AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1610b → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1610b

Sivu 1B (aukeaman 1 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Koikala Fierdungh, Randos Tiendh Koikkalan neljännes, Rantoisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Påll Kaipoinen Kaipainen
-- 1 Lasse ibm Kaipainen
-- 1 Råssi ibm Kaipainen
-- 1 Simon ibm Kaipainen
-- 1 Hans ibm Kaipainen
-- 2 Grels Leskin Leskinen
-- 2 Madz Rasain Rasanen
-- 2 Jöns Härkäinen Härkönen
-- 1 Anders Huttuinen Huttunen
-- 1 Oloff Marttinen Marttinen
-- 1 Simon Heinoin Heinonen
-- 1 Påll ibm Heinonen
-- 1 Madz Narinen Narinen
-- 1 Simon ibm Narinen

Sivu 2A (aukeaman 2 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Madz Huttuinen Huttunen
-- 1 Per Mar___ Marttinen
-- 1 Jöns ibm Marttinen
-- 1 Michell ibm Marttinen
-- 1 Bengdt ibm Marttinen
-- ? Mons Jönson ibm Marttinen
-- 0 Philpus ibm Marttinen
-- 1 Peer Sopainen Sopanen
-- ? Niels ibm äger huarken koo ell:r soo Sopanen
-- 1 Hindrich ibm Sopanen
-- 1 Kaupi Hämäläin Hämäläinen
-- 1 Anders Leskin Leskinen
-- 1 Peer Olsson Nopoin Noponen
-- 1 Jöns Hindrichss
-- 1 Hindrich Narinen Narinen
-- 2 Anders Hanss Lamain Laamanen
-- 2 Hans Larsson ibm Laamanen
-- 1 Hans Hansson
-- 1 Eskell Kusmain Kuosmanen
-- 1 Lasse ibm Kuosmanen

Koikala Tiendh Koikkalan neljännes, Koikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Jöns Jönss Leskin Leskinen
-- 2 Peer Parkinen Parkkinen
-- 1 Madz Jönss Leskin Leskinen
-- 1 Jören Jönss ibm Leskinen
-- 1 Nils Hämäläinen Hämäläinen
-- 1 Påll Orainen Oranen
-- 1 Philpus Ahoinen Ahonen
-- 1 Anders ibm förlamade boda Ahonen

Sivu 2B (aukeaman 2 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Anders Piskoin Piskonen
-- 1 Anders Ikoin Ikonen
-- 1 Knutt Maukåin Maukonen
-- 1 Anders Kerk___ Kärkkäinen
-- 2 Anders Råtzsalain Ruotsalainen
-- 1 Hans Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Thomas Safuolain Savolainen
-- 1 Knutt Tirinen Tirinen
-- 1 Peer Kituinen Kitunen
-- 1 Nils Mustoin Mustonen
-- 1 Philpus Maarainen Maaranen
-- 1 Måns ibm Maaranen
-- 1 Påll ibm Maaranen
-- 1 Jean Orainen Oranen
-- 1 Jöns Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Anders ibm Tarkiainen
-- 1 Madz Olsson ibm Tarkiainen
-- 1 Lasse Nikarainen Nikkarinen
-- 1 Jöns Persson Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Nils Persson ibm Kuosmanen
-- 1 Grels ibm Kuosmanen

Mäkios Tiendh Koikkalan neljännes, Mäköisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Madz Larsson Narinen Narinen
-- 1 Jöns Olsson ibm Narinen
-- 1 Nils Rastoinen Rastoinen
-- 1 Jöns Madzson
-- 1 Anders Ickoinen Ikonen
-- 1 Peer ibm Ikonen
-- 1 Påll Kähköinen förrymdh till öste__ Kähkönen
-- 1 Madz Hindrichss ibm Kähkönen
-- 1 Hans Larss ibm man blindh Kähkönen

Sivu 3A (aukeaman 3 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Hindrich Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Jöns ibm Kuosmanen
-- 1 Peer Härköinen Härkönen
-- 1 Påll Madzson ibm Härkönen
-- 1 Madz Kettuinen Kettunen
-- 1 Hans Härkäinen Härkönen
-- 1 Peer Persson Kettuin Kettunen
-- 1 Peer Andss ibm Kettunen
-- 1 Pååll ibm Kettunen
-- 1 Madz Madzss Kåsmain Kuosmanen
-- 2 Oloff Heinoin Heinonen
-- 1 Påll Ilotuinen Yletyinen
-- 1 Oloff ibm Yletyinen
-- 1 Jöns Hänninen Hänninen
-- 1 Jöns Jönss Ilotuin Yletyinen
-- 1 Peer Rastoin Rastoinen
-- 1 Thomas Kemiläin Kemiläinen
-- 1 Eskell ibm Kemiläinen
-- 1 Jöns Rastoin Rastoinen
-- 1 Madz Tirinen Tirinen
-- 1 Lasse ibm Tirinen
-- 1 Påll Perss Rastoin Rastoinen
-- 1 Oloff Larsson ibm Rastoinen
-- 1 Staffan Pöndinen Pöntinen
-- 1 Jöns Kårhoin Korhonen
-- 1 Lasse Pålsson Ikoin Ikonen
-- 1 Wrbanus Madzss Kähkoin Kähkönen
-- 1 Hindrich Hindrichss Frost Frost
-- 1 Hans Peersson Inginen Inkinen
-- 1 Jöns Peersson Rastoin Rastoinen
-- 2 Lasse Thenhuin Tenhunen

Sivu 3B (aukeaman 3 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Påll Bengtsson
-- 1 Oloff Karstoin Karstunen
-- 1 Hindrich ibm Karstunen
-- 1 Påll Heijkurin Heikkurinen

Maiuala Tiendh Koikkalan neljännes, Maivalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Oloff Hänninen Hänninen
-- 1 Oloff Pääköinen Pääkkönen
-- 1 Grels Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Kaupi Oikarin Oikarinen
-- 1 Peder Afuinen Auvinen
-- 2 Påll ibm Auvinen
-- 1 Lasse ibm Auvinen
-- 1 Lasse Pahiköin? Pääkkönen
-- 1 Lasse Simonsson ibm Pääkkönen
-- 1 Madz Kallinen Kallinen
-- 1 Oloff Pääkoinen man blindh Pääkkönen
-- 1 Lasse Heilainen Heilanen
-- 1 Påll Tuchkalain Tuhkalainen
-- 1 Lasse ibm Tuhkalainen
-- 1 Hindrich Kallinen Kallinen
-- 1 Madz Hindrichsson ibm Kallinen
-- 1 Madz Härkäinen Härkönen
-- 2 Påll Bengtinen Penttinen
-- 1 Madz Kähköinen Kähkönen
-- 1 1 Peer Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Jöns Hämäläin Hämäläinen
-- 1 Jöns Hindrichsson ibm Hämäläinen
-- 1 Hindrich ibm Hämäläinen
-- 1 Oloff Heinoin äger huarken koo ell:r foo Heinonen
-- 1 Påll Tarkiain Tarkiainen

Sivu 4A (aukeaman 4 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Staffan Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Michell Michelsson Kolemain Kolehmainen
-- 1 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 Jöns ibm Kolehmainen
-- 1 Peer Piskåinen ähger huarken koo ell:r foo Piskonen
Ryttare
-- 1 Nils Peersson på togh
-- 1 Oloff And:ss Afuinen på togh Auvinen
-- 1 Eskell And:ss ibm Auvinen
-- 2 Peer Peersson Hänninen på togh Hänninen
-- 1 Peer Persson Ilmar på togh Ilmari
-- 1 1 Jören Bengtsson på togh
-- 1 Peer Olsson Rimpi Rimppi
-- 1 Grels Hirfuoin på togh Hirvonen
-- 1 Peer And:sson Haloin på togh Halonen
Knehtar, Erich Nilssons
-- 1 Lasse Eskelsson Munsterschrif:
-- 1 Oloff Madzson Hatzsoin på togh Hatsonen
-- 1 Wijsa Kuhain på togh Kuhanen
-- 1 Nils Nilsson Kuhain på togh Kuhanen
-- 1 Anders Larsson Sihuoin på togh Sihvonen
-- 1 Gårgonius Rasain på togh Rasanen
-- 1 Kåsma Jönsson på togh
-- 1 Oloff Nilsson på togh
-- 1 Anders Nilsson på togh
-- 1 Peer And:sson Kettuin på togh Kettunen

Sivu 4B (aukeaman 4 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Peer Persson Purhoinen på togh Purhonen
-- 1 ___ ___ Hongalain på togh Honkalainen
-- 1 Peer Persson ___elein på togh
-- 1 Oloff Pålsson ___stoin på togh Rastonen
-- 1 Peer Nilsson Inginen på togh Inkinen
-- 1 Jöns Jönsson Narinen på togh Narinen
Peer Larssons Knehtar
-- 1 Madz Madzson Narinen på togh Narinen
-- 1 Hemmingh Soikain på togh Soikkanen
-- 1 Oloff Pålsson man ähr slagen

Sivu 5A (aukeaman 5 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jokas Fierdingh, Matila Tiendh Juvan neljännes, Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Lasse Larsson Purhoin Purhonen
-- 2 Lasse Nilsson Lautiain Lautiainen
-- 1 Peer Larss Purhoin Purhonen
-- 1 Oloff Hyfuöin gambla och uttfattiga Hyvönen
-- 1 Olof Purhoin äger huarken koo ell:r foo Purhonen
-- 1 Hindrich ibm äger huarken koo ell:r foo Purhonen
-- 1 Peer Peerss ibm Purhonen
-- 1 Anders ibm äger huarken koo ell:r foo Purhonen
-- 1 Augustinus Pardain Partanen
-- 1 Lasse Matilainen Matilainen
-- 1 Anders Muttulain Muttulainen
-- 1 Bengtt Tuhkuinen förlamde boda Tuhkunen
-- 1 Olof Jönsson Keistin Keistinen
-- 1 Oloff Nilsson ibm Keistinen
-- 1 Peer Pålss ibm Keistinen
-- 1 Jöns Pardainen Partainen
-- 1 Anders Matilainen äger huarken koo ell:r foo Matilainen
-- 1 Kåsma Kijskinen Kiiskinen
-- 1 0 Madz ibm Kiiskinen
-- 1 Suen Lautiain Lautiainen
-- 1 Anders Ihalain Ihalainen
-- 1 Bengtt ibm Ihalainen
-- 1 Nils ibm Ihalainen
-- 1 Lasse Nulpoin Nulpponen
-- 1 Anders ibm Nulpponen
-- 1 Påll ibm Nulpponen
-- 2 Staffan Hamuinen Hamunen
-- 1 Pååll Roottinen Ruottinen

Sivu 5B (aukeaman 5 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Oloff Pardain Partanen
-- 1 Peer H___linen Hämäläinen
-- 1 Anders Andersson Pardain Partanen
-- 1 Madz Haloinen uttgambla och oförmög__ Halonen
-- 1 Peer Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Peer Skinnar Skinnare
-- 1 Jören Madzson shrifuar

Kijskilä Tiendh Juvan neljännes, Kiiskilän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Thönne Jochimss
-- 1 Harttuick Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Olof And:ss ibm Kiiskinen
-- 2 Nils Michelss ibm Kiiskinen
-- 1 Michell Michelss ibm Kiiskinen
-- 1 Gorgonius ibm Kiiskinen
-- 2 Hemmingh __rköinen Härkönen
-- 2 Peer Pålsson ibm Härkönen
-- 1 Anders Perss ibm Härkönen
-- 2 Påll Pålss Kijskin Kiiskinen
-- 1 Suni Härköinen Härkönen
-- 1 Påll Jönsson ibm oförmögen Härkönen
-- 1 Lukas Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Jöns ibm Kiiskinen
-- 2 Lasse Larsson ibm Kiiskinen
-- 1 Anders Ahtinen oförmögen Ahtinen
-- 1 Jöns Hyfuerinen Hyvärinen
-- 1 Oloff Michelss Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Hindrich Perss Michain Mikkanen
-- 1 Jöns Haloinen Halonen

Sivu 6A (aukeaman 6 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Peer Persson Kerfuin Kervinen
-- 1 Michell Olsson Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Oloff Olsson ibm uttfattigh Kiiskinen
-- 1 Peer Hyfuerinen Hyvärinen
-- 1 Jöns Larsson ibm Hyvärinen
-- 1 Kaupi ibm Hyvärinen
-- 1 Jöns Kerfuinen Kervinen
-- 2 Madz Haloinen Halonen
-- 1 Anders Wihauainen Vihavainen
-- 1 Madz ibm Vihavainen
-- 1 Hindrich Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Michell Philpusson Kiiskinen
-- 1 Peer Olsson ibm Kiiskinen

Ollickala Tiendh Juvan neljännes, Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Erick Kerfuinen Kervinen
-- 1 Anders Ulwinen uttfattigh Ulmanen
-- 1 Olof ibm Ulmanen
-- 1 Olof Keckoinen äger huarken koo ell:r foo Kokkonen
-- 1 Lasse Marttinen Marttinen
-- 1 Olof ibm Marttinen
-- 1 Anders Persson ibm Marttinen
-- 1 Anders And:ss ibm Marttinen
-- 1 Anders Pettuinen Pätynen
-- 1 Hindrich And:ss Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 Påll Ruttzinen Ruotsinen
-- 1 Peer Olsson Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Lasse Nuriainen Nurjanen
-- 1 Madz Huttuinen Huttunen
-- 1 Påll Suittkain uttfattigh Suikkanen

Sivu 6B (aukeaman 6 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Peer Madzson Panssar Pantsar
-- 1 Thomas Smedh Smed
-- 1 Michell Kämäläinen oförmögen Kämäräinen
-- 1 Anders ibm Kämäräinen
-- 2 Lasse Olsson Turakain Turakainen
-- 2 Lasse Sigresson ibm Turakainen
-- 1 Nils Jönsson Leskin Leskinen
-- 1 Hindrich Pedickäin Pietikäinen
-- 1 Anders Ollikain Ollikainen
-- 1 Hindrich ibm Ollikainen
-- 1 Peer Pedickäin Pietikäinen
-- 1 Olof ibm uttfattigh Pietikäinen
-- 1 Hindrich Hatzoin Hatsonen
-- 1 0 Påll Rutzulain Ruotsalainen
-- 1 Peer Michelss Kålemain Kolehmainen
-- 1 Hans Affuin Auvinen
-- 0 Berttill Skinnar förrymdh Skinnare
-- 1 Hindrich Madzson underschrifuare på Nyslott
-- 1 Thobias Mårthenss oförmögen

Härkälä Tiendh Juvan neljännes, Härkälän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lasse Laukainen Laukkanen
-- 1 Thomas ibm Laukkanen
-- 1 Peer Kinnuinen Kinnunen
-- 0 Hindrich Hindersson förrymdh Hyvönen
-- 1 Madz Persson Pernain Pärnänen
-- 1 Peer Olsson ibm Pärnänen
-- 1 Mårthen And:ss Härckäin Härkönen
-- 1 Olof Persson ibm Härkönen
-- 1 Olof Erichsson Pernäinen Pärnänen

Sivu 7A (aukeaman 7 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Daniell Heinoin Heinonen
-- 1 Olof Immoin Immonen
-- 1 Erich ibm oförmögen Immonen
-- 1 Olof Käkoinen äger huarken koo ell:r foo
-- 1 Nils Larss Launiain Launiainen
-- 1 Lasse Hindrichss Hyfuöin Hyvönen
-- 0 Olof Olsson Rongain förrymdh Ronkainen
-- 1 Madz And:ss Härköin Härkönen
-- 1 Peer Mårthensson Rongain Ronkainen
-- 1 Madz Perss Kyllöin Kyllönen
-- 1 Hindrich Jönsson Pardain Partanen
-- 1 Lasse And:sson Hyfuöin Hyvönen
-- 1 Hindrich Olss ibm Hyvönen
-- 1 Anders Olsson ibm oförmögen Hyvönen
-- 1 Lasse Perss Marttin Marttinen
-- 1 Påll Kanckuinen Kankkunen
-- 0 Olof Heinoin förrymdh Heinonen
-- 1 Knutt Haloin Halonen
-- 1 Peer Olsson Rongain Ronkainen
-- 1 Olof Erichsson ibm Ronkainen
-- 1 Thomas ibm Ronkainen
-- 1 Olof Mårthenss ibm Ronkainen
-- 1 Nils Erichsson Lapuetäläin Lapveteläinen
Ryttare
-- 1 Mårthen Thomasson uttgamble, tienare på togh
-- 1 Olof Hemmingsson på togh
-- 1 Olof Hansson Christer Bertilssons landbond
-- 1 Peer Olsson på togh
-- 2 Hindrich Larsson Pelkin på togh Pelkinen

Sivu 7B (aukeaman 7 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Påll Philpusson Härkäin på togh Härkönen
-- 1 Grels Stensson på togh
-- 1 Berttill Månsson lendzman, på togh
-- 1 Jöns Muttulain på togh Muttulainen
-- 1 0 Thomas Madzss Pardain ähr slagen i Rysslandh Partanen
-- 1 Anders Olsson på togh
-- 1 Olof Mårthenss Härcköin på togh Härkönen
-- 1 Peer Hansson Matilain Matilainen
Knehtar under Erich Nilssons fenickie
-- 1 Lasse And:ss Roottin 0 Ruottinen
-- 1 Jöns Pålsson Löyköin 0
-- 1 Lasse Larsson Purhoin på togh Purhonen
-- 1 Jesper Larsson Kettuin på togh Kettunen
-- 1 Anders And:ss Martikain på togh Martikainen
-- 1 Lasse Madzson Hurskain 0 Hurskainen
-- 1 Jöns Hindrichsson Kerfuin på togh Kervinen
-- 1 Peer Pålsson Kanckuin 0 Kankkunen
-- 1 Anders Pålsson ibm 0 Kankkunen
-- 1 Lasse Mårthenss Launiainen man lam Launiainen
-- 1 Staffan Hindrichsson Heinoin på togh Heinonen
Under Peer Larssons fenikia
-- 1 Bengtt Mihälss Kanckuin på togh Kankkunen
-- 1 Anders Hindrichsson Heinoin på togh Heinonen
-- 1 Just Olsson Proffos, på togh

Sivu 8B (aukeaman 8 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikansas Fierdungh, Wehmas Tiendh Vesikansan neljännes, Vehmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Kåsma Tarkiain Tarkiainen
-- 1 Anders Uenäläin Venäläinen
-- 1 Peer Hindrichson Kaupin uttgambla och oförmögna Kauppinen
-- 1 Lasse ibm Kauppinen
-- 1 Jakop Peersson Närtgin uttfatigh Näärinkinen
-- 1 Jöns Olsson ibm Näärinkinen
-- 1 Hindrich Pöxäin Pöksäinen
-- 1 Hindrich Rizssainen förlammade boda och tiggia sijn föda Rissanen
-- 1 Lasse Hindrichss Jaarain Jaaranen
-- 1 Påll Pålsson ibm Jaaranen
-- 1 Olof Pålsson Jaaranen
-- 1 Olof Madzson Jaaranen
-- 1 Olof Olsson Martikain oförmögen Martikainen
-- 1 Jakop Uesterin Vesterinen
-- 1 Peer Andsson Rimpi uttfatigh Rimppi
-- 1 Anders Pöxäin Pöksäinen
-- 1 Madz ibm Pöksäinen
-- 1 Peer Jakopson Kåsmain Kuosmanen
-- 1 Påll Persson Pennain Pennanen
-- 1 Hindrich Ohtoinen Ohtonen
-- 1 Nils Uehmoinen Vehmonen
-- 1 Jöns Kerfuin Gamble boda och oförmögna Kervinen
-- 1 Staffan ibm Kervinen
-- 1 Hindrich Hindrichsson Hatzsoin förlammade boda Hatsonen
-- 1 Michell ibm Hatsonen
-- 1 Oloff Nilsson Taruain Tarvainen
-- 1 Madz Nikulain Nikulainen
-- 1 Peer Larsson Pöyhöinen Pöyhönen
-- 1 Jöns ibm Pöyhönen

Sivu 9A (aukeaman 9 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kaitas Tiendh Vesikansan neljännes, Kaitaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Hindrich Grelsson Sikain Sikanen
-- 1 Lasse Madzson Oinoin Oinonen
-- 1 Madz Madzson ibm Oinonen
-- 1 Hindrich Pauilain Paavilainen
-- 1 Olof Halickainen Hallikainen
-- 1 Staffan Kaupin Kauppinen
-- 1 Jöns Olsson ibm Kauppinen
-- 1 Olof Jönsson ibm Kauppinen
-- 1 Lasse Persson Nyrues
-- 1 Nils Larsson Uihoin Vihonen
-- 1 Olof Hindrichss Pispain Piispanen
-- 1 Påll ibm Piispanen
-- 1 Peer Perss Ahoinen Ahonen
-- 1 Peer Olson Sikain Sikanen
-- 2 Peer Olsson Nissin Nissinen
-- 1 Lasse Persson ibm Nissinen
-- 1 Jören ibm äger huarken koo ell:r foo Nissinen
-- 1 Påll Pålsson Tarkiainen uttfatigh Tarkiainen
-- 1 Anders Olsson Jutin äger huarken koo ell:r foo Juutinen
-- 1 Olof Olsson Halicka Hallikainen
-- 0 Lasse Hindrichsson förrymdh Häyrinen
-- 1 Wijsa Häyrin Häyrinen
-- 1 Olof Larsson Halickain uttfatigh Hallikainen
-- 1 Lasse Larsson Kituin Kitunen
-- 1 Påll Larsson Lijkainen Liikanen
-- 1 Rossi Kaupinen Kauppinen
-- 1 Peer Nysäläinen Nysänen
-- 1 Madz Persson Sikainen Sikanen
-- 1 Anders Kaipainen Kaipainen
-- 1 Thomas Staffansson

Sivu 9B (aukeaman 9 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lasse And:ss Linduin Lintunen
-- 1 Peer Persson Jutinen utthfatigh Juutinen
-- 1 Lasse Pålsson Nysäin Nysänen
-- 1 Nils Kijskinen uttfattigh Kiiskinen
-- 1 Madz Yriänänen äger huarken koo ell:r foo Yrjänäinen
-- 1 Peer Paiainen Paajanen
-- 1 Lasse Nilsson Uenäläinen äger huarken koo ell:r foo Venäläinen
-- 1 Nils ibm Venäläinen
-- 1 Lasse Larsson Puttkoin Putkonen
-- 1 Olof Pålsson Hurskainen uttfatigh Hurskainen
-- 1 Madz Pålsson ibm äger huarken koo ell:r foo Hurskainen
-- 1 Hindrich Staffansson ibm äger ingen tingh Hurskainen
-- 1 Lasse And:ss ibm Hurskainen
-- 1 Anders ibm Hurskainen
-- 1 Lasse Kyrckäinen
-- 1 Johan Sikainen Sikanen
-- 1 Dauidh Hurskainen uttfatigh Hurskainen
-- 1 Madz Pålsson Hännin Hänninen
-- 1 Per Olsson Hurskainen äger huarken koo ell:r foo Hurskainen

Maauesi Tiendh Vesikansan neljännes, Maaveden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Erich Persson Pulliainen Pulliainen
-- 1 Thomas ibm Pulliainen
-- 1 1 Påll ibm Pulliainen
-- 1 Hans Koikalainen uttfattigha och blinda boda Koikkalainen
-- 1 1 Lasse Pålsson Oinoinen Oinonen
-- 1 Olof Pålsson Tenhuinen Tenhunen
-- 1 Påll Janhuinen Janhunen
-- 1 1 Hindrich Peersson Tenhuinen Tenhunen
-- 1 Påll ibm äger huarken koo ell:r foo Tenhunen
-- 1 Staffan Häckinen äger huarken koo ell:r foo Härkönen
-- 1 Nils Janhuinen Janhunen

Sivu 10A (aukeaman 10 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Olof ibm Janhunen
-- 1 Peer ibm Janhunen
-- 1 Nils Olsson Remuin Remonen
-- 1 1 Anders Käkäläin Kekäläinen
-- 1 Jöns ibm Kekäläinen
-- 1 Hindrich Rautaparda uttfatigh Rautaparta
-- 1 Anders Häckinen Häkkinen
-- 1 1 Peer And:ss ibm Häkkinen
-- 2 Anders Raaska Raaska
-- 2 Peer Mannoinen Manninen
-- 1 Peer Måndoin Montonen
-- 1 Nils ibm uttfatigh Montonen
-- 1 Michell Haapalain Haapalainen
-- 1 Hindrich Janhuinen Janhunen
-- 1 Påll Kilckainen Kilkkinen
-- 1 Påll Oinoinen Oinonen
-- 1 Staffan Kuiulain Kuivalainen
-- 1 Grells Suhoin uttfattigh Suhonen
-- 1 Mårthen Kerfuin uttfatigh Kervinen
-- 1 Olof Lijkain förlammade bode Liikanen
-- 1 Lasse Pålsson Puurtin Puurtinen
-- 1 Nils Nilsson Ryttköin Rytkönen
-- 1 Lasse ibm Rytkönen

Worenmaa Tiendh Vesikansan neljännes, Vuorenmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Madz Madzson Hiruoin Hirvonen
-- 1 Frans ibm Hirvonen
-- 1 Peer Hindrichsson Kurikain Kurikainen
-- 1 Lasse Persson ibm Kurikainen
-- 1 Peer Persson Pekurin Pekurinen
-- 1 Peer Persson Lambain Lampainen
-- 1 Michell ibm Lampainen
-- 1 Mårthen ibm Lampainen

Sivu 10B (aukeaman 10 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lasse Larsson ibm Lampainen
-- 1 Peer Olsson Hännin Hänninen
-- 1 Jöns Perss Leinoin Leinonen
-- 1 Lasse Larss ibm Leinonen
-- 1 Lasse Michelsson ibm Leinonen
-- 1 Mihell Pålsson ibm Leinonen
-- 1 Påll Larss Mulkain Mulkanen
-- 1 Påll Olsson ibm Mulkanen
-- 1 Olof ibm äger huarken koo ell:r foo Mulkanen
-- 1 Madz Larsson Taruain Tarvainen
-- 1 Anders Gresson Narin Narinen
-- 1 Anders Olss Taruain Tarvainen
-- 1 1 Påll Olss ibm Tarvainen
-- 1 Lasse Olsson ibm Tarvainen
-- 1 Olof Jönss Leinoin Leinonen
-- 1 1 Jöns Olss Taruain Tarvainen
-- 1 Madz Olsson ibm Tarvainen
-- 1 Michell Pålss Matilain Matilainen
-- 1 Staffan ibm Matilainen
-- 1 Hindrich Hindrichss Ueissin Väisänen
-- 1 Peer ibm Väisänen
-- 2 Johan ibm Väisänen
-- 1 Olof ibm Väisänen
-- 1 Michell Peerss Leinoin Leinonen
-- 1 Påll Hindrichss Kaupinen Kauppinen
-- 1 Lasse Perss Pekurin Pekurinen
-- 1 Peer Perss Kuckoin Kukkonen
-- 1 Olof Staffanss ibm Kukkonen
-- 1 Påll Pöyhöinen Pöyhönen
-- 1 Anders ibm Pöyhönen
Ryttare
-- 1 Nils Larss Rautiain på togh Rautiainen
-- 1 Eskell Uttermark på togh Uttermark

Sivu 11A (aukeaman 11 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Knehtar under Erich Nilsson
-- 1 Lasse Staffansson Kuckoin på togh Kukkonen
-- 1 Madz Himainen på togh Himanen
Peer Larssons Knehtar
-- 1 Eskell Ritzsainen på togh Rissanen
-- 1 Jöns Olsson Näringin på togh Näärinkinen

Sivu 11B (aukeaman 11 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fierdungh, Hietois Tiendh Joroisten neljännes, Hietaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Olof Larsson Jeppinen Jäppinen
-- 1 Philpus ibm Jäppinen
-- 1 Erick Kuckoin Kukkonen
-- 1 Peer Larsson Ieppin Jäppinen
-- 1 Ihans ibm Jäppinen
-- 1 Lasse ibm Jäppinen
-- 1 Bertill Taruainen uttfatigh Tarvainen
-- 1 Jöns Rissainen Rissanen
-- 1 Peer Persson ibm Rissanen
-- 1 Anders Kaipoinen Kaipainen
-- 1 Madz ibm Kaipainen
-- 1 Lasse ibm Kaipainen
-- 1 Lasse Perss Mustoin uttfatigh Mustonen
-- 1 Knutt Kakinen Kakkinen
-- 1 Olof Perss Karhuinen Karhunen
-- 1 Jöns Perss Kurkinen Kurkinen
-- 1 Hans ibm Kurkinen
-- 1 Per Pålsson Sormuinen Sormunen
-- 1 Peer Perss Maimmoin
-- 1 Per Pålss Haloin Halonen
-- 1 Madz Jönss Pöröin uttfatigh Pörhönen
-- 0 Måns Wauhkoin förrymdh Vauhkonen
-- 1 Peer ibm Vauhkonen
-- 1 Påll ibm Vauhkonen
-- 1 Thomas ibm Knecht Vauhkonen
-- 1 Hindrich Turpehinen Turpeinen
-- 1 Olof Jönss Sormuinen Sormunen
-- 1 Kaupi Uepsäläinen uttfatigh Vepsäläinen
-- 1 Nils Karckoinen Karkkonen
-- 1 Ihannus Hulckoinen uttfattigh Hulkkonen
-- 1 Lasse Pålsson La__koin uttfatiga och utthgambla Laakkonen

Sivu 12A (aukeaman 12 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Anders Uenäläin Venäläinen
-- 1 Påll Persson Kolemain Kolehmainen
-- 1 Peer Perss ibm Kolehmainen
-- 1 Lasse Persson Pöröinen Pörhönen
-- 1 Hindrich Larsson Hurskain Hurskainen
-- 1 Peer Larsson ibm Hurskainen
-- 1 1 Peer Perss Purinen
-- 1 Erich Perss ibm
-- 1 Hindrih Perss ibm
-- 1 Sigfridh Nilss äger ingen tingh
-- 1 Olof Olss Kärckäinen Kärkkäinen
-- 1 Lasse Larss Sormuinen Sormunen
-- 1 Anders ibm Sormunen
-- 1 Påll Laitinen Laitinen
-- 1 Oluf Kempainen äger huarken koo ell:r foo Kemppainen
-- 1 Jöns ibm äger huarken koo ell:r foo Kemppainen
-- 1 Peer Outinen äger huarken koo ell:r foo Outinen
-- 1 Olof Persson Hänninen Hänninen
-- 1 Påll Persson ibm Hänninen
-- 1 Peer Persson ibm Hänninen
-- 1 Olof Linduinen Lintunen
-- 1 Nils ibm Lintunen
-- 1 Olof Tomberi Tomperi
-- 1 Tomas Leemi uttfatigh
-- 1 Hindrih Laakoinen Laakkonen
-- 1 Anders Lippoin äger huarken koo ell:r foo Lipponen
-- 1 Oloff Larsson Kärckäin äger huarken koo ell:r foo Kärkkäinen
-- 0 Mårthen ibm förrymdh Kärkkäinen
-- 1 Anders ibm Kärkkäinen
-- 1 Simon Mustoin uttfatigh Mustonen
-- 1 Anders Kackinen Kakkinen

Jorois Tiendh Joroisten neljännes, Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Anders Axelsson Afuin Auvinen

Sivu 12B (aukeaman 12 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Staffan Persson Paiainen Paajanen
-- 1 Peer And:ss ibm Paajanen
-- 1 Lasse And:ss ibm Paajanen
-- 1 1 Peer Safuolain Savolainen
-- 1 Hans Rytzsain Rissanen
-- 1 Madz And:ss Säckinen Säkkinen
-- 1 1 Olof Pålsson Paiainen Paajanen
-- 1 Madz And:sson Rautiain Rautiainen
-- 1 1 Grels Heiskain Heiskanen
-- 0 Isack Kåsoin förrymdh Kosonen
-- 1 Olof ibm uttfatigh Kosonen
-- 1 Philpus ibm uttfatigh Kosonen
-- 1 Påll Persson Hyfuöin Hyvönen
-- 1 Nils Olsson Clemettin uttfatigh Klemettinen
-- 1 Peer Olsson Martthinen Marttinen
-- 1 Clemet Larsson Telkäi Telkonen
-- 1 Anders Uihoinen Vihonen
-- 1 Nils Ahuoinen gamble och uttfatiga Ahvonen
-- 0 Lasse Nysäin ogifta drengh Nysänen
-- 1 Peer Michelsson Häyrin Häyrynen
-- 1 Christian Eskelin Eskelinen
-- 1 Abraham ibm Eskelinen
-- 1 Hindrich ibm Eskelinen
-- 1 Olof Toloinen uttfatigh Tolonen
-- 1 Olof Erichsson Tijmoin Timonen
-- 1 Simon Tackinen Takkinen
-- 1 Lasse Larsson Punnoin äger ingen tingh Punnonen
-- 1 Anders ibm äger huarken koo ell:r foo Punnonen
-- 1 Olof ibm äger huarken koo ell:r foo Punnonen
-- 1 Madz Staffansson Sor: Sormunen
-- 1 Hemmingh ibm uttfatigh Sormunen
-- 1 Staffan ibm Sormunen
-- 1 Hindrich Pa_noin äger ingen tingh
-- 1 Peer Larss

Sivu 13A (aukeaman 13 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Lasse Kålemain Kolehmainen
-- 1 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 Olof Suhoin Suhonen
-- 1 Lasse Jönsson Uäyryinen Väyrynen
-- 1 Påll And:ss Timoin Timonen
-- 1 Anders ibm äger huarken koo ell:r foo Timonen
-- 1 Staffan Perss Toiuakain Toivakainen
-- 1 Madz Perss ibm uttfatigh Toivakainen
-- 1 Påll Perss Mustoin Mustonen
-- 1 Gabriell Lukoin Luukkonen
-- 1 Philpus Rautapardain Rautaparta
-- 1 Olof ibm Rautaparta
-- 1 Erich Olsson Lippoin Lipponen
-- 1 Lasse Pålsson Toloin Tolonen
-- 1 Olof Hyttinen Hyttinen
-- 1 Peer Madson Lappuetälein Lapveteläinen
-- 1 Bertill ibm Lapveteläinen
-- 1 Anders Keruinen uttfatigh Kervinen
-- 1 Kaupi Asain äger inthg Pasanen
-- 1 Peer Persson ibm Pasanen
-- 1 Philpus Tukiain Tukiainen
-- 1 Påll Lehikoinen Lehikoinen
-- 1 Jöns Liutuinen äger ingen tingh Lyytinen
-- 1 Anders ibm äger ingen tingh Lyytinen
-- 1 Olof Kaipoinen Kaiponen
-- 0 Olof Matilainen dödh boda Matilainen
-- 1 Madz Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Peer And:ss Tukiain Tukiainen
-- 1 Oloff Leinoin uttfatigh Leinonen
-- 1 Peer Hindrichsson Hyfuöin Hyvönen
-- 1 Lasse Kettuinen äger ingen tingh Kettunen
-- 1 Lasse Kinnuinen Kinnunen
-- 1 Lasse Hynninen Hynninen
-- 1 Hans ibm Hynninen

Sivu 13B (aukeaman 13 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Jöns Jönsson ibm Hynninen
-- 1 Lasse Kaipainen Kaipainen
-- 1 Peer Jönsson Hynninen uttfatigh Hynninen
-- 1 Nils Kålemainen Kolehmainen
-- 1 Påll ibm Kolehmainen
-- 1 Anders ibm äger ingen tingh Kolehmainen
-- 1 Olof Thenhuinen uttfatigh Tenhunen
-- 1 Erich ibm Tenhunen
-- 1 Simon ibm Tenhunen
-- 1 Peer Uttriainen Utriainen
-- 1 Olof ibm Utriainen
-- 1 Lasse ibm Utriainen
-- 1 Påll ibm Utriainen
-- 1 Johan Mårthensson schrif:e
-- 1 Jören Jörenss både blindhe
-- 1 Peer Larsson sochn schrif:e
-- 1 Peer Pääkeinen bysseskytter på Ny slott Pääkkönen
Knehtar und: Erich Nilssons f:a
-- 1 Peer Persson Mustoin på togh Mustonen
-- 1 Lasse Pålsson Kempain på togh Kemppainen
-- 1 Per Tanderin på togh Tomperi
-- 1 Johan Kilpoinen Kilponen
-- 1 Olof Larsson Outinen på togh Outinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16101611

© Maija-Liisa Laaso 2023