AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1660 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1660

Sivu 851B (aukeaman 851 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ryttare medh desz frij= och tilldeelningz hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurinemj/Suurniemi 4 Thommos Immoin med h 2 Immonen
Son Peeter 1 Immonen
dreng Christer 1
4 Lars Lamain med h:o 2 Laamanen
Rytt: Niels med h:o 2
6 Morth: Rongain med h:o 2 Ronkainen
B:r Olof 1 Ronkainen
Rytt Peeter med h 2 Kiiskinen
6 Morthen Söfringss med h 2 Rimppi
B:r Anders medh h 2 Rimppi
Rytt: Påfwel med h 2 Rimppi
Hyvölä 4 Rytt: Jöran Peerss med h 2
bolagzman Erich medh h 2 Hyvönen
5 Hend: Rongain medh h:o 2 Ronkainen
B:r And: medh h:o 2 Ronkainen
Rytt: änckia 1
1 Hend: Rongains Syster Lastika 1
Laukkala 7 Thomas Laukoin med h 2 Laukkanen
B:r Hendrich 1 Laukkanen
Rytt Peeter med h 2
dreng Niels medh h 2
Immola 2 Johan Rongain medh h 2 Ronkainen
Laukkala 3 Matz Pärnoin medh h 2 Pärnänen
Rytt h. Brijtha 1
Härkälä 10 Thomas Härkein med h 2 Härkönen
Hämmig med h 2 Härkönen
B:r Olof med h 2 Härkönen
Son Johan 1 Härkönen
B:r Hemming 1 Härkönen
dotter Margretha 1 Härkönen
Wallheerde 1
Kiiskilä 5 Bertell Kiskinen med h 2 Kiiskinen
Rytt: Son Erich med h 2 Kiiskinen
Son Michell 1 Kiiskinen
Kaskii 6 Erich Michelss: med h 2 Kiiskinen
Rytt: Johan med h 2 Kiiskinen
B:r Son Philpus Kiskin medh hustru 2 Kiiskinen
9 Niels Kiskinen med h 2 Kiiskinen
Son Niels med h 2 Kiiskinen
B:r Johan medh h 2 Kiiskinen
B:r Olof medh h 2 Kiiskinen
Rytt Lars 1
3 Johan Staphanss med h 2
Hustru, Syster Elin 1
Tyrynmäki 4 Peeter Wätäin med h 2 Väätäinen
Rytt: b:r Johan med h 2 Väätäinen
Lauteala 8 Lars Peerson Lautiain medh h 2 Lautiainen
b:r Erich medh h 2 Lautiainen
b:r Olof medh h 2 Lautiainen
Rytt: Olof medh h 2 Hatsonen
Härkälänniemi 4 Matz Härkein med h 2 Härkönen
Rytt Anders 1
Rytt: änckia 1
Kiiskilänniemi 9 Erich Gorgonius med h 2 Kiiskinen
Fader 1
Son Gorgonius med h 2 Kiiskinen
Son Matz med h 2 Kiiskinen
B:r Pååls Enckia 1 Kiiskinen
Rytt Lars 1
3 Hend: Harmain med h 2 Harmainen
Rytt Jacob 1
Purhola 12 Lars Purhoin med h 2 Purhonen
B:r Lars med h 2 Purhonen
Rytt Hend med h 2
Moder 1
B:r Syster 1
ähn efter Kyrckioheerdens berettelsse Personer 4
5 Lars Puroin med h 2 Purhonen
Rytt: Jöran med h 2 Purhonen
dreng Hendrich 1
5 Thönns Massons h:o 1
Son Simon med h 2
B:r Arfwed med h 2
Kettula 5 Morthen Åinoin med h 2 Oinonen
dreng Peeter 1
Rytt: Sigfred med h 2 Oinonen
Järvenpää 7 Johan Muttulain med hustru 2 Muttulainen
Son Jöran med h 2 Muttulainen
Son Gabriel 1 Muttulainen
Rytt Lars 1
Son Jörans hustru 1 Muttulainen

Sivu 852A (aukeaman 852 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Taipale 9 Anders Taipalain medh h 2 Taipalinen
B:r Erich medh h 2 Taipalinen
Fader och Moder
Rytt: Johan medh h 2
Inhyses qwinna 1
Männimäkj/Männynmäki 3 Niels Pardain med h 2 Partanen
dreng Thomas 1
6 Thomas Hinderss medh h 2 Henttunen
Påfwell Ryhein 1 Ryhänen
B:r Anders medh h 2 Ryhänen
Rytt: Johan 1
Poikola 6 Madtz Nielss Pijk medh h 2 Piikki
drengh Christer 1 Lampinen
Rytt: Johan med h 2
B:r Enckia 1
Ollikkala 7 And: Nulpoin medh h 2 Nulpponen
Son Lars med h 2 Nulpponen
B:r Son Påfwel med h 2 Nulpponen
Rytt Erich 1 Nulpponen
Turakkala 11 Christ. Turakain med h 2 Turakainen
B:r Lars med h 2 Turakainen
B:r Jöns med h 2 Turakainen
Rytt: Olof Peerss med h 2 Turakainen
B:r Olof med h 2 Turakainen
Son Christer 1 Turakainen
Mäköis 6 And: Ilmar med h 2 Ilmari
Son Eskill med h 2 Ilmari
Rytt: Matz med h 2 Ilmari
Kaislajärvi 8 Hend: Härkein medh h 2 Härkönen
B:r Larss 1 Härkönen
Rytt: Hend med h 2 Härkönen
Fader och Moder 2
B:r Son Jöran Hend: 1 Härkönen
Rantuu 3 Grels Narinen med h 2 Narinen
Moder 1
Maarala 8 Pååll Marainen med h 2 Maaranen
Son Måns med h 2 Maaranen
Son Jöns med h 2 Maaranen
Rytt Pååll 1 Maaranen
Rytt Brusius Hendrichss:s hustru 1
Maivala 7 Jöran Ihalambinen med h:o 2 Ihalampinen
B:r Pååll Suthmes medh h 2
Son Peeter 1 Ihalampinen
Rytt Hend: medh hustru 2
8 Philip Condia 1 Kontiainen
Rassmus Brusiuss medh hustru 2 Kontiainen
Pååll Philpuss med h 2 Kontiainen
Son Larss med h:o 2 Kontiainen
Rytt: Knuut 1 Kontiainen
Kilpola 4 Cornetens Matz Schadewitz h:o 1 Schadevitz
Pijga Caisa 1
dreng Niels 1
Rytt Son Johan 1 Schadevitz
6 Jöran Jöranss med h 2 Kilponen
B:r Son Madtz medh h 2 Kilponen
Rytt: Christ: medh h 2 Kilponen
5 Hend: Putkins h:o 1 Putkinen
B:r Hend: med h:o 2 Putkinen
Rytt: Madtz medh h:o 2 Putkinen
Pekurila 7 Morthen Pekurin med h 2 Pekurinen
B:r Olof med h:o 2 Pekurinen
Rytt: Johan med h:o 2 Pekurinen
dreng Jacob 1
Kuosmala 4 Pååll Tarkains hustru 1 Tarkiainen
B:r Son Jönss med h 2 Tarkiainen
Rytt: 1
5 Månss Olss med h 2 Kuosmanen
dreng Samuel med h 2
dreng Peeter 1
Auvila 6 Thomas Bertillss med h 2
dreng med hustru 2
Pijga 1
Rytt Jöran 1
Inkilä 9 Madtz Pistolsmedh med hustru 2 Pistolsmed
B:r Erich med hustru 2
drengier 2
Rytt: Jöran 1
Peer Larss med h 2

Sivu 852B (aukeaman 852 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Vuorilahti 8 Pååll Bengtinen med h 2 Penttinen
B:r Matz med h 2 Penttinen
Rytt Thomas med h 2 Penttinen
Moder 1
B:r Son Anders 1 Penttinen
7 Matz Staphanss Tarkiain medh hustru 2 Tarkiainen
B:r Hend: med h 2 Tarkiainen
Rytt Lars med h 2
Moder 1
Auvila 5 Anders Aufwinen med h 2 Auvinen
Rytt: Hendrich Hämälein 1 Hämäläinen
Son och dotter 2
5 Niels Aufwinen med h 2 Auvinen
Matz Olssons h 1 Auvinen
Rytt: Niels med h 2 Auvinen
Murtois 6 Olof Littopä med h 2 Littopää
B:r Eskill med h 2 Littopää
B:r Peeter 1 Littopää
Rytt: Jöns 1 Littopää
Murdois/Murtois 5 Knuut Hämäläin med hustru 2 Hämäläinen
Rytt: Hend: med h 2 Hämäläinen
Son Grels 1 Hämäläinen
Knuutilanmäki 6 Hend: Påållss med h 2 Paavilainen
Son Jöran med h 2 Paavilainen
Rytt: Hend: med h 2
9 Peeter Hytiäin med h 2 Hyytiäinen
Son Pååll med h 2 Hyytiäinen
B:r Son Peeter med h 2 Hyytiäinen
döttrar el:r Pijgor 2
Rytt: Jöran 1 Hyytiäinen
Remojärvi 7 Abraham Remoin med h 2 Remonen
B:r Johan med h 2 Remonen
Son Erich 1 Remonen
Rytt: Hendrich 1
dreng 1
Knuutilanmäki 4 Prophossens Samuel Hämäläins h 1 Hämäläinen
Knuut Knutss med h 2 Hämäläinen
B:r Michel 1 Hämäläinen
Remojärvi 4 Gustaf Silfwerarm 1 Sölfverarm
Landbonde Matz Bengtinen med h 2 Penttinen
Rytt: Erich 1
Maiwola/Maivala 6 Brusius Caipiain med h 2 Kaipainen
B:r Peeter med h 2 !
Fader och Moder 2
Pitkälahti 5 Hanss Jacobss med h 2 Nassokin
dreng Frantz med h 2
Rytt: Eskill 1
Kaskii 3 Niels Kiskin med h 2 Kiiskinen
Soldat Enckia Anna 1
Höttesby/Hyötyy 8 Jacob And 1 Hyötyläinen
Rytt: B:r Jacob med hustru 2 Hyötyläinen
Farbroor Son med h 2
And: Peerss med h 2 Hyötyläinen
Pijga 1
Worenmaa/Vuorenmaa 5 Pååll Lambain med h 2 Lampainen
Måg Olof med h 2 Kukkonen
Rytt: Anders 1 Paavilainen
Vehmaa 7 Peer Lamain med h 2 Laamanen
B:r Erich med h 2 Laamanen
Rytt: Johan 1
Fader och Moder 2
Näärinki 5 Eskill Tarkin med h 2 Tarkiainen
B:r Son Hend 1 Tarkiainen
Rytt: Larss med h 2
Karkeamaa 4 Larss Erichss med h 2 Kiukas
Rytt: Peeter 1
Enckia 1
Vuorenmaa 6 Matz Hirfwoin med h 2 Hirvonen
B:r Hans med h 2
Rytt: Peeter med h 2
Pohjois 4 Matz Ahoinen med h 2 Ahonen
Rytt: Olof med h 2 Hyvönen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 4 Peeter Pasoin med h 2 Pasanen
B:r Lars med h 2 Pasanen

Sivu 853A (aukeaman 853 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näring/Näärinki 6 Pååll Kärkis Mullj med h 2 Kärkkämulli
Son Peeter med h 2 Kärkkämulli
Rytt: hustru Brijta 1
dreng Johan Lambain 1 Lampainen
Turkala/Turakkala 2 Peeter Marains h 1 Maaranen
Son hustru 1
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 2 Pååll Kopsa med h 2 Kupsanen
Cuossmala/Kuosmala 4 Johan Cuossmain medh h 2 Kuosmanen
Son Christer 1 Kuosmanen
Son Matzes h 1 Kuosmanen
Kilpola 2 Matz Påållss med h 2 Kallinen
Murdois/Murtois 4 Lars Hämäläin med h 2 Hämäläinen
B:r Samuel 1 Hämäläinen
Fader 1
Worenma/Vuorenmaa 5 Jönss Michelss Lambain medh hustru 2 Lampainen
B:r Enckia 1
B:r Son Michel 1 Lampainen
Inhysqwinna 1
Maiwola/Maivala 3 Staphan Olss med h 2 Hänninen
B:r hustru 1
Aufvola/Auvila 3 Hend Aufwin med h 2 Auvinen
dotter 1
Toifwala/Teivaa 3 Morthen Ihalain med h 2 Ihalainen
dotter 1
Knuutilanmäki 6 Jöns Pulkin med h 2 Pulkkinen
Måg Peer med h 2
Lehikkola Lars Neula med h 2 Neula
Pölkilä/Pylkkälä 3 Peer Pållss med h 2 Neula
Pijga 1
Höttösby/Hyötyy 2 Peeter Tuckalain med h 2 Tuhkalainen
Worenma/Vuorenmaa 4 Peeter Hirfwoin med h 2 Hirvonen
Son Peeter med h 2 Hirvonen
3 Morthen Laamains hustru medh dotter 2 Lampainen
Inhysesqwinna 1

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurinemj/Hyvölä 4 Jöran Rongain med h 2 Ronkainen
dotter 1
Erich Rongains h 1 Ronkainen
Surniemj/Suurniemi 6 Hend: Kiskinen med h 2 Kiiskinen
Dragoun hustru 1
B:r Lars med h 2 Kiiskinen
Inh: Hend: Hämäleins hustru 1 Hämäläinen
2 Matz Påållss med h 2
Pattola/Paatela 7 Thomas Uckoin med h 2 Ukkonen
Son Michel med h 2 Ukkonen
Jöran Brusiuss med h 2 Ukkonen
Fader 1
Suurinemj/Härkälä 7 Pååll Päälkinens hustru 1 Pelkinen
Johan Pullkinen medh hustru 2 Pelkinen
dreng Matz med h 2
Moder 1
Modersyster Karin 1
Patola/Paatela 2 Berent Morthensons Enckia 1 Grabbe
dotter 1
Järfwenpää/Järvenpää 2 Niels Hämäläin med h 2 Hämäläinen
Weijala/Kiiskilä 2 Peeter Sigf: med h 2 Veijalainen
Kiiskilä 4 Johan Kiskins Enckia 1 Kiiskinen
Son Lars med h 2
Johan 1
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 6 Johan Påållss med h 2 Kiiskinen
Broder Luukas 1 Kiiskinen
Fader och Moder 2
dotter 1
Kangakyla/Kangas 3 Thomas Isakss medh h 2 Muttulainen
Son Johan med h 2 Muttulainen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Johan Larss 1
Herr Larses h 1 Martikainen

Sivu 853B (aukeaman 853 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj/Kaihunmäki 3 Christer Päätin med h 2 Pätynen
Huusqwinna Marj 1
2 Peer Larss Mardikain med h 2 Martikainen
Ollikala/Ollikkala 3 Jöran Pedikain med h 2 Pietikäinen
B:r Hendrichz hustru 1 Pietikäinen
Turukala/Haikarila 4 Lars Roiskoin med h 2 Roikonen
Måg med h 2
__ckois/Mäköis 4 Eskill Kainulain med h 2 Kemiläinen
dotter Kirstin 1 Kemiläinen
Moder 1
Randois/Rantuu 3 Pååll Martin med h 2 Marttinen
dotter Kirstin 1 Marttinen
Maiwola/Maivala 4 Hend: Staphanss med h 2 Kuosmanen
dreng Matz med h 2
__ufwila/Auvila 4 Matz Aufwinen med h 2 Auvinen
B:r Lars med h 2 Auvinen
__ifwala/Teivaa 4 Anders Teifwain med h 2 Teivainen
B:r Olof 1 Teivainen
B:r Johan 1 Teivainen
__stolaby/Mustola 4 Anders Lang med h 2 Länkinen
B:r Jönss med h 2 Länkinen
Laukala/Laukkala 4 Hend: Herrain med h 2 Herranen
Son med h 2
Härkälä/Kiiskilä 2 Peeter Wäjalain med h 2 Veijalainen
__urkala?/Tuhkala 4 Niels Sollkj med h 2 Solki
Son Matz med h 2 Solki
Wechmais/Vehmaa 5 Michel Kiskinen med h 2 Kiiskinen
Måg med h 2
Dragoun Enckia 1
Randois/Rantuu 2 Matz Oinoin med h 2 Oinonen
Härkälä 2 Peeter Härkein med h 2 Härkönen
Immola/Hietajärvi 7 Anders Konst medh h 2 Konsti
B:r Bertill medh h 2 Konsti
Fader och Moder 2
dotter 1
Tuchkala/Tuhkala 2 Niels Hämälains E:a 1 Hämäläinen
Påfwel Tuckalains E:a 1 Tuhkalainen
Kiskila Kaskis/Kaskii 3 Peeter Wasara med h 2 Vasara
Son Matzes hustru 1 Vasara
Summalaby/Summala 4 Peeter Wätäin medh h 2 Väätäinen
B:r Johan 1 Väätäinen
Dragoun hustru 1
Kangakylä/Kangas 4 Peer Rimpin med h 2 Rimppi
Peer Rimpin uthsluuth 659 1 Rimppi
dotter 1
Paatela/Ollikkala 2 Bengt Wachwoin medh h 2 Vahvanen
Hatzola/Hatsola 2 Jönss Olss:s Enckia 1
Son 1
Heinola 4 Lars Heinoin medh h 2 Heinonen
B:r Son Oluf medh h 2 Heinonen
Karkiama/Karkeamaa 4 Anders Pyhoin medh h 2 Pöyhönen
Moder 1
Dragoun Anders 1
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 2 Grels Jacobss med h 2 Kuosmanen
Naring/Näärinki 4 Pååll Jaroin 1 Jaaranen
Lars Pikin 1
dreng Lars 1
Knecht Enckia 1
7 Pååll Härkein medh h 2 Härkönen
Son Pååll medh h 2 Härkönen
Drag: Corp: hustru 1
dreng 1
Pijga 1
Kilpola 2 Olof Lambain med h 2 Lampainen
Worenma/Vuorenmaa 4 Peer Jönss medh h 2 Leinonen
Son medh hustru 2
Näring/Näärinki 2 Peer Roppoin med h 2 Ropponen
Hottila 2 Jacob Wätäin med h 2 Väätäinen
Håttila/Pätylä 2 Knuut Pätoin med h 2 Pätynen
Ollikala/Ollikkala 2 Lars Nulpoin medh h 2 Nulpponen
5 Niels Ihalain med h 2 Ihalainen
B:r Anders medh hustru 2 Ihalainen
dotter 1

Sivu 854A (aukeaman 854 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala 3 Olof Hannuin medh h 2 Hamunen
Inhyses Kirstin 1
4 Olof Lambain medh h 2 Lampainen
Dragons hustru 1
dreng 1
5 Eskell Wäsäin medh h 2 Väisänen
B:r Christer medh h 2 Väisänen
Moder 1
Hetajerf/Hietajärvi 5 Lars Örre med h 2 Örrö
Jöns medh h 2 Örrö
Dragone hustru 1
4 Lars medh h 2 Kettunen
Fader 1
Drag: hustru 1
Pajusalmi 4 Simon Heinoin med h 2 Heinonen
Hend: medh h 2 Heinonen
Maiwola/Maivala 5 Niels Olss Turkia med h 2 Turkia
B:r Lars medh h 2 Turkia
Drag: hustru 1
Remojärvi 3 Olof Peerss Romun 1 Remonen
B:r Peeter 1 Remonen
dotter 1
Wechmais/Vehmaa 3 Olof Colemain med h 2 Kolehmainen
dreng Madtz 1
Hottila 2 Olof Kiskinen medh h 2 Kiiskinen
Narila 5 Anders Paunoin med h 2 Paunonen
b:r Son Anders medh h 2 Paunonen
b:r Son Lars 1 Paunonen
Hännilä 3 Christ: Lamain med h 2 Laamanen
dotter 1
Vehmaa 4 Capit: Reinholt Rosenous hustru 1 Rosenau
drengier 2
dreng hustru 1
Mäköis 4 Lars Thenhoin med h 2 Tenhunen
B:r Johan med h 2 Tenhunen
1 Inhyses Elin Winter 1
Näringh/Näärinki 5 Larss Rysses Drag.hust 1 Venäläinen
Måg Johan med h 2
Isack Ryss medh h 2 Venäläinen
Kaskis/Kaskii 2 Johan Ruotzalain med h 2 Ruotsalainen
Härkälänemj/Härkälänniemi 3 Påll Aufwinen med h 2 Auvinen
dotter 1
Remojerfwi/Remojärvi 1 Jöran Wänäins h 1 Väänänen
Lehikkola 2 Leut Michel Erichssons Enckia 1
dotter 1
Mäckiös/Heinola 3 Lars Pöndin med h 2 Pöntinen
Son Lars 1 Pöntinen
Wechmais/Vehmaa 3 Matz Skommakares måg medh sin h 2 Suutari
Pijga 1
Cuossmala/Kuosmala 2 Jöran Lehikoin med h 2 Lehikoinen
Karkianma/Karkeamaa 4 And. Eskelss med hust 2 Pöyhönen
Son Eskill medh h 2 Pöyhönen

Frij= och tilldeelningz hemman Under foot folcket

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurinemj/Suurniemi 3 Olof Tirroin medh h:o 2 Tirronen
Sold Enckia 1
Hyvölä 2 Peeter Hyfwöin medh hustru 2 Hyvönen
2 Lars Pullkinen medh hustru 2 Pulkkinen
Randois/Kaskii 2 Lars Erichss med h 2 Rantonen
Palois/Palonen 5 And Hulkoin med h 2 Hulkkonen
Son Anders med h 2 Hulkkonen
B:r Niels 1 Hulkkonen
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi 2 Peeter Laakoin medh h 2 Laakkonen

Sivu 854B (aukeaman 854 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Summala 3 Lars Purdoins Enckia 1 Partanen
Son Niels medh h 2 Partanen
3 Thomas Pardoin med h 2 Partanen
Son 1
Håttila/Hottila 5 Hend: Simonss med h 2 Hottinen
B:r Johan med h 2 Hottinen
huuskona Caisa 1
Kaskilantaipal/Kasintaipale 3 Johan And: med h 2 Lautiainen
Styfmoder 1
Soiniemj/Soiniemi 2 Jöran Kilpin medh h 2 Kilkki
Kangankyla/Kangas 2 Frantz Nissinen medh h 2 Nissinen
1 Eskill Mardikains h 1 Martikainen
3 Peeter Immoin med h 2 Immonen
Sold: hustru Maiko 1
Hatzola/Hatsola 5 Olof Olss 1 Turakainen
B:r hustru 1
Moder, drengh och Pijga 3
2 Bertill Puttoin med h 2 Puttonen
2 Peeter Martin med h 2 Marttinen
2 Lars Mustoin 1 Mustonen
Moder 1
Påhiais/Pohjois 2 Lars Narin med h 2 Narinen
4 Hend: Thomass med h 2 Ikonen
Thomas Ikoin med Moder 2 Ikonen
2 Olof Wachwoinen medh h 2 Vahvanen
Mäköis 4 Lars Thennuin medh h 2 Tenhunen
Son Olof 1 Tenhunen
Moder 1
Hemala/Heinola 3 Olof Nielss med h 2 Heinonen
dotter Kirstin 1
Hallola/Halola 6 Peeter Haloin med hustru 2 Halonen
B:r Lars med h 2 Halonen
B:r Johan med h 2 Halonen
Haikarela/Haikarila 4 Sigf: Kärkin med hustru 2 Kärki
B:r Lars med h 2 Kärki
5 Jöran Haikarin med h 2 Haikarinen
B:r Hend med h 2 Haikarinen
b:r Son Jöns 1 Haikarinen
Hetajerfwj/Hietajärvi 5 Olof Kettuin med h 2 Kettunen
B:r Matz med h 2 Kettunen
Knecht Enckia 1
6 Madtz Puukain med hust 2 Puhakainen
Son Peer med h 2
Sold: Son Matz 1
Fader
Maarola/Maarala 4 Peer Månss med h 2
B:r Johan med h 2
Maiwola/Maivala 5 Jöns Cuossmain med h 2 Kuosmanen
Son Grels med h 2
Knecht Enckia 1
Murdo/Murtois 4 Hend Hämälain med h 2 Hämäläinen
B:r Jöns medh h 2 Hämäläinen
Remojerf/Remojärvi 4 Pååll Penna med h 2 Pennanen
Son Jacob med h 2 Pennanen
Pylkola/Pylkkälä 7 Clemet Pylkin med h 2 Pylkkänen
Son Christer med h 2 Pylkkänen
Enckia 1
Son 1
Wällheerde 1
Remojerf/Remojärvi 2 Olof Inginen med h 2 Inkinen
Hötös/Hyötyy 3 Peeter Abrahamss med h 2 Hyötyläinen
Pijga Hebla 1
Randois/Rantuu 3 And Pållss med h 2 Ahonen
Styfmoder 1
Parkumäkj/Vehmaa 3 Peeter Wester 1 Vesterinen
Anders Westerin med hustru 2 Vesterinen

Sivu 855A (aukeaman 855 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Parkumäkj/Vehmaa 3 Olof Peerss medh h 2 Martikainen
Broder Påfwell 1 Martikainen
Näring/Näärinki 2 Jönss Cuossmain med h 2 Kuosmanen
Härkälä 2 Peer Sigfredss Haloin medh h 2 Halonen

Crono, fresse och Inhyses folck

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Järvenpää 3 Fordom Gestgifwaren Jöran Larss med h 2 Posa
dotter 1
Kirkonkylä 2 Gestgifwaren Hans Murdo med h 2 Merta
Turakala/Turakkala 2 Jöns Pardain med h 2 Partanen
2 Anders Pardain med h 2 Partanen
Murdois/Murtois 2 Hend: Condiain med hust 2 Kontiainen
Nariala/Narila 2 And: Tarfwoin medh h 2 Tarvainen
2 Bertill Parkoin med hustru 2 Parkkonen
2 Pååll Nissinen med h 2 Nissinen
2 Lars Morthenss Caupj med h 2 Kauppinen
Worenma/Vuorenmaa 5 Peeter Leinoin med h 2 Leinonen
Söner Madtz och Isaak 2 Leinonen
dotter 1
Hetajerf/Viisala 4 Vincentius Leskinen medh hustru 2 Leskinen
B:r Anders medh h 2 Leskinen
Hietajärvi 2 Matz Limatain med h 2 Liimatainen
4 Hend: Larss Fråst med h 2 Frost
Söner 2
Soiniemj/Soiniemi 3 Simon Aufwin medh h 2 Auvinen
Son Johan 1 Auvinen
4 Matz medh h 2 Kuparinen
broder Matz Rasain medh h 2 Rasanen
2 Thomas Kotilain medh h 2 Kotilainen
Pohjois 3 Peeter Hämälain med hustru 2 Hämäläinen
dotter 1
Soiniemi 2 Måns Pöndin medh h 2 Pöntinen
Mäköis 2 Staphan Thenhuin medh h 2 Tenhunen
Maarala 4 Jöns Pasoin med h 2 Pasanen
B:r Hend: med h 2 Pasanen
Soiniemi 2 Olof Pärnoin med h 2 Pärnänen
Rantuu 3 Jöns Huttuin med h 2 Huttunen
Styfmoder 1
Rantuu 10 Peeter Härkin medh h 2 Härkönen
Fader och Moder 2
Son 1
dotter 1
Fader och Moder, Son och dåtter Utheslutne 659 4
Sopala 5 Pååll Keistin medh h 2 Keistinen
B:r Son Påfwell medh h 2 Keistinen
Son 1
5 Hend: Soppoin medh h 2 Sopanen
B:r Son Vicentius medh hustru 2 Sopanen
Son Johan 1 Sopanen
Laukkala 4 Olof Heinoin med h 2 Heinonen
Måg medh h 2
Jokela 2 Pååll Pispain medh h 2 Piispanen
Leskelä 4 Madtz Leskin med h 2 Leskinen
B:r medh h 2
4 Anders Leskinen medh h 2 Leskinen
Påfwell 1 Leskinen
Inhyses hustru 1

Sivu 855B (aukeaman 855 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leskelä 4 Jöns Läskin medh h 2 Leskinen
Peeter 1 Leskinen
Farbroders hustru 1
Maarala 3 Matz Härkein 1 Härkönen
B:r Påfwell med h 2 Härkönen
Pellilä 2 Lars Pöllöin medh h 2 Pellinen
Lievola 2 Jöns Lewoin 1 Lievonen
qwinnes persohn 1
2 Olof Lewoin medh h 2 Lievonen
4 Anders Hannuin med hustru 2 Hamunen
Son Jöns medh h 2 Hamunen
2 Peeter Lehikoin medh hustru 2 Lehikoinen
Rasala 4 Peeter Rasain medh h 2 Rasanen
Son Peer med h 2 Rasanen
Lipsala 4 Niels Lipsain medh h 2 Lipsanen
B:r Pååll medh h 2 Lipsanen
Kylä ei tiedossa 2 Johan Manni med h 2
Miettula 4 And: Råkolain med h 2 Ruokolainen
Son Peer med h 2 Ruokolainen
Ahola 2 Olof Ahoin med h 2 Ahonen
4 Staphan Laitin med hustru 2 Laitinen
Son Pååll med h 2 Laitinen
3 Eskill Pullkin med h 2 Pulkkinen
drengh Thomas 1
Lievola 2 Johan Pärnain med h 2 Pärnänen
Kylä ei tiedossa 2 Axell Johanss med h 2
Kuosmala 3 Cuossma Tarkoin med h 2 Tarkiainen
dotter Drag: Enckia 1
Remojärvi 2 Madtz Olss med h 2 Rimi
1 Inhyses Hans 1
Kurikkala 2 Peer Tirmj med h: 2 Tirronen
Hyötyy 4 Pååll Harmain med h 2 Harmainen
Måg med hustru 2
1 Inhys: qwinna Anna Lambatar 1 Lampainen
Teivaa 4 Matz Teifwain med h 2 Teivainen
Niels med h 2
2 Michel Teifwain med h 2 Teivainen
Soiniemi 2 Madtz Uckoin med hustru 2 Ukkonen
Narila 4 Anders Narin med h 2 Narinen
Son Thomas med h 2 Narinen
Kaihunmäki 3 Johan Hyfwärj med hustru 2 Hyvönen
dreng 1
Rokolaby/Ruokola 4 Lars And: med h 2 Ruokolainen
B:r Niels med h 2
2 Christer Rokolain med h 2 Ruokolainen
2 Jöran Påållss med h 2
3 Christer Rokolain med h 2 Montonen
dotter 1
4 Hans Rokolain med h 2 Ruokolainen
Son Hanss medh h 2 Ruokolainen
Pulkila/Pulkkila 2 Pååll Peterss medh h 2 Pulkkinen
5 Lars Bengtss med hustru 2 Pulkkinen
B:r Anders med h 2 Pulkkinen
ähn Broder 1
2 Peeter Käriäin medh h 2 Kääriäinen
2 Jöns Bengtss med hustru 2 Liimatainen
Yliwäsi/Ylivesi 4 Lars Kittuin med h 2 Kitunen
B:r Son med h 2
2 Pååll Harmain medh h 2 Harmainen
2 Oppå Anders Rohians ödhe Rahunen
1 Man medh h 2
4 Niels Heilain medh h 2 Heilanen
B:r Pååll med h 2 Heilanen

Sivu 856A (aukeaman 856 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Yliwäsi/Ylivesi 4 Johan Heilain med h 2 Heilanen
B:r Niels medh h 2 Heilanen
4 Olof Heilain medh h 2 Heilanen
B:r Jacob medh h 2 Heilanen
4 Jöran Käriäin medh h 2 Korhonen
Eskill Olss medh h 2 Korhonen
Pitkälahti 4 Jöns Pasain medh h 2 Pasanen
B:r Staphan medh h 2 Pasanen
Ylivesi 4 Peeter Tålfwain medh h 2 Tolvanen
Måg Anders medh h 2
2 Anders Parkin medh h 2 Parkkinen
Pitkelax/Pitkälahti 2 And: Heilain medh h 2 Seilonen
5 Peeter Heilain medh h 2 Seilonen
Son Jöns med h 2 Seilonen
dotter 1
4 Olof Ikoin 1 Ikonen
Christ med h 2 Ikonen
Broder 1
4 Staphan Ikoin medh h 2 Ikonen
Son med hustru 2
4 And: Kiukas medh h 2 Kiukas
Son Jöns med h 2
4 Peer Hanss Härkin med h 2 Härkönen
Son Madtz medh h 2 Härkönen
2 Pååll Mass med h 2 Väänänen
2 Jöns Peerss Langin medh h 2 Länkinen
4 Madtz Pedikain medh h 2 Pietikäinen
Son Madtz medh h 2 Pietikäinen
2 Thomas Laukarin med h 2 Laukkarinen
3 Peer Sockalain med h 2 Soikkanen
B:r hustru 1
2 Pååll Haloin med h 2 Halonen
3 Pååll Pedikain medh hustru 2 Pietikäinen
Son 1
Kaislajärvi 4 Peer Noppoin med h 2 Noponen
Son Michel med h 2 Noponen
Pitkälahti 2 Peer Matss Noppoin med h 2 Noponen
2 Hend Karhuin med h 2 Korhonen
2 Hans Ikoin med h 2 Ikonen
Pappila 7 Kyrckioheerden Her Matthias med h 2 Ignatius
drengier 2
dreng hustru 1
dreng Niels med h 2
5 Herr Simon med h 2 Tarvonius
dreng med h 2
Pijga Anna 1
2 Klockaren Anders Rimp med h 2 Rimppi

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16591662

© Maija-Liisa Laaso 2023