Kuopion maaseurakunnan lastenkirja 1749-59

Sivu 245: Pieksäntaipale, Vehkasaari


Piexäntaipal och Wehkasari
Joh Wenäläises1753 Pähr Hämäläin
1755 Christina
1757 Brita

Wehkasari
Pähr Parwiais1750 Pehr Parwiain
1752 Johannes do
1755 Anna
2758 Henric

[Sivun oikeassa reunassa oleva teksti ei kuulu lastenkirjan sisältöön]
Attest Formulair confer
Cursboken
NN är född år N: uti N församling
Kom hit i församling år N:
och flyttar nu till N:
Läser uti Bok, D: Lutheri
Cateches, Athanasii Symboler
och Hus taflan, d: Svebelii
förklaring, utan till och för
står (någorlunda) för[somligit]
har bewistat catechismi []
har if NN: Den Helige
Nattwarden if NN
Är till lefwarnet ärlig
till ächtenskap ledig, så
mycket under[skelfven]
utterliget är intygen
Cuopio Prästegård if NNSivuhakemisto    Sukunimihakemisto    Edellinen