 5. komppanian ruotu 20, 1694-Toll2

Larss Larsson, 5. komppanian ruotu 20, 1687-Seulenbach3

Larss Larssonn, 5. komppanian ruotu 20, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 20, 1687-Seulenbach2

Peer Larsson, 5. komppanian ruotu 23, 1687-Gyllenspang2

Pehr Larsson, 5. komppanian ruotu 23, 1691-Sture

Petter Laarsson, 5. komppanian ruotu 23, 1686-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 23, 1687-Seulenbach

Soikanen

Larss Larsson, 5. komppanian ruotu 20, 1691-Sture

Peer Larsonn, 5. komppanian ruotu 23, 1689-Seulenbach

Peer Larsson, 5. komppanian ruotu 23, 1689-Berg

Soin

Jöran, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Jöran Ersson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Soinin

Jöran, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Somalain

Frantz Hanson, 8. komppanian ruotu 21, 1689-Brakel

Mattz, 3. komppanian ruotu 37, 1695-Seulenbach2

Sopain

Sigfred Hindrichson, 8. komppanian ruotu 1, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 1, 1692-Seulenbach

Sorfwain

Jöran Johanssonn, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Sormain

Lenhardt, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Sormoin

Lenharnt, 1. komppania, 1694-Seulenbach2

Lenhart, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Sorwain

Påel Johansson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Soumal:

Matz, 3. komppanian ruotu 37, 1696-Seulenbach

Sourulain

Pehr Pehrsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Petter Pettersson, 6. komppania, 1688-Bock

SASESISJSKSMSO  ST  SUSVSY

Staffaian

Hendrich Andersson, 8. komppanian ruotu 71, 1695-Rappengren

Staffanain

Hendrich Anderson, 8. komppanian ruotu 71, 1689-Brakel

Hendrich Anderssonn, 8. komppanian ruotu 71, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 71, 1687-Gyllenspang2

Hindrich Andersson, 8. komppanian ruotu 71, 1689-Berg, 8. komppanian ruotu 71, 1691-Sture

Hindrik Andersson, 8. komppanian ruotu 71, 1689-Goos

Påel Påelsson, 8. komppanian ruotu 64, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 64, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 64, 1694-Toll2

Påhl, 8. komppanian ruotu 64, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 64, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 64, 1687-Seulenbach2

Påhl Påhlsonn, 8. komppanian ruotu 64, 1689-Seulenbach2

Påhl Påhlsson, 8. komppanian ruotu 64, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 64, 1689-Berg

Staffanin

Hendrich Anderssonn, 8. komppanian ruotu 71, 1687-Seulenbach2

Steenbergh

Erich Hanson, 2. komppanian ruotu 33, 1689-Brakel

Hans Hansonn, 2. komppania, 1686-Seulenbach2, 2. komppania, 1687-Seulenbach, 2. komppania, 1687-Seulenbach2, 2. komppania, 1687-Seulenbach3, 2. komppania, 1688-Seulenbach

Hanss Hansson, 2. komppania, 1687-Gyllenspang2

Herman Hansson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Herman Hanssonn, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Steenbärgh

Erich Hansson, 2. komppanian ruotu 33, 1691-Sture

Hanss Hansson, 2. komppania, 1691-Sture

Stenbergh

Erich Hansson, 2. komppanian ruotu 33, 1695-Rappengren

Hans Hansson, 2. komppania, 1695-Rappengren

SASESISJSKSMSOST  SU  SVSY

Suchkoin

Johan, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Suchoinen

Johan Johansson, 6. komppania, 1689-Seulenbach, 6. komppania, 1689-Goos

Suchonen

Johan Johansson, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Suckain

Påhl Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 59, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 59, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 59, 1687-Seulenbach2

Sufweoin

Johan Pehrsson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Suhoin

Markus Grelsson, 1. komppanian ruotu 133, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 133, 1687-Seulenbach

Michel, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Michell, 6. komppania, 1691-Sture, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach, 6. komppania, 1695-Rappengren, 6. komppania, 1695-Seulenbach2

Suhoinen

Johan Johanson, 6. komppania, 1689-Brakel

Johan Johansson, 6. komppania, 1687-Seulenbach3, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Johan Johanssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Michell, 6. komppania, 1689-Brakel

Suhonen

Michel, 6. komppania, 1689-Berg

Suihonen

Johan Johansson, 6. komppania, 1687-Seulenbach3, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Suikenen

Johan Johanson, 6. komppania, 1689-Brakel

Suikoin

Johan Johanssn, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Påhl Påhlsson, 1. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang2

Suikonen

Johan Johansson, 6. komppania, 1687-Seulenbach2, 6. komppania, 1689-Seulenbach, 6. komppania, 1689-Goos

Johan Johanssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Sukain

Påhl Påhlssonn, 1. komppanian ruotu 59, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 59, 1693-Lind

Sulckawain

Thomas, 3. komppanian ruotu 121, 1693-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 121, 1694-Seulenbach

Thomas Thomason, 3. komppanian ruotu 121, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 121, 1689-Seulenbach2

Sulkawain

Thomas Thomasson, 3. komppanian ruotu 121, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 121, 1688-Bock, 3. komppanian ruotu 121, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 121, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 121, 1693-Lind

Sulkawin

Thomas Thomassonn, 3. komppanian ruotu 121, 1687-Seulenbach2

Sullkawain

Thomas Thomasson, 3. komppanian ruotu 121, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 121, 1687-Gyllenspang2

Suomal:

Michell Nielssonn, 3. komppanian ruotu 95, 1687-Seulenbach2

Suomalaian

Frantz, 8. komppanian ruotu 21, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach2

Suomalain

Frantz, 8. komppanian ruotu 21, 1687-Gyllenspang2

Hindrich Michellsson, 2. komppanian ruotu 90, 1691-Sture

Madtz Madtsson, 3. komppanian ruotu 37, 1687-Seulenbach2, 3. komppania, 1687-Seulenbach3, 3. komppania, 1688-Seulenbach

Madtz Madtssonn, 3. komppanian ruotu 37, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 37, 1687-Gyllenspang2

Mattz Johanssonn, 6. komppania, 1686-Seulenbach2

Mattz Mattzsson, 3. komppanian ruotu 37, 1691-Sture

Mattz Matzson, 3. komppanian ruotu 37, 1689-Gyllenspang

Matz Matzsson, 3. komppanian ruotu 37, 1695-Rappengren

Michell Nielssonn, 3. komppanian ruotu 95, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 95, 1687-Gyllenspang2

Surulain

Petter Pettersson, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Sutinen

Grels Grelssonn, 2. komppanian ruotu 129, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 129, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 129, 1693-Lind

Suttinen

Greels Greelson, 2. komppanian ruotu 129, 1689-Brakel

Greelss Greelsson, 2. komppanian ruotu 129, 1691-Sture

Grels Grelsson, 2. komppanian ruotu 129, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 129, 1694-Toll2

Suåmalain

Mattz Mattson, 3. komppanian ruotu 37, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 37, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 37, 1693-Lind

SASESISJSKSMSOSTSU  SV  SY

Swensk

Peer Nilsson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Per Nilsson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Peter Nielssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Petter Nilsson, 6. komppania, 1688-Bock

Petter Nilssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Swänsk

Peer Nielsson, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Peer Nielssonn, 6. komppania, 1689-Seulenbach, 6. komppania, 1689-Goos, 6. komppania, 1689-Seulenbach2

Pähr Nielsson, 6. komppania, 1691-Sture

SASESISJSKSMSOSTSUSV  SY 

Syssmäläin

Michell Simonsson, 5. komppania, 1691-Sture

SASESISJSKSMSOSTSUSVSY  SÅ 

Såckain

Johan Henderson, 3. komppanian ruotu 41, 1689-Gyllenspang

Johan Hindersson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 41, 1692-Meurman2

Såffwain

Johan Peerson, 1. komppanian ruotu 51, 1689-Brakel

Såfwain

Johan Peerssonn, 1. komppanian ruotu 51, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 51, 1689-Goos

Såhwain

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 51, 1692-Seulenbach2

Såikain

Påhl Påhlsson, 1. komppanian ruotu 59, 1691-Sture

Såinin

Olof Staffansson, 2. komppania, 1692-Meurman2

Sångar

Bengt Erichsson, 2. komppanian ruotu 114, 1687-Gyllenspang2

Bengt Erichssonn, 2. komppanian ruotu 114, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 114, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 114, 1687-Seulenbach2

Sånninen

Jören Markuson, 6. komppania, 1689-Brakel

Såpain

Lars Michellson, 2. komppanian ruotu 49, 1689-Brakel

Lars Michellsson, 2. komppanian ruotu 49, 1691-Seulenbach

Niels Erichson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Sigfred Henderson, 8. komppanian ruotu 1, 1688-Seulenbach

Sigfred Hendersonn, 8. komppanian ruotu 1, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 1, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 1, 1689-Seulenbach2

Sigfred Hendersson, 8. komppanian ruotu 1, 1687-Gyllenspang2, 8. komppania, 1695-Rappengren

Sigfred Henderssonn, 8. komppanian ruotu 1, 1687-Seulenbach2

Sigfredh Hendersson, 8. komppanian ruotu 1, 1686-Seulenbach2

Sigfredh Hindersson, 8. komppanian ruotu 1, 1691-Sture, 8. komppanian ruotu 1, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 1, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 1, 1693-Lind

Såpanen

Lars Michellssonn, 2. komppanian ruotu 49, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 49, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 49, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 49, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 49, 1689-Goos

Såpoin

Sigfredh Henderss, 8. komppanian ruotu 1, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 1, 1687-Seulenbach

Såponen

Sigfredh, 8. komppanian ruotu 1, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 1, 1694-Seulenbach

Sårfwinen

Jöran, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Sårwain

Jöran Johanssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Sårwatz

Jöran Andersson, 2. komppania, 1695-Rappengren

SASESISJSKSMSOSTSUSVSY  SÄ 

Säckin

Samuel Mattssonn, 3. komppanian ruotu 25, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 25, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 25, 1687-Seulenbach2

Samuell Mattzonn, 3. komppanian ruotu 25, 1687-Gyllenspang2

Sähliäin

Johan Johanssonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Säjlain

Johan Johanssonn, 1. komppanian ruotu 60, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 60, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 60, 1693-Lind

Sällänpä

Mattz Christerson, 3. komppanian ruotu 91, 1687-Gyllenspang2

Mattz Christerssonn-, 3. komppanian ruotu 91, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach2

Sälänpää

Matz Christersson, 3. komppanian ruotu 91, 1689-Berg

Sämäin

Jöran, 6. komppania, 1691-Sture, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Sämäinen

Jöran, 6. komppania, 1694-Toll2

Mattz, 6. komppania, 1694-Toll

Säppel:

Pehr, 1. komppanian ruotu 19, 1696-Seulenbach

Påhl, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Säppel:n

Anders Andersson, 1. komppanian ruotu 16, 1689-Seulenbach

Säppelein

Anders Anderson, 1. komppanian ruotu 16, 1689-Brakel

Anders Person, 1. komppania, 1695-Rappengren

Johan Johansson, 1. komppanian ruotu 9, 1687-Gyllenspang2

Påhl Hindersson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Säppeläin

Johan, 1. komppanian ruotu 9, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 9, 1694-Toll2

Säppäl:in

Peer, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Påhl, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Säppäl:n

Anserss Andersson, 1. komppanian ruotu 16, 1688-Seulenbach

Säppäläin

Anders Andersson, 1. komppanian ruotu 16, 1691-Sture

Johan, 1. komppanian ruotu 9, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 9, 1695-Seulenbach

Johan Johansson, 1. komppania, 1691-Sture

Pehr Pehrsson, 1. komppanian ruotu 19, 1691-Sture

Säppäläinn

Anders Andersson, 1. komppanian ruotu 16, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 16, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 16, 1693-Lind

SASESISJSKSMSOSTSUSVSY  SÖ

Söppeläin

Johan Johansson, 1. komppanian ruotu 9, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 9, 1687-Seulenbach

TAlkuun

  TA  TETHTITJTOTRTUTY

Tackain

Larss Jöranson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Tackin

Lars, 1. komppanian ruotu 130, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 130, 1694-Toll2

Lars Jacobson, 1. komppanian ruotu 130, 1689-Brakel

Larss, 8. komppania, 1695-Seulenbach2, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Pehr, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Påhl Erichson, 1. komppania, 1695-Rappengren

Påhl Niellssonn, 1. komppanian ruotu 37, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 37, 1687-Seulenbach2

Påhl Nielssonn, 1. komppanian ruotu 37, 1691-Seulenbach

Tackinen

Lars Jacobssonn, 1. komppanian ruotu 130, 1691-Seulenbach

Påhl Nielson, 1. komppanian ruotu 37, 1689-Brakel

Tackoin

Peer, 8. komppanian ruotu 92, 1695-Seulenbach2

Tackuin

Peer Christersson, 8. komppanian ruotu 92, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 92, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 92, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 92, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 92, 1689-Berg, 8. komppanian ruotu 92, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 92, 1692-Meurman2

Petter Christerson, 8. komppanian ruotu 92, 1689-Brakel

Staffan Christerson, 8. komppania, 1689-Brakel, 8. komppania, 1695-Rappengren

Staffan Christersson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2, 8. komppania, 1692-Seulenbach2, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Tackuinen

Staffan Christersson, 8. komppania, 1691-Sture

Taijain

Erich, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Taipahle

Mattz Matzssonn, 3. komppanian ruotu 13, 1686-Seulenbach2

Taipalain

Jöran, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Jöran Mattzson, 3. komppanian ruotu 112, 1689-Gyllenspang

Jöran Mattzsson, 3. komppania, 1691-Sture

Jören Mattsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Tannin

Anders Matzson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Tanttu

Mattz, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Mattz Grelsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2

Tapain

Mattz Erichsonn, 3. komppanian ruotu 72, 1689-Seulenbach

Tapainen

Madtz Erichssonn, 3. komppanian ruotu 72, 1687-Seulenbach2

Tapanainen

Madtz Ehrssonn, 3. komppanian ruotu 72, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 72, 1687-Gyllenspang2

Tapoin

Pehr Persson, 6. komppania, 1691-Sture

Tappoin

Mattz Eriksson, 3. komppanian ruotu 72, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 72, 1692-Meurman2

Sigfredh, 6. komppania, 1691-Sture

Tarfwain

Anders Staffansson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Hendrich, 6. komppanian ruotu 79, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 79, 1689-Birkholz, 6. komppanian ruotu 79, 1689-Seulenbach2

Tarfwainen

Abraham Thomssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Tarfwiain

Hendrich, 6. komppanian ruotu 79, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 79, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 79, 1687-Gyllenspang2

Tarkiain

Cnut, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Cnuth Cnutsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Tarwain

Abraham Thomassn, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Hindrich Peersson, 6. komppanian ruotu 79, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 79, 1692-Meurman2

Taskin

Johan Christersson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

TA  TE  THTITJTOTRTUTY

Teenhoin

Marchus Marchuson, 8. komppanian ruotu 114, 1689-Brakel

Teenhuin

Oloff Olofsonn, 1. komppanian ruotu 119, 1686-Seulenbach2

Teerewäin

Hendrich Matzsson, 2. komppanian ruotu 40, 1695-Rappengren

Tenhuin

Larss Larsson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Markus Markusson, 8. komppanian ruotu 114, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 114, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 114, 1695-Rappengren

Oloff Ohlsonn, 1. komppanian ruotu 119, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 119, 1689-Goos

Tenhun

Markus Markussonn, 8. komppanian ruotu 114, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 114, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 114, 1688-Seulenbach

Terffwoin

Olof Larssonn, 2. komppanian ruotu 57, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 57, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 57, 1687-Seulenbach2

Terfwoin

Abraham Thomssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Anders Staffansonn, 2. komppanian ruotu 71, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 71, 1689-Goos

Olloff Larson, 2. komppanian ruotu 57, 1689-Brakel

Oloff Larsonn, 2. komppanian ruotu 57, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 57, 1689-Goos

Oloff Larssonn, 2. komppanian ruotu 57, 1691-Seulenbach

Terwoin

Anders Staffanson, 2. komppania, 1691-Seulenbach2, 2. komppania, 1692-Seulenbach

Anders Staffansson, 2. komppanian ruotu 71, 1691-Sture

Olof Larsson, 2. komppanian ruotu 57, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 57, 1694-Toll2

Terwäin

Hindrich Mattzsson, 2. komppanian ruotu 40, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 40, 1692-Meurman2

Tesleff

Peer Michellsson, 2. komppanian ruotu 87, 1687-Gyllenspang2

Peer Mårthenssonn, 2. komppanian ruotu 87, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 87, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 87, 1687-Seulenbach2

Tessleff

Pehr Mårtensson, 2. komppanian ruotu 87, 1695-Rappengren

Teukain

Staffan, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Teussa

Jacob, 6. komppanian ruotu 64, 1687-Gyllenspang

TATE  TH  TITJTOTRTUTY

Thannin

Anders Mattsson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2, 8. komppania, 1693-Lind

Thehonen

Larss, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Thenhuin

Olloff Ohlson, 1. komppanian ruotu 119, 1689-Brakel

Oloff, 1. komppanian ruotu 119, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 119, 1694-Seulenbach

Oloff Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 119, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 119, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 119, 1693-Lind

Thenuin

Lars Larsson, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Markus Markusson, 8. komppanian ruotu 114, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 114, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 114, 1693-Lind

Thessleff

Pehr Mårtensson, 2. komppanian ruotu 87, 1691-Sture

TATETH  TI  TJTOTRTUTY

Tickain

Anders, 6. komppanian ruotu 120, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 120, 1689-Birkholz

Anders Hendersson, 6. komppanian ruotu 120, 1695-Rappengren

Jöran Påhlsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Oluff Larson, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Peer Mattsson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang2

Tieronen

Mattz Michelsson, 6. komppanian ruotu 89, 1688-Seulenbach

Tihain

Hindrich, 1. komppania, 1693-Seulenbach2, 1. komppania, 1694-Seulenbach

Tihkain

Oloff, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Tijrckoin

Olloff Larson, 8. komppania, 1689-Brakel

Tijrikain

Bertill Matzson, 1. komppanian ruotu 113, 1689-Brakel

Tikain

Jöran Påelsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Tilickain

Jöran Jöransson, 2. komppanian ruotu 48, 1689-Berg

Tilikain

Jöran Jöransson, 2. komppanian ruotu 48, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 48, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 48, 1687-Seulenbach2

Jören Jörensonn, 2. komppanian ruotu 48, 1689-Seulenbach

Mattz Abrahamsson, 2. komppania, 1692-Meurman, 2. komppania, 1692-Meurman2

Matz Abrahamsson, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Tillickain

Mattz, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Tillikain

Jöran Jöranson, 2. komppanian ruotu 48, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 48, 1692-Seulenbach

Jöran Jöransson, 2. komppanian ruotu 48, 1691-Sture

Mattz Abrahamss., 2. komppania, 1692-Seulenbach2

Matz, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Timoinen

Petter, 1. komppanian ruotu 126, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 126, 1689-Goos

Tirckain

Bertill, 1. komppanian ruotu 113, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 113, 1695-Seulenbach

Bertill Mattsson, 1. komppanian ruotu 113, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 113, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 113, 1693-Lind

Tirckoin

Lars Matzson, 8. komppania, 1689-Brakel

Larss Mattzsson, 8. komppania, 1691-Sture

Peer, 8. komppania, 1693-Seulenbach2, 8. komppania, 1694-Seulenbach

Tirickain

Bertill Matzsson, 1. komppanian ruotu 113, 1688-Bock

Tirikain

Bertill Madtssonn, 1. komppanian ruotu 113, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 113, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 113, 1687-Seulenbach2

Bertill Mattsonn, 1. komppanian ruotu 113, 1689-Seulenbach

Bertill Mattzson, 1. komppanian ruotu 113, 1688-Seulenbach

Bertill Mattzsson, 1. komppanian ruotu 113, 1691-Sture

Tirinen

Berndt, 8. komppania, 1695-Rappengren

Tirkain

Bertil, 1. komppanian ruotu 113, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 113, 1694-Toll2

Larss Matzson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Peer Mattsson, 8. komppania, 1693-Gyllenspang

Tirkoin

Lars Mattzson, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Peer Mattsson, 8. komppania, 1693-Lind

Peer Matzson, 8. komppania, 1689-Brakel

Pehr Mattzsson, 8. komppania, 1691-Sture

Tirroin

Mattz, 6. komppanian ruotu 89, 1695-Seulenbach2

Mattz Michellsson, 6. komppanian ruotu 89, 1693-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 89, 1693-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 89, 1693-Lind

Matz Michelsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Samuel Andersson, 2. komppanian ruotu 73, 1695-Rappengren

Samuell Anderson, 2. komppanian ruotu 73, 1691-Seulenbach2

Samuell Andersson, 2. komppanian ruotu 73, 1691-Sture

Tirroinen

Mattz, 6. komppanian ruotu 89, 1686-Seulenbach2

Tirronen

Madtz Michellssonn, 6. komppanian ruotu 89, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 89, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 89, 1687-Seulenbach2

Matz, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Matz Michellson, 6. komppanian ruotu 89, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 89, 1689-Goos

Tirråin

Samuell Anderson, 2. komppanian ruotu 73, 1692-Seulenbach

Tiuckuin

Anders Hindersson, 6. komppanian ruotu 120, 1691-Sture

Tiusain

Adam Person, 3. komppania, 1691-Seulenbach2

Adam Persson, 3. komppania, 1691-Sture

Adam Pettersonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Adam Pettersson, 3. komppania, 1688-Seulenbach, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Erich, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Erich Staffansson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Tiusin

Adam Person, 3. komppania, 1692-Seulenbach

Tiussain

Adam Pettersson, 3. komppania, 1688-Bock

Erich, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

TATETHTI  TJ  TOTRTUTY

Tjhain

Hindrich Peersson, 1. komppania, 1693-Lind

TATETHTITJ  TO  TRTUTY

Toffelain

Johan Jöransson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Johan Jörensson, 3. komppania, 1689-Berg, 3. komppania, 1691-Sture

Toffelein

Johan Jöransson, 3. komppania, 1691-Seulenbach2

Toifwain

Pehr Pärsson, 8. komppanian ruotu 68, 1691-Sture

Petter Andersson, 2. komppanian ruotu 37, 1695-Rappengren

Toifwakain

Anders, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Anders Hindersson, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Jöran Thomasson, 1. komppanian ruotu 98, 1689-Berg, 1. komppanian ruotu 98, 1693-Seulenbach

Jören Thomasson, 1. komppanian ruotu 98, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 98, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 98, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 98, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 98, 1688-Seulenbach

Toifwanen

Pehr Andersson, 2. komppanian ruotu 37, 1691-Sture

Toikain

Simon, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Toiwain

Per Persson, 8. komppanian ruotu 68, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 68, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 68, 1694-Toll2

Pär Anderson, 2. komppanian ruotu 37, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 37, 1692-Seulenbach

Toiwakain

Anders Hindersson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Anders Hindrichsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Jöran Thomason, 1. komppanian ruotu 98, 1692-Seulenbach2

Jöran Thomasson, 1. komppanian ruotu 98, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 98, 1692-Meurman2

Toiwekain

Anders, 3. komppania, 1695-Seulenbach2

Tolffwain

Daniel, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Tolfwain

Daniel Pärson, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Tomberin

Påhl Påhlsson, 6. komppania, 1691-Sture, 6. komppania, 1692-Seulenbach2, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Tomberinen

Påel Påelsson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2

Torfwin

Johan, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Torfwinen

Anders, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Torikain

Christer Johanson, 8. komppanian ruotu 101, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 101, 1692-Seulenbach

Christer Johansson, 8. komppanian ruotu 101, 1695-Rappengren

Hendrich Johansson, 8. komppanian ruotu 38, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 38, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 38, 1687-Seulenbach2

Torniain

Peer Larssonn, 3. komppanian ruotu 14, 1691-Seulenbach

Påhl, 6. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 21, 1688-Seulenbach

Påhl Larson, 6. komppanian ruotu 21, 1689-Brakel

Tornioin

Peer Laarssonn, 3. komppanian ruotu 14, 1686-Seulenbach2

Peer Larssonn, 3. komppanian ruotu 14, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 14, 1689-Goos

Påel Larsson, 6. komppanian ruotu 21, 1694-Toll, 6. komppanian ruotu 21, 1694-Toll2

TATETHTITJTO  TR  TUTY

Trackain

Gustaff Lådwicksson, 3. komppanian ruotu 36, 1695-Rappengren

Trick

Hans Sigfredsson, 2. komppanian ruotu 97, 1688-Bock

Trutyska

Johan Jörensson, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2

Tråckain

Gustaf, 3. komppanian ruotu 36, 1695-Seulenbach2

Gustaf Lådwijkzon, 3. komppanian ruotu 36, 1689-Gyllenspang

Gustaff Lodwigsson, 3. komppanian ruotu 36, 1691-Seulenbach

Tråckoin

Gustaff, 3. komppanian ruotu 36, 1696-Seulenbach

Tråkain

Gustaff Lodwichssonn, 3. komppanian ruotu 36, 1687-Seulenbach2

Tråkin

Gustaff Lodwichssonn, 3. komppanian ruotu 36, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 36, 1687-Gyllenspang2

Trätyska

Johan Jöranssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

TATETHTITJTOTR  TU  TY

Tuchkain

Anders, 6. komppanian ruotu 2, 1691-Sture, 6. komppanian ruotu 2, 1693-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 2, 1694-Seulenbach

Christer Hansson, 3. komppanian ruotu 86, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 86, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 86, 1693-Lind

Christer Johansson, 3. komppanian ruotu 86, 1691-Sture

Hinrich, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Tuchkalain

Hindrich Mattsson, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Simon Persson, 1. komppania, 1691-Sture

Tuchkin

Anders Andersson, 6. komppanian ruotu 2, 1693-Seulenbach

Tuckan

Christer Johansson, 3. komppanian ruotu 86, 1695-Rappengren

Tuckian

Staffan, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Tufolin

Johan Jöransson, 3. komppania, 1692-Seulenbach

Tuhain

Hindrich Peersson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2

Tuhkailain

Jören Påhlssonn, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Tuhkain

Anders, 6. komppanian ruotu 2, 1689-Goos

Anders Andersson, 6. komppanian ruotu 2, 1692-Meurman, 6. komppanian ruotu 2, 1692-Meurman2, 6. komppanian ruotu 2, 1692-Seulenbach2

Oloff, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind

Tuhkalain

Hindrik Mårtensson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Simon Pärson, 1. komppania, 1691-Seulenbach2, 1. komppania, 1692-Seulenbach

Tuiska

Alexander Samsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Tuisku

Alexander Samsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Tukain

Anders Henderssonn, 6. komppania, 1687-Gyllenspang, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1687-Seulenbach2

Anders Hinderson, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Christer Jöranssonn, 3. komppanian ruotu 86, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 86, 1687-Gyllenspang2

Tullkij

Petter Mårtensonn, 2. komppanian ruotu 46, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 46, 1689-Goos

Tullkj

Peer Mårthensson, 2. komppanian ruotu 46, 1691-Seulenbach

Petter Mårthenson, 2. komppanian ruotu 46, 1689-Brakel

Tunain

Gregorius Anderson, 2. komppanian ruotu 70, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 70, 1692-Seulenbach

Tunnainen

Gregoriuss Andersson, 2. komppanian ruotu 70, 1691-Sture

Tunnin

Gregorius Andersonn, 2. komppanian ruotu 70, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 70, 1689-Goos, 2. komppanian ruotu 70, 1689-Seulenbach2

Gregorius Andersson, 2. komppanian ruotu 70, 1695-Rappengren

Tuofwinen

Niels Michersson, 3. komppania, 1693-Seulenbach

Niels Nielsson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Tuonin

Michel Larsson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Tuowinen

Niels Michelsson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Tupparain

Hendrich Påhlsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Tupporain

Larss, 8. komppanian ruotu 34, 1694-Seulenbach2

Tupporoin

Larss, 8. komppanian ruotu 34, 1695-Seulenbach

Tuppurain

Hendrich Påhlson, 8. komppania, 1689-Brakel

Hindrich Påelsson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Hindrich Påhlsson, 8. komppania, 1691-Sture, 8. komppania, 1692-Seulenbach2, 8. komppania, 1693-Seulenbach

Lars Ohlson, 8. komppanian ruotu 34, 1689-Brakel

Lars Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 34, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 34, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 34, 1687-Seulenbach2

Lars Olsson, 8. komppanian ruotu 34, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 34, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 34, 1694-Toll2

Larss Ohlsson, 8. komppanian ruotu 34, 1689-Berg

Tupurain

Lars Ohlsson, 8. komppanian ruotu 34, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 34, 1692-Meurman2

Turdiain

Eskell Eskellsonn, 1. komppanian ruotu 104, 1689-Seulenbach

Eskell Eskellsson, 1. komppanian ruotu 104, 1689-Berg

Eskiell Larson, 1. komppanian ruotu 104, 1689-Brakel

Eskill, 1. komppanian ruotu 104, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 104, 1694-Toll2, 1. komppanian ruotu 104, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 104, 1695-Seulenbach

Eskill Eskillsson, 1. komppanian ruotu 104, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 104, 1692-Meurman2

Peer Månsonn, 2. komppanian ruotu 86, 1689-Seulenbach

Turdin

Måns Månsson, 2. komppanian ruotu 104, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 104, 1692-Seulenbach2

Månss Månsson, 2. komppanian ruotu 104, 1688-Seulenbach

Turdinen

Måns Månson, 2. komppanian ruotu 104, 1689-Brakel

Måns Månsson, 2. komppanian ruotu 104, 1693-Seulenbach

Månss Månsson, 2. komppanian ruotu 104, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 104, 1692-Meurman2

Peer, 2. komppanian ruotu 86, 1695-Seulenbach2

Peer Månsson, 2. komppanian ruotu 86, 1689-Berg

Pehr Månsson, 2. komppanian ruotu 86, 1691-Sture, 2. komppanian ruotu 86, 1695-Rappengren

Swen Larsson, 8. komppanian ruotu 91, 1692-Meurman2

Turdnen

Pehr, 2. komppanian ruotu 86, 1696-Seulenbach

Turhoin

Lars, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Turkinen

Cnuth, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Turoin

Mattz, 8. komppanian ruotu 83, 1694-Seulenbach2

Turonen

Mattz Michelsson, 6. komppania, 1687-Seulenbach3

Turruin

Oloff Michellsson, 2. komppania, 1691-Sture

Turtiain

Eskell Eskellssonn, 1. komppanian ruotu 104, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 104, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 104, 1687-Seulenbach2

Turtinen

Måns Mårthenssonn, 2. komppanian ruotu 104, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 104, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 104, 1687-Seulenbach2

Turuin

Larss Michelsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Mattz, 8. komppanian ruotu 83, 1695-Seulenbach

Mattz Larsson, 8. komppanian ruotu 83, 1688-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 83, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 83, 1694-Toll2

Mattz Larssonn, 8. komppanian ruotu 83, 1691-Seulenbach

Matz Larson, 8. komppanian ruotu 83, 1689-Brakel

Matz Larsson, 8. komppanian ruotu 83, 1688-Bock

Michell, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Oloff Michelsson, 2. komppanian ruotu 46, 1695-Rappengren

Påhl Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 15, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 15, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 15, 1688-Seulenbach

Swen Larson, 8. komppanian ruotu 91, 1689-Brakel

Swen Larsson, 8. komppanian ruotu 91, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 91, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 91, 1689-Berg

Swen Larssonn, 8. komppanian ruotu 91, 1687-Gyllenspang2

Turuinen

Matz Larsson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Swen Larsson, 8. komppanian ruotu 91, 1692-Meurman

Turunen

Madtz Larssonn, 8. komppanian ruotu 83, 1687-Gyllenspang

Olloff Ohlson, 2. komppania, 1689-Brakel

Olof Michellssonn, 2. komppanian ruotu 46, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 46, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 46, 1687-Seulenbach2

Påhl Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 15, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 15, 1687-Gyllenspang2

Tuuckain

Anders, 6. komppanian ruotu 2, 1689-Berg

Tuukain

Christer Jöransson, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Tuånin

Michell Larson, 8. komppania, 1694-Seulenbach2

TATETHTITJTOTRTU  TY 

Tylikain

Jöran Joransson, 2. komppanian ruotu 48, 1695-Rappengren

Matz Abramsson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Tynckin

Anders, 2. komppanian ruotu 92, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 92, 1695-Seulenbach

Anderss Månsson, 2. komppanian ruotu 92, 1687-Gyllenspang2

Staffan Thomason, 2. komppanian ruotu 109, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 109, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 109, 1689-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 109, 1696-Werdenhoff

Staffan Thomassonn, 2. komppanian ruotu 109, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 109, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 109, 1687-Seulenbach2

Tynckinen

Anders Månsson, 2. komppanian ruotu 92, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 92, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 92, 1687-Seulenbach2

Tynkein

Staffan Thomasson, 2. komppanian ruotu 109, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 109, 1692-Meurman2

Tynkin

Anders Månsson, 2. komppanian ruotu 92, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 92, 1694-Toll2

Staffan Thomasson, 2. komppanian ruotu 109, 1689-Berg, 2. komppanian ruotu 109, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 109, 1694-Toll2

Tynkoin

Anders Månsson, 2. komppanian ruotu 92, 1691-Sture

TATETHTITJTOTRTUTY  TÅ 

Tåckuin

Per Christersson, 8. komppanian ruotu 92, 1689-Goos

Tåffelain

Johan Jörensson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang

Tåffwalain

Johan Jöranson, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Tåfwelain

Johan, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Tåif:ackain

Jöran Thomasson, 1. komppanian ruotu 98, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 98, 1694-Seulenbach

Tåifakain

Anders Henderssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Tåifwain

Peer, 8. komppanian ruotu 68, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 68, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 68, 1687-Seulenbach2

Peter Anderssonn, 2. komppanian ruotu 37, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 37, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 37, 1687-Seulenbach2

Petter, 8. komppanian ruotu 129, 1687-Gyllenspang2

Petter Anderson, 2. komppanian ruotu 37, 1689-Brakel

Petter Andersonn, 2. komppanian ruotu 37, 1689-Seulenbach

Petter Andersson, 2. komppanian ruotu 37, 1689-Berg

Tåifwakain

Anders Henderssonn, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Anders Hindersson, 3. komppania, 1689-Gyllenspang, 3. komppania, 1695-Rappengren

Anders Hindrichsson, 3. komppania, 1689-Berg

Tåifwikain

Anders Hindersonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach

Jören Thomasson, 1. komppanian ruotu 98, 1687-Gyllenspang2

Jören Thomassonn, 1. komppanian ruotu 98, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 98, 1689-Seulenbach2

Tåijain

Erich, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

Erich Johanson, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Seulenbach2

Erich Johansson, 3. komppania, 1688-Seulenbach

Tåiwain

Peer Peersson, 8. komppanian ruotu 68, 1689-Berg

Tåjain

Erich Johansson, 3. komppania, 1688-Bock

Erik Johansson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Tålfwain

Anders, 8. komppanian ruotu 44, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 44, 1694-Seulenbach

Anders Peersson, 8. komppanian ruotu 44, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 44, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 44, 1693-Lind

Anders Peerssonn, 8. komppanian ruotu 44, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 44, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 44, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 44, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 44, 1688-Seulenbach

Anders Persson, 8. komppanian ruotu 44, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 44, 1691-Sture

Daniel, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Daniel Peersson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Daniell Pärsson, 8. komppania, 1691-Sture

Elias Peersson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Eliass Pärsson, 8. komppania, 1691-Sture

Niels Månsson, 2. komppanian ruotu 105, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 105, 1687-Gyllenspang2

Niels Månssonn, 2. komppanian ruotu 105, 1686-Seulenbach2

Tålfwäin

Anders Pärsson, 8. komppanian ruotu 44, 1689-Berg

Tålloin

Påhl, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Tåloin

Påel Persson, 6. komppania, 1694-Toll, 6. komppania, 1694-Toll2

Tålpa

Greels Påhlsson, 3. komppanian ruotu 27, 1689-Gyllenspang

Grels Påhlssonn, 3. komppanian ruotu 27, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 27, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 27, 1687-Seulenbach2

Grelss Påhlsson, 3. komppanian ruotu 27, 1687-Gyllenspang2

Tålwain

Matz Ohlsson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Tåmberin

Påhl, 6. komppania, 1689-Berg

Tåmberinen

Påel, 6. komppania, 1689-Goos

Tånttu

Mattz Grelsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Lind

Tåranpå

Christer, 2. komppanian ruotu 137, 1695-Seulenbach

Tåranpä

Christer, 2. komppanian ruotu 137, 1694-Seulenbach2

Tåranpää

Christer Mattsson, 2. komppanian ruotu 137, 1694-Toll, 2. komppanian ruotu 137, 1694-Toll2

Christer Mattzsson, 2. komppanian ruotu 137, 1692-Meurman, 2. komppanian ruotu 137, 1692-Meurman2

Tårf:in

Johan, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Tårfwin

Johan, 8. komppania, 1694-Seulenbach2

Niels Michelsson, 3. komppania, 1692-Seulenbach2

Tårfvinen

Anders, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Johan, 8. komppania, 1691-Sture

Johan Johanson, 8. komppania, 1689-Brakel

Tåricka

Christer Johanssonn, 8. komppanian ruotu 101, 1687-Seulenbach2

Tårickain

Christer Johanssonn, 8. komppanian ruotu 101, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 101, 1688-Seulenbach

Tårikain

Christer, 8. komppanian ruotu 101, 1695-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 101, 1696-Seulenbach

Christer Johanson, 8. komppanian ruotu 101, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 101, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 101, 1689-Brakel

Christer Johansson, 8. komppanian ruotu 101, 1691-Seulenbach

Christer Johanssonn, 8. komppanian ruotu 101, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 101, 1687-Gyllenspang2

Hendrich, 8. komppania, 1695-Rappengren

Hendrich Johansson, 8. komppanian ruotu 38, 1687-Gyllenspang2

Hindrich Johansson, 8. komppanian ruotu 38, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 38, 1692-Meurman2, 8. komppanian ruotu 38, 1692-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 38, 1693-Seulenbach

Tårniain

Peer Larsson, 3. komppanian ruotu 14, 1689-Gyllenspang

Påhl, 6. komppanian ruotu 21, 1686-Seulenbach2, 6. komppania, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 21, 1687-Gyllenspang2

Tårnioin

Påhl, 6. komppanian ruotu 21, 1691-Sture, 6. komppanian ruotu 21, 1694-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 21, 1695-Seulenbach

Tåropainen

Christer, 2. komppanian ruotu 137, 1689-Brakel

Tårwin

Johan Johansson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Tåyajn

Erich Johanssonn, 2. komppania, 1691-Seulenbach

TATETHTITJTOTRTUTY  TÄ

Täckuin

Pehr Christersson, 8. komppanian ruotu 92, 1695-Rappengren

Tämberinen

Påhl, 6. komppania, 1689-Seulenbach2

Tärräwain

Anders, 6. komppania, 1695-Rappengren

Tärwänen

Anders Bertilson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Täräfwäin

Anders Bertillsson, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Tärävein

Hendrich Matzson, 2. komppanian ruotu 40, 1689-Brakel

Täräwäin

Abraham, 6. komppania, 1691-Sture

Anders, 6. komppania, 1693-Gyllenspang, 6. komppania, 1693-Gyllenspang2, 6. komppania, 1693-Lind, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach, 6. komppania, 1695-Seulenbach2, 6. komppania, 1696-Seulenbach

Hendrich Mattsonn, 2. komppanian ruotu 40, 1689-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 40, 1689-Goos

Hindrich Pärsson, 6. komppania, 1691-Sture

UAlkuun

  UC  UIULUT

Uckoin

Cnut, 1. komppanian ruotu 11, 1689-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 11, 1694-Toll, 1. komppanian ruotu 11, 1694-Toll2, 1. komppanian ruotu 11, 1694-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 11, 1695-Seulenbach

Cnut Cnutson, 1. komppanian ruotu 11, 1689-Brakel

Cnuth Cnuthssonn, 1. komppanian ruotu 11, 1691-Seulenbach

Cnuth Cnutssonn, 1. komppanian ruotu 11, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 11, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 11, 1687-Seulenbach2

UC  UI  ULUT

Uimi

Simon Jacobsson, 1. komppanian ruotu 96, 1695-Rappengren

Uimu

Simon Jacobsson, 1. komppanian ruotu 96, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 96, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 96, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 96, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 96, 1687-Seulenbach3, 1. komppanian ruotu 96, 1688-Seulenbach

UCUI  UL  UT

Ullmain

Lars Larsonn, 6. komppanian ruotu 36, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 36, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 36, 1689-Seulenbach2

Ulmain

Lars Larsson, 6. komppanian ruotu 36, 1688-Bock

Larss Larsson, 6. komppanian ruotu 36, 1688-Seulenbach

UCUIUL  UT

Uthriain

Christer Ohlsson, 2. komppanian ruotu 78, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 78, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 78, 1693-Lind

Uthrian

Christer Ohlson, 2. komppanian ruotu 78, 1689-Brakel

Utriain

Christer Ohlsson, 2. komppanian ruotu 78, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 78, 1695-Rappengren

Christer Ohlssonn, 2. komppanian ruotu 78, 1691-Seulenbach

Christer Oluffsson, 2. komppanian ruotu 78, 1686-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 78, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 78, 1687-Seulenbach2

VWAlkuun

  VA  VEVIVJ

Wachwilain

Daniel, 2. komppania, 1694-Seulenbach2

Wainickain

Erich, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Wainikain

Erik Eriksson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Walckoin

Anders, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Hindrich, 3. komppania, 1693-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Seulenbach

Mattz, 8. komppania, 1693-Seulenbach2, 8. komppania, 1694-Seulenbach

Waldain

Daniel Jacobsonn, 2. komppanian ruotu 53, 1689-Seulenbach

Daniel Jacobsson, 2. komppanian ruotu 53, 1689-Berg, 2. komppanian ruotu 53, 1695-Rappengren

Daniell Jacobsson, 2. komppania, 1691-Seulenbach

Oloff Eskellssonn, 3. komppanian ruotu 110, 1691-Seulenbach

Waldoin

Oloff Eskillsson, 3. komppanian ruotu 110, 1695-Rappengren

Oluff Eskellson, 3. komppanian ruotu 110, 1691-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 110, 1692-Seulenbach

Oluff Eskielsson, 3. komppanian ruotu 110, 1689-Gyllenspang

Waliaka

Simon Cnutsson, 3. komppanian ruotu 58, 1689-Berg

Waliakain

Simon Cnutzsson, 3. komppanian ruotu 58, 1691-Sture

Walkoin

Anders, 1. komppania, 1695-Rappengren, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Anders Hindersson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Hendrich Johansson, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos

Hindrich Johansson, 3. komppania, 1691-Sture, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Jöran Madtssonn, 8. komppanian ruotu 52, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 52, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 52, 1687-Seulenbach2

Jöran Mattson, 8. komppanian ruotu 52, 1689-Seulenbach2

Jöran Mattsson, 8. komppanian ruotu 52, 1689-Goos

Jöran Matzsson, 8. komppanian ruotu 52, 1689-Berg

Matts Jöransson, 8. komppanian ruotu 56, 1689-Goos

Matz Jöransson, 8. komppanian ruotu 56, 1689-Berg

Pehr Persson, 3. komppania, 1695-Rappengren

Petter Pettersson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Wallckoin

Matz Jörenson, 8. komppanian ruotu 56, 1689-Brakel

Walldain

Daniel Jacobssonn, 2. komppanian ruotu 53, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 53, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 53, 1687-Seulenbach2

Daniell Jacobson, 2. komppanian ruotu 53, 1689-Brakel

Valldoin

Oloff Eskellssonn, 3. komppanian ruotu 110, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 110, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 110, 1687-Seulenbach2

Oloff Eskillson, 3. komppanian ruotu 110, 1687-Gyllenspang2

Walliaka

Johan Mårtensonn, 3. komppanian ruotu 21, 1689-Seulenbach

Johan Mårthenssonn, 3. komppanian ruotu 21, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 21, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 21, 1687-Seulenbach2

Jöran Madtssonn, 8. komppanian ruotu 52, 1687-Seulenbach3

Simon Cnuthssonn, 3. komppanian ruotu 58, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 58, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 58, 1693-Lind

Simon Cnutsonn, 3. komppanian ruotu 58, 1689-Seulenbach

Walliakain

Johan Mårtensson, 3. komppanian ruotu 21, 1689-Berg

Johan Mårthensson, 3. komppanian ruotu 21, 1689-Gyllenspang

Simon Cnutson, 3. komppanian ruotu 58, 1688-Seulenbach

Wallickain

Simon Knutsson, 3. komppanian ruotu 58, 1688-Bock

Wallkoin

Jöran Madtssonn, 8. komppanian ruotu 52, 1688-Seulenbach

Jören Mattssonn, 8. komppanian ruotu 52, 1691-Seulenbach

Mattz Jörenss:, 8. komppanian ruotu 56, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 56, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 56, 1693-Lind

Mattz Jörenssonn, 8. komppanian ruotu 56, 1691-Seulenbach

Wanan

Siffred, 1. komppanian ruotu 93, 1689-Goos

Wanhain

Anders Peersson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2, 1. komppania, 1692-Seulenbach2

Anders Person, 1. komppania, 1695-Rappengren

Anders Pärsson, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Hendrich Ohlson, 1. komppanian ruotu 83, 1689-Brakel

Johan, 1. komppania, 1694-Toll

Johan Peerson, 1. komppanian ruotu 68, 1689-Brakel

Johan Peersson, 1. komppania, 1688-Seulenbach, 1. komppania, 1688-Bock

Johan Peerssonn, 1. komppanian ruotu 68, 1689-Seulenbach

Johan Persson, 1. komppanian ruotu 68, 1691-Sture

Jöran Erichsson, 5. komppania, 1691-Sture

Jöran Eriksson, 5. komppania, 1694-Toll, 5. komppania, 1694-Toll2

Mattz Jörensonn, 1. komppanian ruotu 99, 1689-Seulenbach

Påhl Johansson, 1. komppanian ruotu 40, 1693-Seulenbach

Påhl Jöransson, 1. komppanian ruotu 40, 1688-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 40, 1689-Berg, 1. komppanian ruotu 40, 1691-Sture, 1. komppanian ruotu 40, 1692-Seulenbach2

Påhl Jörensson, 1. komppanian ruotu 40, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 40, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 40, 1692-Meurman2

Påhl Jörenssonn, 1. komppanian ruotu 40, 1686-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 40, 1687-Seulenbach, 1. komppanian ruotu 40, 1687-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 40, 1689-Seulenbach

Sigfred, 1. komppanian ruotu 93, 1689-Seulenbach

Sigfredh Jöranssonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Sigfredh Jörenson, 1. komppanian ruotu 93, 1689-Brakel

Sigfredh Jörenssonn, 1. komppanian ruotu 93, 1686-Seulenbach2

Wanhoin

Anders, 1. komppania, 1696-Seulenbach

Wannin

Påhl, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Wanninen

Påhl Påhlsson, 2. komppania, 1692-Seulenbach2, 2. komppania, 1693-Seulenbach

Wannon

Anders, 1. komppania, 1695-Seulenbach2

Watain

Anders Casperson, 8. komppanian ruotu 103, 1691-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 103, 1692-Seulenbach

Anders Caspersson, 8. komppanian ruotu 103, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 103, 1689-Berg

Anders Casspersson, 8. komppanian ruotu 103, 1691-Sture

Watainen

Casper, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Wattanen

Anders Casperssonn, 8. komppanian ruotu 103, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 103, 1687-Gyllenspang2

Wattann

Anders Casperssonn, 8. komppanian ruotu 103, 1687-Seulenbach2

Wauchkoin

Larss Johansson, 8. komppanian ruotu 25, 1691-Sture

Wauckain

Lars Johansson, 8. komppanian ruotu 25, 1696-Seulenbach2

Waucko

Lars Ohlsson, 1. komppanian ruotu 125, 1688-Bock

Lars Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 125, 1689-Seulenbach

Wauckoin

Thomas Anderson, 1. komppanian ruotu 123, 1689-Brakel

Thomas Andersonn, 1. komppanian ruotu 123, 1689-Seulenbach

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, 1688-Bock, 1. komppanian ruotu 123, 1692-Seulenbach2

Wauckonen

Anders Erichssonn, 1. komppania, 1691-Seulenbach

Wauhkoin

Lars Johanson, 8. komppanian ruotu 25, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 25, 1694-Seulenbach

Lars Johansson, 8. komppanian ruotu 25, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 25, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 25, 1693-Lind

Larss, 1. komppanian ruotu 125, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 125, 1694-Seulenbach

Wauka

Larss Oloffsson, 1. komppanian ruotu 125, 1691-Sture

Waukain

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, 1693-Seulenbach

Wauko

Lars Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 125, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 125, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 125, 1693-Lind

Larss Ohlsson, 1. komppanian ruotu 125, 1688-Seulenbach

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 123, 1692-Meurman2

Waukoin

Johan Thomas, 6. komppania, 1692-Seulenbach2

Johan Thomasson, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Laars, 8. komppanian ruotu 25, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 25, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 25, 1687-Seulenbach2

Lars, 8. komppanian ruotu 25, 1687-Gyllenspang2

Lars Johanson, 8. komppanian ruotu 25, 1696-Werdenhoff

Lars Johansson, 8. komppanian ruotu 25, 1689-Goos

Lars Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 125, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 125, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 125, 1687-Seulenbach2

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, 1688-Seulenbach

Thomas Anderssonn, 1. komppanian ruotu 123, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 123, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 123, 1687-Seulenbach2

Vaukoinen

Johan Thomason, 6. komppania, 1689-Brakel

VA  VE  VIVJ

Weikain

Peer Andersson, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Peer Anderssonn, 3. komppania, 1686-Seulenbach2, 3. komppania, 1687-Seulenbach, 3. komppania, 1687-Seulenbach2

Weikan

Per Andersson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Weikoin

Pehr Andersson, 3. komppania, 1691-Sture

Weisain

Olof Thomasson, 3. komppanian ruotu 39, 1693-Seulenbach

Weisein

Anders Andersson, 3. komppanian ruotu 55, 1695-Rappengren, 3. komppania, 1695-Rappengren

Oloff Thomason, 3. komppanian ruotu 39, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 39, 1689-Seulenbach2

Oloff Thomasson, 3. komppanian ruotu 39, 1695-Rappengren

Oloff Thomassonn, 3. komppanian ruotu 39, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 39, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 39, 1687-Seulenbach2

Weissoin

Anders, 3. komppanian ruotu 55, 1695-Seulenbach2

Weisäin

Oluff Thomasson, 3. komppanian ruotu 39, 1692-Seulenbach2

Wennein

Johan Peerssonn, 1. komppanian ruotu 68, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 68, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 68, 1687-Seulenbach2

Wennin

Påhl, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Wenoin

Matz Jöransson, 1. komppanian ruotu 99, 1695-Rappengren

Wenäläin

Anders Mattzsson, 8. komppania, 1692-Meurman, 8. komppania, 1692-Meurman2

Weskarin

Thomas, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Westmann

Jonas Nilsson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Wesulain

Staffan Christersson, 1. komppanian ruotu 91, 1692-Meurman, 1. komppanian ruotu 91, 1692-Meurman2, 1. komppanian ruotu 91, 1692-Seulenbach2

VAVE  VI  VJ

Wichtoin

Johan Persson, 1. komppanian ruotu 84, 1691-Sture

Wicktin

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 84, 1688-Seulenbach

Johan Peerssonn, 1. komppanian ruotu 84, 1689-Seulenbach

Wijliäin

Madtz Ohkssonn, 8. komppanian ruotu 6, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 6, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 6, 1688-Seulenbach

Wijmo

Simon Jacobsson, 1. komppanian ruotu 96, 1691-Sture

Wijnbladh

Mattz Gabriellson, 1. komppania, 1691-Sture

Wijnickain

Jacob, 5. komppania, 1694-Seulenbach2, 5. komppania, 1695-Seulenbach

Mattz, 5. komppanian ruotu 22, 1695-Seulenbach

Wijnikain

Jacob, 6. komppania, 1689-Berg

Matz Matzsson, 5. komppanian ruotu 22, 1689-Berg

Thomas Madtssonn, 8. komppanian ruotu 87, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 87, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 87, 1688-Seulenbach

Wijta

Påhl Ohlsson, 6. komppania, 1691-Sture

Påhl Oluffson, 6. komppania, 1691-Seulenbach2, 6. komppania, 1692-Seulenbach

Wikoin

Knut, 1. komppanian ruotu 11, 1689-Goos

Wiliakain

Anders, 1. komppania, 1694-Toll, 1. komppania, 1694-Toll2

Anders Clemetsson, 1. komppania, 1692-Meurman, 1. komppania, 1692-Meurman2

Christer Ohlsson, 2. komppanian ruotu 59, 1689-Berg

Wiliäin

Matts Ollsson, 8. komppanian ruotu 6, 1689-Goos

Matz Ohlson, 8. komppanian ruotu 6, 1689-Berg

Willakain

Cnuuth Larsson, 1. komppanian ruotu 43, 1691-Sture

Williain

Mattz Ohlson, 8. komppanian ruotu 6, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 6, 1694-Seulenbach

Mattz Ohlsson, 8. komppanian ruotu 6, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 6, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 6, 1693-Lind

Mattz Olofsson, 8. komppanian ruotu 6, 1691-Sture

Williaka

Michell Larsson, 3. komppanian ruotu 4, 1689-Seulenbach

Williakain

Anders, 1. komppania, 1694-Seulenbach2, 1. komppania, 1695-Seulenbach

Anders Clemetsson, 1. komppania, 1691-Seulenbach, 1. komppania, 1692-Seulenbach2, 1. komppania, 1693-Seulenbach

Anders Clemitson, 1. komppania, 1689-Brakel

Anders Larssonn, 1. komppania, 1689-Seulenbach

Anderss Larsson, 1. komppania, 1688-Seulenbach

Christer Ohlson, 2. komppanian ruotu 59, 1689-Brakel

Christer Ohlsonn, 2. komppanian ruotu 59, 1689-Seulenbach

Christer Ohlssonn, 2. komppanian ruotu 59, 1691-Seulenbach

Christer Olofssonn, 2. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 59, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 59, 1687-Seulenbach2

Cnuth, 1. komppanian ruotu 43, 1693-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 43, 1694-Seulenbach

Cnuth Larsson, 1. komppanian ruotu 43, 1693-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 43, 1693-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 43, 1693-Lind

Cnuth Larssonn, 1. komppanian ruotu 43, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 43, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 43, 1687-Seulenbach2

Johan Nielsson, 3. komppanian ruotu 107, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 107, 1689-Gyllenspang

Johan Nielssonn, 3. komppanian ruotu 107, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 107, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 107, 1687-Seulenbach2

Michel Larsson, 3. komppanian ruotu 4, 1695-Rappengren

Michell Larsson, 3. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 4, 1687-Seulenbach3, 3. komppanian ruotu 4, 1688-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 4, 1689-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 4, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 4, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 4, 1693-Lind

Michell Larssonn, 3. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 4, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 4, 1691-Seulenbach

Willijain

Mattz Ohlsson, 8. komppanian ruotu 6, 1686-Seulenbach2

Willikain

Anders Larsson, 1. komppania, 1688-Bock

Williäin

Madtz Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 6, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 6, 1687-Gyllenspang2

Willkoin

Staffan Larsson, 1. komppania, 1691-Sture

Windikain

Jacob Jacobsson, 6. komppania, 1687-Gyllenspang

Winickain

Mattz, 5. komppanian ruotu 22, 1694-Seulenbach2

Winikain

Christer Jacobsson, 5. komppanian ruotu 18, 1688-Seulenbach, 5. komppanian ruotu 18, 1688-Bock

Jacob, 6. komppania, 1689-Goos

Jacob Jacobson, 6. komppania, 1689-Brakel

Jacob Jacobsson, 6. komppania, 1687-Gyllenspang2, 6. komppania, 1692-Meurman, 6. komppania, 1692-Meurman2, 6. komppania, 1692-Seulenbach2, 6. komppania, 1693-Seulenbach

Matts Mattsson, 5. komppanian ruotu 22, 1694-Toll, 5. komppanian ruotu 22, 1694-Toll2

Mattz Mattsonn, 5. komppanian ruotu 22, 1689-Seulenbach

Mattz Mattzsson, 5. komppanian ruotu 22, 1691-Sture

Thomass Matzson, 8. komppanian ruotu 87, 1695-Rappengren

Winnikain

Christer Jacobsson, 5. komppanian ruotu 18, 1687-Seulenbach2

Christer Jacobssonn, 5. komppanian ruotu 18, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 18, 1687-Gyllenspang2

Jacob Jacobsson, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Jacob Jacobssonn, 6. komppania, 1687-Seulenbach2, 6. komppania, 1687-Seulenbach3, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Madtz Madtssonn, 5. komppanian ruotu 22, 1687-Seulenbach2

Madtz Matssonn, 5. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 22, 1687-Gyllenspang2

Thomas Madtssonn, 8. komppanian ruotu 87, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 87, 1687-Gyllenspang2

Wipselein

Matts Nilsson, 8. komppanian ruotu 120, 1689-Goos

Wipseläin

Matz Nilsson, 8. komppanian ruotu 120, 1689-Berg

Wirkkin

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 84, 1688-Bock

Virkonen

Isach Sigfredson, 6. komppania, 1689-Brakel

Isack Sigfredsson, 6. komppania, 1691-Seulenbach

Wiroin

Påel Eskillsson, 5. komppanian ruotu 14, 1694-Toll, 5. komppanian ruotu 14, 1694-Toll2

Påhl, 5. komppanian ruotu 14, 1694-Seulenbach2, 5. komppanian ruotu 14, 1695-Seulenbach

Påhl Eskillsson, 5. komppanian ruotu 14, 1691-Sture

Wirol:

Johan Peerssonn, 8. komppanian ruotu 136, 1687-Seulenbach2

Wirolain

Johan Peerson, 8. komppanian ruotu 136, 1689-Brakel

Johan Peersson, 8. komppanian ruotu 136, 1689-Berg

Johan Peerssonn, 8. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 136, 1687-Gyllenspang2

Johan Persson, 8. komppanian ruotu 136, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 136, 1694-Toll2

Johan Pärsson, 8. komppanian ruotu 136, 1689-Goos, 8. komppanian ruotu 136, 1691-Sture

Wiskarin

Thomass, 2. komppania, 1695-Rappengren

Wiskorin

Thomas, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Vitziain

Mattz Peerssonn, 3. komppanian ruotu 10, 1686-Seulenbach2

Witziein

Mattz Peersonn, 3. komppanian ruotu 10, 1689-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 10, 1689-Goos, 3. komppanian ruotu 10, 1689-Seulenbach2

Mattz Peersson, 3. komppanian ruotu 10, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 10, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 10, 1693-Lind

Witziäij

Johan, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Witziäin

Johan Johansson, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Mattz Pärsson, 3. komppanian ruotu 10, 1691-Sture

Witziänj

Johan, 3. komppania, 1694-Seulenbach2

VAVEVI  VJ 

Wjnickain

Christer, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Christer Jacobsson, 5. komppanian ruotu 18, 1693-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 18, 1693-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 18, 1693-Lind

Jacob, 6. komppania, 1693-Seulenbach2, 6. komppania, 1694-Seulenbach

Thomas Mattsson, 8. komppanian ruotu 87, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 87, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 87, 1693-Lind

VAVEVIVJ  VÄ

Wächwiläin

Daniel, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Wähviläin

Daniel, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Wäisain

Anders Andersson, 3. komppanian ruotu 55, 1687-Seulenbach2

Anders Anderssonn, 3. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 55, 1687-Gyllenspang2

Wäisein

Olof Thomasson, 3. komppanian ruotu 39, 1692-Meurman, 3. komppanian ruotu 39, 1692-Meurman2

Väissain

Oloff Thomason, 3. komppanian ruotu 39, 1687-Gyllenspang2

Olåff, 3. komppanian ruotu 39, 1695-Seulenbach2

Wäisäin

Anders Andersson, 3. komppanian ruotu 55, 1689-Berg, 3. komppanian ruotu 55, 1693-Gyllenspang, 3. komppanian ruotu 55, 1693-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 55, 1693-Lind

Hindrich Bertillsson, 6. komppania, 1691-Sture

Hindrik, 6. komppania, 1689-Goos

Oloff Thomasson, 3. komppanian ruotu 39, 1689-Berg

Wänahin

Påhl Jöransson, 1. komppanian ruotu 40, 1688-Bock

Wänain

Lars Jöranssonn, 3. komppania, 1687-Gyllenspang, 3. komppania, 1687-Gyllenspang2

Wänein

Lars Jöransson, 3. komppania, 1687-Seulenbach2, 3. komppania, 1694-Toll, 3. komppania, 1694-Toll2

Staffan Andersson, 8. komppania, 1694-Toll, 8. komppania, 1694-Toll2

Wänel:

Anders, 8. komppania, 1696-Seulenbach

Matz, 8. komppanian ruotu 126, 1696-Seulenbach

Wänelein

Michel Persson, 8. komppanian ruotu 130, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 130, 1694-Toll2

Wäneläin

Påel Mattsson, 8. komppanian ruotu 24, 1694-Toll, 8. komppanian ruotu 24, 1694-Toll2

Wänin

Matz, 1. komppanian ruotu 99, 1696-Seulenbach

Wännänen

Lars Larsson, 6. komppania, 1689-Gyllenspang

Wänäin

Christer, 8. komppanian ruotu 70, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 70, 1687-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 70, 1687-Seulenbach2

Christer Larson, 8. komppanian ruotu 70, 1689-Brakel

Christer Larsson, 8. komppanian ruotu 70, 1692-Meurman, 8. komppanian ruotu 70, 1692-Meurman2, 8. komppanian ruotu 70, 1692-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 70, 1693-Seulenbach

Johan, 1. komppania, 1694-Toll2

Lars Jöransson, 3. komppania, 1692-Meurman, 3. komppania, 1692-Meurman2

Lars Larsson, 6. komppania, 1688-Seulenbach

Larss, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Larss Joransonn, 3. komppania, 1689-Seulenbach, 3. komppania, 1689-Goos, 3. komppania, 1689-Seulenbach2

Larss Jöransson, 3. komppania, 1691-Sture

Madtz Jörenssonn, 1. komppanian ruotu 99, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 99, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 99, 1687-Seulenbach2

Mattz, 1. komppanian ruotu 99, 1695-Seulenbach2

Mattz Jöransson, 1. komppanian ruotu 99, 1691-Seulenbach2, 1. komppanian ruotu 99, 1692-Seulenbach

Mattz Jörransson, 1. komppanian ruotu 99, 1691-Sture

Mattz Mattsson, 8. komppanian ruotu 126, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 126, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 126, 1693-Lind

Matz Jöransson, 1. komppanian ruotu 99, 1689-Berg

Oloff, 3. komppanian ruotu 39, 1693-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 39, 1694-Seulenbach

Oloff Larsson, 3. komppania, 1693-Gyllenspang, 3. komppania, 1693-Gyllenspang2, 3. komppania, 1693-Lind

Peer Larsson, 8. komppanian ruotu 75, 1687-Gyllenspang2

Peer Larssonn, 8. komppanian ruotu 75, 1686-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 75, 1687-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 75, 1687-Seulenbach2

Sigfredh Jöransson, 1. komppania, 1693-Gyllenspang, 1. komppania, 1693-Gyllenspang2, 1. komppania, 1693-Lind

Staff, 8. komppania, 1691-Seulenbach2, 8. komppania, 1692-Seulenbach

Staffan, 8. komppania, 1691-Sture, 8. komppania, 1694-Seulenbach2, 8. komppania, 1695-Seulenbach

Thomas Thomassonn, 1. komppanian ruotu 12, 1686-Seulenbach2

Wänäl:

Michell Peerssonn, 8. komppanian ruotu 130, 1687-Seulenbach2

Wänäl:in

Mattz, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Wänäl:n

Påhl Mattsonn, 8. komppanian ruotu 24, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 24, 1689-Goos

Wänälain

Matz Larsson, 8. komppania, 1688-Bock

Matz Matzsson, 8. komppanian ruotu 126, 1688-Bock

Wänälein

Anders Matzson, 8. komppania, 1695-Rappengren

Jacob, 6. komppanian ruotu 81, 1687-Seulenbach2

Matz Matzson, 8. komppanian ruotu 126, 1695-Rappengren

Påhl Madtssonn, 8. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 24, 1687-Seulenbach3, 8. komppanian ruotu 24, 1688-Seulenbach

Wänäläin

Anders, 8. komppania, 1695-Seulenbach2

Jacob, 6. komppanian ruotu 81, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 81, 1687-Gyllenspang2, 6. komppanian ruotu 81, 1689-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 81, 1689-Goos, 6. komppanian ruotu 81, 1689-Seulenbach2

Jören Anderson, 2. komppanian ruotu 31, 1689-Brakel

Jören Anderssonn, 2. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 31, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 31, 1687-Seulenbach2

Mattz Mattson, 8. komppanian ruotu 126, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 126, 1689-Goos

Mattz Mattsson, 8. komppanian ruotu 126, 1688-Seulenbach

Michell, 8. komppanian ruotu 130, 1694-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 130, 1695-Seulenbach

Michell Peersonn, 8. komppanian ruotu 130, 1689-Seulenbach, 8. komppanian ruotu 130, 1689-Goos

Michell Peersson, 8. komppanian ruotu 130, 1688-Seulenbach

Michell Peerssonn, 8. komppanian ruotu 130, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 130, 1687-Gyllenspang2

Michell Persson, 8. komppanian ruotu 130, 1691-Sture

Påhl Madtssonn, 8. komppanian ruotu 24, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 24, 1687-Gyllenspang2

Påhl Matson, 8. komppanian ruotu 24, 1696-Werdenhoff

Påhl Mattzsson, 8. komppanian ruotu 24, 1691-Sture

Wäppsäläin

Mattz, 8. komppanian ruotu 120, 1693-Seulenbach2, 8. komppanian ruotu 120, 1694-Seulenbach

Wäpsalain

Matz Nielsson, 8. komppanian ruotu 120, 1691-Sture

Wäpssälain

Mattz Nielsson, 8. komppanian ruotu 120, 1693-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 120, 1693-Gyllenspang2, 8. komppanian ruotu 120, 1693-Lind

Wäpsäläin

Madtz __ssonn, 8. komppanian ruotu 120, 1687-Seulenbach2

Madtz Nielssonn, 8. komppanian ruotu 120, 1687-Gyllenspang, 8. komppanian ruotu 120, 1687-Gyllenspang2

Wäräin

Anders Nielsson, 5. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang, 5. komppanian ruotu 32, 1687-Gyllenspang2, 5. komppanian ruotu 32, 1687-Seulenbach3, 5. komppanian ruotu 32, 1688-Seulenbach, 5. komppanian ruotu 32, 1691-Sture

Anders Nielssonn, 5. komppanian ruotu 32, 1687-Seulenbach2

Wäsain

Hindrich, 6. komppania, 1689-Berg

Wäsal:

Staffan Christerssonn, 1. komppanian ruotu 91, 1687-Gyllenspang, 1. komppanian ruotu 91, 1687-Gyllenspang2, 1. komppanian ruotu 91, 1687-Seulenbach2

Wäsein

Anders Anderssonn, 3. komppanian ruotu 55, 1689-Seulenbach

Wäsel:n

Anders, 3. komppania, 1696-Seulenbach

Wästman

Johan, 2. komppanian ruotu 8, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 8, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 8, 1693-Lind

Johan Nielsson, 2. komppanian ruotu 8, 1695-Rappengren

Jonas, 2. komppanian ruotu 8, 1694-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 8, 1695-Seulenbach

Jonas Nielsonn, 2. komppanian ruotu 8, 1689-Seulenbach

Wästmann

Johan, 2. komppania, 1693-Seulenbach2, 2. komppania, 1694-Seulenbach

Jonas Nielssonn, 2. komppanian ruotu 8, 1687-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 8, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 8, 1687-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 8, 1687-Seulenbach3, 2. komppanian ruotu 8, 1688-Seulenbach

Wäsulain

Staffan Christerson, 1. komppanian ruotu 91, 1689-Brakel

Staffan Christersson, 1. komppanian ruotu 91, 1693-Seulenbach

Wäsäin

Anders Andersson, 3. komppanian ruotu 55, 1691-Sture

Hendrich Bertelsson, 6. komppania, 1695-Rappengren

Oluff, 3. komppanian ruotu 39, 1696-Seulenbach

Wäänäin

Lars Larsson, 6. komppania, 1688-Bock

YAlkuun

Ylletoin

Peer, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Ylletöin

Pehr, 2. komppania, 1696-Seulenbach

Yllytinen

Pehr Oloffsson, 2. komppania, 1691-Sture

Yllytyij

Peer Ohlssonn, 2. komppania, 1688-Seulenbach

Yllytyn

Peer Ohlsson, 2. komppania, 1693-Gyllenspang, 2. komppania, 1693-Gyllenspang2, 2. komppania, 1693-Lind

Yllytynen

Petter Ohlson, 2. komppania, 1689-Brakel

Ylytyin

Petter Olofsson, 2. komppania, 1688-Bock

Ylötoin

Oloff Påhlsson, 2. komppania, 1695-Rappengren

Ylötöin

Pehr Ohlsson, 2. komppania, 1695-Rappengren

ÅAlkuun

  ÅF  ÅHÅIÅLÅRÅV

Åffwaskain

Oloff Påhlsson, 6. komppanian ruotu 97, 1687-Gyllenspang2

Åfweskain

Oloff Påhlsson, 6. komppanian ruotu 97, 1686-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach, 6. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 97, 1687-Seulenbach3, 6. komppanian ruotu 97, 1688-Seulenbach

ÅF  ÅH  ÅIÅLÅRÅV

Åhrain

Hindrich Grelson, 5. komppania, 1691-Seulenbach2

ÅFÅH  ÅI  ÅLÅRÅV

Åickarin

Cnut, 3. komppanian ruotu 105, 1694-Seulenbach2

Åijnoin

Hinrich, 6. komppania, 1694-Seulenbach2, 6. komppania, 1695-Seulenbach

Åikarin

Cnut, 3. komppanian ruotu 105, 1695-Seulenbach

Åikarinen

Cnuuth Mårtensson, 3. komppanian ruotu 105, 1691-Sture

ÅFÅHÅI  ÅL  ÅRÅV

Ålckinora

Mattz, 2. komppania, 1695-Seulenbach2

Ålckoin

Lars, 3. komppanian ruotu 17, 1695-Seulenbach

Lars Andersson, 3. komppanian ruotu 17, 1689-Gyllenspang

Larss, 3. komppanian ruotu 17, 1694-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 17, 1695-Seulenbach2

Ållin

Påhll Andersson, 3. komppanian ruotu 5, 1689-Gyllenspang

Ållinen

Josep, 3. komppania, 1694-Seulenbach2, 3. komppania, 1695-Seulenbach

Påhl, 3. komppanian ruotu 5, 1694-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 5, 1695-Seulenbach

ÅFÅHÅIÅL  ÅR  ÅV

Årpain

Thomas Andersson, 3. komppanian ruotu 135, 1686-Seulenbach2, 3. komppanian ruotu 135, 1687-Seulenbach, 3. komppanian ruotu 135, 1687-Gyllenspang2, 3. komppanian ruotu 135, 1687-Seulenbach2

Årppoin

Thomass Andersson, 3. komppanian ruotu 135, 1695-Rappengren

ÅFÅHÅIÅLÅR  ÅV

Åwaskain

Oloff Påhlsson, 6. komppanian ruotu 97, 1691-Sture

Oluf Påhlsson, 6. komppanian ruotu 97, 1689-Gyllenspang

Oluff Påhlson, 6. komppanian ruotu 97, 1691-Seulenbach2, 6. komppanian ruotu 97, 1692-Seulenbach

ÄAlkuun

  ÄI  ÄR

Äijälein

Mårthen, 6. komppanian ruotu 84, 1687-Seulenbach2

Äijäläin

Mårten, 6. komppanian ruotu 84, 1691-Sture

Mårthen, 6. komppanian ruotu 84, 1687-Gyllenspang, 6. komppanian ruotu 84, 1687-Gyllenspang2

ÄI  ÄR

Ärckain

Peer, 2. komppania, 1694-Seulenbach2

Ärickain

Petter Niehlson, 2. komppania, 1689-Brakel

Ärikain

Petter Nilsson, 2. komppania, 1694-Toll, 2. komppania, 1694-Toll2

Ärkain

Peer, 2. komppania, 1695-Seulenbach

Äroin

Lars Anderson, 2. komppanian ruotu 51, 1691-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 51, 1692-Seulenbach

Ärroin

Lars, 2. komppanian ruotu 51, 1693-Seulenbach2, 2. komppanian ruotu 51, 1694-Seulenbach

Lars Andersson, 2. komppanian ruotu 51, 1687-Seulenbach, 2. komppanian ruotu 51, 1693-Gyllenspang, 2. komppanian ruotu 51, 1693-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 51, 1693-Lind, 2. komppanian ruotu 51, 1696-Seulenbach2

Larss Andersson, 2. komppanian ruotu 51, 1691-Sture

Ärroinen

Larss Andersson, 2. komppanian ruotu 51, 1687-Seulenbach3

Ärronen

Laars Anderssonn, 2. komppanian ruotu 51, 1686-Seulenbach2

Larss Anderssonn, 2. komppanian ruotu 51, 1687-Gyllenspang2, 2. komppanian ruotu 51, 1687-Seulenbach2

Tässä hakemistossa on yhteensä 3915 nimeä

© Väinö Holopainen 2023