AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatBaranoffin läänityksen pitäjäMaantarkastuskirja 1664 → Nimihakemisto

Baranoffin läänityksen maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Baranoffz lähn

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.


-  A  B  C  D  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  D  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bengtssons (Ylöwesiby) jk 374

Anders Nilsson (Parkalaby) jk 397

Falentin Baltzarsson (Rokolaby) jk 386

Lars Mattssons (Lappilanmäki) jk 396

Mattz Frantzson (Wänäläby) jk 390

AAlkuun

Antoin

Per Påållsson (Antoila Sättegårdh) jk 410

Påll Persson (Antoila Sättegårdh) jk 410

Pååll Påållsson (Antoila Sättegårdh) jk 410

Antoins

Bertill (Antoila Sättegårdh) jk 410

Anttoinen

Peer Larsson (Käräläby) jk 398

BAlkuun

Baranoffz

(Yliwesiby) jk 389

Class Johan (Pitkälaxby) jk 409

Branoff

Class Johan (Pitkälaxiby) jk 376, jk 377

Branoffz

Class Johan (Pitkälaxby) jk 378, jk 380

CAlkuun

Condiainen

Lars Larsson (Condialaby, Pumala) jk 355

DAlkuun

dito

Mattz Peersson (Lappilanmäki) jk 396

HAlkuun

Haloinen

Pååll Peersson (Pitkälaxby) jk 382

Hapataipall

Mattz Thomasson (Hapataipalby) jk 407

Harmainen

Madz Hindersson (Ylöwesiby) jk 372

Mattz Hindersson (Ylöwesiby) jk 373

Haukas

Anders (Rokolaby) jk 386

Hauska

(Yliwesiby) jk 388

Heilain

Johan Peersson (Ylöwesiby) jk 374

Heilainen

Pååll Nillsson (Ylöwesiby) jk 372, jk 374

Himainen

Mattz Mårthensson (Marionemj) jk 406

Himains

Jöns (Marionemj) jk 406

Mårten (Marionemj) jk 406

Huttuin

Pååll Larsson (Hapataipalby) jk 407

Huttuinen

Anders Erichsson (Huttulaby) jk 387

Johan Sigfredsson (Huttulaby) jk 387

Lars Larsson (Huttulaby) jk 387

Sigfredh Sigfredhsson (Huttulaby) jk 387

Thomas Mattsson (Huttulaby) jk 387

Hylkynen

Lars Larsson (Hylkeläby, Pomela) jk 357

Lars Peersson (Hylkeläby, Pomela) jk 357

Hämälein

Sigfredh Jörensson (Kächkyläby, Pellosniemj) jk 358

Hämäläin

Frantz Andersson (Taipalenby) jk 400

Jöran Andersson (Taipalenby) jk 400

Sigfred Jörensson (Kächkyläby) jk 361

Sigfredh Jörensson (Kächkyläby) jk 362

Hämäläinen

Jören Jörensson (Kylläläby) jk 365

Härkäin

Sigfredh Peersson (Pitkälaxby) jk 380

IAlkuun

Ihalain

Staffan Anderss (Hylkeläby, Pomela) jk 357

Ihalainen

Mårthen Peersson (Ihalaby) jk 360

Staffan Påållsson (Ihalaby) jk 360

Ikoinen

Anders Påållsson (Ikoilaby, Pumala) jk 354

Christer Hansson (Pitkälaxby) jk 381

Mattz Staffansson (Pitkälaxby) jk 379

Ikoinens

Hans Bengtsson (Pitkälaxby) jk 379

Inginen

Bengt Simonsson (Hylkeläby, Pomela) jk 357

Erich Michellsson (Hylkeläby, Pomela) jk 357

Mårthen Simonsson (Hylkeläby, Pomela) jk 357

Inginens

Chlemet (Hylkeläby, Pomela) jk 357

JAlkuun

Jokelainen

Anders (Wänäläby) jk 390

Jukarainen

Pååll Erichsson (Hurisaloby) jk 363

Pååll Erichsson (Hurisaloby, Pumala) jk 359

KAlkuun

Kalaman

(Siskola) jk 394

Kietäwäin

Mattz Andersson (Hauhoilaby) jk 366

Kietäwäinen

Pååll Oloffsson (Hauhoilaby) jk 366

KifuiMees

Hindrich Peersson (Seppäläby) jk 391

Kituinen

Lars Oloffsson (Yliwesiby) jk 389

Kiukas

Jönns Andersson (Pitkälaxiby) jk 376

Kuifwainen

Jöns Christersson (Malialaby, Pumala) jk 353

Kullinen

Anders Peersson (Kächkyläby) jk 361, jk 362

Kyllöinen

Hindrich Påållsson (Kyllöläby, Pumala) jk 359

Kårhoinen

Eskell Oloffsson (Yliwesiby) jk 384

Jören Hansson (Yliwesiby) jk 384

Lars Peersson (Haukakorhola) jk 393

Lars Persson (Marionemiby) jk 408

Philphus Jönsson (Marionemiby) jk 408

Philpus Joansson (Haukakorhola) jk 393

Pååll Andersson (Haukakorhola) jk 393

Kächköinen

Pååll Peersson (Kächkyläby) jk 361, jk 362

Pååll Pållsson (Kächkyläby) jk 362

Pååll Påållsson (Kächkyläby) jk 361

Pååll Påållsson (Kächkyläby, Pellosniemj) jk 358

Thomas Jacob (Kächkyläby, Pellosniemj) jk 358

Thomas Jacobsson (Kächkyläby) jk 361, jk 362

Käriäin

Peer Peersson (Yliwesiby) jk 388

Käriäinen

(Antoila Sättegårdh) jk 414

Lars Hindersson (Käräläby) jk 399

Lars Jönsson (Käräläby) jk 399

Mattz Larsson (Käräläby) jk 399

Peer Påållsson (Käräläby) jk 399

Käräin

Jöran (Antoila Sättegårdh) jk 410

Käräjäinen

Jöran (Antoila Sättegårdh) jk 411

LAlkuun

Ladukains

Michell (Pitkälaxby) jk 378

Lakoins

Pååll (Marionemiby) jk 408

Langoinen

Peer Jönsson (Pitkälaxiby) jk 376

Lappalain

Thomas Thomasson (Lappilanmäki) jk 396

Lappalainen

Peer Persson (Lappilanmäki) jk 396

Laskoinen

Oloff Oloffsson (Pitkälaxiby) jk 376

Lawoins

Jost (Pitkälaxby) jk 409

Leijnoinen

Anders Peersson (Hurisaloby, Pumala) jk 359

Anders Persson (Ihalaby) jk 360

Eskell Pållsson (Hurisaloby) jk 363

Leijnoinen (Sålla el:r Leijnoinen)

Mattz Påållsson (Ihalaby) jk 360

Leinoin (Solla Leinoin)

Mattz Påållsson (Ihalaby) jk 361

Leinoinen

Anders Peersson (Hurisaloby, Pomula) jk 358

Leinoinen (Sålla el:r Leinoinen)

Peer Mattsson (Kylläläby) jk 365

Leinoins

Anders Peersson (Antoila Sättegårdh) jk 412

Peer (Antoila Sättegårdh) jk 413

Peer Larsson (Antoila Sättegårdh) jk 412

Pååll (Antoila Sättegårdh) jk 413

Lijmatain

Oloff Jacobsson (Ylöwesiby) jk 374

Lohia

Hindrich Mårtenss (Kächkyläby, Pellosniemj) jk 358

Loppein

Jören Oloffsson (Piskolaby) jk 364

Låhia

Hindrich Mårthensson (Kächkölä) jk 402

MAlkuun

MalliasMees

Lars Larsson (Malialaby, Pumala) jk 353

Pååll Thomasson (Malialaby, Pumala) jk 353

Mettelinen

Lars Andersson (Piskolaby) jk 364

Mondoinen

Christer Hansson (Rokolaby) jk 386

Mustabock

Pååll (Antoila Sättegårdh) jk 413

Mustabok

Pååll (Antoila Sättegårdh) jk 410

Måndoinen

Hans Hansson (Mondoila, Pellosnemi) jk 356

Mattz Jönsson (Mondoila, Pellosnemi) jk 356

Mattz Peersson (Mondoila, Pellosnemi) jk 356

NAlkuun

Nasakens

Jacob (Pitkälaxiby) jk 376

Nopoinen

Peer Hansson (Kåikalaby) jk 377

Peer Mattsson (Pitkälaxiby) jk 377

Nopoins

Hindrich (Pitkälaxiby) jk 377

Nurhoinen

Anders Larsson (Nurhola) jk 368

OAlkuun

Otinen

Oloff Larsson (Outila) jk 395

Oloff Oloffsson (Outila) jk 395

Ottrainen

Mattz Peersson (Taipalenby) jk 400

PAlkuun

Paijainen

Lars Christersson (Hurisaloby) jk 363

Lars Christersson (Piskolaby) jk 364

Pakinen

Peer Peersson (Pakinnemiby) jk 401

Pardinen

Pååll Jönsson (Malialaby, Pumala) jk 353

Parkin

Eskell Larsson (MarioNemiby) jk 375

Hemmingh Hansson (Parkilaby) jk 403

Hindrich Hindersson (Parkalaby) jk 402

Jacob Hindersson (Parkalaby) jk 402

Jöns Jönsson (Parkalaby) jk 402

Mattz Jönsson (Parkalaby) jk 402

Thomas Oloffsson (Haukakorhola) jk 393

Parkinen

Anders Peersson (Ylöwesiby) jk 373

Eskell Larsson (Parkalaby) jk 397

Hemming Hansson (Parkalaby) jk 397

Hindrich Hindersson (Parkalaby) jk 397

Jacob Hindersson (Parkalaby) jk 397

Jöns Jönsson (Parkalaby) jk 397

Mattz Jönsson (Parkalaby) jk 397

Pååll Påållsson (Antoila Sättegårdh) jk 411

Pååll Påållsson (Parkalaby) jk 397

Pasainen

Peer Andersson (Marionemj) jk 405

Pasoinen

Jöns Månsson (Yliwesiby) jk 384, jk 389

Pedikäin

Pååll Mattsson (Pitkälaxby) jk 379

Thomas Mattsson (Pitkälaxby) jk 378

Pedikäinen

Mattz Mattsson (Pitkälaxby) jk 379

Peldoins

Peer (Ihalaby) jk 361

Piskoinen

Christer Christersson (Piskolaby) jk 364

Lars Andersson (Piskolaby) jk 364

Pispa

Anders (Yliwesiby) jk 388

Pispainen

Lars Peersson (MarioNemi) jk 392

Lars Peersson (Marionemj) jk 406

Mårthen Hindersson (MarioNemi) jk 392

Mårthen Hindersson (Marionemj) jk 406

Portains

Jöns (Lappilanmäki) jk 396

Pulkin

Peer Oloffsson (Yliwesiby) jk 388

Pulkinen

Anders Bengtsson (Yliwesiby) jk 389

Jöns Bengtsson (Yliwesiby) jk 385

Pulkins

Bengt Jönsson (Yliwesiby) jk 385

Lars (Yliwesiby) jk 388

Pulkoin

Pååll Persson (Yliwesiby) jk 388

Pullkins

Anders (Yliwesiby) jk 385

Purttainen

Knut Hindersson (Lappilanmäki) jk 396

Pylkin

Johan Andersson (Marionemiby) jk 408

Pylkäin

Mattz Påållsson (Seppäläby) jk 391

RAlkuun

Rasainen

Peer (Antoila Sättegårdh) jk 413

Roinians

Peer Peersson (Antoila Sättegårdh) jk 411

Pååll Peersson (Antoila Sättegårdh) jk 411

Rokolainen

Carll Mårthensson (Rokolaby) jk 386

Lars Andersson (Rokolaby) jk 386

Lars Hansson (Rokolaby) jk 386

Michell Persson (Rokolaby) jk 386

Rokolains

Per (Rokolaby) jk 386

SAlkuun

Seijland

Anders Grelsson (Pitkälaxby) jk 381

Peer Jönsson (Pitkälaxby) jk 381

Seppäläin

Hindrich Hindersson (Marionemj) jk 405

Hindrich Hindersson (Seppäläby) jk 391

Hindrich Peersson (Seppäläby) jk 391

Peer Peersson (Seppäläby) jk 391

Seppäläinen

Peer Hindersson (Malialaby, Pumala) jk 353

Silpo

Anders Påållsson (Marionemj) jk 406

Siskoinen

Anders Andersson (Siskola) jk 394

Michell Larsson (Siskola) jk 394

Smålander

Mårthen Pärsson (Nurhola) jk 368

Sockåin

Hindrich Peersson (Yliwesiby) jk 383

Solla Leinoin

Mattz Påållsson (Ihalaby) jk 361

Sutar

Hindrich Thomasson (Hapataipalby) jk 407

Syriäläinen

Tönnis Peersson (Tarholaby) jk 369

Sålla el:r Leijnoinen

Mattz Påållsson (Ihalaby) jk 360

Sålla el:r Leinoinen

Peer Mattsson (Kylläläby) jk 365

TAlkuun

Taifualain

Anders (Marionemj) jk 404

Taifualains

Sigfred (Marionemj) jk 404

Taifuallanttin

Peer Andersson (Marionemj) jk 404

Taipalain

Anders Christersson (Taipalenby) jk 400

Pååll Oloffsson (Taipalenby) jk 400

Suen Peersson (Taipalenby) jk 400

Taipalains

Per (Taipalenby) jk 400

Tarfwoin

Michell Påållsson (Parkila) jk 394

Tarhainen

Pååll Oloffsson (Tarholaby) jk 369

Tarhoin

Pååll Oloffsson (Tarhoila) jk 396

Tarhoinen

Anders Jönsson (Tarholaby) jk 370

Markus Månsson (Tarholaby) jk 370

Pååll Jönsson (Marinemiby) jk 371

Pååll Oloffsson (Tarhalaby) jk 361

Pååll Oloffsson (Tarholaby) jk 370

Pååll Peersson (Tarholaby) jk 370

Timoinen

Peer Hansson (Hurisaloby, Pomula) jk 358

Tofwainen

Peer Peersson (Ylöwesiby) jk 373

Toijainen

Mattz Mattsson (Pitkälaxby) jk 389

Tuliainen

Pååll Mattsson (Käräläby) jk 398

Tunainen

Peer Hansson (Hurisaloby, Pumala) jk 359

UAlkuun

Uckoinen

Peer Oloffsson (Kächkyläby) jk 361, jk 362

VWAlkuun

Wenäläin

Lars Jacobsson (Wätämäsalmiby) jk 367

Mårten (Antoila Sättegårdh) jk 414

Williakain

Lars Larsson (Pakinnemiby) jk 401

Williakains

Anders Påållsson (Antoila Sättegårdh) jk 414

Johan Påållsson (Antoila Sättegårdh) jk 414

Witikains

Mattz (Huttulaby) jk 387

Wäisäin

Christer Bertillsson (Parkilaby) jk 403

Lars Bertillsson (Parkilaby) jk 403

Per Andersson (Parkilaby) jk 403

Wäisäinen

Christer Bertillsson (Marionemi) jk 402

Lars Bertillsson (Marionemi) jk 402

Peer Andersson (Marionemi) jk 402

Wäisäins

Mattz (Parkilaby) jk 403

Wänäin

Johan Mattsson (Wänäläby) jk 390

Mattz Påållsson (Wänäläby) jk 390

Pååll Peersson (Wänäläby) jk 390

Thomas Johansson (Wänäläby) jk 390

Wänäinen

Lars Oloffsson (Wänäläby) jk 390

Pååll Mattsson (Pitkälaxby) jk 380

Wästerfick

Pååll Christersson (Piskolaby) jk 364

 

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.

Tässä luettelossa on 236 nimeä

© Väinö Holopainen 2023