AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Joroisten henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


H  J  K  L  M  P  R  S  VW 
 H  J  K  L  M  P  R  S  VW

HAlkuun

Häyrilä

1693: -, Asikain, Cuolemain, Eroin, Heskain, Hyrynen, Klemetinen, Klostarin, Krogerius, Kåssin, Lappain, Lappalain, Lapwetelein, Lydikein, Läytinen, Muur, Pajain, Poranius, Portanius, Reppoin, Snöbol, Stållhana, Sällinen, Torkuin, Tuckain, Tuckoin, Tåhlain, Tållinen, Wänäin

1708: -, Bramborg, Flygare, Grale, Halloin, Heskain, Häyri, Hålapa, Jufwoin, Kettuin, Kinnun, Kiskin, Krogerus, Kärre, Köhoin, Laitin, Lappal:, Lapwetel:, Lefwoin, Liutiain, Rackoin, Reijoin, Sijkoin, Simalinus, Sormin, Tackuin, Tuchkoin, Tuckoin, Wallius

1711: -, Aholain, Grabbe, Hardickain, Heiskain, Kanssain, Kettuin, Kiskin, Krogerus, Lapwätel:, Lapwätel:n, Lefwein, Liutin, Naukarin, Sijckain, Simalin, Tackinen, Toloin, Tuchkin, Wijhoin

1722: -, Ambrusin, Aufwin, Collanus, Grabbe, Heurin, Hilduin, Huchka, Hupoin, Härckäin, Hållender, Junppoin, Kanssain, Karf:oin, Kiskin, Kuålemain, Kåpoin, Läf:oin, Suchoin, Tackin, Tamsi, Tigerstedh, Torne, Tuchkain, Tåloin, Wijhoin, Åjnoin

1725: -, Asick:, Assickain, Brandenburg, Collanus, Grabbe, Huppoin, Kanssain, Kelund, Kiskin, Krogerus, Kyllfwät, Kåpoin, Lappal:, Lapwät:, Lapwätel:, Lefwoin, Lytin, Suhoin, Tambssj, Tigerst:, Tigerstedt, Tållhoin, Törne, Wijhoin, Åinoin

1727: -, Assickain, Brandenburg, Broman, Collanus, Grabbe, Huppoin, Kanssain, Kiskain, Krogerus, Kätutar, Kåppoin, Lappalain, Lapwätel:, Lapwätel:n, Lytin, Läfwein, Strenghell, Suchoin, Tigerstedt, Tombsj, Tållhain, Törne, Wijhoin, Åinoin

JAlkuun

Joroisniemi

1693: -, Aufwinen, Jahnuin, Swan, Tetinen, Wihonen

1708: -, Aufvoin, Janhuin, Marain, Parsiain, Tettein, Wallius, Wandelius

1711: -, Janhuin, Laitin, Sårmuin, Tettin, Wallius, Wendel

1722: -, Brandenburg, Bruschoff, Kauckain, Kinnuin, Kättuin, Laitin, Pätemius, Tettin

1725: -, Brandebärg, Burman, Grabbe, Kettuin, Kinnuin, Kåpoin, Laitin, Pentin, Pätenius, Rångain, Teitin, Wauchkoin

1727: -, Aufwin, Brandenburg, Kinnuin, Kåpoin, Laitin, Marckain, Naukarin, Patenius, Päntin, Teitin

Järvelä

1693: -

1708: -

1711: -

1722: -

1725: Pöllein

1727: -

Järvikylä

1693: Uttriain, Wirolain

1708: -, Kåssoin, Purdin, Suhoin

1711: -, Kiskin, Kossoin, Suhoin, Tållo

1722: Kåssoin, Lappwäteläin, Suchoin, Såckain, Tåfwain, Tåloin

1725: Rautia, Sijckain, Suchoin, Tofwin, Tåloin

1727: Hardickain, Sijckoin, Suchoin, Tofwin, Tålloin

KAlkuun

Kaitainen

1693: -, Heiskain, Huskain, Hynnin, Hyroin, Häiräin, Härkäin, Jutein, Jutinen, Juttin, Kappain, Kauckoin, Laukain, Nissinen, Oijnoin, Rautiainen, Riutian, Tammien, Tanhsoin, Tynoin, Witzkoin

1708: -, Herkoin, Huiskain, Hynnin, Härckain, Härkain, Höyrin, Jutin, Kåpoin, Linduin, Marin, Narin, Nijsoin, Nissoin, Rijpin, Rimpi, Sijkain, Tackoin, Tannijn, Teittin, Willickain, Åinoin

1711: -, Heurin, Hynninen, Härckein, Jutin, Kaipoin, Linduin, Narin, Nissinen, Pullkin, Sijckain, Tanninen, Tarfwain, Williackain

1722: -, Haloin, Heurin, Hyninen, Hämäl:n, Härckain, Kaipain, Kanckoin, Kärckain, Pittkäin, Sickain, Tamminen, Tarf:ain, Williackain

1725: Haloin, Heiskoin, Heurin, Hynninen, Hämmälein, Härckein, Jutinen, Kaipain, Kauckoin, Lyra, Narin, Nissin, Pittkoin, Rijpin, Sickain, Tanninen, Tarfwoin, Taskin, Teitin, Williackain, Åinoin

1727: Auwin, Halloin, Heiskain, Heurin, Hynnin, Hämmälein, Härckein, Jutinen, Kaipoin, Kankoin, Kaukoin, Narrin, Nissin, Pittkoin, Rijpin, Tanninen, Taskin, Tärfwoin, Williakain, Wännälein

Katisenlahti

1693: Hijpsein, Hypsein, Ickehein, Kappein, Karoin, Kinnuin, Kinuin, Liukarin, Munius, Pitkin, Sutuen, Teloin, Toryn, Tålain

1708: -, Boom, Fick, Hijpsain, Hipsein, Ickäheimoin, Kijskin, Kinnuin, Pulckoin, Pulkin, Suttin, Tofwoin

1711: -, Fick, Hipsain, Kinnuin, Natuin, Pullckin, Suttin, Towijn

1722: -, Bohm, Hipssain, Kinnin, Kinnuin, Kärckäin, Räissein, Suttin, Tåf:in, Tåloin

1725: Bohm, Hipssoin, Kinnuin, Kärckein, Lattuin, Räissein, Sutiin, Tofwin, Tåloin

1727: Bohm, Hipssain, Kinnuin, Kutwoin, Kärckein, Rässein, Suttin, Tofwin, Tålain

Kerisalo

1693: -, Heinin, Heiskain, Hemelein, Hossenen, Hurskain, Hynninen, Hämelein, Immoin, Jatien, Kinuin, Kåpoinen, Luckarin, Ottein, Pitkein, Ringin, Surman, Turoinen, Wauckoin, Yltin

1708: -, Aufvin, Hemel:, Hurskain, Immoin, Imoin, Jatin, Järfel:, Kanckoin, Meurman, Pajain, Pollin, Pulckoin, Rautiain, Ringin, Vesterin, Ylötel

1711: -, Hämälein, Immoin, Jerfwelein, Meurman, Paijuin, Rautiain, Yloin

1722: -, Huckain, Hämaläin, Immoin, Jerfweläin, Kylläin, Kättuin, Laitin, Meurman, Paijain, Peijain, Rautia, Rautiain, Sylf:ius, Yllötin

1725: -, Hämmäl:n, Illfwoin, Immoin, Järfwel:n, Karfwin, Kassain, Kettuin, Kopoin, Kyllein, Murman, Paijain, Rautiain, Reijoin, Reijoinen, Syllvius, Tofwin, Yllöntain

1727: -, Hämmäl:n, Immoin, Järfwel:n, Kapoin, Karfwin, Kassain, Kettuin, Kyllein, Meurman, Paijain, Rautian, Räijoin, Räijonen, Wullff, Yllent:n

Kotkatlahti

1693: -, Ahnoin, Fallck, Grotenfeldt, Hersten, Huckain, Kapoin, Kinnuin, Kuroin, Laitin, Nylander, Ottein, Pursiainen, Ringin, Terkoin, Tuinen, Tyllein

1708: -, Aholain, Falk, Grotenfelt, Kinnuin, Kurfvoin, Kyllein, Laitin, Låckorin, Pursiain, Ringin, Rässain, Tofwoin, Torickain, Turuin, Ulff, Uttriain, Walkoin

1711: Fallck, Grotenfällt, Harckein, Kinnuin, Kurckin, Könein, Luckarin, N:, Purssiain, Ringin, Rässein, Tijlickain, Tirckoin, Tofwain, Tåloin, Wallkoin, Wullff

1722: -, Buurman, Falck, Grotenfeldt, Immoin, Kinnuin, Kluckarin, Kuroin, Kåpoin, Paijan, Pursiain, Pussiain, Ringin, Räissain, Thijlman, Tirckoin, Tuåf:in

1725: -, Grootenfälldt, Jumpain, Kinnuin, Kuroin, Kåpoin, Nylander, Paijain, Pazain, Pernain, Purssiain, Thijlman, Tirckoin, Tofwin, Tåloin

1727: -, Falck, Grotenfälldt, Jumpain, Kinnuin, Kurroins, Luckarin, Mähoin, Nyländer, Paijain, Pernain, Pouritar, Purrsiain, Purssiain, Thijman, Tirckoin, Tofwin, Tållain, Wallckoin, Zachaeus

LAlkuun

Lahnalahti

1693: Hoppain, Hynemoin, Jahunen, Latin, Outin, Surenoin, Tanin, Tannin, Wanelain, Wilkoin

1708: Eroin, Hilduin, Huppain, Huppoin, Hynnin, Reijoin, Suhoin, Tannin, Wenel:

1711: Erroin, Grabbe, Hillduin, Huppoin, Räijoin, Taminen, Wännälein

1722: Grabbe, Hupoin, Lamain, Wirol:n, Wänäläin

1725: Huppoin, Lamoin, Reijoinen, Sinckoin, Suchoin, Tannin, Wirolain, Wännälein

1727: Hendunen, Huppoin, Lamain, Reijonen, Sickain, Suchoin, Tanin, Tållain, Wirolain

MAlkuun

Maavesi

1693: -, Janhuin, Kyllein, Lefwoin, Oijnoin, Raska, Ryttkoin, Tenhuin

1708: -, Ahol:, Hynnin, Janhuin, Käriel:, Löf:in, Ryttkoin, Tackoin, Tenhuin, Åimain

1711: -, Aholain, Janhuin, Karialain, Ryttkein, Tackin, Tenhuin, Åinoin

1722: -, Acholain, Hynnin, Janhuin, Kättuin, Läf:äin, Ojnoin, Ryttkein

1725: -, Ahoin, Hynninen, Janhuin, Kettuin, Läfwein, Ryttkein, Åinoin

1727: -, Achoin, Hynnin, Hynninen, Janhuin, Kättuin, Läfwein, Ryttkein, Åinoin

Montola

1693: Creutzman, Kyllein, Mondein, Måndoin, Wenoin

1708: Afvol:, Juttuin, Kaupin, Kijskin, Kyllin, Pursiain, Ringin, Tijmoin, Turuin, Wehroin

1711: Kyllein, Purssiain, Tupriain

1722: -, Creutzman, Haf:einen, Haloinen, Janhuin

1725: Hafwemon, Haloin, Janhuin, Strenghell

1727: -, Hafwinen, Halloin, Janhuin, Turuin, Åinoin

PAlkuun

Pappila

1693: Immoin

1711: -, Cantelius, Kåssoin, Simalin

1722: -, Cantelius, Haridain

1725: -, Cantelius, Hardik:n, Jack, Limatius, Rångain, Tåloin

1727: -, Cantelius, Kåppoin, Limatius

RAlkuun

Ruokojärvi

1693: Huckain, Ickeheinon, Kunin

1708: Kinnuin, Läskein

1711: Kinnuin, Läskinen, Suttinen

1722: -, Kinnuin, Läskinen

1725: -, Haikoin, Harring, Hyfwärin, Kinnuin, Läskinen

1727: -, Harring, Huckain, Hyfwärin, Kinnuin, Läskin

Ruokoniemi

1693: Eroin, Hynnein, Pöllein, Ruskain

1708: -, Hynnin, Imoin, Kåpoin, Pöllein

1711: Immoin, Kåpoin, Pöllin

1722: Pöllöin, Tåloinen

1725: Assickain, Coulemain, Krogerus, Tåloin

1727: Assickain, Coulemain, Krogerus, Tållain

SAlkuun

Savuniemi

1693: Hynnin, Ihalain, Kaupin, Nissinen, Ottuin, Peckoin, Suhoin, Utriain, Yllein

1708: Cuolemain, Mondoin, Pafwil:, Rässain, Suhoin

1711: Collemain, Måndoin, Rässein, Suhoin

1722: -, Colemain, Kärf:in, Kåppoin, Måndoin, Räsäin

1725: -, Coulemain, Ehnbohm, Haloin, Hillduin, Krook, Kåppoin, Paukoin, Suchoin

1727: -, Coulemain, Enbohm, Halloin, Hillduin, Kiskin, Kåppoin, Poukoin, Suchoin

Sydänmaa

1693: Hämeläin, Outtin

1708: Huckoin, Juttin, Wenel:

1711: Juttin, Wännälein

1722: Juutinen

1725: Brask, Haukain, Heurin, Pällein

1727: Brask, Haukain, Heurin, Pöllein

Syvänsi

1693: -, Hyminen, Laitin, Sormoin, Tanhuinen, Tarkuin, Tenhuin, Tenhuinen

1708: -, Colmain, Huttuin, Hynnin, Kaupin, Suhoin, Tenhuin, Timoin

1711: -, Coulemain, Huttuin, Marckain

1722: -, Hynnin, Häijskain, Uttriain

1725: -, Coulemain, Heiskain, Hynnin, Tenhuin, Uttriain

1727: -, Coulemain, Heiskain, Hielman, Hynnin, Karial:, Tenhuin, Uttriain

VWAlkuun

Vättilä

1693: Hyfwoin, Karfwinen, Lapwetel:n, Rautiain, Surmoin

1708: -, Immoin, Karfwain, Lefwein, Pursisain, Simalinus

1711: -, Immoin, Kärfwin, Lefwein

1722: -, Kärfwin, Lef:oin, Täppin, Willman

1725: -, Jäppin, Kärfwin, Läfwoin, Marckain, Svart

1727: -, Jäppinen, Kärfwin, Läfwein, Svart

© Väinö Holopainen 2023