AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1646 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1646

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Crister Clemetson 86B

Dirik 88B

Elin Eshilsdotter 86B

Jacob Person 87A

Jören Bengt:n 87A

Lars 88B

Lastica Palsdott 86B

Matz Hanson 87B

Matz Hend:n 87A

Michell 88B

Måns Olson 87A

Olof Cosmas 87B

Tomas Bertilson 87A

Tönne Matzson 87A

AAlkuun

Ahon

Pål 88A

Aufuin

Anders 87A

Matz 88A

Oluf 87A

Pal 88A

Per 88A

BAlkuun

Bentinen

Jöns 87A

CAlkuun

Cainulan

Bertil 87B

Caipain

Pal 87A

Callinen

Matz 88A

Caupinen

Heirh 88A

Colemain

Olof 87B

Colmihulko

Peer 88A

Condia

Philip 87A

Cosm:n

Jöns 88A

Stafan 88A

Cosmain

Jöns 87B

Matz 87B

Cosmanen

Matz 87B

Per 87B

Couru

Matz 88A

Cuiualain

Olof 87B

FAlkuun

Frost

Lars 87B

HAlkuun

Haloin

Michil 87B

Hamuin

Anders 88A

Hamunen

Jacob 87B

Harmain

86B

Crister 87B

Matz 88B

Harman

Hans 88A

Hastwer

Carl 88B

Hatzoin

Morten 88A

Hatzonen

Heming 87B

Heilain

Johan Person 88B

Nils 88B

Nils N:n 88B

Heinoin

Lars 88A

Lars O: 87B

Nils 87B

Per 88A

Heinoinen

Pål O: 88B

Heinon

Simon 88A

Heinotar

Elin 88B

Hemelein

Jöns 87B

Jöns Jacobson 87B

Per 87B

Per 88A

Hemelen

Knut 87A

Knut Hend:n 87A

Matz 86B

Herkein

Jöns 87A

Nils 88A

Pauel 88B

Swen 86B

Herken

Eshil Mort:n 87A

Matz 88A

Oluf 87A

Per 88A

Tomas 87A

Herkin

Peer 88B

Herrain

Henrich 86B

Hiruoin

Matz 87B

Hirwoin

Per 88A

Hongatar

Karin 88A

Horkinen

Pål 88A

Hottin

Simon 87A

Huhka

Anders 88B

Huttuin

Jöns 88A

Lars 86B

Hylkein

Nils 88A

Hywöin

Peer Person 86B

Hämelein

Samson 87B

Hämolan

Henrich Jönson 88A

Hänninen

Oluf 88A

Härkein

Anders 87A

Per Pål:n 86B

Pål 86B

Hötylein

Abram 87B

IAlkuun

Ihalain

Anders 87B

Ihalembin

Jören 88A

Ikoin

Hans Bengt:n 88B

Ikonen

Hans 88B

Peer 88A

Tomas 87B

Ilmar

And 87A

Immoin

Jöns 86B

Thomas 86B

JAlkuun

Jaranen

Pal 87B

Jurfuein

Cnut 87B

KAlkuun

Keisle

Oluf 88A

Keistin

Pål 88B

Kemilein

Eshil 87B

Nils Mich:n 88A

Pal 88A

Pål 88A

Kerkos

Jöns 88A

Keruin

Henrich 87A

Kettu

Jöns Per:n 87B

Matz 87B

Peer 88B

Kinnutar

Anna 86B

Kishin

Anders 86B

Anders 87A

Anders M: 86B

Bertil 87A

Erich 87A

Gorgonius 87A

Grels 86B

Jöns 87A

Michil 86B

Nils 87A

Pal 86B

Peer Ols:n 86B

Philip 88A

Philpus 86B

Kishitar

Inga 88A

Kitunen

Oluf L:n 88B

Kiukas

Anders 88B

Kongatar

Helga 86B

Konst

Anders 86B

Korhoin

Hans 88B

Jacob Per:n 87A

Oluf 88B

Kupsa

Anders 86B

Kurika

Per 87B

Kyllein

Pal 86B

Kyllöin

Lars 86B

Kärkein

Oluf 88B

Pal 87B

Kärki

Sigfred 87B

LAlkuun

Laitiain

Henrich 88A

Lakoinen

Lars 86B

Lamain

Crister 87B

Lambain

Jöns 87B

Lars 87B

Pal 87A

Per 88A

Pål 88A

Langain

Per 88B

Lapuetelen

Lars 86B

Matz 88A

Laukain

Erich 87A

Laukatar

Walborg 88B

Launitar

Kirstin 86B

Lautiain

Anders 87A

Pall 86B

Peer 87A

Lehikoin

Birger 87A

Brusi 87A

Matz 88A

Lehikon

Matz Jön:n 88A

Leino

Jöns 88A

Leinoin

Morten 87B

Per 87B

Per Person 88A

Leshin

Matz M:tt 88B

Oluf 86B

Leshinen

Per 88A

Lewonen

Pal 88A

Limatain

Anders 87B

Lipsan

Nils 88A

Lomain

Oluf 87A

Lopio

Michil 88A

Lukoin

Per 86B

Längä

Jons 88A

MAlkuun

Maranen

Mons 87B

Måns 87A

Mardikain

Eshil 87A

Per 87B

Mardikan

Lars 87B

Martinen

Lars 87B

Pal 87B

Mokotar

Maiko 88A

Muikoin

Jöns 88A

Mustoin

Anders 88A

Mustonen

Per 88B

Muttulain

Isak 87A

Muttulan

Abram 87A

NAlkuun

Narin

Anders 87B

Narinen

Lars 87B

Nazak

Jacob 87A

Jacob 88A

Negla

Pål 87B

Nekj

Anders Staf:n 87A

Nousiain

Lars 87B

Nulpoin

Anders 87A

Morten 88A

Näring

Caupi 87B

OAlkuun

Oikarin

Lars 87B

Matz 87B

Olof 87B

Per 87A

Pål 87B

Oinoin

Matz 87A

Ollikain

Nils 88A

Oratar

Kirstin 88B

PAlkuun

Pajain

Peer 86B

Pajan

Stafan 86B

Palos

Anders 86B

Pardain

Jöns 86B

Olof 87B

Per 87A

Parkin

Lars 88A

Pasanen

Jöns 88B

Per 87B

Patolan

Tomas 87B

Pauilain

Lars Erson 87A

Pål 87B

Pauilan

Henrich 87A

Paunoin

Per 88A

Pedikein

Jöns 87B

Pediken

Matz 88B

Tomas 88B

Pekurin

Morten 87A

Pelgin

Anders An:n 86B

Pelginen

Lars 86B

Penna

Olof 87B

Pernein

Matz 86B

Pijk

Nils 87A

Pispa

Anders 88B

Pohiotar

Brita 88B

Pudkin

Anders 87A

Henrich 87B

Puhakain

Matz 87B

Pulkin

Eshil 88A

Pulkinen

Bengt 88B

Bengt Per:n 88B

Jöns 87B

Per O: 88B

Purhonen

Lars 87A

Puroin

Lars Sig:n 88A

Pylkein

Bertil 88A

Pylken

Clemet 87B

Olof 87B

Pylwes

Olle 88A

Pätynen

Crister 88A

Pöllein

Olle 88A

Pöndin

Lars 87B

Pöxe

Anders 87B

Pöyhein

Anders 87B

Nils 87B

RAlkuun

Rahuin

Anders 88B

Randain

Erich 87A

Rasanen

Matz 88A

Rautiain

Hans 86B

Remoin

Abram 87A

Rimpi

Matz 87A

Morten 86B

Roikoin

Lars 88A

Roisho

Lars 86B

Rokolain

Matz M:tt 88B

Romo

Anders 88A

Rongain

Henrich 86B

Matz 86B

Morten 86B

Påll 86B

Ronganen

Erich 86B

Jöns 86B

Rutu

Per 87A

Ryss

Isuash 86B

Råkolain

Crister 88B

Peer 88B

Simon 86B

Rännere

Oluf 86B

SAlkuun

Sauolain

Tomas 87B

Sawolain

Jacob 88A

Seiloin

Grels 88B

Per 88B

Seppäläin

Henrich 88B

Shadewitz

Mattias 87A

Smed

Tomas 87A

Snidker

Bertil 88A

Solki

Nils 87B

Sopanen

Johan 88A

Per 88A

Stafanain

Matz 88A

Suikoin

Olof 87B

Summain

Jöns 87A

Lars Nils:n 87A

TAlkuun

Taipalin

Oluf 87A

Taiwanen

Matz 87B

Tarkia

Cosma 87A

Cosma 88A

Matz 88A

Philip 87A

Påll 87A

Tarkin

Oluf 87B

Taruain

Pål 87B

Teiwanen

Oluf 88A

Tenhunen

Lars 87B

Stafan 87B

Tianen

Per 87B

Tirronen

Hans 87B

Oluf 86B

Toiwain

Matz 88A

Tolwain

Per 88B

Tuhkalain

Olof 87B

Turakain

Olof 87B

Turakan

Crister 87A

UAlkuun

Ulmain

Henrich 88A

VWAlkuun

Wahuoin

Nils 88A

Wara

Per 88A

Wasara

Peer 86B

Wehmoin

Nils 87B

Wehmotar

Anna 88A

Weijolain

Per Person 86B

Per Sig:n 86B

Weinämin

Lars 88A

Weisein

Eshil 87B

Hendrich 86B

Henrich 88A

Wejolain

Per Hends:n 86B

Wenelen

Anders 88A

Morten 88A

Wenälein

Isak 88A

Wester

Per 87B

Pål 88A

Wänein

Per 86B

Per 88B

Per Fr:n 88B

Wäniska

Simon 87B

Wätein

Henrich 87A

Michil 87B

ÖAlkuun

Örrö

Anders 87B

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 338 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023