AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1645 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1645

Sivu 95B (aukeaman 95 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Jönss Rångain Ronkainen 1 h-1 Moder 1
-- 2 Oluf Tirroin Tirronen 1 h-1
-- 5 Matz Rimppi Rimppi 1 h-1 S:r-2 h-1
-- 3 Erich Rångain Ronkainen 1 h-1 dott-1
-- 2 Peer Person Hyfuin Hyvönen 1 h-1
-- 2 Matz Pörnein Pärnänen 1 h-1
-- 4 Hendrich Herrain Herranen 1 h-1 Son-1 hustru-1
-- 3 Larss Pelginen Pelkinen 1 h-1 Son-1
-- 4 Anders Palos Hulkkonen 1 h-1 Son-1 hustru-1
-- 4 Pål Härkein Härkönen 1 h-1 Mod-1 Stiufdotter-1
-- 1 Oluf Immois dotter Immonen 1
-- 1 Anders Kånst Konsti 1
-- 3 Grellss Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 dott-1
-- 2 Peer Wasara Vasara 1 h-1
-- 3 Pååll Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 S-1
-- 3 Anders Kupsa Kupsa 1 h-1 dott-1
-- 2 Thomas Immoin Immonen 1 h-1
-- 2 Matz Rångain Ronkainen 1 h-1
-- 3 Peer Weijalain Veijalainen 1 Son-1 h-1

Matila Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Erich Randoin Rantonen 1 h-1 S:r-2
-- 4 Simon Hottinen Hottinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Hendrich Kerfin Kervinen 1 hust-1
-- 2 Jönss Summain Summanen 1 hust-1
-- 3 Nielss ibm Summanen 1 Son-1 h-1
-- 2 Oluf Loomen Luomanen 1 hust-1
-- 3 Eskell Mardiken Martikainen 1 hust-1 dr-1
-- 5 Isack Muttulin Muttulainen 1 hust-1 Måg-1 hustru-1 dotter-1
-- 2 Anders Lautiain Lautiainen 1 hust-1
-- 6 Matz Rimppi Rimppi 1 hust-1 Son-1 h-1 drengh-1 h-1
-- 4 Jacob Persson Korhonen 1 h-1 Bolagzman-1 hustru-1

Koikala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Eskell Kemiläins hustru Kemiläinen 1 Son-1 h-1 dotter-1
-- 2 Larss Tenhunen Tenhunen 1 hust-1
-- 2 Stafan ibm Tenhunen 1 hust-1
-- 4 Larss Heijnoinen Heinonen 1 h-1 Brh-1 Enka-1
-- 3 Nillss ibm Heinonen 1 h-1 dott-1
-- 2 Anders Örrö Örrö 1 hust-1
-- 2 Larss Fråst Frost 1 hust-1
-- 2 Matz Cosmain Kuosmanen 1 hustru-1
-- 2 Matz Puhakain Puhakainen 1 hustru-1
-- 4 Jönss Kettuin Kettunen 1 h-1 Son-1 Mod-1
-- 2 Matz Kettuin Kettunen 1 hustru-1
-- 2 Erich Marttin Marttinen 1 hustru-1
-- 2 Pååll Marttinen Marttinen 1 hustru-1
-- 4 Michell Haloinen Halonen 1 h-1 Son-1 h-1
-- 3 Sigfredh Persson Kärki 1 Mod:r-1 dott-1
-- 5 Jönss Haikarain Haikarinen S:r-2 Sh-2 dott:r-1
-- 5 Monss Maaran Maaranen 1 h-1 S:r-2 h-1
-- 5 Larss Pondinen Pöntinen 1 h-1 B:r-1 hustru-1 drengh-1
-- 3 Thomas Ikoin Ikonen 1 h-1 dr-1
-- 3 Thomas Saflain Savolainen h-1 Mågh-1 hu-1
-- 3 Larss Narin Narinen 1 h-1 Mod:r-1
-- 4 Oluf Suikoin Suikonen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Michell Wätein Väätäinen 1 h-1 Mod:r-1
-- 3 Matz Anderson Limatain Liimatainen 1 h-1 Mod:r-1
-- 2 Oluf Kuifualain Kuivalainen 1 h-1
-- 2 Peer Hämäläin Hämäläinen 1 h-1
-- 2 Oluf Pardain Partanen 1 h-1
-- 2 Michell Purhoin Purhonen 1 h-1
-- 2 Christer Harmain Harmainen 1 h-1

Sivu 96A (aukeaman 96 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Anders Ihalainen Ihalainen 1 h-1 Br-1 h-1
-- 4 Jönss Pedikäinen Pietikäinen 1 h-1 Söner-2
-- 2 Jacob Hamuin Hamunen 1 h-1
-- 1 Eskell Wäiseis E:a Väisänen 1
-- 4 Oluf Tarkias h Tarkiainen 1 S-1 h-1 S:r1
-- 2 Larss Martin Marttinen 1 Moder-1
-- 3 Hemingh Hatzoin Hatsonen 1 h-1 Son-1
-- 3 Oluf Tolska Tolska 1 h-1 Son-1
-- 3 Larss Mardikin Martikainen 1 h-1 Son-1
-- 2 Hendrich Putkin Putkinen 1 hustru-1
-- 4 Peer Pasain Pasanen 1 h-1 Br-1 h-1 dreng-1
-- 4 Jönss Hämäläinen Hämäläinen 1 h-1 S-1 d:r-1
-- 2 Thomas Smedh Smed 1 h-1
-- 2 Oluf Åikarinen Oikarinen 1 h-1
-- 2 Larss Marttinen Marttinen 1 h-1
-- 2 Hans Tirroin Tirronen 1 h-1

Woorenmaa Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Anders Poxäin Pöksäinen 1 h-1
-- 3 Peer Pöxäin Pöksäinen 1 h-1 dr-1
-- 2 Nillss Wechmoin Vehmonen 1 h-1
-- 4 Oluf Colemain Kolehmainen 1 h-1 Son-1 h-1
-- 3 Peer Mardikan Martikainen 1 h-1 dott-1
-- 3 Peer Westerin Vesterinen 1 h-1 S-1
-- 2 Pååll Jarain Jaaranen 1 h-1
-- 2 Matz Cosmain Kuosmanen 1 h-1
-- 3 Caupi Näringh Näärinki 1 S-1 h-1
-- 2 Peer Cosmain Kuosmanen 1 h-1
-- 2 Jönss Lambain Lampainen 1 h-1
-- 4 Matz Hirfuon Hirvonen 1 h-1 Son-1 h-1
-- 2 Matz Hansson Hirvonen 1 h-1
-- 6 Peer Jönson Leijnoin Leinonen 1 h-1 Br-1 h-1 Son-1 h-1
-- 2 Mårthen Lambain Lampainen 1 h-1
-- 3 Pååll Tarfuain Tarvainen 1 h-1 S-1
-- 2 Anders Narinen Narinen 1 h-1
-- 2 Christer Laamoin Laamanen 1 h-1
-- 6 Nillss Pöyhöin Pöyhönen 1 h-1 Br-1 h-1 Son-1 dotter-1
-- 4 Anders Pöyhöin Pöyhönen 1 h-1 S-1 h-1
-- 1 Per Kurikas hustru Kurikainen 1
-- 5 Larss Lambain Lampainen 1 h-1 S-1 h-1 Broder hustru-1
-- 5 Pååll Körkäinen Kärkkäinen 1 h-1 S-1 h-1 drengh-1
-- 2 Larss Nousiain Nousiainen 1 h-1

Wechkamäki Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Abraham Hetylain Hyötyläinen 1 h-1 Son-1 h-1
-- 2 Pååll Oikarinen Oikarinen 1 h-1
-- 2 Matz Oikarinen Oikarinen 1 h-1
-- 2 Clemet Pylkäin Pylkkänen 1 h-1
-- 4 Larss Oikarinen Oikarinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Oluf Tuchkalain Tuhkalainen 1 h-1
-- 2 Nillss Solki Solki 1 h-1
-- 4 Oluf Cosmason Tuchkalain Tuhkalainen 1 h-1 Son-1 h-1
-- 3 Knuth Jurfuin Jurvanen 1 h-1 dott-1
-- 2 Samuell Hämäläin Hämäläinen 1 h-1
-- 5 Pååll Pafuilain Paavilainen 1 h-1 Br-1 h-1 S-1
-- 3 Pååll Neula Neula 1 h-1 S-1
-- 5 Jönss Jacobson Hämälen Hämäläinen 1 h-1 Söner-2 hustru-1

Maifuala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Cosma Tarkiain Tarkiainen 1 h-1 dott-1
-- 4 Jönss Längä Länkinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Peer Aufuin Auvinen 1 h-1
-- 5 Matz Aufuin Auvinen 1 h-1 S:r-2 dott-1
-- 2 Hend: Jönson Hämälen Hämäläinen 1 h-1
-- 5 Oluf Hänninen Hänninen 1 h-1 S:r-2 dott-1
-- 4 Stafan Cosmains h Kuosmanen 1 Son-1 h-1
-- 4 Jönss ibm Kuosmanen 1 h-1 Moder-1 dott-1
-- 5 Matz Kallinen Kallinen 1 h-1 Son-1 Sh-1 SonaSon-1
-- 4 Matz Teifuain Teivainen 1 h-1 S:r-2
-- 4 Jören Ihalembin Ihalempinen 1 h-1 Bolagzman-1 hustru-1
-- 2 Jören Påsa Posa 1 h-1

Sivu 96B (aukeaman 96 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ryttare
-- 5 Peer Ojkarinen Oikarinen 1 Söner-2 Rytt:h-1 dotter-1
-- 2 Brusius Lehikoinen Lehikoinen 1 h-1
-- 5 Thomas Smedh Smed 1 h-1 Son-1 dreng-1 dott-1
-- 4 Knuth Hendrichson Hämäläin Hämäläinen 1 h-1 Moder-1 Son-1
-- 7 Mårthen Pekurinen Pekurinen 1 h-1 Br-1 h-1 Rytt:h-1 BrS-1 hustru-1
-- 6 Larss Kyllöinen Kyllönen 1 h-1 S-1 h-1 dotter-1 dr-1
-- 3 Pååll Kyllöinen Kyllönen 1 h-1 S-1
-- 6 Mårthen Rångain Ronkainen 1 h-1 B:r-1 h-1 dott-1 dr-1
-- 6 Pååll Rångain Ronkainen 1 h-1 S-1 h-1 dott-1 dr-1
-- 6 Hendrich Rongin Ronkainen 1 h-1 Son-1 h-1 dott-1 dr-1
-- 7 Erich Laukain Laukkanen 1 h-1 Br-1 h-1 Syster-1 drengar-2
-- 10 Thomas Härkain Härkönen 1 h-1 Br-1 h-1 Rytt:h-1 drengar-4 Pijga-1
-- 4 Bertill Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 dreng-1 h-1
-- 3 Erich Michellsson ibm Kiiskinen 1 h-1 Pijga-1
-- 6 Mårthen Ojnoin Oinonen 1 S-1 h-2 dotter-1 h-1
-- 6 Nillss Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 S-2 Sona h-2
-- 5 Hendrich Wäätän Väätäinen 1 h-1 Söner-2 h-1
-- 7 Anders Härkain Härkönen 1 B:r-2 h-2 FaarB:r h-1 B:rS-1
-- 5 Peer Lautiain Lautiainen 1 h-1 dott-2 dreng-1
-- 6 Erich Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 B:r-1 Söner-2 drengh-1
-- 5 Anders Kiskinen Kiiskinen 1 Måg-1 h-1 drengar-2
-- 4 Anders Stafanson Näkki h-1 dr-1 Pijga-1 Bolagzman-1
-- 6 Jonss Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 Måg-1 h-1 Moder-1 dotter-1
-- 7 Thönne Matzsson 1 S:r-2 h-2 dreng-1 Moder-1
-- 9 Larss Purhoinen Purhonen 1 S:r-3 h-3 drengh-1 Pijga-1
-- 6 Månss Maarain Maaranen 1 Son-1 h-2 B:rSon-1 dreng-1
-- 7 Anders Nulpoin Nulpponen 1 h-1 S:r-2 B:rh-1 dotter-1 Pijga-1
-- 5 Anders Aufuin Auvinen 1 h-1 dr-1 B:r dott-1 Pijga-1
-- 8 Jönss Härkäin Härkönen 1 h-1 B:r-1 h-1 Söner-2 hust-1 Pijga-1
-- 8 Capten Jacob Person Nassackin h-1 Bolagzman-1 hustru-1 drengar-3 Pijgor-2
-- 7 Cosma Tarkiainen Tarkiainen 1 h-1 faarB:rS:r-2 h-2 Far B:rh-1
-- 3 Pååll Lambainen Lampainen 1 h-1 dott-1
-- 5 Abraham Remoin Remonen 1 h-1 Moder-1 B:r-2
-- 4 Larss Erichson Pafuilain Paavilainen 1 h-1 S-1 h-1
-- 5 Peer Ruthu Ruutu h-1 Son-1 h-1 Sona Son-1 Stiufmoder-1
-- 8 Knuth Knuthson Hämäläin Hämäläinen 1 h-1 B:r-1 h-1 Son-1 Rytt:h-1
-- 6 Hendrich Pafuilain Paavilainen 1 h-1 B:rS-1 h-1 Rytt:h-1 Moder-1
-- 6 Thomas Bertillsson 1 h-1 B:r-1 h-1 dr-1 Pijga-1
-- 10 Philpuss Tarkiainen Tarkiainen 1 B:r-1 h-1 Söner-2 hustru-2 Rytt:h-1 MåghSöner-2

Sivu 97A (aukeaman 97 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 8 Pååll Bengtinen Penttinen 1 h-1 Söner-3 h-2 dr-1
-- 3 Anders Aufuin Auvinen 1 Rytt:h-1 Son-1
-- 2 Oluf ibm Auvinen 1 h-1
-- 6 Philpuss Condia Kontio 1 h-1 Söner-3 Pijga-1
-- 6 Pååll Tarkiain Tarkiainen 1 h-1 Söner-2 h-1 dott-1
-- 6 Oluf Härköin Härkönen 1 h-1 Son-1 h-1 dr-1 h-1
-- 6 Jören Bengtson 1 h-1 Söner-2 hust-2
-- 4 Anders Putkinen Putkinen Söner-2 hustru-2
-- 6 Christer Turukanen Turakainen 1 h-1 B:r-1 B:rS-1 h-1 S-1
-- 4 Peer Pardain Partanen 1 h-1 Stiufson-1 h-1
-- 7 Oluf Anderson Taipalinen 1 h-1 B-3 h-1 B:rSon-1
-- 5 Abraham Muttulainen Muttulainen 1 h-1 B:rSon-1 h-1 Sona h-1
-- 2 Hendrich Ahoin Ahonen 1 h-1
-- 4 Nillss Pijk Piikki 1 h-1 dr-1 Pij-1
-- 2 Matz Hendrichson 1 h-1
-- 9 Pååll Caipain Kaipainen 1 h-1 S:r-2 Sona h-2 dott-1 d:r-2
-- 3 Börgell Lehikoinen Lehikoinen 1 h-1 Br-1
-- 4 Matthias Schadewitz Schadevitz h-1 drengh-1 Pijgor-2
Inhysses män och hooskoner
-- 2 Peer Wänein Väänänen 1 h-1
-- 2 Simon Rokolain Ruokolainen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Hanss Rautiain Rautiainen 1 dotter-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Pååll Persson Herkin Härkönen 1 h-1
-- 2 Michell Philpusson Kiskin Kiiskinen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Peer Sigfredhson Weijalain Veijalainen 1 h-1 Stodh-1 Köör-2 Fhåår-2
-- 1 Larss Lapuetelan Lapveteläinen 1
-- 1 Larss Roiskos h Roisko 1 Koo-1 Fhåår-1
-- 1 Anna Palakatar 1 Koo-1
-- 1 Karin Hyfuatar Hyvönen 1 Q-1 Fh:r-1
-- 2 Anders Pelgis h Pelkinen 1 Son-1 Quiga-1 Stodh-1
-- 1 Elin Eskelins dotter Eskelinen 1 Koo-1
-- 1 Kerstin Launitar Launiainen 1 Koo-1 Fhåår-1
-- 2 Philpuss Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 Häst-1 Köör-2 Fhåår-2 Geet-1
-- 1 Stafan Pajais h Paajanen 1 Koo-1
-- 1 Oluf Laskis h Leskinen 1
-- 1 Anna Kinnutar Kinnunen 1 Quiga-1 Fhåår-1
-- 1 Peer Pajais h Paajanen 1 Koo-1 Fhåår-1
-- 1 Swen Härköis E:a Härkönen 1 Köör-2
-- 1 Peer Lukois h Luukkonen 1 Koo-1
-- 1 Larss Påållsson Kiskin Kiiskinen 1 Koo-1
-- 1 Helga Kancka 1 Koo-1
-- 1 Larss Lackunen Laakkonen 1
-- 1 Anders Kiskis h Kiiskinen 1 Koo-1
-- 1 Jönss Lejnois h Leinonen 1 Koo-1 Fhåår-1
-- 1 Maicko Mokatar 1
-- 1 Per Colmihalkos h 1 Quiga-1

Sivu 97B (aukeaman 97 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Oluf Nillsson Keistinen Keistinen 1 hustru-1 Koo-1
-- 1 Peer Worois dotter 1 Koo-1
-- 1 Anders Pondins E:a Pöntinen 1 Q-1
-- 2 Bertill Matzson 1 h-1
-- 1 Hendrich Ulmais h Ulmanen 1 Koo-1 Fhåår-1
-- 2 Christer Pätyinen Pätynen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Kirstin Jonsdotter Hångatar Honkanen 1 Son-1 Koo-1
-- 1 Hendrich Walkoins hu Valkonen 1 Koo-1
-- 1 Johan Cosmoins h Kuosmanen 1 Stodh-1 Köör-2
-- 3 Bertill Cainulainen Kainulainen 1 h-1 dott-1 Stodh-1 K:-1
-- 2 Anders Mustoin Mustonen 1 h-1
-- 2 Nillss Wachuain Vahvanen 1 h-1 K:-1
-- 2 Oluf Pylfuis Pylväs 1 h-1 Koo-1 Fhåår-2
-- 1 Matz Stafanninen Tahvanainen hu-1 K1
-- 2 Matz Kouruin Kourunen 1 h-1 Fhåår-2 Koo-1
-- 1 Nillss Monson Ollikain Ollikainen 1
-- 1 Isack Wenäläis h Venäläinen 1 Köör-2
-- 1 Peer Lambais dotter Lampainen 1
-- 1 Anna Wachuatar Vahvanen 1 Koo-1
-- 1 Mårthen Nulpois E:a Nulpponen 1 dott-1
-- 1 Anders Patolainen Paatelainen 1
-- 2 Oluf Teifuain Teivainen 1 h-1
-- 2 Hendrich Wäisein Väisänen 1 h-1 K-1
-- 1 Karin Hongatar Honkanen 1 Q-1
-- 1 Larss Roigois h Roikonen 1 Koo-1
-- 2 Bengt Anttoin Anttonen 1 h-1 Koo-1
-- 1 Karin Kinnutar Kinnunen 1
-- 1 Thomass Kockois h Kokkonen 1 Koo-1
-- 1 Peer Hämäläis E:a Hämäläinen 1 Q-1
-- 1 Matz Tarkias h Tarkia 1 Koo-1
-- 1 Hanss Ingis E:a Inkinen 1 Koo-1
-- 2 Anders Mickoin Mikkonen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Jören Hytiäis E:a Hyytiäinen 1
-- 1 Nillss Hylkeinen Hylkeinen 1
-- 2 Anders Remoin Remonen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Oluf Pylkäinen Pylkkänen 1 h-1 Häst-1 Köör-2
-- 1 Erich Hämäläis h Hämäläinen 1
-- 3 Anders Wenäläin Venäläinen 1 h-1 dott-1
-- 1 Bertill Pylkäinss h Pylkkänen 1
-- 3 Oluf Pennois Pennanen dotter-2 Son-1
-- 1 Helga Andersdotter W___tar 1
-- 2 Larss Pekurinen Pekurinen 1 h-1
-- 2 Peer Peerson Lejnoin Leinonen 1 h-1
-- 1 Jönss Muikuin Muikkunen 1 Koo-1
-- 1 Jacob Saflain Savolainen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Philpuss Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 Koo-1 Fhåår-1
-- 2 Jönss Keckoinen Kekkonen 1 h-1 Köör-2
-- 2 Mårthen Hassainen Hasanen 1 h-1 Koo-1 Geet-1
-- 1 Michell Lopio Luopio 1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Larss Wäinämöinen Väinämöinen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Hendrich Cauppinen Kauppinen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Pååll Westers h Vesterinen 1 S-1
-- 3 Pååll Lambain Lampainen 1 h-1 Son-1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Johan Pöyhöin Pöyhönen 1 Koo-1
-- 1 Inga Kiskitär Kiiskinen 1 Koo-1 Fh:r-2
-- 3 Peer Hirfuoin Hirvonen 1 Son-1 dott-1 Koo-1 Quiga-1 Fhåår-2
-- 1 Johan Cosmas h Kuosmanen 1 Stodh-1 Köör-2
-- 2 Matz Lapueteläin Lapveteläinen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1 Quiga-1
-- 2 Peer Paunoin Paunonen 1 h-1 Stodh-1 Köör-2
-- 2 Larss Huttunen Huttunen 1 hustru-1
-- 2 Matz Hyfuöin Hyvönen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Oluf Matzson Pärnäin Pärnänen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Pååll Kupsas h Kupsa 1 Stodh-1 Koo-1

Sivu 98A (aukeaman 98 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Matz Hämäläinen Hämäläinen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Anders Påållson Aufuin Auvinen 1 h-1 Koo-1
-- 1 Pååll Aufuins h Auvinen 1
-- 2 Hanss Harmain Harmainen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1 Quiga-1
-- 2 Thomas Hendrichson Rångain Ronkainen 1 h-1 Köör-2
-- 1 Nillss Michellsson Kemilein Kemiläinen 1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Karin Kemiläin Kemiläinen 1 Koo-1
-- 1 Sissa Hupotar 1 Koo-1
-- 2 Peer Ikoinen Ikonen 1 h-1 Stodg-1 Koo-1
-- 2 Pååll Hendrichson Orais Mågh Oranen 1 hustru-1
-- 1 Mårthen Eskellson Cosmain Kuosmanen 1
-- 2 Matz Taifuain Taivainen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Larss Cosmas hustru Kuosmanen 1 dott-1 Köör-2 Fåår-2
Wälbördigh Carll Hastfersss Frellsse
-- 4 Hans Ikoinen Ikonen 1 Söner-2 dotter-1
-- 4 Anders Kiukas Kiukas 1 h-1 Mågh-1 h-1
-- 2 Peer Langain Länkinen 1 h-1
-- 2 Peer Härkäin Härkönen 1 h-1
-- 3 Matz Pedikais h Pietikäinen 1 B:r-1 h-1
-- 2 Hanss Bengtson Ikoin Ikonen 1 h-1
-- 2 Matz Nopoin Noponen 1 h-1
-- 3 Peer Wänäin Väänänen 1 h-1 S-1
-- 2 Peer Frantzsson Väänänen 1 h-1
-- 2 Peer Sejlain Seilonen 1 h-1
-- 2 Grellss ibm Seilonen 1 h-1
-- 1 Oluf Korhonen Korhonen 1
-- 3 Jönss Pasainen Pasanen 1 h-1 B:r-1
-- 2 Hanss Korhoinen Korhonen 1 h-1
-- 1 Peer Tolfuais h Tolvanen 1
-- 4 Nillss Heilais Söner Heilanen 2 h-2
-- 1 Nillss Nillsson ibm Heilanen 1
-- 1 Anders Pispais Son Piispanen 1
-- 2 Matz Harmain Harmainen 1 h-1
-- 3 Bengt Pulkinen Pulkkinen 1 h-1 B:rh-1
-- 2 Peer Ollsson ibm Pulkkinen 1 h-1
-- 3 Bengt Peersson ibm Pulkkinen 1 h-1 Son-1
-- 4 Oluf Larsson Kituin Kitunen 1 h-1 B:r-1 h-1
-- 3 Anders Rokolainen Ruokolainen 1 h-1 Son-1
-- 3 Hans Korhoinen Korhonen 1 Måg-1 h-1
Wälb:gh Jacob Nasackz Frellsse
-- 4 Simon Hejnoin Heinonen 1 h-1 S-1 h-1
-- 4 Peer Leskin Leskinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Peer Hejnoinen Heinonen 1 h-1 B:rS-1
-- 3 Larss Hejnois Son Heinonen 1 h-1 B:r-1
-- 4 Matz Rasain Rasanen 1 h-1 B:rS-1 h-1
-- 3 Peer Sopain Sopanen 1 h-1 B:rdott-1
-- 3 Johan Sopain Sopanen 1 Son-1 h-1
-- 5 Hendrich Läskinen Leskinen 1 h-1 Son-1 h-1 Broder-1
-- 3 Matz ibm Leskinen 1 hustru-1 B:r-1
-- 2 Matz Härköin Härkönen 1 hu-1
-- 1 Jönss Härköins E:a Härkönen 1
-- 4 Peer Härköin Härkönen 1 h-1 Son-1 h-1
-- 4 Jönss Huttuinen Huttunen 1 h-1 Son-1 h-1
-- 4 Nillss Härköin Härkönen 1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Peer Kettuin Kettunen 1 h-1
-- 2 Pååll Ahoin Ahonen 1 h-1
-- 4 Hendrich Laitiainen Laitiainen 1 h-1 B:r-1 hustru-1

Sivu 98B (aukeaman 98 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Oluf Pölleis hustru Pöllänen 1 dott-1
-- 2 Mårthen Wenäläin Venäläinen 1 h-1
-- 3 Nillss Lipsain Lipsanen 1 h-1 B:r-1
-- 2 Anders Hamuin Hamunen 1 h-1
-- 2 Pååll Lefuoin Lievonen 1 h-1
-- 1 Matz Lehikois h Lehikoinen 1
-- 3 Eskell Pulkoin Pulkkinen 1 h-1 B:r-1
Hussman
-- 1 Walborg Laukatar Laukkanen 1
-- 1 Brita Pochjatar Pohjalainen 1 K-1
-- 1 Elin Hejnotar Heinonen 1
-- 1 Kirstin Oratar Oranen 1
-- 1 Oluf Kärkäin Kärkkäinen 1
Gårdzens drengier
-- 1 Pååll Påållsson Härkeinen Härkönen 1
-- 1 Matz Matzsson Leskinen Leskinen 1
-- 1 Pååll Keistinen Keistinen 1
Papisto
-- 4 Kyrkioherdens S: Her Dirickz Enka Weiher 1 drengar-2 Pijga-1
-- 4 Sacellanius Her Larss Marthini Martikainen 1 h-1 drengh-1 Pijga-1
-- 3 Klockare Michell 1 h-1 Stiufmoder-1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16441646

© Maija-Liisa Laaso 2023