AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1623 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1623

Nimihakemisto


-  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Mass:n 41B

Anders Thomass: 43A

Hans Olss: 43A

Lasse Simonss: 43B

Michil Larss:n 44A

Oloff Bengss: 44A

Oloff Hartuikss: 42B

Per Sigfredzss: 44A

Thomas Stafanss: 39B

AAlkuun

Achtin

Per 40A

Achtinen

Anders 42A

Lukas 42A

Mass 39B

Ahoin

Philppus 43A

Asikain

Lasse 38A

Auffuin

Hemingh 43B

Jöns Perss: 43B

Per Hinrichss: 43B

Pål 43B

CAlkuun

Cainolain

Lars 38B

Caipahain

Pål 44A

Rossi 44A

Simon 44A

Caipain

Anders 39B

Rossi 39B

Caipoin

Hans Larss: 43B

Larss 38B

Lasse 38B

Olli 38B

Olli 39A

Carialain

Anders 39A

Caupin

Jöns Olss: 41B

Pål 41A

Caupinen

Jöns 39B

Mass 39B

Thomas 39B

Cauppin

Rossi 40B

Clemettin

Nils 37B

EAlkuun

Eschelin

Abram 37B

Christer 37B

Hinrich 37B

FAlkuun

Fråst

Hinrich 43B

HAlkuun

Hadzoin

Hemingh 42B

Henrich 41B

Hinrich 42B

Michill 41B

Nils 41B

Hajkoin

Mass 38A

Halikoin

Olof 39B

Olof Larss: 39B

Oloff 39A

Halinen

Nils 42A

Haloin

Jöns 44A

Jöns Perss: 42B

Knudt 41B

Mass Mass:n 42B

Per Pålss: 38B

Hamuin

Oloff 42B

Oloff 43B

Hamunen

Staffan 43A

Hapalain

Michil 40A

Hejkurinen

Pål 43B

Hejnoin

Anders 42A

Anders Mårtenss: 42A

Hemelein

Mass 38A

Heminen

Per 39A

Pål 39A

Hemälein

Hinrich 43B

Jöns 43B

Jöns Månss: 43B

Henninen

Lars Larss: 43A

Mass 40A

Mass 40B

Per Olss: 40B

Herkin

Anders 40A

Mass 40A

Staffan 40A

Herkinen

Oloff 40A

Per 40A

Pål 40A

Herköin

Anders Perss: 42A

Eschel 42A

Hinrich 42B

Swen 42A

Heurijnen

Lars 39B

Wijsa 39B

Hilduin

Olof 40A

Hirffuoin

Frans Mass: 40B

Franss Perss: 40B

Mass 40B

Mass Hanss: 40B

Hotula

Lars 39A

Olof 39A

Huiskain

Lars 40A

Hulkoin

Ihanus 38B

Hurskain

Dafuid 39B

Lars 39B

Mass 40A

Nils 39B

Per 38B

Hurskoin

Lars 40A

Huskoin

Per 40A

Huttuin

Lars 43B

Mass 42B

Hyffuöin

Henrich 41B

Jöns Perss: 42A

Lars 40A

Per Anderss: 38A

Hyffuöinen

Bertill 42B

Hyfuöin

Per Larss: 41B

Pål 37B

Hyfuöinen

Lars 42A

Hyrkein

Lars 40B

Hyruain

Jöns 37B

Michill 37B

Hyttinen

Oloff 38A

Håtakain

Anders 41A

Jöns 41A

Härköin

Per 42B

IAlkuun

Ihalain

Anders 42B

Hinrich 38A

Ikoin

Per 43B

Immoin

Erich 42A

Jöns 42A

Olof 42A

Inginen

Per Nilss: 43B

JAlkuun

Janhoin

Nils 40B

Olof 40A

Per 40A

Jarain

Pål Pålss: 41B

Jaroin

Lars 41B

Jeppin

Anders 38B

Ihanus 39A

Lars 39A

Nils 39A

Per 38B

Jernskeggh

Oloff 38A

Philpus 38A

Jernskegh

Hinrich 40A

Juthinen

Anders 39B

Per 39B

KAlkuun

Kackin

Ihanus 39A

Knudt 38B

Kanckuin

Per 42A

Karkoin

Nils 38B

Kechkön

Mass 43B

Keistinen

Oloff 43A

Oloff Nilss: 43A

Kekälein

Nils 40B

Kemerein

Anders 42B

Kerffuin

Erich 40B

Jöns 42A

Oloff 41B

Per Perss: 42B

Staphan 41B

Kerkehein

Anders 38B

Kerri

Mårten 37B

Kettwoin

Lasse 38A

Kilckoin

Pål 40A

Kinnuinen

Bengt 42A

Per 41B

Kiskin

Henrich Michilss: 42A

Mass 38A

Michil 42A

Kiskinen

Lasse Pålss: 42B

Mass 43A

Nils Olss: 42A

Olof Anderss: 42A

Peder 43A

Per Olss: 42A

Philpus 42A

Pål Hinhss: 42A

Pål Pålss: 42A

Kohoin

Oloff 37B

Philpus 37B

Kojkalain

Hans 40A

Kolemain

Anders 37B

Anders 44A

Lasse 37B

Michill 43B

Nils 38A

Pål 38A

Pål Perss: 39A

Korhoin

Jöns 43A

Simon 39A

Koss:

Jöns 41B

Kossmain

Anders Nilss: 44A

Kuckoin

Erich 38B

Hans 38B

Jöns 38A

Jöns 38B

Lasse 41A

Per 41A

Per Hinhss: 41A

Kuifualain

Stafan 40A

Kumbulain

Per 38A

Kuossmain

Per 41B

Per Olss: 42B

Staffan 43B

Kupparin

Anders 43A

Kupsa

Michil 42A

Nils Perss: 42A

Pål Michilss: 42A

Kurikain

Lasse Perss: 40B

Per Perss: 40B

Kärkehein

Olof 38B

LAlkuun

Lackoin

Lars Larss: 42A

Laithin

Lars 43A

Lajthiain

Hemingh 39A

Pål 39A

Lamain

Anders Larss: 43B

Hans Anderss: 43B

Hans Hanss: 43B

Lambain

Lasse Larss: 40B

Lasse Perss: 40B

Michil 40B

Mårten 40B

Per 40B

Per 42B

Pål 40B

Lappalain

Lars 39A

Lapuetelein

Bertill 38A

Lapuetelin

Mass 42A

Lauckain

Erich 41B

Launuain

Nils 42A

Lauthian

Per 43A

Swen 43A

Leffuoin

Oloff 38A

Lehikoin

Lasse 39A

Lejnoin

Jöns 40B

Lasse 40B

Lasse Michilss: 40B

Per Perss: 40B

Leskin

Jöns 39A

Lijkain

Pål Larss: 39B

Lippoin

Anders 39A

Erich 38A

Lopio

Michill 41B

Lukoin

Gabriel 38A

Luomain

Oloff 42B

Lytinen

Jöns 37B

Nils 37B

Långh

Jören 38B

MAlkuun

Maninen

Anders 40A

Augustus 39B

Hinrich 39B

Manninen

Per 40A

Pål 40A

Marain

Oloff Perss: 43B

Pål 43B

Mardikain

Anders 40B

Markain

Pål 39A

Martikain

Lars Olss: 42B

Olof 41A

Oloff 42B

Martinen

Bengt 43B

Per Pålss: 44A

Marttin

Mass Bertillss: 41B

Per 38A

Per Larss: 41B

Segfred 41B

Marttinen

Anders 43B

Mathilain

Lars 43A

Mass 38A

Per 43A

Matilain

Michil 41A

Mulkoin

Pål 41A

Pål Olss: 41A

Mustoin

Måns 38A

Nils 40A

Per 39A

Per Perss: 39A

Pål 38B

Thomas 42B

Muttulain

Anders 43A

Måndoin

Nils 40A

Per Mass: 40B

Mäkerein

Mårten 40B

NAlkuun

Narin

Anders 41A

Pål 43A

Narinen

Hinrich 43B

Lars 44A

Mass 44A

Simon 44A

Nekla

Pål Perss: 43B

Neringh

Caupi 41A

Nijroin

Oloff 37B

Nijssein

Jören 39B

Lars Perss: 39B

Nikein

Per 39B

Nikulain

Mass 41A

Nissin

Per Perss: 40A

Nissinen

Mass 39A

Nulpoin

Per 42B

Nyrffuoin

Lars 39B

Nyssein

Henrich 39B

Lars Larss: 39A

Lasse Pålss: 39B

Per 39B

OAlkuun

Ochtoin

Hinrich 41B

Olkoin

Michil Perss: 42B

Ollikain

Anders 42B

Hinrich 42B

Måns 42B

Oloff Michilss: 42B

Pål 41A

PAlkuun

Pajain

Lasse 37B

Lasse Pålss: 37B

Oloff Pålss: 37B

Per 37B

Per 39B

Staffan 37B

Panoin

Per 37B

Partain

Anders 43A

Jöns 43A

Nils 43A

Partainen

Henrich 41B

Parttoinen

Pål 43A

Pasain

Caupi 38A

Per 38A

Pasoin

Lars Perss: 42B

Pedikein

Hinrich 42B

Pekurin

Lasse 41A

Pekurinen

Per Perss: 41A

Pennoin

Oloff 39A

Pål 41B

Pernain

Hinrich Thomass: 41B

Mass 41B

Per Olss: 41B

Petyin

Anders 42B

Pilpa

Eschel 43A

Pispain

Oloff 39B

Pål 39B

Puhakain

Pål 41A

Pulli

Per 43A

Pulliain

Erich 40B

Pål 40B

Tomas 39B

Punnoin

Lasse 37B

Lasse And 38A

Oloff 38A

Purdin

Hinrich 40B

Purhoin

Hinrich 43A

Puruin

Erich 38B

Jören 38B

Sefredh 38B

Thomas 38B

Pöndin

Samson 44A

Pöröin

Lars 38B

Pöxein

Anders 41B

Mass 41B

Pöyhöin

Anders 41A

Pål 41A

RAlkuun

Rasain

Michil Hinrichss: 43A

Raska

Anders 40A

Rassainen

Per Larss: 43A

Rastoin

Anders Jönss: 43B

Oloff Pålss: 43B

Rauthiain

Nils 40A

Rijdzain

Per 39A

Rimppi

Per 41B

Rissain

Eschell 41A

Henrich 39A

Rodzalain

Nils 43A

Rojkoin

Laars 43A

Romunen

Nils 40B

Ruokolain

Anders 43B

Ruthuin

Anders 42B

Rydtköin

Lasse 40B

Nils 40B

Rydzein

Eschill 37B

Hans 37B

Rångain

Erich 42A

Jöns Olss: 42A

Olof 41B

Per 41B

Rännare

Mass Olss: 41B

SAlkuun

Safuolain

Thomas 43B

Sarain

Oloff 43A

Seckin

Pål Mass: 37B

Seppein

Jören 42A

Sikain

Mass 39B

Stafan 39B

Smedh

Thomas 42B

Sormoin

Anders 38B

Lars 39B

Wijsa 40A

Sormuin

Hemming 38A

Lars 38B

Mats 38A

Per Pålss: 38B

Suhoin

Lasse 40B

Olli 40B

Oloff 37B

Pål Grelss: 40B

TAlkuun

Tackin

Simon 37B

Tackinen

Pål 39B

Tanninen

Oloff 40A

Tarfuain

Anders 41A

Lars Olss: 41A

Nils Olss: 41A

Tarfuan

Mass Larss: 41A

Mass Olss: 41A

Tarkian

Lars 43B

Nils 43B

Telkoin

Lasse 37B

Tenhoin

Olof 40A

Tenhuin

Erich 38A

Lasse 38A

Oloff 38A

Oloff Pålss: 40B

Simon 38A

Tjmoin

Oloff 37B

Tojfuak.

Staffan 38B

Toloin

Lars 38A

Tomberin

Oloff 39A

Toufuein

Bertill 39A

Tuchkuinen

Bengt 43A

Tukiain

Per 38A

Philpus 38A

Turakain

Lass 42B

Olof Hemingss: 42B

Tåroin

Mass 38B

UAlkuun

Ullmain

Oloff 42B

Uttriain

Olof Pålss: 38B

Oloff Larss: 38A

VWAlkuun

Wachuoin

Bengt 42B

Wauchkoin

Lasse 38B

Pål 38B

Thomas 38B

Wechmoin

Eschell 41A

Philpus 41A

Weijsein

Henrich 41A

Jöns 41A

Lars 41A

Olof Olss: 41A

Per 41A

Wenein

Michill 38B

Wenelein

Nils 40A

Wenälein

Anders 41B

Wepsein

Caupi 39A

Westoin

Jacob 41A

Olof Pålss: 41A

Pål 41A

Weyryin

Lasse 38A

Wihauain

Anders 42A

Mass 42A

Thomas 42A

Wihoin

Anders 37B

YAlkuun

Ylentynen

Jöns 43A

ÅAlkuun

Åijnoin

Lass 39A

Mass 39A

Åjkarin

Caupi 43B

Åjnoin

Lars Pålss: 40B

Pål 40A

Åutinen

Per 38B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 456 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023