AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1611 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1611

Sivu 80B (aukeaman 80 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jockas Fierdung, Härkelä tiend Juvan neljännes, Härkälän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Thomas Lauckainen Laukkanen
-- 1 1 1 Peer Kinnuinen Kinnunen
-- 1 1 Mattz Pärnäinen Pärnänen
-- 1 1 Jören ibm Ny Knechtt Pärnänen
-- 1 1 Daniell Heinoinen Heinonen
-- 1 1 Mortten Anderss Härkäinen Härkänen
-- 1 1 Oluff Perss:n ibm Härkänen
-- 1 1 Oluff Erss:n Pernäinen Pärnänen
-- 1 1 Peer Olss:n ibm Pärnänen
-- 1 1 Thomas Thomass N: Knechtt
-- 1 1 Oluff Immoinen Immonen
-- 1 1 Erik ibm Immonen
-- 1 1 Hendrik Simonss Rimpi Rimppi
-- 1 1 Oluff Kärkeinen Kärkkäinen
-- 1 1 Nils Larss Launinen Launiainen
-- 1 1 Lass Hind:n Hyfweinen Hyvönen
-- 1 1 Mattz Anderss:n Härkeinen Härkönen
-- 1 1 Nils Erikss:n Lapwetteläinen Lpveteläinen
-- 1 1 Peer Morttenss:n Rongainen Ronkainen
-- 0 1 Mattz Peerss:n Kylleinen hustrun förlammatt Kyllönen

Sivu 81A (aukeaman 81 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Knutt Haloinen Halonen
-- 1 1 Hendrik Jonss:n Pärnäin Pärnänen
-- 1 1 Lass Anderss:n Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 1 Hendrik Olss:n ibm Hyvönen
-- 1 1 Anders Olss:n
-- 0 1 Hendrik Nilss:n Heinoinen Heinonen
-- 1 1 Lass Perss:n Marttinen Marttinen
-- 1 1 Oluff Morttenss:n Rongainen Ronkainen
-- 0 1 Påll Kanckuinen N: Knechtt Kankkunen
Oförmögne
-- 1 1 Arfwedh Heinoinen Heinonen
-- 0 1 Lass Lauckain Laukkanen

Kijskile tiend Juvan neljännes, Kiiskilän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Gorgonius Kijskinen Kiiskinen
-- 1 1 Mickill Mickillss:n ibm Kiiskinen
-- 1 1 Nils Mickillss:n ibm Kiiskinen
-- 1 1 Anders Achoinen Ahonen
-- 1 1 Pååll Peerss:n Kijskinen Kiiskinen
-- 1 1 Lukas ibm Kiiskinen
-- 1 1 Peer Hyffyöinen Hyvönen
-- 1 1 Suni Härkoinen Härkönen
-- 2 1 Lass Larss:n Kijskinen Kiiskinen
-- 1 1 Pååll Jonss:n Achoinen N: Knechtt Ahonen
-- 1 1 Peer Pålss:n Kerfuinen Kervinen
-- 1 1 Jöns Haloinen Halonen
-- 1 1 Oluff Mickillss:n Kijskinen N: Knechtt Kiiskinen
-- 1 1 Nils Pålss:n Mannikain Mannikainen
-- 1 1 Jöns Kerfuinen Kervinen
-- 1 1 Anders Wihawainoinen Vihavainoinen
-- 1 1 Mattz ibm Vihavainoinen
-- 1 1 Hendrik Kijskinen Kiiskinen
-- 1 1 Jöns Larss:n Hyfuöinen Hyvönen

Sivu 81B (aukeaman 81 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Oförmögne
-- 0 1 Oluff Polss:n Kerffuin Kervinen

Ollickala tiend Juvan neljännes, Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Erik Kerffuinen Kervinen
-- 1 1 Oluff ibm N: Knechtt Kervinen
-- 1 1 Oluff Wllmainen Ulmanen
-- 1 1 Oluff Kockoinen Kokkonen
-- 0 1 Lass Perss:n Pasainen Knechtt Pasanen
-- 1 1 Lass Martikainen Martikainen
-- 1 1 Oluff ibm Martikainen
-- 1 1 Anders ibm Martikainen
-- 1 1 Anders Anderss:n ibm Martikainen
-- 1 1 Anders Anderss:n Peroin?
-- 0 1 Pååll Rottzalainen Ruotsalainen
-- 0 0 Bertill Skinnare N: Knechtt
-- 1 1 Hendrik Anderss:n Hyfuoinen Hyvönen
-- 0 1 Påll Rotzuinen Ruotsalainen?
-- 1 1 Peer Ollss:n Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Lass Nuriain Nurjanen
-- 1 1 Hendrik Pidikein Ny Knecht Pietikäinen
-- 1 1 Anders Ollikainen Ollikainen
-- 1 1 Peer Mattz:n Pansar
-- 1 1 Thomas Smedh Smed
-- 1 1 Anders Kemäreinen Kämäräinen
-- 1 1 Peer Mickillss:n Colemainen Kolehmainen
-- 0 1 Nils Mognss:n Ollikain Ny Knecht Ollikainen
-- 1 1 Mickill Taifuainen Taivainen
-- 1 0 Peer Skinnare Bonden blind
-- 2 2 Lass Sigfredss:n Turakainen Turakainen
-- 1 1 Hans Afuinen Auvinen

Sivu 82A (aukeaman 82 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Mattz Huttuinen Huttunen
-- 1 1 Oluff Jönss:n Hannuinen Hamunen
-- 1 1 Nils Jönss:n Leskinen Leskinen
-- 1 1 Oluff Pidikein Ny Knechtt Pietikäinen
-- 1 Hendrik Hattzoinen Bonden blind Hatsonen
-- 1 1 Anders Ihalainen Ny Knechtt Ihalainen
-- 1 1 Bengtt ibm Ihalainen
-- 1 1 Nils ibm Ihalainen
-- 0 1 Lass Nulppoinen Nulpponen
-- 1 1 Anders ibm Nulpponen
-- 1 1 Påll ibm Nulpponen
-- 1 1 Oluff Simonss:n Heinoinen Ny Knechtt Heinonen
-- 1 1 Oluff Här, Prest

Mattila tiend Juvan neljännes, Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Augustinus Partainen Partanen
-- 1 1 Lars Mattilainen Matilainen
-- 1 1 Anders ibm Matilainen
-- 1 1 Cosma Kijskinen Kiiskinen
-- 1 Mattz ibm hustrun förlammatt Kiiskinen
-- 1 1 Suni Lautiainen Lautiainen
-- 1 1 Oluff Jonss:n Keistinen Keistinen
-- 1 1 Oluff Nilss:n ibm Keistinen
-- 1 1 Peer Pålss:n ibm Ny Knechtt Keistinen
-- 1 1 Jöns Partainen Partanen
-- 1 1 Anders Purhoinen Purhonen
-- 1 1 Jören Mattzon
-- 1 1 Staffan Hannuinen Hamunen
-- 1 1 Påll Rottin Ruottinen
-- 1 1 Peer Hämäläinen Hämäläinen

Sivu 82B (aukeaman 82 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Anders Anderss:n Partainen Partanen
-- 1 1 Peer Larss:n Purhoinen Purhonen
-- 1 Oluff Purhoinen K:tt Purhonen
-- 1 1 Hendrik ibm Purhonen
-- 1 1 Peer Perss:n Purhoinen Purhonen
-- 1 1 Peer Ollss:n Kijskinen Kiiskinen
-- 1 1 Peer Polss:n
-- 1 1 Lass Lapuetteläinen Lapveteläinen
Effter:ne Hionelagh lydhe under Mattz Braxen
-- 2 1 Hemmingh Herköinen Härkönen
-- 1 1 Harrwijk Kijskinen Kiiskinen
-- 1 1 Oluff Anderss:n ibm Kiiskinen
-- 1 1 Mickill Ollss:n ibm Kiiskinen
-- 1 1 Oluff Erikss:n Rongainen Ronkainen
-- 1 1 Thommes ibm Ronkainen
-- 1 1 Lass Polss:n Kylleinen Kyllönen
Under Sigfred Munck
-- 1 2 1 Lars Purhoinen Purhonen
-- 1 1 Lars Nilss:n Lautiainen Lautiainen

Sivu 83A (aukeaman 83 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Koickala fierdung, Maiffuala tiend Koikkalan neljännes, Maivalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 2 Påll Mattz:n Aufuinen Auvinen
-- 1 1 Peer Ollss:n ibm Auvinen
-- 1 1 Lass Monss:n ibm Auvinen
-- 1 1 Peer Jönss:n
-- 1 1 Lass Larss:n Tarkiainen Tarkiainen
-- 1 1 Anders ibm Tarkiainen
-- 2 2 Oluff Olufss:n Henninen Hänninen
-- 1 1 Lass Nilss:n Heilainen Heilanen
-- 1 2 Peer Tarkiainen Tarkiainen
-- 1 2 Mattz Kächkoinen Kähkönen
-- 2 2 Påll Larss:n Bengtin Penttinen
-- 1 1 Påll Perss:n Tarkiainen Tarkiainen
-- 1 1 Mattz Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Jöns Hinderss:n Hämäläin Hämäläinen
-- 1 1 Hendrik ibm Hämäläinen
-- 1 1 Jöns Mognss:n ibm Hämäläinen
-- 0 1 Påll Tuchkalainen Tuhkalainen
-- 1 1 Jöns Polss:n Tarkiainen Tarkiainen
-- 1 1 Mattz ibm Ny K:tt Tarkiainen
-- 1 1 Pååll Grelss:n Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Philpus Nuttinen Ny K:tt Nuutinen
-- 0 1 Anders Ikoinen Ny K:tt Ikonen
-- 1 1 Anders Piskoinen Piskonen
-- 1 1 Anders Marttinen Marttinen
-- 1 1 Mattz Härkainen Härkönen
-- 0 1 Anders Colemainen Kolehmainen
-- 1 1 Jöns ibm Kolehmainen
-- 1 1 Hendrik Kallinen Kallinen
-- 1 1 Mattz ibm Kallinen

Sivu 83B (aukeaman 83 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Under ___ ___ Morthen Erichss:n
-- 2 2 Staffan Pekurin Pekurinen
-- 2 2 Oluff ibm Pekurinen

Koickala tiend Koikkalan neljännes, Koikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Jörenn Jönss:n Leskinen Leskinen
-- 1 1 Mattz ibm Leskinen
-- 3 3 Jöns ibm Leskinen
-- 1 0 Nils ibm Leskinen
-- 1 1 Nils Mustoinen Mustonen
-- 1 1 Anders Rotzalainen Ruotsalaineb
-- 1 1 Nils Hämäläinen Hämäläinen
-- 1 1 Påll Larss:n Orainen Oranen
-- 1 1 Knutt Mouckuin
-- 1 1 Hans Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Peer Kittuinen Kitunen
-- 0 1 Knutt Tirinen Tirinen
-- 1 1 Oluff Safurinen
-- 1 1 Jöns Nilss:n Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Anders Ahoinen Ahonen
-- 1 1 Philpus ibm Ahonen
-- 1 2 Peer Hanss:n Härkoinen Härkönen
-- 1 1 Jons Mattz:n Narinen Narinen
-- 1 Peer Perss:n Ikoinen hustrun blind Ikonen

Mäkiois tiend Koikkalan neljännes, Mäköisen kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Jöns Ilotuinen Yletyinen
-- 1 1 Oluff Rastoinen Rastoinen
-- 1 1 Pååll Mattz:n Narinen Narinen
-- 1 1 Oluff Heinoinen Heinonen
-- 1 1 Oluff Ilotuinen Yletyinen

Sivu 84A (aukeaman 84 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Pååll ibm Yletyinen
-- 1 1 Jönss Hannuin Hamunen
-- 0 1 Jöns Korhoinen Korhonen
-- 1 1 Jöns Peerss:n Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Lass Mattz:n Tirinen Tirinen
-- 1 1 Staffan Pondinen Pöntinen
-- 1 2 Mattz Perss:n Keruinen Kervinen
-- 1 1 Peer Perss:n ibm Kervinen
-- 1 1 Lass Perss:n Rasainen Rasanen
-- 1 1 Jöns Ollss:n Narinen Narinen
-- 1 1 Anders Pålss:n Ikoinen Ikonen
-- 0 1 Mattz Tirri Tirri
-- 1 1 Tomas Kemiläinen Kemiläinen
-- 1 1 Eskill ibm Kemiläinen
-- 1 1 Påll Perss:n Rasainen Rasanen
-- 1 1 Nils Perss:n ibm Rasanen
-- 1 1 Jöns Peerss:n ibm Rasanen
-- 1 1 Lars Ikoinen Ikonen
Oförmögne
-- 1 1 Jöns Pålss:n Rastoinen Rastoinen
-- 1 1 Hendrik Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Eskell Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Mattz Larss:n ibm Kuosmanen

Randois tiend Koikkalan neljännes, Rantoisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Peer Mattz:n Rastoinen Rastoinen
-- 1 1 Mattz ibm Rastoinen
-- 1 1 Anders Hinderss:n Laamainen Laamanen
-- 1 2 Hans Larss:n ibm Laamanen
-- 1 1 Peer Perss:n Sopainen Sopanen

Sivu 84B (aukeaman 84 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 0 1 Hendrik ibm Sopanen
-- 1 1 Påll Kaipainen Kaipainen
-- 1 1 Lars ibm Kaipainen
-- 1 1 Hans ibm Kaipainen
-- 1 1 Rossi ibm Kaipainen
-- 1 0 Mogns Iffuainen Iivanainen
-- 1 1 Peer Perss:n Nopoinen Noponen
-- 1 1 Peer Marttinen Marttinen
-- 0 1 Jöns ibm Marttinen
-- 1 1 Bengtt ibm Marttinen
-- 1 1 Staffan Narin Narinen
-- 1 1 Lass Staffanss:n Huttuin Huttunen
-- 1 1 Jöns ibm Huttunen
-- 1 1 Hendrik ibm Huttunen
-- 0 1 Mattz Tomass:n Narinen Narinen
-- 1 1 Lass Simonss:n Heinoin Heinonen
-- 1 1 Påll ibm Heinonen
Under Nils Peersson
-- 1 1 Grels Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Staffan ibm Kuosmanen
-- 1 1 Caupi Oijkarinen Oikarinen
-- 1 1 Mickill Colemainen Kolehmainen
-- 1 1 Lass Peerss:n Päckeinen Pääkkönen
-- 1 0 Oluff Peerss:n ibm Pääkkönen
-- 1 1 Lass Simonss:n ibm Pääkkönen
-- 1 1 Mattz Anderss:n Häckinen Häkkinen
Under Abraham Erichss: förläntt
-- 2 1 Anders Leskin Leskinen
-- 1 1 Grels ibm Leskinen

Sivu 85B (aukeaman 85 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Vesikansa fierdung, Wehmas tiend Vesikansan neljännes, Vehmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 1 Cosma Tarkiain Tarkiainen
-- 1 1 Peer Hinderss:n Caupinen Ny K:tt Kauppinen
-- 1 1 Jacob Ollss:n Näringinen Näärinkinen
-- 1 1 Jöns Ollss:n ibm Näärinkinen
-- 1 1 Pååll Påållss:n Nikulain Nikulainen
-- 1 1 Lass Hinderss:n Jaarainen Jaaranen
-- 1 1 Pååll Påållss:n ibm Jaaranen
-- 1 0 Oluff Pålss:n ibm Jaaranen
-- 1 1 Oluff Mattz:n ibm Jaaranen
-- 1 1 Oluff Ollss:n Marttikain NB Mannen förlammatt Martikainen
-- 1 1 Jacob Westerinen Ny K:tt Vesterinen
-- 1 1 Anders Mickillss:n Rimpi Rimppi
-- 1 1 Anders Pöxeinen Pöksäinen
-- 1 1 Mattz ibm Pöksäinen
-- 1 2 Peer Jacobss:n Cosmainen Kuosmanen
-- 1 1 Påll Perss:n Pennoin Pennanen
-- 1 1 Hindrik Octoinen Ohtonen
-- 1 1 Oluff Kerfuin Kervinen
-- 1 1 Staffan ibm Kervinen
-- 1 1 Mickill Hattzoinen Hatsonen
-- 1 0 Nils ibm Mannen lytter sigh på Krykiar Hatsonen
-- 1 1 Oluff Nilss:n Tarfuainen Tarvainen
-- 1 1 Mattz Nikulainen Nikulainen
-- 1 1 Peer Larss:n
Oförmögne
-- 1 1 Anders Wänhälein Venäläinen
-- 1 1 Lass Hinderss Caupinen Kauppinen

Sivu 86A (aukeaman 86 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 0 1 Hindrik Rissainen Rissanen
-- 1 1 Nils Wehmoin Vehmonen
-- 0 1 Jöns Kerfuin Kervinen

Worema tiend Vesikansan neljännes, Vuorenmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 2 Mattz Mattz:n Hirfuoin Hirvonen
-- 0 1 Frans ibm Hirvonen
-- 1 1 Peer Hinderss:n Kurikain Kurikainen
-- 1 1 Lass Peerss:n ibm Kurikainen
-- 1 1 Peer Peerss:n Pekurinen NB hustrun öf:r sin 60 åhr Pekurinen
-- 1 1 Peer Perss:n Lauckain NB hustrun öf:r sin 60 åhr Laukkanen
-- 1 1 Mickill Perss:n ibm Laukkanen
-- 1 1 Lass Perss:n ibm Laukkanen
-- 0 1 Mortten Perss:n ibm Laukkanen
-- 1 1 Lass Larss:n ibm Laukkanen
-- 1 1 Påll Larss:n ibm NB hustrun öf:r 60 åhr Laukkanen
-- 1 0 Peer Ollss:n Henninen Hänninen
-- 0 1 Jöns Peerss:n Leinoinen Leinonen
-- 1 1 Lass Larss:n ibm Leinonen
-- 0 1 Lass Mickillss:n ibm Leinonen
-- 1 0 Mickill Pålss:n ibm Leinonen
-- 1 1 Påll Larss:n Mulkoinen Mulkonen
-- 1 1 Pååll Ollss:n ibm Mulkonen
-- 1 1 Anders Grelson Narinen Narinen
-- 1 1 Anders Ollss:n Tarfuain Tarvainen
-- 1 1 Påll Ollss:n ibm Tarvainen
-- 1 1 Lass Ollss:n ibm Tarvainen
-- 1 1 Jöns Ollss:n ibm Tarvainen
-- 1 1 Matt Ollss:n ibm Tarvainen
-- 0 1 Mickill Påållss:n Mattilain Matilainen

Sivu 86B (aukeaman 86 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 0 Staffan ibm Matilainen
-- 1 1 Hindrik Hinderss:n Weiseinen Väisänen
-- 1 1 Peer ibm Väisänen
-- 1 1 Jöns ibm Väisänen
-- 1 1 Hendrik Perss:n ibm Väisänen
-- 0 1 Oluff ibm Väisänen
-- 1 0 Mickill Perss:n Leiniainen
-- 0 1 Pååll Hinderss:n Caupinen Kauppinen
-- 0 1 Lass Peerss:n Pekurinen Pekurinen
-- 0 1 Jöns Hinderss:n Kuckoin N: K:tt Kukkonen
-- 1 1 Pååll Peuckeinen Pöykkänen
-- 1 1 Anders ibm Pöykkänen
Oförmögne
-- 0 1 Oluff Mulkoinen Mulkonen
-- 0 1 Mattz Larss:n Tarfuainen Tarvainen
-- 1 1 Oluff Jönss:n Leinoin Leinonen
-- 0 1 Anders Pållss:n Rahkoin Rahkonen
-- 0 1 Peer Peerss:n Kuckoin Kukkonen
-- 0 1 Jöns Hottakain Hotakainen

Kaittas tiend Vesikansan neljännes, Kaitaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 1 Hindrik Grelss:n Sikain Sikanen
-- 1 1 Lass Mattz:n Oijnoinen Oinonen
-- 1 1 Mattz Mattz:n ibm Oinonen
-- 1 Hindrik Pafuilain hustrun förlammat Paavilainen
-- 1 Staffan Caupinen Kauppinen
-- 1 1 Jöns Ollss:n ibm Kauppinen
-- 1 1 Oluff Jönss:n ibm Kauppinen
-- 1 0 Lass Peerss:n Nyrfwes
-- 1 1 Lauri Sormuinen Sormunen

Sivu 87A (aukeaman 87 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Nils Larss:n Wihoinen Vihonen
-- 1 1 Oluff Hinderss:n Pispain Piispanen
-- 1 1 Pååll Hinderss:n ibm Piispanen
-- 0 1 Mattz Jönss:n Achoin Ahonen
-- 0 1 Peer Ollss:n Sikain Sikanen
-- 1 1 Peer Ollss:n Nissinen Nissinen
-- 0 1 Lass Peerss:n ibm Nissinen
-- 1 1 Pååll Pållss:n Tackinen Takkinen
-- 0 1 Anders Ollss:n Judinen Juutinen
-- 1 1 Oluff Ollss:n Halikin Hallikainen
-- 1 1 Wijsa Heuruinen Häyrynen
-- 1 1 Oluff Larss:n Halikin Hallikainen
-- 1 1 Peer Mattz:n Mondoinen Montonen
-- 1 1 Thomas Staffanss:n Linduin Lintunen
-- 1 1 Peer Perss:n Jutinen Juutinen
-- 1 1 Lass Polss:n Nyseinen Nysänen
-- 1 1 Nils Kiskinen Kiiskinen
-- 1 1 Peer Paijainen Paajanen
-- 1 0 Jöns Nykeinen Nykänen
-- 0 1 Lass Nilss:n Wenäläinen Ny Knechtt Venäläinen
-- 0 1 Nils Nilss:n ibm Venäläinen
-- 1 1 Lass Larss:n Puttkoinen Ny Knechtt Putkonen
-- 1 1 Oluff Polss:n Hurskainen Ny K:tt Hurskainen
-- 1 1 Lass Anderss:n ibm Hurskainen
-- 0 1 Anders ibm Ny K:tt Hurskainen
-- 1 0 Lass Kilkeinen Kilkkinen
-- 0 1 Johan Sikainen Sikanen
-- 0 1 Peer Ollss:n Häikinen Härkönen
-- 1 Dafuitt Hurskain Mannen blind Hurskainen
-- 1 1 Mattz Pålss:n Hennin Hänninen
-- 0 1 Pååll Härkinen hustrun förlammatt Härkönen

Sivu 87B (aukeaman 87 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Oförmögne
-- 1 Anders Perss:n Caupinen Kauppinen
-- 1 Jören Nissinen Nissinen
-- 1 Lass Hinderss:n Heuruinen Häyrynen
-- 0 1 Augustinus Mattinen Mattinen
-- 0 1 Hendrik ibm Mattinen
-- 1 1 Lass And:n Linduinen Lintunen
-- 1 Peer Achoinen Ahonen

Mauesi tiend Vesikansan neljännes, Maaveden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 2 Erik Peerss:n Pulliainen Pulliainen
-- 1 1 Thomas Perss:n ibm Pulliainen
-- 1 1 Pååll Påållss:n ibm Pulliainen
-- 1 1 Lass Pålss:n Oijnoinen Oinonen
-- 1 0 Mattz Herkinen Härkönen
-- 1 1 Pååll Tenhoinen Tenhunen
-- 1 1 Hendrik Peerss:n ibm Tenhunen
-- 0 1 Staffan Herkin Härkönen
-- 0 1 Nils Janhoinen Janhunen
-- 0 1 Oluff ibm Janhunen
-- 0 1 Peer ibm Ny Kn:tt Janhunen
-- 0 1 Nils Remoinen Remonen
-- 1 1 Anders Käkäläinen Kekäläinen
-- 1 1 Hans ibm Kekäläinen
-- 1 1 Hindrik Rautaparda Rautaparta
-- 1 2 Anders Halikinen Hallikainen
-- 1 1 Peer Anderss:n ibm Hallikainen
-- 1 1 Anders Raska Raaska
-- 1 1 Peer Mannoinen Mannonen
-- 1 1 Peer Mondoinen Montonen

Sivu 88A (aukeaman 88 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 0 1 Nils ibm Montonen
-- 0 1 Mickill Larss:n Hapalain Haapalainen
-- 1 1 Hendrik Janhoinen Janhunen
-- 0 1 Lass Ollss:n Suickainen Suikkanen
-- 1 1 Pååll Ojnoinen Oinonen
-- 0 1 Staffan Quiwalainen hustrun förlammatt Kuivalainen
-- 1 Grels Suhoinen hustrun förlammatt Suhonen
-- 1 Mortten Kerfuinen Mannen krymplingh Kervinen
-- 1 1 Oluff Lijkainen Liikanen
-- 1 1 Nils Rauttiainen Rautiainen
-- 1 1 Nils Nilss:n Röttköinen Rötkönen
-- 1 1 Lass Nilss:n ibm Rötkönen
Oförmögne
-- 1 Oluff Pålss:n Tenhoinen Tenhunen
-- 1 1 Påll Kilkainen Bonden blind Kilkkinen
-- 0 1 Lass Pålss:n Purtinen Puurtinen
Under Bärn Morttenss: Fendrik under Peer Larss:s Fenikia
-- 0 1 Pååll Larss: Lijkain Liikanen
-- 0 1 Rossi Caupin Kauppinen
-- 1 0 Peer Nysein Nysänen
-- 0 1 Mattz Perss: Sikain Sikanen
-- 1 1 Anders Caupin Kauppinen
-- 1 1 Per Hurskain Hurskainen

Sivu 88B (aukeaman 88 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fierdung, Jorois Tiend Joroisten neljännes, Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 1 Mortten Sigfredss:n Kerri Kärri
-- 1 1 Oluff Nijrainen Niiranen
-- 1 1 Staffan Perss:n Paijainen Paajanen
-- 1 1 Peer Anderss:n ibm Paajanen
-- 0 1 Las Anderss:n ibm Paajanen
-- 1 1 Peer Safuolain Savolainen
-- 1 1 Hans Rijttzainen
-- 0 1 Mattz Anderss:n Säckin Säkkinen
-- 1 1 Oluff Pålss:n Papain Paappanen
-- 0 1 Mattz Toroinen Toronen
-- 1 1 Simon Janhoin Janhonen
-- 1 1 Grels Heiskain Heiskanen
-- 0 0 Isak Kohoin öfuer 60 åhr Kohonen
-- 0 1 Oluff ibm Kohonen
-- 0 1 Philpus ibm Kohonen
-- 1 1 Pååll Perss:n Hyfuöinen Hyvönen
-- 1 1 Nils Ollss:n Clemetuin Klemettinen
-- 0 1 Peer Ollss:n Matin Mattinen
-- 1 1 Clemett Larss:n Telkoin Telkonen
-- 0 1 Anders Wihoinen Vihonen
-- 0 1 Lass Nysein Nysänen
-- 0 1 Lass Oijtin Oittinen
-- 0 1 Mickell Heuryn Häyrynen
-- 1 0 Jöns Perss:n ibm öfuer 60 åhr, oförmogen Häyrynen
-- 0 1 Christer Eskelinen Eskelinen
-- 0 1 Abraham ibm Eskelinen
-- 1 1 Hendrik ibm Eskelinen

Sivu 89A (aukeaman 89 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Påll Toloin Tolonen
-- 0 1 Oluff ibm Tolonen
-- 0 1 Hend:k Larss:n Paiain Paajanen
-- 1 1 Peer Larss:n ibm Paajanen
-- 1 1 Lass Colemain Kolehmainen
-- 1 1 Anders ibm Kolehmainen
-- 1 1 Oluff Suhoin Suhonen
-- 0 1 Oluff Erikss:n Timoin Timonen
-- 1 Simon Tarkins Enckia, öfuer 60 åhr Tarkiainen
-- 1 1 Lars Punnoin Punnonen
-- Anders ibm oförmögen Punnonen
-- 1 1 Oluff Punnoin Punnonen
-- 1 1 Mattz Staffanss:n Sormuin Sormunen
-- 1 1 Hemmingh ibm Sormunen
-- 1 1 Staffan ibm Sormunen
-- 1 1 Gabriell Luckoin Luukkonen
-- 1 1 Philpus Rauttaparda Rautaparta
-- 1 1 Oluff ibm Rautaparta
-- 1 1 Erik Ollss:n Lippoin Lipponen
-- 1 1 Lass Jönss:n Wäfvyin Vävynen
-- 1 1 Pååll Anderss:n Timoin Timonen
-- 1 1 Mattz Peerss:n Toifuakain Toivakainen
-- 1 1 Las Pålss:n Toloin Tolonen
-- 1 1 Oluff Hyttin Hyttinen
-- 1 1 Peer Mattz:n Lapuetelein Lapveteläinen
-- 0 1 Berttill ibm Lapveteläinen
-- 0 1 Anders Kerfuinen Kervinen
-- 0 1 Caupi Pasainen Pasanen
-- 0 1 Philpus Tukiain Tukiainen
-- 1 1 Påll Lehikoin Lehikoinen
-- 0 1 Jöns Luittin Luittinen

Sivu 89B (aukeaman 89 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Oluff Caipoin Kaipainen
-- 0 1 Oluff Mattilain Matilainen
-- 1 1 Peer Anderss:n Turkiain Turkiainen
-- 1 1 Oluff Lefuoin Levonen
-- 1 1 Lars ibm Levonen
-- 1 1 Peer Hinderss:n Hyfuoin Hyvönen
-- 1 0 Lars Kottroins Enkia Kotro
-- 1 1 Lars Kinnun Kinnunen
-- 1 1 Lars Hynnin Hynninen
-- 1 1 Hans ibm Hynninen
-- 1 1 Jöns Jönss:n ibm Hynninen
-- 1 1 Las Caipoin Kaipainen
-- 0 1 Lass Jönss:n Hynnin Hynninen
-- 1 1 Nils Colemain Kolehmainen
-- 0 1 Pååll ibm Kolehmainen
-- 1 1 Peer Wttriain Utriainen
-- 1 1 Oluff ibm Utriainen
-- 0 1 Pååll ibm Utriainen
-- 1 1 Lars ibm Utriainen
-- 0 1 Oluff Pennain Pennanen
-- 1 1 Oluff Tenhoin Tenhunen
-- 1 Erik ibm förlammatt Tenhunen
-- 0 1 Lars Jaxoinen Jaksonen
-- 1 1 Peer Kuockain Kuokkanen
Oförmögne
-- 0 1 Jöns Caupinen Kauppinen
-- 0 1 Nils Ahoin Ahonen
-- 1 1 Jöns Perss:n Heuruin Häyrynen
-- 1 1 Anders Punnoin Punnonen
-- 1 1 Staffan Peerss:n Toiwakain Toivakainen
-- 0 1 Peer Peerss:n Pasain Pasanen
-- 0 1 Påll Staffanss:n Laasoin Laasonen

Sivu 90A (aukeaman 90 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 0 1 Erik Haijkoin Haikonen
-- 0 1 Anders Lenttinen Lentinen

Hettas tiend Joroisten neljännes, Hietaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Oluff Mattz:n Jäppinen Jäppinen
-- 0 1 Philpus ibm Jäppinen
-- 0 1 Erik Kuckoin Kukkonen
-- 0 1 Pååll Tenhoin Tenhunen
-- 1 1 Peer Larss:n Jäppin Jäppinen
-- 0 1 Jöns Jurffuainen Jurvanen
-- 0 1 Oluff Muhevainen Muhevainen
-- 1 1 Jöns Rissain Rissanen
-- 1 1 Anders Caipahain Kaipainen
-- 1 1 Mattz ibm Kaipainen
-- 1 1 Peer Perss:n Rissain Rissanen
-- 2 2 Lars Caipainen Kaipainen
-- 0 1 Lars Peerss:n Mustoin Mustonen
-- 1 1 Knutt Kackin Kakkinen
-- 1 1 Oluff Karhuin Karhunen
-- 1 1 Jöns Perss:n Kuckoin Kukkonen
-- 0 1 Hans ibm Kukkonen
-- 0 1 Per Pålss:n Sormuin Sormunen
-- 0 1 Per Perss:n Mammoin Mammonen
-- 1 Peer Polss:n Haloin NB hustrun förlammat Halonen
-- 0 1 Mons Wauchkoin Vauhkonen
-- 1 1 Pååll ibm Ny K:tt Vauhkonen
-- 1 1 Thomas ibm Vauhkonen
-- 2 2 Hendrik Jönss:n Colemain Kolehmainen
-- 1 1 Hendrik Turpeinen Turpeinen
-- 1 1 Oluff Jönss:n Sormuin Sormunen

Sivu 90B (aukeaman 90 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Caupi Wäpzelein Vepsäläinen
-- 1 1 Ihanus Hulkoin Hulkkonen
-- 1 1 Peer Larss:n Hurskain Hurskainen
-- 1 1 Pååll Perss:n Colemain Kolehmainen
-- 0 1 Peer Perss:n ibm Kolehmainen
-- 0 1 Lass Perss:n Pöräin Pörönen
-- 0 1 Anders Wenäläin Venäläinen
-- 1 1 Peer Perss:n Purinen Puurunen
-- 1 1 Erik Perss:n ibm Puurunen
-- 1 1 Hendrik Perss:n ibm Puurunen
-- 1 1 Sigfred Nilss:n ibm Puurunen
-- 1 1 Oluff Olss:n Kärkain Kärkkäinen
-- 1 1 Lass Larss:n Sormuin Sormunen
-- 0 1 Anders ibm Sormunen
-- 1 1 Pååll Laitinen Laitinen
-- 0 1 Oluff Kemppain Kemppainen
-- 0 1 Peer Outin Outinen
-- 1 1 Peer Perss:n Lehin Lehinen
-- 1 1 Påll Perss:n Hennin Hänninen
-- 1 1 Per Perss:n ibm Hänninen
-- 1 1 Oluff Hytin Hyttinen
-- 1 1 Oluff Tamberin
-- 1 1 Anders Lappalain Lappalainen
-- 0 1 Lars ibm Lappalainen
-- 0 1 Hendrik Lauckain Laukkanen
-- 1 Anders Lippoin Lipponen
-- 0 1 Oluff Larss:n Kerkein Kärkkäinen
-- 0 1 Mortten ibm Kärkkäinen
-- 1 1 Anders ibm Kärkkäinen
-- 0 1 Oluff Olss:n ibm Kärkkäinen
-- 0 1 Hendrik ibm Kärkkäinen
Oförmögne
-- 0 1 Ihanus Jappinen Jäppinen

Sivu 91A (aukeaman 91 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 1 Lars ibm Jäppinen
-- 0 1 Berttill Tarfwain förrympd Tarvainen
-- 0 1 Mattz Mattz:n Colemain Kolehmainen
-- 1 1 Anders Caipain Kaipainen
-- 0 1 Mattz Jönss:n Pöröin Pörönen
-- 0 1 Peer Wauchkoin förrympd Vauhkonen
-- 1 1 Nils Kerkoin Kärkkäinen
-- 0 1 Hendrik Larss:n Hurskain Hurskainen
-- 0 1 Lars Half förrympd

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin1610b1615

© Maija-Liisa Laaso 2023