AloitussivuPohjois-SavoKuopion pitäjäAutioluettelot → 1709 autioluettelo

Kuopio: autioluettelot vuodelle 1709

Cuopio Sochn

Ouptagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Jalkaväki Rakuuna
Enanlax Lars Larsson Smålander 1/3 1/12
Haminalax Hind: Lydickäin 1/3 1/12
Haminalax Pehr Lackoin el:r Nils Påhlsson 3/4 3/16
Hirfwilax Lars Huttuin 1/2 1/8
Hirfwilax Christer Kackin 1/2 1/8
Haloila af Påhl Pardains hem:n 3/4 3/16
Hamula Påhl Pursiain 2/3 1/6
Hamula Johan Kerfwin 2/3 1/6
Hackulila And: Eskellin 1/2 1/8
Hackulila Olof Tarf:in 1 hem:n med föregående 1/2 1/8
Kärmälax Jöran Hyfwärin 3/4 3/16
Knutila Påhl Huskanen 3/4 3/16
Knutila Erich Pehrsson Knutin 3/4 3/16
Kåtasallmj Mattz Hyttinen 1/3 1/12
Kåtasallmj Mattz Wardiain 1/3 1/12
Kartulla Staffan Cuolemain 2/3 1/6
Kartulla Olof Karhuin 2/3 1/6
Käyrytinby Hemming Luckarin 5/12 5/48
Käyrytinby Markus Pardain 2/3 dhl: hem:n med föregående 5/12 5/48
Lapwätälänlax af If:r Jullckuins hem:n 3/8 3/32
Lohilax af Hind: Tuofwins hem:n 2/3 1/6
Lohilax af Påhl Hackarains hem:n el:r Hind: 2/3 1/6
Läppäranda Påhl Waroin 2/3 1/6
Miettilä Olof Hallikain 1/2 1/8
Nilsiä Mattz Ikoin 3/4 3/16
Nilsiä Påhl Wänäin 3/4 3/16
Nilsiä Påhl Taskinen el:r Pehr d:o 3/4 3/16
Niemisierfj Michell Radikain 1 1/4
Niemisierfj Johan Myckein 1/2 1/8
Pelloniemj af Olof Heickins hem:n 3/4 3/16
Piexä Johan Tihoin 3/4 3/16
Putusmäkj Olof Turuin 3/4 3/16
Putusmäkj Påhl Turuin 3/4 3/16
Pölliä Pehr Karhuin 1 1/4
Pölliä Pehr Mustoin 3/4 3/16
Ristawessj af Bertel Wartiains hem:n nu Joh: d:o 3/4 3/16
Ristawessj Hind: Hussin 2/3 1/6
Ristawessj af And: Sigfwoins hem:n 1/2 1/8
Ristawessj Pehr Mietin 1 1/4
Räsälä Pehr Räsäin 2/3 1/6
Rissalla Olof 3/4 3/16
Ritoniemj Jacob Mardickain 1/2 1/8
Ritoniemj Christer Kåppoin 3/4 3/16
Suoierfwj Pehr Kärckj el:r Kårhoin 1 1/4 5/16
Tåifwalla Cnuth el:r Sigfred Tackin 2/3 1/6
Tallus Olof Wätäin 3/4 3/16
Tuusniemj af Christer Käinoins hem:n 1/2 1/8
Tawisallmj Johan Pöhöin 1/8 dhl: hem:n 1 1/4
Tawisallmj Christer Jäskeläin 1/8 dhl: hem:n 1 1/4
Tawisallmj Lars Lappalain 1/8 dhl: hem:n 1 1/4
Tuofwilanlax Hind: Hyttinen 1/2 1/8
Uckonlax Jöran Pehrss: Hillduin 1/2 1/8
Wächasarj Erich Pittkäin 1/3 1/12
Wächmasmäkj Lars Leinoin el:r Jöns d:o 3/4 3/16
Wächmasmäkj Pehr Räinickain el:r 1 1/4 5/16
Wächmasmäkj Mattz Mallin 1/2 1/8
Wuotjerfwj Hind: Hardickain 2/3 1/6
Wächmarsallmj Hind: Räinickain 1/2 1/8
Urimalax af Cnuth Cuosmain el:r Johans hem:n 1/6 1/24
Wastinemj Påhl Tåssawain 1/2 1/8

Optagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Jalkaväki Rakuuna Uusi asukas
Pallosmäkj Påhl Laitinen 3/4 3/16 Gustaff Hillduin
Räsälä Påhl Järfwiläin 2/3 1/6 Påhl Räsäin
Suoierfwj af Staffan Häiskain 1/3 dhls Hem:t 5/12 5/48 Philip Karhuin
Tallus Pehr Mäckärein 3/4 3/16 Lars Knutin
Wähmaismäkj Påhl Laitin 3/4 3/16 And: Kårhoin
Wänälä Olof Assickain 1/2 1/8 Hind: Wainikain

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8756 Tositekirja 1709-1709, sivut 1757-1759
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8756
SSHYkuva
Mikrofilmi LT1509


Luettelon päiväys 20.1.1710

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2023