AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1727 → Nimihakemisto

Joroinen henkikirja 1727

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Z  Å 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Z  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Kotkatlahti) 1741B

Agneta (Pappila) 1743B

Anders Brunsson (Kotkatlahti) 1742A

Anders Johanssonn (Ruokojärvi) 1742B

Arfwed Staffansson (Syvänsi) 1743A

Aron (Häyrilä) 1739B

Beata (Häyrilä) 1740A

Brita (Maavesi) 1742A

Christer (Häyrilä) 1740A

Erich (Kerisalo) 1741A

Erich Andersson (Joroisniemi) 1740A

Erich Erichsson (Kerisalo) 1741A

Johan (Joroisniemi) 1740A

Johan Johansson (Järvelä) 1740B

Johan Samuellss:n (Montola) 1742B

Lahrs (Häyrilä) 1739B

Lahrs Thomasson (Maavesi) 1742B

Margareta (Joroisniemi) 1740B

Maria (Häyrilä) 1740A

Michell Ambrosioss:n (Montola) 1742B

Mårten (Kotkatlahti) 1741B

Nills Nillsson (Joroisniemi) 1740A

Peer (Kerisalo) 1741A

Peer Thomasson (Häyrilä) 1739B

Sigred Michellss:n (Savuniemi) 1743A

Staffan Claesson (Häyrilä) 1740A

Thomas (Häyrilä) 1739B

Ture Turesson (Vättilä) 1743B

Tårsten Bengdtssons (Häyrilä) 1740A

Tårsten Tårstensson (Häyrilä) 1739B

AAlkuun

Achoin

Olof (Maavesi) 1742A

Samuell (Maavesi) 1742A

Staffan (Maavesi) 1742A

Assickain

(Häyrilä) 1739B

Lahrs (Ruokoniemi) 1742B

Mattz (Häyrilä) 1740A

Aufwin

Hindrich (Joroisniemi) 1740A

Auwin

Olof (Kaitainen) 1740B

BAlkuun

Bohm

Olof (Katisenlahti) 1741A

Brandenburg

(Häyrilä) 1739B

(Joroisniemi) 1740B

Brask

Jacob (Sydänmaa) 1743A

Broman

Jonas (Häyrilä) 1740A

CAlkuun

Cantelius

Johan (Pappila) 1743B

Collanus

Erich (Häyrilä) 1740A

Coulemain

Anders (Ruokoniemi) 1742B

Anders (Savuniemi) 1743A

Olof (Savuniemi) 1743A

Olof (Syvänsi) 1743A

EAlkuun

Enbohm

(Savuniemi) 1743A

FAlkuun

Falck

Claes (Kotkatlahti) 1741B

GAlkuun

Grabbe

Johan (Häyrilä) 1740A

Grotenfälldt

(Kotkatlahti) 1741B

HAlkuun

Hafwinen

Johan Johansson (Montola) 1742B

Halloin

Johan (Kaitainen) 1741A

Johan (Montola) 1742B

Lahrs (Kaitainen) 1741A

Nills (Savuniemi) 1743A

Hardickain

Jöran (Järvikylä) 1740B

Harring

Lahrs (Ruokojärvi) 1742B

Haukain

Johan (Sydänmaa) 1743A

Heiskain

Mattz (Syvänsi) 1743A

Olof (Kaitainen) 1740B

Petter (Syvänsi) 1743A

Hendunen

Nills (Lahnalahti) 1742A

Heurin

Anders (Kaitainen) 1740B

Erich (Sydänmaa) 1743A

Mårten (Kaitainen) 1740B

Hielman

(Syvänsi) 1743A

Hillduin

Olof (Savuniemi) 1743A

Hipssain

Påhl (Katisenlahti) 1741A

Huckain

Hans (Ruokojärvi) 1742B

Huppoin

Johan (Lahnalahti) 1742A

Jöran (Lahnalahti) 1742A

Mattz (Häyrilä) 1739B

Petter (Häyrilä) 1739B

Påhl (Häyrilä) 1739B

Hyfwärin

(Ruokojärvi) 1742B

Hynnin

Hindrich (Maavesi) 1742B

Jacob (Kaitainen) 1741A

Jacob Jacobss:n (Kaitainen) 1741A

Thomas Thomass (Syvänsi) 1743A

Hynninen

Olof (Maavesi) 1742B

Hämmäl:n

Bengdt (Kerisalo) 1741B

Erich (Kerisalo) 1741B

Hämmälein

Mårten (Kaitainen) 1740B

Härckein

Johan (Kaitainen) 1740B

Påhl (Kaitainen) 1740B

IAlkuun

Immoin

Johan Ohlss:n (Kerisalo) 1741A

Mattz (Kerisalo) 1741A

Mattz Christersson (Kerisalo) 1741A

Olof (Kerisalo) 1741A

JAlkuun

Janhuin

Carll (Montola) 1742B

Erich (Maavesi) 1742B

Erich Erichsson (Maavesi) 1742B

Nills (Maavesi) 1742B

Jumpain

Lahrs (Kotkatlahti) 1741B

Jutinen

Anders (Kaitainen) 1740B

Lahrs Lahrsson (Kaitainen) 1740B

Jäppinen

(Vättilä) 1743B

Järfwel:n

Anders (Kerisalo) 1741B

KAlkuun

Kaipoin

Hindrich (Kaitainen) 1740B

Jeremias (Kaitainen) 1740B

Petter (Kaitainen) 1740B

Kankoin

Erich (Kaitainen) 1740B

Kanssain

Johan (Häyrilä) 1740A

Kapoin

Petter (Kerisalo) 1741B

Karfwin

Hindrich (Kerisalo) 1741B

Karial:

Olof (Syvänsi) 1743A

Kassain

Adam (Kerisalo) 1741B

Kaukoin

Erich (Kaitainen) 1740B

Olof (Kaitainen) 1740B

Kettuin

Påhl (Kerisalo) 1741A

Kinnuin

Erich (Joroisniemi) 1740A

Johan (Kotkatlahti) 1742A

Johan (Ruokojärvi) 1742B

Jöran (Kotkatlahti) 1742A

Måns (Ruokojärvi) 1742B

Petter (Katisenlahti) 1741A

Påhl Påhlss:n (Katisenlahti) 1741A

Zachris Zachriss:n (Katisenlahti) 1741A

Kiskain

Olof (Häyrilä) 1739B

Kiskin

Petter (Savuniemi) 1743A

Krogerus

Erich (Ruokoniemi) 1742B

Hindrich (Häyrilä) 1740A

Kurroins

Michell (Kotkatlahti) 1741B

Kutwoin

Staffan (Katisenlahti) 1741A

Kyllein

Johan (Kerisalo) 1741A

Peer (Kerisalo) 1741A

Kåpoin

Hindrich (Joroisniemi) 1740A

Kåppoin

Hindrich (Pappila) 1743B

Johan (Häyrilä) 1739B

Mattz (Savuniemi) 1743A

Kärckein

Lahrs (Katisenlahti) 1741A

Kärfwin

Jöran (Vättilä) 1743B

Peer (Vättilä) 1743B

Kättuin

Mattz (Maavesi) 1742A

Kätutar

Anna (Häyrilä) 1740A

LAlkuun

Laitin

Hemming (Joroisniemi) 1740A

Lamain

Erich (Lahnalahti) 1742A

Jöran (Lahnalahti) 1742A

Lappalain

Mattz (Häyrilä) 1740A

Lapwätel:

Mattz (Häyrilä) 1739B

Lapwätel:n

Hindrich (Häyrilä) 1739B

Johan (Häyrilä) 1739B

Limatius

Johan (Pappila) 1743B

Luckarin

Erich (Kotkatlahti) 1742A

Lytin

Olof (Häyrilä) 1739B

Läfwein

Bertell (Häyrilä) 1739B

Johan (Maavesi) 1742A

Johan (Vättilä) 1743B

Mattz (Vättilä) 1743B

Läskin

Johan Ohlsson (Ruokojärvi) 1743A

Olof (Ruokojärvi) 1743A

Olof Ohlssonn (Ruokojärvi) 1743A

MAlkuun

Marckain

Olof (Joroisniemi) 1740A

Meurman

(Kerisalo) 1741B

Mähoin

Samuell (Kotkatlahti) 1741B

NAlkuun

Narrin

Petter (Kaitainen) 1740B

Naukarin

Erich (Joroisniemi) 1740A

Nissin

Carll (Kaitainen) 1740B

Petter (Kaitainen) 1740B

Nyländer

Hindrich (Kotkatlahti) 1741B

PAlkuun

Paijain

Erich (Kotkatlahti) 1742A

Johan (Kotkatlahti) 1741B

Lahrs (Kerisalo) 1741B

Lahrs (Kotkatlahti) 1742A

Mattz (Kerisalo) 1741B

Mattz (Kotkatlahti) 1741B

Patenius

Petter (Joroisniemi) 1740A

Pernain

Erich (Kotkatlahti) 1741B

Pittkoin

Lahrs (Kaitainen) 1740B

Nills (Kaitainen) 1740B

Poukoin

Anders (Savuniemi) 1743A

Pouritar

Inga (Kotkatlahti) 1741B

Purrsiain

(Kotkatlahti) 1742A

Purssiain

Johan (Kotkatlahti) 1741B

Johan (Kotkatlahti) 1742A

Päntin

(Joroisniemi) 1740A

Pöllein

Petter (Sydänmaa) 1743A

RAlkuun

Rautian

Påhl (Kerisalo) 1741A

Reijonen

Aron (Lahnalahti) 1742A

Rijpin

Hindrich (Kaitainen) 1740B

Ryttkein

Lahrs (Maavesi) 1742B

Räijoin

Nills (Kerisalo) 1741B

Räijonen

Hindrich (Kerisalo) 1741B

Johan (Kerisalo) 1741B

Rässein

Jöran (Katisenlahti) 1741A

Olof (Katisenlahti) 1741A

SAlkuun

Sickain

Jöran (Lahnalahti) 1742A

Sijckoin

Hemming (Järvikylä) 1740B

Strenghell

Olof (Häyrilä) 1740A

Suchoin

Adam (Järvikylä) 1740B

Grells (Lahnalahti) 1742A

Johan (Savuniemi) 1743A

Mattz (Lahnalahti) 1742A

Olof (Häyrilä) 1739B

Suttin

Peers (Katisenlahti) 1741A

Samuell (Katisenlahti) 1741A

Svart

(Vättilä) 1743B

TAlkuun

Tanin

Anders (Lahnalahti) 1742A

Tanninen

Hindrich (Kaitainen) 1740B

Thomas (Kaitainen) 1740B

Taskin

Jöran (Kaitainen) 1740B

Teitin

Olof (Joroisniemi) 1740A

Tenhuin

Erich (Syvänsi) 1743A

Hendrich (Syvänsi) 1743A

Thomas (Syvänsi) 1743A

Thijman

Hindrich (Kotkatlahti) 1741B

Tigerstedt

(Häyrilä) 1740A

Tirckoin

Jacob (Kotkatlahti) 1741B

Tofwin

Bertell (Järvikylä) 1740B

Joran (Katisenlahti) 1741A

Michell (Kotkatlahti) 1741B

Tombsj

Johan Påhlsson (Häyrilä) 1739B

Turuin

Hindrich (Montola) 1742B

Tålain

Hindrich Staff:ss:n (Katisenlahti) 1741A

Tållain

Johan (Lahnalahti) 1742A

Lahrs (Kotkatlahti) 1741B

Tårsten (Ruokoniemi) 1742B

Tållhain

Johan (Häyrilä) 1739B

Tålloin

Christer (Järvikylä) 1740B

Tärfwoin

Lahrs (Kaitainen) 1741A

Törne

(Häyrilä) 1739B

UAlkuun

Uttriain

Mattz (Syvänsi) 1743A

Peer (Syvänsi) 1743A

Påhl (Syvänsi) 1743A

VWAlkuun

Wallckoin

Hindrich (Kotkatlahti) 1741B

Wijhoin

Hindrich (Häyrilä) 1739B

Johan (Häyrilä) 1740A

Samuell (Häyrilä) 1740A

Williakain

Petter (Kaitainen) 1741A

Wirolain

Hindrich (Lahnalahti) 1742A

Påhl (Lahnalahti) 1742A

Wullff

Johan (Kerisalo) 1741B

Wännälein

Erich (Kaitainen) 1740B

Johan (Kaitainen) 1740B

YAlkuun

Yllent:n

Peer Påhlss:n (Kerisalo) 1741A

ZAlkuun

Zachaeus

(Kotkatlahti) 1741B

ÅAlkuun

Åinoin

Johan (Häyrilä) 1739B

Jöran (Maavesi) 1742B

Lahrs (Häyrilä) 1739B

Olof (Montola) 1742B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 243 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023