Kuopion maaseurakunnan lastenkirja 1749-59

Sivu 152: Lamperila, Niemisjärvi


Sydäma Kantens Barn, deras ålder
och Kunnighet i sin Christendom uptekna=
de åhr 1751 i Decembris månad

LamberiAnders Koponen
dtr Anna 15
Lisa 13
Maria 0
Catrina 12
Johan 10
Anders 7
Anders Petri 1757

TrpStaffan Koponen
son Staffan 17
Maria 16
Pähr 10 år
Andreas 8 år
Christer 4 år

TrpGabriel Pardain
son Olof Transp: 231 14
Lars 8
Pähr 6
Anna 2

Niemis
No 1Mats Korhoinen
Lars 12
Margretha 7
Walborg 5
Mats 3
Pähr 0
Anna 1754
Carin 1756

Bärtil Korhoinen
Lars 2
Margreta 1
Pehr 1752
Hindric 1754
Christina 1756

Sivuhakemisto    Sukunimihakemisto    Edellinen    Seuraava