AloitussivuPohjois-SavoKuopio → Vihittyjä Charta sigillata

Kuopion vihityt 1733 - 1747

Kyseisiltä vuosilta Kuopion seurakunnassa on säilyneet sekä vihittyjen luettelo että Charta sigillata maksujen nimiluettelot. Siten niistä on mahdollista tehdä vertailu vuosittain.
Tosin charta sigillata luettelot sisältävät vain sulhasten nimet.

Vuosi Vihittyjen luettelo Charta sigillata luettelo
Yhteensä Maksoi samana vuonna Maksoi
myöhemmin
Ei tietoa
maksusta
Yhteensä Vihitty
samana vuonna
Vihitty
aikaisemmin
Ei vihittyjen
luettelossa
Lukum. %
1733 25 22 88 % 2 1 22 22 0 0
1734 62 59 95 % 2 1 62 59 2 1
1735 79 78 99 % 0 1 80 78 2 0
1736 76 74 97 % 0 2 74 74 0 0
1737 62 61 98 % 0 1 61 61 0 0
1738 48 48 100 % 0 0 48 48 0 0
1739 57 54 95 % 0 3 54 54 0 0
1742 32 26 81 % 0 6 26 26 0 0
1743 53 40 75 % 1 12 40 40 0 0
1744 105 92 88 % 0 13 92 92 0 0
1745 83 76 92 % 0 7 77 76 0 1
1746 53 47 89 % 0 6 47 47 0 0
1747 72 68 94 % 0 4 69 68 0 1

Yhteenvetona voidaan todeta että charta sigillata maksuluettelo vastaa melko hyvin vihittyjen luetteloa.

Kommentit 1733:
sold. N:o 97 Pehr Hildeberg: ei tietoa maksusta
Sam. Wäisäin: maksoi 1734
Olof Nilss. Wartiain: maksoi 1734

Kommentit 1734:
Sam. Wäisäin: vihitty 1733
Olof Nilss. Wartiain: vihitty 1733
Joh. Pumalain: ei tietoa maksusta
Hindr. Hindr.ss. Hålopain: maksoi 1735
Joh. Heikin: maksoi 1735
Bärtil Bärtilson Tuowin: ei vihityissä

Kommentit 1735:
Hindr. Hindr.ss. Hålopain: vihitty 1734
Joh. Heikin: vihitty 1734
Lars Kårhoin: ei tietoa maksusta

Kommentit 1736:
Hend. Mårt.ss. Hilduin: ei tietoa maksusta
Påhl Påhlss. Heiskain: ei tietoa maksusta

Kommentit 1737:
enkl. Pehr Pehrss. Hilduin: ei tietoa maksusta

Kommentit 1739:
Pehr Eshelss. Airaxinen: ei tietoa maksusta
sold. Pehr Påhlss. Pumalain: ei tietoa maksusta
Mats Påhlss. Koisin: ei tietoa maksusta

Kommentit 1742:
Nils Larss. Wätäin: ei tietoa maksusta
Lars Pehrss. Mönköin: ei tietoa maksusta
Pehr Tirkoin: ei tietoa maksusta
Lars And.ss. Pirskain: ei tietoa maksusta
Hans Kåpoin: ei tietoa maksusta
Hans Koffer: ei tietoa maksusta

Kommentit 1743:
Lars Pardain: maksoi Iisalmeen 1744
Zach. Zach.ss. Turuin: ei tietoa maksusta
Staff. Larss. Ruskain: ei tietoa maksusta
Pehr Parwiain: ei tietoa maksusta
Mårt. Hind.ss. Pitkäin: ei tietoa maksusta
Pehr Cnutss. Cuosmain: ei tietoa maksusta
Joh. Z.s. Argillander: ei tietoa maksusta
Lars Oloffs. Ollikain: ei tietoa maksusta
Påhl Perss. Julkuin: ei tietoa maksusta
Påhl Erichss.: ei tietoa maksusta
Salom. Hemmingss. Sawol.: ei tietoa maksusta
Påhl Hend.ss. Reinikain: ei tietoa maksusta
Jonas Jonass. Hara: ei tietoa maksusta

Kommentit 1744:
Mats Olofss.: ei tietoa maksusta
Lars Larss. Safwolain: ei tietoa maksusta
Thom. Winikain: ei tietoa maksusta
Christ. Pålss. Kopoin: ei tietoa maksusta
Mats Kiälman: ei tietoa maksusta
Mårt. Sigfr. ss. Kettuin: ei tietoa maksusta
Olof Olofss. Heikin: ei tietoa maksusta
sold. Olof Mietin: ei tietoa maksusta
Brus. Lakoin: ei tietoa maksusta
sold. Petter Wechtare: ei tietoa maksusta
sold. Lars Mickoin: ei tietoa maksusta
drg. Clem. Reinikain: ei tietoa maksusta
Per Kiming: ei tietoa maksusta

Kommentit 1745:
Sergeant Johan Hollender: puuttuu vihityistä
sold. Petter Tranwijk: ei tietoa maksusta
Hans Karinitz: ei tietoa maksusta
Elias Kopoin: ei tietoa maksusta
Mats Sutin: ei tietoa maksusta
Hend. Hind.ss. Möncköin: ei tietoa maksusta
Lars Joh.ss. Leskin: ei tietoa maksusta
Per Thom.ss. Leskin: ei tietoa maksusta

Kommentit 1746:
Olof Lars Mickoin: ei tietoa maksusta
t. Pehr Airaxin: ei tietoa maksusta
Joh. Olofss. Myckäin: ei tietoa maksusta
Mats Mich.ss.: ei tietoa maksusta
dr. And. Joh.ss. Tihoin: ei tietoa maksusta
Thom. Toifwain: ei tietoa maksusta

Kommentit 1747:
Soldat Olof Menlös: vihitty 1748
Mats Matss. Hackarain: ei tietoa maksusta
Olof Pehrss. Heiskain: ei tietoa maksusta
Hend. Sutin: ei tietoa maksusta
Hind. Matss. Miettin: ei tietoa maksusta

Lähteet:
Vihittyjen luettelo: HisKi
Charta sigillata maksut: mikrofilmit LT1348, LT1374, LT734, LT1375, LT1349, LT1377, LT1004, ES2696, ES2649, LT1563, LT1512, LT812 ja LT1435
Linkkejä skannattuihin luetteloihin

© Väinö Holopainen 2023