AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1665 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1665

Sivu 1525AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surniemj/Suurniemi 4 Lars Larsson Lohmainen medh h:o 2 Laamanen
Ryt: Niels Larsson 1
dreng Erich Matsson Bengtinen 1 Penttinen
6 Mårten Rongain mh 2 Ronkainen
Ryt: Olof mh 2 Ronkainen
dreng Olof L: Roiskoin medh h:o 2 Roisko
1 HK. Ingo Hiltuin 1 Hiltunen
koo 1
5 Anders Mårtenss Rimpi mh 2 Rimppi
B:r Påål mh 2 Rimppi
Ryt: Jacob Larsson 1
Surniemj/Ronkala 6 Johan Matzson Paunoinen mh 2 Paunonen
Ryt: Jacob Larss mh 2
dreng Peter Hywoin medh h:o 2 Hyvönen
6 Anders Rongain mh 2 Ronkainen
Ryt: B:r Hindrich mh 2 Ronkainen
B:r S. Hindrich Pålss medh h:o 2 Ronkainen
Härkälä Laukala/Härkälä 8 Olof Thomasson Härkäin mh 2 Härkönen
B:r Hemmingh Thom: mh 2 Härkönen
B:r Johan Thomasson 1 Härkönen
Fb: Jörans E:a Kaisa 1 Härkönen
Ryt: Anders mh 2
Härkälä Laukala/Laukkala 5 Peter Erichss Laukain medh h:o 2 Laukkanen
Ryt: B:r Johan Ersson 1 Laukkanen
B:r Erich Erichsson 1 Laukkanen
Piga Anna Jacobs dott:r Titatar 1 Tiittanen?
Jurwila/Immola 3 Johan Immoins E 1 Immonen
Ryt: Eskell mh 2
Kiskilä Kaskis/Kaskii 10 Olof Nielsson Kaskis mh 2 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
Ryt: Lars Nielsson mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
B:r Peter Nielsson 1 Kiiskinen
Fader 1
Kiskilä Kaskis/Kiiskilä 6 Bertel Kiskinen mh 2 Kiiskinen
S:n Michell Bertelsson 1 Kiiskinen
Ryt: Lars Bertelsson 1 Kiiskinen
S:n Olof Bertelss mh 2 Kiiskinen
Kiskilä Kaskis/Kaskii 4 Erich Kiskinen mh 2 Kiiskinen
S:n Anders mh 2 Kiiskinen
1 HK. Johan Staffanss h 1
häst 1, koo 1, fåår 2
Randais/Rantuu 6 Ifwar Petersson Kylloin medh h:o 2 Kyllönen
dreng Matz Marain 1 Maaranen
dreng Olof Lijkoinen 1 Liikanen
Hindrich Hanss mh 2
Randais/Lauteala 10 Lars Peterss Lautiain medh h:o 2 Lautiainen
B:r Olof mh 2 Lautiainen
B:r Samuel mh 2 Lautiainen
B:r S. Erich mh 2 Lautiainen
Ryt: Olof Hasoin mh 2 Hatsonen
Niemen Härkälä/Härkälänniemi 4 Matz Matsson mh 2 Härkönen
Ryt: Anders And: mh 2 Härkönen
Niemen Härkälä/Purhola 8 Lars Larsson Purhoin mh 2 Purhonen
Lars Johansson mh 2 Purhonen
Lars Larsson mh 2 Purhonen
Ryt: Hindrich mh 2

Sivu 1526AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Purhola 4 Lars Petersson Purhoin medh h:o 2 Purhonen
B:r Jören mh 2 Purhonen
Purhola/Mattila 5 Simon Tönnesson mh 2
B:r Arfwedh mh 2
Ryt: Jacob Jacobsson 1
1 HK. Keiko Maiko 1
köör 2
Kettola/Kettula 6 Mårten Mårtenss mh 2 Oinonen
Ryt: Sigfre Mårtenss 1 Oinonen
dotter Karin Sigf:d:r 1 Oinonen
dreng Olof Ingeroin 1 Inkeroinen
Pijga Margeta 1
Järfwenpä/Järvenpää 6 Johan Muttulain mh 2 Muttulainen
Ryt: Lars Bert: mh 2
B:r S. Gabriel Jörenson mh 2 Muttulainen
Taipal/Taipale 8 Anders Ollsson Taipal medh h:o 2 Taipalinen
Fb: Erich And: mh 2 Taipalinen
Ryt: Bertel mh 2
S:n Anders Erichss 1 Taipalinen
Moder 1
Monnimäkj/Männynmäki 7 Hindrich Aniain mh 2 Aniainen
S:n Peter mh 2 Aniainen
R: S:n Anders mh 2 Aniainen
dreng Erich Hapilain 1
7 Påål Röhöin mh 2 Ryhänen
B:r Anders h:o 1 Ryhänen
Ryt: Lars Röhöin 1 Ryhänen
B:r Johan Röhöin 1 Ryhänen
dreng Thomas Huttuin medh h 2 Huttunen
Monnimäkj/Kiiskilänniemi 4 Gorius Kiskinen mh 2 Kiiskinen
B:r Pååls h:o 1 Kiiskinen
Ryt: Olof Matzson 1
Puikola/Poikola 8 Länssman Matz Pijk medh h:o Piikki
B:r Erich
dreng Johan Hywoin medh h Hyvönen
dreng Michel Michelss
dreng Peter Kehkoin medh h:o Kähkönen
Puikola/Kuosmala 5 Juss Tarkiain mh Tarkiainen
S:n Erich Johanss mh Tarkiainen
Ryt: Christer And:
Ollikala/Ollikkala 10 Lars Andersson Nulpoin mh Nulpponen
B:r S:n Påål Larss mh Nulpponen
B:r Lars Larsson mh Nulpponen
Ryt: Erich mh Nulpponen
B:r Hindrich mh Nulpponen
Turakala/Turakkala 8 Lars Petersson mh Turakainen
F.b:S. Jöns Larss mh Turakainen
Christer Christerss mh Turakainen
Ryt: Olof mh Turakainen
Mäköis 5 Eskel Anderss Ilmar Ilmari
Ryt: B:r Matz mh Ilmari
Fader och Moder
Kaislajärf/Kaislajärvi 9 Hindrich Härkäin mh Härkönen
B:r Lars Härkäin mh Härkönen
Hindrich Larss mh Härkönen
Jöran Hindrichss mh Härkönen
Ryt: Matz Larsson Härkönen
Marala/Maarala 7 Måns Påålsson mh Maaranen
Johan mh Maaranen
B:r Hemmingh Maaranen
Ryttare Påål medh hustro Maaranen

Sivu 1527AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maiwala/Maivala 7 Jören Lambinen mh 2 Lampinen
Ryt: Lars Staffansson medh h:o 2
Peter Sutinen 1 Sutinen
Påål Sutinen 1 Sutinen
dotter Merta Jörensdotter 1 Lampinen
10 Rasmus Condiain mh 2 Kontiainen
B:r Anders Brusiss 1 Kontiainen
Fb.S. Lars Philipss 1 Kontiainen
Peter Philipssons E 1 Kontiainen
Påål Philipss mh 2 Kontiainen
Ryt: Knut mh 2 Kontiainen
Peter Condia 1 Kontiainen
Kyrkieby/Kirkonkylä 1 HK. Johan Purskos h 1
Kilpola 6 Jören Jörensson mh 2 Kilponen
Ryt: Lars Peloin mh 2 Paalanen
Syt: S. Matz Mårtensson mh 2 Kilponen
3 Ryt: Christer Mårtenson mh 2 Kilponen
B:r Thomas Mårt: 1 Kilponen
Kilpola/Pekurila 7 Jacob Mårtensson Pekurinen mh 2 Pekurinen
Fb.S. Johan Joh: mh 2 Pekurinen
Ryt: Olof mh 2 Pekurinen
Ingilä/Inkilä 14 Matz Thomasson mh 2 Pistolsmed
B:r Erich mh 2
Ryt: Lars Christ: mh 2
dreng Hind: Hämel: mh 2 Hämäläinen
d. Anders Matss mh 2 Kotilainen
d. Matz Hämeläin mh 2 Hämäläinen
d: Erich Peersson 1 Hämäläinen
d: Christer 1
2 HM. Samuel Johanss medh h:o 2 Asilainen
Worolax/Vuorilahti 8 Påål Påålss Bengtin medh h:o 2 Penttinen
B:r Thomas mh 2 Penttinen
Anders Peersson mh 2 Penttinen
Ryt: Påål Pålss mh 2 Penttinen
8 Matz Tarkiains hustro Ewa 1 Tarkiainen
Hindrich Staffansson medh h:o 2 Tarkiainen
S:n Staffan Matss mh 2 Tarkiainen
Ryt: Lars Larss mh 2
Olof Staffansson 1 Tarkiainen
Auwila/Auvila 6 Michel Thomasson 1 Auvinen
Ryt: Peter Pålss mh 2 Auvinen
Thomas Bertelss:s h 1 Auvinen
dreng Matz Callin mh 2 Kallinen
5 Niels Auwinen mh 2 Auvinen
Ryt: Niels mh 2 Auvinen
Syster Kaisa 1 Auvinen
6 Anders Auwinen 1 Auvinen
S:n Anders And: mh 2 Auvinen
Son Lars ibm 1 Auvinen
Ryt: Hindrich Erichss medh h:o 2 Hämäläinen
Cuosmala/Kuosmala 5 Ryt: Magnus Olss mh 2 Kuosmanen
St.S. Jören Jacobss 1
dreng Påål Helpain medh h:o 2 Helppanainen
2 HM. Anders Rasain mh 2 Rasanen
koo 1, fåår 2
2 HM. Olof Heury mh 2 Häyrynen
häst 1, koo 1

Sivu 1528AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 5 Eskell Littopä mh 2 Littopää
B:r Johans E 1 Littopää
Fader 1
Ryt: Anders 1 Karjalainen
6 Knut Hindrichss Murdo mh 2 Murto
Gorius mh 2 Murto
Ryt: Hindrich mh 2 Murto
Murdois/Knuutilanmäki 5 Jören Pawalinen mh 2 Paavilainen
Ryt: Hindrich Blasiusson mh 2 Paavilainen
dreng Lars Larsson 1
2 HM. Heiki Philipss Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 6 Michel Knutson mh 2 Hämäläinen
B:r Knut mh 2 Hämäläinen
Syster Kirstin 1 Hämäläinen
Prophos Samuels h 1 Hämäläinen
Knutilamäkj/Knuutila 7 Påål Hytiäin mh 2 Hyytiäinen
Fb. Peter Jör: mh 2 Hyytiäinen
Ryt: Jören Jör: mh 2 Hyytiäinen
Peter Peterssons h 1 Hyytiäinen
Remojärf/Remojärvi 6 Abraham Mårtenss:s h 1 Remonen
St.B. Johan Hind: mh 2 Remonen
Ryt: S:n Erich Abramss 1 Remonen
dreng Matz Hämeläin medh h 2 Hämäläinen
Hötöis/Hyötyy 6 Anders Petersson mh 2 Hyötyläinen
B:r S. Jacob Hind: mh 2 Hyötyläinen
Ryt: Jacob And: mh 2 Hyötyläinen
Worenma/Vuorenmaa 6 Påål Lambain mh 2 Lampainen
Mågh Olof Kuckoin medh h:o 2 Kukkonen
Ryt: Anders Pawilain mh 2 Paavilainen
5 Peter Philipsson Oikarinen
dreng Johan Lambain mh Lampainen
Ryt: Jören mh
Worenma/Karkeamaa 7 R. Peter Peterss mh Lampainen
Lars Kiukas mh Kiukas
dreng Thomas Helpain mh Helppanainen
Moder E:a
Wehmais Näring/Vehmaa 5 Erich Pålsson Lamain medh h:o Laamanen
Ryt: Johan Ollsson
dreng Johan Larss medh h
Wehmais Näring/Näärinki 7 Eskel Tarkiains h:o Tarkiainen
Hindrich Larsson mh Tarkiainen
Cuossma Eskelss mh Tarkiainen
Ryt: Lars Larss mh
6 Peter Pålsson Kurkoinen mh 2 Kärkkäinen
gl. Ryt: Axel medh h Brijta 2 Kärkkäinen
Ryt: Brusius Tojain medh h 2 Toijonen
Remojärf/Remojärvi 10 Gustaf Sillerarm medh kona 2 Sölfverarm
dreng Pål Kehkoin mh 2 Kähkönen
dreng Peter Pawilain mh 2 Paavilainen
Ryt: Johan Tornioin medh h:o 2 Torniainen
Landbonde Jören Hämeläin mh 2 Hämäläinen
1 HK. Marina 1
1 HK. Heiki Peukoins h 1 Pöykkänen?
1 Tårpare Pirt Bertels hustro 1

Sivu 1529AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Dito Frij och Tilldeelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpola 6 Cornet Matz Skadewitz hustro 1 Schadevitz
S:n Johan Matzson 1 Schadevitz
dotter Lisbeta 1 Schadevitz
dreng Bärendt Olss 1 Tuhkalainen
Pijga Anna och Elin 2
4 Matz Påålsson Kallin medh h:o 2 Kallinen
Fader och St: Moder 2
Knutilamäkj/Knuutilanmäki 3 Lars Samuelss mh 2 Hämäläinen
dott:r Olof Littopäs E 1 Littopää
Knutilamäkj/Pulkkila 2 Peter Joansson Pulkin medh h:o 2 Pulkkinen
Worenma/Vuorenmaa 5 Juss Lambain mh 2 Lampainen
B:r S:n Michel Larss mh 2 Lampainen
Pijga Hebla 1
3 Erich Hanss Kekälein 1 Kekäläinen
Peter Peterss Janhoin mh 2 Janhunen
3 Lars Mårtenss Jurwainen mh 2 Tarvainen
Syster Anna 1 Tarvainen
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi 2 Hindrich Pålsson Kupsainen 1 Kupsanen
Moder 1
5 Hindrich Hind: Harmain mh 2 Harmainen
E:a Helga 1
Erich Erichssons E 1
Anders Andersson 1 Harmainen
2 HM. Matz Leskinen medh h 2 Leskinen
Pylkölä/Pylkkälä 3 Peter Neula mh 2 Neula
Syster Maisa 1 Neula
Surniemj/Suurniemi 4 Thomas Immoin mh 2 Immonen
B:r Christer Immoin 1 Immonen
dotter 1
Härkälä Laukala/Laukkala 5 Christer Herrain mh 2 Herranen
dreng Påål Hannukain mh 2 Hannukainen
drag: Mårten Hotacka 1 Hotakka
2 HM. Anders Hind: Lautain mh 2 Lautiainen
Cuosmala/Kuosmala 4 Matz Jönsson Cuossmain mh 2 Kuosmanen
St. Moder Sidzla 1
Thomas Jönsson 1 Kuosmanen
Maiwala/Maivala 4 Staffan Olsson Hänninen mh 2 Hänninen
B:r Olofz h 1 Hänninen
Pijga Helga 1
Auwila/Auvila 3 Hindrich Huttuin mh 2 Huttunen
St. Moder 1
Toiwala/Teivaa 3 Mårten Ihalains h 1 Ihalainen
S:n Peter Mårtenss 1 Ihalainen
dotter Brijta 1 Ihalainen
Soiniemi 4 Matz Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Hindrich Uckoin medh h:o 2 Ukkonen
Tiurinmäkj/Tyrynmäki 3 Johan Wätäin mh 2 Väätäinen
B:r Peter Wätäins h 1 Väätäinen
Kaihumäkj/Kaihunmäki 3 Matz Matsson Kauroin 1 Kourunen
Lars Pasains E 1 Pasanen
Peter Pasains hustro 1 Pasanen

Sivu 1530AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pohiois/Pohjois 3 Philip Matzson mh 2 Ahonen
gl Ryt: Matz Philipss 1 Ahonen
1 HM. Corp:l Bengt Wänäins h:o 1 Väänänen
Kettula 3 Oloff Hywälä mh 2 Hyvönen
Pijga Elin 1

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Paakola/Paatela 7 Thomas Brusisson Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Michel 1 Ukkonen
B:r Jören mh 2 Ukkonen
drag: Hindrich mh 2
Paakola/Ollikkala 6 Lars Mårtenss Nulpoin mh 2 Nulpponen
drag: Olof 1
Mågh Michel mh 2 Venäläinen
dreng Hindrich Pumalain 1 Puumalainen
3 Oloff Jacobssons h 1 Hamunen
drag: Jacob Olsson medh h:o 2 Hamunen
3 Olof Peterss Lambain medh h:o 2 Lampainen
drag: Johan Månss 1
5 Eskell Weisäin mh 2 Väisänen
B:r Christer mh 2 Väisänen
Corp:l Johans h:o 1 Väisänen
1 HK. Kirstin Pöksäter 1 Pöksäinen
koo 1
7 Niels Anderss Ihalain mh 2 Ihalainen
B:r Anders mh 2 Ihalainen
Drag: Niels And: medh h 2
Anders Hulkoins E 1 Hulkkonen
4 Drag: Bengt Peterss medh h:o Vahvanen
B:r Matz Peerss mh Vahvanen
Summola/Summala 6 Peter Wätäin mh Väätäinen
B:r Johan Wätäin Väätäinen
Syster Sara Väätäinen
drag: Anders Pålss medh h:o
Hetajärf/Hietajärvi 4 Mårten Petersson mh Kettunen
drag: Matz Peterss medh h Kettunen
7 Juss Pålsson Örkatti medh h:o Örrö Kettunen
Eskell Påålsson mh Örrö Kettunen
drag: Hindrich Jörensson mh
St.B:r Anders And: Kettunen
Lehikola/Lehikkola 4 Jören Lehikoin mh Lehikoinen
drag: St.S. Johan Johansson
Pijga Marina
Randois/Rantuu 3 Matz Oinoin mh Oinonen
drag: S. Michel Erss Marttinen
Pättölä/Pätylä 6 Anders Christerss mh Pätynen
drag: Johan Peterss medh h
dreng Johan Ollikain medh h Ollikainen
Surniemj/Varparanta 5 Hindrich Kiski mh Kiiskinen
drag: Påål Heinoin medh h Heinonen
B:r h. Inga Bengdtz d:r
2 HK. Erich Kiskin mh Kiiskinen
Härkälä/Pelkilä 5 Peter Eskelsson mh Härkönen
Dragoun
dreng Johan Pelkin medh h Pelkinen
Pajusalmi 5 Henrich Heinoin mh Heinonen
Stiuf Modher
dreng Lars Ketewein Kietäväinen
Drag Eshel Michelsson

Sivu 1531AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maiwala/Maivala 4 drag: Niels Olss Halain mh 2 Heilanen
B:r Lars mh 2 Heilanen
Kiskiläkaskis/Kaskii 5 Johan Rotzilain mh 2 Ruotsalainen
Corp:l Matz Hanss h:o 1 Ruotsalainen
Syst:r Margeta E 1 Ruotsalainen
Johan Kiskins h:o 1 Kiiskinen
Kiskiläkaskis/Veijala 5 drag: Lars Johanss Kiskinen mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Moder 1
Kiskiläkaskis/Kaskii 4 Trumbsl: Matz Wasaras h:o 1 Vasara
dreng Anders Peterss medh h 2
Moder 1
1 HK. Kaisa Kemmitar 1 Kemiläinen
koo 1
Kilpola 4 drag: Olof Lambin mh 2 Lampinen
S:n Michel mh 2 Lampinen
Remojärf/Tuhkala 3 Matz Tuchkalain 1 Tuhkalainen
Moder E:a 1
drag: Peter Pålsson 1 Tuhkalainen
Niemenhärkälä/Härkälänniemi 3 Påål Auwinen mh 2 Auvinen
drag: Eskel 1 Auvinen
Lehikola/Lehikkola 6 Leut: Michel Erichssons dreng 1
Olof Heuruin mh 2 Häyrynen
dotter Gertrudh 1
Johan Anderss mh 2
1 HK. Anders Remuis dotter Karin 1 Remonen
koo 1, fåår 2
Mäkis/Mäköis 5 Eskel Kemiläin mh 2 Kemiläinen
dotter 1
drag: Hindrich Härkein mh 2 Härkönen
__kirala/Haikarila 2 Drag Peter Mårtenss Pulkoin 1 Pulkkinen
Kaisa Mustata 1 Mustonen
Näring/Näärinki 4 Anders Pålss Härkäin medh h 2 Härkönen
drag: B:r Brusius mh 2 Härkönen
3 Corp:l Lars Isakss h 1 Venäläinen
B:r Olof Isaksson mh 2 Venäläinen
4 Jacob Larss Caupin 1 Kauppinen
drag: B:r Lars L: mh 2 Kauppinen
Näring/Vehmaa 3 Olof Hind: Colemains Enckia 1 Kolehmainen
drag: Hindrich medh h 2 Jakonen
Näring/Näärinki 3 Peter Peterss Wihawain mh 2 Vihavainen
drag: Christer Matss 1
Hennilä/Hännilä 5 drag: Michel Christ: 1 Hänninen
B:r Hartwich Christ: 1 Hänninen
dotter Karin 1 Hänninen
dotter Ingebor 1 Hänninen
dott:r Anna 1 Hänninen
Hennilä/Vehmaa 6 Lars Månsson Pöndinen 1 Pöntinen
S:n Lars Larsson 1 Pöntinen
dotter Margeta 1 Pöntinen
drag: Hans Månss medh h:o 2
dreng Matz Pelkin 1 Pelkinen
Wehmais/Vehmaa 7 Michel Kiskinen mh 2 Kiiskinen
Johan Påålssons h 1
Måg Johan Olss mh 2
drag: Måg Olof Kurikain mh 2 Kurikainen
2 HM. Matz Jacobss mh 2 Kervinen
4 Påål Peterss Martikainen 1 Martikainen
drag: Matz Peterss medh h 2 Martikainen
Lars Hämeläins h 1 Hämäläinen
Ollikala/Ollikkala 4 Drag Lucas Christ: mh:o 2 Ollikainen
dreng Lars Petikein mh:o 2 Pietikäinen

Sivu 1532AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois/Murtois 5 Peter Peterss Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B:r Olof Petersson 1 Hämäläinen
drag: Erich Sim: mh 2
Tuhkala 3 Påål Peterss Wänäin 1 Väänänen
drag: Peter Peterss 1 Väänänen
St: Moder Karin 1
Marala/Maarala 4 Peter Härkäin mh 2 Härkönen
drag: Anders Peerss 1 Härkönen
Syster 1
Håttila/Hottila 3 Jacob Wätäin mh 2 Väätäinen
drag: Johan Hind: Laukain medh h 2 Laukkanen
Hangankylä/Kangas 6 Peter Matsson Rimpi mh 2 Rimppi
S:n Matz Peterss mh 2 Rimppi
drag: Lodwich Matzson mh 2 Rimppi
Hapola/Hatsola 4 Niels Wehmain mh 2 Vehmonen
drag: Staffan mh 2 Tarkiainen
Kopsala/Kiiskilänniemi 4 Grels Cuosma mh 2 Kuosmanen
drag: Hindrich mh 2
Karkiama/Karkeamaa 4 Anders And: Häyhäin mh 2 Pöyhönen
drag: Anders And: mh 2 Pöyhönen
dotter 1
Härkälä 2 Rustm: Hindrichz h 1 Pelkinen
Niels Marain 1 Maaranen
Worenma/Narila 5 Anders Matzson Paunoin mh 2 Paunonen
B:r S. Lars Olss mh 2 Paunonen
drag: Heming Myckäin 1 Mykkänen
Worenma/Vuorenmaa 5 drag: Matz Pålsson Ikoin mh Ikonen
dott:r Anna Ikonen
Peter Peterss Ikoin mh Ikonen
Worenma/Vehmaa 5 Capt: Rosenous h:o Rosenau
Piga Elin
Landbonde Olof Sikain medh h Sikanen
drag: Matz Pöksäinen
Järwenpä/Järvenpää 2 Capten Aigmöllers h:o Achtmöller
drag: Rasmus Mårt:

Dito Frij och Tildelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj/Kaihunmäki 2 Peer Larsson Martikain medh h Martikainen
2 Hindrich Condiain mh Kontiainen
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 6 Johan Kiskinen mh Kiiskinen
dreng Olof Parkin mh Parkkinen
Lars Påhlsson mh
Kiskiläkaskis/Veijala 3 Olof Wejeläin mh Veijalainen
Peter Wejeläins h:o Veijalainen
Pohiais/Haikarila 2 Lars Larsson Roikoin medh h:o Roikonen
Randois/Rantuu 3 Påål Påålss Martinen medh h Marttinen
dotter Maisa Marttinen
Maiwala/Maivala 5 Hindrich Staffanss mh 2 Kuosmanen
S:n Abram Hindrichss 1 Kuosmanen
dreng Matz Hind: mh 2
Karkiama/Karkeamaa 5 Eskel And: Pöyhöin mh 2 Pöyhönen
Fader och Moder 2
B:r Erichz h:o 1 Pöyhönen
4 Matz Pålss Ropoin mh 2 Roponen
dreng Erich Nissin mh 2 Nissinen

Sivu 1533AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Auwila/Auvila 5 Matz Matsson Auwin 1 Auvinen
B:r Anders mh 2 Auvinen
B:r Lars mh 2 Auvinen
Tuhkala 3 Matz Nielsson Solko medh h 2 Solki
B:r Erich Nielsson 1 Solki
Härkelä/Laukkala 4 Matz Peerss Pernäin medh h:o 2 Pärnänen
B:r Peter mh 2 Pärnänen
Kangankylä/Kangas 2 Thomas Muttelain mh 2 Muttulainen
Mustola/Koikkala 4 Anders Jönss Långa medh h 2 Länkinen
B:r Johan mh 2 Länkinen
Surnemj/Ronkala 2 Jöran Erichss Rongain medh h 2 Ronkainen
1 HK. Johan Mietuins E 1 Miettunen
koo 1
Lehikola/Remojärvi 2 Jöns Wanhain mh 2 Vanhanen
Lehikola/Lehikkola K:tt Larses h:o 1 Neula
Teiwola/Teivaa 5 Anders O: Teiwain medh h:o 2 Teivainen
B:r Olof Ollsson 1 Teivainen
B:r Johan Olsson 1 Teivainen
dotter Margeta 1 Teivainen
Wehmais Näringh/Näärinki 2 Peter Påålsson Ropoin medh h 2 Roponen
Härkälä/Pelkilä 3 Anders Erichsson 1 Hämäläinen
B:r Johan Erichsson 1 Hämäläinen
Syster Malin 1 Hämäläinen
Worenma/Vuorenmaa 6 Thomas Narin mh 2 Narinen
B:r Grels Narin mh 2 Narinen
Piga Hebla Mustatar 1 Mustonen
Peter Hirwoins E 1 Hirvonen
Worenma/Näärinki 3 Peter Matzson Muiko 1 Muikkunen
Syster Kirstin 1 Muikkunen
Fader Matz Matss 1 Muikkunen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surnemj/Suurniemi 3 Olof Hansson Tirhoin 1 Tirronen
S:n Hans Olss mh 2 Tirronen
Surnemj/Ronkala 2 Erich Ollsson Hywäin medh h 2 Hyvönen
Palois/Palonen 2 Anders Thomassons E 1 Hulkkonen
S:S:n Anders Larsson 1 Hulkkonen
Kiskilakaskis/Kaskii 4 Niels Kiskinen mh 2 Kiiskinen
Peter Pålack mh 2 Polakka
Randois/Kaskii? 2 Enoch Eskelsson mh 2
Summola/Summala 5 Thomas Johanss Partainen mh 2 Partanen
B:r Jacob Joh: mh 2 Partanen
dreng Peter Toiwin Toivari
Remojärf/Remojärvi 5 Jacob Påålss Pawilain medh h 2 Paavilainen
B:r Påål Pålsson mh 2 Paavilainen
dreng Matz Olsson 1
Remojärf/Tuhkala 2 Oloff Ollss Ingin mh 2 Inkinen
Hottila 4 Johan Cuossmass mh 2 Hottinen
B:r Hindrich mh 2 Hottinen
1 HK. Helga 1
Kangankylä/Kangas 4 Peter Immoinen 1 Immonen
S:n Hindrich Peerss mh 2 Immonen
Pijga Maisa 1
Hatzola/Hatsola 3 Olof Turhokain mh 2 Turakainen
Brofougde Johan 1
2 Matz Räsäin mh 2 Räisänen
5 Lars Thom: Mustoin medh h 2 Mustonen
dotter Gertrudh 1 Mustonen
Son Michel 1 Mustonen
Fader 1

Sivu 1534AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala 2 Jören Pedikain mh 2 Pietikäinen
Pohiois/Pohjois 2 Olof Siukoins E 1 Suikonen
Fader 1
5 Hindrich Ikoin mh 2 Ikonen
dreng Thomas Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Pijga 1
Heinola 3 Olof Heinoin mh 2 Heinonen
K:t Michels h:o 1
Syster Kirstin 1 Heinonen
Haikarala/Haikarila 3 Sigfre Kärkin mh 2 Kärki
Erich Parkoins h 1 Parkkonen
Hetajärf/Hietajärvi 5 Olof Johanss Kettin medh h 2 Kettunen
B:r Matz mh 2 Kettunen
Broder Enkia 1
Marola/Maarala 2 Jöns Månss Marka medh h 2 Maaranen
4 Anders Ahoin mh 2 Ahonen
St. Moder 1
K:t E:a Elin 1
1 K:t Christer Petersson Pijrains Syster 1 Piironen
1 HM. Matz Olsson 1 Pennanen
1 Syster Malin 1
Maiwala/Maivala 4 Johan Kuossmain 1 Kuosmanen
S:n Grels Joh: mh 2 Kuosmanen
dotter Kirstin 1 Kuosmanen
K:t h:o Brita 1
Murdois/Murtois 4 Hindrich Hämeläin medh h 2 Hämäläinen
B:r Johan mh 2 Hämäläinen
Pylkölä/Pylkkälä 3 Christer Pylkoin mh 2 Pylkkänen
Johan Peersons h 1
Hötöis/Hyötyy 4 Peter Abramss Hötöin 1 Hyötyläinen
B:r Lars mh 2 Hyötyläinen
S:n Abraham Peerss 1 Hyötyläinen
Wehmais Näringh/Vehmaa 6 Peter Westerin mh Vesterinen
B:r Anders mh Vesterinen
B:r Jöns Westerin Vesterinen
Syster Anna Vesterinen
2 Olof Martikain mh Martikainen
Kangansby/Kangas 3 Frantz Nissin mh Nissinen
S:n Matz Fransson Nissinen
Worenma/Vuorenmaa 1 Lars Mårtenss Nissins E:a Nissinen
Kasentaipl/Kasintaipale 3 Johan Lautiain mh Lautiainen
St. Moder
Pohiois/Pohjois 3 Olof Anderss Wahwain mh Vahvanen
Pijga
2 Lars Thomess Narin medh h Narinen
Mäköis 5 Olof Larsson Tenhuin medh h Tenhunen
Christer Lembin mh Lampinen
Moder
2 Niels Kemiläin mh Kemiläinen
Halola 6 Peter Michelss Halolain mh Halonen
B:r Lars Halonen
B:r S:n Michel Larss Halonen
K:t B:r Johans h Halonen
S:n Michel Peerss mh Halonen
Hetajärf/Hietajärvi 4 Peter Matzson Puhakain mh Puhakainen
Moder
S:n Lars Matsson Puhakainen
Haikarala/Haikarila 8 Hindrich Haikarin 1 Haikarinen
Johan Jörensons h 1 Haikarinen
Simon Jörenss mh 2 Haikarinen
Peter Hind: mh 2 Haikarinen
Jörens h:o 1 Haikarinen
dotter Anna 1 Haikarinen

Sivu 1535AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haikarala/Hatsola 3 Bertel Puttoin mh 2 Puttonen
S:n Michel Bertelsson 1 Puttonen
Narila 2 Anders Tarwain mh 2 Tarvainen
Narila/Karkeamaa 4 Eskell Pöhöin mh 2 Pöyhönen
B:r Påål mh 2 Pöyhönen
__lkölä/Härkälä 3 Peter Haloin mh 2 Halonen
B:r Corp:l Lars Sigfress 1 Halonen
Kopsalanemj/Kiiskilänniemi 3 Peer Larsson Lakoin mh 2 Laakkonen
Peter Ingins E:a 1 Inkinen
Tuhkala 3 Peter Luukoin mh 2 Luukkonen
Pijga Elin 1
Koikala/Koikkala 3 Lars Sigfresson mh 2 Kainulainen?
Eskels E:a Kirstin 1 Kainulainen?

Chrono

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remojärf/Remojärvi 2 Olof Pekurin mh 2 Pekurinen
Tuhkala 3 Niels Nielsson Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Peter Tuhkalains h:o 1 Tuhkalainen
Heinola 4 Lars Ollsson Heinoin medh h:o 2 Heinonen
Olof Ollsson mh 2 Heinonen
Worenma/Vuorenmaa 2 Lars Peterss Leinoin 1 Leinonen
B:r Peter Petersson 1 Leinonen
Soinnemj/Soiniemi 3 Hindrich Peterss Auwinen mh 2 Auvinen
Jören Lilkens h:o 1 Kilkki
3 Lars Månsson Sorioin medh h 2 Sorjonen
B:r Peter Månsson 1 Sorjonen
Randois/Koikkala 3 Peter Månsson Marain 1 Maaranen
S:n Måns mh 2 Maaranen
Mustola/Koikkala 3 Anders Mustoin mh 2 Mustonen
Pijga 1

Frällse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pakola/Paatela 2 Peter Hanss Tirroin medh h:o 2 Tirronen
Remojärf/Remojärvi 3 Anders O. Remu mh 2 Remonen
S:n Dawidh Anderss 1 Remonen
1 Michel Johansson 1
Toiwola/Teivaa 4 Matz Matss Teiwain medh h 2 Teivainen
B:r Niels mh 2 Teivainen
2 Michel Michelss mh 2 Teivainen
Hötöis/Hyötyy 3 Påål Harmain mh 2 Harmainen
Mågh Lars Niroins h:o Malin 1 Sairanen?
Worenma/Remojärvi 3 Matz Peerss Leinoin medh h 2 Leinonen
B:r Isack Peersson 1 Leinonen
Mönnimäkj/Männynmäki 6 Berendt Grabbe mh 2 Grabbe
dreng Niels Hanss mh 2
dreng Hindrich mh 2
Rokola/Ruokola 4 Lars Anderss Rokolain mh 2 Ruokolainen
B:r Lars Nielss mh 2 Ruokolainen
3 Christer Hanss Mondoin mh 2 Montonen
dotter Karin 1 Montonen
4 Michel Peterss Rokolain mh 2 Ruokolainen
B:r Mårten mh 2 Ruokolainen
3 Hans Rokolain mh 2 Ruokolainen
Moder 1
Pulkila/Pulkkila 2 Påål Peterss Pulkin medh h 2 Pulkkinen
2 Peter Käriäin medh hustro 2 Kääriäinen

Sivu 1536AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pulkila/Pulkkila 6 Anders Bengtss mh 2 Pulkkinen
B:r Jacob mh 2 Pulkkinen
B:r Bengt mh 2 Pulkkinen
2 Johan Bengtss Limatain mh 2 Liimatainen
Yliwesi/Ylivesi 2 Lars O. Kituin mh 2 Kitunen
4 Påål Harmain mh 2 Harmainen
B:r Matz mh 2 Harmainen
4 Niels Heilain mh 2 Heilanen
B:r Påål mh 2 Heilanen
2 Olof Jacobss Limatain mh 2 Liimatainen
2 Peter Tolwain mh 2 Tolvanen
3 Anders Parkin mh 2 Parkkinen
SwärModer 1
4 Johan Peterss Heilain mh 2 Heilanen
B:r Niels mh 2 Heilanen
Pitkälax/Ylivesi 2 Jöran Hanss Korhoin mh 2 Korhonen
2 Eskel O. Korhoin mh 2 Korhonen
Pitkälax/Pitkälahti 4 Juss Pasain mh 2 Pasanen
B:r Staffan mh 2 Pasanen
4 Peter Seiloin mh 2 Seilonen
S:n Johan Peterss 1 Seilonen
dotter 1
3 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Olof Ikoin 1 Ikonen
2 Johan And: Kiukas medh h:o 2 Kiukas
4 Påål Matsson Wenänen mh 2 Väänänen
St:S. Hans mh 2 Härkönen
2 Matz Staffanss Ikoin medh h:o 2 Ikonen
Randaby/Pitkälahti 2 Matz Peersson Härkäin mh Härkönen
K:t B:r Sigfredh mh Härkönen
3 Peter Joanss Langain medh h:o Länkinen
S:n Olof Petersson Länkinen
4 Matz Matss Petikäin medh h Pietikäinen
dreng Jacob Jac: mh
2 Påål Petikäin mh Pietikäinen
2 Thomas Matzson Petikäin mh Pietikäinen
1 Peter Matzson Neepoinen Noponen
Randaby/Ylivesi 2 Hindrich Soikain mh Soikkanen
Randaby/Pitkälahti 2 Påål Haloin mh Halonen
Kaislajärf/Koikkala 3 Peter Hanss Nåppoin Noponen
S:n Michel mh Noponen
Hanebergz Torpare/Pohjois 4 Peter Hämeläin mh Hämäläinen
S:n Peter Peerss mh Hämäläinen
2 Fougdesk:re Michel Matzson mh
2 Niels Summain mh Summanen
4 Hindrich Jöranss Laitinen Laitinen
B:r Matz Jöranss mh Laitinen
Moder
Soinnemj/Soiniemi 2 Johan Michelsson mh 2 Purhonen
K:t Simons h 1 Auvinen
5 Thomas Kottilain mh 2 Kotilainen
S:n Peter mh 2 Kotilainen
Piga Marina
Soinnemj/Mattila 2 Måns Pöndinen medh hustro 2 Pöntinen

Sivu 1537AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Soinnemj/Mattila 4 Matz Hind: Kupparin medh h:o 2 Kuparinen
Swåg:r Matz Mich: mh 2 Rasanen
Soinnemj/Hietajärvi 2 Matz Limatain mh 2 Liimatainen
Soinnemj/Maarala 6 Juss Anderss Pasain medh h:o 2 Pasanen
B:r Hindrich mh 2 Pasanen
S:n Lars Jönss mh 2 Pasanen
Soinnemj/Mattila 3 Hindrich Jönsson mh 2 Pasanen
B:r Peter Jönsson 1 Pasanen
Hetajärf/Hietajärvi 3 Lars Kettuin mh 2 Kettunen
Hustrus Syst:r Karin 1
4 Hindrich Larsson mh 2 Frost
B:r Lars Larss mh 2 Frost
Maiwala/Maivala 6 Peter Caupiain mh 2 Kaipainen
B:r Brusius mh 2 Kaipainen
B:r Påål mh 2 Kaipainen
Ahola Torpare/Ahola 2 Eskel Pulkinen mh 2 Pulkkinen
4 Staffan Laitiain mh 2 Laitinen
Påål Jönsson mh 2 Härkönen
Ahola Torpare/Maarala 4 Olof Ahioin mh 2 Ahonen
S:n Philip Olsson 1 Ahonen
Piga Kirstin 1
Randois/Rantuu 2 Johan Huttuin mh 2 Huttunen
Wijsala/Viisala 4 Wijsa Leskinen mh 2 Leskinen
B:r Anders mh 2 Leskinen
Wijsala/Rantuu 3 Lars Nielsson Härkäin 1 Härkönen
B:r Peter mh 2 Härkönen
Sopala 4 Påål Sopain mh 2 Sopanen
B:r Hindrich mh 2 Sopanen
8 Johan Matsson mh 2 Sopanen
B:r Wijsa Matss mh 2 Sopanen
Fb.S. Hindrich Joh: mh 2 Sopanen
Anders Hind: mh 2 Sopanen
Loukola/Laukkala 4 Lars Ollsson Heinoin medh h 2 Heinonen
F:r Oloff mh 2 Heinonen
1 HK. Anna 1
4 Juss Mustoin mh 2 Mustonen
Peter Heinoins h:o 1 Heinonen
Pijga Helga 1
Leskilä/Leskelä 4 Matz Johansson mh 2 Leskinen
F.b.S. Jören Olss mh 2 Leskinen
2 Lars Peterss Kärkj medh h:o 2 Kärki
5 Anders Johansson Leskinen mh 2 Leskinen
B:r Jönses E:a 1 Leskinen
B:r Påål Johansson 1 Leskinen
Erich Johansson 1 Leskinen
4 Jöns Hind: mh 2 Leskinen
S:n Hindrich mh 2 Leskinen
Leskilä/Härkälä 4 Matz Pålss Herkein medh h:o 2 Härkönen
B:r Påål mh 2 Härkönen
Pöllölä/Pellilä K:t Lars Pölläins h:o 1 Pöllänen
Pöllölä/Lievola 2 Johan Johansson Lewoin mh 2 Lievonen
1 HK. Hindrich Pardains hustro 1 Partanen
2 Olof Lewoin mh 2 Lievonen
4 Johan Anderss Hamuinen mh 2 Hamunen
B:r Hans Anderss 1 Hamunen
Fader 1
2 Peter Lehikoinen medh h:o 2 Lehikoinen

Sivu 1538AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rasala 4 Peter Rasainen mh 2 Rasanen
S:n Peter mh 2 Rasanen
Lipsala 5 Påål Lirsoin mh 2 Lipsanen
B:r Nielses h:o 1 Lipsanen
Mågh Peter Sopain medh h:o 2 Sopanen
Makula/Miettula 3 Peter Anderss mh 2 Ruokolainen
Pijga 1

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappilat ja virkamiestalot
-- 4 Pastor H Matthias Nicolai medh h:o 2 Ignatius
-- dreng Sigfre Matss 1
-- Piga Magdalena 1
-- 4 Tårpare Hindrich Härkäin 1 Härkönen
-- Hans Månsson 1
-- dreng Jöns Huttuin medh h:o 2 Huttunen
-- 5 Befal: Johan Eenrooth medh 2
-- Pijga 1
-- drengh 1
-- Anna 1
-- 3 Capellan H:r Sigfrid medh h:o 2 Porthanus
-- dreng Knut Pätyinen 1 Pätynen
-- 1 Klockare Johan Larsson 1
-- 3 Gammal klockare Anders Matzson Rimpi medh hustro 2 Rimppi
-- Syster 1
-- 1 Executor Oloff Jönsson Härköinen 1 Härkönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16631666

© Maija-Liisa Laaso 2023