AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1648 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1648

Sivu 158B (aukeaman 158 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkelä Tijend

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suurniemi 2 Matz Jönss Ronganen Ronkainen 1 h-1
2 Oluf Hansson Tirronen Tirronen 1 h-1
2 Thomas Immoinen Immonen 1 h-1
Hyvölä 2 Erich Rongais h Ronkainen 1 S-1
2 Per Hywein Hyvönen 1 h-1
2 Jöns Pardanen Partanen 1 h-1
Pelkilä 2 Lars Pelginen Pelkinen 1 h-1
2 Anders And ibm Pelkinen 1 h-1
Härkälä 2 Philpus Kishin Kiiskinen 1 h-1
Laukkala 2 Matz Pernes h Pärnänen 1 S-1
3 Henrich Herranen Herranen 1 S-1 h-1
2 Hans Rautiain Rautiainen 1 d:r-1
Palonen 4 Anders Tomason Hulkkonen 1 h-1 S-1 Sonkona-1
Hietajärvi 2 Anders Konst Konsti 1 Sonkona-1
Kiiskilä 2 Peer Weijalain Veijalainen 1 h-1
Kaskii 2 Grels Kiskin Kiiskinen 1 h-1
2 Per Wasarainen Vasara 1 h-1
Kiiskilänniemi 3 Pal Lucasson Kishin Kiiskinen 1 h-1 S-1
Kupsala 2 Anders Kupsa Kupsa 1 h-1
Härkälänniemi 2 Michell Philpusson ibm Kiiskinen 1 h-1
Ryttare
Suurniemi 4 Lars Lamanen Laamanen 1 h-1 S-1 h-1
Vehmaa 4 Pal Lamanen Laamanen 1 h-1 dg-1 h-1
Suurniemi 5 Marten Rongain Ronkainen 1 B-1 h-1 dg-1 Ryth-1
Hyvölä 5 Pauel Rongain Ronkainen 1 S-2 h-2
6 Henrih ibm Ronkainen 1 S-1 h-1 d:r-1 Bolagz-1 h-1
Härkälä 8 Tomas Härkein Härkönen 1 h-1 B-1 h-2 S-1 dg-2
Laukkala 7 Erich Laukanen Laukkanen 1 h-1 B-1 h-1 Ryth-1 P-1 dg-1
Kiiskilä 3 Bertil Kishin Kiiskinen 1 h-1 dg-1
Kaskii 4 Erich Kishin Kiiskinen 1 h-1 dg-2
6 Nils ibm Kiiskinen 1 h-1 S-2 h-2
Tyrynmäki 6 Hendrich Wätenen Väätäinen 1 h-1 B-1 h-1 Ryth-1 dg-1
Härkälänniemi 3 Pal Herkenen Härkönen 1 S-1 h-1
3 Tönne Person Härkönen 1 h-1 Ryth-1
Kiiskilänniemi 5 Erich Gorgonsson Kiiskinen 1 S-2 h-1 Ryth-1
4 Anders Kishins h Kiiskinen 1 Måg-1 h-1 dg-1
Suurniemi 6 Morten Söfringson Rimppi 1 h-1 S-2 h-1 dg-1
Immola 3 Johan Rongain Ronkainen 1 h-1 Bolagzm h-1
Kiiskilä 4 Dragon Hartwich Person Weijalain Veijalainen 1 h-1 Bolagzman-1 h-1
Hwssmän och konor
-- 1 Per Pålss Herkeis h Härkönen
-- 1 Caisa Roiskotar Roisko
-- 1 Lars Melkois h Mälkönen 1 Koo-1 F-1
-- 2 Lars Huttuin Huttunen 1 h-1 Stod-1 Koo-1
-- 1 Per Pajans h Paajanen 1 Koo-1
-- 1 Caisa Ka__tar 1
-- 1 Jöns Immoins E:a Immonen 1 Koo-1
-- 1 Peer Lukons h Luukkonen 1 Koo-1
-- 1 Maija Ollikatar Ollikainen 1
-- 1 Lars Roiskos h Roisko 1 Koo-1
-- 1 Caisa Halotar Halonen 1
-- 1 Maiko Launitar Launiainen 1
-- 1 Jöran Rysses Son Venäläinen 1 Koo-1 Stod-1
-- 1 Påll Kupsas h Kupsa 1

Matila

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaskii 6 Erich Randonen Rantonen 1 S-3 h-2
Lauteala 3 Crister Harmain Harmainen 1 S-1 h-1
Hottila 2 Henrih Kerwin Kervinen 1 Sonkona-1
3 Simon Hottinen Hottinen 1 h-1 S-1
Summala 4 Jacob Wäteins h Väätäinen 1 S-2 h-1
2 Lars Summain Partanen 1 h-1
2 Johan ibm Partanen 1 h-1
Soiniemi 1 Oluf Lomais h Luomanen 1
Kasintaipale 2 Anders Lautiain Lautiainen 1 S-1
Soiniemi 2 Olle Pardanen Partanen 1 h-1
Kangas 2 Eshil Mardikain Martikainen 1 h-1
3 Isak Muttulais h Muttulainen 1 Måg-1 h-1
2 Per Rimpi Rimppi 1 h-1
4 Anders Pasanen Pasanen 1 h-1 S-1 h-1
Pätylä 3 Jöns Hemelais S Hämäläinen 1 d:r-1 Sonkona-1
Kaihunmäki 3 Lars Mardikain Martikainen 1 S-1 h-1
3 Per Pasanen Pasanen 1 B-1 h-1
2 Henrih Putkin Putkinen 1 h-1
1 Crister Pätys h Pätynen 1

Sivu 159A (aukeaman 159 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Paatela 2 Matz Taiwain Taivainen 1 h-1
Kurikkala 2 Hans Tirronen Tirronen 1 h-1
Soiniemi 2 Cnut Antonen Anttonen 1 h-1
Summala 2 Per Immonen Immonen 1 h-1
Ryttare
Lauteala 6 Per Lautiain Lautiainen 1 h-1 S-2 d:r-1 dg-1
Purhola 5 Tönne Tönneson 1 styfm:r-1 B-1 h-1 Rh-1
8 Lars Purhonen Purhonen 1 h-1 S-3 h-3
5 Johan Kishin Kiiskinen 1 h-1 Måg-1 h-1 Sonakona-1
Järvenpää 5 Jören Muttulain Muttulainen 1 h-1 Ryth-1 Bh-1 dg-1
Taipale 6 Oluf And: Taipalinen 1 h-1 B-1 h-2 S-1
Männynmäki 3 Nils Pardain Partanen StyfM:r-1 Bolagzm-1 Rh-1
2 Matz Hendrichss 1 h-1
Poikola 3 Nils Nil:n Pijk Piikki 1 h-1 dg-1
Kettula 3 Matz Oinoin Oinonen 1 B-1 h-1
Hwssmän och konor
-- 2 Oluf Pernein Pärnänen 1 h-1 Stod-1 Koo-1
-- 1 Brita Punda Punta 1
-- 1 Michel Purhois h Purhonen 1 Koo-1
-- 2 Olli Keistinen Keistinen 1 h-1 Koo-1
-- 1 Ewa Parkotar Parkkonen 1
-- 1 Henrich Ulmanen Ulmanen 1 Koo-1
-- 1 Tomas Patolas E:a Paatelainen 1
-- 2 Pål Herkeins Måg Härkönen 1 h-1
-- 1 Jöns Kockois h Kokkonen 1 Koo-1
-- 2 Per Ikonen Ikonen 1 h-1
-- 2 Lars Pa___ 1 Koo-1 Q-1 hustro-1
-- 1 Maiko Hywatar Hyvönen 1
-- 1 Walbor Lesketar 1
-- 2 Jacob Persson 1 h-1

Ollickala

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hatsola 2 Heming Hatzonn Hatsonen 1 h-1
4 Oluf Turakainen Turakainen 1 h-1 S-1 d:r-1
2 Per Martins h Marttinen 1 S-1
3 Jöns Tarkiain Tarkiainen 1 h-1 B-1
Ollikkala 4 Jöns Pedikain Pietikäinen 1 S-2 Sonakona-1
2 Eschil Weises E:a Väisänen 1 S-1
3 Anders Ihalais Ihalainen S-1 h-1 d:r-1
Teivaa 4 Matz Teiwais Teivainen S-2 Sonkona-1 M:r-1
2 Olli Oikarin Oikarinen 1 h-1
Ryttare
Ollikkala 4 Anders Nulponen Nulpponen 1 h-1 S-1 BS-1
Turakkala 5 Oluf Turakain Turakainen 1 h-1 B-1 h-1
Hwssmän och konor
-- 2 Olle Teiwain Teivainen 1 h-1
-- 2 Per Lambais ? Lampainen 1 ?-1
-- 2 Jacob Hamunen Hamunen 1 Sonkona-1 Koo-1
-- 1 Matz Stafanais h Tahvanainen 1 Koo-1
-- 1 Anders Patalais E:a Paatelainen 1
-- 1 Anna Wahuotar Vahvanen 1 Koo-1
-- 1 Nils Wahuois h Vahvanen 1 Koo-1
-- 1 Isack Rysses h Venäläinen 1 Koo-1
-- 1 Nils Månsson Ollikain Ollikainen 1
-- 2 Anders Mustoin Mustonen 1 h-1 Stod-1
-- 2 Mårten Nulpos Nulpponen Son-1 d:r-1 Koo-1 dotter-1
-- 2 Lars Martin Marttinen 1 h-1
-- 2 Bertil Hemelein Hämäläinen 1 h-1 Koo-1

Koikala

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pohjois 4 Oluf Suikain Suikonen 1 h-1 S-1 h-1
2 Per Hemelain Hämäläinen 1 h-1
3 Lars Tomasson Narinen Narinen 1 h-1 B-1
2 Anders Pekurin Pekurinen 1 h-1
4 Tomas Ikonen Ikonen 1 h-1 Syst d:r-1 P-1
4 Lars Pöndinen Pöntinen 1 h-1 B-1 h-1
Haikarila 5 Lars Haikarn Haikarinen 1 h-1 B-1 h-1 S-1
3 Sigfred Person Kärki 1 h-1 B-1
Halola 6 Per Michelss Haloin Halonen 1 h-1 B-1 h-1 S-1 dg-1
Mäköis 4 Stafan Kemilein Kemiläinen 1 h-1 S-1 h-1
2 Lars Tenhunen Tenhunen 1 h-1
2 Stafan ibm Tenhunen 1 h-1
2 Nils Kemilein Kemiläinen 1 h-1
Heinola 3 Lars Olson Heinoin Heinonen 1 h-1 BS-1
3 Nils ibm Heinonen 1 h-1 S-1
Mustola 2 Abram Mustoin Mustonen 1 h-1
Hetajerfui/Hietajärvi 2 Matz Kettunen Kettunen 1 h-1
3 Jöns Kettunen Kettunen 1 S-1 h-1
2 Lars Frost Frost 1 h-1
3 Matz Puhakain Puhakainen 1 h-1 d:r-1
1 Matz Nokipää Kuosmanen 1
2 Anders Kettuin Kettunen 1 h-1
Rantuu 2 Pal Martinen Marttinen 1 h-1
2 Michel Wätenen Väätäinen 1 h-1
Teivaa 2 Jöns Längä Länkinen 1 Sonkona-1
Maarala 4 Måns Marain Maaranen 1 S-1 d:r-1 Sonkona-1
Auvila 5 Matz Auwinen Auvinen 1 h-1 S-2 d:r-1
2 Per Auwinen Auvinen 1 h-1
Mustola 1 Nils Mustois S 1
Maivala 2 Oluf Hennis S Hänninen 1 h-1
Murtois 2 Henrih Jönsson Hemelein Hämäläinen 1 h-1

Sivu 159B (aukeaman 159 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Maivala 3 Staffan Cosmanen Kuosmanen 1 h-1 SoneSon-1
3 Grels ibm Kuosmanen 1 h-1 M:r-1
Murtois 1 Per Hemelains E:a Hämäläinen 1
Kilpola 4 Pal Callinen Kallinen 1 h-1 S-1 h-1
3 Jöns Hemelain Hämäläinen S-1 h-1 d:r-1
Kuosmala 4 Lars Pålss Tarkia Tarkiainen 1 h-1 B-1 M:r-1
2 Cosma ibm Tarkiainen 1 h-1
Lehikkola 1 Brusi Lehikos Lehikoinen Knecht hustru-1
Remojärvi 4 Pauel Pauilainen Paavilainen 1 h-1 B-1 h-1
Knuutilanmäki 2 Samson Hemelein Hämäläinen 1 h-1
Remojärvi 2 Knut Jurun Jurvanen 1 d:r-1
2 Lars Oikarin Oikarinen 1 h-1
Knuutilanmäki 3 Jöns Pulkin Pulkkinen 1 S-1 h-1
Remojärvi 3 Oluf Cosmanen Kuosmanen 1 S-1 h-1
Tuhkala 2 Nils Solki Solki 1 h-1
2 Oluf Tuhkalain Tuhkalainen 1 h-1
Pylkkälä 2 Clemet Pylkein Pylkkänen 1 h-1
Knuutilanmäki 3 Tomas Ronganen Ronkainen 1 h-1 d:r-1
Pylkkälä 2 Olli Pylkein Pylkkänen 1 d:r-1
Lehikkola 3 Pal Lehikoin Lehikoinen 1 B-1 h-1
Inkilä 1 Brusi Lamanen Laamanen 1
Ryttare
Mäköis 5 Anders Awuinen Auvinen 1 h-1 S-1 dg-1 P-1
Kaislajärvi 7 Jöns Herkein Härkönen 1 h-1 B-1 h-1 S-2 h-1
Maarala 5 Per Maranen Maaranen 1 h-1 S-1 Rh-1 Sonah-1
Vuorilahti 7 Philpus Tarkia Tarkiainen 1 S-1 h-2 Rh-1 BS-2
7 Pal Bengtin Penttinen 1 h-1 S-3 h-2
Auvila 3 Lars Awuin Auvinen 1 h-1 Ryth-1
2 Olufz ibm E:a Auvinen 1 S-1
Maivala 6 Brusi Condia Kontio 1 h-1 S-2 h-1 d:r-1
Murtois 4 Cnut Hemelein Hämäläinen 1 h-1 B-1 h-1
4 Olle Herkeinen Härkönen 1 h-1 dg-1 h-1
Maivala 6 Brusi Caipanen Kaipainen 1 h-1 S-2 h-2
Kilpola 4 Anders Putkin Putkinen 1 h-1 B-1 h-1
5 Jören Jör:n Kilpola Kilponen 1 h-1 S-1 h-1 Sonk-1
3 Matthis Schadevitz Schadevitz h-1 dg-1 P-1
Pekurila 7 Morten Pekurj Pekurinen 1 h-1 Bh-1 BS-1 h-1 dg-1 Rh-1
Kuosmala 5 Pål Tarkia Tarkiainen 1 h-1 S-1 h-1 Rh-1
5 Mons Olsson Kuosmanen h-1 Bolagzm-1 h-1 S-1 h-1
3 Tomas Bertilson 1 h-1 dg-1
Paatela 4 Tomas Pistolsmed Smed B-1 h-1 S-2
Murtois 5 Henrih Pauilainen Paavilainen 1 h-1 BS-1 h-1 Rh-1
Knuutilanmäki 4 Per Cnutson Hemelein Hämäläinen 1 h-1 Rh-1 dg-1
Remojärvi 7 Erich Michelssons Sölfverarm dg-4 P-3
Knuutilanmäki 4 Per Rutu Ruutu 1 h-1 B-1 h-1
Remojärvi 3 Abram Remoin Remonen 1 h-1 B-1
Maivala 3 Jören Ihalembis h Ihalempinen h-1 Bolagzm-1 h-1
Dragoner
Ollikkala 2 Crister Ollikais h Ollikainen 1 dg-1
Maivala 3 Jöns Turkias h Turkia 1 S-1 h-1
Hwssmän och konor
-- 2 Matz Suenson Lapuetelein Lapveteläinen 1 h-1
-- 2 Olle Cuualain Kuivalainen 1 h-1
-- 2 Anders Kumma Kumma 1 h-1
-- 1 Susi Parkos d:r 1
-- 2 Bengt Antonen Anttonen 1 h-1 Koo-1
-- 1 Lars Roikonen Roikonen 1 Koo-1
-- 2 Anders Rokolain Ruokolainen 1 h-1
-- 1 Erich Martis E:a Marttinen 1 Koo-1 F:r-1
-- 1 Maiko Kemileter Kemiläinen 1
-- 1 Karin ibm Kemiläinen 1
-- 2 Nils Hemelein Hämäläinen 1 h-1 Stod-1 Koo-1
-- 2 Beril Lehikoin Lehikoinen 1 h-1
-- 2 Anders Miekain Mälkönen 1 h-1 Koo-1
-- 3 Henrih Weisenen Väisänen 1 h-1 S-1
-- 2 Anders Kotilain Kotilainen 1 h-1
-- 1 Anders Remonen Remonen 1 Koo-1
-- 1 Bertil Pylkes h Pylkkänen 1
-- 4 Erich Jespersons Lilliesköld dg-3 P-1

Worenma

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Näärinki 1 Lars Nousiais h Nousiainen 1
2 Per Cosmanen Kuosmanen 1 h-1
2 Caupi Näring Näärinki 1 h-1
2 Matz Muiku Muikkunen 1 h-1
2 Matz O: Penna Pennanen 1 d:r-1
4 Pal Kärkein Kärkkäinen 1 h-1 dg-1 Sonkona-1
2 Pal Jaranen Jaaranen 1 h-1
Vehmaa 3 Per Westerin Vesterinen 1 h-1 S-1
2 Henrih Caupinen Kauppinen 1 h-1
4 Per Mardikain Martikainen 1 h-1 d:r-1 S-1
3 Olle Colemain Kolehmainen 1 Måg-1 h-1
1 Matz Reises h Räisänen 1
2 Matz Pöxes h Pöksäinen 1 S-1
2 Nils Rissanen Rissanen 1 h-1
Näärinki 1 Johan Cosmais h Kuosmanen 1
Hyötyy 2 Pal Oikarin Oikarinen 1 h-1
2 Matz ibm Oikarinen 1 h-1
Vuorenmaa 2 Per Person Leinoin Leinonen 1 h-1
2 Pal Lambain Lampainen 1 h-1
Hyötyy 4 Per Hötylein Hyötyläinen 1 h-1 B-1 h-1
Karkeamaa 3 Anders Pöyhös h Pöyhönen 1 S-1 h-1
3 Matz Lambas E:a Lampainen 1 S-1 h-1
5 Nils Esch:n Pöyhein Pöyhönen 1 h-1 B-1 h-1 d:r-1
Vuorenmaa 5 Per Jönson Leinoin Leinonen 1 B-1 h-1 S-1 h-1
2 Morten Lambain Lampainen 1 h-1

Sivu 160A (aukeaman 160 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Vuorenmaa 2 Matz Hanson Hirwoin Hirvonen 1 h-1
3 Matz Mason ibm Hirvonen 1 h-1 d:r-1
2 Jons Michellss: Lambanen Lampainen 1 h-1
Hännilä 2 Crister Henninen Hänninen 1 h-1
Näärinki 2 Anders Leshinen Leskinen 1 h-1
Narila 2 Anders Narinen Narinen 1 h-1
Näärinki 3 Anders Wenelen Venäläinen 1 Måg-1 h-1
Narila 3 Matz Pals:n Taruain? Tarvainen 1 h-1 M:r-1
Ryttare
Vehmaa 8 Lars Tarkiainen Tarkiainen 1 h-1 B-2 h-2 dg-1 h-1
Hyötyy 4 Lars Person Hötylein Hyötyläinen 1 h-1 B-1 Rh-1
Vuorenmaa 4 Pal Lambanpä? Lampainen 1 h-1 Måg-1 h-1
Hwssman
-- 2 Jöns Muikunen Muikkunen 1 h-1
-- 1 Philpus Kishinen Kiiskinen 1 Koo-1
-- 3 Morten Hatzonen Hatsonen 1 h-1 d:r-1 Koo-1
-- 1 Lars Weinemein Väinämöinen h-1 Koo-1
-- 1 Michel Lopios d:r 1 Stod-1 Koo-1
-- 2 Frans Hirfuonen Hirvonen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Tomas Narinen Narinen 1 h-1
-- 1 Pal Westers d:r Vesterinen 1 Koo-1
-- 2 Jacob Sauolain Savolainen 1 h-1
-- 1 Elin Harmas d:r 1
Welb Jacob Nazaks Frelse
Pajusalmi 5 Simon Heinonen Heinonen 1 h-1 dg-2 h-1
Viisala 4 Per Leshinen Leskinen 1 h-1 S-1 h-1
Laukkala 3 Per Heinonen Heinonen 1 h-1 Bh-1
2 Lars ibm Heinonen 1 h-1
Rasala 4 Matz Rasanen Rasanen 1 h-1 S-1 h-1
Sopala 4 Per Sopanen Sopanen 1 h-1 Bolagz-1 h-1
4 Johan ibm Sopanen 1 h-1 S-1 h-1
Leskelä 6 Henrih Leshin Leskinen 1 h-1 S-2 h-2
3 Matz ibm Leskinen 1 h-1 S-1
5 Johan ibm Leskinen 1 h-1 B-2 h-1
Härkälä 4 Matz Herkein Härkönen 1 h-1 B-1 h-1
4 Per ibm Härkönen 1 h-1 S-1 h-1
Rantuu 3 Jönss Huttunen Huttunen 1 h-1 M:r-1
4 Nils Herkein Härkönen 1 h-1 S-1 h-1
Ahola 2 Pal Ahonen Ahonen 1 h-1
3 Stafan Laitiain Laitiainen 1 h-1 Bh-1
Pellilä 3 Olle Pöllein Pöllänen 1 h-1 d:r-1
Mäköis 2 Morten Wenelein Venäläinen 1 h-1
Lipsala 4 Nils Lipsanen Lipsanen 1 h-1 B-1 h-1
Lievola 2 Anders Hamunen Hamunen 1 h-1
Ahola 2 Eshil Pulkinen Pulkkinen 1 h-1
Jokela 2 Anders Waldoin Valtonen 1 h-1
Huonemiehiä
-- 2 Matz Lehikons Son Lehikoinen 1 h-1
-- 1 Elin Heinotars d:r Heinonen 1 Koo-1
-- 1 Pål O: Lewonen Lievonen 1
-- 1 Jöns ibm Lievonen h-1
-- 2 Anti Ryhenen Ryhänen 1 B-1 Koo-1
-- 2 Staffan Mononen Mononen 1 h-1 Stod-1
Welb Carl Hastferss Frelse
-- 4 Oluf Hanson Ikonen Ikonen 1 h-1 B-1 Syst-1
-- 4 Anders Kiukas Kiukas 1 h-1 Måg-1 h-1
-- 2 Per Langonen Länkinen 1 h-1
-- 2 Per Hanson Herkein Härkönen 1 h-1
-- 4 Matz Pedikeinen Pietikäinen 1 h-1 B-1 h-1
-- 2 Tomas ibm Pietikäinen 1 h-1
-- 2 Hans Bengtson Ikonen 1 h-1
-- 2 Matz Noponen Noponen 1 h-1
-- 4 Staffan Tuhkalain Tuhkalainen 1 h-1 B-1 h-1
-- 4 Frantz Wäneinen Väänänen 1 h-1 S-1 h-1
-- 3 Per Jonson Seilain Seilonen 1 h-1 d:r-1
-- 2 Anders Gr: ibm Seilonen 1 h-1
-- 4 Henrich Seppelein Seppäläinen 1 h-1 B-1 h-1
-- 1 Olle Korhonen Korhonen 1 h-1
-- 4 Jons Pasanen Pasanen 1 h-1 B-1 h-1
-- 3 Hans Korhos h Korhonen 1 S-1 h-1
-- 2 Per Toluanen Tolvanen 1 h-1
-- 3 Nils Heilainen Heilanen 1 h-1 S-1
-- 2 Johan ibm Heilanen 1 h-1
-- 2 Nils Nilss ibm Heilanen 1 h-1
-- 3 Anders Pispain Piispanen i h-1 d:r-1
-- 3 Matz Harmanen Harmainen 1 h-1 B-1
-- 3 Bengt Pulkin Pulkkinen 1 S-1 h-1
-- 1 Per O: ibm Pulkkinen h-1
-- 4 Bengt Person Pulkkinen 1 h-1 S-1 h-1
-- 4 Lars Kitunen Kitunen 1 h-1 B-1 h-1
-- 4 Anders Rokolainen Ruokolainen 1 h-1 S-1 h-1
-- 2 Hans Korhonen Korhonen 1 h-1
-- 2 Matz Rokolain Ruokolainen 1 h-1
-- 2 Crister ibm Ruokolainen 1 h-1
-- 2 Per Andersson ibm Ruokolainen 1 h-1
-- 2 Crister Mondonen Montonen 1 h-1
-- 2 Per Parkinen Parkkinen 1 h-1

Sivu 160B (aukeaman 160 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Säätyläisiä
Ylivesi 6 Jacob Person Nassokin 1 h-1 dreng-2 h-2
Papisto
-- 3 Pastor loci Her Johannes Marci Heinricius 1 h-1 dg-1
-- 3 Caplan Her Lars Martikainen 1 h-1 dg-1
-- 2 Klockare Michel 1 h-1
-- 3 S. Her Dirikz E:a Weiher 1 dg-1 P-1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16471649

© Maija-Liisa Laaso 2023