HomePohjois-SavoLeppävirta → Vihittyjä Charta sigillata

Leppävirta: vihittyjä

Leppävirran seurakunnan vihittyjen luettelo on säilynyt vasta alkaen vuodesta 1743 (suurin osa vuodesta puuttuu). Lisäksi puuttuu suurin osa vuodesta 1747 ja vuoden 1748 alku.

Vuosina 1732 - 1757 vihkiparien täytyi maksaa erityinen charta sigillata maksu. Nämä maksut löytyvät läänintileistä. Käytäntö vaihteli eri seurakunnissa (ja eri pitäjissä): toisissa on kerrottu vain kyseisestä maksusta kerätty koko summa, toisissa taas kerrotaan myös yksittäisten vihkiparien nimet ja heidän maksamansa maksun suuruus. Vuonna 1748 maksun kantotapa muuttui ja sen jälkeen ei yleensä ole kerrottu vihkiparien nimiä.

Linkkejä skannattuihin luetteloihin


Lisää tietoa charta sigillata maksusta löytyy suomeksi SSHY'n digi-wikistä.


Leppävirran vihkipareja

Vuonna 1733 (12 vihkiparia, vain loppuvuosi)
Vuonna 1734 (22 vihkiparia)
Vuonna 1735 (26 vihkiparia)
Vuonna 1736 (25 vihkiparia)
Vuonna 1737 (26 vihkiparia)
Vuonna 1738 (20 vihkiparia)
Vuonna 1739 (23 vihkiparia)
Vuonna 1742 (28 vihkiparia)
Vuonna 1743 (36 vihkiparia)
Vuoden 1744 vihittyjen luettelo ja charta sigillata luettelo ovat yhtenevät (57 vihkiparia)
Vuoden 1745 vihittyjen luettelo ja charta sigillata luettelo ovat yhtenevät (41 vihkiparia)
Vuoden 1746 vihittyjen luettelo ja charta sigillata luettelo ovat yhtenevät (34 vihkiparia)
Vuonna 1747 (32 vihkiparia)
Vuonna 1748 (20 vihkiparia, vain alkuvuosi)
Nimihakemisto

Vuosien 1743-1748 charta sigillata maksuluetteloissa on sanottu vain sulhasen nimi.

Vuoden 1732 läänintileissä ei ole charta sigillata maksuja. Vuosien 1740-41 läänintilejä ei ole mikrofilmeillä.


Nämä tiedot näkyvät nyt myös HisKissä Leppävirran vihityissä.