AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatIisalmen pitäjä → Maantarkastuskirja 1664

Iisalmen maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Sivu 1 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 487 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
486 Ollikala Lars Mattsson Lendz Man och Postbondhe
Ollikala Jacob Peersson Mardikain
HerneJerfwiby Johan Nillsson Roifwainen
WotiJerfwi Jöns Mattsson Leskinen
Kiermelax Mattz Bengtsson Reseinen med sin B:r
Kiermelax Bengt Bengtsson
Lambasjerfwi Hindrich Hanssn Jäskeläin
Närköby Peer Larsson Kächköin
Närköby Lars Larsson Kächköinn
Närköby Anders Larsson Dito
Närköby Oloff Oloffsson Kächkyinn
Närköby Peer Mattsson Kächköinn
Wechmasmäkij Lars Andersson Tijhoinn
Wechmasmäkij Peer Larsson Peckurinn
Swännimäkj Erich Mattsson Suomalain

Sivu 2 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 491 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
487 Ollikala Pååll Peersson Siwoinen
Ollikala Peer Peersson Siwoinn
Ollikala Peer Peersson Mardikain

Sivu 3 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 493 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
488 Ollikala Bertill Hindersson Ollikain
Ollikala Anders Staffansson Dito
Ollikala Lars Påållssn Dito
Ollikala Lars Hindersson Dito
Ollikala Staffan Staffansson Dito
Ollikala Jöran Mattsson Sipoinn
Kifwistoby Pååll Oloffsson Ollikainn
Kifwistoby Jöns Peersson Dito
Kifwistoby Anders Påållsson Dito
489 Ollikalaby Lars Påållsson Ickoinen
490 Paiujerfwenby Johan Påållsson Cossmainen
Paiujerfwenby Brusius Påållsson Dito
Paiujerfwenby Oloff Oloffsson Kåckarinen
Paiujerfwenby Peer Peersson Cossmainen
Ongiwesiby Michell Peersson Linduinen

Sivu 4 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 495 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
491 Paiujerfwi by Erich Oloffsson Kåckarinn
Paiujerfwi by Erich Påållsson Lapwetelein
Karfwasalmjby Oloff Oloffsson Rynäinen
Karfwasalmjby Erich Bertillssn Dito
Rokoisenby Hindrich Oloffsson Rynäinen
492 Luckarilaby Lars Hemmingsson Luckarinen
Luckarilaby Hemmigh Larsson Dito
Luckarilaby Peer Larsson Dito
Koppeläby Sigfred Jönsson Koppoinen
Koppeläby Pååll Påållsson Cossmainn

Sivu 5 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 497 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
493 Sutelaby Mattz Nillsson Sutinen
Sutelaby Anders Andersssn Sutinen
Sutelaby Peer Hindersson Lappalain
Sutelaby Hindrich Hindersson Käcköinn
Wotijerfwenby Hindrich Hinderssn Hardikain

Sivu 6 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 499 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
494 Narfwanlaxby Swän Mårthensson Hilduinn
Narfwanlaxby Oloff Jönsson Hilduinn
Narfwanlaxby Michell Larsson Dito
Narfwanlaxby Hindrich Thomassson Dito
Paiujerfwenby Hemmingh Andersson Ruotzalain
Alapitkänkylä Lars Larsson Koppoinen
Pyöröläby Peer Nillsson Suthinen
Kaeraslaxi Pååll Mattsson Ruskainen
Kaeraslaxi Hindrich Mattsson Ruskains Enkia

Sivu 7 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 501 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
495 Ongiwesiby Nils Peersson Ruotzalain
Ongiwesiby Pååll Hindersson Routzalain
Ongiwesiby Mattz Peersson Ruotzalain
Ongiwesiby Nils Nilssn Routzalain
Ongiwesiby Peer Nillsson Dito
Michaiärfwiby Anders Larsson Ruotzalain
Alapitkäby Hindrich Hindrichsson Ruotzalain
496 Ångiwesiby Mattz Peersson Ruotzalain
Mickajerfwiby Anders Larsson Ruotzalain

Sivu 8 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 503 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
496 Taipaleby Nils Peersson Ryttköinen
Taipaleby Pååll Anderssn Dito
Taipaleby Peer Påållsson Ryttköin
Pielawesiby Mattz Hindersson Ryttköin
Pielawesiby Hemming Hindersson Dito
Pielawesiby Larss Påållsson Tåssawain
Pielawesiby Oloff Larsson Niskainn
Ryttköby Lars Peerson Ryttköin
Wiijandaby Hindrich Peerssn Ollikainn
Wiijandaby Philiph Peerssn Kårpi

Sivu 9 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 505 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
498 Karfwasalmenby Cuossma Cuossmasson Cuossmain
Karfwasalmenby Hindrich Cuossmasson Cuossmain
Karfwasalmenby Oloff Thomasson Ollikain
Säläwäby Oloff Erichsson Nissinen
Säläwäby Erich Oloffsson
Säläwäby Knut Thomasson Sårmuinn
Säläwäby Anders Oloffsson Kächköin ödhe
499 Leppälahenby Pååll Påållsson Lapweteläin
Leppälahenby Enewald Enewald Dito
Leppälahenby Johan Oloffsson Ylötyin
Leppälahenby Lars Larsson Lappalain
Niuenemiby Anders Johansson Capit:

Sivu 10 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 507 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
500 Weiselenmäkj Hans Hindersson Lappalain
Weiselenmäkj Peer Staffanssn Wäjsäinen

Sivu 11 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 509 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
500 Weiselenmäkj Peer Påållsson Dito
JyngänNemjby Hindrich Hinderssn Rynäinn
501 Mardikala Peer Oloffsson Mardikainen
Mardikala Christer Larsson Mardikain
Mardikala Jöran Peerssn Dito
Pörsemäenby Erich Ifwarsson Rautaparda
Pörsemäenby Anders Jörenssn Dito
Pörsemäenby Påål Bertillsson Dito
Pörsemäenby Anders Berillsson Dito
Pörsemäenby Johan Carllsson Dito
Pörsemäenby Lars Turuinen af ålder

Sivu 12 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 511 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
502 Pörsenmäenby Anders Bertillsson Rautaparda
Pörsenmäenby Pååll Bertillsson Dito
Tofwelanby Hindrich Ifwarsson Dito
Hapajerfwiby Pååll Peersson Eskelinen
Hapajerfwiby Peer Peersson Dito
Käriänsarj Anders Mattsson Kiäriäinn
Idensami lagt under Idensalmj Prästegårdh

Sivu 13 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 513 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
503 Lapwetelänby Oloff Erichsson Lapweteläin
Lapwetelänby Oloff Oloffsson Katajainen
Lapwetelänby Oloff Eskellssn Jäskeläinn
Lapwetelänby Philpus Mattsson Poikoinen
Lapwetelänby Jöns Wijsasson Känckyinen
Lapwetelänby Philiph Bertillsson Rautapartainn
Lapwetelänby Mattz Mårthensson Lapweteläin
Lapwetelänby Lars Mårthensson Dito
Löytyjerfwiby Peer Erichsson Röngö
504 LambaJerfwj Pååll Michellsson Saickoinn
LambaJerfwj Pååll Johansson Pasainn
LambaJerfwj Oloff Oloffsson Huiainn
LambaJerfwj Oloff Hansson Jäskeläinen
LambaJerfwj Mattz Sigfredsson Pechkoin
LambaJerfwj Michell Michellssn Saikoinn
LambaJerfwj Hans Hindrichssn Jäskeläin
LambaJerfwj Oloff Oloffsson Saickoinn
LambaJerfwj Hindrich Hansson Jäskeläin
LambaJerfwj Lars Larsson Saikoinn
Pachkamäkj Mattz Sigfredhssn Pechkoinn

Sivu 14 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 515 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
505 Pörsönmäkj Philiph Larsson Kåppoinen
Pörsönmäkj Hans Staffansson Wäisäinn
Pörsönmäkj Anders Peerssn Lapweteläin

Sivu 15 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 517 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
506 Heinämäkj Nils Andersson Utriainen
Heinämäkj Anders Larsson Mähäinen
Heinämäkj Pååll Eskellsson Utriainn
Lefwäniemenby Bertill Utriains Enkia
Kåtanemij Nils Tiainen
Tapaleby Carll Carllsson Kämiläinen
507 Jumisby Hindrich Mattsson Hyninen
Jumisby Jöns Andersson Heiskainen m sin broder
Jumisby Påfwel
KorpiJerfwiby Lars Peersson Heiskainen
Paloisby Mattz Bertillsson Hynyinen
Paloisby Jöns Larsson Heiskainen m sin B:r
Paloisby Bertill Larsson
Paloisby Johan Peersson Heiskainen

Sivu 16 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 519 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
508 Salameby Pååll Eskellsson Mackoinen
Salameby Lars Larsson Dito
MartisenJerf:By Eskell Mattsson Mackoinen
MartisenJerf:By Hans Mattsson Mackoinn
509 KorpiJerfwiby Oloff Oloffsson Jutinen
Jänissaloby Peer Peersson Smålander
Jänissaloby Anders Andersson Hardikain
Jänissaloby Daniel Andersson Hardikain
Jänissaloby Lars Hindersson Happoinen
Worisaloby Oloff Oloffsson Pelkoinn
Worisaloby Mattz Mattsson Mustoinn

Sivu 17 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 521 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
509 Octaniemiby Peer Hinderssn Mietinn
Octaniemiby Oloff Hindersson Dito
Octaniemiby Hindrich Jönsson Dito
Octaniemiby Mattz Peersson Smålander
Octaniemiby Hans Mattsson Mustoinn
KiukanNiemj Anders Mattsson Mustoinn
510 Heinämäkjby Peer Peersson Kärkäinen
Heinämäkjby Oloff Oloffsson Lippoin
Heinämäkjby Eskell Larsson Lippoinen
Wenechmäkj Staffan Hindersson Ollikain ödhe
Löytinmäkjby Anders Peersson Haloin
Löytinmäkjby Johan Anderssn Ihalain
Löytinmäkjby Oloff Bengtsson Sormoinn

Sivu 18 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 523 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
511 Paiumäkiby Peer Grelsson Hapalainen
Karialaby Oloff Oloffsson Karialainn
Haiaisenby Michell Philiphsson Tofwinn
WechmasJerfwj Michell Michellssn Tofwinn
Pässmäriby Peer Jöransson Tofwinn
Tofwilalaxby Jöran Jöransson Tofuinn
Tofwilalaxby Anders Sigfredsson Rekinn
Tofwilalaxby Anders Oloffssn Tofwinn
Tofwilalaxby Oloff Oloffsson Tofwins ödhe
Fru Barbro Skades Frelsse Philiph Erichsson Tofuinen
Fru Barbro Skades Frelsse Mattz Mattsson Ketoinen
Fru Barbro Skades Frelsse Erich Hinderssn Hyttinn

Sivu 19 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 525 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
512 Waaraslax Hindrich Hinderssn Harmainn
Waaraslax Lars Larssn Pedikäin
Sulkaua Hindrich Harmains ödhes Engh
513 JoutzenNemiby Nils Peersson Ruotzalainen
Waaraslax Oloff Hindersson Raisainn
Lammassaloby Isach Påållssn Niskainn
Lammassaloby Anders Andersson Niskainn
Lammassaloby Johan Anderssn Niskainn
Sulkawaby Påål Oloffssn Nousiain

Sivu 20 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 527 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
514 Waraslaxiby Erich Hindersson Tickainen
NiemisJerfwiby Bertill Bertillsson Cålemainen
Tommonmäki Hindrich Peersson Lappalain
Tommonmäki Pååll Jönsson Pardainn
Sulkawaby Pååll Mattsson Tenhoinn
515 Rutackoby Peer Oloffsson Ryhäinen
Rutackoby Lars Wijsasson Renckö
Rutackoby Peer Jacobsson Kainulainn
Rutackoby Lars Andersson Rönckä
Rutackoby Peer Peersson Pölhäinen
Rutackoby Mattz Anderssn Rönkä
Rutackoby Anders Anderssn Pölhäinen
Rutackoby Nils Anderssn Rönkä
Sångajerfwj Anders Anderssn Rönkä
Sångajerfwj Lars Cossmasson Cossmainn
Sångajerfwj Jöns Oloffsson Huttuinn
Sångajerfwj Anders Anderssn Huttuinn

Sivu 21 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 529 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
515 Lakaby Lars Carllsson Pardainn
Wijtaby Peer Larsson Huttuinen
Wijtaby Peer Andersson Huttuinn
Wijtaby Oloff Markusson Huttuinn
Kilpisarj Anders Andersson Pyllykäin
Kilpisarj Jöns Markusson Huttuinn
Kilpisarj Peer Jönsson Sourulain
SwänninMäkj Hindrich Larsson Huttuinn
SwänninMäkj Mattz Mattsson Huttuinn
SwänninMäkj Peer Jönsson Huttuinn
SwänninMäkj Jacob Mattsson Huttuinn
SwänninMäkj Hindrich Oloffsson Swänninn
Jockisby Lars Larsson Huttuinn
Petäjäjerfuiby Oloff Oloffsson Huttuinn
OinasJerfwiby Lars Oloffsson Huttuinn
Hernejerfuiby Peer Peersson Partainn
Hernejerfuiby Nils Jörensson Nissinen

Sivu 22 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 533 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
516 Kuifwaniejby Michell Larsson Tåssawainen
Kuifwaniejby Anders Larsson Dito
517 Ulmalaby Christer Oloffsson Tijkainen
Ulmalaby Oloff Oloffsson Tijkainen
Ulmalaby Christer Oloffsson Ulmainen
Ulmalaby Pååll Oloffsson Tijkainen
Ulmalaby Hind: Tijkains öde
Ulmalaby Grels Mattsson Asikains Enkia
Ulmalaby Anders Mårthenssn Lapweteläin
Ulmalaby Nils Peersson Nijroinn
Ulmalaby Mattz Mattsson Asikainn
Ulmalaby Jöns Påållssn Ulmainn
Ulmalaby Jöns Jönssn Ulmainn
Käriänsarj Anders Mattsson Käriäinn
Hapaiärfwiby Mattz Andersson Käriäinn

Sivu 23 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 535 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
518 NiemisJärfuiby Oloff Oloffsson Huiainens ödhe
519 Nissiläby Pååll Påållsson Nissinn
Nissiläby Jöns Jönsson Dito
Nissiläby Oloff Oloffsson Nissins Enkia
Nissiläby Jören Oloffsson Nissinn
Nissiläby Pååll Oloffssn Dito
520 Wieremänjärfwiby Anders Andersson Kettuinen m sin Bror
Wieremänjärfwiby Lars
Wieremänjärfwiby Hans Hansson Kurfwinen
Wieremänjärfwiby Nils Oloffsson Nissinen

Sivu 24 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 537 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
521 WieremäJerfujby Hindrich Påållsson Kettuinen
WieremäJerfujby Oloff Påållsson Kettuinn
WieremäJerfujby Thomas Oloffsson Kettuinen
WieremäJerfujby Oloff Andersson Kettuinn
WieremäJerfujby Peer Larsson Kettuinn
522 Caupila Mattz Mattsson Kaupinn
Caupila Bertill Jönsson Dito
Pyöraiaby Grels Jönsson Dito
Leppäwirdaby Sigfredh Thomasson Safwolainen
Leppäwirdaby Oloff Peersson Pittkäinen

Sivu 25 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 539 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
523 Pardala Oloff Oloffsson Kutilainn
Pardala Oloff Larsson Mackoinn
Pardala Michell Oloffsson Pardainn
Pardala Hindrich Giöstasson Pardainn
Pardala Oloff Jönsson Pardainn
Pardala Eskell Wijssasson Dito
Haiastaifwalby Wijssas Wijssasson Kumbulain
Hapaierfuj Hindrich Påållsson Pardainn
Hapaierfuj Lars Jönsson Dito

Sivu 26 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 541 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
524 Idensalmiby Johan Andersson Karakainn
Idensalmiby Johan Mattsson Caupinn
Idensalmiby Nils Nillsson Kijskinen
Walkeaisenby Eskell Jönsson Karakain
Haijasenby Lars Larsson Junduinn
Porowesjby Peer Andersson Nijroinn
Porowesjby Jöns Wijsasson Kumbulainn

Sivu 27 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 543 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
525 Idensalmiby Mattz Mattsson Kollioinen
Idensalmiby Mårthen Hindersson Kerfwoinn
Idensalmiby Bertill Mattsson Kollioinn
Cuopion Sochnaeby Jonas Oloffsson Lillius

Sivu 28 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 545 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
526 Sukeaby Jöns Peersson Hilli
Sukeaby Jacob Andersson Tickainen
Ryhäläby Staffan Andersson Ryhäinen
Ryhäläby Knut Erichsson Kurfwinen
Ryhäläby Peer Oloffsson Kettuinn
Ryhäläby Jöns Ryhäins öde
Idensalmiby Under Idensalmj Prästebohl
527 Rotalaxby Lars Mattsson Lappalain
Rotalaxby Mattz Mattsson Lappalain
Rotamäkjby Lars Hinderssn Lappalain
Rotamäkjby Jöns Jönsson Huttuinn

Sivu 29 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 547 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
528 HapaJerfwiby Peer Larsson Pardainn
HapaJerfwiby Erich Oloffsson Pasoinn
529 Sulkawaby Hindrich Nillsson Pitkäinen
Sulkawaby Pååll Nillsson Dito
Sulkawaby Hindrich Andersson Dito
Kiuruwesiby Pååll Hintzasson Tickainen
Kiuruwesiby Lars Hintzasson Dito

Sivu 30 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 549 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
530 Sulkawaby Pååll Oloffsson Nousiainen
KallieJerfwj Lars Hindersson Kärkäinen
KallieJerfwj Mårthen Classon Kerkain
KallieJerfwj Hindrich Oloffsson Karkain
KoifwuJerfwjby Michell Staffansson Tickainen

Sivu 31 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 551 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
531 Sulkawaby Mattz Larsson Sarainen
Sulkawaby Thomas Thomasson Sifwennoin
Sulkawaby Staffan Oloffsson Hyfwein
SalmiJerfwjby Oloff Oloffsson Launoinen
HapaJerfwj Hindrich Hindersson Lappalain
HapaJerfwj Hindrich Bertellsson Tapanainen
HapaJerfwj Peer Mårthensson Lappalain
HapaJerfwj Erich Larsson Lappalain
HapaJerfwj Peer Hindersson Kärkäinen
Joniolaxby Staffan Oloffson Soininen

Sivu 32 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 553 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
532 Hautaiarfwiby Oloff Peersson Kärkäinen
Hautaiarfwiby Jöns Peersson Kärkäinen
Hautaiarfwiby Peer Oloffsson Kärkäinen
Hautaiarfwiby Mårthen Andersson Kärkäinen
Hautaiarfwiby Oloff Nillsson Kärkäin
Kiuruwesiby Jöns Eskellsson Kaikoinen med sin Bror
Kiuruwesiby Peer Eskellsson Dito
Kiuruwesiby Oloff Hindersson Lappalain m sin B:r
Kiuruwesiby Peer Hind:
Kiuruwesiby Hindrich Hindersson Lappalain
KallioJerfwiby Jöns Oloffsson Kärkäinen
KallioJerfwiby Peer Oloffsson Dito
KallioJerfwiby Lars Thomasson Dito

Sivu 33 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 555 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
533 NiemisJerfwiby Mattz Jacobsson Hyfwärinen
NiemisJerfwiby Oloff Peersson Saxa med sin B:r
NiemisJerfwiby Staffan Peerssn Hyfwärinn
NiemisJerfwiby Nils Staffansson Hyfwärinn m sin Bror
NiemisJerfwiby Staffan Staffansson Hyfwärinn
NiemisJerfwiby Oloff Hindersson Dito
NiemisJerfwiby Jöns Jönsson Kilpoinen
NiemisJerfwiby Peer Peersson Hyfwärinen
NiemisJerfwiby Peer Staffansson Hyfwärinn
Asmangiby Gabriell Staffanssn Hyfwärinn

Sivu 34 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 557 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
534 Kiuruwesi Peer Philpusson Kijskinen
Kiuruwesi Peer Oloffsson Mustoinen
Lupuby Michell Michelsson Partainen
Lupuby Pååll Påållsson Känoinen
Lupuby Oloff Påållsson Kånoinn
535 Lupueby Peer Peersson Kämmäräinen
Lupueby Mattz Peersson Kämmäräinen
Nälända Eskell Mattsson Eskelinen

Sivu 35 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 559 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
536 Nälandaby Mattz Anderssn Rämess
Nälandaby Jöns Jönsson Remess
Nälandaby Peer Larsson Dito
Nimihakemisto

© Väinö Holopainen 2023