AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Iisalmen henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

AAlkuun

Alapitkä

1693: -, Hillduin, Ruotzalain

1701: Hilduinen, Narfwinen, Routzalain

1708: Hilduin, Ruotzalain

1711: Hillduin, Huijain, Routzalain

1722: Hilduin, Hujain, Häckein

1727: Hillduin, Huijain, WännäL:n

1734: Flygare, Hilduin, Häinoin

1742: Hillduin, Hujain

HAlkuun

Haajainen

1693: -, Junduin, Junduinen, Kirutar, Reckoin, Rongain, Tåifwainen

1701: -, Jundainen, Jundoin, Reckein, Rångainen

1708: -, Junduin, Rångain, Terfwoin

1711: Junduin, Rångain

1722: Håiska, Junduin, Pulcka, Råifwain, Rångain

1727: Heiska, Junduin, Kätutar, Pullcka, Råifwain, Rångain, Tallrot

1734: Huttuin, Häiskain, Pullka, Råifwas, Rångain

1742: -, Heiska, Huttuin, Pulcka, Råifwa, Rångain

Haajaistaival

1693: Cannolain, Kumbolain

1701: Kumbulain

1708: -, Cumbel:

1711: CumbuLn

1722: Cumbul, Cumbulain, Kumbulain

1727: Cumbulain

1734: Kumbulain

1742: Kumbulain, Lydick

Haapajärvi

1625: -, Cumbulain, Hyfw:, Hångain, Jumickain, Lappalain, Pardain

1693: -, Eskelinen, Lappal, Lappalain, Pardain, Pessinen, Pässin, Pössinen

1701: -, Eskelein, Eskeläin, Jundoin, Lappal:n, Lappalain, Lappelain, Lappelainen, Pardain, Pardin, Pusoin, Päsoin, Pässoin, Pönckin

1708: -, Eskelinen, Junduin, Lapal:, Lappal:, Lyra, Mahain, Pardain, Peckoin, Pessoin, Pöllain, Wänäin

1711: -, Eskellin, Lappalain, Lyra, Pardain, Pechkoin, Pessoin, Puuhoin, Smedh

1722: -, Ackoin, Eskelin, Eskellin, Huloin, Lappalain, Packoinen, Pardain, Pessoin, Ruåtzalain

1727: -, CumbuLn, Eensam, Eskellin, Eskelling, Grönlund, Kierrman, Lappalain, Lippoin, Lyra, Pardain, Päckoin, Pässoin, Soumalain, Wijnberg, Ånckoin

1734: -, Eskillin, Eskilläinen, Heurlin, Junduin, Kumbulain, Kåcko, LappaLn, Niskain, Pardain, Päsoinen, SuomaLn

1742: -, Eskelin, Junduin, KumbuL, Kåckoin, Lappalain, Nirain, Pardain, Passin, Pässoin, SuomaLn

Hautajärvi

1625: Kerkehinen, Pernoin, Rytkoin

1693: -, Karkoin, Kerkin, Pöxa, Tehnuin

1701: -, Pöxö, Tenhuin

1708: -, Kartui, Kärckein, Pöxa, Tehuin

1711: Kärckein, Piöxa, Tenhuin

1722: Kärckäin, Pöxä, Tenhuin

1727: -, Graan, Kärckein, LappaLn, Mardickn, Piöxä, Tickain

1734: -, Ahlbom, Ahlgren, Luckarin, Mardickain, Pÿyxä

1742: -, Hyfwöin, Kärckäin, Kärkäin, Mardikain, Pöxäläin

Heinämäki

1625: -, Aufwoin, Eshilinen, Lippoinen, Uttriain

1693: -, Huttuin, Kerkoin, Lippoinen, Mättoin, Ryttkin, Syllain, Tijckain

1701: -, Hutte, Huttuin, Kerkein, Lippoin, Mieteinen, Nirainen, Tenhuin, Vtriainen

1708: -, Huttain, Kumbl:, Lippoin, Metenin, Nijrain, Parckarin, Pulckoin, Tenhuin, Utriain

1711: -, CummeL, Huttuin, Kärckerin, Lippoin, Mäten, Nijrain, Pullka, Uttriain

1722: -, Cumbulain, Huttuin, Ihalain, Kinnuin, Kärckäin, Lappalain, Tickain, Uttriain

1727: -, CumbuL, Huttuin, Ihalain, Kämitar, Kärckein, Lappalain, Tickain, Tofwin, Uttriain

1734: -, Huttuin, Ihalain, Kumbulain, Kärckein, Lappalain, Tickain, Tåfwin, Wäckström

1742: -, Huttuin, HämäL, Kärckäin, LappaLn, RåtzaLn, Tickain

Hernejärvi

1625: Kuttwoinen

1693: -, Huiain, Lappalain, Nissinen, Pardain, Rouhiain, Tijckain

1701: -, Haka, Kumelain, Kårhoinen

1708: -, Comb., Håcka, Karhuin, Kumel:

1711: Kårhoin

1722: -, Karakain, Mähöin, Njrain

1727: -, Cumbulain, Karakain, Kärinen

1734: -, Karakain, Läinonen, Springberg, Tawaststierna, Tåifwatar

1742: -, Mähöin, Tawast

IAlkuun

Iisalmi

1625: Cauppinen, Coljoin, Culpi Caarack, Cuthilain, Hilli, Hynnin, Karacka, Mathilain, Mitilain, Nirain, Pardainen, Pulkinen, Tanninen, Tickain

1693: -, Caijanius, Colliain, Hofferenius, Hoffrenius, Karakain, Kiskinen, Kolloin, Korhoin, Korhuain, Korkain, Kållioin, Kårhuin, Pullkein, Sejukain

1701: -, Håfreen, Jamingus, Kajanus, Karackainen, Karhuin, Karpin, Kiskin, Kolliain, Kollioinen, Lappel., Lemon, Ollikoinen, Portanus, Wittikain

1708: -, Caianus, Kahorin, Karhutar, Karickain, Kijskin, Kijskiter, Kohljanus, Kuttilain, Lappoin, Ollikain, Witikatar

1711: -, Caijanus, Cajanus, Karackain, Karhutar, Kaupin, LippoiL, Ållickain

1722: -, Ackain, Hapain, Huttuin, Kajanus, Kaupin, Kärckäin

1727: -, Ackain, Caijanus, Huttuin, Hörning, Kaijanus, Karackain, Kaupin, Kuhlbergh, LappaLn, Ryhein, Tijoin, Ullmain

1734: Ackain, Cajanus, Huttuin, Karackain, Kaupin, Lappalain

1742: -, Cajanus, Karakn, Karakain, LappaL, Pe___, Päckoin, Waldoin

JAlkuun

Jokela

1693: Huttunen

1701: Rönckö

1708: Huttuin, Röcka

1722: -, Huttuin, Jåckelain

1727: Jåckelain, Rönberg

1734: Hämäläin, Ullmain

1742: Hämälain

Joutsenniemi

1693: -, Lappalain, Ruotzalain, Silfwoin

1701: -, Routzalain, Routzalainen

1708: Ruotzalain

1711: Routzalain

1722: Ruåtzal

1727: Routzalain

1734: Ruotzalain

1742: Kålemain, Ruotzalain, Taipalin

Juminen

1625: -, Lapwetelein, Mardickain

1693: -, Heiskain, Hynninen

1701: Heiskain, Heiskainen, Kåhroin, Routalainen, Routzalainen, Suttinen

1708: -, Heskoin, Hynnin, Kåhrain, Ruotzalain, Weisain

1711: Heiskain, Hynnyn, Hynynen, LappaLn

1722: Heiskain, Hynnin, Hynning, Häiskain, Ruåtzalain

1727: Heiskain, Hynnin, Routzalain, Swanström

1734: -, Hynnin, Häiskain, Ruotzalain

1742: -, Heiskain, Hynnin, RuotzaL

Jynkänniemi

1693: -, Harmain, Ryhein

1701: -

1708: -, Keihuin, Ryttkoin

1711: -, Ryttkein

1722: Cåussmain, Rynoin

1727: Coussmain, Rynyein

1734: Rynin

1742: Rynäin

KAlkuun

Kalliojärvi

1693: -, Kierkein, Kärkein, Pardain, Railain, Syrfwin, Tapparinen

1701: -, Kerkein, Rajainen, Räsäin, Tapporain

1708: -, Karckin, Kärckn, Kärckoin, Rässain, Tappain, Wäsäin

1711: -, Karckain, Kerckein, Kärckein, Kärckj, Niskain, Tapoin

1722: Kärckäin, Kärkain, Kärkäin, Nif:ilain, Tapoin, Turpain

1727: Aufwin, Kärck:, Kärckein, Nifwalain, Turpeein

1734: Kärkein, Kärkäin, Sastamoin, Turpeinen

1742: -, Aufwin, Kaikoin, Kärckein, Kärckäin, Sastamoin, Tapanains

Karjala

1693: Niskain

1701: Niskainen, Tåssawain

1708: -, Niskain

1722: Niskain

1727: Niskain

1734: Niskain

1742: Niskain

Karvasalmi

1625: -

1693: -, Coussman, Coust, Rynäin

1701: -, Cuosmain, Martikat:r, Nijrain, Ollkkoinen

1708: -, Cuosmain, Ollickain, Rymäin, Rynnin

1711: Rynnein, Rynnä

1722: Parcko, Pöllein, Rynein, Wäissäin, Ålckoin

1727: Kåhlberg, LapwäteLn, Rynein, Swensk, Torain, Wäissein, Ållickain

1734: Eekman, Mardickain, Ollikain, Ollikatar, Rynäin, Wäisein

1742: -, Ollickain, Rynein, Rynäin, Wäisäin

Kauppila

1693: -, Caupinen, Lappoin

1701: -

1708: -

1711: -, Kaupinen

1722: Kaupin, Kaupinen, Leynoin, Tirinen

1727: Caupin, Leinoin, Mömmo

1734: Caupin

1742: Caupin, Kaupin

Kilpisaari

1625: -, Huttuinen, Kehkoin

1693: Cuolemain, Haskain, Huttuin, Pylckes, Pylckäinen, Pöllein, Sorolain

1701: -, Jakol:n, Kettuin, Pylkein, Surolain, Såural:

1708: -, Jokel:, Kettuin, Pylckoin, Seorolain, Sorlain

1711: Huttuin, Jäckelain, JåckeLn, Kutwonen, Sourain

1722: -, Haloin, Huttin, Huttuin, Hynninen, Jåckelain, Ryttkoin, Snickar

1727: -, Girss, Halloin, Huttuin, Hynnin, JockeLn, Pardain, Pållack, Ryttkein, Snickare

1734: -, Gadda, Gierss, Huttuin, Hynnin, Hägström, Jåckalain, Lappalain, Pardain, Ryttköin

1742: -, Huttuin, Hynäin, Jockelain, Pardain, Rytkein, Snäckare

Kiuruvesi

1625: Caickoin, Kijshinen, Nijrainen, Tickain, Tickainen

1693: -, Kiskinen, Kämeräin, Kåckoin, Lappalain, Pardain, Tickain

1701: -, Hofwinen, Kiskinen, Kåckainen, Lappain, Lappal:n, Pardain, Remexin, Tickainen, Tittain

1708: -, Kakoin, Kettuin, Kijskin, Lappal:, Lappalai, Lappalain, Remexin, Tijkoin

1711: -, Kaikoin, Kettuin, LappaLn, Remexin, Tickain

1722: Hyf:oin, Kaickoin, Kättuin, Lappalain, Lindh, Rämäxin, Tickain

1727: -, Eek, Hyfwein, Kaikoin, Kettuin, Kockoin, Lappalain, Lind, Rämäxeles, Skiönfällt, Tickain

1734: -, Hyfwöinen, Kaikonen, Kättuin, Lappalain, LappaLn, Tickain

1742: Hyfwein, Kaickoin, Kättuin, LappaLn, RuotzaLn, Tickain, Tickains

Kivistö

1625: -, Ikoinen, Ollickain

1693: -, Ollikain

1701: -, Ollikain

1708: -, Ollickain, Pardain

1711: -, Pessoin, Rynein, Ållickain, Ållikain

1722: Rynain, Ålickain, Ållickain

1727: -, Kainulain, Lund, Ryttkein, Ållickain

1734: -, Ollikain, Ryttköin, Ållikain

1742: Ollickain

Koivujärvi

1693: Tickoin

1701: -

1708: -

1711: -

1727: -, Kärckein

1734: -

1742: -

Koppola

1693: -, Cuossmain, Wäisen

1701: -, Cuosmain, Kuosmain

1708: -, Cuosmain, Wäisäin

1711: -

1722: -, Coussmain

1727: -, Coussmain

1734: Kosmain, Wäisein

1742: -, Kuosmain, Wäisäin

Korpijärvi

1693: -, Jutinen

1701: -, Jutin

1708: -, Juntin

1711: -, Juutin, Råifwain

1722: -, Juutin

1727: -, Juutin

1734: Häiskain, Jutinen

1742: Heiskain, Jutin

Koskenkylä

1693: -, Pijpoin

1701: -, Jkoinen

1708: -

1711: -

1722: -

1727: -, Hyfwärin

1734: Hynninen

1742: Hyfwerin

Kotaniemi

1625: -, Mondonen, Rytkein, Rytköin, Uttriain

1693: Hackoin, Tijhein, Tijhäin

1701: Thjhoin

1708: Janhuin, Rönckoin, Tijhoin

1711: -, Ianuin

1722: -, Hämä:n, Jauhuinen

1727: Jauhiain

1734: Jauhiain

1742: Pulckin

Kuivaniemi

1693: -, Cnutin, Pennoin, Tåssawain

1701: -, Kimmottu, Tåssawain

1708: -, Tassarin

1711: -, Tåssavin

1722: -, Purckoin

1727: Dunder, Panain, Tåssawain

1734: Jundeen, Panain, Tåssawain

1742: Panain, Tåssawain

Kääriänsaari

1693: -, Ickoin, Kierien, Kiärain, Ollickain, Remein

1701: Heiskainen

1708: Heiskain, Hyfrin

1711: Heiskain

1722: Heiskain, Niroin

1727: Heiskain, Nederström

1734: Häiskain, Kosmain

1742: Heiskain, Kuossmain

LAlkuun

Laaka

1693: Pardain

1701: -

1708: -

1711: -

1722: Rönckä

1727: Tofwin

1734: Fagerlund, Tofwin, Tåfwin

1742: Tuofwin

Lammassalo

1693: -, Niskain

1701: -, Niskainen

1708: -, Hoffren, Kostiang, Marinus, Niskain

1711: -, Costianus, Hoffren, Niskain, Niskatar

1722: -, Herranen, Kostianus, Marinus, Niskain

1727: -, Eskellin, Kåstiain, Marinus, Niskain

1734: -, Costs, Mairinus, Niskain

1742: -, Costianus, Eskelin, Kurmain, Kämiläin, Kåckoin, Marinius, Niskain

Lampaanjärvi

1625: -, Hujainen, Kääcköin, Pesoinen, Saickoin

1693: -, Huiain, Jäskeläin, Kieckoin, Kockoin, Nissorin, Pessinen, Ruotzalain, Sackoin, Sijkainen

1701: -, Jhalain, Jäskel., Kerckein, Käckein, Kåskin, Niskain, Nissinen, Routzal:n, Tåifwin

1708: -, Hauskoin, Hujain, Ihalain, Isal:, Jäskel:, Käckoin, Kåcko, Nissein, Packoin, Ruotzal:, Rässoin, Tåifwain

1711: -, Huijain, Kåckoin, Lipoin, Nissinen, Routzalain, Tickain

1722: -, Huijain, Kärkoin, Nissinen, Ruåtzalain, Ticckain, Tickain, Turf:in

1727: -, Cism, Huijain, Huttuin, Judeen, JäskeL, Kyllein, Kärk:n, Nissin, Paijain, RoutzaLn, Tickain, Tofwin

1734: -, Huijain, Huiskain, Huttuin, Jutin, Kyllöin, Kåckonen, Lippoin, Tickain

1742: -, Hujain, Huttuin, Ikeheimoin, Kåckoin, Mähöin, Nirain, Nissin, Ruotzalain, Suckia, Tickain

Lappetelä

1625: -, Harack, Lapwetelein

1693: -, Härkoin, Kotinen, Kåtwoinen, Lapwetelein, Lapweteläinen, LapwetL., Ollikain, Pouhkoin, Rautaparta, Sijfwoin, Wässein

1701: Herkein, Kåttain, Lappwet:n, Lapwetel:n, Ollikainen, Pattin, Puhakain, Rautaparda

1708: Haracka, Kåttorin, Lapwetel:, Mardickain, Ollickain, Påikoin, Rautaparda

1711: -, Haracka, Kattajain, LapwateLn, LapwäteLn, Påikoin, Rautaparda

1722: -, Haraka, HämäLn, Katajain, Kattain, Kärkoin, LappwetL:, Ållickain

1727: -, Haraka, Hussu, HämmäLn, Katainen, LapwäteL, Löfgreen, Poikoin, Purssiain, Ållickain

1734: -, Haracka, Hussu, Hämäläin, Katain, Katanen, Kåick, Lappweteläin, Löfgreen, Ollikain, Pursiain

1742: Huskin, Hussu, Katain, Lapwätäläin, Ollickain, Poickoin, Poikoin, Pursiain

Leppälahti

1625: -, Cansickain, Lapwetelein, Leinoinen, Linduin, Linduinen, Räsäinen, Saikoinen, Weisseinen, Yletöinen

1693: -, Kauhuin, Lappalain, LappwetL, Lapwetelein, Mardikain, Rynnin

1701: Lappel:n, Lappelain, Lappwetel:n, Lapwetel:, Rynnein

1708: -, Lappal:, Lapwetel:, Lapwetel:n, Rymin

1711: -, Lappalain, LapwäteL, Rynna

1722: -, Keijoin, LappwäteL., Ryttkein

1727: -, Hollmström, Katainen, Keinoin, LapwäteLn, Ryttkein, Såikatar

1734: -, Katiainen, Lappwetelain, Pursiain, Ruotzalain, Ryttkäin

1742: -, Katain, LappwätäLn, Pursiain, Ruotzalain

Leväniemi

1701: Kumbul:n

1722: Kumbulain, KämäL, Röngäs

1727: CumbuL:n

1734: Kumbulain

1742: Kumbulain

Lukkarila

1693: -, Hilldin, Kockoin, Luckarin, Luckoin

1701: -, Liukarin, Ollikain, Pumalain, Safwolain

1708: -, Kackoin, Luckarin, Ollickain, Safwol:

1711: -, Luckarin, SafwoLn, Ållickain

1722: Luckarin, Luuckarin, Saf:olain, Ålickain

1727: Luckarin, Routzalain, SafwoLn, Ållickain

1734: -, Brun, Luckarin, Ollikain, Ruotzalain, Rynäin

1742: -, Hilduin, Lukr, Ollickain, RuotzaLn, Rynäin

Luupuvesi

1625: -, Eshilinen, Junduinen, Kochinen, Kämäräinen, Nijrainen, Nirain, Olkoin, Ollkoin, Pardainen, Silain

1693: -, Halloen, Halloin, Kommerrin, Kämerein, Kånoin, Kånoinen, Mannin, Pardain, Pernes, Sorain

1701: Komoinen, Kämärä, Kämäräin, Pardainen

1708: -, Haloin, Kämarin, Kåhnoin, Parandain

1711: -, Konnoin, Kämärein, Kämärin, Pardain

1722: -, Kämäräin, Kånonen, Pardain

1727: -, Kammain, Kämmärein, Kämärein, Nyman, Pardain, Tallqwist

1734: -, Asp, Kämäräin, Kånoin, Nijrain, Pardain

1742: -, Kämäräin, Kånoin, Ollickain, Pardain

Löytynjärvi

1693: Ryngoin

1701: Rijnginen

1708: Ringin

1711: Röngä

1727: Röngä, Tåttman

1734: Rönga

1742: Röngäs

Löytynmäki

1625: -, Eshilinen, Sormuin, Swripåå

1693: -, Ihalain, Ressein, Tossawain

1701: -, Jhalain, Lydikäinen, Rijssain

1708: -, Ihalain, Lydickäin, Rässein

1711: Ihalain, Lydickein, Parfwoin

1722: Ihalain, Lydickain, Pakalain, Räisein, Wäisein

1727: Ihalain, Kårps, Rässain, Wässein

1734: Ihalain, Räisein, Wäisein

1742: Ihalain, Räisäin, Wäisäin

MAlkuun

Martikkala

1625: Jäshelein, Mardickain, Nirain

1693: -, Mardikain

1701: Käckoin, Mardikain

1708: -, Kåckoin, Mardickain

1711: -, Kåckoin

1722: -, Lappalain, Lauckain, Tiuru

1727: -, Gädda, LappaLn, Laukain

1734: -, Philgreen, Safwolain

1742: -, Kåckoin, Mardickain, NefwaLn

Marttisenjärvi

1693: Illko, Mackoin

1701: Ilkoinen, Karkian, Kettuin

1708: Julckoin, Kettuin, Kärckiain

1711: Kettuin, Kärkein

1722: Mackoinen

1727: Forsteen, Mackoin, Pardain

1734: -, Mackoin, Nijrain

1742: Mätzoin, Nirain, Ryttkein

Mikkajärvi

1693: Routzalain

1701: Routzalain

1708: Ruotzalain

1711: Routzalain

1722: Råifwas

1727: Råoifwain

1734: Råifwas

1742: Råifwain

NAlkuun

Naarvanlahti

1625: Hilduin, Hilduinen

1693: -, Hilduin, Hillduin, Hirfwin, LappwetL., Nykäin

1701: -, Hilduinen

1708: -, Hilduin

1711: -, Hillduin

1722: -, Eskelein, Hardickain, Hilduin, Otinen

1727: -, Coussmain, Eskellin, Hardickain, Hillduin, Otin

1734: -, Hardickain, Hillduin, Mietin, SafwoLn

1742: -, Hardikain, Hilduin, Hillduin, Kuosmain, Mietin

Nerkoo

1625: -, Kehköin, Käärjäin, Ullmain

1693: -, Jannuin, Kiekeinen, Kierkein, Kockoin, Koilain, Köckoin, Pardain, Wäissain, Wässain

1701: -, Janhuin, Keckoin, Kieckoin, Lappalain, Pardain, Wall, Weisäin

1708: -, Janhuin, Kackoin, Käckoin, Lappal:, Nissain, Pardain, Wäisain, Wäisäin

1711: -, Kächkin, LappaLn, Nissin, Pardain, Weissein, Wäissein

1722: -, Kächkoin, Lappalain, Mardickain, Nissin, Pardain, Prutoin, Sonnin, Wäisein, Wäissein

1727: -, Hwirfwell, Kächkoin, LappaLn, Mackoin, Mardickain, Pardain, Runberg, Wäissein

1734: Hussu, Kähcköin, Kähköin, Lappalain, LappaLn, Mackoin, Pardain, Snällström, Weis, Wäisein

1742: -, Hussu, Kächköin, Lappalain, Mackoin, Pardain, Wäisein

Niemisjärvi

1625: -, Hyfwerin, Hyfwerinen, Remexeinen

1693: -, Hyfverin, Hyfwerin, Kiskin, Kockoirin, Kärkain, Kåckorin, Körain, Lyra, Niskain, Parattar, Saxa

1701: -, Cuolemain, Hyfwerin, Hyfwerinen, Kackoinen, Kackonen, Kerkein, Käriäin, Lappwetel:n, Lyra, Niskainen, Saxa, Tapanen, Tappoin

1708: -, Hyfrin, Kackoin, Kaikoin, Lapwetel:s, Lyra, Niskain, Ruotzalain, Saxa, Tickain

1711: -, Hyfwerin, Kaikoin, Kämärin, Lyra, Tickain, Tijckoin

1722: Hyfwerin, Hyfwärin, Kaikoinen, Kämäräin, Kärckäin, Kånoinen, Niskain, Räisein, Tapanoin, Tickain

1727: -, Hyfwein, Hyfwärin, Kaikoin, Konoin, Kämmärein, Kärckein, Lyra, Niskain, Rässein, Tickain

1734: Hÿfwarin, Kaikoinen, Kämärin, Kärkein, Lind, Lång, Nifwalain, Niskain, Paldan:, Piedikäin, Räisein, Röndÿn

1742: Hyfwerin, Kaikoin, Kämäräin, Kärckein, Lång, NifwaLn, Niskain, Paldanius, Piedikäin, Reihein, Tickain

Niemismäki

1693: -, Rotzalain

1701: -, Hilduin

1708: Wässiäin

1711: Ållickain

1722: Pyckeläin

1727: Pyllckein

1734: Pÿckäläin

1742: Pyckelein

Nissilä

1693: -, Kettin, Kättin, Nisinen, Nissein, Nissin, Nissinen

1701: -, Kettuin, Nissin, Nissinen

1708: -, Kettuin, Nijsain, Nijsin

1711: -

1722: -, Jlcko, Kätteuin, Mackoin, Nissin

1727: -, Illcko, Kettunen, Kåssoin, Nissin

1734: -, Illko, Nissin, Pardain

1742: Illko, Nissin, Pardain

Näläntö

1693: -, Eskelinen

1701: Eskeläin

1708: Eskelin

1727: Eskellin

1734: Eskillinen

1742: Eskelin

OAlkuun

Oinasjärvi

1693: Huttuin

1701: Huttuin

1708: Huttuin

1711: Huttuin

1722: Huttuin

1727: Huttuin, Lund

1734: Huttuin

1742: Huttuin

Ollikkala

1693: -, Halloinen, Ikoin, Kouken, Köring, Mardikain, Olckoin, Ollckoin, Ollikain, Pardain, Sigwoin, Tåifwain, Ullman

1701: -, Ackain, Kapain, Kerkein, Mardikain, Ollikainen, Pems, Routzalain, Sijfwoin

1708: -, Ackoin, Kackoin, Kärcköin, Mardickain, Mardikain, Ollickain, Sifwoin, Soiriain

1711: -, Ackoin, Mardickain, Sifwoin, Sonnin, Ållickain

1722: -, Ackain, Hujan, Mardickain, Råifwin, Sonninen, SuåmaL., Ålickain

1727: -, Ackain, Ahlborg, Flink, Kubin, Lappalain, Mardickain, RoutzaLn, Rynäin, Råifwain, Soinin, Sonnin, Soumalain, Wartiain, Ållickain

1734: -, Eekenberg, Haloin, Hoffreen, Huijain, Kosmain, Mardickn, Mardickain, Ollikain, Ruotzalain, Rynäin, Råjfwain, Sigwoin

1742: -, Ackain, Halloin, Hoffren, Hujain, Hussu, Hynnin, Jäskelein, Kuossmain, Mardickain, Mardikain, Ollickain, Rynäin, Råifwain, Råtzalain, Sichwoin, Soinin

Onkivesi

1625: -, Hynnin, Jäscheleinen, Parkoinen, Pöxeinen, Rodzalainen, Simoinen

1693: -, Hujain, Norfwin, Rotzalain

1701: -, Hujain, Routzalain

1708: -, Hujain, Myckein, Ruotzalain

1711: Myckein, Routzalain

1722: Hilduin, Hujainen, Jullkoin, Ruåtzalain

1727: Huijainen, Routzalain

1734: Hujain, Lustig, Ruotzalainen, Sirfwiätar

1742: -, Lustig, Ruotzalain

Osmanki

1693: Hyfwerin, Pöhne

1701: -

1708: -

1711: -

1727: -, Hyfwärin, Kåckoin

1734: Kärkeinen

1742: Hyfwerin

PAlkuun

Pahkamäki

1693: Laitinen, Latein, Peckoin

1701: Laitinen, Päckain

1708: Laitiain

1722: Huttutar

1727: Huttuin

1734: Huttuin

1742: Huttuin

Pajujärvi

1625: -, Cockarinen, Copainen, Cossmain, Hillsho, Luckarin, Suthinen

1693: -, Cuossmain, Kockorinen, Konkorinen, Ruotzalain, Toifwiain, Tålånain

1701: Cuosmain, Cuosmainen, Käckärin, Ollikainen, Routzal:

1708: Cuosmain, Kiåckarin, Ollickain, Pasoin, Ruotzalain

1711: Kockarin, Routzalain, Ållickain

1722: Cuasmain, Ruåtzalain, RuåtzaL., RuåtzaL:n, Ryttkoin

1727: Coussmain, Geetan, Kyllötar, Liefwo, Läppein, Myckein, Routzalain, RoutzaLn, Rynäin, Ryttkein, Röngä

1734: -, Läifwo, Mÿckäin, Ruotsalain, Ruotzalain, Rönga, Rÿnöin, Rÿttkoin

1742: Läfwoin, Myckäin, Rautiain, Ruotzalain, Ruotzalainn, RuotzaLn, Rynäin, Röngäs

Pajumäki

1693: Niskoin

1701: Jäskel:n, Kasurin

1708: Hujain, Hyräin

1711: Hywoin

1722: Tickain

1727: Tickain

1734: Tickain

1742: Tickain

Paloinen

1693: Heiskain, Hyninen, Hynninen, Widikain

1701: -, Hemoin, Hujainen, Hynnin

1708: -, Hemoin, Hujain, Hymin, Hynnin, Remexin, Rämexin

1711: Hynninen, Kettuin

1722: -, Hintoin, Hynnin, Käriäin, Ranström

1727: -, Heinoin, Hynninen, Käriain, Paldanius, Randström, Routzalain

1734: Heinoin, Hellises, Hestskoo, KarjaLn, Lappalain, Mollerus, Ollander, Randström, RuotzaL, Torolain

1742: -, Heinoin, Hästsko, J____, Mackoin, Molerii, Ryhäin, Tuofwin

Pappila

1693: -, Ackain, Kiettuin, Kilpeläin, Kutilain, Lappalain, Tåppoin

1701: -, Borgerus, Hassin, Hofreen, Karakain, Kuttilain, Lappal:n, Mähöin, Peckain, Peronij, Tåppinen

1708: -, Hassin, Heiskain, Hoffr., Karakain, Kutel:, Lappal:, Mechelin, Mähoin, Pedickäin, Tijkain, Tåppin

1711: -, Kackin, Karakain, Kåtilain, Lappalain, Lepin, Mecklin, Mähoin, Olander, Randström, Tåpin

1722: -, Dyckert, Hofren, Karakain, Kockarin, Kutelain, Källbäck, Lappalain, Leppein, Mähöin, Piedickein, Tåppin

1727: -, Broterus, Heiskain, Hoffreen, Hynninen, Jundoin, Karackain, Karpin, Kopoin, Kutilain, Källbäck, Läppein, Mähoin, Piedickein, Pluronius, Ryttkein, Råifwain

1734: -, Fabritius, Junduin, Karpin, Kåpainen, Läppin, Mähöin, Råifwain, Rÿhäin

1742: -, Capain, Helsingius, Iskanius, Juntuinen, Karjalain, Laitin, Lappalain, Läppäin, Mähöin, Ollikain, Piedickein, Ryhäin, Tåppin, Östberg

Partala

1693: -, Kutilain, Pardain, Pardein, Stannin

1701: -, Cnutilain, Jundinen, Kerkein, Nirainen, Pardain, v:Meurman

1708: -, Jundin, Kattol:, Kärckin, Ranström, Wäissäin

1711: -, Kärckein, KåteLn, Råifwain

1722: Cassourin, Kaupin, Pardain

1727: -, Aminoff, Huttuin, Hästsko, Junduin, Kasswurin, Kåstman, Noussiain, Pardain, Tåppin

1734: -, Aminof, Hardickain, Hestskoo, Jundin, Kainulain, Kåstin, Pardain

1742: -, Hardikain, Kutilain, Kåistin, Lappalain, Pardain

Petäjäjärvi

1693: -, Huttuin

1701: -, Huttuin

1708: -, Huttuin

1711: -, Kaupin

1722: -

1727: Cumbulain, Huttuin

1734: Häiskain, Kainulain

1742: Heiskain, Kainolain

Pielavesi

1625: -, Catajainen, Condiain, Nickinen, Nishainen, Rytkein, Tackuin, Tossawainen, Wijssain

1693: -, Koriun, Niskain, Ryttkain, Tijhoin, Tåsswain

1701: -, Heisk:, Niskain, Niskainen, Rykein, Rytkoin, Törnqvist

1708: -, Huskain, Ihalain, Lipoin, Niskain, Ryttkoin, Tornequist

1711: -, Niskain, Routzalain, Törneqwist

1722: -, Niskain, Niskainen, Såikin, Törnqwist

1727: -, Bengdtinen, Graanqwist, Ickäheimoin, Issbäck, Jäskelein, Kasswurin, Lemkins, Niskain, Tofwin

1734: -, Ikäheimoin, Kähckoin, Lemki, Niskain

1742: -, Ikeheimoin, Lemke, Niskain

Porovesi

1625: Jäshelein, Mardickain, Nirain

1693: -, Nijrenen

1701: Nirain

1708: Nijrain, Ruotzalain

1711: Nirain

1722: Nijrain

1727: Nijberg, Nirain

1734: Nirain

1742: Nirain

Pyöreä

1693: -, Kaupinen

1701: Kaupin

1708: Kaupiain, Kaupitar

1711: Leinoin

1727: Fohrman, Kaupin

1734: Kaupin

1742: Kaupin

Pyöriälä

1693: Sutinen

1701: -, Suttin

1708: -, Suttuin

1711: -, Suttin

1722: Achonen, Katainen, Kaupin

1727: -, Achoin, Lööcksten

1734: Sutinen

1742: Päckarin

Päsmäri

1693: Tofwinen

1727: Tofwin

1734: Tofwinen

1742: Tuofwin

Pörsänmäki

1625: Copoinen, Lapwetelein, Rautaparda

1693: -, Asikain, Heskoin, Kåppoin, Lapwetelein, LapweteL, LapwetL., Pardoin, Rautaparta, Wäisein

1701: -, Herkein, Lappolain, Lychter, Niskain, Pardain, Rautaparda, Tenhuin

1708: -, Haloin, Lappal:, Lapwetel:n, Leskein, Leskin, Pardain, Rautaparda, Thenuin

1711: -, Haloin, Huttuin, Hörckäs, Lappalain, Läskinen, Pardain, Rautaparda, Tenhuin

1722: -, Hyrckäs, Härckoin, LappaL., LappwetL:, Läskin, Nirain, Pardain, Rautaparda, Ruåtzalain

1727: -, Hyrckas, Hyrckäs, Kataiain, Katain, Lappalain, Lappfiehl, Leerberg, Mardickain, Nijrain, Pardain, RoutzaLn, Tijkain

1734: -, Hÿrcke, Katain, Lappalain, Leerberg, Nirain, Pardain, Rautaparta, Risain, Ruotzalain, Sundman, Tikain, Tillman, Tänhuin

1742: -, Hyrckäs, Katain, Pardain, Pardains, Rissain, RuotzaLn, Thenhuin, Tijkain

RAlkuun

Remeskylä

1693: -, Remexein, Remexen, Remexin

1701: -, Nissin, Parfwin, Rämäxin, Rämäxäin

1708: -, Lappal:, Remaxin, Rämaxin

1711: -, Rämäxein

1722: -, Hyfwerin, Rämäxäin

1727: -, Frijmodig, Rämäxin, Tijckain

1734: -, Rämes, Tickain

1742: Rämä, Rämäs

Ruokonen

1693: Rotzalain

1701: Routzalain

1708: Ruotzel:

1711: Routzalain

1722: RuåtzaL:

1727: Routzalain, Stårck, Wänäin

1734: Ruotzalain

1742: RuotzaLn

Ruotaanlahti

1693: -, Lappalain

1701: Lappal, Lappalain, Niskain

1708: Lappal:, Niskain

1711: LappaLn, Niskain

1722: -, Lappalain, Niskain

1727: -, Lappalain, Niskain, Tofwin

1734: Lapitar, LappaLn, Niskain, Uckoin

1742: -, Lappalain, Niskain, Ruotzalain

Ruotaanmäki

1693: Collamain, Huttuin, Lappalain, LappaL, Läskin

1701: Huttuin, Lappal, Lappelain, Somualein

1708: Huttuin, Lappal:, Suomal:

1711: -, Huttuin, Lappalain, Soumalain

1722: Huttuin, Lappalain, Pulcka

1727: Huttuin, Lappalain, Pardain, Pullcka, Pöllein, Söörman

1734: -, LappaLn, Pulka

1742: Huttuin, Lapalain, Pullcka

Rutakko

1693: -, Hutin, Kainulain, Pöckein, Pöllein, Rouke, Roukein, Ryhein, Röncke

1701: -, Huttuin, Kainåil, Pöläin, Rutko, Ryhäin, Rykoin, Rönkä, Sijrfwöin, Tickain

1708: -, Cumel:, Huttuin, Kainoelain, Känckoin, Pölloin, Rottkin, Ryhin, Röncka, Rönckoin, Tijkoin

1711: -, Huttuin, Kainulain, Ryhäin, Rönckä, Rönckäin, Sirfwein, Tijckain

1722: Huttuin, Pardain, Röchäin, Röncke, Rönckäin, Sirfwiäin, Tickain

1727: Eskellin, Frisk, Huttuin, Jällte, KainuL, KainuLn, Kättolin, Mähoin, Pardain, Rönka, Rönkä, Sigfwoin

1734: -, Graan, Hynnyinen, Hätäinen, Kajnulainen, Mähoin, Pardain, Rönckö, Sirfwiä

1742: -, Huttuin, Hynnin, Mähöin, Pardain, Rönckä, Sirfwie

Ryhälä

1693: -, Karckein, Pullka, Ryhein, Ryhäin

1701: -, Kåhoin, Pulkä, Rehuin

1708: -, Pulckoin, Ryhöin

1711: Kårhoin, Pullka

1722: -, Rychan

1727: -, Järnberg, Pullcka, Ryhein, Tirroin, Åikarin

1734: -, Granholt, Rÿhäin, Tirinen

1742: -, Ryhäin, RåtzaLn, Tirhinen

Rytky

1693: -, LapweteL., Niskein, Parken, Ryttkein, Suomalain, Tapanein

1701: -, Kåckoin, Tappoinen, Tickainen

1708: -, Tijckain, Tiuckoin

1711: -, Tickain

1722: -, Kärkein, Lauckain, Rättyn, Tapoin

1727: -, Karckinen, Laukain, Ryttkein, Tenhin

1734: Lauckain, Rätÿ, Tänhuin

1742: Lauckain, Räty, Tenhuin

SAlkuun

Salahmi

1625: Hämäläin, Mackoin, Mackoinen, Nissinen

1693: -, Kettuin, Mackoin

1701: -, Mackoinen, Markain, Rämäxain

1708: Mackoin, Marckoin

1711: -, Marckoin

1722: Mackoin

1727: Mackoin

1734: Granholt, JäskeLn, Mackoin, Makoin

1742: -, Mackoin

Salmijärvi

1693: Hyfwein, Leinoin

1701: -

1708: -

1711: -

1722: Jauhiain, Launoin

1727: Lackinen

1734: Lauckain

1742: -, Lauckain

Sonkajärvi

1625: -, Cainulainen, Hefwalainen, Heilainen, Huttuinen, Pölleinen, Rönckö, Sormuin

1693: -, Eskelinen, Hilli, Huttuin, Keppin, Ryhoin, Röncko

1701: -, Eskeläin, Huttuin, Kemel:n, Ryhein, Suenin

1708: -, Eskelein, Huttuin, Kumulain, Ryhoin, Swäin

1711: -, Kainulain, Nissin, Ryhoin

1722: Eskelin, EskeL.n, Huttuin, Hyfwerin, Kainulain, Ryhein

1727: Bröms, Eskellin, Heijkin, Huttuin, Hyfwärin, Kainulain, Ryhein, SoureLn, Tickain

1734: Eskelin, Huttuin, Hyfwärin, Häickin, Ryhänen

1742: Eskelin, Heickin, Huttuin, Hyfwerin, Ryhäin

Sukeva

1693: -, Cumolain, Cuolemain, Hilli

1701: Hijllj, Hille, Kumbul:n

1708: -, Cambulain, Hilli, Kambulain

1711: -, Hilli, Hillj, KommuLn

1722: Kackin, KomoL., Kutelain

1727: Kackin, KommoLn, KommuLn, Kuttilain

1734: Kackin, Kaupinen, Komulain, KåmuLn

1742: Kackin, Kainulain, KainuLn, Kaupin

Sulkava

1625: Cotilainen, Noussiainen, Pedickainen, Sillfwenoin, Tenhuin, Yrjänän

1693: -, Hyfwerin, Karain, Nousiain, Pedikain, Puhakain, Sairain, Tarfwain, Tenhuin

1701: -, Hyfwerin, Jauhuin, Käriäin, Nåusiain, Nåusiainen, Pedikain, Safwoin, Tenhuin, Tickain

1708: -, Hintza, Hyfrin, Jaunin, Kärrain, Nousiain, Pedikain, Sairain, Tenhuin

1711: -, Hindlzain, Hyfwärin, Jauhiain, Kärroin, Noussiain, Piedickein, Tenhuin

1722: Grundberg, Hillström, Hyfwoin, Hyfwöin, Janhuin, Kanckuin, Karpain, Kärckein, Käriäin, Kärkein, Måusinen, Nåusiain, Piedickein, Tapainain, Thenuin

1727: Hardikain, Hyfwenen, Jauhiain, Kärckein, Käriein, Kåcko, Liman, Noussiain, Piedickein, Räisein, Skiönberg, Tenhuin

1734: -, Bergman, Harmainen, Hyfwäräin, Hyfwäräinen, Jauhiain, Kärckein, Käriäin, Kåcko, Nousiain, Nousiainen, Piedickain, Räisein, Tänhuin

1742: -, Hyfwin, J_, Kärckäin, Käräin, Kåckoin, Nousiain, Piedickain, Räisäin, Tenhuin

Sutela

1693: -, Kockolain, Kändines, Lappalain, Ruotzalain, Sutin

1701: -, Kainul:n, Lappelain, Ollkoinen, Suttin, Suttinen

1708: -, Lappal:, Luckorin, Ollickain, Suitin, Suittuin, Suttuin

1711: -, Lakarin, LappaLn, Sutin, Suttin, Ulemain

1722: -, Luckain, Ruåtzalain, Sutinen, Suttinen, Ullmoin

1727: -, Luckarin, Routzalain, Ström, Suttin, Ullmain

1734: -, Luckarinen, Pitkoin, Ruotzalain, Ullmainen

1742: -, Heiskain, Mardickain, Ruotzalain, SafwoLn, Sutin, Ullmain

Sälevä

1625: Lappalain, Nissinen, Sormuin

1693: -, Nissin, Nissinen, Sormin, Sårmuin

1701: -, Nissin, Nissinen, Sarmiain

1708: -, Käräin, Lappal:, Nissinen, Sormoin

1711: -, Nissin

1722: Haloin, Nissinen

1727: -, Halloin, LappaLn, LapwäteLn, Råifwain

1734: -, Lappalain, Lappwetelain, Råifwas

1742: -, Lapalain, LapwätäLn, Råifwain

TAlkuun

Taipale

1693: -, Hamuin, Hastamo, Hynnin, Komolain, KomoL., Marain, Rijkin, Ruotzlain, Ryttkein, Tepperin

1701: -, Heckein, Hijroin, Hyryläin, Komel:n, Komol:, Marinus, Ryttkeinen, Sastamon

1708: -, Häckin, Kaimalain, Pulckoin, Ryttkoin, Sastemain

1711: -, Pullkin, Ryttkein, Sastamoin

1722: Hackarin, Huttuin, KämäLn, Pulckin, Ryttckain

1727: Hackara, Huttuin, Koossas, Pullckin, Ryttkein

1734: Borgman, Huttuin, Pullkinen, Rÿtck, Rÿttkoin, Rÿttköin

1742: Huttuin, Pullkin, Ryttkein, Ryttkoin

Toivakko

1693: Rautaparta

1701: Muttein, Rautaparda

1708: Rautaparda

1711: Rautaparda

1722: Rautaparda

1727: Rautapard:

1734: Rautaparda

1742: -, Rautaparda

Tommonmäki

1625: Colemain, Räsäinen

1693: Pardain, Tickoin

1701: Janhuin, Pardainen

1708: Janhuin, Niskain, Pardain

1711: -

1722: Niskain, RuåtzaL:

1727: Lauckain, Niskain, Routzalain

1734: Laukanen, Niskain, Ruotzalain

1742: Lauckain, Niskain, RuotzaLn

UAlkuun

Ulmala

1693: -, Assikain, Heinoin, Heskain, Kanckinen, LappweteL, Möhain, Peckonen, Ryttkain, Sinius, Tijkoin, Tijkoinen, Tockonen, Ullmain

1701: -, Hijllj., Lappel., Lippoin, Lyding, Läppoin, Mattil., Nijrain, Nirainen, Sijfwerin, Sinius, Tickain, Ullmain, Vllmain

1708: -, Hujain, Hymin, Kappain, Kettuin, Kuml:, Lappal:, Mattel:, Nijrain, Nijroin, Tijckoin, Tijkoin, Ulmain

1711: -, Huijain, Mehoin, Ryttkoin, Sigfwoin, Tickoin, Ullmain

1722: -, Ackain, Kiskin, Klöfwer, LappaL., LappaLn, Mähöin, Pardanus, Ryttkein, Sichwoin, Tijkain, Ullmain, Wäisein, Wäisäin, Wäisäinen

1727: -, Ackain, Caijanus, Goumerus, Lappalain, LappaLn, Lapps, Lybäck, Mähoin, Ryttkein, Swännin, Tijckonen, Tijkain, Ullmain, Ullmains, Wäissein, Wänssell

1734: -, Gummerus, Hestsko, Karjalainen, Meekälin, Ruotzalain, Råifwain, Rÿttkoin, Suåmalainen, Sånnin, Ticjkain, Tijckain, Ullmain, Ulmain, Wallman, Wensell, Wäisein

1742: -, Gumerus, Lyti__, Mäkelin, Ruotzalain, Ryttckoin, Råifwain, Soinin, Springberg, SuomaLn, Tijkain, Ullmain, Ulmain, Wahlman, Weisein, Wäisein

VWAlkuun

Vaaraslahti

1625: Lappalain, Pedhikein, Rodzalain

1693: Hulloin, Kerkein, Noussiain, Pedikain, Resainen, Tickoin

1701: -, Harmain, Kerkein, Lauk:n, Nåusiain, Pedikäin, Rässäin, Tickain

1708: -, Herman, Noisiain, Pedikain, Rässoin, Tijckoin

1711: -, Harmain, Noussiain, Piedickein, Rässein, Tijckoin

1722: Kassuin, Lauckain, Nåussiain, Piedickein, Räissein, Tickain

1727: -, Kuurman, Laukain, Noussiain, Piedickein, Räissein, Sparfwen, Tickain

1734: -, Lauckain, Nousiainen, Piedickäin, Räisein

1742: -, Mätzoin, Nousiain, Piedickain, Räisein

Valkeamäki

1693: -, Hoffrenius, Kettuin, Kiettuin, Lappalain, LappaLn, Pulcka, Pullka, Ryhain, Teppanen

1701: -, Håfren, Kettuin, Kiettuin, Köncköinen, Lappal:n, Lappalain, Pulka, Pulkoinen, Rämexl

1708: -, Kettuin, Kijskin, Könckin, Lappal:, Pulckoin, Remexein

1711: -, Käikoin, Lappalain, Nijrain, Pullka, Rämexäin

1722: -, Huiskain, Junduin, Kättuin, LappaLn, Nijrain, Pulcka, Rämäxen

1727: -, Heiska, Kijhlberg, Kiskin, Kättuin, LappaLn, Niskatar, Pelldan, Pullka, Rämä

1734: -, Häiskain, Kijskin, Kättuin, Lappalain, Läinoin, Pulka, Rämes

1742: -, Heiskain, Kiskin, Kättuin, Lappalain, Pulcka, Rämes, Rämäs

Varpanen

1693: Halloin, Halloinen, Heskain

1701: -, Haloinen

1708: -, Haloin

1711: -, Haloin

1722: Frisk, Halloin

1727: Coussmain, Frisk, Halloin

1734: Halonen, Kåsmain

1742: Halloin

Vehmasjärvi

1693: Kumbolain, Kumbulain

1701: Kumbul., Tåfwainen

1708: -, Cuml:, Kumbl:, Tåfwoin, Tåfwon

1711: Kumbulain, Towin

1722: Lappalain, Laurickain, Läfwiän, Tuåfwinen

1727: -, Cumbulain, Laukain, Läfwein, Tofwin

1734: Kumbulainen, Lauckain, Tofwin

1742: -, KumbuL, Lauckain, Läfwein, Tuofwin

Venetmäki

1693: Hijppoin, Lijpoin

1701: Lippoin

1708: Lippoin

1711: Lipoin

1722: Lippoin

1727: Lippoin

1734: Lippoin

1742: Lippoins

Vianto

1693: -, Mardikain, Puru, Ryttkein

1701: Purron, Routzal:, Ryttkoin

1708: Nickein, Niskin, Puroin, Ruotzalain

1711: Puroin, Routzalain

1722: Lyding, Puruin, Ruåtzalain

1727: Jullkoin, Puroin, Routzalain

1734: Puroin, Ruotzalain

1742: Puroin, Ruotzalain

Vieremäjärvi

1625: -, Curfwinen, Kettuin, Kettuinen, Kijluinen, Kurfwinen, Parfwin

1693: -, Kettuin, Kiettuin, Kurfwinen, Kåckon, Nisson, Sijratar

1701: -, Gumerus, Kackoin, Kettuin, Kiettuin, Kurfwin, Nissinen, Senius

1708: -, Gummerus, Kettuin, Kurfwin, Kåckoin, Nissein, Poikoin, Sinius

1711: -, Kurfwin, Kåckoin, Nissin, Sinius

1722: -, Gummerus, Kärkoin, Nissin, Åssenbruck

1727: Kataiain, Kellman, Kettuin, Kättuin, Kåckoin, Mollerus, Mäckelin, Nirain, Nissinen, Åssenbrygg

1734: -, Cättuin, Eskelin, Katainen, Kåckoin, Nissin, Pälldoin, Åjkarain, Åsenbryg

1742: -, Eskelin, Huttuin, Katain, Kättuin, Kåckoin, Molerus, Nissin

Viitaa

1693: -, Condiain, Hilli, Huttuin

1701: -, Huttuin, Hyfwein, Lapel:

1708: -, Huttuin, Kijskin

1711: Huttuin

1722: Huttuin, Lyra

1727: Huttuin, Huttuins, Lyra

1734: -, Cumbulain, Huttuin, Huttuinen, Röncko

1742: Huttuin, KumbuLn, Rönckä

Väisälänmäki

1693: -, Lappalain, Wäisäin

1701: -, Hujain, Lappel:n, Wäisäin

1708: Jäskel:, Lappal:, Morckoin, Pardoin, Wäisain

1711: Jäskelein, Kåckoin, Puuroin, Wäissein

1722: Asickain, Coussmain, Jäskeläin, Puroin, Tijkain, Wäisein

1727: Assick:n, Coussmain, Jäskelein, Kawatar, Pardain, Puroin, Wäissein

1734: Jäskeläin, Puroin, Wäisein

1742: Asickain, Jäskelein, Kapain, Kuosmain, Puroin, Wäisäin

Vänninmäki

1625: -, Heetain, Huttuin, Huttuinen, Ikoinen, Ryhäin, Wänäinen

1693: -, Aholain, Huttuin, Karpin, Kåpoin, Pardain, Safwolain, Swanin, Swanoin

1701: -, Huttuin, Kiettuin, Kåppoin, Parkin, Suruin, Åihialin

1708: -, Huttuin, Ilckoin, Kettuin, Kopoin, Ohjelain, Pardain, Perdoin, Sweinin

1711: Kaipoin, Kaupin

1722: -, KainuL:n, Kaupin, Råpo, Rönkö

1727: Dijkant, Haaka, Huttuin, Jauhiain, Kainulain, Kaupin, Parfw:n, Ryhein, Räpo, Rönckä

1734: Huttuin, Jauhiain, Kajnulain, Kaupin, Kättuin, Ryhein, Räpo, Tickain

1742: Caupin, Heiskain, Huttuin, Kainulain, Kättuin, Ryhäin, Räpo, Tijkn

© Väinö Holopainen 2023