AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1635 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1635

Sivu 389AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 6 Erich Huckain Hukkanen
-- 5 Madz Perss Pärnain Pärnänen
-- 2 Per Perss Kinnuin Kinnunen
-- 4 Mårthen Perss Rångain Ronkainen
-- 6 Knut Madzss Haloin Halonen
-- 4 Henrich Michellss Kijskin Kiiskinen
-- 2 Jöns Henrichss Pardain Partanen
-- 5 Per Larss Hyfuoin Hyvönen
-- 2 Madz Bertillss Martin Marttinen
-- 4 Per Madzss Wänäin Väänänen
-- 3 Erich Rångain Ronkainen
-- 3 Eskill Härköin Härkönen
-- 4 Zacharias Zachariass
-- 2 Jöns Ollss Immoin Immonen
-- 4 Oluff Immoin Immonen
-- 2 Per Kanckuin Kankkunen
-- 3 Mårthen Sefringhss Rimppi
-- 1 Helga Michelsd man i Tyskl: felt
-- 2 Grels Hartwijckss Kiiskinen
-- 2 Per Wihavainoin Vihavainoinen
-- 2 Oluff Hartwijckss
-- 4 Jöns Madzss Haloin Halonen
-- 3 Påll Lucass Kijskin Kiiskinen
-- 2 Lars Larss Lekoin
-- 2 Anders Nilss Kijskin Kiiskinen
-- 5 Per Bertillss Hyffuärin Hyvärinen
-- 4 Anders Ollss Heinoin
Ryttare
-- 10 Thomass Ollss Härköin Härkönen
-- 4 Henrich Pelkin Pelkinen
-- 2 Lars Larss ibm Pelkinen
-- 9 Jacob Härköin Härkönen
-- 6 Michell Kijskin Kiiskinen
-- 6 Per Veijalain Veijalainen
-- 8 Oluff Erichss Rångain Ronkainen
-- 6 Lars Kyllöin Kyllönen
-- 9 Grels Ollss Pernäin Pärnänen
-- 7 Nils Halin Halinen
-- 5 Henrich Jeremss Rångain Ronkainen

Sivu 390AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 5 Mårthen Ollss Rongain Ronkainen
-- 6 Thomas Hämäläin Hämäläinen
-- 8 Anders Härköin Härkönen
-- 6 Erich Gorgoniuss Kiiskinen
-- 4 Anders Henrichss Kijskin Kiiskinen
-- 9 Per Madzss Haloin Halonen
-- 8 Nils Ollss Kijskin Kiiskinen
-- 8 Henrich Vätäin Väätäinen
Huusmänn
-- 2 Madz Ollss Pärnein Pärnänen
-- 3 Hans Rautiain Rautiainen
-- 2 Anders Konst Konst
-- 2 Påll Kijskin Kiiskinen
-- 4 Lars Larss Hyfuöin Hyvönen
-- 1 Påll Muttulaiss E Muttulainen
-- 2 Lars Roiskoin Roisko
-- 3 Swän Härköin Härkönen
-- 1 Johan Hyfuiss E Hyvönen
-- 4 Anders Perss Härköin Härkönen
-- 4 Påll Pållss Kijskin Kiiskinen
-- 3 Lars Pållss Kijskin Kiiskinen
-- 2 Oluff Michelss E
-- 1 Anna Madzdotter
-- 2 Hemming Madzss Rångain Ronkainen
-- 2 Per Purdin
-- 1 Anna Jönsd Halotar Halonen
-- 2 Nils Rautiain Rautiainen
-- 2 Per Michelss Colemain Kolehmainen
-- 1 Karin Nilsd Launin Launiainen
-- 2 Hans Rysse
-- 2 Per Perss Mustoin Mustonen
-- 1 Sefringh Larss E

Matila Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Nils Ollss Keistin Keistinen
-- 5 Lars Perss Kettuin
-- 2 Johan Pardain Partanen
-- 2 Nils Pardain Partanen
-- 3 Eskill Martikain Martikainen
-- 3 Tönne Madzss
-- 2 Påll Härkein Härkönen
-- 5 Jacob Wätäin Väätänen
Ryttare
-- 10 Lars Purhoin Purhonen
-- 6 Per Larss Lautiain Lautiainen

Sivu 391AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Simon Kijskin Kiiskinen
-- 7 Per Larss Purhoin Purhonen
-- 4 Jöns Leinoin Leinonen
Huusmänn
-- 2 Per Pylwes Pylväs
-- 3 Nils Lautiain Lautiainen
-- 2 Oluff Purhoin Purhonen
-- 2 Anders Kupparin Kuparinen
-- 2 Oluff Pardain Partanen
-- 2 Anders Laitiain Laitiainen
-- 3 Henrich Purhoin Purhonen
-- 2 Anders Purhoin Purhonen
-- 2 Michell Anderss ibm Purhonen
-- 2 Michell Pardain Partanen

Koickala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 6 Madz Perss Kettuin Kettunen
-- 5 Per Perss Kettuin Kettunen
-- 2 Anders Perss Kettuin Kettunen
-- 3 E Anna Ollsd Frosten Frost
-- 4 Eskill Kosmain Kuosmanen
-- 3 Madz Jönss ibm Kuosmanen
-- 2 Madz Kosmain Kuosmanen
-- 2 Jöns Nilss ibm Kuosmanen
-- 2 Erich Martin Marttinen
-- 2 Påll ibm Marttinen
-- 5 Michell Haloin Halonen
-- 6 Jöns Haikarain Haikarinen
-- 4 Lars Månss Pöndin Pöntinen
-- 5 Per Sigfredhss Kärki
-- 3 Thomas Ikoin Ikonen
-- 3 Lars Narins E Narinen
-- 4 Jöns Narin Narinen
-- 4 Madz Madz Narin Narinen
-- 5 Eskill Kemiläin Kemiläinen
-- 4 Oluff Tenhuin Tenhunen
-- 1 Lars Tenhuins Sona E Tenhunen
-- 3 Per Tenhuin Tenhunen
-- 5 Oluff Heinoin Heinonen
-- 4 Nils Ollss ibm Heinonen
-- 4 Simon ibm Heinonen
-- 4 Per Knutss Hämäläin Hämäläinen
Ryttare
-- 6 Anders Aufuin Auvinen
-- 6 Måns Marain Maaranen
-- 9 Henrich Härköin Härkönen

Sivu 392AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Huusmänn
-- 3 Per Anderss Kettuin Kettunen
-- 2 Bengdt Martin Marttinen
-- 3 Niles Rotzalain Ruotsalainen
-- 1 Madz Kächköises E Kähkönen
-- 2 Thomas Sawolain Savolainen
-- 2 Jöns Oll Narin Narinen
-- 2 Per Rimpi Rimppi
-- 2 Bengdt Mustoin Mustonen
-- 2 Lars Huttuin Huttunen
-- 1 Per Pöxäses E Pöksäinen
-- 2 Måns Ifuoin Iivonen
-- 3 Henrich Nilss Mustoin Mustonen
-- 2 Påll Thomass Kemiläin Kemiläinen
-- 1 Margret Nilsd Lipsain Lipsanen
-- 1 Påll Kemiläises E Kemiläinen
-- 2 Måns Perss Marain Maaranen

Wällb:dig Jacob Nasakens Frelsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 5 Johan Sopain Sopanen
-- 5 Henrich Sopain Sopanen
-- 5 Per Rasain Rasanen
-- 4 Per Leskin Leskinen
-- 4 Lars Heinoin Heinonen
-- 4 Per Heinoin Heinonen
-- 3 Jöns Huttuin Huttunen
-- 3 Simon Narin Narinen
-- 4 Anders Ahoin Ahonen
-- 4 Knut Meukiun
-- 4 Per Härköin Härkönen
-- 5 Påll Härköin Härkönen
-- 3 Oluff Rastoin Rastonen
-- 5 Johan Leskin Leskinen
-- 4 Madz Leskin Leskinen
-- 2 Madz Lehikoin Lehikoinen
-- 3 Påll Leffuoin Lievonen
-- 3 Påll Rastoin Rastonen
-- 2 Anders Hamuin Hamunen
-- 4 Nils Härköin Härkönen
-- 3 Jöns Rastoin Rastonen
Huusmänn
-- 2 Bertill Hämäläin Hämäläinen
-- 1 Helga Larsd
-- 1 Martha Andersd
-- 1 Karin Persd
-- 1 Ingborg Nilsd
-- 4 Jöns Laitinen Laitinen
-- 2 Påll Marain Maaranen

Sivu 393AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Yliwes Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Hans Ikoin Ikonen
-- 5 Anders Perss Kiwkas Kiukas
-- 3 Hans Korhoin Korhonen
-- 4 Jöns Seilain Seilonen
-- 2 Påll Perss ibm Seilonen
-- 4 Lars Langain Länkinen
-- 2 Madz Pehikäin Pietikäinen
-- 2 Grels Seilain Seilonen
-- 2 Lars Limatain Liimatainen
-- 4 Lars Oikarain Oikarinen
-- 4 Anders Laskoin Laaskonen
-- 2 Jöns Anderss Harmain Harmainen
-- 2 Oluff Eskillss Korhoin Korhonen
-- 4 Lars Madzss Rokolain Ruokolainen
-- 2 Christer Ollss ibm Ruokolainen
-- 2 Madz Jönss ibm Ruokolainen
-- 4 Simon Råkolain Ruokolainen
-- 4 Per Råkolain Ruokolainen
-- 2 Per Anderss ibm Ruokolainen
-- 3 Oluff Pulkin Pulkkinen
-- 4 Bengdt Pulkin Pulkkinen
-- 5 Bengdt Jönss ibm Pulkkinen
-- 3 Anders ibm Pulkkinen
-- 3 Jöns Madzss Heilain Heilanen
-- 5 Nils Perss Heilain Heilanen
-- 3 Nils Nilss ibm Heilanen
-- 8 Lars Larss Kituin Kitunen
-- 5 Lars Perss Tålfuain Tolvanen
-- 3 Madz Henrichss Harmain Harmainen
-- 5 Måns Pasain Pasanen
Ryttare
-- 8 Corporal Jacob Nasaken Nassackin
Huusmänn
-- 3 Lars Larss Kituin Kitunen
-- 2 Lars Nilss Heilain Heilanen
-- 1 Måns Sorioses E Sorjonen
-- 2 Måns Laskoises E Laaskonen

Maiuala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Madz Madzss Auffuin Auvinen
-- 3 Påll Perss Tarkiain Tarkiainen
-- 4 Jöns Anderss Längä Länkinen
-- 2 Oluff Teifuain Teivainen
-- 7 Jöns ibm Teivainen

Sivu 394AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Lars Nikarain
-- 2 Per Pöllein Pöllänen
-- 2 Cosma Anderss
-- 4 Cosma Grelss
-- 6 Staffan Jacobss
-- 1 Per Cosmaises E Kuosmanen
-- 2 Jöns Månss Hämäläin Hämäläinen
-- 2 Jöns Jönss
-- 2 Oluff Hennin Hänninen
-- 3 Per Philppuss Auffuin Auvinen
-- 2 Anders Rokolaises E Ruokolainen
-- 5 Madz Henrich Callin Kallinen
-- 4 Påll Pekurin Pekurinen
-- 9 Staffan Pekurin Pekurinen
-- 5 Per Ollss ibm Pekurinen
-- 4 Påll Pållss ibm Pekurinen
Reutare
-- 6 Oluff Månss
-- 4 Nils Perss
-- 6 Lars Anderss Lander
-- Per Ihalembin Ihalempinen
-- 7 Per Condia Kontio
-- 5 Påll Auffuin Auvinen
-- 4 Jören Auffuin Auvinen
-- 5 Oluff ibm Auvinen
-- 3 Anders Ollss ibm Auvinen
-- 6 Påll Bengdtin Penttinen
-- 6 Philppus Tarkiain Tarkiainen
-- 7 Hans Ingin Inkinen
-- 4 Påll Tarkiain Tarkiainen
-- 3 Oluff Heilain Heilanen
-- 10 Jöran Bengdtson
-- 3 Madz Madz Callin Kallinen
Huusmänn
-- 1 Berger Pållss
-- 1 Lars Ingin Inkinen
-- 2 Nils Pawilain Paavilainen
-- 2 Erich Hämäläin Hämäläinen
-- 2 Oluff Päckäin
-- 2 Eskill Mårthenss
-- 1 Kirstin Nilsd
-- 1 Anna Larsd blindh
-- 2 Per Kinnuin Kinnunen
-- 1 Kirstin Madsd Leinoin Leinonen

Sivu 395AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 3 Mårthen Jönss Sairain Sairanen

Ollikala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 9 Lars Nulpoin Nulpponen
-- 3 Mårthen Nulpoin Nulpponen
-- 3 Thomas Mustoin Mustonen
-- 5 Jöns Pehikäin Pietikäinen
-- 4 Anders Ollikain Ollikainen
-- 3 Henrich Ollikain Ollikainen
-- 6 Anders Nillss Ihalain Ihalainen
-- 3 Per Bengdtss Wachuoin Vahvanen
-- 2 Per Wachuoises E Vahvanen
-- 3 Jacob Hamuin Hamunen
-- 3 Oluff Hemminghss
-- 3 Hemming Hassoin Hatsonen
-- 4 Oluff Wulmoin Ulmanen
-- 4 Lars Ollss Martikain Martikainen
-- 5 Lars Perss Pasain Pasanen
-- 4 Johan Perss Cosmain Kuosmanen
-- 3 Thomas Smedh Smed
-- 3 Anders Thomass
-- 5 Per Martin Marttinen
-- 3 Oluff Tarkiain Tarkiainen
Ryttare
-- 12 Oluff Turakain Turakainen
-- 3 Eskell Wässäin Väisänen
-- 5 Nils P___ Piikki
-- 8 Abrham ___ttulain Muttulainen
-- 3 Jören Larss Påsa Posa
-- Anders Hapios Landboo Haapio
-- 4 Madz Martin Marttinen
-- 6 Anders Ollss
-- 6 Henrich Madzss
-- 5 Per Jönss Pardain Partanen
-- 5 Bertill Monss
-- 5 Henrich Ahoin Ahonen
-- 4 Landboo Hans Tortain
-- 5 Madz Huttuin Huttunen
Huusmänn
-- 2 Lars Nutiaises E
-- 2 Per Hutilain
-- 2 Jöns Hämäläin Hämäläinen
-- 1 Anna Madzd
-- 1 Karin Michelsd
-- 1 Kirstin Larsd
-- 2 Anders Pardain Partanen

Sivu 396AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Per Perss Cosmain Kuosmanen
-- 2 Anders Terti Tertti
-- 2 Anders Wechmoin Vehmonen
-- 1 Kirstin Persd
-- 2 Jöns Härköin Härkönen
-- 1 Hongalises E Karin Honkalainen
-- 2 Nils Ryhäin Ryhänen
-- 1 Lar Turakaises E Turakainen
-- 2 Jöran Hämäläin Hämäläinen
-- 2 Elin Olssdot
-- 1 Anders Anderss Patolain Paatelainen
-- 2 Oluff Pylkäin Pylkkänen
-- 2 S. Her Erich Henrici E
-- 2 S. Her Erich Johannis E
-- 1 Hampus Ollss E

Worenma Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Jacob Näringin Näärinki
-- 2 Per Ollss Martikain Martikainen
-- 2 Anders Wenäläin Venäläinen
-- 2 Staffan Kerfuin Kervinen
-- 3 Jacob ibm Kervinen
-- 4 Jacob Westerin Vesterinen
-- 3 Michell Hatzoises E Hatsonen
-- 2 Mårthen ibm Hatsonen
-- 2 Henrich ___ssain Hatsonen?
-- 2 Michell ibm Hatsonen?
-- 2 Per Pöxäin Pöksäinen
-- 4 Henrich ibm Pöksäinen
-- 3 Madz Perss Cosmain Kuosmanen
-- 3 Per Perss ibm Kuosmanen
-- 2 Påll Ols Jarain Jaaranen
-- 4 Lars Nåusiain Nousiainen
-- 2 Oluff Madzson
-- 2 Philppus Wechmoin Vehmonen
-- 5 Madz Hirfuoin Hirvonen
-- 3 Frans Madzss ibm Hirvonen
-- 3 Per Perss Kurikain Kurikainen
-- 3 Jöns Michellss Lambain Lampainen
-- 2 Mårthen Lambain Lampainen
-- 4 Per Jönss Leinoin Leinonen
-- 2 Jöns Perss
-- 2 Per Perss Leinoin Leinonen
-- 4 Anders Pöyhöin Pöyhönen
-- 6 Eskill ibm Pöyhönen

Sivu 397AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Påll Pållss Tarfuain Tarvainen
-- 5 Anders Narin Narinen
-- 1 Elin Hartwijckzd
-- 2 Lars Pekurin Pekurinen
Ryttare
-- 3 Johan Bertillss
-- 3 Per Anderss Rimpi Rimppi
-- 7 Nils Tarkiain Tarkiainen
-- 4 Eskell Wechnoin Vehmonen
-- 7 Per Perss Lambain Lampainen
-- 6 Lars Perss Lambain Lampainen
Huusmänn
-- 2 Jöns Näringin Näärinki
-- 1 Elin Ollsd
-- 2 Påll Pennoin Pennanen
-- 3 Nils Wechmoin Vehmonen
-- 3 Lars Rachkoin
-- 2 Oluff Madz Caupin Kauppinen
-- 4 Per Pekurin Pekurinen
-- 3 Påll Lambain Lampainen
-- 4 Per Larss Kåickalain Koikkalainen
-- 2 Per Perss Kurikain Kurikainen

Wechkamäki

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Simon ___ain Vainikainen
-- 2 Samuel ___lain Hämäläinen
-- 4 Henrich ___ ibm Hämäläinen
-- 2 Knut Jurfuain Jurvanen
-- 4 Påll Jacobss Pawilain Paavilainen
-- 4 Fältväbel Henrich Pawilain Paavilainen
-- 3 Jacob Jacobss Hämäläin Hämäläinen
-- 6 Oluff Hämäläin Hämäläinen
-- 4 Per Henrichss ibm Hämäläinen
-- 10 Jacob Oikarain Oikarinen
-- 4 Jöns Oikarain Oikarinen
-- 4 Madz Oikarain Oikarinen
-- 5 Abraham Hötyläin Hyötyläinen
-- 2 Oluff Pylkäin Pylkkänen
-- 3 Clemet ibm Pylkkänen
-- 2 Bertill ibm Pylkkänen
-- 3 Henrich Pekurin Pekurinen
-- 3 Nils Anderss Solki Solki
Ryttare
-- Henrich Erichss Landboo
-- 4 Madz Perss Rimpi Rimppi

Sivu 398AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Knut Hämäläin Hämäläinen
-- 3 Påll Jöranss
-- 6 Per Ols Rutu Ruutu
-- 5 Henrich Remoin Remonen
-- 2 Oluff Jönss Tuchkalain Tuhkalainen
-- 2 Nils Hämäläin Hämäläinen
-- 2 Anders Remoin Remonen
Huusmänn
-- 2 Jöns Turkia Turkia
-- 3 Jöns Pållss Lehikoin Lehikoinen
-- 2 Per Pållss
-- 1 Madz Jönss Lehikoin Lehikoinen
-- 2 Philppus Oikarain Oikarinen
-- 2 Jöns Perss Leinoin Leinonen
-- 2 Jöns Kilpoin Kilponen
-- 2 Oluff Lefuoin Lievonen
-- 1 Bengdt Anderss
Presterskapet
-- 5 Theodoricus Weiher Weiher
-- 4 Dn. Laurentius Marthini Martikainen
-- 3 Klåckare Michell Anderss

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16331638

© Maija-Liisa Laaso 2023