AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1656 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1656

Sivu 1369B (aukeaman 1369 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suri Nemij/Suurniemi 3 Thomas Immoin Immonen 1 h1 Moder1
3 Oloff Hansson Tirroin Tirronen 1 h1 Knecht h1
Hyvölä 2 Peter Hyfwöin Hyvönen 1 h1
Palos/Palonen 6 Anders Thomass: Hulkoin Hulkkonen 1 h1 S2 h2
Kiskilä By/Kiiskilä 5 Peer Sigfredhsson Weijalain Veijalainen 1 h1 d:r1 bol:m1 h1
2 Oloff Larsson Nissin Nissinen 1 d:r1
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 5 Påfuell Kiskin Kiiskinen 1 h1 S3
3 Peter Larsson Lakoinen Laakkonen 1 h1 Nils Kupsas h1
Summala 4 Larss Nilsson Pardain Partanen 1 h1 S1 h1
6 Jönss Pardainen Partanen 1 h1 S2 h1 Maicko Kokot:1
2 Peter Immoin Immonen 1 h1
Kasilantaifual/Kasintaipale 5 Johan Anderss: Lautiain Lautiainen 1 h1 fad:1 h1 Maicko Lomatar 1 Inhyses kona
Hottila By/Hottila 5 Simon Håttinen Hottinen 1 h1 S1 h1 S1
Kupsala 3 Påll Kupsain Kupsanen 1 h1 Pig1
Soin Nemj/Soiniemi 2 Knut Anttoin Anttonen 1 Michil Punhains h1
4 Oloff Pardain Partanen 1 StiufS:2 d:r1
Kankankylä/Soiniemi 2 Peter Matilain Matilainen 1 StiufMod1
Kangas 2 Isack Muttulain Muttulainen 1 S1
Kettula 1 Christer Hend: Ulmains Knecht h Ulmanen 1 Stod 1 Koo 1
Hietajärvi 1 Hendrich Cossmasson Knecht h Kuosmanen 1

Sivu 1370A (aukeaman 1370 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Härkälä 2 Philpus Kiskin Kiiskinen 1 h1
Kaihunmäkj/Kaihunmäki 2 Hendrich Condia Kontio 1 Taipalins E:1
4 Larss Mardikain Martikainen 1 S1 h1 B:rE:1
2 Hendrich Putkin Putkinen 1 h1
2 Christer Pätyn Pätynen 1 h1
Kurikkala 1 Peter Hansson Tirroin Tirronen 1
Cossmala/Kuosmala 2 Johan Cossmain Kuosmanen 1 Sonakona 1
Hatzoila/Hatsola 5 Oloff Tolska Turakain Tolska 1 h1
1 Hemmingh Hatzoins Sonahustru Hatsonen 1
3 Peter Martin Marttinen 1 h1 Knecht h1
2 Thomas Mustoin Mustonen 1 h1 Stod1 Koo1
Ollikkala 4 Jönss Pedikäin Pietikäinen 1 h1 S1 h1
Pohjois 4 Oloff Suihkain Suikonen 1 h1 S1 h1
3 Larss Thomasson Narin Narinen 1 h1 Kaisa Lambatar 1
5 Thomas Ikoinen Ikonen 1 h1 SytS1 h1 Pig:1
3 Oloff Wachuoinen Vahvanen 1 h1 SuärMod:1
Mäkiöis/Mäköis 3 Staffan Kemiläin Kemiläinen 1 h1 Sonah:1
3 Larss Tenhuin Tenhunen 1 h1 B1
2 Nilss Kemiläin Kemiläinen 1 h1
Heinola 2 Oloff Nilsson Heinoin Heinonen 1 h1
Mustola 3 Nilss Mustoin Mustonen 1 h1 Kaisa Mustotar 1
Halola 5 Peter Haloin Halonen 1 h1 B1 h1 B1
Haikarala/Haikarila 5 Jören Haikarain Haikarinen 1 h1 B1 h1 S1
5 Sigfredh Persson Kärki Kärki 1 h1 B1 h1 Mod1
4 Larss Larss: Roikoin Roikonen 1 h1 Mog1 h1
Randois/Rantuu 2 Påll Martin Marttinen 1 d:r1
Hetajärffuj/Hietajärvi 5 Påll Jönss: Kettuin Kettunen 1 h1 B2 Knecht h1
5 Matz Jönsson Cossmain Kuosmanen 1 h1 S1 h1 S1
Marala/Maarala 4 Peter Monss: Marain Kupsa Maaranen 1 B1 h1 S1

Sivu 1370B (aukeaman 1370 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Maiuala/Maivala 3 Staffan Olofsson Hännin Hänninen 1 h1 Bh1
2 Hendrich Staffan Cossmain Kuosmanen 1 h1
3 Jonss Grelsson Cossmain Kuosmanen 1 h1 dg1
Kilpola 5 Påll Matzsson Kallin Kallinen 1 h1 S2 h1
Lehikola/Lehikkola 2 Larss Pålsson Neula Neula 1 h1
Kuosmala 2 Cossma Tarkiains hust Tarkiainen 1 d:r1
Aufuila/Auvila 5 Matz Matzsson Aufuin Auvinen 1 h1 B2 h1
4 Hendrich Persson Aufuin Auvinen 1 h1 Sy1 Fad1
Teifuala/Teivaa 5 Matz Matzsson Teifuain Teivainen 1 h1 B1 h1 Mod1
1 Michel Teifuains h Teivainen 1
5 Anders Oloffsson Teifuain Teivainen 1 h1 B2 fad1
2 Jönss Längäin Länkinen 1 Bh1
Murdois/Murtois 2 Morthen Nilsson Ihalain Ihalainen 1 h1
6 Hendrich Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B2 h1 fad:1
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki 3 Samuell Hämäläin Hämäläinen 1 h1 S1
4 Jönss Pulkin Pulkkinen 1 h1 Mog1 h1
3 Thomas Rongain Ronkainen 1 h1 Pij1
Remojärffuj/Remojärvi 5 Påll Pålsson Penna Paavilainen 1 h1 S1 h1 Eskil Hämäl: 1
4 Matz Olof: Rimj Rimi 1 h1 Bh1 Mod1
2 Oloff Inginen Inkinen 1 Syst1
Pylkkälä 2 Peter Pålsson Neula Neula 1 h1
4 Clemet Pylkein Pylkkänen 1 h1 S1 d:r1
Tuchkala/Tuhkala 3 Madtz Muikuin Muikkunen 1 h1 Knecht h1
3 Nilss Solkins hustru Solki 1 S2
Hötyisby/Hyötyy 1 Madtz Cossmasson Hötyläinss h Hyötyläinen 1
4 Peter Abrahamsson Hötylain Hyötyläinen 1 h1 B1 h1
1 Påll Harmains hustru Harmainen 1
Worenma/Vuorenmaa 3 Jonss Michilsson Lambain Lampainen 1 h1 Bh1
2 Morthen Lambain Lampainen 1 dott:1
4 Peter Petersson Hijrfuoin Hirvonen 1 h1 fad1 mod1

Sivu 1371A (aukeaman 1371 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Worenma/Vuorenmaa 2 Peter Jonsson Leijnoin Äteckä Leinonen 1 h1
1 Jonss Persson Leijnoins h Leinonen 1 Koo1
Karkiama/Karkeamaa 3 Anders Eshillsson Pöyhoin Pöyhönen 1 h1 Sh1
Narila 4 Anders Narin Narinen 1 h1 S1 h1
Vehmaa 5 Peter Jacobsson Westerj Vesterinen 1 h1 S2 h1
3 Peter Mardikain Martikainen 1 h1 S1
Näärinki 2 Johan Cossmain Lillj Kuosmanen 1 h1
Näärinki 2 Peter Pålsson Ropoin Roponen 1 h1
Kaihunmäki 5 Peter Pålsson Kempain el: Johan Hyfuoin Kemppainen 1 h1 B1 h1 Syst1
Kylä ei tiedossa 3 Jören Persson Kiskin Kiiskinen 1 h1 Knecht h1
Järvenpää 3 Gestgifuare Jören Larsson Posa 1 h1 dreng 1

Ryttare aff Jokas Sochn

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Suriniemj/Suurniemi 5 Larss Lamain Laamanen 1 S1 h1 Rh1 dg1
6 Peter Philpusson Kiskin Kiiskinen 1 h1 S2 Moor1 Sh1
7 Morthen Sofringzson Rimppi 1 S2 h2 Rh1 d:r1
Hyvölä 3 Jören Pålsson Rongain Ronkainen 1 h1 Rh1
6 Hendrich Rongain Ronkainen 1 h1 S2 Rh1 B:rE:1
Härkälä 9 Thomas Härkäin Härkönen 1 h1 B1 h1 BS1 h1 Rh1 S1 dreng 1
Laukala By/Laukkala 5 Thomas Laukain Laukkanen 1 h1 BS1 dreng1 h1
Immola 3 Johan Rongain Ronkainen 1 h1 dg1
Kiiskilä 5 Bertill Kiskin Kiiskinen 1 h1 S1 Rh1 Peter Wänäins hustru 1 Stodh1 Koo1
Kaskii 3 Erich Michelsson Kiskin Kiiskinen 1 h1 Rh1
11 Nilss Kiskin Kiiskinen 1 h1 Sö4 h4 B:S1
Tyrynmäki 5 Peter Hend: Wätäin Väätäinen 1 h1 B1 h1 Peter Lukoins hustru 1 Koo1
Lauteala 7 Peter Lautiain Lautiainen 1 h1 S3 h1 Rh1

Sivu 1371B (aukeaman 1371 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Härkälänniemi 5 Matz Matzsson Härkäin Härkönen 1 h1 B1 Rh1 Knecht h1
Kiiskilänniemi 8 Erich Gorgoniusson Kiiskinen 1 S3 h3 Rh1
3 Hendrich Harmain Harmainen 1 h1 Mod1
Purhola 8 Larss Purhoin Purhonen 1 S3 h3 S1
7 Johan Hoopo Purhoin Hoopo 1 h1 S2 h1 Rh1 Kirstin Kilkitar 1 Inhyses
7 Tönne Matzsson 1 h1 S1 h1 Rh1 dg1 S1
Kettula 3 Morthen Oijnoin Oinonen 1 h1 dg1
Järvenpää 5 Johan Muttulain Muttulainen 1 h1 S1 Bh1 d:r1
Taipale 8 Anders O: Taipalin Taipalinen 1 h1 B1 h1 Rh1 S2 h1
Männynmäki 5 Nilss Pardain Partanen 1 h1 dg1 S1 Rh1
5 Thomas Hendrichssons h Henttunen 1 Syst1 Mod1 Peer Launin 1 h1 Stod1 Koo1
Poikola 6 Matz Nilsson Pijk Piikki 1 h1 Rh1 dg2 h2
Ollikkala 6 Anders Nulpoin Nulpponen 1 S3 h2
Turakkala 10 Christer Turakain Turakainen 1 h1 B3 h3 Rh1 S1
Mäköis 7 Anders Ilmarij Ilmarinen 1 h1 S1 h1 dg1 Pij1 Rh1
Kaislajärvi 11 Johan Härkäin Härkönen 1 h1 BS6 h3
Rantuu 4 Grelss Narin Narinen 1 h1 dg2
Maarala 5 Måns Pålsson Marain Maaranen 1 h1 Mod1 B2
Maivala 5 Jören Ihalembins h Ihalampinen 1 dg1 h1 Påll Sutin 1 h1 Häst1 Koo1
9 Philpus Condia Kontio 1 h1 S4 h3
Kilpola 2 Mathias Schadewitzes h Schadevitz 1 dg1
5 Jören Jörensson Kilponen 1 h1 B:rS2 Rh1
5 Anders Putkin Putkinen 1 h1 B1 h1 Rh1
Pekurila 6 Morthen Pekurin Pekurinen 1 h1 B1 h1 farb:S1 h1
Kuosmala 6 Påll Tarkiain Tarkiainen 1 h1 S1 h1 Rh1 dg1
6 Monss Oloffssons hustru Kuosmanen 1 dreng2 h2 Matiskains hustru 1

Sivu 1372A (aukeaman 1372 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Auvila 6 Thomas Bertilsson 1 h1 dg2 Pig:1 Rh1
Inkilä 5 Matz Pistollsmedh Pistolsmed 1 h1 B1 h1 dg1
Vuorilahti 6 Påll Bengtinen Penttinen 1 h1 B1 h1 BS1 Rh1
4 Madtz Staffansson Tarkiainen 1 h1 B1 h1
Auvila 3 Anders Aufuin Auvinen 1 h1 dg1
3 Madz Oloffsson Aufuin Auvinen 1 h1 Rh1
Murtois 7 Oloff Härkein Littopä Härkönen 1 S3 h2 Rh1
Murdois/Murtois 4 Knut Hämäläin Hämäläinen 1 h1 Rh1 dg1
Knuutilanmäki 7 Hendrich Pafuilain Paavilainen 1 h1 S2 h2 Rh1
6 Peter Hytyäin Hyytiäinen 1 h1 BS2 h1 Piga1
Remojärvi 4 Abraham Remoin Remonen 1 h1 B1 Rythora 1
Hyötyy 5 Jacob Andersson Hötyläin Hyötyläinen 1 BS1 h1 faar broor Söners h2
Vuorenmaa 5 Påll Lambain Lampainen 1 S1 Rh1 dg1 h1
Vehmaa 5 Påll Larsson Lamain Laamanen 1 h1 S1 h1 Rh1
Näärinki 5 Eskill Tarkiain Tarkiainen 1 h1 B:s E:1 d:r1 dg1
Vuorenmaa 3 Peter Larsson Oijkarin Oikarinen 1 Bol:m1 h1
4 Madtz Pålsson Ropoin Roponen 1 h1 Rh1 piga1
4 Matz Matzsson Herfuain Hirvonen 1 h1 Rh1 Pig:1
Turakala/Kangas 5 Matz Ahoins h Ahonen 1 Söner 2 h2
Maivala 3 Brusius Caipain Kaipainen 1 h1 B1
Kangas 5 Anders Passain Pasanen 1 S2 h1 Pig1
Ylivesi 2 Jacob Persson Nassokin 1 h1
Remojärvi 4 Göstaff Sölfuerarms tienare Sölfverarm 2 h2
Knutilanmäkij/Knuutilanmäki 5 Peter Knutsson Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B2 Rh1
Nyia Ryttare
Laukala/Laukkala 3 Madtz Pärnäin Pärnänen 1 h1 Rh1
Kiskilä/Kaskii 3 Nilss Grelsson Kiskin Kiiskinen 1 h1 Kaisa Råcka 1
Randois/Kaskii 3 Larss Erichsson Randoin Rantonen 1 h1 Rh1

Sivu 1372B (aukeaman 1372 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaihunmäkj/Kaihunmäki 5 Peter Passain Pasanen 1 B1 h1 dg2
Pekurila 2 Staffan Pekurin Pekurinen 1 h1
Näringh/Näärinki 4 Påll Kärkäin Mullj Kärkkämulli 1 h1 B1 h1
Maifuala/Maivala 2 Knut Philpusson Condia Kontio 1 h1
Männinmäkij/Männynmäki 3 Brusius Uckoin Ukkonen 1 h1 Rh1
Turakala/Turakkala 3 Peter Marain Maaranen 1 h1 Sh1

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Summala 5 Larss Wätäin Witasu Väätäinen 1 h1 B1 drag h1 Syst1
Pätylä 4 Knut Pätyn Pätynen 1 h1 dg1 drag h1
Ollikkala 3 Christer Ollikains E Ollikainen 1 dg1 Maicko Lipsatar 1
Patola/Paatela 2 Gregorius Leskins h Leskinen 1 fad1
6 Thomas Uckoin Ukkonen 1 h1 B2 h2
Ollikala/Ollikkala 3 Larss Nulpoin Nulpponen 1 h1 Syst1
7 Nilss And: Ihalain Ihalainen 1 h1 B1 h1 S1 Syst1 Lijsa Ahotar 1
3 Oloff Jacobsson Hamuin Hamunen 1 h1 Kirstin Pöxä 1 h1
4 Oloff Persson Lambain Lampainen 1 h1 dg-h1 Knecht h1
4 Eskill Wäissäin Väisänen 1 h1 B1 Mod1
Hetajärffuj/Hietajärvi 3 Larss And: Örrö Örrö 1 fad1 dg-h1
5 Peter Madtzsson Kettuin Kettunen 1 h1 BS1 dg-h1 d:r1
Pajusalmi 4 Simon Heinoin Heinonen 1 h1 S1 h1
Maifuala/Maivala 6 Jönss Turkia Turkia 1 h1 S2 h2
Haikarala/Haikarila 2 Morthen Pulkoins hust Pulkkinen 1 Kirstin Suodar 1 Ko1
Lehikkola 1 Madtz Lehikoins hustru Lehikoinen 1
Remojärvi 1 Anders Remoins hustru Remonen 1
Worenma/Vuorenmaa 2 Eskill Somalain Suomalainen 1 h1

Sivu 1373A (aukeaman 1373 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Remojärffuj/Remojärvi 2 Matz Hyfwöin Hyvönen 1 h1
Wehmasby/Vehmaa 2 Hendrich Ochtoins h Ohtonen 1 Suärfader 1
3 Mathias Ernästz h 1 dg1 h1
Worenma/Vuorenmaa 4 Jören Christersson 1 h1 B1 h1
Narila 4 Matz Olofsson Paunoin Paunonen 1 h1 S1 h1
Hännilä 2 Christer Laamains h Laamanen 1 drag-h1
Vehmaa 3 Påll Pöxäinss h Pöksänen 1 dg1 h1
1 Matz Tijain Tiainen 1
3 Hendrich Merdass S Merta 1 h1 drg h1
5 Johan Larsson 1 h1 Suärfader1 B1 h1
Näringh/Näärinki 1 Anders Leskins h Leskinen 1
4 Jören Pedikäin Pietikäinen 1 h1 B1 Ellj Wihotar h1
1 Cauppi Näringz E Näärinki 1
2 Larss Ryss 1 Mod1
4 Påll And: Härkäin Härkönen 1 h1 S1 h1
Kaskis/Kaskii 5 Johan Rotzalain Ruotsalainen 1 h1 dg1 h1 fad1
Kangankylä/Kangas 2 Thomas Kemiläin Kemiläinen 1 h1
Härkälä/Pelkilä 1 Anders Pelkins hust Pelkinen 1
Kiskilä/Kiiskilä 1 Hartwik Weijalains h Veijalainen 1
Härkälä 3 Peter Eskillsson Littapä Härkönen 1 h1 B1
Worenma/Vuorenmaa 3 Peter Pålsson Lambain Lampainen 1 h1 dgh1
Härkälä/Laukkala 5 Hendrich Herrain Herranen 1 h1 S1 h1 dgh1
2 Erich Kirstoinen 1 drag-h1
Remojärffuj/Remojärvi 4 Jören Persson Wänäin Väänänen 1 h1 dgh1 fad1
Mordois/Murtois 2 Oloff Persson Hämäläin Hämäläinen 1 mod1
Lehikkola 3 Leutenampt Michil Erichssons h 1 dg1 h1
Heinola 4 Larss Pandinen Pöntinen 1 B1 h1 S1
Härkälä/Pelkilä 3 Påfuell Pelkin Pelkinen 1 drag-h1 knecht h1

Sivu 1373B (aukeaman 1373 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wehmais/Vehmaa 4 Michil Kiskin Kiiskinen 1 h1 Bol:m1 h1
Randois/Rantuu 2 Madtz Oijnoin Oinonen 1 h1
Surinemj/Suurniemi 2 Larss Hend: Kiskin Kiiskinen 1 h1
Wisala/Viisala 3 Anders Persson Leskin Leskinen 1 h1 B1
Härkälä 2 Peter Peersson Härkäin Härkönen 1 h1
Immoila/Hietajärvi 6 Anders Konstij Konsti 1 h1 S2 h1 knecht h1
Tuhkala 5 Nilss Knutzsson Hämäläin Hämäläinen 1 h1 dg1 h1 knecht h1
Ny Werffda Draguner
Surinemij/Suurniemi 3 Madtz Jonsson Rongain Ronkainen 1 h1 dgh1
Hyvölä 2 Jören Erichsson Rongains h Ronkainen 1 mod1
2 Jonss Pardains hustru Partanen 1 d:r1
Kiskilä och Kaskis/Kaskii 3 Peter Wassara Vasara 1 h1 drag-h1
3 Falentijn Philpusson 1 h1 hust:s mod1
Kettula 1 Peter Rimppins hustru Rimppi 1
Patola/Ollikkala 4 Bengt Persson Wachuain Vahvanen 1 h1 Mod1 knecht h1
Hatzoila/Hatsola 3 Jonss Oloffsson Tarkiain Tarkiainen 1 h1 Bh1
Heinola 3 Larss Olofsson Heinoin Heinonen 1 h1 Bh1
Mustoila/Mustola 2 Matz Jönsson Längäin Länkinen 1 drag-h1
Karkiama/Karkeamaa 1 Anders Pöyhöins hustru Pöyhönen 1
Kiskilännemij/Kiiskilänniemi 3 Grelss Jacobsson Cossmain Kuosmanen 1 h1 Bol:m1
Inkilä - Matz Thomasson Sielf rijder
Naringh/Näärinki 3 Påll Jarain Jaaranen 1 h1 Knecht h1
Kilpola 2 Oloff Lembinen Lampinen 1 h1

Sivu 1374A (aukeaman 1374 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kyrkioherden
Pappila 8 H:r Johannes Marcij 1 dg4 Pij2 dott1
5 H:r Simon Christiärnj 1 h1 dg1 Pij2
2 Klockare Anders Rimppj Rimppi 1 h1
Landbönder på Prestegordz Torp
2 Hartuijck Kiskin Kiiskinen 1 h1
2 Nijlss Kiskin Kiiskinen 1 h1
Wälb: Jacob Nasakz Frelsse
Rantuu 3 Jönss Huttuin Huttunen 1 h1 Stiuf Mod 1
3 Peter Nilsson Härkäin Härkönen 1 h1 B1
Sopala 5 Påll Keijstin Keistinen 1 h1 B2 h1
5 Hendrich Johansson Sopain Sopanen 1 h1 farb:2 h1
Laukkala 3 Oloff Heijnoin Heinonen 1 h1 Bh1
4 Peter Heijnoin Heinonen 1 h1 Mog1 h1
Jokela 4 Christer Pispain Piispanen 1 h1 B1 h1
Leskelä 5 Oloff Leskin Leskinen 1 S1 h1 Madtz 1 h1
4 Anders Leskin Leskinen 1 h1 B1 h1
5 Peter Leskin Leskinen 1 B1 h1 farb:h1 d:r1
3 Matz Härkain Härkönen 1 B1 h1
Härkälä 1 Anders Härkäin Härkönen 1
Viisala 3 Wijsa Leskin Leskinen 1 h1 fad:1
Pellilä 2 Larss Pölläin Pöllänen 1 Mod1
Lievola 3 Jonss Lefuoin Lievonen 1 h1 StiufModer 1
2 Oloff Lefuoin Lievonen 1 h1

Sivu 1374B (aukeaman 1374 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lievola 2 Anders Hamuin Hamunen 1 h1
2 Peter Lehijkoin Lehikoinen 1 h1
Rasala 4 Peter Rassain Rasanen 1 h1 B1 h1
Lipsala 4 Nijlss Lipsain Lipsanen 1 h1 B1 h1
Kylä ei tiedossa 2 Johan Mämmj 1 h1
Miettula 4 Anders Rokolain Ruokolainen 1 S1 h1 Kirstin Häräter 1
Ahola 2 Oloff Ahoin Ahonen 1 h1
3 Staffan Laitiain Laitinen 1 h1 dg1
3 Eskill Pulkoin Pulkkinen 1 h1 dott:1
Wälb: Erich Lilliesköldz Frelsse
Purhola 3 Hendrich Cauppinen Kauppinen 1 S1 h1
Pohjois 1 Peter Hämäläin Hämäläinen 1
Kylä ei tiedossa 2 Larss Kemiläin Kemiläinen 1 h1
Mäköis 2 Staffan Tenhuin Tenhunen 1 h1
Mustola 5 Påll Ryhäin Ryhänen 1 B1 h1 ähn B1 Syst1
Hietajärvi 2 Staffan Monoin Mononen 1 S1
2 Larss Frostij Frost 1 Kirstin Cossmatar 1
1 Påll Härkäins hustru Härkönen 1
Soiniemi 2 Simon Persson Aufuin Auvinen 1 h1
3 Matz Michelsson Rassain Rasanen 1 h1 Syst1
3 Thomas Kotijlain Kotilainen 1 h1 Pij1
Hatsola 2 Bertill Matzsson Puttoin Puttonen 1 h1
Purhola 2 Oloff Keistin Keistinen 1 h1

Sivu 1375A (aukeaman 1375 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Huussmän aff Jokas Sochn
-- - Michel Lopeos Stod 1 Koo 1
-- 1 Morthen Hatzoins dott Hatsonen 1 Koo 1
-- 1 Jacob Parkoins hust Parkkonen 1 Stodh 1
-- 2 Peter Weijolain Veijalainen 1 h1 Stod 1 Koo 1
-- 1 Matz Staffanainss h Tahvanainen 1 Koo 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16551657

© Maija-Liisa Laaso 2023