AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1609 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1609

Sivu 2B (aukeaman 2 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Koickala Fierdungh, Randos Tiendh Koikkalan neljännes, Rantoisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Påll Kaipainen Kaipainen
-- 1 Lasse ibm Kaipainen
-- 1 Rossi ibm Kaipainen
-- 1 0 Simon ibm Kaipainen
-- 1 Hans ibm Kaipainen
-- 2 Grels Leskinen Leskinen
-- 2 Madz Rasainen Rasanen
-- 2 Jöns Härköinen Härkönen
-- 1 Anders Huttuinen Huttunen
-- 1 Oluf Marttinen Marttinen
-- 1 Simon Heinoinen Heinonen
-- 1 Påll ibm Heinonen
-- 1 Madz Narinen Narinen
-- 1 Simon ibm Narinen

Sivu 3A (aukeaman 3 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Jöns Huttuinen Huttunen
-- 1 Peer Marttinen Marttinen
-- 1 Jöns ibm Marttinen
-- 1 Michell ibm Marttinen
-- 1 Bengtt ibm Marttinen
-- 1 Mågns Jönss ibm Marttinen
-- 0 Philppus ibm Marttinen
-- 1 Peer Sopainen Sopanen
-- 1 Niels ibm äger huarcken koo ell:r foo Sopanen
-- 1 Hinrich ibm Sopanen
-- 1 Kaupi Hämäläin Hämäläinen
-- 1 Anders Leskinen Leskinen
-- 1 Peer Olsson Nopoinen Noponen
-- 1 Jöns Hinrichsson
-- 1 Hinrich Narinen Narinen
-- 2 Anders Hanss:n Lamain Laamanen
-- 2 Hans Larss:n ibm Laamanen
-- 1 Hans Hanss:n ibm Laamanen
-- 1 Eskill Kuosmainen Kuosmanen
-- 1 Lasse ibm Kuosmanen

Koickala Tiendh Koikkalan neljännes, Koikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Jöns Jönss:n Leskinen Leskinen
-- 2 Peer Parckinen Parkkinen
-- 1 Madz Jönss:n Leskinen Leskinen
-- 1 Jören Jönss:n ibm Leskinen
-- 1 Niels Hämäläinen Hämäläinen
-- 1 Pååll Orainen Oranen
-- 1 Philpus Ahoinen Ahonen
-- 1 Anders ibm förlamade båda Ahonen
-- 1 Anders Piskoinen Piskonen
-- 1 Anders Ickoinen Ikonen

Sivu 3B (aukeaman 3 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Knutt Mauckuinen Maukonen
-- 1 Anders Kärckinen Kärkkäinen
-- 2 Anders Råtzalainen Ruotsalainen
-- 1 Hans Kåsmainen Kuosmanen
-- 1 Thomas Sawolain Savolainen
-- 1 Knutt Tirinen Tirinen
-- 1 Peer Kituinen Kitunen
-- 1 Niels Mustoinen Mustonen
-- 1 Philpus Marainen Maaranen
-- 1 Mågns ibm Maaranen
-- 1 Pååll ibm Maaranen
-- 1 Jöns Orainen Oranen
-- 1 Jöns Tarckiain Tarkiainen
-- 1 Anders ibm Tarkiainen
-- 1 Madz Olss:n ibm Tarkiainen
-- 1 Lasse Nikarainen Nikkarinen
-- 1 Jöns Perss:n Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Niels Perss:n ibm Kuosmanen
-- 1 Grels Kåsmainen Kuosmanen

Mäkiös Tiendh Koikkalan neljännes, Mäköisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Madz Larss:n Narinen Narinen
-- 1 Jöns Olss:n ibm Narinen
-- 1 Nils Rastoinen Rastoinen
-- 1 Jons Madzsson
-- 1 Anders Ickoinen Ikonen
-- 1 Peer ibm Ikonen
-- 0 Pååll Kächkeinen förrymdh till Österbottn Kähkönen
-- 1 Madz Hinrichss:n ibm Kähkönen
-- 1 Hans Larss:n ibm Kähkönen
-- 1 Hinrich Kåsmainen Kuosmanen
-- 1 Jöns ibm Kuosmanen
-- 1 Peer Härköinen Härkönen

Sivu 4A (aukeaman 4 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Pååll Madzson ibm Härkönen
-- 1 Madz Kättuinen Kettunen
-- 1 Hans Harckäin Härkönen
-- 1 Peer Perss:n Kituin Kitunen
-- 1 Peer Anderss:n ibm Kitunen
-- 1 Pååll ibm Kitunen
-- 1 Madz Madzson Kåsmain Kuosmanen
-- 2 Oluf Heinoinen Heinonen
-- 1 Påll Ilottuinen Yletyinen
-- 1 Oluf ibm Yletyinen
-- 1 Jöns Hänninen Hänninen
-- 1 Jöns Jönss:n Ilotuinen Yletyinen
-- 1 Peer Rastoin Rastoinen
-- 1 Thomas Kemiläinen Kemiläinen
-- 1 Eskill ibm Kemiläinen
-- 1 Jöns Rastoin Rastoinen
-- 1 Madz Tirinen Tirinen
-- 1 Lasse ibm Tirinen
-- 1 Pååll Perss:n Rastoin Rastoinen
-- 1 Oluf Larss:n ibm Rastoinen
-- 1 Staffan Pöndinen Pöntinen
-- 1 Jöns Kårhoinen Korhonen
-- 1 Lasse Pålss:n Ikoinen Ikonen
-- 1 Urbanus Madzson Kächkoin Kähkönen
-- 1 Hinrich Hinrichss:n Fråsth Frost
-- 1 Hans Perss:n Inginen Inkinen
-- 1 Jöns Perss:n Rastoinen Rastoinen
-- 2 Lasse Thenhuinen Tenhunen
-- 1 Påll Bengtss:n
-- 1 Oluff Karstoinen Karstunen
-- 1 Hinrich ibm Karstunen
-- 1 Påll Heickurinen Heikkurinen

Sivu 4B (aukeaman 4 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Maivala Tiendh Koikkalan neljännes, Maivalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Oluf Hänninen Hänninen
-- 1 Oluf Pääköinen Pääkkönen
-- 1 Grels Kåsmainen Kuosmanen
-- 1 Kauppi Oikarin Oikarinen
-- 1 Peer Auffuinen Auvinen
-- 2 Pååll ibm Auvinen
-- 1 Lasse ibm Auvinen
-- 1 Madz Kallinen Kallinen
-- 1 Oluf Pääckoin man blindh Pääkkönen
-- 1 Lasse Heilainen Heilanen
-- 1 Pååll Tuchkalain Tuhkalainen
-- 1 Lasse Pääcköinen Pääkkönen
-- 1 Lasse Simonss:n Pääkkönen
-- 1 Lasse Tuchkalain Tuhkalainen
-- 1 Hinrich Kallinen Kallinen
-- 1 Madz Hinrichss:n ibm Kallinen
-- 1 Madz Harckoinen Härkönen
-- 2 Pååll Bengttinen Penttinen
-- 1 Madz Kächköinen Kähkönen
-- 1 1 Peer Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Jöns Hämäläinen Hämäläinen
-- 1 Jöns Hinrichss:n ibm Hämäläinen
-- 1 Hinrich ibm Hämäläinen
-- 1 Oluf Heinoinen äger huarken koo ell:r foo Heinonen
-- 1 Pååll Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Staffan Kåsmainen Kuosmanen
-- 1 Michell Kålemainen Kolehmainen
-- 1 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 Jöns ibm Kolehmainen
-- 1 Peer Piskuinen uthfattigh Piskonen

Sivu 5A (aukeaman 5 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Ryttare
-- 1 Niels Perss:n på togh
-- 1 Oluf Anderss:n Aufuinen på togh Auvinen
-- 1 Eskill Anderss:n ibm gör rustienst Auvinen
-- 2 Peer Perss:n Hänninen gör rustienst Hänninen
-- 1 Peer Perss:n Ilmari gör rustienst Ilmari
-- 1 1 Jören Bengtss:n gör rustienst
-- 1 Peer Olss:n Rimpi 0 Rimppi
-- 1 Grels Hirfuoinen gör rustienst Hirvonen
-- 1 Peer Anderss:n Haloinen på togh Halonen
Knechtar
-- 1 Lasse Eskilss:n Munstersch:re, på togh
-- 1 Oloff Madzson Hatzoin på togh Hatsonen
-- 1 Wijsa Kuhain på togh Kuhanen
-- 1 Niels Nilss:n ibm på togh Kuhanen
-- 1 Anders Hanss:n Sigfuoin på togh Sihvonen
-- 1 Gårgonius Rasainen på togh Rasanen
-- 1 Kuosma Jönss:n på togh
-- 1 Oluf Nielss:n på togh
-- 1 Anders Nilss:n på togh
-- 1 Peer Anderss:n Kettuinen på togh Kettunen
-- 1 Peer Perss:n Purhoinen på togh Purhonen
-- 1 Anders Anderss:n Hongalain på togh Honkalainen
-- 1 Peer Perss:n Kanialainen på togh
-- 1 Oluf Pålss:n Rastoinen på togh Rastonen
-- 1 Peer Nilss:n Inginen på togh Inkinen
-- 1 Madz Madzson ibm på togh Inkinen
-- 1 Jöns Jönss:n Narinen på togh Narinen
Peer Larssons
-- 1 Madz Madzson Narinen på togh Narinen
-- 1 Hemmingh Soickainen på togh Soikkanen
-- 1 0 Oluf Pålss:n Mannen är slagen

Sivu 6A (aukeaman 6 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jochas Fierdungh, Matila Tiendh Juvan neljännes, Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Lasse Larss:n Purhoinen Purhonen
-- 2 Lasse Nilss:n Lautiainen Lautiainen
-- 1 Peer Larss:n Purhoinen Purhonen
-- 1 Oluff Hyfuöinen uthgambla och uthfattiga Hyvönen
-- 1 Oluf Purhoinen äger huarken koo eller foo Purhonen
-- 1 Hinrich ibm äger huarken koo eller foo Purhonen
-- 1 Peer Perss:n ibm Purhonen
-- 1 Anders ibm uthfattigh Purhonen
-- 1 Augustinus Pardainen Partanen
-- 1 Lasse Matilainen Matilainen
-- 1 Anders Muttulain Muttulainen
-- 1 Bengtt Tuhkuinen förlammade båda Tuhkunen
-- 1 Oluf Jönss:n Käistin Keistinen
-- 1 Oluf Nilss:n ibm Keistinen
-- 1 Peer Pålss:n ibm Keistinen
-- 1 Jöns Pardainen Partainen
-- 1 Anders Matilainen uthfattigh Matilainen
-- 1 Kåsma Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Madz ibm Kiiskinen
-- 1 Swen Lautiainen Lautiainen
-- 1 Anders Ihalainen Ihalainen
-- 1 Bengtt ibm Ihalainen
-- 1 Niels ibm Ihalainen
-- 1 Lasse Nulpoinen Nulpponen
-- 1 Anders ibm Nulpponen
-- 1 Pååll ibm Nulpponen
-- 2 Staffan Hamuinen Hamunen
-- 1 Pååll Roottinen Ruottinen
-- 1 Oluff Pardainen Partanen

Sivu 6B (aukeaman 6 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Peer Hämäläinen Hämäläinen
-- 1 Anders Anderss:n Pardain Partanen
-- 1 Madz Haloinen uthgambla och oförmögne Halonen
-- 1 Peer Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Peer Skinnar Skinnare
-- 1 Jören Madzson schrifuare

Kijskilä Tiendh Juvan neljännes, Kiiskilän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Thönne Jochimss:n
-- 1 Harttuick Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Oluff Anderss:n ibm Kiiskinen
-- 2 Niels Michelss:n ibm Kiiskinen
-- 1 Michell Michelss:n ibm Kiiskinen
-- 1 Gårgonius ibm Kiiskinen
-- 2 Hämmingh Härcköinen Härkönen
-- 2 Peer Pålss:n ibm Härkönen
-- 1 Anders Perss:n ibm Härkönen
-- 2 Pååll Pålss:n Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Suen Härcköinen Härkönen
-- 1 Pååll Jönss:n ibm oförmögen Härkönen
-- 1 Luckas Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Jöns ibm Kiiskinen
-- 2 Lasse Larss:n ibm Kiiskinen
-- 1 Anders Achtinen oförmögen Ahtinen
-- 1 Jöns Hyfuärinen Hyvärinen
-- 1 Oluff Michelss:n Kijskin Kiiskinen
-- 1 Hinrich Perss:n Michain Mikkanen
-- 1 Jöns Haloinen Halonen
-- 1 Peer Perss:n Kerfuin Kervinen
-- 1 Michell Olss:n Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Oluff Olss:n ibm uttfattigh Kiiskinen

Sivu 7A (aukeaman 7 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Peer Hyfuärinen Hyvärinen
-- 1 Jöns Larss:n ibm Hyvärinen
-- 1 Kauppi ibm Hyvärinen
-- 1 Jöns Kärfuinen Kervinen
-- 2 Madz Haloinen Halonen
-- 1 Anders Wihawainoinen Vihavainonen
-- 1 Madz ibm Vihavainonen
-- 1 Hinrich Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Michell Philpuss:n Kiiskinen
-- 1 Peer Olss:n ibm Kiiskinen

Ollickala Tiendh Juvan neljännes, Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Erich Kärfuinen Kervinen
-- 1 Anders Ulmainen uttfattigh Ulmanen
-- 1 Oluff ibm Ulmanen
-- 1 Oluff Kockoinen äger huarken foo ell:r koo Kokkonen
-- 1 Lasse Marinen Marttinen
-- 1 Oluff ibm Marttinen
-- 1 Anders Perss:n ibm Marttinen
-- 1 Anders Anderss:n ibm Marttinen
-- 1 Anders Pettuinen Pätynen
-- 1 Hinrich Anderss:n Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 Pååll Rutzinen Ruotsinen
-- 1 Peer Olss:n Kåsmainen Kuosmanen
-- 1 Lasse Nuriainen Nurjanen
-- 1 Madz Huttuinen Huttunen
-- 1 Pååll Suickain uttfattigh Suikkanen
-- 1 Peer Madzson Pantzar Pantsar
-- 1 Thomas Smedh Smed
-- 1 Michell Kämäreinen oförmög:n Kämäräinen
-- 1 Anders ibm Kämäräinen

Sivu 7B (aukeaman 7 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Lasse Olss:n Turakain Turakainen
-- 2 Lasse Sigfredzson ibm Turakainen
-- 1 Nils Jönss:n Leskin Leskinen
-- 1 Hinrich Pedichkäin Pietikäinen
-- 1 Anders Ollichainen Ollikainen
-- 1 Hinrich ibm Ollikainen
-- 1 Peer Pedickäinen Pietikäinen
-- 1 Oluff ibm uthfatigh Pietikäinen
-- 1 Hinrich Hatzoin Hatsonen
-- 1 Pååll Råtzulain Ruotsalainen
-- 1 Peer Michelss:n Kålemain Kolehmainen
-- 1 Hans Auffuinen Auvinen
-- 0 Bärtill Schinnar förrymdh Skinnare
-- 1 Hinrich Madzson under sch:re
-- 1 Thobias Mårthenss:n NB giör Rustienst

Härkälä Tiendh Juvan neljännes, Härkälän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lasse Lauckain Laukkanen
-- 1 Thomas ibm Laukkanen
-- 1 Peer Kinnuinen Kinnunen
-- 0 Hinrich Hinrichss:n Hyfuoin förrymdh Hyvönen
-- 1 Madz Perss:n Pernainen Pärnänen
-- 1 Peer Olss:n ibm Pärnänen
-- 1 Mårthen Anderss:n Härhoin Härkönen
-- 1 Oluff Perss:n ibm Härkönen
-- 1 Oluff Erichss:n Pärnäin Pärnänen
-- 1 Daniell Heinoinen Heinonen
-- 1 Oluff Immoinen Immonen
-- 1 Erich ibm oförmögen Immonen
-- 1 Oluff Käköinen äger huarken koo eller foo
-- 1 Niels Larss:n Launiain Launiainen
-- 1 Lasse Hinrichss:n Hyfuoin Hyvönen
-- 0 Oluff Olss:n Rongainen förrymdh Ronkainen

Sivu 8A (aukeaman 8 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Madz Anderss:n Härköinen Härkönen
-- 1 Peer Mårthenss:n Rongain Ronkainen
-- 1 Madz Peerss:n Kyllöinen Kyllönen
-- 1 Hinrich Jönss:n Pardain Partanen
-- 1 Lasse Anderss:n Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 Hinrich Olss:n ibm Hyvönen
-- 1 Anders Olss:n ibm oförmögen Hyvönen
-- 1 Lasse Peerss:n Martinen Marttinen
-- 1 Pååll Kanckuinen Kankkunen
-- 0 Oluff Heinoinen förrymdh Heinonen
-- 1 Knutt Haloinen Halonen
-- 1 Peer Olss:n Rongainen Ronkainen
-- 1 Oluff Erichss:n ibm Ronkainen
-- 1 Thomas ibm Ronkainen
-- 1 Oluf Mårthenss:n ibm Ronkainen
-- 1 Niels Erichss:n Lapweteläin Lapveteläinen
Ryttare
-- 1 Mårthen Thomass:n uttgambla, tienare på togh
-- 1 Oluff Hemminghson på togh
-- 1 Oluff Hansson Christoffer Bärtilss:ns landbonde
-- 1 Peer Olsson på togh
-- 2 Hinrich Larss:n Pelchins Ryttare på togh Pelkinen
-- 1 Pååll Philpuss:n Härköin på togh Härkönen
-- 1 Peer Perss:n Michainen på togh Mikkanen
-- 1 Grels Stensson på togh

Sivu 8B (aukeaman 8 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Bärtill Månsson lendzman, på togh
-- 1 Jöns Muttulainen på togh Muttulainen
-- 1 0 Thomas Madzson Pardainen är slagen i Ryslandh Partanen
-- 1 Anders Olsson på togh
-- 1 Oluff Mårthenss:n Härcköin på togh Härkönen
-- 1 Peer Hanss:n Matilainen Matilainen
Knechtar under Erich Nilss:ns Phana
-- 1 Lasse Anderss:n Ruottin 0 Ruottinen
-- 1 Jöns Pålss:n Löykeinen 0
-- 1 Lars Larss:n Purhoinen på togh Purhonen
-- 1 Jäsper Larss:n Kettuinen på togh Kettunen
-- 1 Anders Anderss:n Martikain på togh Martikainen
-- 1 Lasse Madzson Hurskainen 0 Hurskainen
-- 1 Jöns Hinrichss:n Kerfuin på togh Kervinen
-- 1 Peer Pålss:n Kankuin 0 Kankkunen
-- 1 Anders Pålss:n ibm 0 Kankkunen
-- 1 Lasse Mårthenss:n Launin man lam Launiainen
-- 1 Staffan Hinrichss:n Heinoin på togh Heinonen
Under Peer Larssons fenickie
-- 1 Bengtt Michelss:n Kankuin på togh Kankkunen
-- 1 Anders Henrichss:n Heinoinen på togh Heinonen
-- 1 Jacoph Olss:n Pråfos, 0

Sivu 9A (aukeaman 9 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Vesikansas Fierdungh, Wechmas Tiendh Vesikansan neljännes, Vehmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Kåsma Tarckiain Tarkiainen
-- 1 Anders Wenäläinen Venäläinen
-- 1 Peer Hinrichss:n Caupin uthgambla Kauppinen
-- 1 Lasse ibm Kauppinen
-- 1 Jacop Perss:n Näringin uthfatigh Näärinkinen
-- 1 Jöns Olss:n ibm Näärinkinen
-- 1 Hinrich Pöxäinen Pöksäinen
-- 1 Hinrich Ritzainen förlammade båda och tiggia sin föda Rissanen
-- 1 Lasse Hinrichss:n Iarain Jaaranen
-- 1 Pååll Pållsson ibm Jaaranen
-- 1 Oluff Pålss:n ibm Jaaranen

Sivu 9B (aukeaman 9 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Oluff Madzson ibm Jaaranen
-- 1 Oluff Olss:n Martikain oförmögen Martikainen
-- 1 Cauppi Westerinen Vesterinen
-- 1 Peer Anderss:n Rimpi uthfattigh Rimppi
-- 1 Anders Pöxäinen Pöksäinen
-- 1 Madz ibm Pöksäinen
-- 1 Peer Jakopss:n Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Pååll Peerss:n Pennöinen Pennanen
-- 1 Hinrich Ochtoinen Ohtonen
-- 1 Niels Wechmoinen Vehmonen
-- 1 Jöns Kärfuinen gambla och oförmögne både Kervinen
-- 1 Staffan ibm Kervinen
-- 1 Hinrich Hinrichss:n Hatzoin förlammade bådha Hatsonen
-- 1 Michell ibm Hatsonen
-- 1 Oluff Nielss:n Tarwain Tarvainen
-- 1 Madz Nikulainen Nikulainen
-- 1 Peer Larss:n Pöyhoin Pöyhönen
-- 1 Jöns ibm Pöyhönen

Kaitas Tiendh Vesikansan neljännes, Kaitaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Hinrich Grelsson Sichainen Sikanen
-- 1 Lasse Madzson Oinoinen Oinonen
-- 1 Madz Madzson ibm Oinonen
-- 1 Hinrich Pauilainen Paavilainen
-- 1 Oluff Halikainen Hallikainen
-- 1 Staffan Kaupin Kauppinen
-- 1 Jöns Olss:n ibm Kauppinen
-- 1 Oluff Jönsson ibm Kauppinen
-- 1 Lasse Perss:n Nyrwäs
-- 1 Niels Larss:n Wihoinen Vihonen
-- 1 Oluff Hinrichss:n Pispain Piispanen
-- 1 Pååll ibm Piispanen
-- 1 Peer Perss:n Ahoinen Ahonen
-- 1 Peer Olss:n Sichainen Sikanen
-- 2 Peer Olss:n Nissin Nissinen

Sivu 10A (aukeaman 10 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lasse Perss:n ibm Nissinen
-- 1 Jören ibm äger huarken koo ell:r foo Nissinen
-- 1 Pååll Pålss:n Tarkinen Tarkiainen
-- 1 Anders Olss:n Jutin uthfattigh Juutinen
-- 1 Oluff Olss:n Halickain Hallikainen
-- 0 Lasse Hinrichsson förrymdh Häyrinen
-- 1 Wijsa Häyryinen Häyrinen
-- 1 Oluff Larss:n Halickain uthfatigh Hallikainen
-- 1 Lasse Larss:n Kituinen Kitunen
-- 1 Pååll Larss:n Likainen Liikanen
-- 1 Råssi Kauppinen Kauppinen
-- 1 Peer Nysalinen Nysänen
-- 1 Madz Persson Sichainen Sikanen
-- 1 Anders Kaipainen Kaipainen
-- 1 Thomas Staffansson
-- 1 Lasse Anderss:n Linduin Lintunen
-- 1 Peer Perss:n Juutinen utfatigh Juutinen
-- 1 Lasse Pålss:n Nysäinen Nysänen
-- 1 Niels Kijskinen uthfatigh Kiiskinen
-- Madz Yrännäinen uthfatigh Yrjänäinen
-- 1 Peer Paijainen uthfatigh Paajanen
-- 1 Lasse Nilss:n Wenäläin uthfatigh Venäläinen
-- 1 Niels ibm Venäläinen
-- 1 Lasse Larss:n Putkoin Putkonen
-- 1 Oluff Pålss:n Hurskain uttfatigh Hurskainen
-- 1 Madz Pålss:n ibm uttfatigh Hurskainen
-- 1 Hinrich Staffanss:n ibm uttfatigh Hurskainen
-- 1 Lasse Anderss:n ibm Hurskainen
-- 1 Anders ibm Hurskainen
-- 1 Lasse Kyrckäinen
-- 1 Johan Sichainen Sikanen
-- 1 Dawid Hurskainen uthfatigh Hurskainen
-- 1 Madz Pålss:n Hännin Hänninen
-- 1 Peer Olss:n Hurskainen uthfatigh Hurskainen

Sivu 10B (aukeaman 10 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Maauesi Tiendh Vesikansan neljännes, Maaveden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Erich Peerss:n Pulliainen Pulliainen
-- 1 Thomas ibm Pulliainen
-- 1 Pååll ibm Pulliainen
-- 1 Hans Koickalainen uthfatiga och blinda båda Koikkalainen
-- 1 Lasse Pålss:n Oinoinen Oinonen
-- 1 Oluff Påålss:n Tenhuinen Tenhunen
-- 1 Pååll Janhuinen Janhunen
-- 1 1 Hinrich Perss:n Tenhuinen Tenhunen
-- 1 Pååll ibm uthfatigh Tenhunen
-- 1 Staffan Härcköinen uthfatigh Härkönen
-- 1 Niels Janhuinen Janhunen
-- 1 Oluff ibm Janhunen
-- 1 Peer ibm Janhunen
-- 1 Niels Olss:n Romuin Remonen
-- 1 Anders Käkäläin Kekäläinen
-- 1 Jöns ibm Kekäläinen
-- 1 Hinrich Rautaparda uthfatigh Rautaparta
-- 1 Anders Häckinen Häkkinen
-- 1 Peer Anderss:n ibm Häkkinen
-- 2 Anders Raaska Raaska
-- 2 Peer Manninen Manninen
-- 1 Peer Måndoinen Montonen
-- 1 Nils ibm uthfatigh Montonen
-- 1 Michell Hapalainen Haapalainen
-- 1 Hinrich Janhuinen Janhunen
-- 1 Pååll Kilckainen Kilkkinen
-- 1 Pååll Oinoinen Oinonen
-- 1 Staffan Kuiwalain Kuivalainen
-- 1 Grells Suhoinen utfatig Suhonen
-- 1 Mårthen Kerfuin utfatig Kervinen
-- 1 Oluff Lijkainen förlamade båda Liikanen
-- 1 Lasse Pålss:n Purtinen Puurtinen

Sivu 11A (aukeaman 11 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Niels Nilsson Rytköinen Rytkönen
-- 1 Lasse ibm Rytkönen

Worenmaa Tiendh Vesikansan neljännes, Vuorenmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Madz Madzson Hirfuoinen Hirvonen
-- 1 Frans ibm Hirvonen
-- 1 Peer Hinrichss:n Krikain Kurikainen
-- 1 Lasse Perss:n ibm Kurikainen
-- 1 Peer Perss:n Pekurinen Pekurinen
-- 1 Peer Perss:n Lambainen Lampainen
-- 1 Michell ibm Lampainen
-- 1 Mårthen ibm Lampainen
-- 1 Lasse Larss:n ibm Lampainen
-- 1 Peer Olsson Hänninen Hänninen
-- 1 Jöns Perss:n Leinoin Leinonen
-- 1 Lasse Larss:n ibm Leinonen
-- 1 Lasse Michelss:n ibm Leinonen
-- 1 Michell Pålss:n ibm Leinonen
-- 1 Påll Larss:n Mulkain Mulkanen
-- 1 Påll Olss:n ibm Mulkanen
-- 1 Oluff ibm äger huarchen koo eller foo Mulkanen
-- 1 Madz Larss:n Tarfuain Tarvainen
-- 1 Anders Gress:n Narin Narinen
-- 1 Anders Olss:n Tarfuain Tarvainen
-- 1 1 Pååll Olss:n ibm Tarvainen
-- 1 Lasse Olss:n ibm Tarvainen
-- 1 Oluff Jönss:n Leinoin Leinonen
-- 1 1 Jöns Olss:n Tarfuain Tarvainen
-- 1 Madz Olss:n ibm Tarvainen
-- 1 Michell Pålss:n Matilain Matilainen
-- 1 Staffan ibm Matilainen
-- 1 Hinrich Hinrichss:n Wäisäin Väisänen
-- 1 Peer ibm Väisänen
-- 2 Johan ibm Väisänen
-- 1 Oluff ibm Väisänen

Sivu 11B (aukeaman 11 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Michell Peerss:n Leinoinen Leinonen
-- 1 Påll Hinrichss:n Kaupinen Kauppinen
-- 1 Lasse Perss:n Pekurinen Pekurinen
-- 1 Peer Perss:n Kukoinen Kukkonen
-- 1 Oluff Staffanss:n ibm Kukkonen
-- 1 Pååll Pöyhöinen Pöyhönen
-- 1 Anders ibm Pöyhönen
Ryttare
-- 1 Niels Larss:n Rautiain på togh Rautiainen
-- 1 Eskell Uttermarck på togh Uttermark
Knechtar, Erich Nilss:ns
-- 1 Lasse Staffanss:n Kuckoin på togh Kukkonen
-- 1 Madz Himainen på togh Himanen
Peer Larss:ns
-- 1 Eskill Ritzsainen på togh Rissanen
-- 1 Jöns Olsson Näringin på togh Näärinkinen

Sivu 12A (aukeaman 12 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fierdungh, Hietois Tiendh Joroisten neljännes, Hietaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Olof Larss:n Jäppinen Jäppinen
-- 1 Philpus ibm Jäppinen
-- 1 Erich Kuckoinen Kukkonen
-- 1 Peer Larss:n Iäppinen Jäppinen
-- 1 Ihanus ibm Jäppinen
-- 1 Lasse ibm Jäppinen
-- 1 Bärtill Tarfuainen uthfatigh Tarvainen
-- 1 Jöns Rissainen Rissanen
-- 1 Peer Perss:n ibm Rissanen
-- 1 Anders Kaipoinen Kaipainen
-- 1 Madz ibm Kaipainen
-- 1 Lasse ibm Kaipainen
-- 1 Lasse Perss:n Mustoin uthfatigh Mustonen
-- 1 Knutt Kackinen Kakkinen
-- 1 Oluff Perss:n Karhuinen Karhunen
-- 1 Jöns Perss:n Kurchinen Kurkinen
-- 1 Hans ibm Kurkinen
-- 1 Peer Pålss:n Sårmuinen Sormunen
-- 1 Peer Peerss:n Mammoin
-- 1 Peer Pålss:n Haloinen Halonen
-- 1 Madz Jönss:n Pöröinen uthfatigh Pörhönen
-- 0 Måns Wauchkoinen förrymdh Vauhkonen
-- 1 Peer ibm Vauhkonen
-- 1 Pååll ibm Vauhkonen
-- 1 Thomas ibm Vauhkonen
-- 1 Hinrich Turpehinen Turpeinen
-- 1 Oluff Jönss:n Sormuinen Sormunen
-- 1 Kaupi Wepsäläinen uthfattigh Vepsäläinen
-- 1 Niels Karckoinen Karkkonen
-- 1 Ihanus Hulckoinen uthfatiga och gambla båda Hulkkonen
-- 1 Lasse Pålsson Laackoin uthfatiga och gambla båda Laakkonen
-- 1 Anders Wenäläinen Venäläinen

Sivu 12B (aukeaman 12 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Pååll Perss:n Kålemain Kolehmainen
-- 1 Peer Perss:n ibm Kolehmainen
-- 1 Lasse Perss:n Porroinen Pörhönen
-- 1 Hinrich Larss:n Hurskain Hurskainen
-- 1 Peer Larss:n ibm Hurskainen
-- 1 Peer Perss:n Purinen
-- 1 Erich Perss:n ibm
-- 1 Hinrich Perss:n ibm
-- 1 Sigfredh Nilss:n ägher ing:n tingh
-- 1 Oluf Olss:n Kärckäinen Kärkkäinen
-- 1 Lasse Larss:n Sormuinen Sormunen
-- 1 Anders ibm Sormunen
-- 1 Pååll Laitinen Laitinen
-- 1 Oluf Kempainen ägher huarcken koo eller foo Kemppainen
-- 1 Jöns ibm ägher huarcken koo eller foo Kemppainen
-- 1 Peer Outinen ägher huarcken koo eller foo Outinen
-- 1 Oluff Perss:n Hänninen Hänninen
-- 1 Pååll Perss:n ibm Hänninen
-- 1 Peer Perss:n ibm Hänninen
-- 1 Oluff Linduinen Lintunen
-- 1 Niels ibm Lintunen
-- 1 Oluf Tomberin Tomperi
-- 1 Thomas Leemi uthfatigh
-- 1 Hinrich Laakoinen Laakkonen
-- 1 Anders Lippoinen uthfatigha båda Lipponen
-- 1 Oluff Larss:n Kärckäin uthfatigha båda Kärkkäinen
-- 0 Mårthen ibm förrymdh Kärkkäinen
-- 1 Anders ibm Kärkkäinen
-- 1 Simon Mustoinen utfatigh Mustonen
-- 1 Anders Kackinen Kakkinen

Jorois Tiendh Joroisten neljännes, Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Anders Axelss:n Auffuinen Auvinen
-- 1 Staffan Perss:n Paiainen Paajanen
-- 1 Peer Anderss:n ibm Paajanen
-- 1 1 Peer Sawolainen Savolainen

Sivu 13A (aukeaman 13 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Hans Rytzsainen Rissanen
-- 1 Madz Anderss:n Säckinen Säkkinen
-- 1 1 Oluf Pålss:n Paiainen Paajanen
-- 1 Madz Anderss:n Rautiain Rautiainen
-- 1 1 Grels Heiskainen Heiskanen
-- 0 Isack Kåsåinen förrymdh Kosonen
-- 1 Oluff ibm uthfatigh Kosonen
-- 1 Philpus ibm uthfatigh Kosonen
-- 1 Pååll Peerss:n Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 Niels Olss:n Clemettin utfatigh Klemettinen
-- 1 Peer Olss:n Martinen Marttinen
-- 1 Clemett Larss:n Telchinen Telkonen
-- 1 Anders Wihoinen Vihonen
-- 1 Niels Ahwoinen gambla och uthfatiga Ahvonen
-- 0 Lasse Nysäinen ogifta drengh Nysänen
-- 1 Peer Michelss:n Häyryinen Häyrynen
-- 1 Christian Eskelinen Eskelinen
-- 1 Abram ibm Eskelinen
-- 1 Hinrich ibm Eskelinen
-- 1 Oluff Tholoinen uthfatigh Tolonen
-- 1 Oluf Erichss:n Timoin Timonen
-- 1 Simon Tackinen Takkinen
-- 1 Lasse Larss:n Punnoin äger ing:n tingh Punnonen
-- 1 Anders ibm äger ing:n tingh Punnonen
-- 1 Oluff ibm äger ing:n tingh Punnonen
-- 1 Madz Sormuinen Sormunen
-- 1 Hemmingh ibm uthfatigh Sormunen
-- 1 Staffan ibm Sormunen
-- 1 Hinrich Larss:n Panoin utfatigh
-- 1 Peer Larss:n ibm
-- 1 Lasse Kålemainen Kolehmainen
-- 1 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 Oluf Suhoinen Suhonen
-- 1 Lasse Jönss:n Wäyryinen Väyrynen
-- 1 Pååll Anderss:n Tijmoin Timonen
-- 1 Anders ibm äg:r ing:n tingh Timonen

Sivu 13B (aukeaman 13 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Staffan Perss:n Toiwalain Toivakainen
-- 1 Madz Perss:n ibm uthfatigh Toivakainen
-- 1 Pååll Perss:n Mustoinen Mustonen
-- 1 Gabriell Luckoinen Luukkonen
-- 1 Philpus Rautapardain Rautaparta
-- 1 Oluf ibm Rautaparta
-- 1 Erich Olss:n Lippoin Lipponen
-- 1 Lasse Pålss:n Toloinen Tolonen
-- 1 Oluff Hyttinen Hyttinen
-- 1 Peer Madzson Lapweteläin Lapveteläinen
-- 1 Bärtill ibm Lapveteläinen
-- 1 Anders Kerfuinen uthfatigh Kervinen
-- 1 Kaupi Asainen uthfatigh Pasanen
-- 1 Peer Perss:n ibm Pasanen
-- 1 Philpus Tuchiainen Tukiainen
-- 1 Pååll Lehikoinen Lehikoinen
-- 1 Jöns Liuttuinen äger ing:n tingh Lyytinen
-- 1 Anders ibm äger ing:n tingh Lyytinen
-- 1 Oluff Kaipoinen Kaiponen
-- 0 Oluff Matilainen dödh bådha Matilainen
-- 1 Madz Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Peer Anderss:n Tukiain Tukiainen
-- 1 Oluff Leinoinen uthfatigh Leinonen
-- 1 Peer Hinrichss:n Hyfuöin Hyvönen
-- 1 Lasse Kettuinen äg:r ing:n tingh Kettunen
-- 1 Lasse Kinnuinen Kinnunen
-- 1 Lasse Hynninen Hynninen
-- 1 Hans ibm Hynninen
-- 1 Jöns Jönss:n ibm Hynninen
-- 1 Lasse Kaipoinen Kaipainen
-- 1 Peer Jönss:n Hynninen uthfatigh Hynninen
-- 1 Niels Kålemainen Kolehmainen
-- 1 Pååll ibm Kolehmainen
-- 1 Anders ibm äg:r ing:n tingh Kolehmainen
-- 1 Oluff Thenhuinen äg:r ing:n tingh Tenhunen
-- 1 Erich ibm Tenhunen

Sivu 14A (aukeaman 14 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Simon Tenhuinen uthfatigh Tenhunen
-- 1 Peer Uttriainen Utriainen
-- 1 Oluff ibm Utriainen
-- 1 Lasse ibm Utriainen
-- 1 Pååll ibm Utriainen
-- 1 Jåhan Mårthenss:n schrif:re
-- 1 Jören Jörenss både blindhe ell:r förlam:
-- 1 Peer Larss:n Sochn schrif:re
-- 1 Peer Paack__ bysse skytter på Ny Slått Pääkkönen
Knechtar under Erich Nilss:ns f:
-- 1 Peer Perss:n Mustoinen på togh Mustonen
-- 1 Lasse Pålss:n Kempain på togh Kemppainen
-- 1 Peer Tonderinen på togh Tomperi
-- 1 Jåhan Kilpoinen är hemma Kilponen
-- 1 Oluf Larss:n Outinen på togh Outinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16061610

© Maija-Liisa Laaso 2023