AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1725 → Nimihakemisto

Joroinen henkikirja 1725

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Kotkatlahti) 2608

Anders Brunss:n (Kotkatlahti) 2609

Anders Johanss:n (Häyrilä) 2603

Anna (Savuniemi) 2611

Arfwed Staffanss: (Syvänsi) 2611

Aron (Häyrilä) 2602

Beata (Häyrilä) 2603

Beata (Pappila) 2612

Brita (Maavesi) 2609

Christer (Häyrilä) 2603

Erich (Kerisalo) 2607

Erich Erichsson (Kerisalo) 2607

Johan (Häyrilä) 2603

Johan Nillsson (Häyrilä) 2602

Johan Samuellss:n (Häyrilä) 2603

Jöran (Kerisalo) 2608

Karin (Kerisalo) 2608

Lahrs (Häyrilä) 2602

Margareta (Joroisniemi) 2604

Maria (Häyrilä) 2603

Maria (Kotkatlahti) 2608

Mattz (Kerisalo) 2607

Michell Amb:ss:n (Häyrilä) 2603

Nills Nillsson (Joroisniemi) 2604

Peer (Kerisalo) 2607

Peer Thomasson (Häyrilä) 2602

Salomon (Häyrilä) 2602

Samuell (Pappila) 2612

Samuell Samuellss:n (Kotkatlahti) 2608

Sigfredh Michellss:n (Savuniemi) 2611

Sophia (Ruokojärvi) 2610

Staffan Claesson (Häyrilä) 2603

Thomas (Häyrilä) 2602

Ture Turesson (Vättilä) 2612

Tårsten Bengdtss: (Häyrilä) 2604

Tårsten Tårstenss:n (Häyrilä) 2602

Wallborgh (Kerisalo) 2608

AAlkuun

Ahoin

Olof (Maavesi) 2609

Staffan (Maavesi) 2609

Asick:

Ellias (Häyrilä) 2603

Assickain

Lahrs (Ruokoniemi) 2610

Mattz (Häyrilä) 2604

BAlkuun

Bohm

Olof (Katisenlahti) 2606

Brandebärg

(Joroisniemi) 2604

Brandenburg

Oloff (Häyrilä) 2602

Brask

Jacob (Sydänmaa) 2610

Burman

Sigfred (Joroisniemi) 2604

CAlkuun

Cantelius

Johan (Pappila) 2612

Collanus

Erich (Häyrilä) 2603

Coulemain

Anders (Ruokoniemi) 2610

Anders (Savuniemi) 2611

Olof (Syvänsi) 2611

Oloff (Savuniemi) 2611

EAlkuun

Ehnbohm

(Savuniemi) 2611

GAlkuun

Grabbe

Aron (Joroisniemi) 2604

Johan (Häyrilä) 2604

Grootenfälldt

(Kotkatlahti) 2608

HAlkuun

Hafwemon

Johan Joh:ss:n (Montola) 2610

Haikoin

Hans (Ruokojärvi) 2610

Haloin

Johan (Kaitainen) 2606

Johan (Montola) 2610

Lahrs (Savuniemi) 2611

Nills (Savuniemi) 2611

Hardik:n

Joran (Pappila) 2612

Harring

Lahrs (Ruokojärvi) 2610

Haukain

Johan (Sydänmaa) 2610

Heiskain

Mattz (Syvänsi) 2611

Heiskoin

Olof (Kaitainen) 2605

Heurin

Anders (Kaitainen) 2605

Erich (Sydänmaa) 2610

Mårten (Kaitainen) 2605

Påhl (Kaitainen) 2605

Hillduin

Olof (Savuniemi) 2611

Hipssoin

Påhl (Katisenlahti) 2606

Huppoin

Johan (Lahnalahti) 2609

Jöran (Lahnalahti) 2609

Mattz (Häyrilä) 2602

Petter (Häyrilä) 2602

Hyfwärin

(Ruokojärvi) 2610

Hynnin

Hindrich (Syvänsi) 2611

Lahrs (Syvänsi) 2611

Thomas Thomass:n (Syvänsi) 2611

Hynninen

Jacob (Kaitainen) 2606

Olof (Maavesi) 2610

Hämmäl:n

Bengdt (Kerisalo) 2607

Hämmälein

Mårten (Kaitainen) 2605

Härckein

Johan (Kaitainen) 2605

Påhl (Kaitainen) 2605

IAlkuun

Illfwoin

Mårten (Kerisalo) 2607

Immoin

Christer (Kerisalo) 2607

Johan Ohlsson (Kerisalo) 2607

Mattz (Kerisalo) 2607

Olof (Kerisalo) 2607

JAlkuun

Jack

Gustaff (Pappila) 2612

Janhuin

Carll (Montola) 2610

Erich (Maavesi) 2610

Erich Erichsson (Maavesi) 2610

Jumpain

Lars (Kotkatlahti) 2608

Jutinen

Anders (Kaitainen) 2605

Lahrs Lahrsson (Kaitainen) 2605

Jäppin

(Vättilä) 2611

Järfwel:n

Anders (Kerisalo) 2607

KAlkuun

Kaipain

Hindricch (Kaitainen) 2605

Jeremias (Kaitainen) 2605

Petter (Kaitainen) 2605

Kanssain

Johan (Häyrilä) 2603

Karfwin

Hindrich (Kerisalo) 2608

Kassain

Adam (Kerisalo) 2607

Kauckoin

Erich (Kaitainen) 2605

Olof (Kaitainen) 2605

Kelund

Olof (Häyrilä) 2602

Kettuin

Mattz (Maavesi) 2609

Peer (Joroisniemi) 2604

Påhl (Kerisalo) 2607

Kinnuin

Erich (Joroisniemi) 2604

Johan (Kotkatlahti) 2609

Johan Joh:ss:n (Ruokojärvi) 2610

Jöran (Kotkatlahti) 2609

Petter (Katisenlahti) 2606

Påhl Påhlssonn (Katisenlahti) 2606

Zachris Zachrissonn (Katisenlahti) 2606

Kiskin

Olof (Häyrilä) 2603

Peer (Häyrilä) 2603

Kopoin

Petter (Kerisalo) 2607

Krogerus

Erich (Ruokoniemi) 2610

Hind (Häyrilä) 2604

Krook

Beniam (Savuniemi) 2611

Kuroin

Michel (Kotkatlahti) 2608

Kyllein

Johan (Kerisalo) 2607

Peer (Kerisalo) 2607

Kyllfwät

Lissbeta (Häyrilä) 2603

Kåpoin

Hind: (Joroisniemi) 2604

Hindrich (Kotkatlahti) 2608

Johan (Häyrilä) 2602

Kåppoin

Mattz (Savuniemi) 2611

Kärckein

Lahrs (Katisenlahti) 2606

Kärfwin

Jöran (Vättilä) 2611

Peer (Vättilä) 2611

LAlkuun

Laitin

Hemming (Joroisniemi) 2604

Lamoin

Erich (Lahnalahti) 2609

Lappal:

Mattz (Häyrilä) 2603

Lapwät:

Mattz (Häyrilä) 2602

Lapwätel:

Hindrich (Häyrilä) 2602

Johan (Häyrilä) 2602

Lattuin

(Katisenlahti) 2606

Lefwoin

Bertell (Häyrilä) 2603

Leonhardt (Häyrilä) 2603

Limatius

Joh: (Pappila) 2612

Lyra

Petter (Kaitainen) 2605

Lytin

Olof (Häyrilä) 2602

Läfwein

Johan (Maavesi) 2609

Mårten (Maavesi) 2610

Läfwoin

Johan (Vättilä) 2611

Mattz (Vättilä) 2611

Läskinen

Olof (Ruokojärvi) 2610

Olof Ohlsson (Ruokojärvi) 2610

MAlkuun

Marckain

Påhl (Vättilä) 2611

Murman

(Kerisalo) 2608

NAlkuun

Narin

Peer (Kaitainen) 2605

Nissin

Carll (Kaitainen) 2605

Peer (Kaitainen) 2605

Nylander

Hindrich (Kotkatlahti) 2608

PAlkuun

Paijain

Johan (Kotkatlahti) 2608

Lahrs (Kerisalo) 2607

Paukoin

Anders (Savuniemi) 2611

Pazain

Erich (Kotkatlahti) 2609

Lahrs (Kotkatlahti) 2609

Pentin

(Joroisniemi) 2604

Pernain

Erich (Kotkatlahti) 2608

Pittkoin

Lahrs (Kaitainen) 2605

Nills (Kaitainen) 2605

Purssiain

(Kotkatlahti) 2609

Johan (Kotkatlahti) 2609

Pällein

Petter (Sydänmaa) 2610

Pätenius

Petter (Joroisniemi) 2604

Pöllein

Hindrich (Järvelä) 2605

RAlkuun

Rautia

Anders (Järvikylä) 2604

Rautiain

Påhl (Kerisalo) 2607

Reijoin

Nills (Kerisalo) 2608

Reijoinen

Aron (Lahnalahti) 2609

Johan (Kerisalo) 2607

Rijpin

Hindrich (Kaitainen) 2605

Ryttkein

Lahrs (Maavesi) 2610

Rångain

Mattz (Joroisniemi) 2604

Michell (Pappila) 2612

Räissein

Jöran (Katisenlahti) 2606

Olof (Katisenlahti) 2606

SAlkuun

Sickain

Jöran (Kaitainen) 2606

Sijckain

Hemming (Järvikylä) 2604

Sinckoin

Jöran (Lahnalahti) 2609

Strenghell

Olof (Montola) 2610

Suchoin

Adam (Järvikylä) 2604

Grells (Lahnalahti) 2609

Johan (Savuniemi) 2611

Mattz (Lahnalahti) 2609

Suhoin

Olof (Häyrilä) 2603

Sutiin

Peer (Katisenlahti) 2606

Samuell (Katisenlahti) 2606

Svart

(Vättilä) 2611

Syllvius

Gustaf (Kerisalo) 2608

TAlkuun

Tambssj

Johan (Häyrilä) 2603

Påhl (Häyrilä) 2602

Tannin

Anders (Lahnalahti) 2609

Tanninen

Hindrich (Kaitainen) 2605

Thomas (Kaitainen) 2605

Tarfwoin

Lahrs (Kaitainen) 2606

Taskin

Jöran (Kaitainen) 2605

Teitin

Olof (Joroisniemi) 2604

Samuell (Kaitainen) 2605

Tenhuin

Erich (Syvänsi) 2611

Thijlman

Hindrich (Kotkatlahti) 2608

Tigerst:

(Häyrilä) 2603

Tigerstedt

(Häyrilä) 2603

Tirckoin

Jacob (Kotkatlahti) 2608

Tofwin

Bertel (Järvikylä) 2604

Jöran (Katisenlahti) 2606

Lahrs (Katisenlahti) 2606

Michell (Kerisalo) 2607

Michell (Kotkatlahti) 2608

Tållhoin

Johan (Häyrilä) 2602

Tåloin

Christer (Järvikylä) 2604

Christer (Pappila) 2612

Hindrich Staffansson (Katisenlahti) 2606

Johan (Järvikylä) 2604

Lahrs (Kotkatlahti) 2608

Tårsten (Ruokoniemi) 2610

Törne

Petter (Häyrilä) 2602

UAlkuun

Uttriain

Peer (Syvänsi) 2611

Påhl (Syvänsi) 2611

VWAlkuun

Wauchkoin

Adam (Joroisniemi) 2604

Wijhoin

Hindrich (Häyrilä) 2602

Samuell (Häyrilä) 2603

Williackain

Peer (Kaitainen) 2606

Wirolain

Hindrich (Lahnalahti) 2609

Wännälein

Jöran (Lahnalahti) 2609

YAlkuun

Yllöntain

Peer Påhlsson (Kerisalo) 2607

ÅAlkuun

Åinoin

And:s (Häyrilä) 2602

Johan (Häyrilä) 2602

Jöran Ohlss:n (Maavesi) 2610

Lahrs (Häyrilä) 2602

Mattz (Häyrilä) 2602

Olof (Kaitainen) 2605

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 242 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023