AloitussivuPohjois-SavoLeppävirtaVihittyjä Charta sigillata → 1748

Leppävirta: vihityt vuonna 1748 vuoden alusta 1.5. asti

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu Kommentti
1 _wilansalmi Torparen Adam Sopanen Cicilia Lapitar   8   Soinilansalmi
2 _lkiamäki Bonde Sonen Staffan Kockoin Anna Ahocatar 16 Walkiamäki
3 _imäki Bonde Sonen Christer Lappalain Beatha Luttitar Luttila 16 Mustimäki
4 _ilansalmi Torparen Thomas Huofwinen Caisa Kolaritar 8 Soinilansalmi
5 _päwirta Torpare Son Erich Suhonen Anna Sirwio 8 Leppävirta
6 _jalaranda Torpare Son Erich Iwanain Brita Kinnutar 8 Kurjalanranda
7 _imola Torp: Bengt Hämäläin Britha Karotar 8 Timola
8 _ucala Torp: Lars Törröin Anna Parfwiatar 8 Rummuccala
9 _mais Soldaten Mats Huofwin Anna Pulkatar 8 Leppävirta
10 _mais Soldaten Petrus Pust Anna Parkotar 8 Samais
11 _pamäki Torp: Matz Taskinen Brita Heiskatar 8 Hapamäki
12 _ttimäki Torp: Matz Kosunen Regina Purditar Lylymäki 8 Mustinmäki
13 Samais Drängen Påhl Keinänen Anna Jöransd:r Burman Samais 8
14 _ppäsalo Bonde Sonen Michel Pura Anna Kovotar Leppävirta 16 Leppävirta
15 _urolanlax Bonde Son Henr Kosuin Anna Piratar Kurolanlax 16 Kurolanlax
16 _tromäki Torp: Erich Hywärinen Anna Keinätär Samais 8 Petromäki
17 _imola Dräng Erich Reinikain Maria Hämälätär Timola 8 Timola
18 _dilanlax Bonde Son Matz Holapain Britha Laitar Pussilantaipal 16 Purdilanlax
19 _mais Bonde Son Pehr Pulkin Sophia Puratar Leppäsalo 16 Samais
20 _ijärfwi Inhys: Matz Turuin Maria Savotar Huovilansalmi 8 Polfvijerfvi

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8833 Tositekirja 1748-1748
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8833
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

Numerot 1-11: Maksuluettelosta puuttuvat morsianten tiedot on päätelty kastettujen luettelosta ja rippikirjasta

Numerot 12-20: Löytyvät myös vihittyjen luettelosta. Maksuluettelosta puuttuvat morsianten tiedot on täydennetty HisKistä.

© Väinö Holopainen 2023