AloitussivuPohjois-SavoLeppävirtaVihittyjä Charta sigillata → 1734

Leppävirta: vihityt vuonna 1734

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 _ristaipal Sigfred Kopoin Pig: Mårta Suhoitar   16  
2 _uralanmäki Anders Keinäin Pig. Walborg Hytitär 16
3 _mis Matz Kopoin Pig. Carin Nissitär 16
4 _olanlax Cnuth Walmarck Pig. Brita Kosutar 16
5 _imäki Staffan Pijrain Pig. Elis. Karpitar 16
6 _ndasalmi S:n ock Pisamalaxby Olof Kåsuin Pig. Anna Lapitar 16
7 _äwirta adjuncten Jacobus Gerlander Jung. X.E. Kyander 1
8 _hwilä Johan Laitin Pig. Sisla Suhoitar 16
9 _ois S:n Katisalaxby Hendrich Tåloin Sophia Lappalatar 16
10 _dasalmi S:n Harjuranda Hendrich Heiskain Anna Kosutar
11 _mais Swenn Huofwin Pig. Marg. Könötär 16
12 _alax Påhl Jalkoin Pig. Marg. Suomalatar 16
13 _lanranda Petter Tirckoin Pig. Anna Klostaritar 16
14 _ola Johan Marberg Pig. Carin Kohlaritar 16
15 _aiss Jörän Torfwin Pig. Maria Heiskatar 16
16 _laranda Matz Nissin Pig. Maria Immoitar 16
17 _inmäki Olof Philpoin Pig. Walborg Kohlaritar 16
18 _amäki Christer Ifwanain Pig. Maria Hämälätär 16
19 _amäki Påhl Heinoin Pig. Maria Lesketär 16
20 _mäki Nils Kämäräin Pig. Marg. Karfwoitar 16

Pareja joilta on peritty edellisenä vuonna liian vähän

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
21 Soldaten Nederberg 8
22 Soldaten Johan Parfwiain 8

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8806 Tositekirja 1734-1734
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8806
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

© Väinö Holopainen 2023