AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1734 → Kylät

Iisalmi henkikirja 1734

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Alapitkä (Alapitkenbÿ) 2131B
Haajainen (Hajasenbÿ) 2131B
Haajaistaival (Hajastaipal) 2131B
Haapajärvi (Hapajerfwi) 2131B, 2132A
Hautajärvi (Hautajerf) 2132A, 2132B
Heinämäki (Häinämeki) 2132A
Hernejärvi (Hernejerfvi) 2132A
Iisalmi (Idensalmi) 2132B
Jokela (Jåkisby) 2132B
Joutsenniemi (Joutzenniemj) 2132B
Juminen (Jumisby) 2132B
Jynkänniemi (Jÿngänemi) 2132B
Kalliojärvi (Kalliojerf:) 2133B
Karjala (Karjala) 2133B
Karvasalmi (Karwasalmi) 2133B
Kauppila (Caupila) 2131B
Kilpisaari (Killpisari) 2133A
Kiuruvesi (Kiuruvesi) 2132B, 2133A
Kivistö (Kiwistobÿ) 2133A
Koivujärvi (Kåjfwujerfi) 2133B
Koppola (Kåppola) 2133A
Korpijärvi (Kårpjerfvi) 2133A
Koskenkylä (Kåskenby) 2133B
Kotaniemi (Kåtanemi) 2133B
Kuivaniemi (Kuifwanemj) 2133B
Kääriänsaari (Käriensari) 2132B
Laaka (Lakabÿ) 2133B
Lammassalo (Lammassalo) 2134B
Lampaanjärvi (Lambajerfvi) 2134A
Lappetelä (Lappetelenbÿ) 2134A, 2134B
Leppälahti (Leppälax) 2134A
Leväniemi (Lefwäniemi) 2134B
Lukkarila (Luckarila) 2133B, 2134A
Luupuvesi (Lupua bÿ) 2134B
Löytynjärvi (Löÿtÿjerfwi) 2134B
Löytynmäki (Löÿtÿmeki) 2134B
Martikkala (Mardikala) 2135A
Marttisenjärvi (Martisenjerf) 2134B
Mikkajärvi (Michkajerf) 2135A
Naarvanlahti (Narfwanlax) 2135B
Nerkoo (Närkobÿ) 2135A
Niemisjärvi (Niemisjerfwi) 2135A
Niemismäki (Niemismeki) 2135B
Nissilä (Nissilä) 2135B
Näläntö (Nälendä) 2135B
Oinasjärvi (Oinasjerf) 2135B
Ollikkala (Ollickala) 2135B, 2136A
Onkivesi (Ångiwesibÿ) 2140A
Osmanki (Åsmangi) 2140A
Pahkamäki (Pahkamekj) 2136B
Pajujärvi (Pajerfwi) 2136B
Pajumäki (Pajumeki) 2137A
Paloinen (Palois bÿ) 2136A
Pappila (Idensalmi Tårpare under Prästebohlet, Kyrckoherde) 2140A, 2140B
Partala (Pardala) 2136A
Petäjäjärvi (Pätäjerfwj) 2136B
Pielavesi (Pielawesi) 2137A
Porovesi (Porowesi) 2136A
Pyöreä (Pöriä) 2136A
Pyöriälä (Pöriälä) 2137A
Päsmäri (Päsmerj) 2137A
Pörsänmäki (Pörsämeki) 2136B
Remeskylä (Rämexelä) 2137B
Ruokonen (Ruokosenbÿ) 2137B
Ruotaanlahti (Råtanlax) 2137A
Ruotaanmäki (Råtanmekj) 2137A
Rutakko (Rutako) 2137A, 2137B
Ryhälä (Rÿhälä) 2137A
Rytky (Rÿtkenbÿ) 2137B
Salahmi (Salame) 2137B
Salmijärvi (Salmjerf) 2138B
Sonkajärvi (Sångajerfvi) 2138A
Sukeva (Sukewabÿ) 2138A
Sulkava (Sulkawa) 2138A, 2138B
Sutela (Sutela) 2138A
Sälevä (Säläwä) 2138A
Taipale (Taipalenbÿ) 2138B
Toivakko (Tåifwako) 2138B
Tommonmäki (Tommonmekj) 2138B
Ulmala (Ulmala) 2139B
Vaaraslahti (Waraslax) 2140A
Valkeamäki (Walkiameki) 2138B, 2139A
Varpanen (Warpais) 2139B
Vehmasjärvi (Wehmasjerf) 2139B
Venetmäki (Wenesmäki) 2140A
Vianto (Wijando) 2139B
Vieremäjärvi (Weremäjerfwi) 2139A
Viitaa (Witabÿ) 2139A
Väisälänmäki (Wäisälenmeki) 2139B, 2140A
Vänninmäki (Swänninmäkj) 2137B

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023