AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1655 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1655

Sivu 611B (aukeaman 611 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suruiemj/Suurniemi 2 Madtz Jönssonn Rongain Ronkainen 1 h1
3 Thomas Jönssonn Immoin Immonen 1 h1 M:r1
3 Oluf Hanssonn Tirhoinenn Tirronen 1 h1 Kn:h1
Hyvölä 2 Jörann Erichssonn Rongainenn Ronkainen 1 h1
2 Peer Hyfwenenn Hyvönen 1 h1
3 Jöns Pardanenn Partanen 1 h1 d:r1
Laukkala 5 Madtz Pernenenn Pärnänen 1 h1 B1 h1 P1
Kijskilä/Kiiskilä 6 Peer Sigfredhssonn Wehalainen Veijalainen 1 h1 d:r1 Bol1 h1 d:r1
2 Oluf Larssonn Nijsinn Nissinen 1 dott1
Kaskii 6 Oluf Grellssonn Kiskinenn Kiiskinen 1 h1 B2 Kh1 HussK1
4 Peer Wassara Vasara 1 h1 Kh1 d:r1
5 Thomas Erichssonn Randanienn Rantonen 1 h1 B1 h1 ähn Bh1
Kijskilniemj/Kiiskilänniemi 2 Oluf Hadtzonenn Hatsonen 1 h1
4 Pååll Kiskinienn Kiiskinen 1 h1 S:r2
1 Peer Laakonenn Laakkonen 1
Summala 3 Laars Niellssonn Pardanienn Partanen 1 h1 S1
5 Johann Partanen 1 h1 S:r2 HussKona 1
Kasijla/Summala 3 Peer Immonenn Immonen 1 h1 BSonn1
Kasintaipale 3 Johann Anderssonn Lautiain Lautiainen 1 h1 HussKona 1
Hottila 4 Simon Hottins h Hottinen 1 S1 h1 ähn S1
Kupsala 4 Pååll Kupssa Kupsanen 1 h1 Knh1 Piga 1
Soinemj/Soiniemi 2 Knuth Anttonenn Anttonen 1 h1
4 Oluf Pardanenn Partanen 1 StyfS2 d:r1
Kangankylä/Soiniemi 2 Peer Mattilainn Matilainen 1 Styfmor 1
Kangas 3 Isack Muttulainn Muttulainen 1 S1 d:r1
1 Madtz Rimpis h Rimppi 1 S1 h1 Pijga 1
Kettula 1 Christer Ulmas Knt h Ulmanen 1 Stodh 1 Koo 1
Hietajärvi 1 Hindrich Kossmains Knt h Kuosmanen 1
Pelkilä 1 Laars Pellginenn Pelkinen 1
Härkälä 2 Philpus Kiskinenn Kiiskinen 1 h1
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Hindrich Condia Kontio 1 Michell Taipas E:a 1
4 Peer Larssonn Marttikain Martikainen 1 h1 BE1 d:r1
2 Hindrich Pudtkin Putkinen h1 Pijga 1
3 Christer Pyttyn Pätynen h1 Knh1 Casper Launins h1
Kurikkala 2 Peer Hanssonn Tirhoinenn Tirronen 1 pijga 1
Kuosmala 2 Johann Cossmainenn Kuosmanen 1 h1

Sivu 612A (aukeaman 612 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hatzola/Hatsola 4 Oluf Olufssonn Toska Tolska 1 h1 B1 h1
1 Hindrich Hadzos dotter Hatsonen 1
2 Peer Martinenn Marttinen 1 h1
1 Tomas Mustos h Mustonen 1 Stoodh 1 Koo 1
1 Oluf Raudtiais h Rautiainen 1 Koo 1
Ollickala/Ollikkala 3 Jöns Hangia 1 h1 Bh1
2 Hindrich Jönssonn Pedikainn Pietikäinen 1 h1
3 Bengdt Wauhenenn Vahvanen 1 h1 Syst1
Pohjois 4 Oluf Rotzelainn Ruotsalainen 1 h1 S1 h1
3 Laarss Thommessonn Narinenn Narinen 1 h1 Hwsskona 1
2 Hindrich Kurkonenn Kukkonen 1 h1
3 Oluf Wanhunen Vahvanen 1 h1 Hwsskona 1
Mäkieis/Mäköis 3 Staffan Känmeleinen Kemiläinen 1 S1 h1
4 Laars Tenhunenn Tenhunen 1 h1 d:r1 B1
2 Nielss Kämmelainenn Kemiläinen 1 h1
Heniola/Heinola 5 Laars Heinonenn Heinonen 1 h1 B1 h1 piga 1
4 Oluf Niellssonn Heinonen 1 h1 d:r1 Hwsskona 1
2 Hindrich Herkes Kn.h Härkä 1 Hwsskona 1
Halola/Mustola 2 Niells Mustonenn Mustonen 1 h1
Halola 6 Peer Halonenn Halonen 1 h1 B1 h1 piga 1 Husskona 1
Haikarila 6 Jörann Haikone Haikarainen 1 h1 B1 h1 S1 d:r 1
4 Sigfredh Peerssonn Kärck Kärki 1 h1 B1 h1
4 Laars Larssonn Roikonenn Roikonen 1 h1 Mågh 1 h1
Heetajärfuj/Rantuu 3 Pååll Marttinenn Marttinen 1 dotter 1
Hietajärvi 5 Pååll Jönssonn Kettunenn Kettunen 1 h1 B2 Kn:h1
3 Madtz Jönssonn Cossmainenn Kuosmanen 1 h1 S1
Maarala 3 Peer Monssonn Maranenn Maaranen 1 h1 B:r1
Maiuala/Maivala 3 Staffann Olufssonn Henninenn Hänninen 1 h1 Bh1
5 Hindrich Staffanssonn Cossmanenn Kuosmanen 1 h1 BS1 h1 ähn BS1
2 Jöns Grellssonn Kuosmanen 1 h1
Kilpola 5 Pååll Madtzssonn Kallinen Kallinen 1 h1 B2 h1
Lehickola/Lehikkola 2 Laars Pållssonn Neula Neula 1 h1
3 Nielss Philipssonn Kiskinen Kiiskinen 1 h1 Arfwedh And: d:r 1
Kuosmala 1 Cossma Tangias Sonahustru Tarkiainen 1
Auvila 5 Madtz Madtssonn Aufwinen Auvinen 1 h1 B1 h1 B1
3 Hindrich Peerssonn Auvinen 1 h1 Syst1
Teivaa 3 Madtz Madtssonn Teifwanen Teivainen 1 h1 B1
2 Michell Michellssonn Teivainen 1 h1
4 Anders Olufssonn Teivainen 1 h1 B2
3 Jöns Jönssonn Längä Länkinen 1 h1 B1
Murtois 2 Mårthenn Niellssonn Ihalainn Ihalainen 1 S1
5 Hindrich Hämmelainen Hämäläinen 1 h1 B2 h1
Knuutilanmäki 3 Samssonn ibm Hämäläinen 1 h1 S1
4 Jönss Pullkinn Pulkkinen 1 h1 Mågh 1 h1
5 Thomas Rånganen Ronkainen 1 h1 dg1 h1 Bol1

Sivu 612B (aukeaman 612 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
RemoJärfwj/Remojärvi 4 Pååll Pållssonn Penna Paavilainen 1 S1 h1 Eskill Hussman 1 Koo 1
3 Madtz Olufssonn Remj Rimi 1 h1 Knh1
1 Oluf Inginenn Inkinen Syst1
Pylkkälä 2 Påll Peerssonn Neula Neula 1 h1
3 Clemet Pyllkeinn Pylkkänen 1 S1 d:r1
Tuhkala 1 Jöns Tuchkalas Knt h Tuhkalainen 1
3 Niels Sollkio Solki h1 S2
Hyötyy 1 Madtz Cosmalans Höytylans h Hyötyläinen 1
4 Peer Abrahamssonn Hyötyläinen 1 h1 B:rh1
1 Pååll Hermonens Knt h Harmainen 1
Woremia/Vuorenmaa 2 Jöns Michellssonn Lambanen Lampainen 1 h1
2 Mårthen Lambanenn Lampainen 1 h1
3 Peer Perssonn Hirfwonenn Hirvonen 1 M1 Sy1
3 Peer Jönssonn Leinonenn Leinonen 1 h1 Bh1
1 Jöns Pållsson Leinoins h Leinonen 1 Koo 1
Karkeamaa 3 Anders Eskellssonn Pöyeins Pöyhönen 1 S1 h1
Narila 3 Anders Narinenn Narinen 1 S1 h1
Karkeamaa 2 Peer Jönssonn Kuricka Kurikainen 1 h1
Karkiama/Karkeamaa 2 Anders Anderssonn Pöyhenenn Pöyhönen 1 h1
Vehmaa 5 Peer Jacobssonn Wester Vesterinen 1 S:r2 h1 d:r1
3 Peer Mardikainn Martikainen 1 h1 S1
Näärinki 2 Johann Cossmann Lilla Kuosmanen 1 h1 Koo
2 Peer Pållssonn Roponenn Roponen 1 h1
4 Peer Pållssonn Mullj Mulli 1 h1 B1 h1
5 Pååll Jaranenn Jaaranen 1 h1 Knh1 Madtz Penna 1 h1
Kylä ei tiedossa - Jörann Peerssonn Kiskin niuther ödhes frijheet Kiiskinen

Ryttare

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suurniemi 3 Laars Lammanen Laamanen 1 h1 Rh1
5 Peer Philipssonn Kiskins h Kiiskinen 1 S1 b:r2 M:r1 Sonah1
6 Anders Mårthenssonn Rimp Rimppi 1 h1 B1 h1 Rh1 d:r1
Hyvölä 5 Oluf Pållssonn Rånganenn Ronkainen 1 h1 B1 h1 Rh1
4 Anders Hindrichsson Ronkainen 1 Rh1 BE1 S1
Härkälä 6 Hindrich Herkeinn Härkönen 1 h1 Rh1 BS2 h1
Laukkala 6 Erich Laukain Laukkanen 1 h1 B1 S1 d:r1 h1
Immola 4 Johann Rångainn Ronkainen 1 h1 SystS1 h1
Kiiskilä 4 Bertill Kiskinn Kiiskinen 1 h1 Rh1 Peer Wenens h1 Stod 1 Koo 1
Kaskii 6 Erich Michellssonn Kiiskinen 1 h1 Rh1 B1 h1 Hwsskona 1
9 Niells Kiskinenn Kiiskinen 1 S:r4 h3 BS1
Tyrynmäki 8 Peer Hinderssonn Wättenenn Väätäinen 1 h1 B1 h1 Rh1 S1 Per Liukos h1 d:r1 Koor 2
Lauteala 4 Laars Peerssonn Lauttiainn Lautiainen 1 B2 Rh1
Härkälänniemi 4 Thomas Peerssonn Herkeinn Härkönen 1 BS1 h1 Rh1
Kiiskilänniemi 8 Erich Görgenssonn Kiiskinen 1 S3 h3 Rh1
3 Hindrich Harmanenn Harmainen 1 h1 pijga 1

Sivu 613A (aukeaman 613 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Karckiama/Purhola 6 Johann Larssonn Purhonenn Purhonen 1 h1 B1 h1 S1 Bh1
6 Johann Håpo Hoopo 1 h1 S1 Rh1 ähn S1 h1
6 Thönne Madtssons h 1 S1 h1 Rh1 d:r1 S1
Kettula 2 Mårthen Oinonen Oinonen 1 h1
Järvenpää 5 Johann Muttolainn Muttulainen 1 h1 S1 Rh1 Bh1
Taipale 6 Erich Taipalainn Taipalinen 1 h1 Bh1 BS2 Rh1
Männynmäki 4 Niells Pardais h Partanen 1 d1 h1 ähn d1
3 Madtz Hinderssonn 1 h1 Rh1
Poikola 3 Mårthenn Nielssonn Pijck Piikki 1 h1 Rh1
Ollikkala 5 Anders Nullponenn Nulpponen 1 S1 h1 Bh1 Rh1
Turakkala 8 Christer Tulakainn Turakainen 1 B3 h3 Rh1
Mäköis 6 Anders Auufnenn Auvinen 1 S2 h1 d:r1 pijga 1
Kaislajärvi 7 Hindrich Jönssonn Härkä Härkönen 1 h1 B3 h1 Rh1
Rantuu 4 Grells Narinenn Narinen 1 h1 d2
Maarala 8 Pååll Maranenn Maaranen S3 h1 B1 h1 BS1 h1
Maivala 4 Jörann Ihalambinn Ihalampinen h1 BS1 B1 h1
9 Philip Condia Kontio 1 h1 S3 h2 BS1 h1
Kilpola 2 Mathias Hardwichssonn Schadevitz h1 d1
4 Jörann Jörenssonn Kilponen 1 h1 B1 h1
4 Anders Pudtkinn Putkinen 1 B1 h1 Rh1
Pekurila 7 Mårthenn Pekurinn Pekurinen 1 B1 h1 FBS1 h1 BS1 Rh1
Kuosmala 4 Jöns Pållssonn Targia Tarkiainen 1 h1 B1 Rh1
5 Måns Olufssonns h Kuosmanen 1 Landb2 h2
Auvila 6 Thomas Bertillssonn 1 h1 d2 pijga Rh1
Inkilä 5 Madtz Pistollsmedh Pistolsmed 1 h1 B1 h1 Rh1
Vuorilahti 5 Madtz Pållssonn Bengtinn Penttinen 1 h1 BS1 B1 Rh1
Kaihunmäki 4 Peer Pasanenn Pasanen 1 Bh1 d:r2
Vuorilahti 3 Madtz Staffanssonn Tarkiainen 1 B1 h1
Auvila 2 Anders Autins h Auvinen 1 d:r1
3 Madtz Olufssonn Auvinen 1 h1 Rh1
Murtois 7 Oluf Härckes S:r Härkönen 3 h2 Peer Launoin 1 h1 Koo 1
3 Knutt Hämmelainn Hämäläinen 1 h1 Rh1
Knuutilanmäki 5 Laars Jörenssonn Pafwelainn Paavilainen 1 h1 B1 h1 Rh1
Murtois 5 Peer Cnuttssonn Hammelainen Hämäläinen 1 h1 B2 Rh1
Knuutilanmäki 6 Peer Hyttienn Hyytiäinen 1 h1 BS1 d1 h1 pijga1
Remojärvi 4 Abraham Remoinen Remonen 1 h1 B1 RyttKona 1
Hyötyy 5 Laars Hötyläinn Hyötyläinen 1 h1 B1 h1 BS1
Vuorenmaa 6 Pååll Lambanenn Lampainen 1 S1 h1 d:r1 dg1 h1
Vehmaa 4 Pååll Larssonn Lamanen Laamanen 1 S1 h1 Rh1
Näärinki 5 Eskill Tengia Tarkiainen 1 h1 BE:a1 dg1 Pijga1
Vuorenmaa 3 Peer Larssonn Åikainn Oikarinen 1 StyfB1 h1
3 Erich Kuikars h 1 d1 pijga 1
3 Madtz Madtssonn Hirfwoinn Hirvonen 1 h1 Rh1
Kangas 5 Madtz Ahonenn Ahonen h1 StyfS2 h2
Maivala 4 Brusius Caipanenn Kaipainen 1 h1 B1 h1
Kangas 3 Anders Passann Pasanen S2 pijga 1
Ylivesi 2 Jacob Peerssonn Nassokin 1 h1
Kaihunmäki 4 Hindrich Pudkoinn Putkinen 1 h1

Sivu 613B (aukeaman 613 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Summala 5 Laars Waetenenn Väätäinen 1 h1 B1 Drag:h1 Syster 1
Pätylä 4 Cnutt Pättynen Pätynen 1 h1 d1 Drag:h1
Ollikkala 1 Christer Ollikains hustru Ollikainen 1
Paatela 2 Grells Läskinn Leskinen 1 h1
6 Thomas Wckonenn Ukkonen 1 h1 B2 h2
Ollikkala 3 Laars Nulponenn Nulpponen 1 h1 Syster 1
4 Niells Anderssonn Ihalainn Ihalainen 1 h1 B1 h1
3 Oluf Jacobssonn Hamunen Hamunen 1 h1 Drag:h1
4 Oluf Perssonn Lambanenn Lampainen 1 h1 Drag:h1 Knh1
5 Eskill Weisanenn Väisänen 1 h1 B:r1 M:r1 hoorkona 1
Hietajärvi 2 Laars Anderssonn Örrö Örrö 1 Drag:h1
4 Peer Madtssonn Kettu Kettunen 1 h1 B:r1 Drag:h1
Pajusalmi 4 Simonn Heinos h Heinonen 1 S1 h1 d1
Maivala 5 Jöns Turgia Turkia 1 h1 S2 h1
Haikarila 2 Mårthenn Pullgas h Pulkkonen 1 Husskona 1 Koo 1
Lehikkola 2 Madtz Leikois h Lehikoinen 1 Syster 1
Remojärvi 1 Anders Remoins h Remonen 1
Vuorenmaa 2 Eskill Sommalainen Suomalainen 1 h1
Remojärvi 1 Madtz Hyfweis h Hyvönen 1
Vehmaa 2 Hindrich Ochtois h Ohtonen 1 d1
3 Madtz Saxas h 1 d1 h1
Vuorenmaa 3 Jörann Christerssonn 1 h1 Rh1
Narila 4 Madtz Oluf Paunonenn Paunonen 1 h1 S1 h1
Hännilä 4 Christer Lammanenn Laamanen 1 h1 d:r1 Drgh1
Vehmaa 3 Madtz Olufssonn Reisenenn Räisänen 1 h1 Dragh1
3 Madtz Tianenn Tiainen 1 Bol1 h1
3 Hams Merda Merta 1 h1 Dragh1
2 Laars Lapwetelainn Lapveteläinen 1 Dragh1
Näärinki 1 Anders Läskis h Leskinen 1
3 Johan Pedikainn Pietikäinen 1 B1 h1
1 Caupi Narings E:a Näärinki 1
3 Isack Ryss Venäläinen h1 Bol1 h1
6 Pååll Herkeinn Härkönen 1 h1 S1 h1 StyfS1 d:r1
Kaskii 2 Johann Madtssonn Swensk Ruotsalainen 1 h1
Kangas 4 Thomas Hämmelainn Kemiläinen 1 h1 d1 h1
Pelkilä 1 Anders Pylligin Pelkinen h1
Kiiskilä 1 Hartwick Weiolains h Veijalainen 1
Härkälä 2 Peer Eskillssonn Littopä Härkönen 1 h1
Vuorenmaa 5 Peer Pållssonn Lambanen Lampainen 1 h1 Dragh1 Hwssman 1 h1
Laukkala 3 Christer Herranenn Herranen 1 h1 Dragh1
1 Peer Paiuins h 1
Remojärvi 3 Peer Peerssonn Wänenen Väänänen 1 h1 Dragh1
Murtois 2 Peer Perssonn Hämmelainn Hämäläinen 1 h1
Lehikkola 3 Michell Erichssons h 1 d1 h1
Heinola 3 Laars Pöndinenn Pöntinen 1 h1 B1
Pelkilä 4 Hindrich Pyllginn Pelkinen h1 Bol1 h1 Knh1
Vehmaa 4 Michell Kiskinn Kiiskinen 1 h1 SystS1 h1
Rantuu 2 Madtz Oinoin Oinonen 1 h1
Suurniemi 3 Laars Hind: Kiskinn Kiiskinen 1 h1 d1
Viisala 2 And: Perss: Läskins h Leskinen 1 B1
Hietajärvi 6 And: K__sson Konsti 1 h1 S2 h1 Knh1

Sivu 614A (aukeaman 614 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Tuhkala 2 Knutt Nielssons h Hämäläinen 1 Knecht h1
Pappila 2 Kyrckioherdenn H:r Johann Marcj 1 Drag4 pijgor 3 dotter 1
5 H:r Simon Christiernj 1 h1 Drag2 h1
2 Klockare Anders Rimp Rimppi 1 h1
3 Landbonde på Prestens Torp Hartwick Kiskin Kiiskinen 1 h1 B1
Wälb: Petter Nasax Frellsse
Rantuu 3 Jöns Hustonens Huttunen 1 h1 Styfmor 1
3 Peer Niellssonn Harckein Härkönen 1 h1 B1
Sopala 5 Pååll Kellstenn Keistinen 1 h1 B2 h1
5 Hindrich Johanssonn Sopanenn Sopanen 1 h1 FBS2 h1
Laukkala 3 Oluf Heinonenn Heinonen 1 h1 Bh1
4 Peer ibm Heinonen 1 mågh 1 h1 d1
Jokela 4 Christer Pispanenn Piispanen 1 h1 B1 h1
Leskelä 4 Oluf Läskinenn Leskinen S1 h1 Sonn Madtz 1 h1
4 Anders ibm Leskinen 1 h1 B1 h1
4 Peer ibm Leskinen 1 B1 h1 farb:h1
4 Madtz Härkenenn Härkönen 1 h1 B1 h1
Härkälä 3 Peer ibm Härkönen 1 S1 Husskona 1
Viisala 4 Peer Anderssonn Läskinn Leskinen 1 h1 S1 h1
Pellilä 2 Laars Polleinn Pöllänen 1 h1
Lievola 2 Jöns Jönssonn Lefwenenn Lievonen 1 h1
2 Oluf ibm Lievonen 1 h1
2 Anders Hamunen Hamunen 1 h1
2 Peer Lekoinen Lehikoinen 1 h1
Rasala 2 Peer Rasanenn Rasanen 1 h1
2 Madtz ibm Rasanen 1 h1
Lipsala 4 Niells Lipsanenn Lipsanen 1 h1 B1 h1
Kylä ei tiedossa 2 Johann Skomare 1 h1
Miettula 4 Anders Rokolainenn Ruokolainen 1 S1 Husskona 1
Ahola 2 Oluf Ahonenn Ahonen 1 h1
3 Staffann Leitenn Laitinen 1 h1 d1
3 Eskill Pullkaninn Pulkkinen 1 h1 dotter 1
Wälb: Erich Lillieskiöldz Frellsse
Purhola 3 Hindrich Caupinenn Kauppinen 1 S1 h1
Pohjois 1 Peer Hämmeleinen Hämäläinen 1
Kylä ei tiedossa 2 Laars Kämmeläinen Kemiläinen 1 h1
Mäköis 2 Staffann Tenhuinn Tenhunen 1 h1
Mustola 4 Pååll Ryhenenn Ryhänen 1 B1 h1 Syster 1
Hietajärvi 2 Staffann Monnonen Mononen 1 S1
2 Laars Frost Frost 1 pijga 1
1 Påll Härekes Höpors h Härkönen 1
Soiniemi 2 Simon Perssons Ahuwinn Auvinen 1 h1
3 Madtz Michellssonn Rasanen Rasanen 1 h1 Syster 1
3 Thomas Kottilainn Kotilainen 1 S1 h1
Hatsola 2 Bertill Madtssonn Puttonen Puttonen 1 h1
Purhola 1 Oluf Keistis h Keistinen 1
Purhola - Oluf Pernein uptagit ödhes hem: Pärnänen

Sivu 614B (aukeaman 614 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hwssmän
-- - Michell Hopias Stoodh 1 Koo 1
-- 1 Mårthenn Hadzois dotter Hatsonen 1 Koo 1
-- 1 Jacob Porkas hustru Parkkonen 1 Stod 1 Koo 1
-- 1 Peer Kättins E:a Kettunen Haar And: Härkäinn
-- 1 Bertill Rahins h 1 Koo 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16541656

© Maija-Liisa Laaso 2023