AloitussivuPohjois-SavoIisalmiVihittyjä Charta sigillata → 1744

Iisalmi: vihityt vuonna 1744

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista: Iisalmen emäseurakunta ja Pielaveden kappeli

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 Rutacko Bondeson Olof Olofson Huttuin Piga Maria Påhlsdotter Ollikain St Michels förssaml - 16 -
2 Paldamo Församl. Bondesonen Lars Andersonen Tuofwin Piga Chatarina Matzdotter Röncko Rutacko - 16 -
3 Soldaten Erick Sunman Piga Christina Karhuin ifr Cuopio Församl. - 8 -
4 Wänähmäkj Bondesonen Eskell Eskelson Liponen Piga Chatarina Pehrsdotter Lappalain Ruotanlax - 16 -
5 Hapajerfwj Bondens Broder Johan Lapalain Piga Marg: Larsdotter Cumbolain Wähmasjerf:i - 16 -
6 Sotkamo Församl: Tiggare Lars Turuin Qwins Person Sicilia Tuofwin Lakaby - 8 -
7 Jumis Bondesson Påhl Påhlsson Heiskain Brita Matzdotter Toifwain Hernejerfwj - 16 -
8 Rutacko Bondeson Påhl Jacobson Mähöin Piga Maria Mardikain Nercko - 16 -
9 Sukewa Bonden Michel Caupin Encka Anna Lapalain Pöriä - 16 -
10 Ullmala Bondeson Enckling Olof Nielson Roifwain Piga Christina Matzdotter Rytkoin Ibidem - 16 -
11 Soldaten Hinrich Lapp Piga Rigina Heckinen Ryttköby - 8 -
12 Insalmj Corporalen Jacob Tihlman Enckan Christina Malm Corporals - 8 -
13 Ollikala Encklinge Talfman Hind. Sonninen Soldaten Kubins Encka Brita Mangin Ibidem - 16 -
14 Ollikala Trumbsl:n Johan Tjdenberg Piga Helena Ollikain Ibidem - 8 -
15 Nissilä Torp: unge karln Staffan Hyfwöin Piga Elin Påhlsdotter Nissin Ibidem - 8 -
16 Cuopio Försambl: Bonden Jöran Tofwin Piga Anna Michelsdotter Caupin Sukewa - 16 -
17 Sutela Bondeson Peter Johanson Ullmain Piga Anna Staffansdotter Cuosmain Kåpola - 16 -
18 Pörsämäkj Bonden Lars Pardain Piga Anna Lippoin Cuopio Förs: och Hatal: - 16 -
19 Ollikala Torparen Olof Mardikain Qwins Person Elisab: Olofsdot: Luckarin Luckarila - 8 -
20 Jyngänemj Bondeson Jeremias Jeremiason Rynäin Piga Anna Michelsdot: Hardikain Narfwalax - 16 -
21 Pelis förs: och Haparjerf: Bonden Johan Liuha Piga Anna Nissinen Sälewä - 16 -
22 Ullmala unga Karlen Issack Sonninen Piga Maria Kåckonen Mardikala - 16 -
23 Ruotamäkj Bondensbror Thomas Huttuin Piga Anna Påhlsdotter Nåusiain Lamassalo - 16 -
24 Pernejerfwj Landsbondesson Peter Staffanson Radikain Piga Brita Johansdot: Huttuin Swännimäkj - 8 -
25 Piexämä förs. drängen Lars Laitin Piga Anna Hemingdott: Hynöin Jumiss - 8 -
26 Alapitkä Landsbonden Påhl Metin Piga Gertrud Ullmain Sutela - 8 -
27 Pajujärfwj Bondesson Påhl Larson Rytkoin Piga Maria Råifwain Michajärfwj - 16 -
28 Sulkawa Bonden Anders Kärckäin Piga Inger Cumbol: Hapajerfwj - 16 -
29 Soldaten Johan Hielte Piga Ewa Leinonen Hernejerfwj - 8 -
30 Wjta Bondens Broder And:s And:sn Huttuin Piga Christina Hynönen Kilpisarj - 16 -
31 Förafskedat Sold. Encklingen Anders Nederström Christina Kutilain Soldats Encka - 8 -
32 Soldaten Anders Nederström Margareta Kelbeck Soldats Encka - 8 -
33 Salamj Gårdswerd och Enckl: Påhl Mackain Enckan Chatarina Silain Hapajerfwj - 16 -
34 Kilpisarj Bondeson Ambrosiusison Snickarin Piga Anna Christersdot: Rytkoin Ibidem - 16 -
35 Heinäjerfwj Bondesson Påhl Pahlson Tickain Encka Chatarina Cumbolain Lupoa - 16 -
36 Ryhälänmäkj Bondeson Staffan Staffanson Ryhäin Pigan Chattarina Larsdot: Ryhäin Swännimäkj - 16 -
37 Sälewä Bondeson Olof Påhrson Råifwain Piga Karin Jeremiadot: Häiskain Kårpijerfwj - 16 -
38 Wiando Bondeson Påhl Christerson Puroin Piga Elin Enewaldzdott: Lapwätel: Läppälax - 16 -
39 Nercko Bondeson Johan Johansson Wäisäin Piga Brita Hindrichsdot: Jäskeläin Wäisälämäkj - 16 -
40 Soldaten Påhl Åhlbom Piga Margaret Påhlsdott: Wäisäin Kåppola - 8 -
41 Lapwätelä Unga Karlen och bondens B: Peter Erichsson Poikoin Piga Anna Pährsdotter Husso Ibidem - 16 -
42 Sångajerf:i Bonder Anders Häickinen Pigan Anna Radikain Hernejerf:i - 16 -
43 Ullmala Bondeson Staffan Påhlsson Wäisäin Piga Elisab: Simonsdot: Haloin Warpais - 16 -
44 Weremä drängen Anders Ullmain Piga Anna Oikarin Ibidem - 16 -
45 Hautajerfwj Bonden Olof Pöxeläin Piga Marg: Pährsdott: Kämäräin Lupoa - 16 -
46 Kalliois Bondeson Enkling Påhl Knutson Kärcki Piga Elin Petersdotter Kärckäin Ibidem - 16 -
47 Karwasalmj Bondeson Christ Hind:sson Rynäin Piga Anna Elliasdot: Lapweteläin Ibidem - 16 -
48 Hapajerfwj Bondeson Påhl Pährson Eskelin Piga Chatarina Ryhäin Sångajerfwj - 16 -
49 Pässmärin Bondens Broder Peter Tofwin Piga Chatarina Råifwain Hajaisen - 16 -
50 Jumiss Bund: och Enckling Hind Rynäin Enckan Anna Mähöin Hernejerfwj - 16 -
51 Kåpola Inh: Enckling Påhl Wänäläin Torpar Encka Anna Käijoin Kifwisto - 8 -
52 Ullmala Bondeson Joran Erichsson Suomal: Erich Winberg Encka Sisilia Yletein Soldate - 16 -
53 Pardala Landsbonden ungkarl Mich: Staff:son Hyfwöin Enckan Inger Pardain Ibidem - 16 -
54 Kilpisarj Bondesson Ambros: Christerson Rytkoin Piga Maria Pährsdotter Huttuin Jakj by - 16 -
55 Lap Lapäteläby Bonden Erich Ollikain Enckan Helena Ruotzalain Sulkafwa - 16 -
56 Nemissjerfwj Bondeson Hind: Larson Pedikäin Piga Chatarina Hindsdot: Remes Kiuruwesi - 16 -
57 Kiuruwesj Bondesson Matz Andersson Kettuin Piga Brita Wjsentidot: Kumbolain Hajais - 16 -
58 Jumissby Torp: Son Cnut Johansson Kuosmain Pigan Chatarina Pährsdot: Lappalain Sutela - 8 -
59 Weremä Bonden och Enckling Ifwar Katain Encka Anna Nirain Salamj - 16 -
60 Soldaten Peter Ståhlberg Brigita Tickanen Soldate Encka - 8 -
61 Lupua Bondens Bror Peter Olofson Kånoin Piga Helena Åsenbryg Weremä - 16 -
62 Lupoa Bondeson Påhl Johanson Pardain Piga Christina Olofsdot: Hyfwöin Hautajerfwj - 16 -
63 Soldaten Christer Fagerlund Piga Margreta Watain Pelis förs: Nurmis Cap: - 8 -
64 Soldaten Erich Flygare Enckan Margaret: Lappal: Hapajerfwj - 8 -
65 Soldaten Olof Pjhl Pigan Maria Häiskain Walkiais - 8 -
66 Lapätela Bonden och Enckling. And:s Huskain Piga Karin Ullmain Sutela - 16 -
67 Petäjerfwj torp. Christer Thomasson Heiskain Piga Elin Larsdotter Jauhiain Hernejerfwj - 8 -
68 Palois Dräng Erich Erichsson Tofwin Piga Maria Hindsdott: Tijkain Ullmala - 8 -
69 Närcko Bondesson Peter Mårtenson Pardain Piga Anna Hindsdotter Kainolain Swännimäkj - 16 -
70 Soldaten Olof Forman Piga Karin Hujain Ångiwesi - 8 -
71 Soldaten Abram Haman Brita Hålopain Cuopio - 8 -
72 Soldaten Jacob Sahlman Piga Christina Rönckö Rutacko - 8 -
73 Hapajerfwj drängen Erich Kåfwalain Piga Anna Aufwin Kalliais - 8 -
74 Asikala drängen Anders Pasain Piga Marg: Jäskeläin Hapajerfwj - 8 -
75 Nemissjerf:i Bond: och Ehcklingen Påhl Kaikoin Piga Brita Olofsdotter Pöxoläin Hautajerfwj - 16 -
76 Rautalamb: för: dräng Påhl Danielsson Laukain Piga Anna Grelsdotter Sastamoin Kalliois - 8 -
77 Insalmj. Torp: Son och dräng Pähr Lappal: Encka Carin Nissinen Lambajerf:i - 8 -
78 Jumiss Torparen Johan Ruotzalain Marg: Kemiläin Soldate Encka - 8 -
79 Ruotamäkj Bondeson Joh: Pet:son Pulcka Piga Marg: Michelsdott Lapp Soldats dotren - 16 -
80 Soldaten Peter Lumberg Piga Marg: Nirberg Soldatz dotter - 8 -
81 Sulkawa Bondesson Olof Larson Nousiain Piga Agneta Larsdot. Ruuskain - 16 -
82 Sulkawa Bondesson Niels Nielson Nousiain Piga Brita Nousiain - 16 -
83 Sulkawa Bondesson Staffan Pährson Hyfwöin Piga Marg: Jacobsdott: Laukain - 16 -
84 Palois Bonden Lars Häinoin Piga Charin Hindsdotter Tjkain - 16 -
85 Narfwalax Bondeson Matz Matzon Hilduin Piga Carin Johansdotter Tickain - 16 -
86 Kuifwanemj Bondeson Johan Larson Tossawain Piga Judicht Nänoin - 16 -
87 Sulkawa Bondeson Olof Ohlsson Mickoin Piga Maria Hindsdott. Rytköin - 16 -
88 Lamassalo Bond: och Enkling Niskain Encka Beata Erichsdotter - 16 -
89 Lamassalo torp: Samul Sastamoin Soldatz Encka Susanna Tijkain - 8 -
90 Waraslax torp: Påhl Häikin Enckan Brita Pardain - 8 -
91 Kuifwanemj Bond: och Encklingen Johan Panain Pigan Ewa Karhuin - 16 -
92 Tomanmäkj Bonden Erich Samulson Ruotzalain Piga Walbor Larsdott: Hackarain - 16 -
93 Joutzenemj Bondesson Lars Påhrsson Ruotzalain Piga Brita Samulsdotter Ruotzalain - 16 -
94 Lapätelamäkj Bond: och Enckling Staffan Ollikain Piga Margareta Nousiain - 16 -
95 Lambajerf:i Soldaten Peter Stadig Encka Margareta Sparf - 8 -
96 Lambajerf:i Bondens Broder Erich Kåckoin Piga Brita Ruotzalain - 16 -
97 Ruotalax Bondeson Pehr Pährson Lappalain Piga Elisabet Mecklin - 16 -
98 Lamasalo Bondeson Johan Josepsson Nijskain Piga Marg Rytkoin - 16 -
99 Kaifwojerfw:i Bonden Olof Häijnoin Encka Karin Nousiain - 16 -

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8826 Tositekirja 1744-1744, sivut 1051-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8826
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

Mukana on mm. 16 ensimmäistä Pielaveden 23:sta vihkiparista vuonna 1744. Samoin esimerkiksi pari 63 löytyy Nurmeksen vihityistä.

© Väinö Holopainen 2023