AloitussivuPohjois-SavoIisalmiRippikoulu → Rippikoulu 19.6.1813 tytöt

Rippikoulu 19.6.1813 tytöt

Förtekning öfver den Ungdom af Qvinkönet som bevistat Skrift skolan i Idensalmi Moderkyrko Församling, börjad den 13 Junii 1813

Nimet aakkosjärjestyksessäSyntymävuosittain

Tarkista tiedot alkuperäisestä lähteestä. Lastenkirjan sivunumeroita ei ole varmistettu.


Sivu 35BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Alapitkä Stina Iwarsd:r Toivain 1799 1 impr
Kauppila Bdr Margreta Joh:s d:r Kauppin 1798 adm
Bdr Ulrika Kääriäin 1798 adm
oäkta Walborg Britasd:r Nijrain 1795 13 adm
Haajais 7 Bdr Cath. Pauli Rongain 1796 15 adm
2 Bdr Brita Stina Petri Hyvöin 1798 20 impr
Bdr Elin Joh:s d:r Ahoin 1797 24 adm
Bdr Margreta Mattsd:r Ruotsal: 1797 26 adm
Haapajärvi 4 Pigan Lisa Marjamaa 1794 38 adm
8 Pig. Maria Laukka 1796 51 adm
10 B:dr Maria Pauli Lappetel: 1798 54 impr
Pig. Lovisa Junduin 1796 876 adm
Hernejärvi 2 Tdr Cathar Pauli Wäisäin 1798 72 adm
2 Torp.d:r Susanna Kajsa Karhuin 1792 72 adm
3 T d:r Anna Kajsa Puustin 1795 74 adm
1 P. Skolastika Henrici Korhoin 1793 68 adm
Idensalmi 2 B:dr Cathar. Grels d:r Kauppin 1794 85 adm
Jokela 1 Bd:r Cathar. Pauli Ryhäin 1.7.1798 103 impr
T.d:r Anna Pauli Huttuin 1797 103 impr
Bdr Hel. Cathar. Pauli Ryhäin 5.1.1798 104 impr
Jummis 1 T.d:r Anna Cath. Tossavain 24.4.1796 107 adm
2 Bdr Beata Cath. Petri Wäisäin 1793 110 adm
Karvasalmi 1 Bd:r Anna Petri Kijmalain 1797 119 adm
4 Bd:r Maria Christersd:r Mardikain 24.3.1799 125 adm
Kivisto 2 Bd:r Anna Pauli Hilduin 1797 153 impr
3 Bd:r Elisab. Petri Ollikain 1796 157 impr
Koppola 1 Pig. Carin Luttinen 1795 161 adm
Bd:r Christina Joh:s Kuosmain 1797 166 adm
Kilpisaari Pig Maria Ulrika Huttuin 1796 139 adm

Sivu 36AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Korpijärvi 1 Bdr Lisa Petri Heiskain 1797 170 adm
Kääriänsaari Bdr Maria Olai Hujain 1795 180 adm
Lambaanjärvi 5 Bdr Prudentia Pauli Sonnin 12.8.1795 189 adm
9 Bdr Margreta Eskelsd:r Mackoin 1794 190 impr
10 Bdr Maria Christersd:r Hilduin 1797 191 impr
Lappetelä 1 Bdr Maria Pauli Poikoin 1796 195 impr
2 Bdr Maria Petri Katain 1796 196 adm
P. Stina Olai Blom 1797 197 adm
P. Anna Cath. Joh:s Blom 1800 197 impr
B:dr Cathar. Eliae Poikoin 1797 205 adm
B:dr Anna Stina Pauli Karhuin 1797 210 adm
Pig. Lovisa Pardain 23.6.1790 207 adm
Leppälax 1 P. Maria Mich:s Lehtolain 1797 125 impr
2 P. Ester Joh:s Ruotsal: 1796 216 impr
B:dr Lovisa Gabr:s Hoffren 1797 217 impr
Luckarila 1 B:dr Lovisa Hemm:s Ollikain 1798 231 impr
3 B:dr Lovisa Petri Ollikain 16.6.1795 247 impr
Mardickala 2 P- Margreta Mårtensd:r Sund 1792 259 adm
Naarwanlax 1 Bd:r Lovisa Josefi Ryhäin 2.5.1798 280 adm
Bd:r Maria Pauli Miettin 1794 278 adm
Nerko 1 Bd:r Cath. Erici Wensel 1797 291 adm
5 Bd:r Brita Pauli Lappal 1796 317 adm
Bd:r Lisa Andreae Lappal 1797 319 adm
6 Corp:s d:r Gustava Åberg 1796 325 impr
4 oäkta Cathar Pardain 1796 313 impr
1 Såd.D:r Maria Staffsd:r Dus 1797 291 adm
Luckarila Bd:r Margreta Hemm:s Luckarin 1795 239 adm
Bd:r Susanna Hans:dr Leivo 1797 241 adm
Niemismäki Lena Kajsa Rytköin 14.3.1798 333 impr
Ollickala 1 Bd:r Anna Nilsd:r Sonnin 1796 353 adm
3 Bd:r Margreta Pauli Ryynäin 1797 364 adm
5 T.d:r Lovisa Petri Raadikain 1797 376 impr
9 B:dr Elin Hen:ci Ollikain 1798 389 adm
16 P Anna Nilsd:r Kasanen 1794 407 adm
Ongivesi B:dr Lovisa Georgidr Ruotsal: 1793 418 adm

Sivu 36BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Ongivesi 1 Lovisa Olai Hujain 1.1.1798 409 adm
4 Anna Kajsa Petri Lustig 28.4.1798 424 adm
Anna Th:ae Jääskel: 1797 426 adm
Pajujärvi 3 Ingeborg Fr:ci Leivo 1799 440 adm
4 Cathar. Joh:s Leivo 1796 442 adm
4 Maria Hen:ci Savol: 7.1.1798 444
5 Ulrika Hemm:s Mykkäin 1797 446 impr
6 Anna Hemm:s Ruotsal: 1797 448 impr
4 Anna K. Christers:dr Savol: 1797 445 impr
Palois 1 Anna Hemm:s d:r Heiskain 1797 455 adm
2 Stina Petri Kossi 1795 62 adm
Petäys 1 Anna Sam:s Kainul 1798 196 adm
P. Cath. Eteläin 12.4.1795 498 adm
Pitolamminmäki 1 Maria Petri Savol: 1797 502 adm
Maria Christersd:r Poikoin 1797 503 adm
Pyöriälä 1 Maria Jac:bi Lyytin 10.9.1790 514 adm
Anna Jac:bi Lyytin 20.3.1798 514 adm
Päsmäri 1 Pig. Anna Kuvaja GB adm
Pörsänmäki 2 Brita Olai Pennain 1797 522 adm
Anna Kat. And:eae Lippoin 1797 524 adm
3 Anna St. Joh:s Hardikain 1797 529 impr
4 Ingeborg Amb:ii Pardain 1795 532 adm
Ruokosen 1 Anna Hen:ci Ruotsal: 19.1.1797 552 adm
Lisa Joh:s d:r Ruotsal: 3.12.1798 553 adm
Ruotaanmäki 1 Lovisa Petri Lappal: 1796 562 adm
Margreta Pauli Mackoin 1798 566 adm
Rutacko 1 Anna Aug:s d:r Huttuin 1797 571 adm
2 Anna Joh:s Huttuin 1798 574 adm
2 Margreta Larsd:r Tuovin 1795 844 adm
9 Eva Mattsd:r Häli 1794 694 impr
11 Anna Lars:d Savolain impr
Ryhälänmä 2 Hedvig Pauli Eskelin 1796 599 adm
3 Anna Joh:s Bök 1797 601 adm
3 Brita Stina And:ae Pulcka 1797 602 adm
Anna Kajsa Gab:is Keinoin 26.8.1797 602 adm

Sivu 37AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Salahmi 1 Lovisa Hollström 1794 605 adm
Valborg Pijppo 3.5.1798 606 adm
2 Anna Hansd:r Mackoin 1796 612 adm
P. Cathar. Kamula 1797 612 adm
P. Margreta Haataja 611
1 Stina Hen:ci Ny 20.4.1793 605 adm
Songajärvi 3 Maria Dav:s Eskelin 7.3.1798 620 impr
Sutela 1 Sara Phil:s Ruotsal 24.1.1796 641 adm
Svänninmäki 1 Maria Hjort 4.1.1792 661 adm
Lena Petri Hjort 1794 661 adm
6 Margreta Petri Pardain 15.3.1798 676 adm
Sälevä 2 Krispina Sam:s Lappal. 1796 681 impr
3 Margreta Aronsd:r Har 1797 684 impr
4 Lena Lov. Sam:s Bergman 1.5.1797 685 adm
Anna Maria Mähöin 1797 685 adm
Toiwacko 1 Lovisa Pauli Komulain 1797 690 adm
Cecilia Pardain 1792 691 adm
Ura 3 Elin Eliad:r Rytköin 1796 694 adm
Walkiamäki 3 Brita Hen:ci Kettuin 4.11.1794 22 adm
1 Bd:r Margreta Pauli Kijskinen 1796 746 adm
4 Anna Lars d:r Remes 20.8.1795 762 adm
Warpais 1 Anna Stina Petri Sääski 21.7.1797 788 impr
Juliana Larsd:r Lappal: 1797 789 adm
Wiando 1 Anna Lisa Christ:s Puuruin 1797 812 adm
Maria Jacobi Sipoin 1798 812 adm
2 Stina Pauli Ruotsal: 1797 815 adm
Niemismäki 1 Lovisa Joh:s Räihä 1797 335 impr
Lisa Joh:s Räihä 1797 335 impr
Wieremä 3 Lovisa Larsd:r Kettuin 1796 837 adm
Wiita 3 Qp. Brita Pardain 1785 850 adm
Kääriänsaari Brita Joh:s d:r Kuosmain 25.10.1790 180 adm
Pörsänmäki 4 Stina Petri Kackin 1795 537 adm
5 P. Eva Karjalain 1793 538 impr
P. Lisa Heickinen 1792 31 impr
Pastoratet 1 Hedvig Andrae Kyyriäin 11.2.1795 871 adm
3 Brita Matts:dr Leiviskä 1799 873 impr
45 Elsa Mich:s Hurskain 1796 914 adm
Ulrika Lov. Cajanus 20.9.1797 913 adm
Svänninmäki 3 B:dr Maria Adami Palloin 1793 adm
Pitkälänmäki P. Stina Pauli Savolain 1793 adm
Ollickala 5 P. Cathar. Snickari 1792 impr

Hyväksyttyjä 101 (72.1 %), hylättyjä 39 (27.9 %)

Listassa 140 henkilöä.

Nimet aakkosjärjestyksessäSyntymävuosittain

© Väinö Holopainen 2023