AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1711 → Nimihakemisto

Joroinen henkikirja 1711

Nimihakemisto


-  A  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Y  Å 
 -  A  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Erichss:n (Kerisalo) 2214

Anders Erichss:s (Joroisniemi) 2212

Arfwedh Staff:nss: (Syvänsi) 2217

Erich (Kerisalo) 2214

Erich Hinderssonn (Järvikylä) 2212

Hindrich (Häyrilä) 2211

Hindrich (Joroisniemi) 2212

Hindrich Staffansson (Katisenlahti) 2214

Håckan (Järvelä) 2212

Jochim Tuuresson (Vättilä) 2217

Johan (Kaitainen) 2213

Johan Johanssonn (Järvelä) 2212

Johanna (Häyrilä) 2211

Lahrs (Häyrilä) 2211

Lahrs (Syvänsi) 2217

Maria (Häyrilä) 2211

Mattz (Pappila) 2217

Michell (Katisenlahti) 2213

Niells Niellssonn (Joroisniemi) 2212

Petter Thomassonn (Häyrilä) 2211

Påhl Johanss (Pappila) 2218

Staffan (Maavesi) 2216

Staffan Claessonn (Häyrilä) 2211

Thomas Thomass: (Syvänsi) 2217

Tuure (Vättilä) 2217

Tårsten Torstensson (Häyrilä) 2211

Zachris (Kerisalo) 2214

Zachris Zachrissson (Katisenlahti) 2214

AAlkuun

Aholain

Anders (Maavesi) 2216

Mårten (Maavesi) 2216

Oloff (Maavesi) 2216

Petter (Häyrilä) 2211

Staffan (Maavesi) 2216

CAlkuun

Cantelius

Johan (Pappila) 2218

Collemain

Anders (Savuniemi) 2217

Coulemain

Staffan (Syvänsi) 2217

EAlkuun

Erroin

Erich (Lahnalahti) 2216

FAlkuun

Fallck

Jonas (Kotkatlahti) 2215

Fick

Olof (Katisenlahti) 2213

GAlkuun

Grabbe

Aron (Lahnalahti) 2215

Johan (Häyrilä) 2212

Grotenfällt

(Kotkatlahti) 2214

HAlkuun

Harckein

Johnas (Kotkatlahti) 2215

Hardickain

Jöran (Häyrilä) 2211

Heiskain

Mattz (Häyrilä) 2212

Heurin

Mårten (Kaitainen) 2213

Hillduin

Oloff (Lahnalahti) 2215

Staffan (Lahnalahti) 2215

Hipsain

Lars (Katisenlahti) 2214

Påhl (Katisenlahti) 2213

Huppoin

Jöran (Lahnalahti) 2215

Lijskin (Lahnalahti) 2215

Petter (Lahnalahti) 2215

Huttuin

Petter (Syvänsi) 2217

Hynninen

Jacob (Kaitainen) 2213

Hämälein

Olof (Kerisalo) 2214

Härckein

Anders (Kaitainen) 2213

Johan (Kaitainen) 2213

IAlkuun

Immoin

Christer (Kerisalo) 2214

Johan (Kerisalo) 2214

Mattz (Kerisalo) 2214

Mattz (Ruokoniemi) 2216

Olof (Vättilä) 2217

Oloff (Kerisalo) 2214

JAlkuun

Janhuin

Anders (Joroisniemi) 2212

Carll (Maavesi) 2216

Erich (Maavesi) 2216

Jerfwelein

Ifwar (Kerisalo) 2214

Jutin

And:s Ohlss:n (Kaitainen) 2213

Juttin

Lahrs (Sydänmaa) 2217

KAlkuun

Kaipoin

Hindrich (Kaitainen) 2212

Schwante (Kaitainen) 2212

Kanssain

Johan (Häyrilä) 2211

Karialain

Jerremias (Maavesi) 2216

Kettuin

Anders (Häyrilä) 2211

Thomas (Häyrilä) 2211

Kinnuin

Catharina (Katisenlahti) 2214

Johan (Kotkatlahti) 2215

Johan (Ruokojärvi) 2216

Påhl Påhlsson (Katisenlahti) 2214

Kiskin

Hemming (Järvikylä) 2212

Olof (Häyrilä) 2211

Kossoin

Hindrich (Järvikylä) 2212

Mattz (Järvikylä) 2212

Tårsten (Järvikylä) 2212

Krogerus

Hind: (Häyrilä) 2211

Kurckin

Jöran (Kotkatlahti) 2215

Kyllein

N: (Montola) 2216

Olof (Montola) 2216

Peer (Montola) 2216

Kåpoin

Ingebårgh (Ruokoniemi) 2216

Johan (Ruokoniemi) 2216

Kåssoin

Olof Ohlssonn (Pappila) 2218

Kärfwin

Anders (Vättilä) 2217

Hindrich (Vättilä) 2217

Niells (Vättilä) 2217

Könein

Anders (Kotkatlahti) 2215

LAlkuun

Laitin

Hemmingh (Joroisniemi) 2212

Lapwätel:

(Häyrilä) 2211

Lapwätel:n

Anders (Häyrilä) 2211

Lefwein

Leonhardt (Häyrilä) 2211

Mattsses (Vättilä) 2217

Mattz (Vättilä) 2217

Påhl (Vättilä) 2217

Linduin

Påhl (Kaitainen) 2213

Liutin

Bertell (Häyrilä) 2212

Luckarin

Erich (Kotkatlahti) 2215

Läskinen

Oloff (Ruokojärvi) 2216

MAlkuun

Marckain

Påhl (Syvänsi) 2217

Meurman

(Kerisalo) 2214

Måndoin

Michell (Savuniemi) 2217

NAlkuun

N:

N: (Kotkatlahti) 2215

Narin

Anders (Kaitainen) 2213

Natuin

Peer (Katisenlahti) 2214

Naukarin

Erich (Häyrilä) 2211

Nissinen

Anna (Kaitainen) 2213

Carll (Kaitainen) 2213

Erich (Kaitainen) 2213

PAlkuun

Paijuin

Catharina (Kerisalo) 2214

Erich (Kerisalo) 2214

Lahrs (Kerisalo) 2214

Pullckin

Greeta (Katisenlahti) 2213

Peer (Katisenlahti) 2213

Petter (Katisenlahti) 2213

Pullkin

Anders (Kaitainen) 2213

Purssiain

Anders (Kotkatlahti) 2215

Johan (Kotkatlahti) 2215

Mattz (Kotkatlahti) 2215

Samuell (Montola) 2216

Pöllin

Petter (Ruokoniemi) 2216

RAlkuun

Rautiain

Mattz (Kerisalo) 2214

Påhl (Kerisalo) 2214

Ringin

Anders (Kotkatlahti) 2215

Ryttkein

Lahrs (Maavesi) 2216

Räijoin

Bertell (Lahnalahti) 2215

Niells (Lahnalahti) 2215

Rässein

Anders (Savuniemi) 2217

Jöran (Kotkatlahti) 2215

SAlkuun

Sijckain

Mattz (Kaitainen) 2212

Peer (Häyrilä) 2211

Simalin

Aron (Häyrilä) 2212

Samuel (Pappila) 2218

Suhoin

Johan (Savuniemi) 2217

Liskin (Järvikylä) 2212

Olof (Savuniemi) 2217

Påhl (Järvikylä) 2212

Suttin

Samuell (Katisenlahti) 2213

Suttinen

Anders (Ruokojärvi) 2216

Sårmuin

Erich (Joroisniemi) 2212

TAlkuun

Tackin

Erich (Maavesi) 2216

Johan (Maavesi) 2216

Tackinen

Mattz (Häyrilä) 2211

Olof (Häyrilä) 2211

Taminen

Anders (Lahnalahti) 2215

Tanninen

Thomas (Kaitainen) 2213

Tarfwain

Lahrs (Kaitainen) 2213

Tenhuin

Hindrich (Maavesi) 2216

Tettin

Anders (Joroisniemi) 2212

Thomas (Joroisniemi) 2212

Tijlickain

Hind: (Kotkatlahti) 2215

Tirckoin

Jacob (Kotkatlahti) 2215

Tofwain

Anders (Kotkatlahti) 2214

Olof (Kotkatlahti) 2214

Toloin

Christer (Häyrilä) 2211

Towijn

Anna (Katisenlahti) 2213

Jöran (Katisenlahti) 2213

Lahrs (Katisenlahti) 2213

Michell (Katisenlahti) 2213

Tuchkin

Petter (Häyrilä) 2211

Tupriain

Niells (Montola) 2216

Tållo

Johan (Järvikylä) 2212

Tåloin

Lahrs (Kotkatlahti) 2215

VWAlkuun

Wallius

Jonas (Joroisniemi) 2212

Wallkoin

Mattz (Kotkatlahti) 2214

Wendel

Joh: (Joroisniemi) 2212

Wijhoin

Samuell (Häyrilä) 2211

Williackain

Christer (Kaitainen) 2213

Wullff

Bertill (Kotkatlahti) 2215

Wännälein

Carll (Sydänmaa) 2217

Erich (Lahnalahti) 2215

YAlkuun

Yloin

Påhl (Kerisalo) 2214

ÅAlkuun

Åinoin

Olof (Maavesi) 2216

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 182 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023