AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Iisalmi henkikirja 1711

Sivu 2253AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Alapitkenby/Alapitkä - 3 - Mårten Hillduins hust - 1 Hiltunen
Son Ifwar mh 1 1 Hiltunen
- 4 - Hans Huijain mh 1 1 Hujanen
dr Philip Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
Caupila/Kauppila - 1 - Johan Christerssonns hust - 1
- 2 - Johan Mattsson Kaupinen mh 1 1 Kauppinen
Haiastaipall/Haajaistaival - 5 - Wijssa CumbuLn 1 - Kumpulainen
Sonn Wijssa mh 1 1 Kumpulainen
Sonn Oloff mh 1 1 Kumpulainen
Haiaissby/Haajainen - 2 - Påhl Rångain mh 1 1 Ronkainen
- 2 - Oloff Junduin mh 1 1 Juntunen
- 1 - Johan Junduins Enkia - 1 Juntunen
Hapaierfwi/Haapajärvi - 1 - Inga Peers d:r Eskellin - 1 Eskelinen
- 2 - Erich Pardain mh 1 1 Partanen
- 2 - Mattz Pechkoin mh 1 1 Pehkonen
- - 2 L:B: Peer Lyra mh 1 1 Lyyra
- 1 1 Oloff Pessoins hustru - 1 Pesonen
Solldat Jssackz hustru - 1
- 2 - Mattz Pessoin mh 1 1 Pesonen
- - 2 Olof Smedh mh 1 1
- - 2 Hindrich Mårtensson mh 1 1
- 2 - Petter Lappalain mh 1 1 Lappalainen

Sivu 2254AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hapaierfwi/Haapajärvi - 3 1 Lahrs Lappalain mh 1 1 Lappalainen
dåtter - 1 Lappalainen
Solldat Lahrsses hustru - 1
- 2 - Erich Puuhoin mh 1 1
Härnäjerfwi/Hernejärvi - 2 - Philip Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Häinämäckj/Heinämäki - 3 - Hans Mätens hustru - 1
S:S: Hindrich 1 -
M: Erich Nijrain 1 - Niiranen
- 2 - Samuell Uttriain mh 1 1 Utriainen
- 3 - Lahrs CummeLs hustru - 1
Bror Mattz mh 1 1
- 1 1 Petter Kärckerin 1 -
Solldat Anders hustru - 1
- 2 1 Mårten Lippoin mh 1 1 Lipponen
Solldat hustrun - 1
- 2 - Eskell Lahrssonn Lippoin mh 1 1 Lipponen
- 4 - Johan Huttuin 1 - Huttunen
Bror Oloff 1 - Huttunen
M: Peer Anderss Pullka mh 1 1 Pulkka
Hautajerfwj/Hautajärvi - - 2 Påhl Tenhuins hustru - 1 Tenhunen
Bror Lahrsses hustru - 1 Tenhunen
- - 2 Oloff Kärckein mh 1 1 Kärkkäinen
- 3 - Peer Ohlssonn Piöxa mh 1 1 Pöksyläinen
Son Oloffs hustru - 1 Pöksyläinen
Idensallmj/Iisalmi 2 - - Sochen Skräd:n Issack mh 1 1
2 - - Länssm:n Sam: Cajanus mh 1 1 Cajanus

Sivu 2255AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Idensallmj/Iisalmi 2 - - Upbördzskrif:n Carl Caijanus mh 1 1 Cajanus
- - 3 Thomas Ållickain 1 - Ollikainen
Bror Son Oloff mh 1 1 Ollikainen
- - 2 Anders Karackain 1 - Kaarakainen
Bror Son Anders Enkia - 1 Kaarakainen
- - 2 Daniell Johanss:n Kaupin mh 1 1 Kauppinen
- - 8 Anders Johanssonns hust - 1
Son Anders och Michell 2 -
Bror Lahrsses hustru - 1
B:r Mattz LippoiLs Enckia - 1 Lipponen
Piga Carin Karhutar - 1 Karhunen
Dr Ifwar mh 1 1
Jummissby/Juminen - 2 - Peer Hansson LappaLn mh 1 1 Lappalainen
- 2 - Hemmingh Hynynen mh 1 1 Hynynen
- 2 - Michell Hemminghsson mh 1 1 Hynynen
- 2 - Hemmingh Hynnyn mh 1 1 Hynynen
- 2 - Anders Heiskain mh 1 1 Heiskanen
- 4 - Påhl Heiskain mh 1 1 Heiskanen
Bror Lahrs mh 1 1 Heiskanen
Jöngennemj/Jynkänniemi - 3 - Jeremias Bertellssonn 1 -
M: Mattz Ryttkein mh 1 1 Rytkönen
Joutzenemj/Joutsenniemi - 3 - Erich Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
Bror Johans hustru - 1 Ruotsalainen
- 2 - Peer Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
Killpsarj/Kilpisaari - 3 - Thomas Kutwonens Enkia - 1 Kutvonen
M: Hindrich JåckeLn mh 1 1 Jokelainen

Sivu 2256AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Killpsarj/Kilpisaari - - 1 Oloff Jäckelains hustru - 1 Jokelainen
- 2 - Johan Huttuin mh 1 1 Huttunen
- 3 - Bertell Sourain mh 1 1
Bror Lahrs 1 -
Kårpierfwi/Korpijärvi - 4 - Jeremias Lahrssons hustru - 1
Son Jeremias mh 1 1
Bror Thomasses hustru - 1
- 8 - Bertell Juutin mh 1 1 Juutinen
Bror Johan mh 1 1 Juutinen
Bror Christer mh 1 1 Juutinen
M: Christer Råifwain mh 1 1 Roivainen
Kifwisto/Kivistö - 2 - Påhl Ållikain mh 1 1 Ollikainen
- 3 - Peer Rynein 1 - Ryynänen
Sonn Påhl mh 1 1 Ryynänen
- 3 1 Oloff Ållickain mh 1 1 Ollikainen
St: F: Christer Pessoin 1 - Pesonen
Solldat Johans hustru - 1
Kåppåla/Koppola - 3 - Zachris Staffanssonn 1 -
Sonn Staffan mh 1 1
Karfwasallmj/Karvasalmi - 2 - Philip Rynnä mh 1 1 Ryynänen
- 2 - Påhl Rynnein mh 1 1 Ryynänen
Käräiäsarj/Kääriänsaari - 3 - Anders Heiskain 1 - Heiskanen
Sonn Lahrs mh 1 1 Heiskanen
Kuifwanemj/Kuivaniemi - 2 - Zachris Michellssonn 1 -
Bror Johan 1 -

Sivu 2257AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kuifwanemj/Kuivaniemi - 2 - Lahrs Tåssavin 1 1 Tossavainen
Kåttanemj/Kotaniemi - 3 - Lahrs Ianuin mh 1 1
Bror Mattzsses Enckia - 1
Kåifwujerfwj/Koivujärvi - 2 - Ellias Ohlssonn mh 1 1
Kalliojerfwj/Kalliojärvi - 4 - Johan Kärckein mh 1 1 Kärkkäinen
Bror Påhl mh 1 1 Kärkkäinen
- 2 - Hindrich Peerssonn mh 1 1
- 2 - Cassper Kärckj mh 1 1 Kärkkäinen
- 5 - Petter Tapoin mh 1 1
Bror Michell mh 1 1
Syster Wallborg - 1
- 2 - Gabriell Kerckein mh 1 1 Kärkkäinen
Kåskenby/Koskenkylä - 3 - Jacob Gabriellss:s hust - 1
Son Anders mh 1 1
Kiuruwässj/Kiuruvesi - 4 - Hindrich Lahrssonn mh 1 1
Sonn Påhl mh 1 1
- 4 - Lars Tickain mh 1 1 Tikkanen
Bror Hindrich mh 1 1 Tikkanen
- 3 - Johan Kaikoin mh 1 1 Kaikkonen
Bror Niells hustru - 1 Kaikkonen
- 2 - Hindrich Remexin mh 1 1 Remes
- 2 - Johan Kettuins hust: - 1 Kettunen
Son Anders 1 - Kettunen
- 2 - Hindrich LappaLn mh 1 1 Lappalainen
Laaka - 1 - Ellias Staffanssons hust - 1
Luckarilla/Lukkarila - 4 - Peer Ållickain mh 1 1 Ollikainen
Bror Lahrs mh 1 1 Ollikainen
Kalliojerfwj/Kalliojärvi - 2 - Ellias Niskain mh 1 1 Niskanen
- 1 - Thomas Lahrssons hustru - 1
- 2 - Petter Karckain mh 1 1

Sivu 2258AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Luckarilla/Lukkarila - 3 1 Christer SafwoLn mh 1 1 Savolainen
Sonn Lahrs 1 - Savolainen
Solldat Peers hustru - 1
- 3 - Hemmingh Luckarin mh 1 1 Lukkarinen
Syster Wallborgh - 1 Lukkarinen
- - 2 Oloff Lahrssonns hustru - 1
B:S: Lahrsses hustru - 1
Lambaierfwj/Lampaanjärvi - - 1 Oloff Nissinen 1 - Nissinen
- - 2 Johan Ohlssonn mh 1 1
- - 4 Niells Huijain mh 1 1 Hujanen
D:r Peer Tickain mh 1 1 Tikkanen
- 2 - Brussius Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
- 4 - Erich Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
Son Peer mh 1 1 Kokkonen
- 1 - Eskell Lipoins hustru - 1 Lipponen
Läppälax/Leppälahti - 3 1 Ellias LapwäteL mh 1 1 Lapveteläinen
Bror Påhl 1 - Lapveteläinen
Solldat Peers hustru - 1
- 3 - Eenwalldt Eenw:ss:n mh 1 1
Dr Anders Lappalains hust - 1 Lappalainen
- 2 - Oloff Rynna mh 1 1 Ryynänen
Lapwätelenby/Lappetelä - 2 1 Erich LapwateLn mh 1 1 Lapveteläinen
DubL Solldate hustrun - 1
- 3 - Ifwar Kattajains Enckia - 1 Katainen
Sonn Påhl mh 1 1 Katainen
- 1 - Lahrs Harackas hustru - 1 Harakka
- 1 1 Philip Rautapardas Enkia - 1 Partanen
Solldat Hindrich Bertellsss hust - 1

Sivu 2259AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lapwätelenby/Lappetelä - 4 - Mattz LapwäteLn mh 1 1 Lapveteläinen
Sonn Mattz mh 1 1 Lapveteläinen
- 3 - Mattz Påikoin 1 - Poikonen
Sonn Mattz mh 1 1 Poikonen
Löitemeckj/Löytynmäki - 2 - Anders Parfwoin mh 1 1
- 4 - Lahrs Ihalain mh 1 1 Ihalainen
Bror Niells mh 1 1 Ihalainen
- 3 - Ifwar Lydickein mh 1 1 Lyytikäinen
Bror Peer 1 - Lyytikäinen
Lammassalo 4 - - CapL HL:n Jacob Hoffren mh 1 1 Hoffren
Medh: HLn Mårt Costianus 1 - Costianus
Piga Margetta Niskatar - 1 Niskanen
- 5 - Anders Niskain mh 1 1 Niskanen
Bror Johan mh 1 1 Niskanen
Bror Samuell 1 - Niskanen
- 2 - Johan Johansson mh 1 1
- 3 - Lahrs Johansson mh 1 1
Dåtter - 1
Löitejerfwj/Löytynjärvi - 3 - Petter Röngä mh 1 1 Rönkä
Sonn Påhl 1 - Rönkä
Luupuaby/Luupuvesi - 2 - Johan Anderssonn mh 1 1
- 2 - Thomas Pardain mh 1 1 Partanen
- 1 - Oloff Konnoins hustru - 1 Kononen
- 2 - Påhl Ohlssonn mh 1 1
- 6 - Mattz Kämärin mh 1 1 Kämäräinen
Bror Peer mh 1 1 Kämäräinen
Bror Lahrs mh 1 1 Kämäräinen

Sivu 2260AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Luupuaby/Luupuvesi - 5 - Påhl Kämärein mh 1 1 Kämäräinen
Sonn Påhl mh 1 1 Kämäräinen
Sonn Peer 1 - Kämäräinen
Martisenjerfwj/Marttisenjärvi - 2 - Johan Kärkein mh 1 1 Kärkkäinen
- 1 - Hindrich Kettuins hust - 1 Kettunen
Mardickala/Martikkala - 3 - Christer Peerssons Enkia - 1
Dåtter Julliana - 1
Dåtter Ingeborgh - 1
- 2 - Samuell Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
- 2 - Christer Peerssonn mh 1 1
- 1 - Christer Ohlssons Enkia - 1
Mijkajerfwj/Mikkajärvi - 3 - Lahrs Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
Bror Peers Enkia - 1 Ruotsalainen
Niemissierfwj/Niemisjärvi - 2 - Johan Lyra mh 1 1 Lyyra
- 2 - Peer Jacobssonn mh 1 1
- 3 - Jossep Tijckoin mh 1 1 Tiikkainen
Dr Anders Tickains hust - 1 Tikkanen
- - 3 Oloff Hyfwerin mh 1 1 Hyvärinen
M: Anders Enkia - 1
- - 4 Påhl Kaikoin 1 - Kaikkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Kaikkonen
Hindrich Kämärins hust - 1 Kämäräinen
Närckoby/Nerkoo - - 2 Oloff Nissin mh 1 1 Nissinen
- - 4 Påhl Wäissein mh 1 1 Väisänen
Sonn Peer mh 1 1 Väisänen
- - 1 Lahrs Kächkins hustru - 1 Kähkönen

Sivu 2261AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Närckoby/Nerkoo - 2 - Marckus Pardain mh 1 1 Partanen
- - 1 Anders Andersss hust - 1
- - 3 Staffan Wäissein mh 1 1 Väisänen
Drengh Hemmingh 1 -
- - 2 Johan Weissein mh 1 1 Väisänen
- 1 - Lahrs LappaLn mh 1 - Lappalainen
Narfwanlax/Naarvanlahti - 3 - Lahrs Hillduins hustru - 1 Hiltunen
Son Ifwars Enkia - 1 Hiltunen
Bror Mattz 1 - Hiltunen
- 2 1 Niells Sigfredhsson mh 1 1
Solld: Påhls hustru - 1
- 4 1 Niells Johanssons hust - 1
Bror Mattz mh 1 1
Bror Lars 1 -
Solldat Peers hustru - 1
- 2 - Clemeth Hillduin mh 1 1 Hiltunen
Nemissmäckj/Niemismäki - 2 - Erich Ållickain mh 1 1 Ollikainen
Nisselä/Nissilä - 2 - Niells Mattsson mh 1 1
Osmajerfwj/Oinasjärvi - 3 - Michell Huttuin 1 - Huttunen
Sonn Lahrs mh 1 1 Huttunen
Ollickala/Ollikkala - 3 - Christer Mardickains hust - 1 Martikainen
Bror Philip mh 1 1 Martikainen
- 2 - Ifwar Mardickains hust - 1 Martikainen
Bror Hindrich 1 - Martikainen
- 4 - Peer Mardickains Enkia - 1 Martikainen
Bror Jöran 1 - Martikainen
Bror Jörans hustru - 1 Martikainen
Dåtter Kirstin - 1 Martikainen

Sivu 2262AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ollickala/Ollikkala - 2 - Jssack Sonnin mh 1 1 Sonninen
- 3 - Hindrich Peerssonn mh 1 1
B:M Johan Anderss:s hust - 1
- 2 - Peer Peersson Mardickain mh 1 1 Martikainen
- 2 - Hindrich Sifwoin mh 1 1 Sivonen
- 4 - Lahrs Nielssonn mh 1 1
Sonn Hindrich 1 -
Dåtter Kirstin - 1
- 2 - Johan Johanssonn mh 1 1
- 4 - Niells Johanssonn mh 1 1
Bror Johan mh 1 1
- 2 - Oloff Niellsson mh 1 1
- 3 - Staffan Anderssonn 1 -
Sonn Anders Enkia - 1
Sonn Påhl 1 -
- 2 - Påhl Ållickain mh 1 1 Ollikainen
- - 4 Ifwar Staffanssonn 1 -
Sonn Staffan mh 1 1
Bror Ifwar 1 -
- - 2 Staffan Staffanssonn 1 -
Solldat Hemming hust - 1
- - 2 Peer Hanssonn mh 1 1
- - 2 Lahrs Ackoin mh 1 1 Akkanen
Pardala/Partala - 4 - L:B: Mattz Råifwain mh 1 1 Roivainen
Sonn Lahrs mh 1 1 Roivainen
- 2 - Påhl Wijssasson mh 1 1
- 2 - Jossep Kärckein mh 1 1 Kärkkäinen

Sivu 2263AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pardala/Partala - 3 - Oloff KåteLn mh 1 1 Kutilainen
Bror Staffan 1 - Kutilainen
Pöriäby/Pyöreä - - 2 Bertell Michelss Leinoin mh 1 1 Leinonen
Paloiss/Paloinen - 2 - Petter Hynninen mh 1 1 Hynynen
- 1 - Hindrich Kettuins Enkia - 1 Kettunen
Pörwässi/Porovesi - 5 - Hindrich Nirain mh 1 1 Niiranen
Bror Peer mh 1 1 Niiranen
Bror Lahrs 1 - Niiranen
Peetäjerfwj/Petäjäjärvi - 2 1 Oloff Peerssonn mh 1 1
Solldat Johan Kaupins hust - 1 Kauppinen
Pörsenmeckj/Pörsänmäki - 2 - Thomas Ohlssonn Huttuin mh 1 1 Huttunen
- 1 - Erich Rautaparda 1 - Partanen
- 3 - Mattz Lappalain mh 1 1 Lappalainen
B:M: Lahrs Ersson Pardain 1 - Partanen
- 1 - Oloff Anderssons Enckia - 1
- - 1 Solld: Peer Haloins hustru - 1 Halonen
- 4 - Lahrs Carllssonn mh 1 1
Bror Grells mh 1 1
- 4 - Mattz Tenhuin mh 1 1 Tenhunen
Sonn Mattz mh 1 1 Tenhunen
- 2 - Peer Läskinen mh 1 1 Leskinen
- 2 1 Petter Hörckäs mh 1 1
Solldat hustrun - 1
- 2 - Lahrs Rautaparda mh 1 1 Partanen
Paijujerfwj/Pajujärvi - 3 - Hemmingh Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
Bror Oloff Routzalain 1 - Ruotsalainen
- 2 - Gabriell Ållickain mh 1 1 Ollikainen

Sivu 2264AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Paijujerfwj/Pajujärvi - 1 - Erich Kockarins hustru - 1 Kokkarinen
Pöriäby/Pyöriälä - 3 - Oloff Suttin mh 1 1 Sutinen
B:M: Johans hustru - 1
Pielawässi/Pielavesi - 5 - Johan Mattssonn mh 1 1
Sonn Hindrichz Enkia - 1
Sonn Johan 1 -
D:r Routzalains Enkia - 1 Ruotsalainen
- 2 - Mattz Niskain mh 1 1 Niskanen
- - 3 Johan Törneqwist mh 1 1
M: Staffan 1 -
- 2 - Påhl Ohlsson Niskain mh 1 1 Niskanen
Paijumeckj/Pajumäki - 1 - Michell Hywoins hustru - 1 Hyvönen
Ryhälä - 1 - Staffan Kårhoins hustru - 1 Korhonen
- 2 - Peer Pullka mh 1 1 Pulkka
Routameckj/Ruotaanmäki - 5 - Jacob Lappalain mh 1 1 Lappalainen
Bror Hindrichz Enkia - 1 Lappalainen
Bror Oloff mh 1 1 Lappalainen
- 2 - Christer Huttuin mh 1 1 Huttunen
Routalax/Ruotaanlahti - 2 - Påhl Niskain mh 1 1 Niskanen
Rutakoby/Rutakko - 3 - Oloff Ryhäins hustru - 1 Ryhänen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Ryhänen
- 2 - Mattz Rönckäin mh 1 1 Rönkkö
- 2 - Knuth Kainulain mh 1 1 Kainulainen
- 2 - Hindrich Kainulain mh 1 1 Kainulainen
- 2 - Petter Sirfwein mh 1 1 Sirviö
- 2 - Petter Huttuin mh 1 1 Huttunen
- 3 - Påhl Tijckain mh 1 1 Tikkanen
M: Mattzes hustru - 1

Sivu 2265AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Routameckj/Ruotaanmäki - 3 - Erich Soumalains hust - 1
Sonn Lahrs mh 1 1
Rutakoby/Rutakko - 1 - Niells Rönckäs hustu - 1 Rönkkö
- 2 - Niells Rönckä mh 1 1 Rönkkö
Rokosenby/Ruokonen - 5 - Hindrich Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
Bror Johan mh 1 1 Ruotsalainen
Bror Påhls hustru - 1 Ruotsalainen
Ryttkäby/Rytky - 3 - Påhl Peerssonn mh 1 1
Son Samuell 1 -
- 2 - Påhl Tickain mh 1 1 Tikkanen
Rämexälä/Remeskylä - - 5 Mattz Rämäxein 1 - Remes
Son Mattz mh 1 1 Remes
Son Hindrich mh 1 1 Remes
- - 2 Johan Rämäxein mh 1 1 Remes
- - 2 Mattz Påhlsson mh 1 1
- - 2 Peer Peersson mh 1 1
- - 2 Peer Andersson mh 1 1
Sachlamaby/Salahmi - 3 - Eskell Marckoin mh 1 1 Makkonen
Bror Påhls hustru - 1 Makkonen
- 2 - Anders Marckoin mh 1 1 Makkonen
Swänninmäkj/Vänninmäki - - 3 Johan Kaipoin 1 -
Son Johan Kaupin mh 1 1 Kauppinen
Suckeoby/Sukeva - 2 - Johan KommuLn mh 1 1 Komulainen
- 3 - Mattz Hillis hustru - 1 Hilli
M: Marckus mh 1 1 Kakkinen
- 2 1 Johan Hillj mh 1 1 Hilli
Solld: Mattzes hustru - 1
Sångajerfwj/Sonkajärvi - 2 - Påhl Kainulain mh 1 1 Kainulainen
- 4 - Oloff Eskellssonn mh 1 1
Bror Peer mh 1 1

Sivu 2266AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sångajerfwj/Sonkajärvi - 2 - Erich Nissin mh 1 1 Nissinen
- 4 - Oloff Ryhoin mh 1 - Ryhänen
Son Oloff mh 1 1 Ryhänen
Son Peers hustru - 1 Ryhänen
Säläfwaby/Sälevä - 3 - Oloff Nissin mh 1 1 Nissinen
M: Peers hustru - 1
Sutelaby/Sutela - 1 - Mattz Lahrss Sutins hust - 1 Sutinen
- 4 - Johan Lakarin mh 1 1
M: Johan Ulemain mh 1 1 Ulmanen
- 4 - Johan Suttin mh 1 1 Sutinen
Bror Påhl mh 1 1 Sutinen
- 2 - Thomas LappaLn mh 1 1 Lappalainen
- 4 - Hans Peersson mh 1 1 Lappalainen
Sonn Hans 1 - Lappalainen
Dåtter - 1 Lappalainen
Sullkawa/Sulkava - 2 - Påhl Noussiain mh 1 1 Nousiainen
- 2 - Anders Noussiain mh 1 1 Nousiainen
- 4 - Oloff Hyfwärin mh 1 1 Hyvönen
Son Oloff mh 1 1 Hyvönen
- 3 - Anders Kärroins hust - 1
Bror Påhl mh 1 1
- 2 - Staffan Ohlsson mh 1 1
- 3 - Staffan Jauhiain mh 1 1 Jauhiainen
D:r Hindrich Hindlzain 1 - Hintsanen
- 1 - Lahrs Tenhuins hust - 1 Tenhunen
- 1 1 Påhl Piedickein mh 1 - Pietikäinen
DubL:n Solldat hust - 1
Rotalax/Ruotaanlahti - 5 - Lahrs LappaLn mh 1 1 Lappalainen
Sonn Peer mh 1 1 Lappalainen
Sonn Oloff 1 - Lappalainen

Sivu 2267AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sallmijerfwj/Salmijärvi - 2 - Johan Johanssonns Enk - 1
Bror Oloffz hustru - 1
Toivakko - - 1 Oloff Rautapardas hust 1 Partanen
Taipoilaby/Taipale - 2 - Marckus Sastamoins hust - 1 Saastamoinen
Son Ellias 1 - Saastamoinen
- 3 - Petter Påhlsson mh 1 1
Sonn Hindrich 1 -
- 3 - Petter Ryttkein mh 1 1 Rytkönen
Dåtter Brijta - 1 Rytkönen
- 2 - Sigfredh Pullkin mh 1 1 Pulkkinen
Tommonmeckj/Tommonmäki - - 2 Påhl Ohlssonn mh 1 1
Wallkiameckj/Valkeamäki - - 2 Erich Nijrain mh 1 1 Niiranen
- - 3 Johan Käikoin 1 -
St:S: Lahrs mh 1 1
- - 2 Thomas Lappalain mh 1 1 Lappalainen
- 5 - Anders Pullka 1 - Pulkka
Son Anders mh 1 1 Pulkka
Son Hindrichz hustru - 1 Pulkka
Son Oloff 1 - Pulkka
- 3 - Lahrs Rämexäin 1 - Remes
Son Peer mh 1 1 Remes
- - 3 Petter Lappalain mh 1 1 Lappalainen
Bror Påhls hustru - 1 Lappalainen
Wirmasierfwj/Vieremäjärvi - 2 - Jöns Bertellss:n mh 1 1
- 1 - Jeremias Kurfwin 1 - Kurvinen
- 2 - Hindrich Kåckoin mh 1 1 Kokkonen

Sivu 2268AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wirmasierfwj/Vieremäjärvi - 4 - Oloff Nissin 1 - Nissinen
Son Anders 1 - Nissinen
Son Påhl mh 1 1 Nissinen
4 - - CapL HL:n Jah: Sinius mh 1 1 Sinius
M: HLn Johan mh 1 1
Wijtaby/Viitaa - 3 - Påhl Huttuin 1 - Huttunen
Son Anders mh 1 1 Huttunen
Ullmala/Ulmala - - 4 Oloff Tickoin mh 1 1
Bror Christer mh 1 1
- 1 - Mattz Ryttkoins hust - 1 Rytkönen
- 1 - Oloff Sigfwoins Enk - 1 Sihvonen
- - 2 Johan Mehoin mh 1 1 Mähönen
- - 1 Hindrich Huijains hust - 1 Hujanen
2 - - Klåckrn Niells Lahrss: mh 1 1
- - 4 Ellias Ullmain mh 1 1 Ulmanen
Bror Peer mh 1 1 Ulmanen
- - 2 Påhl Bertellsson mh 1 1
- - 2 Johan Mattsson mh 1 1
Wächmasjerfwj/Vehmasjärvi - 1 - Hindrich Kumbulains Ea - 1 Kumpulainen
- 2 - Erich Towin mh 1 1 Tuovinen
Warpajerfwj/Varpanen - 2 - Petter Haloin mh 1 1 Halonen
- 1 - Michell Peerssonn 1 -
Wiando/Vianto - 2 - Påhl Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
- 2 - Christer Puroin mh 1 1 Puurunen
Wässälänmeckj/Väisälänmäki - 3 - Hans Puuroins mh 1 1 Puurunen
DubL Solldatz Enkia - 1

Sivu 2269AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wässälänmeckj/Väisälänmäki - 4 - Christer Wäissein mh 1 1 Väisänen
Son Hemmingh mh 1 1 Väisänen
- 3 - Hindrich Jäskelein mh 1 1 Jääskeläinen
Dr Hindrich Kåckoin - 1 Kokkonen
Wänänmäckj/Venetmäki - 2 - Mårten Lipoin mh 1 1 Lipponen
Warasslax/Vaaraslahti - 6 - Påhl Noussiain 1 - Nousiainen
Son Påhl 1 - Nousiainen
Son Lahrs mh 1 1 Nousiainen
Son Mårten mh 1 1 Nousiainen
- 3 - Lahrs Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Dr Jacob Harmain 1 - Harmainen
- 4 - Oloff Rässein mh 1 1 Räisänen
Bror Jacob 1 - Räisänen
Bror Hindrich 1 - Räisänen
- 4 - Ellias Tijckoin mh 1 1
Bror Påhl 1 -
Bror Hindrich 1 -
Ångiwässi/Onkivesi - 2 - Anders Routzalain mh 1 1 Ruotsalainen
- 1 - Påhl Routzalain 1 - Ruotsalainen
- 2 - Philip Routzalains Enk - 1 Ruotsalainen
M: Samuell Myckeins Ea - 1 Mykkänen
Åssmanby/Osmanki - 2 - Anders Staffanssonn mh 1 1
Idensalmi/Pappila 2 - - Coadiut HL Erich Mecklin mh 1 1 Mechelin
- 2 - Petter Lappalains hust - 1 Lappalainen
Dåtter - 1 Lappalainen
- 2 - Tårp:n Staffan Mähoin mh 1 1 Mähönen
- 2 - Tårp:n Anders Karakain mh 1 1 Kaarakainen

Sivu 2270AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Idensalmi/Pappila - 1 - Tårp:n Mattz Tåpins hust - 1 Toppinen
- 2 - Tårp:n Michell Lepin mh 1 1
- 1 - Tårp:n Lahrs Kåtilain 1 - Kutilainen
2 - - Brof: Brussius Jöranss mh 1 1
2 - - Sochneskrif:n Randström mh 1 1 Ranström
- 1 - Christer Olander 1 -
- 1 - Uthrijdaren Johan Kackin 1 - Kakkinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17081722

© Väinö Holopainen 2023