AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatPuumalan pitäjä → Maantarkastuskirja 1664

Puumalan maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Sivu 1 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1949 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1517 Wesiniemi Peer Peersson Lamainen
Jöns Christersson Achtiainen
Eskell Hansson Taifuainen
Peer Nillsson Lamains Ödhe

Sivu 2 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1951 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1518 WesiniemiBy Eskell Hansson Tåifuainen

Sivu 3 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1953 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1519 SeppäläBy Matz Christersson Kietäwäinen
Peer Oloffsson Kietäwäinen
1520 MuramäkiBy Anders Christersson Waldoin

Sivu 4 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1955 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1521 KietäwäläBy Peer Påhlsson Aufuinen
Mårthen Gilliusson Kietäwäinen
1522 KietäwäläBy Matz Hendersson Lamainen
1523 LindusaloBy Hendrich Månsson Witikainen
Greelz Suensson Kiliuainen
Greelz Andersson Ihalainen

Sivu 5 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1957 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1524 LukåilaBy Lars Christersson Lukåinen
Anders Mårtensson Lukåinen
KitulaBy Matz Jönsson Härkä
HimahuhaBy Johan Greelsson Lukåinen
Peer Peersson Aufuinen

Sivu 6 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1959 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1525 KockolaBy Oloff Nilsson Kittuinen
Kitulaby Hendrich Påhlsson Kittuinen

Sivu 7 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1961 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1526 MietulaBy Hendrich Olofsson Mietuinen
1527 PirtimäkiBy Johan Johansson Hakulinen
Anders Oloffsson Hakulinen
KeriniemiBy Oloff Olofsson Hakulinen
Michell Småländers Ödhe
Peer Oloffsson Hakulinen

Sivu 8 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1963 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1528 KeriniemiBy Peer Påhlsson Hakulinen
Bertill Brusiusson Pardainen
1529 BengtiläBy Påhll Jönsson Måndåinen
1530 KiliulaBy Peer Matzsson Killiuinen
Matz Peerssons hemman, nu ödhe
Lars Jönsson Killiuinen

Sivu 9 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1965 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1531 RokotaipalBy Nils Peersson Hujainen
LindusaloBy Matz Andersson Lijkainen
Jöns Månsson Saikoinen
Ninimäkiby Lars Mårtensson Saikoinen
Mårthen Sauckoin af Peer Räsäins Jordh

Sivu 10 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1969 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1532 KietäwäläBy Johan Mårtensson Kietäwäinen
Peer Johansson Kietäwäinen
Anders Swensson Kietäwäins Ödhe

Sivu 11 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1971 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1533 LimattalaBy Gustaff Hansson Taifuainen
Oloff Oloffsson Matinen
1534 LimattalaBy Hendrich Hendrich Limatain
Oloff Andersson Limatainen
1535 Lambilaby Matz Jönsson Lambinen
Anders Andersson Bengtinens Ödhe
Påhll Påhllsson Lambinen

Sivu 12 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1973 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1536 SorialaBy Peer Hansson Soriainen medh Måns Sorioins hemman
Anders Hansson Soriainen
1537 RåkasaloBy Johan Peersson Råckainen
Lars Andersson Råckainen
Abraham Larsson Råckainen

Sivu 13 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1975 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1538 OllillaBy Lars Johansson Huttuinen
Böriell Mattsson Hämäläin
RokotaipallBy Erich Jönsson Summainen
1539 Kitulaby Simon Larsson Luckoinen

Sivu 14 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1977 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1540 PetäiäniemiBy Anders Olofsson Lamains Ödhe
Matz Andersson Hatainen
HimahuhaBy Peer Peersson Aufuinen
1541 NinisariBy Peer Peersson Turkiainen

Sivu 15 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1979 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1542 CaupilaBy Anders Larsson Sorioinen
Matz Larsson Caupinen

Sivu 16 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1983 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1543 NijnisariBy Christer Johansson Kåttro
1544 Nijnisari Lars Larsson Hulkoinen
KitulaBy Lars Thomasson Lukåinen

Sivu 17 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1985 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1545 LukåilaBy Hendrich Oloffsson Lukoinen
Nils Michellsson Purain
Matz Thomasson Lukoinen
Nijnisariby Mårthen Påhllsson Kåckoinen
Lars Thomasson Luckåinen
Bertill Hendrichsson Luckåinen

Sivu 18 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1987 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1546 LuukoilaBy Jöns Jönsson Lukoinen

Sivu 19 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1989 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1547 RepåilaBy Jöns Andersson Ihalainen
Jöran Mårtensson Repåinen
Kaupilaby Oloff Hansson Karfwuinen
1548 MietulaBy Johan Johansson Kangainen
Jöns Härckäs Ödhe

Sivu 20 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1993 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1549 SåpalaniemiBy Erich Michellsson Safuolain
1550 Waldoilaby Nils Påhllsson Waldoinenn
Peer Mattsson Kietäwäinen

Sivu 21 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1995 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1551 RyhäläBy Anders Andersson Himainen
Matz Staphansson Aufuinen
Mårthen Aufuinen Ödhe
1552 KyrkieBy Gabriel H:r Kyrckioheerden
Under Capplans Bordh
Erich Larssons Befallningzmannens Änckia

Sivu 22 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1997 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
WesiniemiBy Hans Johansson Kåttro
MietulaBy Oloff Peersson Mietuinen
Peer Påhllsson Mietuinen
Johan Hindersson Mietyinen

Sivu 23 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 1999 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1553 WesiniemiBy Mårthen Peersson Kanunginen
RyhäläBy Erich Larssons Befallningzmannens Änckia
1554 MaunulaBy Anders Jonsson Kiliuinen
Peer Greelzsson Kiliuinen
Hendrich Larsson Kiliuinen
Nils Peersson Kiliuinens Ödhe

Sivu 24 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2001 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1555 MaunulaBy Lars Larsson Kallinen
Mårthen Jacobsson Kiliuinen

Sivu 25 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2003 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1556 HuchtimaBy Matz Oloffsson Kilpoinen
1557 NijnisariBy Hans Bertillsson Händuinen
1558 PirtimäkiBy Lars Johansson Lambainen
Johan Peersson Hakulinen
RyhäläBy Mårthen Markusson Janhuinen
HamulaBy Johan Andersson Ryhäinen

Sivu 26 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2005 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1559 Huchkalaby Lars Peersson Huchkainen
Peer Larsson Lukoinen

Sivu 27 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2007 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1560 HannulaBy Brusius Jacobsson Hannuinen
Matz Jörensson Asilainen
Bengt Bengtsson Suliu
1561 RyhäläBy Sigfredh Johansson Ilfuoinen

Sivu 28 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2009 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1562 JunninmäkiBy Thomas Andersson Lukoinen
1563 PelliläBy Thomas Hansson Mustoin
Peer Olofsson Pellinen
Oloff Ollofsson Pellins Ödhe
1564 HimahuhaBy Peer Peersson Aufuinen
WesiniemiBy Mårten Peersson Kanunginen

Sivu 29 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2011 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1565 SeppäläBy Hendrich Larsson Pöykäinen
1566 HuchtimaBy Greelz Jacobsson Leskinen

Sivu 30 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2013 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1567 Harmalaen Thomas Phillipsson Harmainen
Påhll Peersson Harmainen
Påhl Peersson Pitkä Harmainen
WesiniemiBy Mårthen Peersson Kanunginen

Sivu 31 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 2015 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
1568 KyrkieByn Under Pummala Sochns Prästebordh
Nimihakemisto

© Maija-Liisa Laakso 2023