AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1742 → Nimihakemisto

Iisalmi henkikirja 1742

Nimihakemisto


-  A  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö 
 -  A  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Ollikkala) 113

Anders (Valkeamäki) 117

Anna (Leppälahti) 110

Anna (Onkivesi) 119

Bergs (Koppola) 109

Eekberg (Ollikkala) 113

Efwa (Ulmala) 117

Elias Eliass. (Vaaraslahti) 118

Elias Ohlsson (Ulmala) 117

Elias Pährsson (Ryhälä) 115

Enewalt Enewalts. (Leppälahti) 110

Enwalt (Ulmala) 117

Ewa (Hernejärvi) 107

Giöck (Leppälahti) 110

Hans (Lammassalo) 111

Hans (Sutela) 116

Hans Thomasson (Sutela) 116

Hind. (Partala) 113

Hind. Ifwarss. (Ollikkala) 113

Hind. Michels (Juminen) 108

Hindrich (Martikkala) 111

Hindrich (Valkeamäki) 117

Häggquist (Vehmasjärvi) 118

Häggström (Kilpisaari) 109

Häming (Lukkarila) 110

Jacob (Ulmala) 118

Johan (Haapajärvi) 107

Johan (Hernejärvi) 107

Johan (Pielavesi) 114

Johan (Ulmala) 118

Johan (Pappila) 119

Johan Gabrielss. (Koivujärvi) 109

Johan Johansson (Lammassalo) 111

Jöran Jöransson (Ollikkala) 113

LappaLs (Lampaanjärvi) 110

Lars (Iisalmi) 108

Lars (Pielavesi) 114

Lars (Vieremäjärvi) 117

Lars (Pappila) 119

Lars Nilsson (Sulkava) 116

Lars Ohlsson (Sulkava) 116

Leerberg (Pörsänmäki) 114

Lindqwist (Haapajärvi) 107

Luckarin (Juminen) 108

Margreta (Onkivesi) 119

Marja (Nerkoo) 112

Matts (Pörsänmäki) 114

Mattz (Ulmala) 118

Matz (Luupuvesi) 111

Matz Pährsson (Luupuvesi) 111

Michel Philipsson (Hernejärvi) 107

Michell (Juminen) 108

Nils Larsson (Ollikkala) 113

Nyman (Luupuvesi) 111

Olckoins (Hautajärvi) 108

Olof (Karvasalmi) 109

Olof (Sutela) 116

Olof Michelsson (Sälevä) 116

Olof Olofsson (Onkivesi) 118

Olof Påhlsson (Luupuvesi) 111

Olof Påhlsson (Salahmi) 115

Pallm (Naarvanlahti) 112

Philiph (Sälevä) 116

Påhl (Luupuvesi) 111

Påhl (Sutela) 116

Påhl (Vieremäjärvi) 117

Påhl (Pappila) 119

Påhls (Salahmi) 115

Pähr (Sutela) 116

Pähr Nilsson (Heinämäki) 108

Pähr Pähssons (Haapajärvi) 107

Pär Danielsson (Iisalmi) 108

Pär Larss (Vieremäjärvi) 117

Qwistberg (Toivakko) 117

Samuel (Ulmala) 118

Sirfwie (Rutakko) 115

Siöberg (Haajainen) 107

Staffan (Nerkoo) 112

Staffan (Sulkava) 116

Staffan Ifwarsson (Ollikkala) 113

Steendal (Ruotaanlahti) 115

Tabell (Kalliojärvi) 110

Thomas Johansson (Pielavesi) 114

Tornberg (Salmijärvi) 117

Zachris (Paloinen) 113

AAlkuun

Ackain

Lars (Ollikkala) 113

Asickain

Mårt. (Väisälänmäki) 118

Aufwin

Clemet (Kalliojärvi) 110

CAlkuun

Cajanus

Isach (Iisalmi) 108

Capain

Eskell (Pappila) 119

Caupin

Bertil (Vänninmäki) 115

Christer (Kauppila) 107

Pähr (Kauppila) 107

Costianus

Elisabeth (Lammassalo) 111

Mårten (Lammassalo) 111

EAlkuun

Eskelin

Anders (Haapajärvi) 107

Anna (Vieremäjärvi) 117

Jermias (Haapajärvi) 107

Mattz (Näläntö) 112

Michel (Lammassalo) 111

Olof (Sonkajärvi) 116

Påhl (Haapajärvi) 107

Pär (Haapajärvi) 107

Pär (Vieremäjärvi) 117

Samuel (Sonkajärvi) 116

GAlkuun

Gumerus

Hindrich (Ulmala) 118

HAlkuun

Halloin

Ands (Ollikkala) 113

Påhl (Ollikkala) 113

Simon (Varpanen) 118

Hardikain

Ands (Partala) 113

Johan (Naarvanlahti) 112

Michell (Naarvanlahti) 112

Heickin

Ands (Sonkajärvi) 116

Heinoin

Lars (Paloinen) 113

Heiska

Anders (Haajainen) 107

Heiskain

And. (Juminen) 108

And. (Kääriänsaari) 109

Efwa (Korpijärvi) 109

Hind (Korpijärvi) 109

Häming (Sutela) 116

Jeremias (Korpijärvi) 109

Jeremias (Petäjäjärvi) 114

Johan (Vänninmäki) 115

Johan (Valkeamäki) 117

Karin (Korpijärvi) 109

Lars (Juminen) 108

Påhl (Juminen) 108

Helsingius

Hind: (Pappila) 119

Hilduin

Ifwar (Naarvanlahti) 112

Thomas (Lukkarila) 110

Hillduin

Ifwar (Alapitkä) 107

Knut (Naarvanlahti) 112

Nils (Naarvanlahti) 112

Petter (Naarvanlahti) 112

Hoffren

(Ollikkala) 113

Hujain

Olof (Alapitkä) 107

Påhl (Lampaanjärvi) 110

Tobias (Ollikkala) 113

Huskin

Ands (Lappetelä) 111

Hussu

Häming (Nerkoo) 112

Petter (Lappetelä) 111

Påhl (Ollikkala) 113

Pär (Nerkoo) 112

Huttuin

Anders (Haajainen) 107

Anders (Viitaa) 117

Christer (Ruotaanmäki) 115

Elias (Kilpisaari) 109

Hind. (Pahkamäki) 114

Johan (Vänninmäki) 115

Johan (Taipale) 117

Johan (Vieremäjärvi) 117

Johan (Viitaa) 117

Johan Hinders. (Viitaa) 117

Kirstin (Rutakko) 115

Lars (Lampaanjärvi) 110

Michel (Oinasjärvi) 112

Olof (Heinämäki) 108

Olof (Rutakko) 115

Pähr (Sonkajärvi) 116

Thomas (Sonkajärvi) 116

Hyfwein

Ands (Kiuruvesi) 109

Hyfwerin

Anders (Koskenkylä) 110

Jacob (Koskenkylä) 110

Lars (Osmanki) 119

Petter (Niemisjärvi) 112

Staffan (Sonkajärvi) 116

Hyfwin

Lars (Sulkava) 116

Staffan (Sulkava) 116

Hyfwöin

Olof (Hautajärvi) 108

Hynnin

Christer (Rutakko) 115

Heming (Juminen) 108

Hindrich (Juminen) 108

Joh (Ollikkala) 113

Påhl (Juminen) 108

Hynäin

Johan (Kilpisaari) 109

Pähr (Kilpisaari) 109

Hyrckäs

Pehr (Pörsänmäki) 114

HämäL

Mårten (Heinämäki) 108

Hämälain

Erich (Jokela) 108

Hästsko

(Paloinen) 113

IAlkuun

Ihalain

Lars (Löytynmäki) 111

Ikeheimoin

Gabriel (Lampaanjärvi) 110

Påhl (Pielavesi) 114

Illko

Hindrich (Nissilä) 112

Iskanius

Erich (Pappila) 119

JAlkuun

J_

Thomas (Sulkava) 116

J____

Maria (Paloinen) 113

Jockelain

Lars (Kilpisaari) 109

Junduin

Olof (Haapajärvi) 107

Juntuinen

Petter (Pappila) 119

Jutin

Olof (Korpijärvi) 109

Jäskelein

Hind. (Ollikkala) 113

Olof (Väisälänmäki) 118

Pär (Ollikkala) 113

KAlkuun

Kackin

Marckus (Sukeva) 116

Mattz (Sukeva) 116

Kaickoin

Nils (Kiuruvesi) 109

Pähr (Kiuruvesi) 109

Kaikoin

Hind. (Niemisjärvi) 112

Påhl (Kalliojärvi) 110

Påhl (Niemisjärvi) 112

Kainolain

Samuel (Petäjäjärvi) 114

Kainulain

Johan (Sukeva) 116

Pähr (Vänninmäki) 116

Zachris (Sukeva) 116

KainuLn

Sam. (Sukeva) 116

Kapain

Pär (Väisälänmäki) 118

Karakain

And. (Iisalmi) 108

Karakn

Michel (Iisalmi) 108

Karjalain

Mattz (Pappila) 119

Katain

Abell (Leppälahti) 110

Dafwid (Lappetelä) 110

Ifwar (Lappetelä) 111

Ifwar (Vieremäjärvi) 117

Olof (Pörsänmäki) 114

Påhl (Lappetelä) 110

Pähr (Pörsänmäki) 114

Kaupin

Dafwid (Pyöreä) 113

Daniel (Kauppila) 107

Grels (Kauppila) 107

Johan (Kauppila) 107

Johan (Pyöreä) 113

Michel Michelss. (Sukeva) 116

Kiskin

Lars (Valkeamäki) 117

KumbuL

Hindrich (Vehmasjärvi) 118

Lars (Vehmasjärvi) 118

Samuel (Vehmasjärvi) 118

Vicent. (Haapajärvi) 107

Kumbulain

Lars (Leväniemi) 111

Mattz (Haajaistaival) 107

Pähr (Haajaistaival) 107

Vicent: (Haajaistaival) 107

KumbuLn

Hind. (Viitaa) 117

Påhl (Viitaa) 117

Kuosmain

Hind. (Koppola) 109

Ifwar (Väisälänmäki) 118

Johan (Koppola) 109

Påhl (Naarvanlahti) 112

Kuossmain

Johan (Kääriänsaari) 109

Lars (Ollikkala) 113

Kurmain

Pär (Lammassalo) 111

Kutilain

Mårten (Partala) 113

Kåckoin

Hind. (Vieremäjärvi) 117

Johan (Haapajärvi) 107

Mattz (Martikkala) 111

Mårten (Sulkava) 116

Nills (Lampaanjärvi) 110

Påhl (Sulkava) 116

Pähr (Lampaanjärvi) 110

Pähr (Lammassalo) 111

Samul (Vieremäjärvi) 117

Kåistin

Erich (Partala) 113

Kålemain

Påhl (Joutsenniemi) 108

Kånoin

Hindrich (Luupuvesi) 111

Pehr (Luupuvesi) 111

Kächköin

Anders (Nerkoo) 112

Philip (Nerkoo) 112

Kämiläin

Carl (Lammassalo) 111

Kämäräin

Hind. (Niemisjärvi) 112

Lars (Luupuvesi) 111

Lars (Niemisjärvi) 112

Samuel (Luupuvesi) 111

Kärckein

Mattz (Niemisjärvi) 112

Pähr (Kalliojärvi) 110

Kärckäin

Anders (Sulkava) 116

Hans (Kalliojärvi) 110

Knut (Kalliojärvi) 110

Mattz (Sulkava) 116

Påhl (Kalliojärvi) 110

Pähr (Heinämäki) 108

Pähr (Hautajärvi) 108

Samuel (Heinämäki) 108

Kärkäin

Lars (Hautajärvi) 108

Käräin

Hind. (Sulkava) 116

Hindrich (Sulkava) 116

Påhl (Sulkava) 116

Kättuin

Anders (Kiuruvesi) 109

Anders (Valkeamäki) 117

Lars (Vänninmäki) 115

Lars (Valkeamäki) 117

Lars (Vieremäjärvi) 117

Michel (Valkeamäki) 117

Olof (Valkeamäki) 117

Påhl (Valkeamäki) 117

LAlkuun

Laitin

Lars (Pappila) 119

Lapalain

Mattz (Sälevä) 116

Påhl (Ruotaanmäki) 115

LappaL

Lars (Iisalmi) 108

Lappalain

And. (Nerkoo) 112

Anders (Haapajärvi) 107

Hind. (Pappila) 119

Lars (Partala) 113

Lars (Valkeamäki) 117

Påhl (Nerkoo) 112

Pähr (Valkeamäki) 117

Pär (Ruotaanlahti) 115

LappaLn

Anders (Heinämäki) 108

Johan (Heinämäki) 108

Johan (Kiuruvesi) 109

Olof (Kiuruvesi) 109

LappwätäLn

Pähr (Leppälahti) 110

LapwätäLn

Olof (Sälevä) 116

Lapwätäläin

Matz (Lappetelä) 111

Lauckain

Jacob (Tommonmäki) 117

Nils (Rytky) 115

Nils (Vehmasjärvi) 118

Samuel (Salmijärvi) 117

Lemke

(Pielavesi) 114

Lippoins

Anders (Venetmäki) 118

Eskell (Venetmäki) 118

Lukr

Pär (Lukkarila) 110

Lustig

Petter (Onkivesi) 119

Lydick

Joh. (Haajaistaival) 107

Lyti__

Marja (Ulmala) 118

Lång

Sam. (Niemisjärvi) 112

Läfwein

Nils (Vehmasjärvi) 118

Läfwoin

Påhl (Pajujärvi) 114

Läppäin

Michel (Pappila) 119

MAlkuun

Mackoin

Hindrich (Salahmi) 115

Jeremias (Salahmi) 115

Johan (Nerkoo) 112

Johan (Paloinen) 113

Påhl (Nerkoo) 112

Påhl (Salahmi) 115

Mardickain

Christer (Martikkala) 111

Gabril (Ollikkala) 113

Petter (Sutela) 116

Tobias (Martikkala) 111

Mardikain

Christer (Hautajärvi) 108

Hind. (Ollikkala) 113

Philip (Ollikkala) 113

Marinius

Isach (Lammassalo) 111

Johan (Lammassalo) 111

Mietin

Johan (Naarvanlahti) 112

Molerii

(Paloinen) 113

Molerus

Abrah: (Vieremäjärvi) 117

Myckäin

Påhl (Pajujärvi) 114

Mähöin

Johan (Pappila) 119

Lars (Hernejärvi) 107

Maria (Pappila) 119

Påhl (Rutakko) 115

Samuel (Lampaanjärvi) 110

Thomas (Hernejärvi) 107

Mäkelin

Jacob (Ulmala) 118

Mätzoin

Anders (Marttisenjärvi) 111

Johan (Vaaraslahti) 118

NAlkuun

NefwaLn

Pähr (Martikkala) 111

Sigfred (Martikkala) 111

NifwaLn

Pähr (Niemisjärvi) 112

Nirain

Erich (Lampaanjärvi) 110

Hind. (Haapajärvi) 107

Lars (Porovesi) 114

Niels (Marttisenjärvi) 111

Pähr (Porovesi) 114

Pär (Porovesi) 114

Niskain

And. (Karjala) 109

Anders (Tommonmäki) 117

Hind. (Niemisjärvi) 112

Johan (Karjala) 109

Josep (Lammassalo) 111

Mattz (Pielavesi) 114

Pähr (Ruotaanlahti) 115

Pähr (Tommonmäki) 117

Nissin

And. (Nissilä) 112

Ands (Vieremäjärvi) 117

Mattz (Nissilä) 112

Niels (Nissilä) 112

Philip (Lampaanjärvi) 110

Påhl (Nissilä) 112

Påhl (Vieremäjärvi) 117

Nousiain

Lars (Vaaraslahti) 118

Nils (Sulkava) 116

Påhl (Vaaraslahti) 118

OAlkuun

Ollickain

Anders (Ollikkala) 113

Gabriel (Kivistö) 109

Hind. (Karvasalmi) 109

Mich. (Luupuvesi) 111

Olof (Kivistö) 109

Olof (Lukkarila) 110

Påhl (Kivistö) 109

Påhl (Lukkarila) 110

Påhl (Ollikkala) 113

Pähr (Kivistö) 109

Staffan (Lappetelä) 110

Staffan (Ollikkala) 113

Ollikain

Hind. (Pappila) 119

PAlkuun

Paldanius

Hin: (Niemisjärvi) 112

Panain

Johan (Kuivaniemi) 109

Judit (Kuivaniemi) 109

Pardain

Carl (Pörsänmäki) 114

Erich (Pörsänmäki) 114

Hind. (Haapajärvi) 107

Hindrich (Rutakko) 115

Johan (Haapajärvi) 107

Johan (Nerkoo) 112

Kirstin (Partala) 113

Lars (Nissilä) 112

Lars (Pörsänmäki) 114

Olof (Haapajärvi) 107

Påhl (Nerkoo) 112

Påhl (Pörsänmäki) 114

Påhl Larss. (Pörsänmäki) 114

Påhlr (Partala) 113

Pähr (Luupuvesi) 111

Pähr (Nerkoo) 112

Pär (Kilpisaari) 109

Thomas (Luupuvesi) 111

Pardains

Lars (Pörsänmäki) 114

Passin

Ands (Haapajärvi) 107

Pe___

Erich (Iisalmi) 108

Piedickain

Lars (Vaaraslahti) 118

Mattz (Sulkava) 116

Olof (Vaaraslahti) 118

Piedickein

Petter (Pappila) 119

Piedikäin

Lars (Niemisjärvi) 112

Poickoin

Olof (Lappetelä) 110

Pähr (Lappetelä) 110

Poikoin

Elias (Lappetelä) 110

Olof (Lappetelä) 110

Pulcka

Anders (Haajainen) 107

Johan (Valkeamäki) 117

Olof (Valkeamäki) 117

Pulckin

Michel (Kotaniemi) 109

Pullcka

Ands (Ruotaanmäki) 115

Pullkin

Sigfred (Taipale) 117

Puroin

Hans (Väisälänmäki) 118

Hind. (Väisälänmäki) 118

Hämming (Väisälänmäki) 118

Påhl (Vianto) 118

Pursiain

Christer (Lappetelä) 111

Pär (Leppälahti) 110

Pyckelein

Heming (Niemismäki) 112

Päckarin

Michell (Pyöriälä) 114

Påhl (Pyöriälä) 114

Päckoin

Matz (Iisalmi) 108

Pässoin

Elia (Haapajärvi) 107

Erich (Haapajärvi) 107

Lars (Haapajärvi) 107

Pähr (Haapajärvi) 107

Pöxäläin

Olof (Hautajärvi) 108

RAlkuun

Rautaparda

Hind. (Toivakko) 117

Rautiain

Påhl (Pajujärvi) 114

Reihein

Hind. (Niemisjärvi) 112

Rissain

Anders (Pörsänmäki) 114

RuotzaL

Hind. (Juminen) 108

Ruotzalain

And. (Onkivesi) 119

Hind. (Sutela) 116

Hindrich (Vianto) 118

Ifwar (Onkivesi) 119

Jöran (Onkivesi) 119

Lars (Pajujärvi) 114

Matz (Ulmala) 118

Olof (Lampaanjärvi) 110

Olof (Ruotaanlahti) 115

Påhl (Joutsenniemi) 108

Påhl (Onkivesi) 119

Pähr (Vianto) 118

Pär (Leppälahti) 110

Ruotzalainn

Ifwar (Pajujärvi) 114

Påhl (Pajujärvi) 114

RuotzaLn

Hind. (Ruokonen) 115

Häming (Pajujärvi) 114

Häming Ifwarss. (Lukkarila) 110

Nils (Kiuruvesi) 109

Påhl (Pörsänmäki) 114

Sam: (Tommonmäki) 117

Ryhäin

And. (Sonkajärvi) 116

Hindrich (Ryhälä) 114

Johan (Paloinen) 113

Lars (Vänninmäki) 115

Petter (Vänninmäki) 115

Påhl (Vänninmäki) 115

Staffan (Ryhälä) 114

Staffan (Pappila) 119

Rynein

Philip (Karvasalmi) 109

Rynäin

Christer (Jynkänniemi) 108

Christer (Karvasalmi) 109

Hind. (Karvasalmi) 109

Hindrich (Pajujärvi) 114

Jeremias (Jynkänniemi) 108

Johan (Lukkarila) 110

Mattz (Ollikkala) 113

Påhl (Karvasalmi) 109

Rytkein

Ambrosius (Kilpisaari) 109

Ryttckoin

Christer (Ulmala) 117

Michel (Ulmala) 117

Ryttkein

Jeremias (Marttisenjärvi) 111

Johan (Taipale) 117

Påhl (Taipale) 117

Ryttkoin

Grels (Taipale) 117

Råifwa

Johan (Haajainen) 107

Niels (Haajainen) 107

Råifwain

Lars (Mikkajärvi) 111

Lars (Ollikkala) 113

Matz (Mikkajärvi) 111

Nils (Sälevä) 116

Olof (Ulmala) 118

Rångain

Påhl (Haajainen) 107

Staffan (Haajainen) 107

Råtzalain

Philip (Ollikkala) 113

RåtzaLn

Brusius (Heinämäki) 108

Påhl (Ryhälä) 114

Räisein

Jacob (Vaaraslahti) 118

Samuel (Vaaraslahti) 118

Räisäin

Anders (Löytynmäki) 111

Jacob (Sulkava) 116

Rämes

Lars (Valkeamäki) 117

Rämä

Påhl (Remeskylä) 115

Rämäs

Anders (Remeskylä) 115

Lars (Valkeamäki) 117

Mattz (Remeskylä) 115

Olof (Remeskylä) 115

Påhl (Remeskylä) 115

Pär (Remeskylä) 115

Räpo

Michel (Vänninmäki) 115

Räty

Lars (Rytky) 115

Rönckä

Anna (Rutakko) 115

Johan (Rutakko) 115

Johan (Viitaa) 117

Mattz (Rutakko) 115

Vincentius (Rutakko) 115

Röngäs

Lars (Pajujärvi) 114

Påhl (Löytynjärvi) 111

Pähr (Löytynjärvi) 111

Samuel (Löytynjärvi) 111

SAlkuun

SafwoLn

Lars (Sutela) 116

Sastamoin

Grels (Kalliojärvi) 110

Sichwoin

Elias (Ollikkala) 113

Sirfwie

Pähr (Rutakko) 115

Snäckare

Brusius (Kilpisaari) 109

Soinin

Hindrich (Ollikkala) 113

Ifwar (Ollikkala) 113

Isack (Ulmala) 118

Johan (Ollikkala) 113

Springberg

(Ulmala) 118

Suckia

Daniel (Lampaanjärvi) 110

SuomaLn

Jöran (Ulmala) 118

Matz (Haapajärvi) 107

Sutin

Johan (Sutela) 116

TAlkuun

Taipalin

Pär (Joutsenniemi) 108

Tapanains

Pehr (Kalliojärvi) 110

Tawast

(Hernejärvi) 108

Tenhuin

Erich (Sulkava) 116

Påhl (Rytky) 115

Staffan (Sulkava) 116

Thenhuin

Matz (Pörsänmäki) 114

Tickain

Hind. (Heinämäki) 108

Hind. Påhlss. (Kiuruvesi) 109

Ifwar (Kiuruvesi) 109

Johan (Kiuruvesi) 108

Lars (Kiuruvesi) 109

Lars (Niemisjärvi) 112

Nils (Lampaanjärvi) 110

Olof (Kiuruvesi) 108

Påhl (Pajumäki) 114

Tickains

Olof (Kiuruvesi) 109

Tijkain

Christer (Pörsänmäki) 114

Elias (Ulmala) 117

Olof (Ulmala) 117

Tijkn

Pähr (Vänninmäki) 115

Tirhinen

Carl (Ryhälä) 114

Tuofwin

Elias (Laaka) 110

Erich (Paloinen) 113

Johan (Päsmäri) 114

Johan (Vehmasjärvi) 118

Michel (Laaka) 110

Pähr (Vehmasjärvi) 118

Tåppin

Mattz (Pappila) 119

Tåssawain

Lars (Kuivaniemi) 109

UAlkuun

Ullmain

Johan (Sutela) 116

Niels (Ulmala) 118

Pähr (Ulmala) 118

Ulmain

Johan (Ulmala) 118

VWAlkuun

Wahlman

(Ulmala) 117

Waldoin

Enewalt (Iisalmi) 108

Weisein

Påhl (Ulmala) 118

Staffan (Ulmala) 118

Wäisein

Johan (Nerkoo) 112

Johan (Ulmala) 118

Matz (Nerkoo) 112

Pähr (Nerkoo) 112

Wäisäin

Christer (Karvasalmi) 109

Häming (Väisälänmäki) 118

Mäming (Väisälänmäki) 118

Påhl (Koppola) 109

Påhl (Väisälänmäki) 118

Pähr (Karvasalmi) 109

Pähr (Löytynmäki) 111

ÖAlkuun

Östberg

Carl (Pappila) 119

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 589 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023