AloitussivuPohjois-SavoIisalmen pitäjäAutioluettelot → 1724 autioluettelo

Iisalmi: autioluettelot vuodelle 1724

Idensallmj Soch:

Ouptagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Rakuunat Jalkaväki
Hapaiärfwj Michell Eskelins 1 1/2 _
Hapaiärfwj Hindrich Pardains 1 1/2 1/8
Hapaiärfwj Af Påhl Pardains 1/2 5/8 _
Käriensarj Af Anders Häiskains 1/2 1/2
Kilpsarj Af Hindrich Pyllckäs 1/3 1/4 1/16
Kallioiärfwj Af Johan Kärckäins 1/2 1/3 _
Kallioiärfwj Af Thomas Päsoins 1/2 2/9 _
Lambaiärfwj Nils Kåckoins 1 1/2 _
Läppälax Af Påhl Cnutsons 1/2 3/8
Lapwetelenby Af Staffan Ollikains 1/2 3/8 3/32
Martiseniärfwj Olof Pardains 1 3/8 3/16
Niemisiärfwj Peer Lyras 1 1/4 _
Nälando Mattz Eskelins 1 1/3 1/12
Nissilä Påhl Kiättuins 1 2/3 _
Pardala Mattz Junduins 1 1/2 1/8
Pätäiärfwj Af Påhl Huttuins 1/2 1/2 1/8
Pajuiärfwj Olof Cuossmains 1 1/2 1/8
Pajuiärfwj Nils Ollikains 1 1/2 _
Päsmäri Peer Tåifwains 1 1/2 1/8
Rutacko Af Peer Huttuins 1/2 1/4 1/16
Salome Af Anders Rämäs 1/2 1/4 _
Swänninmäkj Af Olof Ojalains 1/2 1/2 1/8
Sångaiärfwj Af Peer Swennises 1/2 1/2 _
Säläwä Af Olof Sårmuins 1/2 3/8 _
Sullkawa Hindrich Harmains Engh - 1/4 1/16

Optagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Rakuunat Jalkaväki Uusi asukas Otettu
Haiaisenby Af Johan Ryttkeins 1/2 1/2 _ Christer Råifwas 21.1.1722
Hapaiärfwj Hans Päsoins _ 1/3 1/12 Johan Cumbulain 14.9.1722
Häinämäkj Anders Lippoin 1 1/2 _ Påhl Tickain 21.2.1722
Häinämäkj Lars Lippoin 1 1/2 _ Lars Lappalain 22.1.1723
Kiuruwesj Af Påhl Tickains 1/2 1/2 _ Lars Lind 15.2.1722
Kiwisto Påhl Pardains 1 1/2 1/8 Olof Ollikain 7.4.1722
Kuifwaniemj Lars Tåssawain 1 1/2 _ Lars Panain 22.1.1723
Lapwetelen Peer Mardikain 1 1/3 1/12 Erich Ollikain 7.4.1722
Lapwetelen Philip Rautaparda 1 1/2 1/8 Staffan Hämäläin 22.1.1723
Nissilä Af Mattz Nissins 1/2 3/4 _ Nils Påhlsson 22.2.1722
Nissilä Nils Nissins 1 2/3 _ Anders Nissin 22.1.1723
Ollikala Peer Kärckäins 1 1 1/4 Mattz Rynäin 1.8.1724
Pardala Påhl Pardains 1 1/2 1/8 Ifwar Lappalain 29.5.1723
Paiuiärfwj Oloff Kåckarins _ 1/2 1/8 Hindrich Rynäin 3.12.1722
Paiuiärfwj Gabriell Ollikains 1 1/2 1/8 Olof Rotzalain 10.8.1722
Paiumäkj Lars Luckarin 1 1 _ Josep Tickain 22.2.1722
Ryhälä Staffan Ryhäins Carl Tirrin 25.7.1724
Swenninmäkj Lars Kiättuin 1 1/2 1/8 Michell Räpo 7.4.1722
Sutela af Johan Sutins 1/2 1/2 _ Påhl Ollikain
Tommonmäkj Greels Jauhains 1 1/2 _ Samuell Rotzalain 7.12.1721
Tommonmäkj Af Påhl Bertillssons 1/2 1/4 1/16 Hindrich Laukain 22.1.1723
Walkiamäkj Gidion Lappalains _ 1/2 1/8 Capitein Hästsko 1.6.1722
Weremäiärfwj af Olof Kiättuins 1/2 1/2 1/8 Johan Kiättuin 20.1.1723
Wijtaby Anders Huttuins 1 3/4 _ Påhl Huttuin 8.6.1723
Ullmala Af Peer Nijrains 1/2 1/2 1/8 Johan Cajanus 28.3.1724

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8774 Tositekirja 1724-1724, sivut 3002-3007
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8774
Mikrofilmi LT958


Luettelon päiväys 8.3.1725

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2023